Číslo: 34
30.08.1999
Článků: 82

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Čištění ulic budou moci kontrolovat samotní občané
Ministerstvo podpoří dostavbu kanalizačního sběrače
Quo vadis, brodská radnice?
Tečka za prázdninami
O nemocnicích, nemocných a jiných krajích
Rockový klub ano, ne však v˙kině Máj
Oslíček ani automat se neotřepal
Bezplatné nákupy v cizích autech
Další automobil padl za oběť
Galerie zahájí Herčíkovou výstavou
Bižuterie snad konečně prodaná?
Zvon slyší až na Slovensku
Volný čas dětí a mládeže s klubem "D"

Čištění ulic budou moci kontrolovat samotní občané
Uh. Brod (cab) - Na svém posledním zasedání rozhodlo městské zastupitelstvo o nutnosti rozpočtové změny na čištění komunikací ve městě. Ze schválené částky ve výši 300 tisíc korun byly, podle sdělení zástupce Nováčka, uhrazeny firmě Rumpold některé do té doby neproplacené faktury a třikrát v tomto měsíci bylo provedeno potřebné čištění města.
Už na zářijovém zasedání však budou muset zastupitelé schválit další částku, která bude nutná k plnění zakázek v dalším období, tedy do konce listopadu. "Je zpracovaný návrh na řešení úklidu města, kde jsou stanoveny konkrétní ulice a časy, kdy bude čištění probíhat. Tím, že tato fakta budou veřejně známá, budou si i samotní občané moci kontrolovat, zda se jejich ulice skutečně čistí," sdělil DDS Nováček.
Kontrolu dodržování stanoveného "kalendáře" by kromě občanů měla samozřejmě provádět i odpovědná osoba z městského úřadu a také městská policie, která by měla zajišťovat i přípravu ulic po dopravní stránce. Rumpold by tímto opatřením byl vystaven větší kontrole, a přestože se jednáním ceny zakázek nesnížily, fakturace provedených prací by se měla zprůhlednit. Součástí materiálu, ke kterému se bude nejdříve vyjadřovat městská rada a následně i zastupitelstvo, je také rozbor, který by měl vysvětlit, jakým způsobem se město do této pozice vlastně dostalo a kdo byl za to odpovědný.
"Tuto část nepovažuji za úplnou, protože v ní nejsou zahrnuty všechny skutečnosti, ale pouze konkrétní fakta tak, jak proběhla po stránce finanční," prohlásil Nováček. Tento materiál by měl být ještě doplněn o komentář, který mezi sebou prodiskutují tajemník, starosta a zástupce a následně předloží radě.
Pokud tedy zastupitelstvo schválí navrhované řešení, mělo by od září dojít nejen k možnosti veřejné kontroly prací, ale také k redukci některých služeb, u kterých by měl být omezen jejich rozsah. Přesto už teď projevily o úklid města zájem dvě konkurenční firmy a v příštím roce by mělo být také jinak než letos postaveno výběrové řízení.Ministerstvo podpoří dostavbu kanalizačního sběrače
Nivnice (cab) - "Před několika dny jsme od ministerstva životního prostředí dostali pozvánku do Prahy, kde by mělo dojít k sepsání smlouvy o dotaci a půjčce na dostavbu kanalizačního sběrače," prozradil s uspokojením starosta obce Ladislav Trtek. Po pěti letech se tak konečně může realizovat druhá etapa výstavby kanalizačního sběrače, který odvádí odpadní vody z domácností do stávající čistírny odpadních vod v Uherském Brodě.
V roce 1994 byly provedením kanalizace napojeny přibližně dvě třetiny domácností, v této době zbývá dokončit asi 1220 metrů potrubí pro ulice na levém břehu potoka Korečnice. Pokud bude tato zakázka realizována maximálně do konce dubna následujícího roku, jak je uvedeno ve smlouvě s dodavatelem, Nivnice se tak stane jednou z prvních plně odkanalizovaných obcí regionu.
O nutnosti čištění odpadních vod i v obcích s méně než pěti tisíci obyvateli se v posledním období začíná mluvit stále více, především v souvislosti se vstupem republiky do EU. Přestože se jako levnější varianta pro jednotlivé obce jeví zbudovaní samostatné čistírny odpadních vod, kterou například staví v Dolním Němčí a uvažuje o ní i Vlčnov, Nivnice už tuto možnost nemá. "Před lety se s výstavbou kanalizačního sběrače začalo především díky firmě Linea, která v té době znečišťovala Olšavu. Tehdy se také počítalo s tím, že obce se napojí na stávající čistírnu v Uherském Brodě," vysvětluje Trtek. Postupně však větší obce zjistily, že vlastní čistírna pro ně bude levnější, a brodská ČOV tím pádem zatím zůstává vytížena pouze z 30%.
Dosavadní náklady na sběrač se v Nivnici pohybovaly okolo 24 milionů a konečná etapa bude stát necelých 15 milionů, z nichž polovina je plánována již na tento rok a další se proinvestuje v roce příštím. Z obecní pokladny bude po oba roky nutné vynaložit zhruba tři miliony korun, zbytek poskytne stát formou dotace a půjčky. Protože tato investice nebyla zahrnuta do letošního rozpočtu, využije zřejmě obec prostředků získaných prodejem akcií.
Zahajovací výkopové práce by měly začít už v průběhu září a konečné napojení by snad mohlo proběhnout i do konce tohoto roku.Quo vadis, brodská radnice?
Názor
V posledních několika týdnech se po městě začaly šířit méně či více "zaručené" zprávy o personálních změnách na radnici včetně výměny na postu nejvyšším. Plánovaná defenestrace se prý chystá k prvnímu výročí dosavadní vlády. Pravda, chystat se může kdeco, co se nakonec možná ani neuskuteční, ale člověk nikdy neví...
Pravdou je, že brodská politika je natolik neprůhledná, že se v ní málokdo skutečně vyzná. Ne že bych třeba já neměla představu o tom, co se na radnici děje, a neznala alespoň přibližně pozadí současných vztahů, ale uniká mi smysl možné "výměny stráží". Mám pocit, že je "za tím" ještě něco jiného než blaho občanů.
Být voličem v Uherském Brodě, více by mě zajímalo, jestli se tímto radikálním řešením pro mě samotnou něco změní a jestli to bude změna pozitivní.
Je zřejmé, že současné vedení města se dopouští chyb a že někde "vázne" komunikace, ale vyčerpaly se snad už všechny možnosti, aby se to zlepšilo? Opravdu už neexistuje nic méně krátkozrakého a méně komplikovaného, než je výměna osob? A nemohlo by se nakonec stát, že tímto způsobem se za rok bude řešit stejná věc, jen s jinými lidmi?
Pravda, na pověstných sto dní hájení už se dnes nikdo z vedení města vymlouvat nemůže, a právě proto už by si své omyly měl sám obhájit, nést za ně odpovědnost i s jejich důsledky, a především se jich dopouštět co nejméně. S tím snad, doufám, do funkce každý nastupoval, takže by to nemělo být nic tak překvapujícího.
Budou - li se ale zastupitelé po nějakou dobu věnovat přemítání o různých jménech a postech, mohlo by se lehce stát, že "pro oči neuvidí". Nenašly by se snad v Brodě podstatnější, důležitější a závažnější věci, než je tato? Nakolik je život města ohrožen teď a nakolik by mohl být v mezičase dlouhých diskusí?
Nejsem místní a netroufám si hodnotit, jenom mě napadá, že v konečném efektu nepřinese změna na radnici pravděpodobně nic lepšího. Ale každý na to máme zřejmě jiný názor a i ten váš má právo na zveřejnění.
Jana CabákováTečka za prázdninami

Rozloučení s prázdninami se neobešlo bez špekáčků - Foto: J. Cabáková
Uh. Brod (cab) - Už popáté se v brodské hvězdárně uskutečnilo pro děti rozloučení s letními prázdninami. Během středečního podvečera navštívilo areál hvězdárny na padesát dětí i s rodiči, které mohly dalekohledem pozorovat okolní krajinu, sledovat v sále kreslené pohádky o planetách nebo si opékat špekáčky. Hvězdárna tím také zakončila cyklus prázdninových večerů s promítáním různých kreslených pohádek.O nemocnicích, nemocných a jiných krajích
Zdravotnictví v naší republice na tom není zrovna nejlíp a patrně bude ještě hůř. I proto jsou zajímavá některá fakta zveřejněná Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR. V naší republice funguje přes osm desítek nemocnic ve městech s počtem obyvatel od 6 do 27 tisíc, z toho pouze dvě desítky jsou v okresních městech a více než deset nemocnic je ve městech s maximálně šesti tisíci obyvateli. Nemocnice se nacházejí na dobře sjízdných trasách a jsou od sebe vzdáleny asi 12 až 25 km, občas je možné během 20 km cesty narazit i na čtyři nemocnice. Naprostá většina z nich poskytuje základní lékařské služby, jako je interna, chirurgie, dětské oddělení a gynekologie, řada z nich je rozšířena také o onkologii, kožní nebo nervové oddělení. Není vyjímkou, že některé okresní státní nemocnice jsou umístěny mimo okresní město. Přestože část nemocnic stále vlastní a spravuje stát, množství z nich už je v rukou města či jiných společností.
Tolik trocha teorie, která snad nikoho nezabila, ale možná překvapila. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že to nejsou nesmysly. Například v okrese Svitavy jsem narazila na čtyři nemocnice, vzdálené od sebe maximálně 20 km. Všechny nabízí základní služby, každá disponuje určitým počtem lůžek pro dlouhodobě nemocné pacienty. Nejblíže k nám leží Moravská Třebová, následuje okresní město Svitavy, dále Polička a nakonec svým rozsahem největší, fakultní nemocnice v Litomyšli. Tím, že vzdálenosti mezi nimi jsou skutečně malé, překrývají se nejen spádovostí obyvatel, ale i nabízenými službami. Prakticky totéž se dá říct i o nemocnicích ve Vysokém Mýtě, Čáslavi, Kutné Hoře, Kolíně, Nymburku a Městci Králové. Řada ze jmenovaných zařízení byla opravena nebo dokonce rozšířena. Tolik vlastní zkušenost.
Je možné, že ve zdravotnictví opravdu bude hůř, na druhou stranu se zdá, že pacienti ve zmíněných oblastech mohou být docela v bezpečí.
Jana CabákováRockový klub ano, ne však v˙kině Máj
Uh. Brod (cab) - Zásadní nesouhlas s navrhovaným umístěním rockového klubu do stávajícího kina Máj vyjádřili svým dopisem redakci Lenka Bartošová, Pavel Procházka, Karel Gregor a František Lekeš. Jako hlavní a závažné důvody uvádí například neslučitelnost provozu kina bez omezení nejatraktivnějšího víkendového promítání s˙provozem rockového klubu v˙jediném sále. V důsledku omezení především filmového klubu by podle nich kino ztratilo zhruba jednu třetinu svých diváků.
"Doposud se nenašly peníze v˙rozpočtu ani na nejnutnější opravy technického vybavení (viz ubohý pohled na zchátralou vlhnoucí budovu). Že by teď přišel kouzelný dědeček a těsně před spadnutím budovy daroval pár všemocných zlaťáků," uvádí ve svém dopise. Za naprosto absurdní považují umístění rockového klubu do centra téměř nejhustěji obydlené zóny a neprozřetelné je podle nich i umístění kina do nevyhovujících prostor Malého sálu Domu kultury.
"Je nabíledni, že nejen kino Máj (střecha, boční zdi, interiér, promítací technika), ale i celé nám. 1. Máje potřebuje už léta nemalé investice a že by mělo být v˙zájmu nás všech, aby si město J. A. Komenského zachovalo tak důležitou (kulturní) instituci, jakou kino nepochybně bylo, je a bude. Je jasné, že rockový klub pro alternativní kulturu v˙Uherském Brodě chybí už několik let a jistě by i provozovatel takového zařízení uvítal místo na periferii města, nerušené obytnými domy," shrnují signatáři.
Jejich názor reprezentuje jednu stranu a je jasné, že přibližně pět set především mladých lidí, kteří podepsali petici, zastává názor přesně opačný. Ke které ze stran se nakonec zastupitelé přikloní, by mohlo být jasné už na zářijovém zasedání.Oslíček ani automat se neotřepal
Uherský Brod (vb) - "Když nedal mně, nedá nikomu," rozhodl se pravděpodobně 28 - letý muž z Hradčovic a pod rouškou nočního šera rozbil v sobotu 21. srpna pěstí skleněnou obrazovku hracího automatu v kavárně Tropic Clubu. Prostě nesypal!Bezplatné nákupy v cizích autech
Uh. Brod, Vlčnov (vb) - Z neděle na pondělí odcizil neznámý pachatel v Uh. Brodě ze dvou osobních vozidel zn. Nissan a Škoda Felicie autorádia. Jeho další kroky vedly do Vlčnova, kde ze špatně zaparkované Škody Felicie kromě autorádia odcizil i rezervu. Načpak mu asi bude?Další automobil padl za oběť
Uh. Brod (vb) - Kradlo se i na druhý den a taktéž z osobních automobilů. Na deset minut si odběhli majitelé Škody Felicie a opět zatím neznámý pachatel si doživotně zapůjčil autorádio s přehrávačem zn. SONY, dámskou kabelku se dvěma peněženkami, osobními doklady a dalšími věcmi.Galerie zahájí Herčíkovou výstavou
Po galerii v obchodním domě Reas, která zazářila jako meteor a stejně rychle zmizela, se snad uherskobrodští milovníci kultury dočkají ve svém městě stálé prodejní a výstavní galerie. Její provoz bude zahájen vernisáží grafických listů a drobnějších prací místního rodáka Josefa Herčíka.
"Výstavu pořádám ze svých sbírek jako památku na tohoto významného umělce. Vím, že chtěl svou výstavní činnost ukončit právě v letošním roce v Uherském Brodě. Bohužel mu v tom zabránila nemoc a smrt. Myslím si, že by se alespoň touto formou mohla uherskobrodská veřejnost se svým čestným občanem rozloučit," říká majitel nové galerie Josef Koller.
Po ukončení výstavy, jejíž vernisáž proběhne v pátek 3. září v 17 hodin v galerii v pasáži naproti Panského domu, budou mít návštěvníci možnost zakoupit zde různá umělecká díla.Bižuterie snad konečně prodaná?
Korytná (cab) - Ve středu 25. srpna se uskutečnila prohlídka zájemců o koupi bývalého odloučeného pracoviště jablonecké Bižuterie v Korytné. Známá Společnost Bižuterie Česká Mincovna, a.s., postavila tento objekt a začala jej využívat v roce 1973. Po několik let pro svou výrobu bižuterie zaměstnávala od 80 do 110 převážně místních žen i mužů. Díky obrovské vzdálenosti mezi Jabloncem a Korytnou a celkovému zvýšení nákladů na převoz zboží byl tento provoz před šesti lety ukončen a množství lidí tak přišlo o práci. Ještě do roku 1996 měl objekt z části pronajatý Josef Kubiš z Korytné, který zaměstnával na výrobu bižuterie asi 15 žen, ale ze stejného důvodu provoz v této budově ukončil.
Prostřednictvím realitní kanceláře teď nabídla Bižuterie objekt o výměře téměř 600 m2 a další pozemek o velikosti 1200 m2 k prodeji za orientační cenu 2,5 milionu korun. Budova je údajně v dobrém stavu, nutné je pouze napojení na plynovod a pro budoucího majitele by měla být výhodou i blízkost státní hranice.
Prozatím o objekt projevily zájem dvě firmy z nedalekého okolí této obce a nový majitel by měl být znám asi v polovině září.Zvon slyší až na Slovensku
Vyškovec (iš) - V sobotu 21. srpna se na 350 lidí z celého okolí zúčastnilo vzpomínkové akce, která se uskutečnila v obci Vyškovec při příležitosti prvního výročí vybudování stylové zvonice s kaplí. Je zasvěcena Marii královně - patronce Kopanic a je položena v nejvyšších místech Bílých Karpat. Zvon, který byl v roce 1944 značně poškozen německými vojáky je opraven a v současné době jeho zvuk slyší i občané příhraničních obcí na Slovensku.
Na uspořádání této akce se podílel Obecní úřad ve Vyškovci a členové spolupořádajících rodin. Po skončení mše svaté, kterou sloužil děkan Václav Vrba, se na 50 bratranců a sestřenic těchto rodin společně setkalo na rekreační chalupě paní Kateřiny Kubínové. Tam je přišel pozdravit starosta obce Sedlačík. Své bývalé spoluobčany seznámil se současnou situací jejich rodné obce, ale i s dalšími plány do příštích let.
Všichni přítomní si slíbili, že se budou snažit o to, aby se tato krásná tradice i v příštích letech v této části Bílých Karpat mohla uskutečnit.Volný čas dětí a mládeže s klubem "D"
Modelář - pro začátečníky i pokročilé kluky a holky, papírový modelář, plastikový modelář, sestavování kluzáků, papírových modelů, plastikových modelů, poskytujeme rady, nápady a fígle, od 6 let,
Break dance, Rock n roll - 2x tanec, správná odreagovačka, od 8 let chlapci i děvčata,
Sportovní gymnastika - pro děvčata, příprava na Rock n roll,
Pastelka - nové výtvarné techniky, jak si uchovat kousek rozkvetlé přírody po celý rok, aranžování, od 6 let,
Radioklub - vysílačka, to je něco, manipulace s vysílačkou, výlety s dobrodružstvím, od 6 let,
Divadlo za vozem - vhodné pro děti a mládež vydávající se na hereckou dráhu, od 10 let,
Jezdecký klub - pro vážné zájemce, kteří mají vztah k přírodě, pro začátečníky i pokročilé - jízda na koni a správné zacházení s ním, od předškolního věku,
Legování - nový způsob hry, jak uplatnit fantazii, rozvíjet tvořivost, zdokonalovat vědomosti a dovednosti, od 6 let,
Angličtina - výuka hrou, pexesa, skládačky..., od 6 let,
Jóga - pro rodiče s dětmi, pro děti od 7 let, relaxace, učení o metodách ovládání psychických a tělesných funkcí člověka,
Mažoretky - pochod trochu jinak, pro děvčata od 7 let,
Keramika - ztvárňování přírodního materiálu, využití a prohlubování fantazie, tvořivosti, vnímavosti,
Lasování - práce s lasem, bičem, obratnost, postřeh,
Klub her - stolní hry, pexesa, soutěže, kresba, malba, hádanky, všední dny od 12 do 14 hodin,

Sportovní odpoledne rodičů s dětmi - pravidelně 1x měsíčně - vycházky, soutěže, plavání, poznávání přírody, stanování, táboření, v deštivém počasí sportovní využití v tělocvičně,
Doplňková výuka pro MŠ - upevňování vědomostí, dovedností a návyků formou hry.
Termíny schůzek a poplatky upřesníme v měsíci září.
Přesné informace a přihlášku obdržíte u paní Jiřiny Kovářové v Klubu "D" při DDM Uherský Brod se sídlem v DK. Tel.: 0633/63 95 70, 0602/58 33 10.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund