Číslo: 31
03.08.1998
Článků: 59

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Podnikání
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Z jednání rady
Město vyměňuje značení ulic
Úroveň služeb na brodském nádraží se zlepšila
Kulturní památka vyžaduje péči, říká nový správce hřbitova
Přispěli daňoví poplatníci i na dovolenou místostarostovy dcery?
Lékárenské služby
O co šlo dvěma členům brodského zastupitelstva
Mami, ten blbec volá zase!

Z jednání rady
Uh. Brod (BoS) - Městská rada zasedala 15. července a projednala mnoho majetkoprávních záležitostí města.
Rada schválila měsíční nájemné pro obyvatele ubytovacího zařízení na Vazové ve výši 660 Kč na osobu.
Ve vestibulu budovy čp. 136 pronajme město prostory, které dříve využívala TJ Spartak jako podatelnu Sportky, M. Němečkovi a L. Langerovi pro umístění firmy provozující finanční poradenství. Rada schválila pronájem nebytových prostor v přízemí budovy čp. 2056 F. Ježkovi, který zde zřídí masnu. Město uzavře smlouvu s F. Mahdalem na pronájem části prostor v budově prádelny a čistírny v areálu na Vazové. Bude zde zřízena prodejna výrobků z mědi, hliníku a mosazi. V téže budově pronajme město část prostor firmě Trans-Eko, která zde bude uskladňovat ledničky, televizory a rádia. Městská rada schválila pronájem části pozemku p.č. 3647/2 za účelem vybudování odstavné plochy pro parkování vozidel obyvatelů domu čp. 1775 Stavebnímu bytovému družstvu Panorama.
Radní rozhodli, že město prodá nepotřebný nábytek za cenu do 20% pořizovací ceny, popřípadě za smluvní ceny. Také zdravotnické přístroje prodá město za smluvní ceny. Vozidla (VAZ 2105, AVIA, Škoda 105 L a 3 sanitní vozy Š 1203) prodá město za cenu dle znaleckého posudku, v případě více zájemců rozhodne vyšší nabídka.Město vyměňuje značení ulic
Uh. Brod (BoS) - Každý pozorný obyvatel si všiml, že se ve městě začínají objevovat cedule s pojmenováním ulic zcela nového typu. Před několika roky byly dávány na ulice cedule s bílým podkladem, červeně orámované s modrými písmeny, nyní svítí novotou cedule modré s bílým písmem. Zjistili jsme, že předešlý typ cedulí není vhodný, jejich životnost byla příliš malá. Vzhledem k tomu, že ve městě bylo několik desítek ulic bez pojmenování, rozhodli jsme se, že necháme vyrobit nové, kvalitnější a postupně všechny cedule ve městě doplníme a vyměníme, řekl DDS Ing. Hefka, vedoucí organizačního odboru Městského úřadu v Uh. Brodě. Možnosti letošního rozpočtu neumožnily podle slov Ing. Hefky nechat vyrobit všechny cedule naráz, a tak se město rozhodlo vybavovat ulice ve 3 etapách. V první etapě nechalo město vyrobit cedule pro 50 ulic v centru města a v příštích dvou letech by mělo být město nově označené celé.
Výroba kvalitních smaltovaných cedulí, které mají záruční dobu 100 roků, stála město letos 60 tisíc, další náklady si vyžádá jejich montáž, kterou provádí firma Rumpold. Vzhledem k tomu, že se náklady na výrobu každým rokem zvyšují, budeme požadovat do rozpočtu v příštím roce tak 70 tisíc, dodal Hefka. Nové cedule jsou smaltované z obou stran a jsou vybaveny speciálními podložkami, které zabraňují rezivění a odpovídají dle výrobce předpisům pro značení ulic.Úroveň služeb na brodském nádraží se zlepšila

Šestákova pekárna nabízí široký sortiment občerstvení. - Foto: FlaJ
Uh. Brod - Pro spoustu lidí, kteří procházeli brodským nádražím, byl první zastávkou stánek Šestákovy pekárny. Cestující si zde kupovali svačinu do vlaku, pracující snídani a děti různé pamlsky. Před nedávnem však tento stánek přestal fungovat. Proč? Nebyli jsme spokojeni s prostředím kolem stánku. Proto jsme požádali České dráhy o pronájem malého domku na peroně, říká spolumajitelka Šestákovy pekárny paní Jana Pavlicová.
Dříve tyto prostory sloužily Českým drahám. Šestákovi domek opravili na vlastní náklady a vkusně upravená prodejna od 1. července slouží zákazníkům, kteří mohou nyní chráněni před deštěm nakupovat pohodlněji. Stánek Šestákovy pekárny tedy nezanikl, pouze se přesunul na jiné místo brodského nádraží. Už od brzkých ranních hodin zde můžete nakoupit jak tradiční sortiment pekárny - rohlíky, plněné loupáky, koblihy, koláče apod., tak i cukrovinky, sýry, jogurty, paštiky a další zboží. Za zmínku stojí i široká nabídka sortimentu zdravé výživy. Příjemná obsluha vám na zmírnění hladu nabídne i párek v rohlíku nebo obloženou bulku. Kromě nápojů v lahvích si můžete koupit kávu nebo cappuccino a dětem oblíbený popcorn. V chladných dnech zákazníci jistě ocení velkou nabídku teplých instantních polévek.
Pokud tedy neodoláte vůni čerstvých křupavých rohlíků, můžete si od pondělí do pátku v době od 4.45 do 18.30 hodin nakoupit v domku s nepřehlédnutelnou cedulí Šestákova pekárna, který alespoň trochu zkrášluje prostředí brodského nádraží.
J. FlasarováKulturní památka vyžaduje péči, říká nový správce hřbitova
Uh. Brod - Novým správcem židovského hřbitova naproti Pivovaru Janáček se stal letos na jaře Geri Prokop, který zde žije od začátku dubna se svou ženou Miriam. Osud je sem zavál až z dalekého Izraele, odkud se vrátili po šestiletém pobytu koncem roku 1997. Zjistili, že jim příbuzní během jejich nepřítomnosti odcizili dům, a tak pan Prokop přijal místo správce hřbitova s bytem.
Do Izraele jsme odjeli hlavně kvůli tomu, že jsme se chtěli naučit hebrejsky. Nevěděli jsme, jakou dobu tam zůstaneme. Naučili jsme se v Kibucu celkem rychle hebrejsky a brzy jsme dostali i izraelské občanství, říká Geri Prokop, který popsal i problémy, které je provázely po návratu do České republiky při žádosti o vydání občanských průkazů. Nejprve jim úředníci tvrdili, že získáním izraelského občanství ztratili občanství české. Teprve po několika měsících a s pomocí právníka jim byly občanky vydány.
Také po příjezdu do nového bydliště v Uherském Brodě je nečekala procházka růžovým sadem. Zjistili, že byt, do kterého se měli nastěhovat, je téměř neobyvatelný, přestože byl rekonstruován nákladem asi 450 tisíc. Okna netěsnila, kamna netopila, voda netekla. Naštěstí umím vzít do ruky nástroje, a tak jsem spoustu práce udělal sám, říká absolvent brněnské techniky, který si kromě jiného vyrobil sám veškerý nábytek. Voda sice již teče, je ale zdravotně závadná, a tak jsou manželé Prokopovi rádi, že si mohou pitnou vodu nosit z protějšího pivovaru. Velmi nutně potřebují zavést telefon, na Telecomu se však dověděli, že až ve druhém pololetí. Snad budou mít i tuto záležitost brzy vyřízenou. Horší je prasklá zeď domku, ve kterém bydlí.
Nemohu pochopit, jak je možné, že se při rekonstrukci nespravila nejdřív tato zeď, a dělaly se vnitřní úpravy. Nyní nezbývá než stáhnout zdi ocelí zvnějšku, což ale bude mít nejspíš za následek popraskání vnitřních omítek, stěžují si manželé, kterým se také nezdá, že by provedené práce na rekonstrukci jejich bytu odpovídaly vynaloženému téměř půl milionu korun. Za to nese zodpovědnost ten, kdo práce zadával a přebíral.
Dalším problémem, se kterým se nový správce potýká, je neutěšený stav židovského hřbitova, který je uveden v seznamu nemovitých kulturních památek. Přibližně před rokem došlo na hřbitově k vandalskému poničení 52 hrobů, jejichž náhrobky dodnes leží svalené na zemi. To jsou tak těžké náhrobky, že nejsem schopen je ani postavit. Možná by se ale tady v Brodě našla firma, která by nám mohla pomoct a sobě tak udělala reklamu tím, že by se podílela na záchraně kulturní památky, obrací se pan Prokop na místní podnikatele prostřednictvím tisku, protože sám neví, na koho se osobně obrátit. Na hřbitově před dvěma měsíci spadly 2 mohutné kaštany, které správce sám postupně likviduje. Naštěstí spadly na volnou plochu a nezpůsobily žádnou škodu. Nebezpečí spadnutí dalších stromů ale hrozí stále. Kaštany jsou ve špatném stavu, navíc jsou již podruhé napadené klíněnkou jírovcovou a usychají.
Vzhledem k tomu, že brodský židovský hřbitov patří k největším na Moravě, zasloužil by si určitě lepší údržbu. Všechno je otázkou peněz, jejichž tok je ale dost složitý. Údržbu hřbitova financuje zčásti židovská obec, zčásti město náhradou za starou židovskou školu, ve které sídlí Vyšší odborná škola. Tyto finance plynou přes židovskou obec v Brně, což je dost nepružná a zdlouhavá cesta.
Přes všechny tyto problémy ale žijí manželé Prokopovi celkem spokojeně. Jejich jednopokojový byt je celý vyzdoben pěknými obrazy, které vytvořili Miriam i Geri v Izraeli a které by si zasloužily být vystaveny v nějaké galerii. Manželé žijí prostým, ale svým způsobem bohatým životem. Mnoho zvyků si přinesli ze života v Izraeli. Nejedí maso, kromě rybího, nekupují chleba, ale pečou doma velmi chutné dalamánky, nehoní se za hmotným majetkem. Velmi malý plat správce by je neuživil, a tak Geri Prokop začne po prázdninách učit na středních školách ve městě. Miriam se stará o domácnost a těší se, že začne zase malovat. Doufejme, že najde v Uherském Brodě dost inspirace k vytvoření dalších děl, která si bude moci prohlédnout široká veřejnost.
B. SmržováPřispěli daňoví poplatníci i na dovolenou místostarostovy dcery?
Uh. Brod (BoS) - Neustále je nám předkládáno, že státní kasa nemá na to, aby zvýšila platy v rozpočtové sféře, nová vláda chce zvýšit sociální pojištění údajně proto, že není dostatek finančních prostředků na zákonné sociální dávky atp. Dalo by se předpokládat, že si stát pohlídá, komu vyplácí sociální výpomoc. Že to bude jen těm nejpotřebnějším. Nikoho by jistě nenapadlo, že mezi ně patří i rodina zástupce starosty Uh. Brodu PaedDr. Jana Kočaře. Ale opak je pravdou. Na odbor sociálních věcí uherskobrodského městského úřadu 29. června přišel Dr. Kočař se žádostí o dávku sociální péče pro svou dceru, která letos ukončila studia farmacie. K žádosti přiložil část pracovní smlouvy, podle které měla slečna Kočařová nastoupit od 1. července 1998 do zaměstnání ve svém oboru. Žádost přinesl a podepsal sám Kočař údajně proto, že jeho dcera dlela v té době na dovolené na Korsice.
My můžeme poskytnout dávku pouze v případě, když žadatel prokáže, že je v evidenci úřadu práce a má nárok na hmotné zabezpečení, řekla pracovnice uvedeného odboru brodské radnice, která žádost vyřizovala a dodala, že absolventi vysokých škol, kteří jsou nezaměstnaní, se na jejich odbor obracejí. Kolik obdobných žádostí bylo kladně vyřízeno, ale nesdělila. Řekla také, že na tyto dávky není zákonný nárok, že záleží na úřednících, jak situaci žadatele posoudí. Dcera pana místostarosty evidovaná u úřadu práce od 9. června byla, také jí byla tímto úřadem vyplacena podpora v nezaměstnanosti ve výši cca 3 tisíce korun.Příslušná úřednice žádost posoudila, kladně vyřídila a příspěvěk ve výši přes 2 a půl tisíce místostarostovi pro jeho dceru vyplatila. Vkrádá se otázka, jestli nebyla ve svém rozhodování ovlivněna i tím, že žádost podával její nadřízený.
Dle zákonů je možná vše v pořádku. Úřednice mohla rozhodnout tak, jak rozhodla. Je tu ale morální stránka celé věci. Zejména proto, že se jedná o rodinu představitele města. Je jistě mnoho lidí, kteří žijí na daleko nižší úrovni, a ani je nenapadne, nebo nevědí, že by mohli žádat o finanční příspěvek na radnici.
Náš stát se stará o sociálně slabé v několika rovinách. Např. nezaměstnaní pobírají při splnění určitých kritérií podporu v nezaměstnanosti, na kontaktních místech vyplácejí několik druhů sociálních dávek v závislosti na životním minimu, kdy se posuzují příjmy všech členů domácnosti. Teprve když ani to nedostačuje na provoz domácnosti, je zde odbor sociálních věcí obecních úřadů, kde pracovníci posuzují potřebnost a oprávněnost žádosti a případně vyplácejí tzv. dávky sociální péče.Ty by měly sloužit pouze k vyřešení okamžité kritické finanční situace žadatele. Z výše uvedeného je patrné, že náš systém sociální pomoci není právě dokonalý a u nás je bohužel normální, že ho někteří lidé zneužívají.
Požádali jsme o vyjádření Dr. Kočaře: Když je moje dcera nezaměstnaná, tak je to přece normální, ne? To je její věc. Všichni vysokoškoláci to tak dělají. Víc se k tomu nebudu vyjadřovat, protože novinám do toho nic není, rozzlobeně sdělil Kočař.
Vzhledem k tomu, že na sociální dávky přispíváme my všichni z našich daní, tak veřejnost určitě zajímá, komu se vyplácí sociální výpomoc.Lékárenské služby

	Uherský Brod

	3. srpna - 6. srpna Lékárna U Kašny
	7. srpna - 10. srpna - Lékárna Poliklinika město


	Uherské Hradiště

	3. srpna 	- 	Vodní
	4. srpna 	- 	Masarykovo nám.
	5. a 8. srpna 	- 	Mařatice
	6.-7. srpna 	- 	Nemocnice
	9. srpna	- 	VodníO co šlo dvěma členům brodského zastupitelstva
Uh. Brod (BoS) - Před několika týdny požádali přednostu okresního úřadu dva členové městského zastupitelstva - ing. Kunc a ing. Vrána o pozastavení výkonu opatření městské rady. Jednalo se o usnesení, ve kterém pověřila městská rada místostarostu Zápecu uhrazením závazků Technických služeb z rozpočtu města. Přednosta okresu žádost odmítl s tím, že zmíněné usnesení není v rozporu se zákonem.
Oslovili jsme jednoho ze signatářů žádosti ing. Vránu, aby vysvětlil, o co vlastně šlo.
Z jakého důvodu jste požádali přednostu okresního úřadu o pozastavení usnesení rady?
Usnesení bylo zcela nekonkrétní. Nebyla tam ani zmínka o tom, které konkrétní závazky by se z městského rozpočtu měly uhradit. Město totiž oficiálně převzalo závazky v celkové výši 4 744 000 Kč. Z nich pouze 400 tisíc korun činí diskutované pokuty uložené Českou inspekcí životního prostředí. Vzhledem k tomu, že uhrazení závazků jako majetkoprávní úkon obce náleží podle ő 36a zákona č. 367/90 Sb. o obcích městskému zastupitelstvu, mělo tomuto rozhodnutí městské rady předcházet projednání v městském zastupitelstvu a jeho schválení ve formě rozpočtové změny. Je s podivem, že příslušnou rozpočtovou změnu projednalo zastupitelstvo až 1. července 1998, přestože zmíněné usnesení MR má platnost od 26. 5. 1998.

Byl to jediný důvod vaší žádosti?
Dalším důvodem byla okolnost, že na základě zjištěných skutečností při převodu majetku TS na město Uh. Brod a skutečností uvedených v mimořádném auditu k 28. 2. 1998 podal zástupce starosty PaedDr. Kočař oznámení z důvodného podezření ze spáchání trestných činů. V této souvislosti hrozilo nebezpečí, že případnou realizací zmíněného usnesení (ze kterého nevyplývalo, že se jedná jen o uhrazení pokuty ČIŽP) by mohlo dojít k nezvratným finančním operacím - uhrazení i takových možných závazků, které by mohly být předmětem vyšetřování a které by byly jednoznačně v neprospěch města.

Proč myslíte, že přednosta okresu vydal k vaší žádosti zamítavé stanovisko?
Přednosta se ve svém odůvodnění k porušení zákona o obcích vůbec nevyjadřuje, pouze konstatuje, že podle zákona č. 92/91 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby nový nabyvatel s přebíraným majetkem přebírá i závazky a pohledávky privatizovaného podniku, a tudíž se k přebírání těchto závazků nemusí již vyjadřovat orgán samosprávy obcí. My jsme ale tuto skutečnost ve své žádosti nijak nezpochybňovali. Pozastavením výkonu jsme chtěli dosáhnout toho, aby po projednání v zastupitelstvu město konkrétním usnesením uhradilo konkrétní závazky, které na něj skutečně přešly.Mami, ten blbec volá zase!
Laskavý čtenář promine titul komentáře, ale ta věta byla nedávno určena mně osobně. Vzpomněl jsem si na ni, když jsem viděl sazby Telecomu za telefonní hovory. Člověku, který pamatuje telefonování z automatu za 25 haléřů, to nedá, aby si při nových cenách neřekl: Za takovou láci to už musí být kvalitní služba! A při té příležitosti se mi v paměti promítla nedávná příhoda. Volal jsem večer obchodnímu partnerovi do Prahy. Asi po třetím zazvonění to vzala nějaká neznámá paní. Omyl! Slušně se omluvím a pozorně znovu volím číslo. Téměř okamžitě se ozývá známý hlas neznámé paní. Omlouvám se a známá paní v dálce mne lituje: Vždyť to musíte platit!
Co mám dělat? I ptám se lítostivé osoby na její číslo. První tři číslice jsou shodné, ostatní jsou naprosto rozdílné od těch, co vytáčím. Kroutím hlavou, paní v Praze také a loučíme se. Znovu, velmi pozorně, číslo za číslem, pro jistotu z papírku před sebou, volím číslice. Snad teď! Chvíli to vyzvání, což zvyšuje moji naději. Pak to cvakne, dětský hlas řekne - haló - já zablekotám něco o omylu a pak slyším radostný hlas dítka: Mami, ten blbec volá zase! Praštil jsem sluchátkem a už nikam nevolal. Co ty tři hovory stály, je nabíledni. Bohužel, za ty rok od roku vyšší ceny mám i další zajímavosti. Je mi mnohokrát vytýkáno, jak mi někdo několikrát za den volá, ale já prý nebyl doma. Omyl, drazí přátelé! Já doma byl, jenom telefon nezvonil.
Zrovna tak se mi stává, že já volám vám, vy to neberete, protože nic nezvonilo. A to nepočítám různé žertíky, spočívající v běhání k telefonu, abych tomu na druhé straně potvrdil, že opravdu nejsem pohotovost, městská policie, paní Sýkorová či nějaký Josef. Korunu všemu dává objednávka taxi ve tři hodiny ráno.
Zažil jsem již ledacos, v současné době mne nejvíc fascinuje fungování telefonní sítě. Pokud někdo volá k nám a chce někoho jiného v domnění, že volá správné číslo, zasměji se. Platí to on. Horší je, když se nemohu dovolat já. Pak to platím sám. A to se mi už nelíbí. Jsem spojům vděčný za různé službičky, které mohu využít při telefonování z ciziny, že se za lacinější peníz dovolám kamkoliv do světa, jaké informace mohu díky telefonu získat a za mnoho dalších vymožeností. Ne, nenadávám spojům. Je to určitě složitý proces, když vytočením čísla se NĚKAM dovolám. Ale nejsem rád, když někdo za mé peníze mne nazývá blbcem, vytáčím-li správné číslo. A nerad bych, abych jako můj přítel Švejk, když coby ordonanc nadporučíka Lukáše, měl službu u telefonu a v noci ho pořád budil telefon nesmyslným zvoněním, tak vyvěsil sluchátko, musel udělat to stejné. Pak bych se ale musel ptát: Nač mi to je?
Jiří Peškawww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund