Číslo: 37
14.09.1998
Článků: 61

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Z jednání městské rady
Chystá se úprava Masarykova náměstí a program rozvoje města
V Uh. Brodě 7 kandidátek
Vyšetřování vyústilo v návrh na obvinění
Dotuje město zisk hradišťského podnikatele?
VOP snížil počet zaměstnanců, ale také zadluženost
Rozpis lékárenských služeb
Ani opona, ani most...
O historii a památky mají Broďané zájem
Japonská zahrada
Z Brodu do Naardenu
I mladí umělci dokážou připravit zajímavou výstavu
Zahájení výstavy ke 100. výročí založení muzea bylo impozantní

Z jednání městské rady
Uh. Brod (red) - Kromě několika desítek majetkových záležitostí schválila městská rada na svém 81. zasedání mimo jiné v případě uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru mezi MUDr. Čechem a 2 rehabilitačními sestrami s vyplacením odstupného odklad platby čtvrtletní zálohy na nájem a služby ve výši 122 550 Kč o 6 měsíců Dr. Čechovi.
Dále rada doporučila městskému zastupitelstvu mimo jiné schválit odložení závazku Římskokatolické farnosti o jeden rok, dále schválit Oblastní charitě Uh. Brod bezúplatný převod majetku z polikliniky dle předloženého seznamu a schválit bezplatné poskytnutí řeziva z městských lesů Domu bratří kazatelů (dominikánů) na vybudování zvonové stolice pro klášterní kostel v hodnotě 21 tisíc Kč.
Městská rada doporučila schválit obecně závaznou vyhlášku o parkování na místních komunikacích s umístěnými parkovacími automaty a dále schválit pro nově vzniklou ulici nad Axou název Emila Háby.Chystá se úprava Masarykova náměstí a program rozvoje města

Hlavní brodské náměstí dozná brzy změn.
Uh. Brod - Jednou z nejaktivnějších komisí při městské radě v Uherském Brodě je osmičlennná komise pro rozvoj města. Vznikla z iniciativy několika občanů města (člena zastupitelstva Ing. arch. Friedricha, dále M. Boudy, Mgr. F. Chrástka a P. Rosenfelda), kteří již delší dobu měli zájem pomoci městu v řešení problémů při jeho rozvoji svými náměty i odbornou radou. Oficiálně tato komise byla městskou radou ustanovena 18. února letošního roku. Zcela pochopitelně se jejími členy stali kromě zmiňované skupiny občanů, jimž leží vzhled a rozvoj města na srdci, také místostarosta Kočař, odpovědný za investice, městský architekt Ing. arch. Kolouch a radní Ing. Josefík jako stavař. Ze zastupitelstva jmenovala rada do této komise už jen V. Boráně, přestože i další členové zastupitelstva by podle našich informací měli o účast v této komisi zájem.
Tato komise by měla pomáhat městské radě, která by ji měla úkolovat problémy, na které by chtěla znát odborný názor jejích členů. Komise řeší věci, které chce místostarosta Kočař konzultovat s odbornou veřejností, uvedl architekt města Ing. Kolouch.
Komise pro rozvoj města se zatím sešla 5x a vytýčila si hlavní úkoly, kterými se už nyní intenzivně zabývá. Na prvním zasedání si členové komise zvolili svého předsedu, kterým se stal známý brodský architekt Ing. Eduard Friedrich. Komise se zabývala zejména využitím kina Máj (návrh zněl zrekonstruovat budovu a řešit celý areál nám. 1. máje) a budovou bývalého kina Svět, kde prosazovala většina členů komise zřízení městských lázní (DDS několikrát psalo). Dalšími prioritami komise jsou řešení Masarykova náměstí a zpracování programu města.
Vyjmenované akce se objevily prakticky na všech dalších zasedáních. Přestože se objevily názorové rozdíly na řešení jednotlivých úkolů, první výsledky práce komise a zejména architekta města, který pracuje v komisi dobrovolně a mimo svou pracovní náplň, se již objevily.
Sice prozatím nevyšel záměr na vybudování městských lázní v budově kina Svět, ale většina členů komise doporučila zpracovat projekt využití budovy pro územní řízení s tím, že v první fázi se projektant pokusí zpracovat návrh na městské lázně jinou formou, než bylo původně uvažováno.
Na návrh komise bylo vypsáno výběrové řízení formou výzvy několika zpracovatelům. Bylo osloveno 7 firem, do soutěže se přihlásilo 5 zájemců o zpracování studie, kteří také do daného termínu dodali své nabídky. Studie musí obsahovat mimo jiné řešení tržiště včetně navrhovaného stánku, návrh osvětlení, návrh parkování a organizace dopravy s důrazem na bezbariérovost, návrh vegetačních úprav v prostoru celého náměstí, návrh a rozmístění městského mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, kontejnery apod.). Jako nejlepší vybrala komise nabídku S-projektu plus Zlín, a.s., která se zavázala dodat studii řešení Masarykova náměstí do 15. listopadu 1998.
Také na zpracování programu rozvoje města, který by měl být jakýmsi předstupněm nového územního plánu města, vypsalo město na návrh komise výběrové řízení. Oslovili jsme všech 8 firem, o kterých máme informace, že se touto problematikou zabývají, řekl Ing. Kolouch. Přihlásilo se opět 5 zájemců a výběrové řízení v těchto dnech vrcholí. Zpracování programu rozvoje města bude dlouhodobější záležitostí a bude obsahovat několik etap. Nejprve si vítězná firma udělá analýzu, tzn. zjišťování všech možných údajů o městě. Možná udělá i anketu mezi občany města. Další fáze je návrhová, ke které se nejspíš budou vyjadřovat vedoucí odborů městského úřadu a další úředníci, zodpovědní za různá odvětví ve městě. Ale hlavně by se měli vyjádřit volení zástupci města, kteří nejspíš budou vycházet ze svých volebních programů, upřesnil zpracovávání programu rozvoje města městský architekt. Vítězná firma bude tedy nejspíš konzultovat tuto fázi až s novou reprezentací města, která vzejde z voleb.
B. SmržováV Uh. Brodě 7 kandidátek
Uh. Brod (BoS) - Do půlnoci v úterý 8. září mohly odevzdat na všech obecních úřadech své kandidátní listiny volební strany, ucházející se v listopadových komunálních volbách o přízeň voličů. V Uh. Brodě přispěchala již 3. září se svou kandidátkou KDU-ČSL, jejímž lídrem je S. Zápeca. Ostatní volební strany odevzdaly své kandidátní listiny až v poslední možný den, a to v pořadí KSČM (Ing. M. Katolický), Sdružení DEU a nazávislých kandidátů (F. Červenka), ODS (Ing. P. Josefík), ČSSD (Ing. L. Kryštof), Nezávislí za rozvoj města (Ing. P. Vrána) a v pozdních večerních hodinách se nakonec zaregistrovala Strana zelených (Ing. L. Nováček). Kromě posledně jmenované zaplnily volební strany své kandidátky maximálně, tj. 27 kandidáty. Kandidátka Strany zelených obsahuje 21 jmen. Celkem se tedy o přízeň voličů uchází v Uh. Brodě 183 občanů města. Bližší informace o pořadí jmen na jednotlivých kandidátkách přineseme v příštím čísle.Vyšetřování vyústilo v návrh na obvinění
Uh. Hradiště (BoS) - V těchto dnech ukončila po několikaměsíčním šetření svou práci uherskohradišťská kriminálka, která se zabývala trestním oznámením podaným v souvislosti s nejasnostmi při privatizaci státního podniku Technické služby Uherský Brod. Kriminalista, který případ šetřil, předá v tomto týdnu věc okresnímu úřadu vyšetřování s návrhem na obvinění konkrétní osoby, která je důvodně podezřelá ze spáchání trestného činu porušování povinností při správě cizího majetku podle ő 255, odst. 1 a 2, řekl k případu tiskový mluvčí Policie ČR v Uh. Hradišti kapitán Krejčíř.
Připomínáme, že v době privatizace Technických služeb (TS) Uh. Brod, která probíhala na přelomu loňského a letošního roku, byl zodpovědný za nakládání s majetkem TS tehdejší ředitel a pozdější vedoucí hospodářského odboru Městského úřadu v Uh. Brodě Ing. Jaroslav Koníček.Dotuje město zisk hradišťského podnikatele?
Další pokračování kauzy rehabilitace
Uh. Brod - Redakci DDS se podařilo získat smlouvu mezi městem Uherský Brod, zastoupeným PaedDr. Kočařem, zástupcem starosty, a MUDr. Čechem z Uh. Hradiště, krerý má na nové poliklinice v Uh. Brodě pronajato rehabilitační oddělení. Tato smlouva vykazuje podle názorů odborníků několik závažných faktů, je pro pana podnikatele Čecha značně výhodná a je zřejmě dokladem toho, že město značně dotuje tohoto soukromého podnikatele.
Zdá se, že podle výměr uvedených v příloze č. 1 uvedené smlouvy Dr. Čech neplatí nájemné za společné prostory (čekárny), které využívají pacienti rehabilitace, což dokazuje i to, že úklid těchto společných prostor je uveden ve vyjmenovaných službách, za které má Dr. Čech platit zálohu ve výši 700 Kč/rok. Výměry pro výpočet nájemného těchto ploch ale v příloze smlouvy chybí.
Další velkou výhodou pro Dr. Čecha se zdá být roční pronájem za zařízení. Nejspíš bez toho, že by se zjišťovala stáří jednotlivých zařízení, mimochodem většina z nich je zánovní, a z toho vyplývající odpisová cena, smlouva ukládá Dr. Čechovi platit pouze 5 % z pořizovací ceny 865 602 Kč, což činí směšných 43 280 Kč/rok. Ještě neuvěřitelnější se zdá být částka 3 051 Kč/rok za pronájem movitých věcí. Když uvážíme, že mezi těmito předměty jsou od kancelářských a jiných stolů a židlí také psací stroje, kartotéky, lednice, sterilizátor, sedací soupravy, trakční a cvičební stoly, rotoped, vybavení tělocičny, až po mnoho desítek prostěradel a ručníků, stojí výše částky cca 3 000 Kč/rok jistě za uváženou.
Další perličkou smlouvy a jejího plnění je záloha 700 Kč/m2/rok za poskytované služby, mezi kterými jsou uvedeny: dodávka tepla, elektrické energie, teplé vody, vodné a stočné, správa a údržba, úklid společných prostor a svoz odpadů. Každý ekonom potvrdí, že vzhledem k cenám a náročnosti tohoto oddělení jak energetické, tak spotřebě zejména teplé vody a cenám dalších služeb nemůže v žádném případě tato částka dostačovat. Navíc pronajímatel Čech nesplnil ve smlouvě uvedený závazek, a to, že nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy namontuje na své náklady poměrová měřidla - elektroměry a vodoměry. Podle našich informací tam tato měřidla nebyla určitě do konce srpna a není jisté, zda jsou tam nyní. Bylo by docela dobré vědět, jakým způsobem bude město stanovovat platby za uvedené období a jak se bude stanovovat odběr teplé vody. Existuje písemná smlouva o tom, dokdy a v jaké výši Dr. Čech platby uhradí?
Ve smlouvě není uvedena další závažná věc, a to, kolik počítá město Dr. Čechovi sazbu za otop na čtvereční metr. V tak náročném provozu by se teplo podle ekonomů mělo určitě měřit, protože tepelné nároky v tomto oddělení jsou jistě vyšší než např. u zubaře. V souvislosti s platbami za služby bude určitě brodskou veřejnost zajímat i to, že úklid rehabilitačního oddělení provádějí uklizečky zaměstnané a placené městem. Nepodařilo se nám bohužel ověřit informaci, že i praní prádla zajišťuje a platí město.
Na všechny výše uvedené otázky a pochybnosti jsme se snažili získat odpovědi a stanoviska odpovědných představitelů města. Místostarosta Kočař, který smlouvu podepsal, se k ní odmítl vyjádřit a odkázal na vedoucí odboru správy majetku města Ing. Kalinovou. Ta nejprve tvrdila, že nemá oprávnění se k této smlouvě vyjadřovat, poté, co byla informována, že Kočař ji tímto pověřuje, zase tvrdila po dva dny, že nemá čas. Znovu jsme se obrátili na Kočaře, ale ten dokonce odmítl třeba jen vyslechnout výše uvedené pochybnosti.
Je jistě pro obyvatele města a celého regionu dobré mít v provozu rehabilitační oddělení. Je také pravda, že provoz tohoto oddělení je dosti náročný a při dnešním neutěšeném stavu financování zdravotnictví je asi nutné jej dotovat. Jiná situace by byla, kdyby rehabilitaci provozovalo město. Možná, kdyby byl provozovatelem podnikatel, který by zde současně pracoval jako odborný lékař, mohlo by město tomuto lékaři pomoci. Je nad slunce jasné, že doktor Čech, jako anesteziolog pracující na plný úvazek v hradišťské nemocnici, si nepronajal toto oddělení, aby pomohl Uherskému Brodu. Jistě počítá s určitým ziskem pro sebe (na tom ostatně není nic špatného, to je smyslem podnikání), ale v tomto případě se na jeho zisku podílí svým dotováním město, neboli prostředky občanů Uherského Brodu, což už není tak úplně v pořádku.
Navíc tento podnikatel propustil dvě ze 6 rehabilitačních sester, a tím pádem se samozřejmě prodloužila čekací doba pacientů, kteří nyní vyjadřují svou nespokojenost. Ta však ale asi není pro ty, kteří rozhodovali o pronájmu rehabilitace, příliš důležitá. Na posledním zasedání zastupitelstva byla tato věc, kterou chtěl jeden z radních znovu otevřít, smetena se stolu.
B. SmržováVOP snížil počet zaměstnanců, ale také zadluženost
Uh. Brod (BoS) - Přibližně před rokem (1. 10. 1997) byl zprivatizován státní podnik VOP 014 Uh. Brod, a to tzv. obálkovou metodou. Podnik i se všemi dluhy získal podnikatel z Uh. Brodu, Ing. Jaromír Sýkora. V průběhu roku došlo ke snížení počtu pracovníků z původních 145 na 85. Příčinou byla neuvěřitelně nízká produktivita práce, vysvětluje nutné propouštění ředitel Sýkora. Byly také uvolněny a vyklizeny rozsáhlé výrobní, skladové a kancelářské plochy, které jsou postupně pronajímány. Z areálu podniku bylo odprodáno, popřípadě odvezeno do sběrných surovin nepotřebné zařízení, části rozpracované a nikdy nedokončené výroby i léta nepohyblivého materiálu.
Začátkem srpna tohoto roku přešlo 67 pracovníků elektrovýroby a kovovýroby k firmě ELKOMP, s.r.o. Kroměříž, a to formou dohody mezi zaměstnavateli. Současně byla podepsána i nájemní smlouva na prostory včetně vybavení. Důvodem tohoto kroku byla skutečnost, že jsem ani po roce nedokázal spolu s ostatními spolupracovníky a zaměstnanci přivést podnik do zisku. Dluhy, které jsem převzal spolu s podnikem, musím stále splácet a současné řešení mi k tomu dává větší předpoklady, objasňuje své rozhodnutí Ing. Sýkora, který nyní zaměstnává 18 pracovníků a zabývá se pronájmy nemovitostí i strojního vybavení, jejich údržbou a opravami. Charakter výroby mají pouze opravy vojenské techniky (původní poslání podniku). Přestože požadavků z vojenských útvarů je dostatek, zakázky brzdí nedostatek finančních prostředků v armádě. V případě předpokládaného zlepšení situace jsme připraveni počty opravářů doplnit nejdříve z vlastních řad, poté i bývalými kvalitními pracovníky tohoto oboru, zůstává optimistou Ing. Sýkora.
Podniku VOP se přes uvedené problémy podařilo výrazně snížit zadluženost, a to prodejem některých nepoužívaných strojů a zařízení, prodejem samostatně umístěné výrobní haly a rekreační chaty na Lopeníku. Zčásti byly prostředky utržené z prodejů použity také na ztrátové činnosti podniku a odstupné odcházejících pracovníků. V současné době máme v jednání prodej ještě jedné nemovitosti. Ten by zmiňované dluhy ještě více minimalizoval, řekl na závěr ředitel Sýkora.Rozpis lékárenských služeb
	Uherský Brod
	14. září - 21. září Lékárna Poliklinika sídliště

	Uherské Hradiště
	14. září - 	Nemocnice
	15. září -	Havlíčkova
	16. září -	Masarykovo nám.
	17. září -	Vodní
	18. září -	Štěpnice
	19. září -	Františkánská
	20. září -	Havlíčkova
	21. září -	VodníAni opona, ani most...
ale článek demokratického řetězu, který obepíná a drží tuto zeměkouli pohromadě, byla slova velkého optimisty, syna prezidenta T. G. Masaryka - Jana Masaryka, od jehož narození uplynulo právě dnes 102 let. Tento československý politik a diplomat působil jako vyslanec v letech 1919 - 1922 ve Washingtonu a 1925 - 1938 v Londýně. Za druhé světové války byl členem československé exilové vlády v Londýně a po osvobození od r. 1945 do r. 1948 byl ministrem zahraničních věcí. Vzpomínáme na jeho povzbudivá slova a vtipné projevy na rozhlasových vlnách z Londýna za okupace - hlavu vzhůru, a furt se de (vydaných po válce v r. 1946 pod názvem Volá Londýn).
Jeho otevřená a veselá povaha mu otevírala dveře vládních kabinetů na celém světě. Byl výborným klavíristou, aranžoval např. klavírní doprovod k Lidickým písním, které zpívala naše slavná operní zpěvačka Jarmila Novotná. Jan Masaryk byl vyhledávaným společníkem v mezinárodních kruzích i v domácích setkáních. Pokračoval v humanistických snahách svého otce, byl bohužel opravdu tím posledním demokratickým článkem, který spojoval Československo s demokratickým světem. Pouze do r. 1948 byl ministrem zahraničí svobodného státu, aby se po únoru stal Stalinovým pacholkem až do své dosud nevyšetřené smrti v březnu 1948.
Jako Moravané jsme hrdi na to, že to byla právě Masarykova univerzita v Brně, která oblíbenému Janu Masarykovi udělila čestný titul Dr. h.c. - jako ocenění a dík za jeho celoživotní práci pro republiku.
Ivona KonečnáO historii a památky mají Broďané zájem
Uh. Brod (FlaJ) - Dveře nejvýznamnějších památkových objektů v historickém centru Uh. Brodu se pro všechny milovníky památek a historie otevřely v neděli 13. září. Den otevřených dveří památek je součástí Dnů evropského dědictví, které probíhají vždy druhou sobotu a neděli v měsíci září v celé Evropě. Uherský Brod uspořádal tento den poprvé v roce 1996 a připojil se tak k městům, která umožňují obyvatelům přiblížit se a také více poznat historii města. Zdarma navštěvovali od 9. hodiny ranní účastníci Dne otevřených dveří památek židovskou modlitebnu a hřbitov, kostel Mistra Jana Husa včetně věže, gotické chodby pod městskou radnicí a obřadní síň, galerii v Panském domě a stálou expozici Kouniců, klášterní kostel a samozřejmě stoleté Muzeum Jana Amose Komenského. Největší zájem projevili návštěvníci, dá se říct již tradičně, o podzemní prostory radnice.
Kromě prohlídky historických objektů byl pro všechny připraven doprovodný program, který mimo jiné zahrnoval koncerty Uhrova dechového kvarteta, Dětského pěveckého sboru Comenius v klášterním kostele a koncert cimbálové muziky Rozmarýn u Domu kultury. Letošní Dny evropského dědictví se vydařily a prokázaly, že občané Uh. Brodu mají zájem o památky a historii svého města.Japonská zahrada
Uh. Brod (BoS) - Městská rada změnila, zřejmě i na základě otevřeného dopisu několika členů zastupitelstva, své stanovisko k umístění japonské zahrady, kterou pomohou vybudovat v Uh. Brodě japonští odborníci z města Tsukiyono. Původně měla být zničena dosavadní úprava atria brodské radnice, nyní se uvažuje o umístění této zahrady na nádvoří správních budov Muzea J. A. Komenského za bývalé kino Svět.Z Brodu do Naardenu
Uh. Brod (BoS) - Na tradiční České trhy a Den otevřených památek odjela z Uh. Brodu ve středu 9. září výprava do nizozemského Naardenu. Kromě několika členů Spolku Uh. Brod - Naarden odcestoval i Komorní sbor Dvořák, zástupci Charity a prodejci tradičního moravského zboží. V Brně se k výpravě přidala cimbálová muzika Podkověnka, která spolu s KS Dvořák vystoupila v Naardenu v rámci Dne otevřených památek. V Naardenu se představila již poněkolikáté i cimbálová muzika Šabla.I mladí umělci dokážou připravit zajímavou výstavu
Uh. Brod (FlaJ) - Ani nepříznivé deštivé počasí neodradilo v pátek 4. září milovníky umění od návštěvy galerie Domu kultury v Panském domě. Důvodem byla vernisáž výstavy Keramika, dřevo, kov, sklo. Prostory galerie zaplnily práce studentů oborů uměleckých řemesel SOŠ a SOU Luhačovice. Výstava obsahuje především maturitní práce, ale i práce celoroční a skupinové. Za zmínku stojí jistě i to, že výstava děl studentů těchto škol se v Uh. Brodě konala již podruhé.
Duchovním otcem a organizátorem výstavy je pedagog luhačovické školy Mgr. Jaroslav Bureš. Doba zahájení výstavy, která byla stanovena na 11. hodinu, se sice poněkud lišila od doby většiny brodských vernisáží, které se konají odpoledne v 17 hodin, na návštěvnosti se však tato změna vůbec neodrazila. Právě naopak. V páteční dopoledne se v galerii sešlo několik desítek lidí, jejichž převážnou část tvořila mládež.
Samotnou vernisáž uvedlo a také zakončilo působivé pěvecké vystoupení Kateřiny Macové, kterou doprovodila na klávesy Irena Bandriová, učitelka ZUŠ v Uh. Brodě. Úvodní slovo k výstavě patřilo PhDr. Ivanu Plánkovi, řediteli Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, který připomněl význam a důležitost uměleckých řemesel.
Návštěvníci se po slavnostním zahájení rozešli do všech prostor galerie v Panském domě a pozorně obhlíželi práce studentů. Nejvíce se mi líbí dřevěné miniatury motorky a letadla. Je pozoruhodné, s jakou pečlivostí jsou vypracovány až do detailů, obdivoval práci žáků 2. ročníku luhačovické školy jeden z návštěvníků vernisáže, muž v letech, ve kterém se v tu chvíli probudil malý chlapec. Mezi vystavovanými pracemi by si určitě vybrala nejedna hospodyňka čajovou či kávovou soupravu, které hýřily různými barvami i tvary. Pozornost si určitě zaslouží mnohem více děl na výstavě. Zavítáte-li do prostor galerie do 2. října, budete jistě překvapeni, co dokážou vytvořit mladí lidé.Zahájení výstavy ke 100. výročí založení muzea bylo impozantní
Uh. Brod - V první zářijový pátek se zcela zaplnilo atrium brodského muzea. Program věnovaný 100. výročí založení muzea byl velmi dobře připraven. Po úvodních projevech všechny příjemně překvapila přehlídka krojů Uherskobrodska. Atmosféru pro předvádění dobových krojů navodilo otevření truhlice muzejních pokladů, která skrývala nádherné výšivky našich babiček a prababiček. Nemalý úspěch slavily Brodské pěsničky, sbírka J. V. Hauerlanda, kterou oživili vynikající zpěváci a muzikanti.
Následovala vernisáž jubilejní výstavy 100 let Muzea J. A. Komenského v Uh. Brodě, doprovázená slovem PhDr. Hany Všetečkové. Připravený program završilo vystoupení Zuzany Lapčíkové, Magdaleny Múčkové a Marcely Vocilkové a jejich Jubilejní cimbálové vinšování ve Sloupovém sále muzea. O úspěšnosti celé akce svědčí nejen velká návštěvnost a pochvalná slova přítomných, ale i fakt, že poslední hosté opouštěli prostory muzea až kolem třetí hodiny ranní. Nezbývá než popřát muzeu jen to nejlepší do dalších let a doufat, že bude v Uh. Brodě stále více příležitostí k tomu, abychom mohli strávit příjemný večer, tak jako tomu bylo v pátek 4. září 1998.

Některé význačné hosty slavnostního otevření výstavy jsme požádali o odpověď na dvě otázky:
1. Jak se Vám líbí dnes otevřená expozice?
2. Co byste chtěl(a) popřát muzeu k jeho stému výročí?

RNDr. Jiří Žalman, ředitel odboru muzejí a galerií a ochrany movitého kulturního dědictví Ministerstva kultury
ad 1): Mně se líbí nejenom tato výstava, ale koneckonců všechny výstavy, které jsem tady viděl. Zejména expozice v podkroví, protože ten prostor si tam hraje s těmi exponáty. Každý kluk, který se snaží najít nějaký poklad, tak leze na půdu. A tady ty poklady skutečně jsou.
ad 2): Co popřát? Aby to tady bylo pořád alespoň takové, jak to je dnes. A pana ředitele bych se chtěl při té příležitosti zeptat, jak to dělá, že tady má samé krásné, příjemné a inteligentní lidi? Já jezdím po mnoha muzejích a ty detaily se mi většinou později vykouří z hlavy, ale vždycky zůstane nějaký dojem. A z Brodu mi zůstává dojem, že jsou tady lidé schopní, ochotní, zapálení, jako jsou jinde, ale navíc jsou právě krásní a dotváří tady atmosféru muzea.

PhDr. Zuzana Malcová, ředitelka odboru regionální a národnostní kultury MK
ad 1): Tuto akci hodnotím velice dobře, mně se moc líbila. Zahájení bylo krásné, i když byla strašná zima. Slyšeli jsme netradiční referáty, což bylo taky příjemné. Jsem sama překvapená, co všechno má brodské muzeum ve svých depozitářích. Byla jsem tady tolikrát a tolik věcí jsem nikdy pohromadě neviděla. Myslím si, že všichni odvedli velký kus práce. Jezdím do tohoto muzea ráda a sleduju, co všechno se tady děje.
ad 2): K narozeninám přeji muzeu pochopitelně všechno nejlepší. Bohužel, za dalších 100 let už se sem asi nepodíváme. Pokud bude mít vaše muzeum takto šikovné pracovníky a ředitele, tak určitě bude jenom vzkvétat.

PhDr. Jaroslav Martínek, ředitel Západomoravského muzea v Třebíči
ad 1): My jsme letos v květnu také oslavili 100 let trvání muzea a připravili jsme, dá se říct, stejnou výstavu. Naše je sice v menším rozsahu, ale chtění ukázat co nejvíce sbírkových předmětů bylo tady i u nás. Rozdíl je v tom, že my jsme se pokusili v jedné polovině napodobit první expozice muzejního spolku podle dobových fotografií. Druhá část výstavy je vývojová - osobnosti, činnosti, které se táhnou vývojem až do současnosti a výhled do budoucnosti. Tady je výstava trošičku jinak pojata, ale účel plní obě dvě výstavy stejný. Návštěvníci se chovali stejně jako u nás a byli překvapení.
ad 2): Samozřejmě minimálně dalších 100 let existence. Popřál bych, aby se výstava líbila všem návštěvníkům a zároveň bych je pozval i na naši výstavu do Třebíče.

Ing. Ladislav Šupka, starosta Uh. Hradiště
ad 1): Výstava se mi velice líbí z více důvodů. Je to určitě zajímavá ukázka toho, co má brodské muzeum ve svých depozitářích, a jsou to nesporně velice zajímavé a pěkné věci. Dýchla na mě z expozice trošku nostalgie, protože evokuje vzpomínku na to, jak vypadaly expozice těchto regionálních muzejí za mého dětství. Já jsem svou podstatou trochu staromilec, tak se mi hrozně líbí např. fotky ze starého Brodu. Na této výstavě mě napadlo, že by bylo možná moc dobré, kdyby se nejenom ve specializovaných, ale i v regionálních muzejích částečně takovéto expozice obnovily. Tady vystavené nářadí, se kterým živnostníci, řemeslníci a zemědělci dělali, umím já a ještě možná moje děti pojmenovat, ale další generace už se na to dívá jako na něco neznámého. Z toho, co bylo donedávna živé, se stává muzeální kus. Myslím si, že v programu bylo všechno, co k takové příležitosti patří a že bylo řečeno vše. Nápad s přehlídkou krojů pokládám za velice zajímavý a v dnešní době originální.
ad 2): Do dalších let bych přál muzeu, aby mělo víc výstavních prostor. Aby dokázalo udržet tu krásnou expozici Komenského a dál ji rozvíjet, ale přitom aby mělo dost místa i na další tematické výstavy. A také aby mělo hodně platících diváků.

PhDr. Markéta Pánková, Ministerstvo školství
ad 1): Výstava je skutečně na mezinárodní úrovni. Měla jsem tu možnost ji vidět jako polotovar, takže můžu ještě navíc ohodnotit konečný výsledek. Autorům se podařilo navodit atmosféru, která tady byla před 100 lety. Lidé jsou rádi obklopeni spoustou takových předmětů, které jsou zde vystaveny. Myslím si, že se panu řediteli Popelkovi a jeho kolektivu podařilo velké dílo. Umím si představit, jako bývalý muzejník, kolik to dalo práce, počínaje výběrem exponátů a prvním hřebíčkem zatlučeným do zdi a konče perfektně připraveným slavnostním zahájením.
ad 2): Do dalších let přeji muzeu, aby zůstalo takové, jaké je. Přeji mu všechno nejlepší v další práci, aby se jeho pracovníci věnovali neméně komeniologii, protože tím je muzeum nejznámější. A co říct nakonec? Ať žije!

Doc. PhDr. Karel Floss, komeniolog a senátor
ad 1): Mně se v brodském muzeu líbilo vždycky. Dnes je navíc všechno slavnostnější. To, co muzeum dělá, je krásné, a já si nejvíce cením toho, že dokázalo lidem něco říct v duchu Komenského a jeho odkazu. Právě v souvislosti s tím, co uspořádalo. Pro celkový a prohloubený obraz Komenského se v Brodě udělalo opravdu mnoho.
ad 2): Přál bych muzeu, pokud jde o práci komeniologickou, aby byla vypracovaná metoda, která by ukázala širší pohled na myslitele, což by znamenalo novou interpretaci a možnosti křesťanství. To by si přál i křesťanský teolog Komenský.

J. Flasarová, B. Smržováwww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund