Číslo: 33
18.08.1997
Článků: 39

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


LETNÍ SERVIS IV. - KOUPALIŠTĚ Moravský Písek
V Hluku proběhla 26. přehlídka dechovek
Bude regulováno koryto Moravy?
Česká spořitelna je zatím v provizorním řešení
Z redakční pošty
Polešovice se stále mění

LETNÍ SERVIS IV. - KOUPALIŠTĚ Moravský Písek

Příjemné chvilky můžete strávit na koupališti v Moravském Písku. - Foto: Mac
Ve čtvrtém díle naší rubriky jsme se vydali do nedalekého Moravského Písku, který se nachází ve směru na Nedakonice - Moravský Písek. Navštívili jsme místní koupaliště, které leží v areálu Tělovýchovné jednoty Kovoděl Moravský Písek. Při návštěvě koupaliště je možno využít rovněž tenisové kurty a fotbalové hřiště. Také je zde možné ubytování. Provozní doba je přes pracovní týden od deseti do devatenácti hodin, o víkendu je otevřeno již od devíti hodin.
Vstupné lze považovat za poměrně přijatelné. Za děti do 12 let zaplatíte 5 Kč a ostatní návštěvníci se mohou koupat za 10 Kč.
Koupališti vévodí velmi pěkný tobogan, který byl postaven již v minulém roce. Bohužel zatím není v provozu a v nejbližší době se nedá počítat s jeho využitím. Nezbývá nám nic jiného, než si bouřlivou jízdu pouze představovat.
Své osobní věci si je možno uschovat ve schránkách. Zajištěno je zde také občerstvení. I když je zde voda příjemná a každý den je filtrována, návštěvnost je velmi nízká.
Proto všichni, kdo máte čas a chuť, neváhejte a navštivte koupaliště v příjemném a klidném prostředí Moravského Písku.V Hluku proběhla 26. přehlídka dechovek
Uh. Hradiště (JiV) - V Hluku na stadionu proběhl l0. srpna za velkého zájmu téměř tisícovky diváků 26. ročník Slováckého festivalu dechových hudeb. Starosta Hluku Jan Šimčík, který je také kapelníkem hluckého Šarovce, nejdříve přivítal přítomné. Za krásného počasí se v neděli odpoledne objevila v předprogramu Hradčovjanka, dále vystupoval místní Šarovec, Lipovjanka, Ostrožská kapela, Podhoranka, Lanžhočanka a slovenská Vlčovanka.
Na závěr hrály všechny kapely dohromady tři skladby, přičemž autoři těchto skladeb - Smišovský, Procházka, Maňas - si vzniklé hudební těleso osobně řídili. Na návštěvě v Hluku byla také delegace z družebního rakouského města Pernitz. Ta přivezla výtvory svých umělců na výstavu, která byla při této příležitosti pořádána. Jednalo se o řezbářské práce, keramiku a obrazy. Této výstavy se zúčastnili také místní umělci.Bude regulováno koryto Moravy?
Uh. Hradiště (Mac) - Po nedávných povodních se vynořila také otázka, zda nepřikročit k regulaci koryta řeky Moravy. Obrátili jsme se proto na ředitele závodu Povodí Moravy Františka Ondrůška. #Regulace větší části řeky byla provedena již před válkou, po nedávných povodních je nejdříve nezbytné vrátit koryto do původního stavu. Práce by se daly rozčlenit do dvou etap. První musí řešit uvedení koryt alespoň do původního stavu, druhá další vylepšení.
Téměř bezprostředně se započalo se sanací postižených hrází, ať již v oblasti okresu Uh. Hradiště - Mařatice, Koňov, Výrovka nebo jiných území spravovaných závodem. Dnes jsou tato místa technicky zabezpečena a zbývá provést konečnou úpravu profilu hrází. Začalo se i s opravou pomístných narušení hrází. Jen na tuto první část budeme muset uvolnit z našich prostředků několik desítek milionů korun. Následně je třeba znovu provést zaměření a zpracovat nové studie, které se budou týkat např. výšky koruny hráze při průchodu velkých vod, protože jak ukázaly povodně, některé úseky bude třeba upravit. Tuto studii je ale nutno zpracovat pro celý tok řeky Moravy. Zvýšit hráz pouze v Uherském Hradišti by nemělo význam, protože voda by ji obešla a následky by byly ještě horší. #Pokud by město mělo být stoprocentně ochráněno před další velkou vodou, netroufám si odhadnout, kolik set milionů by si tohle zabezpečení města vyžádalo, uvedl ředitel František Ondrůšek. S tímto souvisí i majetkové problémy.
Zvyšování a zesilování hráze totiž představuje zásah do majetku přilehlých vlastníků, ať už je to město, občan, obec nebo soukromé firmy. Zbývá jen doufat, že se žádné podobné záplavy nebudou již opakovat.Česká spořitelna je zatím v provizorním řešení

Příjemný interiér čeká na všechny návštěvníky hradišťské České spořitelny. - Foto: Mac
Uh. Hradiště (Mac) - V září loňského roku byla s menšími přestávkami zahájena rekonstrukce České spořitelny. Její předpokládané otevření po dokončení stavby a nástupu interiéru, který probíhal docela plynule, bylo naplánováno na 4. července tohoto roku. S ohledem na situaci, která momentálně nastalo, tj. před dovolenými, bylo rozhodnuto odložit stěhování ke 4. srpnu. Celé stěhování probíhalo od pátku odpoledne, přes víkend a v pondělí dopoledne, kdy se přenášela kompletně veškerá technika. V pondělí odpoledne byl provoz zahájen. V současnosti je ale zprovozněna pouze jedna třetina haly, protože další etapa navazuje na zprovoznění prostředního domu, tj. bývalý státní statek, jehož architektem je Fuchs. Tato oprava bude vyžadovat ale jiná pravidla, aby se zde zachovala původní podoba a charakter budovy.
V současné době je v provozu 12 přepážek, což je ale na Uh.Hradiště, počet operací a účtů v daném okamžiku naprosto nedostačující. Po dokončení druhé etapy, která by měla trvat zhruba 9 měsíců a byla už témeř započata, by měl být počet přepážek jednou takový.
Tím pádem by odpadly dlouhé fronty a odbavenost by byla pravidelná. Obsluha je zde prováděna prostřednicvím automatických pokladníků, čímž se odbourala skla na přepážkách, takže je lepší kontakt s pracovníky. Hlavní vyvolávací systém, který zajišťuje především diskrétnost, sdělí zákazníkovi příslušné číslo, a ten si ho potom hlídá na displeji a ví, ke které pokladně má jít, tudíž se nevytvářejí dlouhé fronty. "První problém, který zde nastal, byl, že některé firmy neoznámily převod veškerých svých výplat na sporožira a my jsme nestihli vydat klientům platební karty. Tím se samozřejmě zvětšil počet žadatelů u peněžních pokladen. Minulý týden bohužel také docházelo k výpadkům elektřiny, tím pádem došlo k vypnutí počítačů a nevydávání peněz a lidé museli opět čekat. Během 6 týdnů by mělo být v provozu nové trafo, takže by problémy s elektřinou už být nemusely."
Jak nám dále sdělila ředitelka České spořitelny Věra Menšíková, "Bylo rozhodnuto, že do konce září tohoto roku se budou vydávat platební karty zdarma s platností dvou let. Tím pádem si nemusejí zakázníci vyzvedávat výplaty u penežních přepážek ve spořitelně, ale můžou si je vyzvednout v bankomatech ve městě. Za tímto účelem vznikl další nový bankomat na Centrumu a po připojení na systém On Line bude tisknout lidem zůstatky na svých kontech. Po dokončení všech potřebných prací budou v přízemí kompletní služby po celé délce haly, včetně stávající haly. Bude zde směnárna, samoobslužná zóna a také bankomat bude umístěn uvnitř spořitelny, kde bude vstup na platební kartu. Tím to bude pro klienty výrazně lepší a bezpečnější. Také zde budou soustředěny úvěry fyzických osob a investiční bankovnictví, tzn. prodej podílových listů a obchodování s cennými papíry.
Hlavní vstup, který bude umístěn v prostřední budově, umožní přístup i do ostatních pater. Tímto žádáme všechny své klienty, aby měli s danou situací trochu strpení a vyčkali do úplného ukončení všech potřebných prací v České spořitelně."
Konečný výsledek bude určitě stát za to.Z redakční pošty
Návrat po letech
Návštěvy mohou být ledajaké. Ta, která se uskutečnila ve Velehradě v pátek 25. července t.r. byla překvapivá (přestože ohlášená), velmi zajímavá a příjemná. V dopoledních hodinách totiž přijel v doprovodu svého syna pan William Edd ROBERTS, jeden z posádky amerického bombardovacího letounu B - 17G #Flying Fortress, který se po napadení německými letadly zřítil dne 7. července 1944 poblíž Velehradu.
Dvacetiletý štábní seržant Bill Roberts, který měl funkci pravého bočního střelce (right Waist gunner), se tehdy spolu s dalšími osmi členy posádky zachránil seskokem na padáku z hořícího, dalšího letu neschopného stroje, v němž zůstal pouze, již během boje usmrcený, zadní střelec (tail Gunner) štábní seržant William James MACK.
Na místě havárie letounu byla po válce obcí postavena kamenná mohyla s pamětní deskou upomínající na tehdy neznámého letce. Při příležitosti padesátého výročí této válečné události, byla v červenci 1994 americkým leteckým přidělencem v ČR odhalena renovovaná deska se skutečným jménem mrtvého letce. Na toto místo směřovaly první kroky téměř 74 letého čilého pána (žijícího dnes ve státě Texas), aby se zde poklonil památce svého válečného spolubojovníka a kamaráda.
Během půldenního pobytu si pak Mr. Roberts prohlédl baziliku a zavzpomínal na události, které následovaly po jeho přistání snad někde v okolí Polešovic - zatčení četníky, předání gestapu, převoz do místa, kde se setkal s ostatními z posádky, přepravu vlakem přes Vídeň do zajateckého tábora poblíž Frankfurtu nad Moh., kde se všichni dočkali konce války.
Před více než půlstoletím tedy William Roberts opouštěl náš kraj s armádou zatracení, aby se sem vrátil s jinou armádou, dobročinnou Armádou Spásy, neboť skutečně náhodně využil služby jejich vozidla, vezoucího potravinovou pomoc do postižených Otrokovic.
Svatopluk Vaculík, Velehrad

Tak nám zrušili Brodské noviny
#Tak nám zrušili Brodské noviny... paní Mllerová, řekl by v těchto dnech dobrý voják Švejk a dobrá prostá paní posluhovačka by nevěřícně zakývala hlavou. Jistě tou hlavou zakývají mnozí brodští občané, protože Brodské noviny měly svou úroveň, byly čtivé, prodávaly se - byly prostě žádané.
I když chápeme určitá úsporná opatření města, přesto se nám nezdá, že by se mělo šetřit na tisku. Noviny jsou přece obrazem kultury města či kraje, v novinách musí být zpravodajství z dění města, kultury, sportu, zajímavostí, zamyšlení i pohledů do minulosti, práce ve společenských organizacích (Sokol, Orel, Skaut, Dům mládeže), programy divadel, výstav, kin, básně, různé žánrové články, inzerce apod. A toto všechno se v Brodských novinách našlo!
Nevím, zda toto pojme městský oznamovatel, vycházející jen jednou za měsíc, vedený pracovníkem na půl úvazku!
Brodské noviny měly svou tradici - kdy je spoluzakládal spisovatel a národopisný pracovník, ředitel Bohumil Haluzický, který spolupracoval s Dr. Pavelčíkem, Mir. Večeřou, prof. Niederlem, prof. Klvaňou aj. Do Brodských novin psával František Kožík, Dr. Josef Beneš, Dr. Hruboš a jiní kulturní pracovníci, básníci a publicisté.
#Milostpane, to jim nevěřím, " řekla by paní Mllerová, #dyť před 150 lety na Zlatým Západě, vědí, ti zlatokopové, co rejžovali zlato, tak voni vydávali už tehdá noviny, sotva se tam usídlili. Poněvadž člověk musí bejt vo všem informovanej a vzdělávanej. Noviny nejsou jen zprávy, ale taky kultura a vědění vo všem. A to bylo tehdá a nýčko na konci druhýho tisíciletí zrušujou Brodský noviny právě pro tu jejich všestrannost? A že by údajná dotace Kč 200.000,- za rok na tisk tak zruinovala brodský rozpočet? Milostpane Švejku, prosím jich, dondou mi na studenej obkládek na hlavu!
Ivona KonečnáPolešovice se stále mění
Polešovice (Mac) - V předcházejících letech, kdy se po dlouhou dobu v Polešovicích mnoho nedělo a v obci bylo nedostatečné zásobování pitnou vodou, nevyhovující kanalizace a praktická nemožnost dalších telefonních stanic, konečně dochází ke změnám k lepšímu. V současné době se dokončují povrchové úpravy komunikací po budování dosud největší investice v obci - kanalizace a zároveň se odsouvá na příští rok dokončení výstavby obecního vodovodu v dolní části obce, která trvá již 7. rok kvůli nedostatku financí od státu. Také zde minulý rok začaly přípravy na zavádění telefonních linek do každé domácnosti a v dnešních dnech se tyto práce dokončují. Již půl roku probíhá vcelku úspěšně zkušební provoz čističky odpadních vod a je především na občanech, aby se napojili přímo na tuto čističku a zvýšili tak její výkonnost.
Dále je v plánu budování plynofikace, ale vzhledem k tomu, že je opět nedostatek finančních prostředků, obecní zastupitelstvo schválilo v dubnu tohoto roku získat část peněz z půjček domácností ve výši 5.OOO Kč na úrok 5% nebo bezúročně. Čím dříve zbylé domácnosti poskytnou tuto půjčku, tím dříve se začne s výstavbou. Budování plynofikace by nemělo trvat déle, jak do konce příštího roku. Zbylé chybějící fin. prostředky se získají z prodeje nemovitostí, z obecního rozpočtu a samozřejmě se vítají i finanční dary.
Protože polešovický vodojem má vyšší kapacitu, než je pro obec potřeba, bude se z polešovických zásobníků zásobovat pitnou vodou část Ořechova a Vážan. Tím se samozřejmě zvýší využitelnost, což bylo v plánu již při výstavbě, ale sníží se tím především náklady na jednotku množství.
Obec takto vyzývá všechny občany k určité trpělivosti a pomoci při plynofikaci tím, že budou ochotni ve finančně těžké době a určité zadluženosti obce konkrétně pomoci výkopovými pracemi před svými domy, a tím snížit cenu této důležité investice.
Výsledkem a odměnou bude především kompletní základní vybavenost obce, ale také zlepšení životního prostředí a čistoty vody, což je v nynější době určitě velmi potřebné, jak sdělil starosta obce Polešovice Ladislav Jančík.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund