Číslo: 37
15.09.1997
Článků: 46

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Kvalita nade vše
Nově otevřená tržnice v Buchlovicích
Dům dětí a mládeže v provozu
Kam s elektroodpadem ?
AKCE x REAKCE
Z redakční pošty
POLICEJNÍ TÝDENÍK

Kvalita nade vše
Kunovice - Firma, která se v našem regionu zabývá výrobou fasádních a interiérových barev, disperzních dekoračních omítkovin, zateplovacích systémů a hmot pro stavebnictví je Ekolak Kunovice. Obchodní ředitel Roman Šich nám k tomu uvedl:
Firma vznikla v roce 1990, u vzniku byl německá firma Zerolacke, která poskytla technologii, know-how a dodavatele surovin. Naše spolupráce skončila v dobrém v roce 1993, teď spolupracujeme hlavně s dodavateli surovin z celé Evropy - HOECHST, VINAMUL, BAYER a další. Firmy nám poskytují konzultace, máme k dispozici jejich laboratoře, nové receptury atd. Tato spolupráce nám zajišťuje vysokou kvalitu našich výrobků. Majitelé firmy jsou Jan Žároský a otec a syn Šichovi. Firma zaměstnává 22 lidí, sídlo má v Kunovicích a samotnou výrobnu v Bílovicích. Vyrábí a dodává vysoce kvalitní fasádní barvy, barvy na čerstvé omítky, protiplísňové, protihmyzové nátěry a dekorační barvy omítkoviny, dále interiérové barvy, lepidla na obklady, dlažbu, zateplovací systémy EKO-STZ na pláště budov a další výrobky.
Firma sází hlavně na špičkovou kvalitu, přijatelné ceny a bleskové dodací lhůty. I v případě, že dojde k reklamaci výrobku, je řešena ihned a s maximální snahou uspokojit zákazníka. Technologický tým, který po dlouhých peripetiích vybudovala, jí zajišťuje vývoj, jakost a hladký průběh výroby. Stavby, kterými se Ekolak může pochlubit přímo ve městě, je budova pošty, gymnázia, obchodní akademie a právě dokončovaný kostel na Masarykově náměstí a další. Pestrou paletou fasádních barev může uspokojit i nejnáročnějšího zákazníka a pokud si nevybere, je možné dle přání namíchat libovolný odstín. (Jako perličku Šich uvádí, že v poslední době míchali barvu zákaznici podle sušeného květu hořce). Pochlubit se mohou také interiérovou barvou výborné kvality EKODUR. Na všechny své výrobky mají certifikáty a atesty. Také zateplovací systém EKO-STZ má při zajímavé ceně špičkovou kvalitu. Ekolak má zkrátka zákazníkům co nabídnout.
Jindra VáverkováNově otevřená tržnice v Buchlovicích
Buchlovice (Mac) - V dubnu roku 1996 byla Janem Kubečkou předložena Obecnímu zastupitelstvu obce Buchlovice urbanistická studie centra města. Účelem je komplexní urbanistický návrh prostoru náměstí, vstupního předprostoru do státního zámku a ploch v okolí obecního úřadu. Součástí byl i návrh tržnice, parkovacích ploch, zeleně atd. Celkově tento návrh směřuje ke zkulturnění a zlidštění centra městečka. Samozřejmě se tím získají také rekreační plochy sloužící k realizaci společenského života jak pro místní obyvatele, tak i pro turisty.
Výstavba tržnice byla zahájena v září loňského roku a zkolaudována 4.července 1997. Projektantem této stavby byla firma INTOS Uh. Hradiště a stavbu prováděla firma ZEVOS PLUS a.s. Uh.Brod.
Tržnice, pohledově uzavírá zbylé objekty bývalého panského dvora. Protože se jedná o objekt nový, byl zvolen kontrastní materiál vzhledem ke starým objektům. Vnější tvary a proporce jsou ale zcela podřízeny historickému prostředí a blízkosti významné památky. Do objektu tržnice jsou umístěny veškeré funkce, které v centru obce chybí. Návštěvníci zde mohou najít především informační centrum s prodejem tisku, veřejné WC, obchod s prodejem keramiky, květin a zeleniny, s obuví, s textilem, rychlé občertvení a večerku, ale také upomínkové předměty.
Zároveň zde bylo zřízeno vnější a vnitřní parkoviště pro osobní automobily. Také proběhla výstavba kryté lávky přes Buchlovický potok, která svým vzhledem upoutává pozornost kolemdoucích, ale také zamilovaných.Dům dětí a mládeže v provozu
Uh. Hradiště - O tom, jak dopadly školy, školky, zdravotnická zařízení, se už napsalo hodně, ale trochu se opominul dům dětí a mládeže. Toto důležité zařízení pro využití volného času dětí, převážně z oblasti Štěpnic a Mojmíru, mělo také po povodni velké škody. Nejvíce to odnesly sklepní prostory, kde byla zničena hlavně pec pro keramický kroužek, dílna pro modeláře a klubovny. Jak řekla ředitelka DDM Libuše Srpová, letošní rok zahajují stejně jako jindy, přestože ve sklepních prostorách stále probíhají opravy. Kroužků, do kterých mohou rodiče děti přihlásit, je letos dvacet čtyři. Poplatky jsou v porovnání s ostatními mimoškolními aktivitami dětí daleko nižší, pohybují se v průměru 500,- Kč za celý rok. Na své by si mělo přijít každé dítě, ať má zájem o počítače, jazyky, výtvarný nebo hudební obor, či je sportovně zaměřeno. Tradičně nejnavštěvovanější kroužky jsou karate, počítačové kroužky, aerobik, kytara, flétna.
DDM také během roku pořádá několik akcí, ať je to drakiáda, karneval nebo MISS DDM. Kdybych mohla, doporučila bych rodičům pro děti některý ze sportovních kroužků. Nejzajímavější je turistický či cyklistický. Důležité je , aby se děti dostaly ven do přírody, odreagovaly se a měly hodně pohybu. Většinou sedí jen u televize či počítačů a rodiče sami nemají moc času. Tady je možnost dostat je do přírody a něco je i naučit. Tolik ředitelka DDM a je na každém, zda využije tuto nabídku či ne. Ročně projde všemi kurzy přes 800 dětí. Informace vám rádi podají na telefonním čísle 55 13 47.
Jindra VáverkováKam s elektroodpadem ?
Uh. Hradiště (red) - Mesit chráněná dílna je nositelem ekologického a sociálního projektu s názvem KAM S NÍM (likvidace škodlivého elektronického odpadu, zejména televizorů), který byl vyhodnocen Ministerstvem životního prostředí ČR jako projekt roku 1996. Červencové záplavy se sice chráněné dílny nedotkly, ale postihly obce, jež nám dodávaly vyřazené televizory a elektrospotřebiče k demontáži. Mechanismus sběru odpadu se tak porušil a chráněná dílna pociťuje kritický nedostatek materiálu ke zpracování.
Při řešení těchto potíží nám nejvíce pomohlo Ministerstvo životního prostředí ČR, pražská firma EXPERT a PARTNER a společnost ERICSSON. MŽP ČR uvolnilo jako nevratnou dotaci 200 000,- Kč, které nyní používáme výlučně k zajišťování sběru a svozu vyřazených elekotrospotřebičů u obcí postižených záplavami. Firma EXPERT a PARTNER nám pomohla překonat kritické období tím, že zajistila dodávku 1000 ks tiskáren určených k demontáži a pomohla tak zabezpečit práci pro zaměstnance chráněné dílny. Stejně tak nám průběžně dodává zařízení k demontáži a pomohla tak zabezpečit práci pro zaměstnance chráněné dílny. Stejně tak nám průběžně dodává zařízení k demontáži společnost ERICSSON. Ministerstvu životního prostředí ČR, firmě EXPERT a PARTNER a ERICSSON patří náš upřímný dík. Starostové zaplavených obcí, jež nyní nemají prostředky na sběr a svoz vyřazených elektrospotřebičů, mohou do konce roku 1997 využít naší nabídky a organizovat ve svých obcích sběr elektronického odpadu, který zdarma odvezeme a zlikvidujeme.AKCE x REAKCE
Italové v našem okrese
Jistě se mnozí s těmito Italy již taky setkali. Určitě se najde mnoho těch, kteří mají s nimi větší zkušenosti. Kdo to jsou a co se všechno za nimi v jejich pozadí skrývá? Tyto otázky jsou zatím bez odpovědi. Zase na to všechno doplatí většina lidí na vesnicích, kteří se nechají ovlivnit snědou pletí, zahraničním vozem a lákavou nabídkou. Ani bych si toho blíže nevšiml, kdybych se s těmito Italy setkal jednou. Jednou v sobotu brázdil tmavě zelený bavorák ulice v Jalubí, zaslechl jsem něco o tom, že nějací Italové jedou z nějaké výstavy a údajně nabízeli tomu, koho v ulicích potkali, nějaké zboží. Nevěnoval jsem tomu moc pozornost. Ovšem když jsem je po nějakém čase, v pátek 11.7.97 potkal opět, pro změnu ale v Tupesích, přišlo mi to divné. Že by nějaká nová návnada na peněženky lidí? Kdo je v pozadí a jak daleko mají tito lidé do Itálie? Automobil značky BMW tmavězelené metalízy se dvěma pasažéry projížděl ulicemi Tupes a výstražnou houkačkou dával o sobě znát.
Zahrál jsem si na náhodného chodce a snažil se aspoň trochu dostat ke kořenům. Spolujezdec mi lámanou češtinou nabízel nějakou výhodnou koupi kožených bund, před zraky mi mával nějakou průkazkou, aby tím dokázal svou italskou národnost. Mě tím nepřesvědčil, do ruky mi ji nepůjčil. TentoItal mi tvrdil, že jedou z nějaké výstavy z Brna a, že se těch věcí potřebují zbavit. Kdybych se s tím stejným vozem nebo alespoň úplně shodným postupem nabídky nesetkal bylo by mi to celkem jedno. Taky jsem zaslechl od starší paní, že když tito pánové z Itálie zjistili, že je sama doma, pod různýmy pohrůžkami ji přinutili ke koupi. Je docela možné, že tito Italové nabízejí široké spektrum zboží a tudíž můžou lehce zaujmout a získat důvěru. Taky mi bylo divné, že před mou zvědavostí raději zmizeli a já jsem nestačil ani zaregistrovat poznávací značku.
Chtěl bych tímto apelovat na občany, pokud vás navštíví, nebo k vám do vesnice zabloudí nějací Italové, dávejte raději pozor na to, co máte a pokud nějaký levný šmejd budete chtít nakoupit běžte raději k šikmooké konkurenci na place před Obchodním domem Centrum. A tito Italové by dle mého mínění potřebovali vyfasovat tak akorát několik pravých českých nebo moravských (chcete-li) kopanců do zadní části těla, aby se z těch Brněnských výstav trochu vzpamatovali a raději jeli domů k moři. Pokud se ovšem nejedná spíše o kopie Italů, a tam bych mohl jmenovat národností poněkud více ...
Milan Kura, JalubíZ redakční pošty
Školní rok v mateřské školce
Chtěla bych všechny rodiče, kteří mají obavy z nástupu svých ratolestí do mateřské školky, seznámit s činností jedné z nich.
V Mateřské školce Buchlovice se v tomto roce událo hodně změn. Za činnosti prozatimní ředitelky paní Petrášové se pro děti uskutečnila spousta naučných, poznávacích, ale i zábavných výletů. Pojďme se proto projít vzpomínkami těch, kteří svoji školičku opustí a usednou do lavic jako prvnáčci. Ve zkratce vám přiblížím nejdůležitější události, na které děti rády vzpomínají. Návštěva Slováckého muzea, kde děti měly možnost vidět zdobení perníků, výrobu vizovického pečiva a výrobu ozdob ze slámy. Na Mikulášskou besídku přišel navštívit mateřskou školku Mikuláš, Čert a Anděl s nadílkou. Za pomoci rodičů a učitelek si děti vyrobily krásné masky a ve školce nastal karnevalový rej. Před Velikonocemi děti navštívily Slovácké muzeum, kde proběhla ukázka zdobení kraslic, pečení beránků a pletení žil. Děti navštívily ZŠ, kde měly možnost vidět práce žáků a také se seznámit s prostředím školy, která je pro ně zatím velmi tajemná.
Při slavnostním koncertě v mateřské školce hrála dětem na klavír žákyně umělecké hudební školy. Děti připravily besídku ke Dni matek a také pro důchodce, kde babičkám a dědečkům zahrály pohádku, recitovaly, zpívaly a tancovaly. Na Den dětí si hrály děti na zahradě MŠ a soutěžily za sladké odměny.
Také podnikly pěší výlet na Junácké chatky do buchlovského podhradí s hledáním pokladu, poté navštívily Slovácké divadlo. Pohádka Princ Bajaja se dětem velmi líbila. Také na společné odpoledne s rodiči u táboráku na zahradě MŠ a opekání špekáčků se děti vždy moc těší. Každý rok probíhá rozloučení s předškoláky se slavnostním vyřazením ze školky.
V mateřské školce probíhá vyúka zobcové flétny a správného dýchání s prvky jógy. Za dětmi jednou týdně dojížděla učitelka z hudební školy a nenásilnou formou děti uváděla do světa hudby notiček a cvičení s dýcháním. Starší děti navštěvovaly předplavecký výcvik na bazéně v Uh. Hradišti. Letos se taky v MŠ změnily už dávno zaužívané názvy tříd. Z Malošků, Středňáků a Velikánů se najednou staly Kuřátka, Berušky a Koťátka. Děti se ve školce naučily spousty písniček, básniček, říkanek, ale také počítat do deseti a jiné potřebné věci. Ve třídě Koťátek se pod vedením učitelek připravovaly na nástup do školních lavic. Myslím, že děti budou na svoje učitelky vzpomínat s láskou.Tímto děti děkují svým učitelkám, paní ředitelce a paní kuchařce, která mimochodem skvěle vaří.
Iva TymrováPOLICEJNÍ TÝDENÍK
Zaparkoval a nezabrzdil
Dne 11.9. si v 9.15 hod. zaparkoval policejní forman SPZ UHH 31 - 84 na ul. Dolní Valy v Uherském Brodě. Z vozidla vystoupil policista V. G. v doprovodu skína, rovněž v policejní uniformě. Po vzdálení se od vozidla se auto rozjelo po prudce svažující ulici Dolní Valy. Nejprve narazilo do obrubníku, bylo odmrštěno a následně zůstalo stát vklíněno do zde zaparkované TOYOTY. Je tedy zřejmé, že pouze shodou šťastných náhod si tato nehoda nevyžádala lidské oběti. O štěstí majitele zaparkovaného vozidla, jemuž policisté způsobili asi 30 tisícovou škodu, však raději nemluvme.

Sebral peníze
Policisté z Uh. Hradiště zjistili 29ti letého pachatele z Uh. Hradiště, který v měsíci srpnu 1997 v odpoledních hodinách odcizil z osobního auta zn. BMW, zaparkovaného v autoservisu ve St. Městě, finanční částku 35.000,-Kč ku škodě 33 letého poškozeného z Uh. Hradiště.

Havárka v Kunovicích
Dne 4.9. ve 12.55 hod. došlo na železničním přejezdu železniční vlečky k a.s. LET Kunovice na účelové komunikaci v obci Kunovice k dopravní nehodě, kterou způsobil 61 letý řidič osobního vozidla z Uh. Hradiště tím, že nerespektoval zapnuté výstražné přejezdové zabezpečovací zařízení červeného přerušovaného světla, vjel na přejezd v době, kdy tudy projížděl motorový osobní vlak, který jel do závodu a.s. Kunovice a došlo ke střetu. Následkem dopr. nehody vznikla jen hmotná škoda na osobním automobile ve výši 20.000,-Kč a na vlaku asi 5.000,-Kč.

Odcizil videokazety
V době od 5.9. do 6.9. odcizil neznámý pachatel ze zaparkovaného autobusu zn. Karosa v obci Kostelany 10 ks audiokazet, 5 ks videokazet, z lékárničky obinadla a obvazy, dále doklady k vozidlu, čímž způsobil majiteli škodu ve výši 3.000,-Kč.

Loupili v Jednotě
Policisté z Bílovic dne 7. 9. v 20.00 hod zadrželi dva pachatele ve věku 48 a 22 let z Napajedel, které přistihli při vloupání do prodejny Jednoty v obci Nedachlebice. Po zadržení byli předáni vyšetřovateli k dalšímu opatření.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund