Číslo: 32
11.08.1997
Článků: 35

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


LETNÍ SERVIS III. - KOUPALIŠTĚ KUNOVICE
Holky? Dost dobrý!
Poslední ostrůvek uprostřed města
AKCE x REAKCE
Z redakční pošty
POLICEJNÍ TÝDENÍK

LETNÍ SERVIS III. - KOUPALIŠTĚ KUNOVICE

Kunovské koupaliště v pravé poledne... - Foto: Epin
V třetím dílu naší rubriky jsme se tentokrát nevydali daleko. Navštívili jsme kunovské koupaliště, které se nachází nedaleko za obcí, v sousedství autokempu. Letošní sezonu poznamenala vlna povodní, jenž se částečně nevyhnula ani kunovskému koupališti. Mimo provoz zůstal bazének pro malé děti, který byl zaplaven. Provozní doba je od devíti do devatenácti hodin. Vstupné je relativně přijatelné. Za děti do tří let rodiče platit nemusí, děti do deseti let sáhnou do peněženky pro šest korun a návštěvníci starší deseti let budou po průchodu pokladnou chudší o dvanáct korun. Pokud si sebou přinesete nějaké cennosti, můžete si je uložit do úschovny v bufetu. Koupališti vévodí kromě padesátimetrového bazénu skokanská věž, která byla v tomto roce zrekonstruována. Ti nejodvážnější si mohou zaskákat až z desetimetrové výšky, ale i ze tří a pěti metrů, samozřejmě na vlastní nebezpečí. Co se týče vody, je čistá, higienicky nezávadná také díky filtračnímu systému.
Občerstvit se můžeme v místním bufetu alkoholickými i nealkoholickými nápoji. Rovněž když zapomeneme svačinu, nemusíme zoufat, protože si v místním bufetu můžeme zakoupit klobásu nebo hranolky. Vedle stánku s občerstvením je malá herna, ve které si můžeme zahrát kulečník nebo šipky. Posledních několik let bylo podle provozovatele Miroslava Pavlíčka z hlediska návštěvnosti doslova bídných a bez laskavé pomoci obce by koupaliště fungovalo jen stěží.
Evžen SlavíkHolky? Dost dobrý!
Skoro v každé obci našeho okresu fungují Sbory dobrovolných hasičů. V některých sborech jsou i ženy - hasičky. Téměř tři roky je tomu tak i v Kudlovicích, kde se zformovalo ženské soutěžní družstvo #hlavně proto, aby se chlapi podívali, jak vypadá okresní soutěž, kam se sami těžko dostanou, jak říká s úsměvem paní Hana (mj. školená preventistka, což je asi okresní rarita). Nezbývá než jí dát za pravdu, neboť ženy již dvakrát obsadily na okresní soutěži třetí místo a svými výkony si brousí zuby na druhou příčku v následujícím ročníku. #Ale nechceme, aby soutěže byly hlavní náplní naší činnosti. Pořádáme i nejrůznější akce, například 31.8. tady bude Dětský den, dodává sl. Jitka. A právě v tomto období skvěle dokazují, že u hasičů nejsou jen na soutěže. Při ničivé povodni se totiž kudlovský vodovod stal zdrojem pitné vody pro široké okolí.
Jelikož muži ze zásahové jednotky odjeli k záchranným pracem do Uherského Hradiště, musely se ženy a starší členové sboru postarat o cisterny, které začaly jezdit pro pitnou vodu. Ve dne čerpaly vodu ženy, především matky s dětmi a v noci sloužili p. Válek, p. Skopal a především starosta SDH p. Martinák. Díky jim za to!
BKPoslední ostrůvek uprostřed města

Uh. Hradiště (epi) - Všichni máme v čerstvé paměti události posledních dnů, kdy se přes naše město přehnala ničivá povodeň. Nejdéle živlu odolával Klub kultury, ale nakonec podlehl také. Sled událostí nám popsal provozovatel vinárny Pavel Vršanský: # V noci z jedenáctého na dvanáctého července jsme viděli, že hasiči vyčerpávají vodu z budovy Telecomu. V tomto okamžiku jsme si uvědomili vážnost situace. Začali jsme vynášet nábytek z vinárny a jak se později ukázalo, bylo to jediné, co jsme stihli zachránit. Jelikož většina restaurací ve městě byla pod vodou a my jako jediní ještě odolávali, požádal nás starosta města Ing. Šupka, zda bychom z restaurace nemohli udělat dočasnou jídelnu pro záchranáře. Samozřejmě jsme souhlasili, nicméně za pár dnů jsme z hygienických důvodů museli provoz stejně zastavit. Nejhůře byla postižena vinárna, která se v poslední době těšila velkému zájmu zejména mladých lidí. Zasaženy byly také skladovací prostory, kde byly soustředěny veškeré potraviny.
Škody na zařízení nejsou ještě přesně vyčísleny, ale řádově se pohybují ve statisícových hodnotách.
V současné době probíhá rozsáhlá rekonstrukce prostor vinárny. Na otázku, kdy bude v provozu, P. Vršanský odpověděl:
#Chtěli jsme původně otevřít už v pátek osmého srpna, ale tento termín jsme nebyli schopni stihnout. Reálný se nám jeví pátek patnáctého. Restaurace a herna je již v provozu, i když ne v plném rozsahu.
Nutno podotknout, že ani město nezůstalo nic dlužno a na oplátku umožnilo připojení Klubu kultury na #krizové zdroje elektrické energie. Zvláštní poděkování podle provozovatelů vinárny a restaurace P. Vršanského a S. Vyorálka patří vedení Klubu kultury v čele s ředitelem PhDr. J. Zapletalem, kteří jim vycházeli podle jejich slov ve všem maximálně vstříc, dále pak J. Procházkovi, J. Vinterovi a všem zaměstnancům, kteří se podíleli na likvidaci škod.AKCE x REAKCE
Kostelanský starosta prý nabízenou pomoc odmítl
Většina z nás prožívala kritické hodiny a dny přímo na obecní radnici, v terénu, či v Polešovicích při evakuaci obyvatel naší obce. V žádném případě nelze souhlasit s tím, že starosta odmítl nabízenou pomoc. Ba naopak, byli jsme vděčni za každou pomocnou ruku, každou materiální výpomoc. Je politování hodné,že redaktor zveřejněného článku nenašel jediného občana, který by se důchodců na radnici v kritických chvílích zastal, nebo aby některé názory nezasvěcených občanů konzultoval s kýmkoliv z obecního zastupitelstva. Povodňové katastrofy neřešíme naštěstí každý rok, chyby při organizaci záchranných prací se jistě mohly stát, ale není třeba jimi jitřit vědomí a emoce lidí, kteří dva dlouhé týdny bojovali o záchranu svých domovů.
Pokud máme brát opravdu vážně sdělení šéfredaktora Slováckých novin, že "naše noviny nejsou za obsah názoru odpovědny a nejsme kompetentní k tomu, abychom rozhodovali, kdo má či nemá pravdu, pak jsme to s demokracií u nás dotáhli již dál než na Západě a musíme počítat s tím, že místo seriózního týdeníku je nám předpokládán plochý, subjektivní plátek. Pochybnou zprávu o odmítnutí pomoci dementoval již zcela správně starosta obce Nedakonice JUDr. Maňásek. My pevně věříme, že se ke svému článku vyjádří i jeho autoři ze Slováckých novin.
Členové OZ, Kostelany nad Moravou, dne 4.8.1997Z redakční pošty
Jak jsme prožili slavnostní neděli 27. července 1997 v Huštěnovicích
Vážení občané, ČT 2 v 7.30 hodin vysílala katolickou mši z kostela v Troubkách nad Bečvou, kterou sloužil arcibiskup olomoucký Jan Graubner. Této mše se zúčastnili zástupci vlády, mezi jinými místopředseda vlády ministr zemědělství a předseda KDU - ČSL Josef Lux, kterého na závěr mše vyzval arcibiskup, aby krátkým projevem potěšil těžce zkoušené obyvatele záplavami postižené obce. Československý rozhlas stanice Praha v 9.00 hodin vysílal rozhlasovou mši z Prahy 4 - Lhotky, kterou sloužil pro Moravany známý kněz P. Vladimír Rudolf. Při mši byla zpívána velehradská hymna #Bože cos ráčil a na závěr mše zapěl chrámový sbor této farnosti píseň #Moravo, Moravěnko milá.
U nás v Huštěnovicích proběhla oslava 120. výročí posvěcení kostela sv. Anny, na kterou byl pozván poslední žijící huštěnovský kněz O. Josef Němec, který nedávno oslavil 60 let kněžství. O. Němec je zároveň děkan holešovský. Po vysvěcení působil 11 let v Holešově jako kaplan a pak nepřetržitě 49 let jako farář v Kostelci u Holešova. Do Huštěnovic byl dovezen po odsloužení dvou mší ve svých farnostech a na okraji obce Huštěnovice přesedl do kočáru taženého koňmi a byl přivezen ke kostelu, kde byl přivítán zástupy věřících. Byla sloužena koncelebrovaná mše, při které zpíval známý chrámový sbor z Babic pod vedením Josefa Omelky. Promluvit měl huštěnovský rodák Otec Němec, který vzpomněl zásluh všech tehdejších farníků, kteří za velké oběti postavili kostel sv. Anny. V krásném projevu vzpomněl svých zemřelých rodičů a svého bratra kněze Jana, kteří odpočívají na huštěnovském hřbitově. Slavnostní mše se zúčastnili starostové okolních obcí se svými manželkami a spousta věřících z okolních obcí.
Rovněž se dostavili v hojném počtu všichni bývalí huštěnovští rodáci, kteří dnes žijí daleko od Huštěnovic. Za organizaci (přípravu pohoštění) je nutno poděkovat zvláště starostce obce paní Růženě Varmužové, předsedovi MO KDU-ČSL br. Neoralovi, bratru A. Janečkovi, bratru J. Hrňovi, dále manželům Hrubošovým, Havlíkovým, Králíkovým, Farským, Popelkovým, paní Polesné a všem obětavým ženám naší farnosti, které se postaraly o výzdobu kostela. Rovněž děkujeme touto cestou za finanční obnosy, kterými přispěli věřící k realizaci této slavnosti. U příležitosti 60-letého kněžství byl vyznamenán papežem.
Bernard Zich, člen výboru KDU - ČSL

Pěší zóna
V poklidu si kráčím. Dlažební kostky jedna jako druhá, sluníčko pěkně hřeje, nemám starosti - prostě pohoda. Pojednou kvílení brzd, troubení. Leknutím mi tuhnou nohy. Žiji? Kde to jsem? Otočím se a je mi ještě hůř. Do tváře mi dýchne horký vzduch kapoty auta, z otevřeného okýnka vztekle hledí rudá tvář řidiče, který si ťuká na čelo. Uskočím bokem, protáhnu se mezi zaparkovanými auty a konečně si oddechnu. Sláva, nic se mi nestalo! Myslíte, že jsem porušil dopravní předpis, značku či výstrahu? Kdepak, já šel jako už jeden z mála, #pěší zónou v Uh. Brodě. Co to vlastně #pěší zóna je? Je to část ulice, vozovky nebo něčeho jiného, kde mohou lidé chodit bez obav, že poruší dopravní řád nebo je dokonce něco přejede.
Na jakých místech se pěší zóny vyhrazují? Většinou tam, kde je mnoho chodců a kde by mohlo vlivem velkého provozu motorových vozidel přijít k nehodě. Komu slouží pěší zóna? Téměř na celém světě chodcům. V Uh. Brodě je tomu trochu jinak. Tam je jejím úkolem být k dispozici jako parkoviště hlavně pro pracovníky Komerční banky (je to zadarmo a každé auto má za předním sklem povolení k parkování - myslíte, že od MěÚ? Omyl! od samotné KB) a jiným podnikům v pěší zóně , ke krácení vzdáleností některým řidičům (jinak se musí objíždět část města), ke strašení chodců, kteří se odváží pěší zónou projít a hlavně jako výsměch dopravní značce #pěší zóna. A aby byli řidiči beze strachu, tak si touto oázou klidu krátí cestu i automobily městské a republikové policie. Po trpkých zkušenostech lidé raději chodí po chodníku (chcete-li přejít, vždy se rozhlédněte). V létě dýcháte rozvířený prach od projíždějících aut, na podzim vás kropí voda z louží, v zimě se brodítě sněhovou břečkou.
Nač tedy pěší zóna v Uh. Brodě? Jenom proto, že ji má Praha, Brno, Londýn, Johannesburg? Jenomže tam mají všude květiny, kavárničky na chodníku a jedinými vozidly jsou maminky s dětskými kočárky. Zásobování obchodů je zásadně v noci nebo časně ráno. Parkování zaměstnanců není možné. Prostě klid a pohoda. Jediné leknutí zažijete při pádu kopečku zmrzliny na sako. Teď mne ale napadá: proč to píši? Vždyť v brodské pěší zóně chodí lidé jen po chodníku (naučili se), zbytek zabírají automobily. Takže normální, běžný provoz v jedné ulici města. Normální?
Jiří PeškaPOLICEJNÍ TÝDENÍK
Lapka mezi zaměstnanci?
V době od 30. do 31. 7. odcizil neznámý pachatel z neuzamčené skříňky kuchyně v podniku a.s. Slezan St. Město 2 ks náramků ze žlutého kovu a voňavku kuchařce uvedeného podniku, čímž jí způsobil škodu ve výši 4.000,-Kč.

Krádež kol v Brodě.
V době od 28. do 29. 7. odcizil neznámý pachatel v Uh. Brodě ze suterénu domu 2 ks horských jízdních kol, která byla uzamčena ve vchodu lankovým zámkem, čímž způsobil škodu majiteli ve výši 9.000,-Kč.

Povedení motoristé
Kriminální policie ve spolupráci s OOP Buchlovice zjistila dva pachatele ve věku 18 a 19 let z Hustěnovic, kteří se od měsíce června do měsíce července 1997 dopustili série krádeží v Uh. Hradišti, kde se vloupali do 4 garáží, ze kterých odcizili 2 osobní vozidla značky Seat Rondo a Škoda 1O5, přičemž obě vozidla byla nalezena z nichž jedno bylo rozřezáno a rozebráno. V obci Traplice pachatel odcizili motocykl zn. Jawa a vloupali se do osobního automobilu značky Škoda 13O, ze kterého odcizili autorádio. V katastru obce Kudlovice se vloupali do dvou osobních automobilů značky Daewoo a Renault, ze kterých odcizili autorádio a různé nářadí. Část odcizených věcí, včetně motocyklu byla zajištěna. Celková způsobená škoda činí cca 117.000,-Kč

Tragédie u Nedakonic
Dne 2.8.v 14.00 hodin došlo mezi St. Městem a Nedakonicemi k dopravní nehodě, kterou zavinil 18 letý řidič ze St. Města, jenž řídil svůj osobní automobil značky BMW 318i bez řidičského oprávnění, přičemž v nepřiměřené rychlosti po projetí pravotočivé zatáčky ve směru na Nedakonice přehlédl dva chodce, které čelně srazil a posléze vyjel vpravo mimo vozovku, kde projel asi 150 m kukuřičným polem a vrátil se zpět na vozovku, kde zůstal stát. Následkem srážky došlo k úmrtí 15 leté chodkyně ze St. Města a těžkému zranění 16 letého chodce z Moravského Písku. U řidiče bylo zjištěno požití alkoholu. Věc je předmětem dalšího šetření.

Řidič zaplatil životem
Dne 2.8. ve 13.15 hodin došlo v Buchlovských horách na silnici I. třídy k havárii osobního automobilu značky BMW 325, které řídil 31 letý řidič z okresu Hodonín, který v důsledku nepřiměřené rychlosti při předjíždění mírnou levotočivou zatáčkou vyjel s vozidlem vpravo mimo vozovku a narazil do betonového mostku účelové komunikace. Následkem nárazu utrpěl řidič smrtelné zranění. Způsobená škoda na vozidle je 1.000.000,-Kč.

Rabovali v pohraničí
Pohraniční policie Březová zjistila dva pachatele ve věku 35 let ze Suché Loze a 34 let z Březové, kteří se na začátku měsíce srpna 1997 vloupali do rod. domku majitele z Brna v obci Březová , ze kterého odcizili věci v hodnotě cca 38.000,-Kč. Věc byla předána vyšetřovateli OÚV Uh. Hradiště k dalšímu opatření.

Podvodník z Vlčnova
Policisté z Uh. Brodu zjistili 35 letého pachatele z Vlčnova, který si v průběhu měsíce června a července 1997 vypůjčil od 4 občanů celkem 4.6OO.-Kč pod různou záminkou, které však použil pro svoji potřebu a nevrátil.

Mladiství lapkové
Kriminální policie objasnila krádež autorádia z neuzamčeného osobního automobilu v areálu firmy VIVECO v Uh. Hradišti z měsíce dubna 1997 v hodnotě 5.OOO,-Kč. Jako pachatelé byli zjištěni 13 a 15 letí dva pachatelé z Uh. Hradiště - St. Tenice. Rovněž zjistili dva pachatele ve věku 16 a 12 let z Osvětiman, kteří ke konci měsíce července 1997 odcizili osobní automobil značky škoda 12O v hodnotě 57.OOO,-Kč, které bylo následně za 4 dny nalezeno nedaleko místa odcizení u Osvětimanské přehrady.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund