Číslo: 30
28.07.1997
Článků: 42

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


LETNÍ SERVIS II. - KOUPALIŠTĚ NEZDENICE
Mana se prosazuje i pod vodou
Vstup do NATO a okres Uherské Hradiště
Z redakční pošty
V NAŠEM OKRESE SE NERABOVALO
POLICEJNÍ TÝDENÍK

LETNÍ SERVIS II. - KOUPALIŠTĚ NEZDENICE

V dopoledních hodinách působí koupaliště jako oáza klidu - Foto:Epin
Jelikož jsme se v posledních číslech zabývali hlavně aktuální povodňovou situací, vracíme se k této k rubrice, v níž jsme se rozhodli čtenáře informovat o stavu koupališť v Uherském Hradišti a jeho okolí, po třítýdenní odmlce. Nyní jsme na cestách po našem okrese zavítali mimo jiné do Nezdenic, vesnice ležící mezi Bojkovicemi a Komňou. Koupaliště zde bylo vybudováno v osmdesátých letech a jeho zajímavostí je, že se nachází mezi kopci nad vesnicí v kouzelné přírodě. Nedaleko odtud pramení v širokém okolí oblíbená Nezdenická kyselka. Provozní doba je od devíti do osmnácti třiceti. Vstupné je rozděleno následovně - za předškolní děti rodiče zaplatí 4 kč,-, za šest až desetileté 6 kč,- a dospělí zaplatí 10 kč,-. Existuje možnost zakoupení sezonní vstupenky za 100 kč,-.
V areálu koupaliště se nachází bufet, kde se můžete občerstvit alkoholickými i nealkoholickými nápoji, případně si zakoupit něco malého k zakousnutí, jako například párek nebo hranolky. Kromě bazénu pro dospělé (33m na délku), se v areálu nachází brouzdaliště pro malé děti. Voda je sem sváděna z pramenu, který vyvěrá ze země v kopcích, tyčících se nad plovárnou. Je čistá, hygienicky nezávadná a její teplota se pohybuje okolo dvaceti stupňů. V dnešní situaci, kdy většina okolních koupališť ze známých důvodů není pro veřejnost přístupná, je to myslím jeden z dobrých tipů, kam za odpočinkem.
Evžen SlavíkMana se prosazuje i pod vodou
Uherské Hradiště (gint) - Houževnatost a neporazitelný obchodnický duch se neutopil pod přívaly vody. Po mokré sobotě, když už bylo 14 tisíc obyvatel z města evakuováno a hladina vody se dál nezvyšovala, zalila mařatický kopec - poslední suché místo - ještě jedna vlna. Naštěstí jen reklamní. Z každé schránky na sídlišti Východ koukala do nedělního rána barevně vyvedená výpravná dvojstrana o tom, co pro nás chystá firma Mana, až osušíme bankovky.
Velmi prozíravě firma využila vysoké koncentrace lidí na malém území. Snadno si spočítáme, že propagace s menšími náklady zasáhla více lidí než je obvyklé, neboť v jednotlivých bytech bydlelo i několik rodin. Také evakuanti z krizových center, odkázaní na stravu z potravinové pomoci, snadněji podlehnou pestrým gurmánským lákadlům. Po shlédnutí mnohoslibného prospektu někteří plánovali, že jakmile voda opadne, vydají se na nákup do Štěpnic přímo do jmenovaného obchodního domu. Jiní vyjížděli za Manou do Uherského Brodu a jiných, v tu dobu dostupných měst.
Živelná katastrofa zasáhla taky budovu zdejší Many, a ta přes to pomáhala ostatním. V nejkritičtější čas dodala naději, že "nemusí počítat každou korunu" (citace). Kde jinde tedy doplnit zásoby, když "v Maně je tak neuvěřitelně levný nákup!" Od neděle je jasné , že slzy nad promáčenými koberci utřou papírové kapesníky 10x10 za 19,90. K odplavení smutku poslouží fernet za 99,- nebo světlá dvanáctka za lidových 7,90 korun.
K tomu koupíme slané tyčinky Mana za 18,40 a už jsme za vodou i s omezenými finančními prostředky. Bude co nabídnout návštěvám z pojišťovny, obměkčit je může krůtí lahůdka Mana. Minulý týden znovu potvrdil, že velké firmy znají řešení i v nejtěžších situacích. Při nedostatku tiskovin se jedna z nich postarala o papír k vysušení mokré obuvi.Vstup do NATO a okres Uherské Hradiště
Předpokládané rozhodnutí o případném přijetí ČR do NATO se rychle blíží. Několik let se mezi parlamentními stranami řeší, zda vstoupit do takové vojenské aliance nebo zůstat bokem. V průběhu času se měnily názory, takže dnes, mimo KSČM a republikány, všechny strany jsou pro vstup. Zatím jediným zádrhelem je požadavek ČSSD na referendum obyvatelstva k tomuto problému. Oč však ve skutečnosti jde v této vojenské alianci, co to přinese ČR, kolik to bude stát, jaké další důsledky nás očekávají, to se obyčejný občan téměř nedoví. Sem tam se objeví výsledky celostátního průzkumu o vztahu občanů k NATO, ale to je vše.
Jaký je vztah obyvatel okresu Uh. Hradiště k tomuto problému? Co si přejí občané regionu, který ještě před několika lety měl velkou zaměstnanost v podnicích vyrábějících vojenskou techniku?
Tento problém řeší průzkum 250 občanů okresu Uh. Hradiště, provedený koncem měsíce května 1997.
Občanům byly položeny otázky s následujícím vyhodnocením:

1. Myslíte, že je našim občanům dostatečně vysvětlena nutnost vstupu ČR do NATO?

	Odpověď:	ANO	- 23%
			NE	- 65%
			NEVÍM	- 12%

2. Souhlasíte se vstupem ČR do NATO?

	Odpověď:	ANO	- 30%
			NE	- 55%
			NEVÍM	- 15%

Z uvedených odpovědí se nedá udělat jednoznačný závěr, protože 65% dotazovaných není dostatečně informováno. Je tedy otázka, kam se tito občané v případě větší informovanosti přikloní.
Jiří Peška
Z redakční pošty
Zažili jsme povodeň
Povodeň i mne s manželkou vyplavila z Uherského Hradiště, shodou okolností do vísky Korytná. Vcelku živá obec, s možností všelijakého vyžití, včetně sauny a solária. Tedy nevidím důvod, proč se lidé z Korytné stěhují do Uherského Brodu nebo Uherského Hradiště (město sice skýtá větší komfort, ale měnit překrásné okolí a ten vzduch ?!) Zdá se , že místní, snad ve spolupráci s farou, pojali řešení problému značně po svém. Chcete spáchat prvotní hřích? Chcete koupit kondom? Ten dostanete jen na požádání. Zvyk, že ochranu máte po ruce na viditelném místě třeba u pokladny, platí jinde. V obchodech v Korytné hledáte a ne a ne najít. Prodavačka pak se slovy #Máme jich plno sáhne do nenápadné krabičky v polici nad pečivem, kam člověka nenapadne ani se podívat. Jste-li citliví a stydliví, nemáte šanci - nezeptáte se rovná se nekoupíte. A ještě jedna věc. Takto nenápadně podléháte kontrole a kdo ví, zdali vám zpovědník v kostele za každý kondom nepřikáže deset otčenášů jako pokání.
Možná raději přistoupíte na volnou reprodukci a s vidinou státního příspěvku se smíříte minimálně s pěti potomky. A z Korytné by mohlo být i město!
P. S.: Když jsem si pak u pokladny bral balíček s kondomy z košíku, skoro jsem se bál, že se třeba zableskne, nebo mě neviditelná ruka pořádně vytahá za ucho. Věřte nebo ne, nestalo se nic.
Štěpán Kodrla

Ode zdi ke zdi
Po přečtení článku v rubrice #Slovácký zeměpis, ve kterém jsou popisovány Medlovice, jsem se rozhodl reagovat na jednu z pasáží tohoto článku.
Je zde uvedeno, že v katastru obce Medlovice se nachází lokalita s velmi vzácným nerostem, kterým se nejenom štěrkovaly cesty, jak se v dané pasáži uvádí, ale taky upravovaly zámecké zahrady, parky, atd. Jsou to právě majitelé pozemků, kteří zabránili plýtvání s touto vzácnou surovinou, nikoliv odbor život. prostředí, jak by se podle tohoto článku mohlo zdát. Paradoxně nyní OŽP brání majitelům pozemků, aby tento nerost využili k okrasným účelům, pro které je tento nerost svou charakteristikou určen. Připadá mi toto jednání jako #od zdi ke zdi, zatímco rozumné řešení by se určitě dalo najít. Nehledě na to, že v Medlovicích není zrovna pracovních příležitostí nazbyt.
Váš čtenář Vít StodůlkaV NAŠEM OKRESE SE NERABOVALO
Občané postiženi záplavami, kteří byli nuceni opustit domy a byty, odcházeli často s obavami, zda do jejich domovů nevnikne nezvaný host, který využije vzniklou situaci ke svému prospěchu. Podle svých možností tak objížděli na loďkách svá obydlí, zřizovali domobrany, aby uhlídali svůj majetek, ale byli i ti, kteří nemohli dělat vůbec nic, jen doufat, že najdou svůj domov v pořádku. O odpovědi na otázky spojené s "rabováním" jsem požádala Okresního státního zástupce v Uh. Hradišti JUDr. Petra Nováka:

Pane doktore, mohl byste našim čtenářům blíže definovat pojem "rabování"?
"Rabování není oficiální pojem, který by byl upraven v trestním zákoně. Tento pojem znamená zmocnění se cizí věci, která je opuštěná, někde zanechaná atd. Toto jednání se může kvalifikovat buďto jako trestný čin krádeže, nebo jako trestný čin porušování domovní svobody, zatajení věci apod."

V některých postižených oblastech docházelo také k předražování potravin.
"Bohužel ano, tento trestný čin se nazývá lichva. Pachatel zneužívá např. tísně nebo rozrušení jiných osob, popř. určitého stavu nouze, aby dosáhl naprosto nepřiměřeného zisku (dá si slíbit plnění, jeho hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru)."

Jaký postih čeká takového pachatele, který bez kouska studu těží z lidského neštěstí?
"Postih za toto jednání je různý, většinou se řídí podle výše způsobené škody a pochopitelně podle stupně společenské nebezpečnosti, který je v této vypjaté situaci výrazně vyšší, než obvykle. Z tohoto důvodu byl rovněž vydán Pokyn obecné povahy, který vydal Nejvyšší státní zástupce v Brně, aby byly podobné případy řešeny s maximálním možným urychlením, nekompromisně a velmi přísně. Sazba se pohybuje v případě odnětí svobody až do 3 nebo do 5-ti let. Lze rovněž uložit i peněžitý trest až do výše 5.000.000,- Kč.

Vyskytly se případy rabování i v našem okrese?
"V období od 7.7.1997 až doposud se v souvislosti se záplavami v okrese Uh. Hradiště nevyskytly žádné případy "rabování", rovněž tak nebyly zaznamenány žádné trestné činy lichvy. Některým občanům byly odcizeny věci, např. Františku S. byl dne 11.7.1997 odcizen při záchranných pracích mobilní telefon. Jiný občan ve Starém Městě ohlásil vloupání do domu, při kterém mu byly odcizeny i platební karty a další věci. Byly vyloupeny i samoobsluhy v obci Babice a Březolupy, avšak pachatele se v těchto případech dostihnout nepodařilo. V těchto případech však nelze jednoznačně konstatovat, že by pachatelé zneužili situace poškozených."

KKPOLICEJNÍ TÝDENÍK
Tragédie v Jarošově
Dne 14.7. v ranních hodinách byl v obci Uh. Hradiště, části Jarošov, nalezen v zahradě domu v ulici Na Svárově mrtvý muž. Přivolaný lékař konstatoval smrt bez cizího zavinění. Dalším šetřením bylo zjištěno, že se jedná o 30ti letého občana z Jarošova.

Sebevražda ve St. Městě
Dne 15.7. v dopoledních hodinách byl nalezen ve St. Městě příbuznými 73 letý muž, který se oběsil v dřevárce domu. Ohledávající lékařka nezjistila známky cizího zavinění.

Ilegální přechod
Pohraniční policie ze St. Hrozenkova zadržela 20 afghánských občanů společně s převaděčem, 41 letým občanem z Levic ze Slov. republiky. Občané z Afghanistánu byli vráceni orgánům Slov. republiky a převaděč byl předán vyšetřovateli.

Neměl na nákup
V době od 16. do 17.7. se vloupal do prodejny potravin v obci Babice. Z prodejny odcizil nezjištěné množství různých druhů alkoholických nápojů, cigaret, drogistického zboží a potravin v celkové hodnotě kolem 100.000,- Kč ku škodě Jednota Uh. Ostroh.

Přecenil síly
Dne 18.7. v 7,30 hodin došlo na silnici mezi Uh. Brodem a Pašovicemi k DN, kterou zavinil 38 letý řidič OA zn. VW Vento z Uh. Brodu, který v důsledku nepřiměřené rychlosti vjel do protisměru , kde se čelně střetl s protijedoucím nákl. vozidlem Liaz s přívěsem. Při nehodě došlo ke zranění řidiče OA s předpokládanou dobou léčení 6 měsíců. Způsobená škoda je 110.000,-Kč.

Vykradený obchod
V době od 18. do 19.7. se vloupal NP do nákupního střediska Jednoty Uh. Ostroh v obci Březolupy, kde odcizil po vypáčení trezorku 33.000,- Kč, dále 150 kartonů různých cigaret a 2 ks razítek nákupního střediska Březolupy. Způsobená škoda je cca 90.000,- Kč.

Vozili se v noci
Policisté z OOP Uh. Hradiště zjistili tři pachatele ve věku 15 a 18 let z obce Huštěnovice, kteří dne 19.7. v 03,00 hodin neoprávněně užili k jízdě traktor Zetor soukromého majitele z Traplic. Věc je předmětem dalšího šetření.

Kapsáři řádí
Dne 21.7. v dopoledních hodinách byli okradeny NP tři poškozené, a to v Uh. Hradišti v prodejně Hradišťanka, na ulici Havlíčkova a ve Štanclově lékárně, a to tím způsobem, že těmto vytáhl peněženku z kabelky, kterou měly poškozené zavěšenou na rameni přičemž takto získal finanční hotovost ve výši 12.700,- Kč.

Krádež motocyklu
V době od 18. do 20.7. odcizil NP v obci Hostějov majiteli motocykl zn. Yamaha 125 Enduro, SPZ UH 1-64-15 v hodnotě 40.000,- Kč.

Povedený synek
Policisté z Uh. Brodu zjistili pachatele krádeže OA zn. Hyundai ze dne 20.7. v Uh. Brodě, které nalezl majitel havarované a poškozené v uvedený den v Uh. Brodě se způsobenou škodou 60.000,- Kč. Jako pachatel byl zjištěn 16-ti letý syn majitele vozidla, který bez svolení rodičů vzal klíče od vozidla a společně s dalšími dvěma kamarády odjeli do Těšova, kde s vozidlem havarovali.

Chaty vzaly za své
V době od 22. do 23.7. se vloupal NP do rekr. chaty v katr. obce St. Město v části zv. Vinohrady, ze které majiteli odcizil deku, láhev slivovice a becherovky. Dále mu ze zahrádky odcizil 300 kg cibule, čímž mu způsobil škodu ve výši 8.100,- Kč. Provedeným šetřením na místě bylo zjištěno, že se pachatel vloupal do dalších dvou chat jejichž majitelé škodu upřesní později.

Vyplenil kantýnu
V době od 22. do 23.7. se vloupal NP do kantýny v objektu ČSAD Uh. Brod, ze které následně odcizil různé druhy cukrovinek, čokolád a žvýkaček, a dále odcizil neplatné jízdenky ČSAD, přičemž při vloupání poškodil zařízení kantýny a způsobil tak celkovou škodu 24.000,- Kč.

Mladiství pachatelé
Policisté z Buchlovic zjistili tři pachatele ve věku 15 a 13 let z Uh. Hradiště, kteří se v odpoledních hodinách dne 23.7. vloupali v rekr. oblasti Smraďavka v kat. obce Buchlovice do novinového stánku, ze kterého odcizili cigarety a hračky, čímž způsobili škodu majiteli ve výši 742,- Kč.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund