Číslo: 36
07.09.1998
Článků: 58

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Pivovar Janáček předvedl na tradičních slavnostech, že pivo vařit umí
Nová uherskobrodská poliklinika - Rehabilitace na pokračování
V tomto školním roce chci dosáhnout změn ve formách výuky, říká ředitel brodského gymnázia
O názvu ulice za Axou není zatím rozhodnuto
Vlčkovi před soudem neuspěli
Organizace svozu nebezpečných odpadů
Co s volným časem?
Oslavy se vydařily
Oznámení
Osudové září
Názor uherskobrodského občana na vztah státu a města

Pivovar Janáček předvedl na tradičních slavnostech, že pivo vařit umí

Účastníci štafety napjatě pozorují výkon svého kolegy. - Foto: BoS
Uh. Brod - Stovky nejen Broďanů přilákala 30. srpna možnost strávit příjemné nedělní odpoledne v areálu pivovaru Janáček v Uherském Brodě. Vedení pivovaru připravilo pro své návštěvníky bohatý program, ve kterém vystoupily mažoretky, country kapela bratrů Rochových a dechová hudba Veselanka.
Na této akci, která se konala již pošesté nechyběly ani různé soutěže, např. o pivního borce apod. Nejvíce pozornosti určitě vzbudila štafeta, jejíž účastníci museli vypít v co nejrychlejším čase 100 piv značky Janáček. Vzhledem k tomu, že se nenašlo mezi návštěvníky 100 různých účastníků, měli diváci možnost sledovat některé borce pít půllitr piva načas i několikrát. Raritou byla i jediná účastnice něžného pohlaví, která ale v žádném případě nepatřila mezi nejpomalejší. Výsledný čas 15 minut, 2 sekundy bude zapsán jako rekord pivovaru Janáček a jistě se jej při příštích ročnících pokusí budoucí závodníci překonat.
Smyslem této akce je ukázat lidem, že žijeme. Dnes tady zaznělo výmluvné a přece se točí. Tento pivovar už mohl být zavřený, ale my bychom tady chtěli oslavit rok 2000 s naším pivem, odpověděl na otázku DDS staronový ředitel pivovaru Josef Brauner. Každou chvíli se lze dočíst, že nějaký pivovar zanikl. To je pravda, ale právě proto se musíme bránit. Ony nepadnou pivovary malé nebo velké, padnou špatné. Všechno záleží na kvalitě a ekonomice, dodal ředitel. V posledních letech se z několika brodských hostinců docela vytratil Janáček, na jeho nastoupily různá jiné piva.
V letošním roce začaly ale podle ředitele Braunera již minimálně čtyři hospody točit opět Janáčka, což je vzhledem k tvrdému konkurenčnímu boji slušný úspěch. V letošním roce jsme si vytkli za cíl udržet zastavení propadu a potom se snažit postupně zvyšovat výstav. To je ale dlouhodobá a nikdy nekončící záležitost. Nejdůležitější je mít dobré pivo a spokojeného zákazníka, prozrazuje plány do budoucna Brauner, který se do vedení pivovaru vrátil po dvou a půl letech. Hned po mém příchodu jsem musel zrušit lajdáckost především těch, kteří tady rozhodovali. To byl první předpoklad změn, říká ředitel pivovaru. V současné době pivovar vzhledem k ekonomické situaci redukuje stav pracovníků. Odchod se týká 8 - 9 pracovníků a nesouvisí podle Braunera s kvalitou jejich práce, ale s tím, že je pivovar zatím neuživí.
Co se týká sounáležitosti pivovaru k městu podotkl Brauner, že je zájmem pivovaru podporovat akce zaměřené na kulturní, společenský i sportovní život občanů Uh. Brodu a okolí. Např. nyní, v době, kdy uherskobrodský fotbal má velké ekonomické problémy, je pivovar připraven mu pomoci, stejně jako brodskému hokeji. Žádný z velkých pivovarů, který sem dováží pivo nepodpoří místní aktivity. Navíc zde ani neodevzdá daně, připomíná Brauner význam místních firem.
Akce, která přilákala několik stovek návštěvníků, je snad přesvědčila o tom, že tady zase vaří dobré pivo. A je zde také předpoklad k udržení tohoto více jak stoletého pivovaru, který dosud nese jméno svého zakladatele pana Františka Janáčka a připomíná i jeho syna a nástupce, významného brodského občana, pana Jaromíra Janáčka.
B. SmržováNová uherskobrodská poliklinika - Rehabilitace na pokračování
Uh. Brod - Před necelým měsícem jsme informovali o problémech rehabilitačních sester na uherskobrodské nové poliklinice. Provoz rehabilitační ambulance, která spolu s budovami přešla začátkem června letošního roku v rámci privatizace polikliniky bezúplatně na město, pronajali radní na základě výběrového řízení MUDr. Čechovi z Uh. Hradiště. Ten při výběrovém řízení slíbil, že zaměstná všechny dosavadní pracovníky oddělení. Pracovnice tedy přešly i s původními pracovními smlouvami na nového zaměstnavatele, přesto dal těmto pracovnicím Dr. Čech k podpisu novou pracovní smlouvu s 3 měsíční zkušební dobou. Tyto pracovní smlouvy jsou podle právníků neplatné. Před vypršením tzv. zkušební doby dal Čech dvěma sestrám výpověď.
Ještě před podáním výpovědi proběhlo na Městském úřadě v Uh. Brodě jednání, na kterém tajemník Ing. Sušil informoval, že žádal opětovně MUDr. Čecha o podepsání smlouvy o převodu všech pracovnic rehabilitace se všemi pracovněprávními vztahy. Tuto smlouvu ale Čech odmítl po několikáté výzvě podepsat. Je s podivem, že problém pracovních smluv a doplacení dovolených našich manželek nebyl za 3 měsíce dořešen, řekl Jan Bublík, manžel jedné z propuštěných pracovnic, shodou okolností té, která brodskou rehabilitaci v Brodě začala před mnoha lety budovat. Na tomto jednání byl zpochybněn i výběr pronajímatele městského majetku. Jak může tento lékař, který pracuje na plný úvazek v nemocnici v Uh. Hradišti jako anesteziolog, vůbec provozovat rehabilitaci v Brodě. Vždyť on zde strávil za 3 měsíce, co má rehabilitaci v pronájmu, jen několik málo hodin. To ani nemohl poznat provoz, ani kdo co dělá, sdělily sestry, které jejich zaměstnavatel údajně ještě ani nerozezná.
K jednání u tajemníka byl přizván i zástupce starosty Zápeca, který řekl: Pokud pan doktor Čech nepodepíše tu smlouvu tak, jak byla přichystána, tak město přikročí k tomu, že bude vypsáno výběrové řízení. Doktor Čech zatím nesplnil ty podmínky, které byly dány. Zápeca se také vyslovil k zodpovědnosti svého kolegy Dr. Kočaře v tomto případě, který sestrám tvrdil, že má na starosti pouze majetek, tzn. budovy a zařízení. Není pravda, že doktor Kočař s tím nemá nic společného, on má kromě majetku v kompetenci také zdravotnictví, upozornil přítomné.
Na zmíněném jednání zazněla i jedna velmi zajímavá informace. Pan doktor Čech nám při předložení smlouvy říkal, že se nemusíme bát zkušební doby v předložené smlouvě. Říkal, že nás potřebuje všechny a že dokonce nám přibude hodně práce poté, co on převezme i lůžka následné péče, která nyní město buduje, řekla jedna ze sester. Že by už nyní měl slíben od nynějších radních (nebo aspoň některých) pronájem i tohoto budoucího oddělení brodské polikliniky? Ukazuje se, že fámy, které kolují městem a říkají, že doktor Čech má předběžně domluven pronájem zmíněného oddělení, mohou mít něco do sebe. Je to zvláštní, když na provozovatele má být opět vypsáno výběrové řízení. Že by mělo proběhnout jen formálně a vítěz je už dnes znám?
Další pokračování této kauzy je opět velmi zajímavé. Na zasedání městské rady, na které se mělo rozhodovat o výpovědi nájemní smlouvy na rehabilitaci, což sliboval i Zápeca, byl na svou žádost přizván i pan Čech. Ten se měl možnost vyjádřit jak k problémům ohledně výpovědí sester, tak ohledně neplnění nájemní smlouvy. Zarážející ale je, že přestože o účast na radě projevila zájem i druhá strana (zástupci sester), tuto možnost nedostala. Podle našich informací na tomto jednání vyšlo najevo, že Dr. Čech, který do této doby popíral, že zaměstnankyně rehabilitace přešly k němu převodem, tedy i s původními pracovními smlouvami, po hrozbě, že mu bude dána výpověď, zápočtové listy ještě ten večer přivezl a poprvé ukázal, říká Ing. Jurásek. Uráží nás, když se dozvídáme, že nám jde údajně jenom o odstupné. My jsme spíš zklamané ze způsobu, jakým s námi jak město, tak doktor Čech jedná, říkají obě propuštěné pracovnice, které patřily na oddělení k nejzkušenějším.
Výsledkem jednaní rady je slib Dr. Čecha, že vyplatí propuštěným zaměstnankyním dvouměsíční odstupné, za to mu údajně radní slíbili odklad splátky nájemného!
Lze se jen dohadovat o tom, zda další nehoráznost Dr. Čecha, a to důvod výpovědi na zápočtovém listu Marie Juráskové - ő 42, odst. 1, písm. c) - vypovídá o naprosté právní neznalosti zaměstnavatele (i to by bylo zarážející), nebo je dalším důkazem arogantnosti Dr. Čecha. Jedná se totiž o okamžitou výpověď, která musí být dle zákoníku práce zdůvodněna (což se nestalo) a může být dána byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody... nebo porušil-li zaměstnanec pracovní kázeň zvlášť hrubým způsobem!!!
Na posledního srpna svolal místostarosta Kočař jednání u starosty, na které pozval propuštěné sestry, ale zakázal vstup jejich manželům, případně jejich právním zástupcům. Proč asi? Na základě této skutečnosti se jedna ze sester z tohoto jednání starostovi omluvila. Zde slíbil Dr. Čech, že k 1. 9. dodá nové výpovědi dohodou. Do dnešního dne (pátek 4. 9.) se neozval. Tato kauza bude mít samozřejmě soudní dohru.
Redakce má k dispozici smlouvu o nájmu rehabilitace mezi městem a MUDr. Čechem, kterou zveřejníme v příštím čísle. Občany Uherského Brodu bude jistě zajímat, za jak výhodných podmínek pronajímá město své prostory a zařízení jednomu soukromému podnikateli.
B. SmržováV tomto školním roce chci dosáhnout změn ve formách výuky, říká ředitel brodského gymnázia

V tomto školním roce chci dosáhnout změn ve formách výuky, říká ředitel brodského gymnázia
U příležitosti začátku nového školního roku jsem požádala o rozhovor RNDr. Karla Radila, ředitele Gymnázia J. A. Komenského v Uh. Brodě.

Uplynul právě rok, co jste nastoupil do funkce ředitele brodského gymnázia. Mohl byste ten uplynulý rok zhodnotit?
Hodnocení minulého školního roku provedu ve výroční zprávě, která bude veřejnosti k nahlédnutí. Nyní ji dokončuji a myslím si, že je v ní spousta zajímavých informací. Bude zajímavá jistě také pro rodiče, kteří k nám budou chtít dát své děti studovat. Pokud se týká vlastního školního roku, domnívám se, že jeden rok je krátká doba k tomu, abych vyslovil své resumé z hlediska toho, co se mi zde podařilo. Spíš mohou mít učitelé pocit, že se pokouším upravovat tok informací směrem k nim a zpětně očekávám, až výsledky dozrají a až budou objektivně k hodnocení. Některé principiální věci jsem ale samozřejmě již řešil. Kolegové mohou mít dojem, že víc zdůrazňuji právní složku školy, normy, ať už vnější nebo vnitřní. Chtěl bych tomu dát nějaký rámec. Zdá se mi, že spousta z nich už našla k tomu cestu a je si vědoma toho, že ty normy určitým způsobem kantora chrání a určují mu mantinely, ve kterých se mohou pohybovat svým jednání ať už k veřejnosti, k žákovi, k rodičům atd. S tím jsem začal a zdá se mi, že to již přiná ší své ovoce, i když i tady trošku zůstává nostalgie z toho, že někteří ty normy považují spíše za teoretické a chybí jim přenos těchto norem do praxe.

Tato stránka vaší práce je jistě důležitá, ale spíš pro vnitřní chod školy a veřejnosti se zas až tolik nedotýká. Vraťme se více k hodnocení minulého roku.
Pokud se týká úspěšnosti minulého roku, budou jistě rodiče zajímat informace o umístění našich studentů na vysoké školy. Mám tady velice pozitivní informace, i když hodnocení není ještě zcela uzavřeno. Např. co se týče umístění žáků osmiletého gymnázia, kteří letos poprvé u nás maturovali, jsou jejich výsledky u přijímacích řízení opravdu výborné. Kompletní informace mám zatím o jedné třídě, kde se až na jednoho žáka všichni dostali na vysoké školy. Pozitivní zprávy získávám i od maturantů čtyřletého gymnázia.

Lze udělat srovnání úspěšnosti přijímání na vysoké školy maturantů čtyřletého a osmiletého gymnázia?
Je pravda, že absolventi osmiletého gymnázia byli u přijímacích řízení úspěšnější. Přestože si tito žáci vybírali velmi exponované vysoké školy, např. filosofii, i zde naši maturanti uspěli. Znamená to, že se zde pozitivně projevuje dlouhodobé působení větších nároků na žáka.

Jak byste charakterizoval úspěšnost vašich žáků z hlediska klasifikace?
I tady se mi zdá, že se naše škola drží docela dobře. Když to srovnám s lety, kdy jsem zde působil jako učitel, posun v tomto ohledu jde k lepšímu. Např. 44% žáků naší školy prospělo s vyznamenáním. Zcela jsme minimalizovali žáky neúspěšné, měli jsme zde letos pouze jedinou opravnou zkoušku, a to z matematiky. Vysvětluji si to tím, že žáci dnes cítí konkurenci, zejména ohledně jejich budoucího úspěchu při přijímání na vysoké školy.

V loňském roce proběhla na této škole celostátní srovnávací akce sonda Maturant. Jak jste uspěli?
Výborně. Již sedmdesátníprocentní úspěšnost je podle zadavatelů vynikající. Naši maturanti nebyli v žádném předmětě pod zmíněnými 7O%. Naše výsledky se pohybovaly od 76 do 84 procent.

Myslíte si, že po společenských změnách, které u nás proběhly před 9 lety vznikla potřeba změn vzdělávacího procesu, např. forem výuky apod.?
Myslím si, že tato změna je nezbytná. Cítím, že ta potřeba spočívá ve větší indididualitě žáka, v tom, vychovat ho k větší sebedůvěře a samostatnému rozhodování. Zatím jsou jeho občanské postoje formovány nejistě, spíše jen v občanské výchově, měly by ale prolínat všemi předměty. Pro tento rok jsem stanovil priority, např. důraz na osobnost žáka. Dávat mu ve vyučování větší prostor, aby mohl diskutovat, aby nepřijímal hotové vzory, ale aby se k nim vyjadřoval.

To, co mi říkáte, je jistě pozitivní. Není to ale pouhá teorie? Můžete svou kontrolní činností ovlivnit způsoby výuky jednotlivých kantorů?
Mohu a dělám to. Nelze za jeden rok obsáhnout ani kontrolní činností ani ničím jiným celou škálu problematiky všech učitelů. Spoléhám na to, že řešení těchto problémů se bude odvíjet od úkolů, které jsem vypracoval a jejich kontrolou. Jde o formu výuky, strukturu hodiny, metodiku vedení hodiny, scénář hodiny atd. Do struktury hodiny se musí promítnout prostor pro žáka.

Jak vyplývá ze zprávy České školní inspekce i pocitů některých rodičů i vaší školy, stále převládá stereotyp výuky předlistopadového období. Pro kantory je určitě jednodušší setrvávat na naučených formách vyučování, tzn. přednést látku a potom vyzkoušet, jak se ji studenti nadrtili. Jistě to nevyřeší jedna inspekční hodina.
To je pravda, ta hodina může proběhnout podle mých představ a dál se pokračuje postaru. Je to ale dlouhodobý proces přesvědčování a práce s kantory. Já mám ale připraveny i jiné formy kontroly. Přes ankety a přes vstupy žáků, od kterých získávám informace. Já jsem přesvědčen, že se mi podaří většinu těch nedostatků postupně odstranit. Už v tomto školním roce do řešení těch problémů, o kterých jste mluvila, půjdeme na plné pecky. Učitelé vědí, že jsme na to nachystaní.

Je na vaší škole respektována osobnost studenta, jeho jedinečnost, odlišnost? Studenti v době dospívání mají občas starosti sami se sebou a svým okolím, chtějí se například odlišovat svým oblečením, vzhledem apod. Tolerujete je?
Snažíme se respektovat osobnost žáka, ne vždy se to ale může kantorovi ve vypjaté situaci podařit. Učitel může být v rámci výuky vyprovokován. Někdy se projeví i to, že je také jenom člověk, na kterého působí mnoho vlivů a zareaguje třeba nevhodně. Stávat by se to nemělo, ale někdy k tomu dochází. Emotivní jednání učitele vyvolává dost i situace, kdy žák kombinuje např. provokativní zjev s neplněním svých základních povinností. Kantor je vyprovokován tímto a navíc do toho vtáhne i to, co by mohl pardonovat u žáka, se kterým nemá prospěchové nebo jiné problémy. Učitel by měl být připraven na všechny tyto projevy, ale je toho na něj dost. Tato záležitost je také otázkou norem. Říkám učitelům, že musejí znát, na co má žák právo, například na to, aby řekl svůj názor.

Vaše škola má ve svém názvu brodského rodáka J.A.Komenského, který zdůrazňoval význam výuky cizích jazyků a filosofických oborů. Mám pocit, že ale tato škola nedává důraz na myšlenky Komenského. Vyplývá mi to i z toho, že ve vedení školy jsou pouze matematici a humanitní předměty zde nemají zastoupení.
Myslím si, že výuka cizích jazyků je zde pouze prostředkem nikoli cílem dalšího vzdělávání většiny našich žáků. Ale nemyslím si, že bychom výuku jazyků zanedbávali. Je jistě potřebná stejně jako např. výuka matematiky, která rozvíjí logické a analytické myšlení žáka. Své zástupce jsem si vybral ne na základě jejich aprobace, ale spíše proto, že se mi nejen po organizační stránce zdáli nejvhodnějšími. Děkuji za rozhovor

B. SmržováO názvu ulice za Axou není zatím rozhodnuto
Uh. Brod (FlaJ) - V seznamech ulic Uh. Brodu přibude další název nově vzniklé ulice. Nad prodejnou Axa u polikliniky vyrostly tři rodinné domy a k nim povede ulice, která ponese zcela nové pojmenování. Na vývěsních deskách městského úřadu se mohli občané Brodu dozvědět o třech variantách názvu této ulice - Emila Háby, Za Poliklinikou a Františka Kožíka. Mohli se také vyjádřit k těmto názvům, popřípadě navrhnout název jiný. Na výzvu občanům týkající se názvu ulice za Axou zareagovali pouze jedni manželé. Ti podpořili návrh, aby ulice nesla jméno Emila Háby, řekl zástupce starosty Zápeca. O které z navrhovaných pojmenování nakonec půjde není prozatím rozhodnuto.
Městská rada již sice jeden z názvů vybrala, k němu se však musí vyjádřit ještě Ministerstvo vnitra. Bude-li ministerstvo s názvem souhlasit, předloží rada tento návrh pojmenování nové ulice zastupitelstvu a až po odsouhlasení městským zastupitelstvem bude název ulice platný, upřesnil vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí městského úřadu Ing. Hefka.Vlčkovi před soudem neuspěli
Uh. Hradiště (BoS) - Zamítnutím všech usnesení, navržených potomky podnikatele Cyrila Vlčka, skončila v pondělí 31. srpna u Okresního soudu v Uherském Hradišti žaloba rodiny Vlčkovy proti městu Uh. Brod, Komunálním službám města Uherského Brodu a Ministerstvu financí o vydání části majetku, prohlášení dražeb za neplatné a finanční náhrady za nevydané objekty. Navrhovatelé - sourozenci Ing. Stanislav Vlček, Ing. Ivan Vlček a Jarmila Mrázová - se jako restituenti domáhali vydání správní budovy, stolárny a dílny, nádvoří a dalších pozemků v areálu Komunálních služeb. Některé z těchto nemovitostí ale dle názoru jak povinné osoby (Komunální služby), tak nyní i soudu, nespadají do jejich restitučního nároku. Soud vycházel při zamítnutí vydání nemovitostí zejména ze znaleckých posudků soudních znalců z oboru stavebnictví a geodézie, které sám určil. Tyto posudky nebyly žádnou ze stran zpochybněny.
Navrhovatelé požadovali dále prohlásit dražby majetku KS, které proběhly v roce 1993 v rámci likvidace podniku, za neplatné vzhledem k tomu, že souhlas se vstupem Komunálních služeb do likvidace vydala městská rada, ačkoli o tom mělo rozhodnout městské zastupitelstvo. Obchodní soud tehdy zapsal likvidaci do obchodního rejstříku, čímž se dopustil chyby, což ostatně konstatovalo i dřívější rozhodnutí tzv. určovací žaloby. Brodské zastupitelstvo dodatečně vyslovilo souhlas s likvidací podniku. Přestože na základě žaloby Vlčkových se likvidace ke dni soudního rozhodnutí zrušila, právní úkony, vykonané před tímto rozhodnutím, zůstaly v platnosti, proto i dražby majetku, který nespadá do restitučního nároku, zůstávají platné.
Ve své závěrečné řeči připomněl Ing. Stanislav Vlček perzekuci, které byla po znárodnění podniku po komunistickém převratu vystavena celá rodina, i šestiletou snahu získat zpět majetek a obnovit rodinnou firmu. Soudce JUDr. Pazderský v odůvodnění zamítavého rozsudku poukázal na to, že věc má dvě stránky. Morální, o které mluvil Ing. Vlček, a která nemůže být předmětem rozhodování soudu, a právní, kterou řešil soud. Podle platných zákonů jim požadované nemovitosti nemohou být vydány a ani dalším jejich návrhům nemůže být vyhověno. Prokázalo se také, že město Uherský Brod není povinnou osobou, která by měla restituentům vydat majetek.
Soud nepřiznal žádné ze stran náhradu nákladů na řízení (město ústy své právní zástupkyně tyto náhrady ani nežádalo) a Ing. Ivan Vlček řekl DDS těsně po skončení jednání, že se v každém případě odvolají ke krajskému soudu.Organizace svozu nebezpečných odpadů
Uh. Brod (FlaJ) - Firma Rumpold UHB s.r.o. provede na základě objednávky města ve dnech 17. a 18. září svoz nebezpečných odpadů pro občany města. Mezi tyto odpady patří např. staré baterie, monočlánky, zářivky, staré léky, odpadní motorové oleje, televize, rádia, ledničky, olejové filtry, postřiky, barviva a nátěrové hmoty, ředidla a akumulátory. Do všech domácností byl již dříve distribuován leták, na kterém je uvedeno devět sběrných míst. Další kompletní informace týkající se svozu ochotně poskytnou obyvatelům města pracovníci odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu v Uh. Brodě na tel. 0633/615217, příp. pracovníci firmy Rumpold UHB s.r.o. na tel. 0633/633350. Děkuji jménem odboru životního prostředí a zemědělství občanům Uh. Brodu, že svou kázní a důsledností při třídění odpadů a jejich ukládáním na místa k tomu určená přispívají k ochraně životního prostředí našeho města a jeho okolí, řekl Petr Šimčík, pracovník uvedeného odboru.Co s volným časem?
Uh. Brod (red) - Sportovně střelecký klub Uherský Brod provádí nábor žáků ve věku od 12 let do střeleckého kroužku. Od října 1998 se bude střílet ze vzduchovek v malé tělocvičně ZŠ Na Výsluní v Uh. Brodě, a to každé úterý od 17 hodin. Předběžně se můžete přihlásit na tel./zázn. 0633/638575 nebo písemně na adresu Sportovně střelecký klub Uh. Brod, Moravská 86, 688 01 Uherský Brod. Uveďte, prosím, celé jméno, datum narození a adresu, aby Vám mohla být zaslána pozvánka na zahajovací schůzku.Oslavy se vydařily
Uh. Brod (FlaJ) - Dlouho očekávané a pečlivě připravované oslavy 100. výročí založení Muzea Jana Amose Komenského v Uh. Brodě, nad kterými vzal záštitu předseda senátu Petr Pithart, vypukly v pátek 4. září. O netradiční slavnostní zahájení v atriu muzea, které se určitě líbilo velkému množství přítomných, se postarali všichni pracovníci muzea. Po úvodní řeči ředitele muzea PhDr. Pavla Popelky CSc. předneslo své projevy několik význačných osobností. Na posluchače nejspíš nejvíce zapůsobila slova RNDr. Jiřího Žalmana, ředitele muzejí a galerií ministerstva kultury a projev senátora a významného komeniologa Doc. PhDr. Karla Flosse.
Následovalo velmi zajímavé otevření truhlice muzejních pokladů a přehlídka krojů Uherskobrodska. Zasloužený úspěch sklidila také oživená sbírka J.V.Hauerlanda Brodské pěsničky v podání mnoha vynikajících zpěváků a muzikantů.
Vpodvečer se uskutečnila hojně navštívená vernisáž jubilejní výstavy 100 let Muzea J.A.Komenského v Uherském Brodě, kterou slovem doprovodila PhDr. Hana Všetečková. Jubilejní cimbálové vinšování Zuzany Lapčíkové, Magdaleny Múčkové a Marcely Vocilkové sklidilo velký aplaus pozvaných hostů ve sloupovém sále muzea, kde se mluvilo a zpívalo ještě dlouho po půlnoci. Více se o této jedinečné akci dočtete v příštím čísle.Oznámení
Chirurgické oddělení na nové poliklinice v Uh. Brodě prodloužilo ordinační hodiny. Od 1. 9. zde ošetří pacienty každý všední den od 7.00 do 20.OO hodin.Vchod ze spodní strany 3. budovy polikliniky.Osudové září
Měsíc září je pro nás Čechy smutným měsícem. Jsou v něm tři data, která způsobila zvrat v našich i evropských dějinách, a snad v žádném státě nezpůsobila smrt prezidentů takovou tragiku jako u nás.
14. září 1937 (61 let) jsme ztratili našeho prvního prezidenta T.G.Masaryka, člověka, který vytvořil demokratický stát na troskách zpuchřelého a poraženého Rakouska-Uherska a dal mu do základů demokratické a humanitní základy: Demokracie je názor na život, spočívá na důvěře v lidi, v lidskost a lidství a není důvěry bez lásky, není lásky bez důvěry. Jeho smrt otřásla stabilitou naší vlasti i střední Evropy. Sílící nacistické Německo se už svými uchvatitelskými výpady netajilo. Pokud prezident T.G.Masaryk žil, ani Hitler si netroufal rozpoutat válku.
29. září 1938 (60 let) došlo k Mnichovské dohodě - diktátu, který byl naší zemi potupně vnucen čtyřmi velmocemi: Anglií, Francií, Německem a Itálií. Násilné odtrhnutí našeho pohraničí mělo vykoupit mír - ale zrada mocných, kteří nás zaprodali, se nakonec obrátila proti nim.
3. září 1948 (50 let) - zemřel náš druhý prezident ČSR - Dr. Edvard Beneš, Masarykův spolupracovník, bez něhož, jak se vyjádřil sám TGM bychom republiku neměli. Dr. Beneš celý svůj život věnoval budování státu, prvně po Masarykově smrti, podruhé v exilu za II. světové války, a poté při návratu domů do vlasti v roce 1945. Žel, jenom slabé tři roky. I jeho smrtí byly otřeseny demokratické základy a svoboda a nezávislost naší republiky. Co následovalo po jeho smrti, také dobře víme. Musíme se osvobodit od všeho provincionalismu, osvojit si evropské a světové metody práce. Ovšem, zůstat svými a přitom evropskými, to jest úkol, řekl Beneš.
Oba tyto citáty jsou pořád pravdivé a nadčasové. V tom je tedy ten základní odkaz našich dvou prezidentů.
Ivona KonečnáNázor uherskobrodského občana na vztah státu a města
Někdo by mohl lehkomyslně tvrdit, že politické a hospodářské dění celostátního či dokonce mezinárodního rozsahu se nijak netýká života města a jeho obyvatel. Někdy se sice zdá, že moudrá státnická rozhodnutí se opravdu nás, prostých občanů, nemohou dotknout, protože jsou příliš vzdálená našemu obyčejnému životu, ale přece je opak pravdou.
Vraťme se o pár let do minulosti. Ukvapené amatérské rozhodnutí o humanitní společnosti vedlo ke zrušení a omezení zbrojní výroby a prodeje v celé republice a v zahraničí. Rozhodnutí z Prahy se dotklo téměř sta tisíců pracovníků v celé tehdejší federaci a tvrdě zasáhlo i náš region a naše město. Akce na získání popularity některých politiků v témže roce vedly k unáhlenému přerušení obchodních styků s tehdejším SSSR se zpětným jak výrobním, tak i obchodním dopadem na podniky našeho města a okresu. Když jsem tenkrát mluvil s jedním nejoblíbenějším politikem a ptal se, jestli ví, co takováto rozhodnutí udělají v jednotlivých továrnách a podnicích, jeho stručná odpověď zněla: Zájem státu je přednější. Takže pro nějaký pofiderní zájem státu prosazovaný spíš pro osobní popularitu se dostaly do problémů spousty podniků a desetitisíce zaměstnanců. Bohužel, nezdálo se, že by si poslanci tehdejšího federálního shromáždění dělali z těchto problémů těžkou hlavu.
A tak jak léta plynula, téměř každé vládní rozhodnutí se nějakým způsobem projevilo na činnosti a životě města. Jedno z nich však naplno zasáhlo do našeho života, i když si to málokdo z nás zatím uvědomuje. Rozdělením republiky se náš region stal oblastí pohraniční. Široké styky s nejbližšími městy na Slovensku se výrazně omezily, dojíždění za prací se zkomplikovalo, některé akce Slovenské republiky na ochranu jejich zájmů tvrdě dopadly hlavně na průmysl a obchod v našem regionu. Ale pohraniční oblast přináší i další problémy, které mají negativní dopad. Ilegální přechod cizinců, průjezd automobilů bez nějakého přínosu pro město, úbytek zákazníků ze slovenské strany v důsledku problémů s penězi a mnohé další.
Zatím se zdá, že u politiků je hlavně zájem o pohraniční území s Německem a o ty nové se zájem zmenšuje s přibývající vzdáleností od Prahy. A aby to nebylo tak jednoduché, několik poslanců si vzpomene, že je možné šetřit i jinak než teoreticky na poslaneckých platech. I vymyslí možnost menšího počtu regionů v rámci nového územního uspořádání republiky. Navrhnou zrušení kraje Zlín, který by měl zahrnovat okresy Uh. Hradiště, Zlín, Kroměříž, Vsetín. Tedy okresy dosti si podobné. Místo toho celá tato oblast by měla být převedena pod region Olomouc. Absurdnost tohoto nápadu není třeba komentovat.
Ale i zde je vidět, jak mohou a mají případná rozhodnutí celostátní vliv na obce a tím i na naše město. Proč toto neuspořádané zamyšlení vzniklo? Snad proto, že je nutné si uvědomit, že nesmíme podceňovat či dokonce si nevšímat věcí vzdálených, myslíce si to se nás netýká. Týká se nás, nejen jako občanů České republiky, ale i jako občanů města Uherský Brod. Nejen třeba nepořádek na ulicích, ale i nepořádek ve vnitrostátní či mezinárodní politice.
Jiří Peškawww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund