Číslo: 28
14.07.1997
Článků: 32

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Na Jarošovských loukách 36 nových bytů
Na Horňácké parní lokomotivou
Léčba nehrazena
Změny v posádce okresního města
AKCE x REAKCE
Takový je starosta v Břestku
POLICEJNÍ TÝDENÍK

Na Jarošovských loukách 36 nových bytů
Město nehodlá od nových obyvatel vybírat zálohy předem
Jarošov (VaMP) - Z pořadníku čekatelů na městský byt bude v nejbližší době uspokojeno dalších třicet šest rodin. Ty by se podle slov zástupce starosty Ing. Petra Taťáka měly do dokončovaného panelového domu na jarošovském sídlišti Louky začít stěhovat v září letošního roku. Na rozdíl od jiných měst Uherské Hradiště v tomto případě nebude předem vybírat od nových zájemců zálohu na bydlení, jak je tomu třeba v jiných městech. #Bezúplatným přidělením bytu řešíme sociální potřeby především mladých rodin s dětmi, upřesnila situaci kolem jarošovské bytovky místostarostka MÚ Mgr. Božena Tvrdíková. Smlouva o předání stavby mezi investorem (městem) a dodavatelem (firmou SAS) zněla do 30. června 1997. #Protože došlo k posunu, předpokládáme, že stavba bude předána během měsíce července, odhaduje situaci radní Taťák. Podle něj ovšem nezbytné terénní úpravy ještě oddálí stěhování nových nájemníků od 1. září. 1997.Na Horňácké parní lokomotivou
Velká n. Vel. - Sedmdesáté výročí zprovoznění trati Veselí nad Moravou - Myjava přimělo Společnost železniční a České dráhy k zorganizování dopravy na jedny za největších slavností jihomoravského regionu - Horňáckých slavností, letos též jubilujících 40. ročníkem, k zorganizování dopravy netradičním způsobem - parním vlakem. Souprava, složená z deseti historických vagonů a bufetového vozu, projede třikrát tam a zpět úsek z Veselí nad Moravou do Velké nad Veličkou. Jelikož současně slaví 110. výročí i trať Bzenec - Kunovice, bude jedna jízda koncipována i ze Starého Města do Veselí nad Moravou. Odjezdy vlaků v sobotu 19. 7. jsou ze Starého Města v 7.45 hod., z Veselí nad Moravou v 9.33, 13.40, 15.58 hod. a z Velké nad Veličkou v 11.28, 14.45, a 17.00 hod.
Protokolární vlak odjíždějící v 9.33 z Veselí nad Moravou bude doprovázen dechovou hudbou Lipovjanka a jeho jízdy se zúčastní oficiální hosté včetně pozvaných starostů přilehlých měst a obcí. Cena jízdenky z Veselí do Velké je stanovena na 20 Kč, pro děti do deseti let platí desetikorunová sleva. Současně proběhne v Kulturním středisku ŽST Veselí výstava železničních modelů a zájemci si budou moci též zakoupit suvenýr s železniční tématikou.
Výtěžek z akce bude věnován na opravu parní lokomotivy, kterou se zabývá Společnost železniční - Výtopna Veselí. Akce by se nemohla uskutečnit bez účasti sponzorů - fy Kordárna a ČMOVS.
Josef ŽajdlíkLéčba nehrazena
Ostr. Nová Ves (VaMP) - Do Sírnatých lázní zajíždějí za léčbou nejen lidé z celé České republiky, ale i pacienti z blízkého okolí. Vedení lázní muselo však s politováním konstatovat, že s platností od 1. července 1997 nejsou ze zdravotního pojištění u desetidenní ambulantní léčby hrazeny některé procedury. #Situace se týká koupele v sirnaté vodě včetně zábalu, částečné a celkové masáže, stejně jako plynových injekcí, sdělilo vedení lázní. Pokud tedy budou pacienti tyto úkony požadovat, budou si je muset uhradit ze svého. #Toto opatření se týká klientů všech pojišťoven, mimo pojišťovny Rezapo, která tento typ lázeňské a rehabilitační péče hradí v rámci platné smlouvy v plném rozsahu, uvedla provozní paní Andrýsková. Plně hrazena je příspěvková lázeňská léčba v délce 21 dnů, indikace všemi zdravotními pojišťovnami. Další informace pacienti získají přímo u zaměstanců lázní.Změny v posádce okresního města
Uh. Hradiště (JiV) - Také v posádce okresního města dochází ke změnám. O vyjádření jsme požádali zástupce velitele podplukovníka Lamoše. #V armádě České republiky dochází v současné době ke změnám, které jsou vyvolány jak vnitropolitickými tak mezinárodními snahami České republiky. Cílem těchto změn je mimo jiné také to, aby určité organizační struktury byly v armádě takové, aby vyhovovaly současným ekonomickým podmínkám této země. Dochází tím k určité redukci armády. To se dotkne i našeho oddílu s tím, že jsme k 30. 9. l997 zrušeni. Toto zrušení ale nebude mít tak velký vliv u této posádky na uplatnění lidí, jako je tomu u posádek, které jsou rušeny kompletně. Do naší posádky bude dislokovaný jiný útvar - konkrétně 8. mechanizovaná brigáda z Valašského Meziříčí - a část zaměstnanců - jak občanských, tak vojáků z povolání - přejde k němu. V číslech se to dá vyjádřit přibližně takto: 40 % vojáků z povolání a 65 % občanských zaměstnanců.
Vojáci z povolání, kteří nebyli přijati k následnému útvaru, dostávají nabídku volných míst v jiných posádkách. Mají možnost si vybrat, i když těžko se odchází, pokud si rodina už vytvořila zázemí. Co se týká občanských zaměstnanců, tu je situace podstatně lepší. Asi lO občanů nebude umístěno. Ještě před tím, než dostali výpověď, jsme informovali pracovní úřad o tom, že během září až října budou tito pracovníci propuštěni. Pokusili jsme se jim najít také uplatnění v jiných útvarech této posádky, ale situace je podobná i jinde a umístit se nám je nepodařilo. Náš útvar tady zůstává, problém je v tom, že se ruší jen místa.AKCE x REAKCE
NATO
Ještě nikdy jsme neměli jako malý stát a teď dokonce ještě menší takovou záruku opravdové svobody, volnosti a vlastní identity jako se stalo nyní našim zařazením do seskupení NATO.
Československá republika vznikla v roce 1918 po dlouhém a těžkém národnostním zápase z Raouska - Uherska. Mnohaletá germanizační nadvláda měla velmi stinné stránky a přece přinášela něco pozitivního. Stupňování národnostního útlaku vyvolávalo všeobecnou jednotu. Mezní situace jsou vždycky nejlepším potvrzením lidského charakteru a vlastností a naše statisícové legie v první světové válce to plně potvrdily. Jako vždy, po strašné válce nikdo nevěří v další a tak nově vzniklé Československo žilo v pokoji a míru. Snad trochu s obavou přihlíželo jak ostatní váleční vítězové přehlíží nebezpečný vývoj v sousedním Německu, věřilo však v závazky dané velmocemi. Přišel Mnichov a my jsme zůstali sami. 1. září 1939 se jak hyeny vrhli na Polsko jak nacistické Německo, tak Sovětský svaz. Druhá světová válka byla strašná a co pro nás bylo nejhorší, že my jako pomyslní vítězové jsme byli Jaltskou konferencí zaprodáni do nového otroctví.
Přišel únor, mistrně zinscenovaný. Prachsprostý puč byl počátek éry ještě strašlivější. Nastupující režim s asiatskou chladnokrevností rozeštvával #honosným názvem třídního boje celý národ. Nastala vláda jedné strany, ve skutečnosti vládla Moskva, respektive KGB v prodloužení Stb. Cena uranu, který si Sovětský svaz přivlastnil, byla nepředstavitelná, 11 340 miliard. Kralovali bychom v poválečné Evropě nejen hospodářsky, ale také duševně v duchu masarykovské demokracie. Navíc podle osvědčeného receptu KGB vykonstruovala naše Stb řadu smyšlených protistátních skupin a z nich pak, podle vzoru gulagů, obrovské množství novodobých otroků, kteří uran těžili. Mnozí zemřeli jako bezejmení nebo byli do země hozeni pod cizím jménem. Další a další podniky pracovali pro Sovětský svaz a všechno na dluh.
A přišel listopad 1989 a s ním to nejprostší a současně nejvznešenější, pravda našeho prezidenta Václava Havla, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Je to zároveň výzva, aby už skončily věčné výhrůžky. Naše vlast je zemí všech bez rozdílu především politického přesvědčení. Musíme lidi dělit na dobré a zlé. Žel Berjovi pohrobci se u nás zřejmě živí nadějí, že jednou budou nahoře. Schází se, předávají si pokyny ve smyslu sportovního #vydržet. Oni dobře vědí, že náš vstup do NATO je počátkem konce jejich mocenských nadějí. Proto pokrytecky volají po referendu a nechtějí vidět, že bychom konečně měli své místo. To všechno by nám mělo přijít na mysl, když slyšíme slovo: NATO.
M. RašticaTakový je starosta v Břestku
Musím přiznat, že příchod sametové revoluce většina lidí přijala příznivě. Zvláště političtí vězni z 50. let, ke kterým patřím, se upřímně zaradovali. Stala se však chyba, kterou teď cítíme všichni. Komunisty nikdo nepotrestal, drze zvedají hlavy, vetřeli se do vládních a hospodářských funkcí a nadále diktují národu.
Ve volbách byl zvolen starostou obce pan J. Krušina za ODS. V této době jsem při mém pobytu v Břestku chodil pomáhat, jak jsem mohl. Přesto jsem panu starostovi od počátku #nešel pod vousy. Moje starosti začínaly pozvolna. Hned po revoluci si začal stavět domek Ing. Tabarka, zaměstnanec OÚ v Uh. Hradišti. Rozšiřoval si cestu, i když tam jezdily auta, a z mého pole si ubral přes 1m bez mého souhlasu. Cesta měla být vyměřena geodézií, za přítomnosti zúčastněných stran. Pan Tabarka si tam pozval nějaký mechanismus a pracoval prostě podle oka. Když jsem tohle zjistil, ihned jsem protestoval. Po dlouhém jednání mi přišel dopis z OÚ Uh. Hradiště, podepsaný Ing. Jarkem, z něhož cituji: #Z tohoto důvodu jsme požádali starostu obce Břestek pana Krušinu, aby zajistil u geodézie přesné zaměření komunikace. Myslel jsem si, že cesta bude konečně vyměřena, ale opak byl pravdou.
Komise se sešla za předsednictví Ing. Jarka dne 16. 2. 1993. Vlastním plánek této cesty a stále jsem poukazoval na nesrovnalosti, nicméně nikdo nebral mé výhrady vážně. Pánové Ing. Jarka, Ing. Tabarka a pan starosta Krušina se velmi dobře znají, tak jsem zůstal nakonec sám a vinen. Naposledy jsem napsal dopis dne 18. 4. 1994 na OÚ Břestek, aby byla cesta zaměřena a dosud se nic nevyřešilo. Dne 23. 8. 1994 jsem navštívil OÚ v Břestku, abych se zeptal na tento doporučený dopis. Žádal jsem o potvrzení o mém doporučeném dopise, bylo mi však odepřeno. Nakonec se mi ho po velkých tahanicích podařilo získat.
Obdržel jsem zápis z komise OÚ Uh.Hradiště, která byla v Břestku. V této době jsem byl na léčení v Karlových Varech, a proto jsem se této akce nemohl zúčastnit. Předem jsem zaslal omluvu na OÚ v Uh. Hradišti, že nebudu přítomen, přesto komise proběhla beze mě. Když jsem stále psal a domáhal se svých práv, dostal jsem najednou dopis od České správy sociálního zabezpečení z Prahy, ve kterém mi sdělují, že mi bude provedena srážka z mého invalidního důchodu ve výši 550 Kč,- na základě rozhodnutí OÚ.
Do dnešního dne jsem neobdržel od OÚ žádnou zprávu, a nejsou mi známy důvody k tak vysokému postihu. Tuto záležitost tudíž považuji za nezákonnou. V civilizovaných společnostech se političtí vězni z padesátých let považují za posvátné. Je mi 75 let a mám za sebou Jáchymov.
Josef ZbořilPOLICEJNÍ TÝDENÍK
Okradl důchodkyni
Dne 3. 7. 97 odcizil NP v Uh. Hradišti na ulici Kollárova v 21.00 hodin 76ti leté majitelce dámskou hnědou kabelku, kterou měla přes rameno a kterou ji vytrhl. Ženě způsobil škodu ve výši 700 Kč.

Měl černé svědomí
Dne 3. 7. v 10.30 hodin bylo v obci Dolní Němčí zastavováno hlídkou DI Uh. Hradiště vozidlo zn. Škoda 105, jehož řidič na znamení nezastavil a s vozidlem pokračoval v jízdě, přičemž vozidlo nechal odstavené v obci Dolní Němčí za restaurací Rozkvět a z místa utekl. Provedenou kontrolou vozidla bylo zjištěno, že SPZ nesouhlasí s výrobními čísly motoru a karoserie vozidla, na které byly přiděleny. Vozidlo bylo zajištěno na OŘ PČR k dalšímu opatření.

Neznámý vandal
V době od 22. 6. do 23. 6. NP poškodil fontánu, která se nachází na nádvoří Atria v ulici Havlíčkova v Uh. Hradišti, čímž vznikla škoda Podniku byt. hospodářství v Uh. Hradišti ve výši 40.000 Kč. Věc byla oznámena na policii 4. 7.

Nedají pokoj
Dne 4. 7. v 9.15 hodin zajistila pohraniční policie z Březové 20 cizinců, kteří byli ukryti ve volně přístupném seníku v katastru obce Vyškovec. Bylo zjištěno, že se jedná o občany ze Srbska, Íránu, Palestiny, kteří překročili nedovoleně st. hranici ze SR do ČR v uvedeném katastru obce. Po uložení blokové pokuty za přestupek byli všichni předáni referátu cizinecké policie Březová k dalšímu opatření.

Tragédie na silnici
Dne 7. 7. v 11.45 hodin došlo na silnici I/50 v Buchlovských horách k DN, kterou zavinil 29ti letý řidič dodávkového vozidla zn. Mercedes z Kamenného Újezdce tím, že nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu a povaze vozovky, dostal smyk a vyjel do protisměru, kde se čelně střetl s nákl. vozidlem zn. Liaz. Při nehodě došlo ke smrtelnému zranění 20ti letého spolujezdce z Mercedesu z okresu Český Krumlov a těžkému zranění řidiče Mercedesu. Způsobená škoda činní cca 2.000.000 Kč.

Slovenský převaděč
Dne 7. 7. ve 14.30 hodin zadržela hlídka Celní stráže Lopeník 35 ti letého občana ze Slov. republiky ze Staré Turé, který byl předán pohraniční policii v Březové. Šetřením bylo zjištěno, že jmenovaný převedl přes státní hranici v katastru obce Vyškovec skupinu 20ti cizinců za pomoci 22 letého občana z Uh. Brodu s osobním autem zn. Mazda, který byl také v uvedeném místě zadržen. Skupina cizinců po udělení blokové pokuty byla předána referátu z cizinecké policie v Březové k dalšímu opatření a občan SR byl po sdělení obvinění vzat Okr. soudem do vazby. Občan z Uh. Brodu po sdělení obvinění byl propuštěn.

Mladí násilníci
Dne 5. 7. v 16.30 hodin došlo ze strany dvou pachatelů - bratrů z obce Rudice ve věku 28 a 24 let k fyzickému napadení 43 letého řidiče linkového autobusu ČSAD na zastávce v obci Rudice, kterého bili pěstmi a kopali po celém těle, čímž mu způsobili zranění s dobou léčení nejméně 3 týdny.

Neměl na jízdné?
Policisté z Buchlovic zjistili 39ti letého pachatele ze Slovenské republiky, který odcizil majitelce z Újezdce u Osvětiman vkladní knížku, kterou po té vybral v ČS Uh. Hradiště a použil pro svoji potřebu, čímž způsobil škodu majitelce ve výši 8.700Kč.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund