Číslo: 29
26.07.1999
Článků: 63

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Městu chybí finance na údržbu veřejného pořádku
Provoz polikliniky bude řešen na mimořádném zastupitelstvu
Na opravu státní silnice nejsou dosud žádné peníze
Blesk zapálil stoh slámy
Dovolenou trávíme většinou v tuzemsku
Bouřka vystrašila čapí mláďata
Kongresové centrum v Domě kultury
Kino Svět čeká rekonstrukce
V Uh. Brodě bude točit televize
Školní učebna kadeřnickým salonem
Petice proti usnesení zastupitelů
Brodský DDM na Javořinských slavnostech

Městu chybí finance na údržbu veřejného pořádku
Uh. Brod (cab) - Městská rada se na svém předposledním zasedání zabývala mimo jiné i vztahem města k firmě Rumpold UHB, s.r.o., která zajišťuje většinu údržbových prací na veřejné zeleni, osvětlení i městských komunikacích. "Vzhledem k tomu, že letošní zima byla krutá a hodně financí se použilo na zimní údržbu silnic, bylo zjištěno, že rozpočtované náklady v tomto období neodpovídají již čerpaným," vysvětlil pro DDS starosta Ladislav Kryštof. Nedostatek financí města na některé údržbové práce potvrdil také jednatel Rumpoldu ing. Pavel Vojáček. "Teď se některé naše práce zastavují, ale není to z důvodu nespokojenosti města s kvalitou údržby. Na základě výběrového řízení máme roční smlouvu s městem, ale bylo nám oznámeno, že nemají finance na to, aby si u nás další práce objednávali. Proto není na některých prostranstvích posečená tráva. Jako zákazník mají sice právo objednané práce pozastavit, ale veřejnost to chápe jako špatnou práci naší firmy, což není pravda," uvedl Vojáček. Podle vyjádření tajemníka úřadu Hynka Sušila je Rumpold vlastně monopolním podnikem a město v něm má minimální rozhodovací podíl, kdy nemůže ovlivňovat například cenu objednaných prací. I proto radní na svém zasedání zvažovali i alternativu zřízení samostatných technických služeb jako městské organizace. Ta by prováděla činnosti, které jsou v současnosti zadávány nejen, ale především Rumpoldu. Podle místostarosty Nováčka by tato organizace měla být operativnější a kontrolovatelnější, její zřízení nebo provedení jiného opatření si však vyžádá ještě řadu komplexnějších řešení. Přesto už došlo mezi starostou a vedením Rumpoldu k jednáním, která by měla vést alespoň k částečnému vyřešení vzniklé situace. "Bylo domluveno, že firma bude na komunikacích provádět pouze nutné čištění, což ale neznamená, že budou špinavé ulice, a občané by to také neměli v žádném případě poznat," tvrdí starosta. Podle jeho názoru bude město tuto situaci muset řešit nějakým rozpočtovým opatřením, kdy se finance přesunou z některých jiných kapitol v takové míře, aby vystačily i na zimní údržbu.Provoz polikliniky bude řešen na mimořádném zastupitelstvu
Uh. Brod (cab) - Z podnětu radního Petra Vrány podalo sedmnáct členů městského zastupitelstva návrh na svolání mimořádného zasedání, na kterém by se měla řešit otázka provozování městských zdravotnických zařízení. Tuto reakci vyvolalo středeční rozhodnutí městské rady, která opět za spolupráce členů ČSSD a ODS odhlasovala usnesení, kterým je zastupitelstvo nuceno revokovat, tedy zrušit své rozhodnutí z posledního zasedání a znovu se tímto problémem zabývat. Většinou hlasů bylo tehdy odsouhlaseno založení společnosti Poliklinika Uh. Brod, s.r.o., která měla spravovat budovu polikliniky, rehabilitace a lůžek následné péče. Radním z ČSSD a ODS se tehdy nepodařilo prosadit svůj původní návrh na přímý pronájem LNP i rehabilitace soukromým zdravotnickým subjektům, což bývalý místostarosta Kočař označil za návrh "proti zdravému rozumu každého, kdo to s městem myslí vážně." Po rozhodnutí zastupitelstva se tedy na jednání rady uplynulý týden dostal návrh zakladatelské listiny k založení nového městského s.r.o. "Při předkládání tohoto materiálu se ale prováděly ještě nějaké úpravy, nebyl tedy kompletní, a proto byl vrácen k přepracování," sdělil DDS starosta Kryštof.
Vedle znovuotevření už vyřešeného problému zdravotnických zařízení, nad kterým zastupitelé strávili několik hodin a většina z nich jej také odsouhlasila, vyvolává nemalé rozpaky i reakce samotného starosty. Ten totiž rozhodnutí rady o revokaci otevřeně přiznal prakticky až na přímý dotaz DDS. Rada však podle jeho vysvětlení doporučila MZ zrušit pouze část usnesení týkajícího se valné hromady společnosti. Zastupitelé požadující mimořádné zasedání se však domnívají, že jde spíše o znovuprosazení původního návrhu o pronájmu dvou zmíněných budov, což někteří z nich považují za čistě osobní zájem radního Karáska. Podle zákona musí být mimořádné zastupitelstvo svoláno do 14 dnů od podání žádosti, tedy nejpozději do 5. srpna.Na opravu státní silnice nejsou dosud žádné peníze
Nivnice (cab) - Už více než deset let je silnice 2. třídy v této obci ve směru z Uh. Brodu na Dolní Němčí v neutěšeném stavu. Rozpadem republiky se totiž stala průjezdovou trasou z Uh. Brodu na Slovensko ke státní hranici v obci Strání, kterou projíždí množství přepravců s nákladními vozy. "Na okrese není podle mého názoru žádná silnice této kategorie v takovém stavu, kdy postrádá nutné obrubníky, vpusti a v obci zpevněnou krajnici," říká nivnický starosta Trtek. Obec už nechala zpracovat projekt na generální rekonstrukci komunikace, který si sama financuje, ale protože silnice je státním majetkem, měla by se podle mínění starosty udržovat bez přičinění obce. Podle jeho slov totiž Správa a údržba silnic požaduje od obce uhrazení jedné čtvrtiny celkových nákladů, které se budou pohybovat okolo několika milionů korun. "Určitý příspěvek chceme od každé obce, kde se plánuje oprava komunikace, v tomto případě však není podíl zatím určen," tvrdí pracovník SÚS Uh. Hradiště ing. Buchtík. Podle jeho vyjádření není možné určit, kdy bude možné komunikaci opravit, protože to především závisí na stavu finančních prostředků, které správce od státu obdrží, a veškeré termíny jsou pouze ve stadiu úvah. "Už před deseti lety měla být podepsána smlouva o rekonstrukci vozovky, která však ztroskotala na nezájmu obyvatel této ulice," uvedl Buchtík. V té době někteří z občanů nesouhlasili s úpravami především kvůli nutnému zkrácení vjezdu do domovních garáží přímo ze silnice. Starosta je však přesvědčen, že podobné komplikace už v této době nehrozí, protože obec s těmi "nejproblémovějšími" občany jednala a případné nároky by se daly konkrétně vyřešit. Kdy však bude SÚS schopná investovat do této akce nemalou částku, nebo zda se obec nerozhodne použít na opravu například získané peníze z prodeje akcií, je podle obou stran spíše otázkou minimálně jednoho roku.Blesk zapálil stoh slámy
Rudice (IŠ) - V několika obcích regionu zanechala stopy velká bouře, která se spustila v nočních hodinách 20. července. Ve 21.17 hodin byl nahlášen uherskohradišťským hasičům požár stohu slámy v Rudicích. "Stoh byl zapálen od blesku. Požár bylo nutno lokalizovat, aby se nešířil dál, a stoh hlídat do té doby, než zcela vyhoří," uvedl jeden ze zasahujících hasičů. K požáru ihned vyjel místní sbor dobrovolných hasičů a jednotka z Uherského Brodu. Již ve dvě hodiny ráno byl požár pod kontrolou a na místě zůstala pouze místní jednotka. Škoda, která vznikla místnímu zemědělskému družstvu, nebyla vysoká.Dovolenou trávíme většinou v tuzemsku
Region (cab) - Zvýšený zájem o tuzemské zájezdy se projevil už na počátku letošního června, kdy cestovní kancelář Dalima z Uh. Brodu zaznamenala o 3% více objednávek na domácí rekreace než za celý loňský rok. "Největší zájem je o nejbližší místa, například Vranovskou přehradu a také o různé slovenské termální lázně," uvedla vedoucí Dagmar Mášová. Právě v této době se také velice dobře prodávají zájezdy "last minute", u kterých je značně zvýhodněná jejich cena. V případě dopravy se téměř 63% zákazníků spoléhá na vlastní automobil, naopak nepříliš velkou důvěru vzbuzuje letecká přeprava, autobus si vybralo necelých 15% zákazníků. Změnu zaznamenala brodská cestovka také ve výběru zahraničních zájezdů, kdy trochu pominul zájem o dříve atraktivní země jako Španělsko nebo Řecko a téměř 10% zájemců se letos vydalo k osvědčeným maďarským letoviskům. Kromě této země projevují zákazníci velký zájem také o Francii, a to především poznávací zájezdy po jižní i severní oblasti s dominující Paříží.Bouřka vystrašila čapí mláďata
Nivnice (cab) - Při úterní bouřce došlo v této obci k zásahu dřevěného sloupu bleskem a jeho následnému zřícení. Na vrcholu sloupu hnízdila na plošince už několik let čapí rodina se dvěma mláďaty, která při pádu utrpěla lehká zranění. "Naštěstí nepotřebovala ošetření, proto jsme je přemístili na blízkou budovu soukromé firmy," uvedl přivolaný pracovník odboru životního prostředí Pavel Šnajdera. Podle ornitologa se dá předpokládat, že rodiče mláďat se k nim vrátí a budou je znovu krmit, protože bez jejich pomoci by pravděpodobně nepřežila. Jelikož spadlý sloup už je nepoužitelný, plánuje okresní úřad v příštím roce postavení nového, který by mohl znovu sloužit těmto vzácným ptákům.Kongresové centrum v Domě kultury
Uh. Brod (cab) - Na svém posledním zasedání schválila městská rada pověření městského architekta, který by měl vypsat soutěž na architektonické řešení přístavby hotelové nebo ubytovací části k Domu kultury. "Toto zařízení by se podle předběžných návrhů doplnilo o kongresové centrum pro pořádání nejrůznějších akcí a jeho součástí by byla také hotelová část s kapacitou přes šedesát lůžek," uvedl starosta.Kino Svět čeká rekonstrukce
Uh. Brod (cab) - Na opravu budovy bývalého kina Svět, ze které má vzniknout centrum pro volný čas mládeže, by mělo být do konce tohoto roku proinvestováno asi 10 milionů korun. Městská rada se na svém posledním zasedání konečně dostala ke jmenování výběrové komise, která by měla v co nejkratší době zveřejnit podmínky výběrového řízení na provedení rekonstrukce budovy. Firma, která opravy provede, by podle starosty měla být vybrána do konce prázdnin.V Uh. Brodě bude točit televize
Uh. Brod (cab) - "Producentské centrum Box TV, s.r.o., připravuje dokumentární pořad Cestopisy o jednotlivých městech republiky a koncem srpna by se mělo natáčet v našem městě," prozradil starosta Kryštof. Prozatím probíhají práce na scénáři a v polovině příštího měsíce by měla proběhnout schůzka s ředitelem společnosti o doplnění tohoto materiálu. Pořad by měl zobrazovat jednotlivá města například v oblasti historie a jejich významné architektury, památek, rekonstrukcí, důležitých budov, sportovních a kulturních aktivit a také informovat o turistických možnostech okolí.Školní učebna kadeřnickým salonem

Mnohé z děvčat změnilo svůj účes přímo na místě - Foto: archiv
Po velmi příjemně stráveném odpoledni s kosmetičkou jsme se dožadovaly také setkání s kadeřnicí. Zatímco kosmetička chodí do naší školy již pravidelně, odpoledne s kadeřnicí bylo premiérou. Pozvání přijala odbornice ve svém oboru - paní D. Máčalíková. I tentokrát měla akce několik částí. Nejprve informovala o vlasech a správné péči, aby byly krásné, přirozené, ale hlavně zdravé. Dozvěděly jsme se hodně nového, zajímavého a důležitého. Druhá část byla věnována tvorbě účesů z dlouhých a polodlouhých vlasů, používání různých módních vlasových ozdob a doplňků, kterých přinesla kadeřnice plnou tašku. Třetí část byla individuální poradna, kdy nám paní Máčalíková poradila, jaký účes by byl vhodný pro náš typ a kvalitu vlasů. Dokonce jsme si mohly vybrat účes v některé z nejnovějších knih účesů, které jsme měly k prohlížení, a nechat se podle toho přímo ve třídě ostříhat a učesat. Opět musíme přiznat, že jsme prožily další "prima školní odpoledne" a ty nejvytrvalejší z nás odcházely až k 18. hodině.
Za žákyně ZŠ Na Výsluní v Uh. Brodě - Iva VeseláPetice proti usnesení zastupitelů
Tak nějak bez většího zájmu veřejnosti a médií proběhla koncem června schůzka rodičů s˙vedením školky na Obchodní ulici (bývalá školka "Slováckých"). Téma bylo více než jasné, protože, obavy ze zrušení vyhnalo již mnohé rodiče na obdobné schůzky v˙několika jiných školkách. V˙tomto případě však nejde o zrušení školky, jak informovala rodiče ředitelka Renata Nesázalová, ale o omezení jejího provozu. Zastupitelé totiž přišli na svém posledním zasedání s˙nápadem využít volnou kapacitu a umístit tu nějakou činnost, která by ji využila. Jednalo by se o umístění buď knihovny, nebo klubu důchodců, anebo azylového domu pro matky s˙dětmi. Všechny tyto činnosti jsou jistě bohulibé, ale člověka napadá, jestli je vhodné umisťovat je zrovna v˙mateřské školce. Spíše si myslím, že jde o to, aby se na zastupitelstvu schválilo něco co není sice moc dobré a snad postrádá i logiku, ale navenek to má působit jako snaha o ušetření peněz. Nesázalová seznámila rodiče s˙rozhodnutím zastupitelstva a poté jim vysvětlila, že místnosti i terasa, jež chtějí zastupitelé využít k˙těmto aktivitám, jsou dlouho plně využity. Scházejí se tu totiž děti v˙různých kroužcích, kterých je tu víc než dost a které rozvíjí jejich schopnosti. Rodiče se po tomto vysvětlení jednoznačně shodli na tom, že rozhodnutí zastupitelstva není zrovna nejlepší, a sepsali petici, ve které žádají zastupitelstvo, aby své rozhodnutí ještě jednou zvážilo. Doufejme, že zastupitelé rozhodnou ve prospěch dětí a šetřit budou tam, kde to nebude proti jejich zájmu. -pr-Brodský DDM na Javořinských slavnostech
Velká Javořina (iš) - Okolo tří tisíc návštěvníků z české i slovenské strany přišlo oslavit již tradiční Javořinské slavnosti bratrství Čechů a Slováků na Velkou Javořinu. Přípravný výbor slavností, složený ze starostů slováckého regionu i zástupců slovenské strany, připravil během několika předcházejících měsíců bohatý kulturní i doprovodný program, jehož součástí byl také dětský kout. Okolo jednoho tisíce dětí "prošlo rukama" pracovníků Městského domu dětí a mládeže v Uh. Brodě, který pro ně připravil více než dvacet různých her. "Některé děti se k nám během dne i několikrát vrací. To mě těší nejvíc," prozradil vedoucí Tomáš Milička. Foto: P. Paškawww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 1 sekund