Číslo: 26
28.06.1999
Článků: 64

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Akcie stouply a kdo si počkal, dostal víc
Zrušenou základní školu vystřídá škola mateřská
Parkování ve městě se zlepší
Na kulturu rozděleno 200 tisíc
Nové zvony se poprvé rozezní koncem srpna
Půjčka Charitě byla prodloužena
Město bude jednat o snížení ceny
Setkání moravských designérů
Prima školní odpoledne s kosmetičkou
"I moje ochranka je vybavena vašimi zbraněmi," prozradil ministr obrany Vladimír Vetchý
Župa Komenského v Liberci
Mladík vyhrožoval pistolí
Lidé čerpali vodu ze sklepů

Akcie stouply a kdo si počkal, dostal víc
Region (cab) - Narozdíl od Uherského Brodu a mnoha okolních obcí, které prodaly akcie Jihomoravské energetiky, a.s., a Jihomoravské plynárenské, a.s., společně už v květnu, jiná města ještě několik týdnů počkala a své akcie prodala dohromady pod Energetickým sdružením obcí Moravy (ESOM). Na skutečnost, že tímto způsobem mohl Uh. Brod získat daleko větší částku, upozornil Stanislav Zápeca až na zasedání zastupitelstva, které před několika dny rozhodovalo o uložení peněz z akcií. "V případě společného prodeje nabídla Živnostenská banka přiznání prémií, které zvyšují základní cenu o více než 50%," uvedl Zápeca. Podle jeho vyjádření by se tedy průměrná cena za jednu akcii pohybovala okolo 7000 korun, což je o 2900 korun více, než dostalo město. Takto vysoká prémie však byla podmíněna více než sedmi procenty akcií základního jmění dané společnosti, což podle starosty představuje asi 250 tisíc akcií, které mohly vlastnit jen velká města, jako je například Brno.
Přesto se městům čekání vyplatilo a akcie prodané pod ESOMem dosáhly vyšší hodnoty. Mezi nimi jsou i Bojkovice, které se dočkaly částky 6300 korun za jednu akcii JME, a.s. "Po podpisu smlouvy obdržíme na účet částku 5300 korun za akcii a do dvou měsíců zbývající jeden tisíc jako prémii," uvedla pro DDS místostarostka Šobáňová. Stejnou částku obdrží od Živnostenské banky, a.s. Praha, také Šumice, Kunovice a Staré Město. Podle brodského místostarosty Nováčka však v době, kdy se rozhodovalo o prodeji akcií, dostalo město jedinou lukrativní nabídku, a protože nikdo nevěděl, jak se situace bude vyvíjet dál a zda akcie například ještě více nepoklesnou, přistoupilo spolu s dalšími obcemi k tomuto řešení. I tak to byla pro město výhodná nabídka, protože v té době se cena pohybovala spíše okolo dvou, ne čtyř tisíc korun.
Zastupitelé nakonec na zasedání odsouhlasili návrh finanční komise na rozložení téměř 60 milionů korun do různých bank. Dvacet milionů bude vloženo do depozitního certifikátu BNP - Dresdner bank, stejná částka půjde do ČSOP, deset milionů do IPB, a.s, a Komerční banky a zůstatek na běžný termínovaný vklad do KB. Na rozdíl od Uh. Brodu Bojkovice zatím nemají vyřešenu otázku použití získaných 17 milionů korun a ponechají toto rozhodnutí až na další zastupitelstvo, které je naplánováno na konec září.Zrušenou základní školu vystřídá škola mateřská
Bojkovice (cab) - Problém se stále se snižujícím počtem narozených dětí se po Uh. Brodu dotkl i Bojkovic a od nového školního roku je rozhodnutím zastupitelstva zrušena ZŠ v části Bzová. "Město sice požádalo už druhý rok o výjimku z počtu žáků, ta však zatím nebyla potvrzena, proto jsme se rozhodli školu zrušit a žáky přesunout do Základní školy v Bojkovicích," vysvětlila místostarostka Šobáňová, která zpracovávala pro městskou radu místní řešení školských zařízení. Podle jejích slov by do dosavadní školy ve Bzové docházelo v následujícím školním roce pouze 20 žáků, dalších 11 dětí z této části už navštěvuje ZŠ TGM v Bojkovicích, většinou díky zaměstnání rodičů. Od září tohoto roku tedy najdou děti ze Bzové nové třídy v prostorách bývalé obchodní akademie, která se v Bojkovicích neudržela a do níž bylo před několika lety investováno téměř pět milionů korun.
"Tyto prostory budou pro žáky prvních až třetích tříd jistě vyhovující a je pro ně také zajištěno odpovídající autobusové spojení," vysvětlila Šobáňová. Naopak do uvolněné budovy školy ve Bzové se přesunou děti z mateřské školy v části Krhov, protože 19 dětí z 23 přihlášených bydlí ve Bzové a také je zde dostatek narozených dětí, které zaručí využití školky i v budoucnosti. Zrušení základní školy přirozeně vyvolalo u rodičů rozhořčení a asi deset z nich svůj nesouhlas adresovalo na ministerstvo školství. "Je to sice nepopulární a bolestné řešení, ale objektivnější zhodnocení neexistuje. Školský úřad naše rozhodnutí podporuje a teď záleží na rodičích i pracovnících školy, jak se k situaci dál postaví," říká místostarostka, která je přesvědčena, že to nebude velký problém. Podle jejího i starostova názoru existuje i možnost znovuotevření základní školy ve Bzové, protože do této městské části se stěhuje mnoho mladých rodin, což se za několik let projeví i na počtu dětí.Parkování ve městě se zlepší
Uh. Brod (cab) - Na základě rozhodnutí zastupitelstva byla provedena úprava městské vyhlášky o parkování, kterou se omezuje parkování na Masarykově náměstí pouze na osobní automobily bez přívěsného vozíku. Toto opatření bylo navrženo především kvůli trhovcům, kteří v době trhů zaplňují po celý den parkoviště nejen osobními vozy, ale také přívěsnými vozíky. "Dosavadní způsob placení parkovného nesplnil svůj účel, proto navrhujeme upravení sazeb i způsobu parkování," zdůvodnil Nováček. Podle schválené vyhlášky bude možné vozíky zaparkovat pouze za kulturním domem, kde řidiči zaplatí za hodinu parkování 5Kč, na náměstí to bude 20 Kč. Podle slov místostarosty se také připravují další parkovací místa za Muzeem J.A.K.Na kulturu rozděleno 200 tisíc
Uh. Brod (cab) - Na zasedání městského zastupitelstva neprošel hlasováním návrh městské rady o přidělení finančních částek na kulturní aktivity. Město rozdělovalo celkem 200 tisíc korun, z nichž 37 tisíc chtěla rada ponechat jako rezervu. S tím nesouhlasil například Stanislav Zápeca, který navrhoval rozdělit tuto částku mezi různé soubory i časopis Corso. Jeho návrh, který se především týkal zvýšení částky o 15 tisíc pro soubor Dvořák, nakonec také neprošel, stejně jako návrh Miroslava Soviše, který požadoval 10 tisíc pro soubor Rozmarýn a stejnou částku pro Dvořák. Konečným rozhodnutím zastupitelstva byla souboru Dvořák navýšena původní částka o 13 tis. Kč, Comenius dostal o 5 tis. Kč více, stejně jako Olšava, 10 tis. Kč přibude Rozmarýnu, 3 tis. Kč Olšavěnce II a poslední tisíc z původní rezervy byl přidělen Rozmarýnku.Nové zvony se poprvé rozezní koncem srpna
Suchá Loz (cab) - Tři nové zvony zhotovené ve Zvonařském atelieru Tkadlec v Halenkově posvětil v neděli 20. června světící biskup olomoucký Mons. Josef Hrdlička. Na této slavnostní akci konané v místní obřadní síni na hřbitově se sešlo okolo 1500 věřících, kteří si také mohli na zvony poklepat kladívkem. V této místnosti zvony zůstanou až do zítřejšího dne, kdy budou pomocí jeřábu pověšeny v kostele. Ten se začal stavět v roce 1994, aby věřící nemuseli na mše chodit do sousedního Bánova. V této době se dokončují poslední úpravy a 22. srpna, na sucholožské hody, by měl být slavnostně vysvěcen. "Obecní úřad do této akce vložil 300 tisíc korun, které byly použity na nákup zvonů a hodin, které slouží nejen věřícím, ale všem občanům," říká starosta František Kunovský. Hodiny jsou v provozu asi jeden rok, zvony musí na své první zvonění počkat až na vysvěcení celého kostela. Kromě obce přispěla na zvony částkou okolo 100 tisíc korun také místní rodina Beníčkova a pravidelnou sbírkou i ostatní věřící. Celkové náklady se pohybovaly okolo 300 tisíc korun, kostel dosud stál více než 11 milionů korun.Půjčka Charitě byla prodloužena
Uh. Brod (cab) - O tři měsíce prodloužili zastupitelé Oblastní Charitě Uh. Brod termín vrácení bezúročné půjčky od města, která činila 200 tisíc korun na domácí péči. "Okresní referát sociálního zabezpečení poskytl na domácí péči příspěvek o 200 tisíc korun nižší než v předešlých letech a ministerstvo práce a sociálních věcí nám poskytlo pouze jednu třetinu loňské dotace a pravděpodobně ji bude dále snižovat," uvedla ve svém dopise adresovaném radě ředitelka Charity Jarmila Tomancová, podle které není zatím Charita schopna půjčku splatit a požaduje její přehodnocení na příspěvek. Tato situace se odrazila i na příjmech zaměstnanců, které byly od června sníženy o 10%. Jak uvedl místostarosta Nováček, finanční situace města také není růžová, proto zastupitelé nakonec souhlasili s posunutím termínu splacení do 30. září a případné přehodnocení na příspěvek ponechali na další zasedání.Město bude jednat o snížení ceny
Uh. Brod (cab) - Jedinou přístupovou cestou k pozemkům v oblasti zvané "za tratí" je komunikace procházející pozemkem firmy Kastek v ulici Rybářská. Této firmě nevyhovuje neustálé procházení občanů k pozemkům, proto dala tuto cestu městu k prodeji za částku 578 tisíc korun. "Ještě v roce 1986 byla tato cesta vedena jako historický majetek města a při privatizaci se jakýmsi omylem dostala do majetku VOP," uvedla zastupitelům na vysvětlenou ing. Kalinová. Maršnerka pak měla povinnost pouštět občany k jejich pozemkům, nebylo to však do katastru vloženo jako věcné břemeno a nový majitel se domnívá, že teď by to mělo řešit spíše město. Zastupitelé však nesouhlasili s nabídnutou cenou a pověřili starostu jednáním s firmou Kastek o zpřístupnění pozemků. Podle městské právničky by se také občané mohli s firmou dohodnout na zřízení věcného břemene, které by jim zaručilo přístup, a s tímto požadavkem by patrně uspěli i u případného soudního jednání.Setkání moravských designérů
Uh. Hradiště (red) - Přední průmysloví designéři, organizovaní v prestižním sdružení Asociace designerů Moravy, se sejdou ve středu 30. června 1999 ve 14.00 hodin v autobaru U hejtmana Šarovce v Uherském Hradišti. Na programu setkání se budou řešit problémy podpory malým a středním podnikům se zaváděním nových výrobků do výroby, které vznikají v ateliérech českých designerů s důrazem zvýraznit českou tradici a identitu českého průmyslového designu v konkurenci zahraničních firem. Diskutovat se bude rovněž o designerských soutěžích, které vypisuje České designcentrum České republiky v Brně, s firmami, které si uvědomují, že design je jeden z faktorů ovlivňujících konkurenční schopnost výrobku na zahraničních trzích. Setkání organizačně zabezpečí spolu s katedrou designu VŠUP ve Zlíně uherskohradišťská designerská společnost TRIFID KP.Prima školní odpoledne s kosmetičkou
Bylo krásné květnové odpoledne, přesně takové, kdy všichni dospělí spěchají z práce a děti ze školy, aby mohli být na zahrádce či na hřišti. Ale my jsme zůstaly ve škole a se zvědavostí i napětím očekávaly příchod kosmetičky Evy Vaculíkové. Přichází již pravidelně mezi děvčata 8. tříd naší ZŠ Na Výsluní. Toto odpoledne splnilo všechna naše očekávání. Paní kosmetička nás nejprve seznámila se základními pravidly zdravého způsobu života (jako je dostatek spánku, pohyb na čerstvém vzduchu, strava bohatá na vitamíny a minerální látky), která mají vliv na celkový zdravotní stav dospívajících, a tím i na naši pleť. Ve druhé části se věnovala problémům, které se vyskytují u pleti dospívajících, a poradila, jak je řešit a jak pleť správně ošetřovat. Každé dívce individuálně poradila o jaký typ pleti se jedná a jak o ni pečovat. Na třetí část jsme se těšily nejvíce, protože to byly konkrétní ukázky jemného líčení. Poradila nám, co máme ve svém obličeji zdůraznit, co potlačit a jak to udělat, aby vynikla naše přirozená krása.
Přestože se nám to jemné nalíčení moc líbilo, paní kosmetička nám několikrát zopakovala, že v našem věku je nejpěknější ozdobou naše mládí a přirozenost bez líčidel při dodržování pravidel zdravé životosprávy. Po celou dobu jsme si mohly prohlížet knihy a kosmetické přípravky, a zvědavě se vyptávat na to, co nás zajímalo. Nakonec jsme moc poděkovaly za rady i ukázky. Paní kosmetička na oplátku slíbila, že ráda přijede zase za rok a pochválila nám naši učebnu rodinné výchovy, kde jí bylo společně s námi příjemně. žákyně 8. tříd ZŠ Na Výsluní"I moje ochranka je vybavena vašimi zbraněmi," prozradil ministr obrany Vladimír Vetchý
Ministerstvo financí podle jeho slov také zavedlo rozpočtovou metodiku, která umožní jednodušší rozhodování v resortu obrany a i výrobcům poskytne větší jistoty. Posunem v oblasti posuzování kvality tuzemských zbraní by také měl být plánovaný úřad vyzbrojování, který by měl ručit za kvalitu výrobků vyvážených do zemí NATO. Kvalita výrobků je v tomto případě přísně sledovaná a nejde jen o dobrou pověst ministerstva obrany, ale celého státu. "Jsme přihlášeni do programu modernizace výzbroje v rámci začlenění České republiky do NATO, protože nechceme v tomto projektu hrát druhé housle," prohlásil Martinec. Upozornil také na to, že zbrojovka potřebuje znát potřeby armády včas, aby se dokázala vývojově připravit. "Na ministerstva jsme poslali nabídku na spolupráci, a i když nepředpokládáme naplno uzavřené vztahy, potřebujeme mít větší jistotu, protože úspěch na domácím trhu je pro nás velmi důležitou záležitostí," sdělil Martinec. Ministr Vetchý chce podle svých slov v návštěvách velkých zbrojařských podniků v republice pokračovat a dále udržovat přímé vzájemné kontakty.
Jana CabákováŽupa Komenského v Liberci
Ve dnech 12. - 13. června se konal sokolský slet župy Podještědské v Liberci, kam byly pozvány sokolské župy z celé republiky. Také župa Komenského přijela ve čtyřech autobusech podpořit liberecké sokoly ve třech skladbách: Polka, Pilky a Věrná garda. Na nadšení, humoru a radosti nám neubralo ani deštivé a chladné počasí, kterým nás Liberec vítal po celou sobotu. Před radnicí bylo v sobotu v podvečer shromáždění sokolů s prapory, hudbou, uvítacími projevy primátora města a sokolských činovníků. Zazpíval dětský pěvecký soubor Severáček a k dobré náladě přispěli i Vycpálkovci. V neděli se počasí umoudřilo, přestalo pršet a dokonce vysvitlo slunce k veliké radosti cvičenců i pořadatelů. Cvičení dopadlo dobře, všechny spojovala stejná myšlenka sokolské sounáležitosti, která nezná překážek. "Nashledanou za rok v Praze na XIII. Všesokolském sletě!", zaznělo na ukončenou z velitelské tribuny.
Ivona KonečnáMladík vyhrožoval pistolí
Uh. Brod (red) - V úterý 22. června došlo v nočních hodinách k loupežnému přepadení 25 - leté ženy mladíkem z Popovic. Ten ženu sledoval od autobusového nádraží směrem k jejímu bydlišti a potom ji pod hrozbou namířené pistole přinutil k vydání peněženky. Pachatel se svým lupem z místa sice utekl, o dva dny později byl však zadržen policií a je šetřen pro trestný čin loupeže. Za ten podle zákona hrozí až desetiletý trest odnětí svobody, v případě mladistvých je trest snížen na polovinu. Napadená žena nebyla nijak zraněna, policie se však nevyjádřila k majiteli použité zbraně.Lidé čerpali vodu ze sklepů
Region (IŠ) - Vlivem nadměrných srážek, které postihly naše území na začátku minulého týdne, pohrozily řeky regionu zvýšenou hladinou. Došlo nejen ke zvýšení hladiny vodních toků, ale také spodní vody, což způsobilo mnohým majitelům rodinných domků nemalé potíže s čerpáním vody ze sklepů. V některých případech museli zasáhnout i hasiči.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund