Číslo: 30
02.08.1999
Článků: 55

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Prohrajeme, předpověděl před zasedáním radní Karásek
V jaké podobě zůstane brodské stavební učiliště?
Městské informační centrum znovu v provozu
Počet nezaměstnaných absolventů prudce stoupá
O úklid města má zájem konkurenční firma
Bystřičané mohou být spokojeni
Bolkova jedenáctka poražena
Autobusy byly vykradeny
Hon na lupiče se vydařil
Podvodně vylákala sto tisíc korun
Pozvánka do brodské hvězdárny

Prohrajeme, předpověděl před zasedáním radní Karásek
Uh. Brod - Na středu 28. července bylo na základě žádosti sedmnácti zastupitelů svoláno mimořádné zasedání městského zastupitelstva (MZ), aby vyřešilo problematiku provozování městských zdravotnických zařízení. Jak jsme informovali v minulém čísle DDS, tuto reakci vyvolal návrh šesti členů městské rady z ČSSD a ODS o zrušení již přijatého usnesení provozování polikliniky, rehabilitace i lůžek následné péče budoucí městskou společností. Jak v průběhu téměř dvouhodinového jednání vysvětlil Milan Katolický (KSČM) i Petr Vrána (Nezávislí za rozvoj města), na tomto zasedání se mělo znovu rozhodovat o tom, zda má město prostřednictvím s.r.o. pouze provozovat nestátní zdravotnická zařízení a zda valnou hromadu společnosti bude tvořit městská rada. O prosazení těchto záměrů usiloval především radní Karásek (ODS), na rozdíl od většiny zastupitelů, kteří své opačné stanovisko dali najevo schválením usnesení už na minulém zasedání. Předmětem sporu se tedy stalo znění zakladatelské listiny společnosti Poliklinika Uh. Brod, s.r.o., ve které byly tyto body zakotveny.
"Mně se na zakladatelské listině nelíbí celá její filozofie, kdy není ani pána, ani podřízeného, všichni do všeho mluví, ale nikdo nemá žádné pravomoce," prohlásil Antonín Karásek, podle kterého byla listina napsána přísně účelově. Je však možné, jak se domnívají někteří zastupitelé, že právě Karásek se tímto postojem snažil hájit své osobní zájmy. Pokud by totiž valnou hromadu, jako nejvyšší orgán s.r.o., tvořila městská rada, současná radní koalice ODS a ČSSD by bez problémů prosadila své plány. "Jedná se o podstatný majetek města a dost závažnou činnost, kterou bude tato společnost vykonávat, proto je valná hromada koncipovaná jako průřez politickým zastoupením zastupitelstva, aby nepodléhala volebním výkyvům v městské radě," zdůvodnil místostarosta Nováček.
Podle starosty Kryštofa však radní vycházeli ze situace se společností Regio, s.r.o., u které je propojení rady s vedením společnosti obtížné. Při sestavování zakladatelské listiny se však podle Nováčka vycházelo z podobných dokumentů například otrokovické společnosti nebo lázní Uh. Ostroh a bylo vybráno to nejvhodnější pro místní podmínky.
Po několika slovních přestřelkách mezi jednou stranou reprezentovanou radním Karáskem a druhou v čele s Vránou nakonec zamítli zastupitelé v počtu dvanácti hlasů z dvaadvaceti přítomných navrhovanou revokaci - zrušení - předcházejícího usnesení.
Jak bylo v původním dokumentu uvedeno, sedm členů valné hromady společnosti měli tvořit zástupci každé volební strany z řad zastupitelů. Při jejich následném navrhování však došlo k přerušení zasedání. "Co když my, jako volební strana, to jméno nedáme," pronesl Karásek poté, co byla ODS a ČSSD vyzvána k navržení svých zástupců. Po několikaminutové přestávce byl však i tento poslední, téměř zoufalý pokus o prosazení jiného výsledku zvrácen. "Důležité je, aby každá volební strana v zastupitelstvu cítila odpovědnost za provoz a chod této společnosti, aby ho necítily jenom tři strany z městské rady," prohlásil Vrána.
Členy valné hromady společnosti Poliklinika Uh. Brod, s.r.o. byli nakonec zvoleni - Marie Zemánková (KDU - ČSL), Milan Katolický (KSČM), Miroslav Soviš (DEU+Nezávislí), Petr Krejčiřík (Nezávislí), Libor Nováček (Strana zelených), Jaroslav Koníček (ODS) a Jan Kočař (ČSSD).
Jana CabákováV jaké podobě zůstane brodské stavební učiliště?

Zedníci a klempíři jsou mezi vyučovanými obory nejlépe uplatnitelní - Foto: J. Cabáková
Uh. Brod (cab) - V rámci optimalizace školské sítě navrhl školský úřad v Uh. Hradišti záměr udělat z brodského stavebního učiliště detašované pracoviště SOU Mojmír v Uh. Hradišti a sloučit SOU a SOŠ na Nivnické ulici s COPTem v Uh. Brodě. Podle sdělení nového ředitele školského úřadu Bohuslava Jandáska by toto sloučení mohlo být v budoucnu řešením pro kapacitně malá učiliště se dvěma až třemi sty žáky, kterým SOU stavební je. Oba zmíněné záměry byly předneseny na školské radě i jednáních okresní koordinační rady pro vzdělávání, kterých se účastní i ředitelé škol. Tyto změny by se však podle vyjádření některých dotčených institucí neobešly bez nepříznivých následků. "Vytvoření detašovaného pracoviště, a tím pádem zrušení naší subjektivity by vedlo k oslabení školství v této spádové oblasti a v budoucnu i k zániku stavebního učiliště," tvrdí ředitelka SOU stavebního ing. Pavla Velčovská.
Jak informoval ředitel ŠÚ, s navrhovanými záměry nesouhlasí ani vedení města Uherský Brod, stejně se vyjádřilo i Sdružení Uherskobrodsko (SdUB), Okresní hospodářská komora nebo stavební firmy z brodského regionu. Všechny instituce, které se proti tomuto záměru vyslovily, chtějí především zabránit přesunu žáků do Uh. Hradiště a následnému zrušení brodského učiliště v důsledku nenaplněnosti. Jedním z uváděných argumentů několika stran je vedle více než stoleté tradice stavebního učiliště v Uh. Brodě (na rozdíl od dvou let v Uh. Hradišti) také dobrá uplatnitelnost nabízených oborů na trhu práce.
"I když stavebnictví v dnešní době díky financím trochu upadá, o tyto dělnické profese stále zájem je a bude. Tím, že dětí je dnes méně než odcházejících kvalifikovaných pracovníků, má většina z našich absolventů práci zajištěnou," ubezpečuje Velčovská. I podle vyjádření městského úřadu není počet nezaměstnaných absolventů z tohoto učiliště velký.
Možným řešením této situace by podle SdUB bylo budoucí sloučení SOU stavebního se SOU zemědělským v Uh. Brodě, kde se uvolnily prostory po bývalé rodinné škole. Protože však každá ze škol patří pod jiné ministerstvo, není možné jejich sloučení řešit v této době, ale až po vytvoření VÚSC, kdy se předpokládá přechod kompetencí ze zakladatelských ministerstev na kraje. Tím by, podle Velčovské, nebylo narušeno vyučování stávajících oborů a nebyly by poškozeny zájmy obyvatelstva ani stavebních firem.
Problém s nedostatkem studentů i nezájmem o řemeslné profese řeší některé školy například rozšířením nabídky o atraktivnější obory, které však svým odlišným zaměřením často ohrožují kvalitu výuky. Tímto způsobem však vedení stavebního učiliště situaci řešit nechce a nabídku rozšiřuje o chybějící obor pokrývač. Dlouhodobě se také připravuje maturitní obor pozemní stavitelství a také školicí středisko pro dospělé řemeslníky.
I když se sloučením brodského a hradišťského učiliště nikdo nesouhlasí, stále je tato záležitost otevřena a na hledání konečného řešení má školský úřad ještě nejméně půl roku.Městské informační centrum znovu v provozu
Uh. Brod (cab) - Už od tohoto týdne začne firma Cybernet, sídlící v budově České pojišťovny na Široké ulici, provozovat nové informační centrum. Poté, kdy MIC Miroslava Zvonka na ul. Bří Lužů nedostalo od města požadovanou částku na poskytované služby ve výši okolo sta tisíc korun, pozastavilo svou činnost a od města nakonec dostalo výpověď. Městská rada na svém předposledním zasedání schválila provozování informačního centra brodskou firmou Cybernet, která by tuto službu měla zajišťovat bezplatně.
"Žádný příspěvek nebyl schválený, ale pokud bude město se službami spokojeno, není vyloučeno, že finanční výpomoc na rozjezd firmě poskytne," uvedl starosta Kryštof. Jednorázová dotace, o kterou firma město požádala, představuje asi třetinu počátečních nákladů. Od tohoto týdne je návštěvníkům k dispozici samostatný počítač spolu s pracovníkem firmy a měla by být zprovozněna i internetová stránka města. Se zavedením konzoly, tedy dotykové informační obrazovky, počítá firma v průběhu srpna.Počet nezaměstnaných absolventů prudce stoupá
Region (cab) - Jen během posledních čtrnácti dnů se na úřad práce přihlásilo dalších 24 nezaměstnaných absolventů středních škol. Od začátku prázdnin se tak jejich počet v našem regionu zvýšil z 248 na 297, největší množství, tedy zhruba jednu třetinu z nich, tvoří absolventi SOŠ a gymnázia. Podle vyjádření vedoucího brodské pobočky úřadu práce Jiřího Kohouta mají největší šanci na uplatnění kvalifikovaní řemeslníci, jako je zámečník, obráběč, šičky nebo švadleny, po kterých je u místních firem poptávka. Právě o tyto obory však žáci ani jejich rodiče nejeví příliš velký zájem a orientují se na stále populární ekonomické směry, které však patří mezi ty nejhůře uplatnitelné. Zdá se, že pracovní trh je přesycený ekonomy a šanci na uplatnění má velmi málo profesí, navíc především kvalifikovaných dělnických. Podle Kohouta by však práci mohli bez problémů najít také vzdělaní lidé technických směrů, například ze strojní průmyslové školy. Více než šest měsíců jsou na úřadu práce evidovaní v největší míře absolventi SOU, SOŠ a gymnázia, nejméně naopak studenti VOŠ a vysokých škol.
"Nezaměstnaní absolventi by při hledání zaměstnání měli být více aktivnější a neočekávat, že se jim podaří přímo najít uplatnění ve svém oboru," radí Kohout. I když v období prázdnin zaměstnavatelé obvykle další pracovníky nepřijímají, podle něj by se studenti měli přijít na úřad práce minimálně zeptat, o jaké profese je zájem.O úklid města má zájem konkurenční firma
Uh. Brod(cab) - Na mimořádném zasedání MZ byla po rozšíření původního programu projednána i rozpočtová opatření týkající se čištění města. Jak informoval přítomné zastupitele místostarosta Nováček, město nemá peníze na některé údržbové práce, které dosud provádí firma Rumpold. Proto museli zastupitelé schválit rozpočtové opatření ve výši 300 tisíc korun na úhradu prací a radní budou zvažovat i možnost spolupráce s jinou firmou, která o údržbu města projevila zájem. Bližší informace ze zasedání přineseme v příštím čísle.Bystřičané mohou být spokojeni
Bystřice pod Lopeníkem (lv) - Na druhém ročníku mezinárodního koštu slivovice a ostatních destilátů, která se konala 23. - 25. 7. 1999 ve Velké nad Veličkou, si vedly dobře vzorky destilátů z Bystřice pod Lopeníkem. I když nezískal žádný ze vzorků absolutní cenu výstavy, měli někteří v hruškovici a kalvadosu stejné bodové ohodnocení jako vítězové.
K anonymní degustaci bylo předloženo 2049 vzorků z ČR, SR, Rakouska, Německa, Polska, Maďarska, Chorvatska, Moldávie a Vietnamu. "To, že jsme se neztratili v tak velké konkurenci, svědčí o kvalitě našich destilátů, které mají na Slovácku svoje nezastupitelné místo," říká jeden z porotců František Mikšík.Bolkova jedenáctka poražena
Vlčnov (cab) - Přátelské utkání mezi fotbalovým mužstvem Bolka Polívky a amatérským sdružením Žlutý balet skončilo vítězstvím domácích hráčů. Přestože se do Vlčnova nedostavil kapitán mužstva, na zápas se přišlo podívat okolo osmi set diváků včetně pozvaných vozíčkářů z okolí a také dětí ze sociálního ústavu v Uh. Brodě. O čestný výkop se postarala Šárka Kašpárková a Petra Dufková a ty nejzajímavější momenty utkání si návštěvníci mohli vychutnat vždy ještě jednou, navíc ve zpomalené podobě. Po nerozhodném výsledku 2:2 nakonec po deseti penaltových pokusech zvítězil Žlutý balet 5:3. Výtěžek z celé akce bude věnován dětem z Ústavu sociální péče v Uh. Brodě a také fotbalové mládeži ve Vlčnově.Autobusy byly vykradeny
Uh. Brod (iš) - Dosud neznámý pachatel se v době od 27. do 28. července vloupal do čtyř autobusů u budovy ČSAD v Uh. Brodě. Z těchto vozů odcizil televizor, video, finanční hotovost i další věci v celkové hodnotě 29 700 Kč.Hon na lupiče se vydařil
Uh. Brod (iš) - Před týdnem došlo k vloupání do osobního automobilu a následné krádeži autorádia. Majitel vozidla však pronásledoval pachatele do obce Havřice, kde z automobilu vystoupila spolujezdkyně, která mu rádio vrátila. Řidič však z místa ujel. Šetřením policie byli jako pachatelé zjištěni 20 - ti letá žena z Jablonce nad Nisou a 25 - ti letý muž z Uh. Hradiště. Pachatelce bylo sděleno obvinění z trestného činu krádeže a podvodu, protože bylo dále zjištěno, že si tato vypůjčila v brodské autopůjčovně na ukradený občanský průkaz osobní vozidlo, které užívala se svým společníkem. Celková způsobená škoda činí téměř 130 000 Kč.Podvodně vylákala sto tisíc korun
Uh. Brod (iš) - Kriminální policie zajistila šestačtyřicetiletou ženu z Uh. Brodu, která za období od začátku roku vybrala 127 800 Kč. Pod záminkou zúročení vkladu při investování do hry "The Gold Program" Vanilla vylákala od šesti Broďanů peníze, které použila pro vlastní potřebu.Pozvánka do brodské hvězdárny
středa 11. 8., 10.30 hod.
Pozorování posledního částečného zatmění Slunce v ČR v tomto tisíciletí spojené s přednáškou ing. Rostislava Rajchla

čtvrtek 12. 8., 20.30 hod.

Pozorování meteorického roje Perseid s maximem před půlnocí - Přednáška "Hrozí Zemi srážka s kosmickým vetřelcem?"www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund