Číslo: 3
19.01.1998
Článků: 43

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Firma Warex, spol. s r.o. nabízí zajímavé domy za přijatenou cenu
Příjemné posezení v Divadelní kavárně
Charita hledá pracovníky
Bezplatná doprava AVX = příjemná samozřejmost
A co trojčata Řehořkova?
Staroměstský ples se líbil
POČASÍ

Firma Warex, spol. s r.o. nabízí zajímavé domy za přijatenou cenu

Tato fotografie je ještě z doby před dokončením stavby. - Foto: Jiv
Kunovice - Určitě jste si při výjezdu z Kunovic všimli malého sympatického domečku, který postavila firma Warex spol. s r.o. Tato firma, která má sídlo v Praze, se zabývá výrobou a prodejem hlavně rodinných domů a obytných kontejnerů. S ředitelem Ivanem Verflem jsme si povídali o tom, co je vlastně firma svým zákazníkům schopna nabídnout.

Pane řediteli, mohl byste nám něco říci o vaší firmě?
Naše firma se zabývá prodejem manipulační techniky, výrobou sanitárních a obytných kontejnerů a výrobou domů. Sídlo firmy je v Praze a pobočné závody jsou v Berouně, v Supíkovicích u Jeseníku a od roku 1996 také v Kunovicích. Vykoupili jsme objekt bývalé panelárny, který jsme zrekonstruovali a zahájili výrobu.

K jakému účelu je postaven vzorový domek u vašeho areálu?
Tento vzorový dům byl navržen a postaven po loňských povodních. Chtěli jsme nabídnout postiženým rodinám rychlé a kvalitní bydlení za dostupnou cenu. Půdorys je 8x9 metrů. Dům je postaven právě proto, aby si případný zákazník dokázal představit, jak bydlení v něm vlastně vypadá. Přestože jsme jej zatím nikde neinzerovali, zájemců je dost. Cena tohoto vzorového domu je 995 000 Kč.

Jakým způsobem vlastně dům vzniká?
Základním konstrukčním prvkem jsou velkorozměrové moduly s ocelovou rámovou konstrukcí, do kterých se vsadí dřevěné rámy včetně oken a dveří, kompletní instalace a izolace stěn. Vnitřní stěny a strop jsou tvořeny sádrokartonem a vymalováním. Vnější stěna je zakončena omítkou dle přání zákazníka na cementotřískové desce. Půda je pochůzná a připravená k napojení sítí pro případnou půdní vestavbu. Střecha je standartní dřevěná vazba a střešní krytinu dodáváme rovněž dle přání zákazníka. Dům je seskládán z modulů, které jsou přizpůsobeny velikosti domu. Po skončení výroby ve výrobní hale se celý dům po jednotlivých modulech převeze na připravené základy a znovu smontuje. Montáž netrvá déle než tři týdny.

Jaké vybavení je v ceně domu?
V ceně domu je vykachličkovaný vstupní prostor, obytné přízemí včetně topení, zařízená koupelna s vanou a záchodem a schodiště do podkroví, které není zateplené. Dokončením podkroví získá dům na dalších prostorách k obývání. Je na zákazníkovi, zda si podkroví dodělá později svépomocí anebo za příplatek při samotné výstavbě domu.

Jak dlouho trvá jeho výroba?
Od podepsání kupní smlouvy zákazníkem jsme schopni do tří měsíců předat dům do užívání. Podmínkou je, aby si zákazník, pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak, zajistil základy, spodní stavbu - suterén a rozvody přípojek. Pro stavbu domu bez suterénu postačí pouze základové pásy z prostého betonu do nezámrzné hloubky a pokud bude dům podsklepený, jsou naše moduly staticky nosné a v tomto případě tvoří zároveň strop suterénu.

Může si zákazník navrhnout dům sám?
Ano, to je nejčastější případ. Jeho představu půdorysného návrhu odborně upravíme a zpracujeme cenovou nabídku. Zákazník si tedy dle potřeby své rodiny navrhne dům sám.

S čím je při výstavbě třeba počítat?
Je potřeba počítat s řádným vyzráním základů, obzvláště když jsou ve svahu. Další podmínkou je, že se na místo musíme dostat s jeřábem, pomocí kterého se stavba kompletuje.

Co je výhodou vašeho domu?
Výhodou je rychlá montáž - maximálně tři týdny do předání zákazníkovi. Můžeme stavět i v zimě. Dům má také vysokou tepelnou izolaci díky použitým materiálům, a tudíž nízké náklady na vytápění. Cenově se dostáváme níž než u klasické výstavby.

Je vhodné z vašich modulů postavit třeba chatu?
Pokud se tam můžeme dostat jeřábem, je to ideální. Zhruba se dá říct, že zastavěný metr čtvereční plochy domu vyjde asi na třináct až patnáct tisíc korun, pokud se jedná o dům přízemní. Takže i menší chata se dá pořídit za slušnou cenu a navíc si spoustu věcí může kutil dodělat svépomocí. Dům lze také dodat v různých stadiích rozestavěnosti.

Jak vidíte perspektivu výstavby vašich montovaných domů?
Dle mého názoru - vzhledem k tomu, že se změnil životní styl - zvýšil se počet zájemců o rychlou stavbu rodinného domu na klíč. Ve vyspělých zemích se už dlouho těmito technologiemi staví, takže věřím, že se zvýší důvěra zákazníků v tuto technologii i u nás.

Děkuji za rozhovor, Jindra Váverková
-placená inzerce-Příjemné posezení v Divadelní kavárně
Uh. Hradiště - Divadelní kavárna a galerie U Zeleného stromu na Mariánském náměstí byla po záplavách uvedena do provozu 15. listopadu 1997. Po organizačních změnách došlo k 2. lednu 1998 ke změně názvu na Divadelní kavárnu a Divadelní galerii. Majitelem i nadále zůstalo Slovácké divadlo a novými nájemci se stali František Frýbort a Stanislav Horák. Samozřejmě i nadále bude fungovat úzká spolupráce se Slováckým divadlem.

Co je Vaším záměrem?
Našim záměrem je vytvořit v těchto prostorách společensko výtvarné centrum, které by poskytovalo komplexní služby v oblasti výtvarného umění. Je zde galerie, kavárna a prodejna potřeb pro výtvarníky s paspartovací službou. Nabídku grafiky a olejů obohatíme také o keramiku, plastiky, kovové objekty, šperky, textilie společenským akcím, různým oslavám, k prezentaci svých firem a podobně.

Co se týká provozu kavárny?
Kavárna je jako jediná v Uherském Hradišti nekuřácká. Je otevřena denně od 9.00 do 20.00 hod., v sobotu od 9.00 do 13.00 a v neděli od 14.00 do 20.00 hodin. V této době je zajištěn také provoz galerie i prodejny potřeb pro výtvarníky. Naší specialitou je denně čerstvý malý rohlíček, který je podáván ke kávě. Široký sortiment káv bude postupně doplněn nabídkou vín z oblasti jižní Moravy, abychom uspokojili požadavky i těch nejnáročnějších zákazníků.

A co se týká Divadelní galerie?
Prostory galerie mají nabídnout umělecká a výtvarná díla v co nejširší škále. Měla by zde být nejen prodejní činnost, ale také výchovná. Chtěli bychom seznamovat nejen hradišťskou veřejnost s výtvarníky našeho regionu, ale z celé České republiky. Vernisáže budou formou komplexních nebo částečných výstav. Chtěli bychom navázat na tradici bývalé Galerie díla. Galerie můžou využít také školy a seznámit své žáky s kulturním děním v České republice.

Na jaké výstavy se můžeme již dnes těšit?
V současné době teprve zpracováváme plán výstav. Již teď, ale můžeme říct, že máme přislíbeny výstavy Adolfa Borna, pana Vrzala, Michala Halvy, paní Vágeové a dalších. Postupně budeme veřejnost o všech připravovaných akcích informovat.

Co ještě nabídnete svým zákazníkům?
Pokud si zákazník zakoupí neadjustované grafické dílo, provedeme adjustaci do 48 hodin. Popřípadě dle přání zákazníka.

Co u vás najdeme v současné době?
V současné době nabízíme oleje - originály od Jana Matějíčka, pana Vrzala, paní Vágeové ... Také grafické listy, Bornovy hlubotisky, keramiku Holešovských, oleje od malíře Vondry ... Všechna vystavovaná díla jsou prodejná.

Co připravujete v nejbližších dnech?
Na začátek února připravujeme vernisáž manželů Hanzálkových, což jsou výtvarnící z Českých Budějovic. Budou to obrazy, oleje a keramika s nádechem humoru. Teprve jsme ale v začátcích, takže je všechno v době příprav. Věříme, že k nám najdou cestu všichni, kteří sem chodívali dříve, dodal na závěr František Frýbort.

Petra Macalíková
-placená inzerce-Charita hledá pracovníky
Uh. Hradiště (red) - Oblastní charita Uherské Hradiště vyzývá zájemce o práci v denním stacionáři pro dospělé. Denní stacionář je doprovolné denní zařízení bez nároku na mzdu, které je určeno pro lidi s kombinovanými vadami, ve kterém se tito lidé budou za odborného dozoru věnovat pracovní terapii (ruční práce, tkaní koberců, pletení ošatek a košů). Žádosti na pobyt ve stacionáři přijímá Oblastní charita na telefonu 0632/55 57 83 nebo na adrese Velehradská třída 247,686 01 Uherské Hradiště.Bezplatná doprava AVX = příjemná samozřejmost

Autobus, který denně vozí zaměstnance AVX z práce i do práce. - Foto: archiv
Uh. Hradiště - Od samého začátku, kdy jsme začali s projektem AVX v Uherském Hradišti, jsme věděli, že musíme začít s vlastní dopravou zaměstnanců - říká RNDr. Zdeněk Przybyla, ředitel zdejšího závodu AVX Czech Republic s.r.o., pokračuje: Loni v únoru jsme spustili první autobusovou linku a dnes již dopravujeme do práce a z práce přes 800 lidí, zvláště ze vzdálenějších míst, kde byly linky ČSAD zrušeny. Záměr americké společnosti AVX Corporation vyrábět v Uherském Hradišti elektrotechnické součástky předpokládal zaměstnat během několika málo měsíců stovky pracovníků. Získat je, to znamenalo něco mimořádného jim nabídnout. Myšlenka bezplatné firemní dopravy byla poprvé realizována ze směru od Březolup a Uherského Brodu. Postupně se systém dopravy rozšiřoval a dnes již firemní autobusy zajíždějí do 60 okolních města a obcí na všechny světové strany od Uherského Hradiště a staví na 90 zastávkách. Nejvíce lidí, přes 120, dojíždí ze směru od Veselí nad Moravou.
V těchto týdnech dochází k dalšímu rozšíření jednoho ze tří středisek AVX - výroby keramických kondenzátorů a k nabídce nových pracovních míst. Na středisku nyní pracuje necelých 400 zaměstnanců a denně je zde dokončeno 20 milionů kondenzátorů. Před koncem roku 1997 absolvovala třicetičlenná skupina českých zaměstnanců stáž v AVX v Severním Irsku. To, co se tam naučila, bude nyní předávat nově nastupujícím kolegům. A není vyloučeno, že v souvislosti s narůstajícím počtem zaměstnanců na středisku keramických kondenzátorů bude doprava AVX rozšířena do dalších obcí. Bezplatná doprava do zaměstnání - a to až k bráně areálu MESIT, v němž AVX sídlí - patří k příjemným samozřejmostem, na kterou si zaměstanci AVX rychle zvykli.
(placená inzerce)A co trojčata Řehořkova?
Uh. Hradiště (JiV) - Na konci roku jste se dozvěděli zprávu o tom, že manželům Votoupalovým z Březové se narodila trojčata. Možná mají ještě někteří z vás v paměti, že i přímo v Uherském Hradišti už jedna trojčata jsou. Narodila se v roce 1995 manželům Řehořkovým. Byla to první česká čtyřčata ze zkumavky. I když jedno z dětí se bohužel narodilo mrtvé, další tři se mají čile k světu. Zajeli jsme k nim na návštěvu, podívat se, jak si rodiče dokáží poradit s blonďatými a modrookými Evičkou, Filípkem a Honzíkem. Tatínek Jan jezdí za prací do Zlína, kde pracuje v leasingové společnosti firmy Samohýl, Jitka Řehořková se spolu se svou maminkou, paní Smělíkovou, která je zároveň placenou pečovatelkou, starají o děti po celý den. Mnohdy je práce tolik, že jsou zapojeny i Jitčiny sestry a sousedka Marie Petrželková. Děti vstávají už okolo šesté ráno, říká Jan Řehořek, a do sedmi večer se nedělá nic jiného, než se veškerý čas a práce věnuje jim.
Už v začátcích přišla pomoc také od sponzorů, kterých ale není tak mnoho, jak by si někdo mohl myslet. Největší pomoc nabídla firma Zisoft (nyní Kimberley Clark), která pravidelně zasílá plenkové kalhotky za symbolickou částku jednu korunu za kus. Spočetl jsem, že jsme jich za ty dva roky spotřebovali okolo sedmnácti tisíc kusů. Další obrovskou pomocí byla pro nás smlouva s bývalým Průmyslem mléčné výživy, který nám poskytuje sušené mléko a kaše. Příjemně nás překvapila také nabídka firmy LAVETA - kojenecké oblečení, konkrétně paní Plotová. Ta nás také zásobuje některým oblečením. Díky tomu, že máme větší auto, můžeme také všichni i s kočárkem vyjet někam mimo město. Při naší návštěvě se děti předháněly v tom, co kdo předvede. Všechny tři už krásně zpívají, umí spousty dětských písniček a nejradši si hrají s kostkami Lega. Nejklidnější z nich se jeví Honzík, ale když už začnou lumpačit ostatní, zahanbit se nedá. A co pro letošní rok plánují?
U nás existuje Klub dvojčat a vícečat, do kterého se hodláme i s dětmi přihlásit. Klub má pobočku ve Zlíně a pro vícečetné rodiny organizuje setkání a pobyty. Na telefon 067/322 73 se mohou přihlásit i jiné rodiny, které mají zájem o zajímavé členství v klubu. Závěrem je nutno popřát Řehořkovým a jejich dětem hodně radostí.Staroměstský ples se líbil
Staré Město (Mac) - Městské zastupitelstvo, komise kultury, výchovy a vzdělávání ve spolupráci se SZRŠ připravily v sobotu 10. ledna již II. Staroměstský ples. Celý ples byl zahájen slavnostní polonezou v podání studentů Střední zemědělské a rodinné školy ze Starého Města. První valčík večera patřil starostovi Starého Města Františkovi Slavíkovi a jeho manželce. V průběhu večera vystoupila se svým programem taneční skupina ze Zlína a Dolina. K poslechu, ale hlavně k tanci hrála ve velkém sále Staroměstská kapela, ve vedlejším sále skupina Laca Stefanyiho a nechyběla ani cimbálová muzika Dolina. Jak nám sdělil hlavní pořadatel Vítězslav Mach, všechny finanční dary předány tento večer jsou určeny do rozpočtu komise kultury, výchovy a vzdělávání. Budou použity jako humanitární pomoc při odstraňování škod na školských a kulturních zařízeních. Poslední návštěvníci již druhého staroměstského plesu odcházeli domů až v pozdních ranních hodinách, dodal na závěr Vítězslav Mach.POČASÍ
Dnes:
Zataženo, postupně od západu s deštěm, přechodně i možnost deště se sněhem nebo mrznoucích srážek, při kterých by se tvořila ledovka. Vítr jižních směrů 5-10 m/s bude později slábnout na 2-5 m/s.
Nejvyšší denní teploty vystoupí na 2/5 stupňů Celsia.
Rozptylové podmínky budou dobré, večer postupně mírně nepříznivé.

Úterý:
Zataženo, jen přechodně až oblačno, občas déšť nebo déšť se sněhem. Jihozápadní vítr 2-5 m/s se večer změní na severozápadní a poněkud zesílí.
Ranní teploty poklesnou na 1/2, nejvyšší denní vystoupí na 1/4 stupňů Celsia.

Středa:
Zataženo se sněžením, které může být i vydatnější. Severní až severovýchodní vítr zesílí na 7-11 m/s.
Ranní teploty poklesnou na 0/-4, nejvyšší denní vystoupí na -2/2 stupňů Celsia.

Vyhlídka na druhou polovinu týdne:
zataženo, později až oblačno, občas sněžení. Nejnižší teploty poklesnou na -2/-5, později až na -9 stupňů Celsia, nejvyšší denní teploty se budou pohybovat kolem nuly.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund