Číslo: 39
04.10.1999
Článků: 72

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Neradické byty ztrácí svou krásnou fasádu
Autobus přiveze děti až ke škole
Svoboda informoval o podobě našeho regionu
Obec pro občany postavila téměř stovku bytů
Jsme rádi, že lidé u nás podnikají
Česká spořitelna posiluje své pobočky
"Škola by neměla být pro žáky skleníkem,"V rámci tradiční Růžencové pouti navštívil Uh. Brod další významný host, biskup Josef Hrdlička. Z časových důvodů sice nestihl slavnostní zahájení pouti s představiteli města na radnici, ale mše svatá, při které požehnal městu už proběhla podle plánu. Podle starosty je každoroční návštěva církevního hodnostáře pro město stejně významná jako například návštěva předsedy vlády. - Foto: J. CabákováNeradické byty ztrácí svou krásnou fasádu
Uh. Brod - Po dvou letech, kdy se nové byty v Neradicích se statisícovou kaucí a trojnásobným regulovaným nájmem slavnostně předávaly nájemníkům, se začaly projevovat zjevné nedostatky stavby. Objevilo se zde množství drobných závad, kdy například zatékalo do omítky nebo kolem oken, nedoléhalo těsnění u balkonových dveří a v garáži vlhla omítka. U jednoho bytu se dokonce zjistila špatně provedená tedy chybějící tepelná izolace, která se v této době řeší. Většina zmíněných závad byla, podle vyjádření ředitelky správce bytů - společnosti Regio, s.r.o., Buráňové, odstraněna a zůstaly pouze ty nejhorší, u kterých oprava není tak jednoduchá.
Mezi nimi je i dosud nevyřešená situace jedné z nájemnic, paní Gorčíkové, která se už rok a půl zbavuje plísně a vlhnoucí zdi pod oknem v dětském pokoji. Přestože využila všechny možnosti k odstranění vlhkosti větráním, sušením i postřikem dezinfekcí proti plísním, ukázalo se, že její problém bude větší, než všichni zřejmě očekávali. "Několikrát jsem se kontaktovala s paní Sušilovou, vedoucí investičního oddělení města, zástupci Regia i SASu, ale nikdo nebyl schopný mi odborně říct díky čemu je zeď mokrá a proč se to stále nelepší," vysvětluje Gorčíková. "Vlhkost zdiva, která se u nových domů může vyskytnout, se objevila ve více bytech a větráním se podařila odstranit. Nikdo ale nevěděl, že právě tady je zřejmě jiná závada," tvrdí místostarosta Nováček, který má byty ve své kompetenci.
Tím kdo měl nebo mohl skutečnou příčinu odhalit už mnohem dřív, byl přirozeně dodavatel stavby - firma SAS, a.s., který v rámci záručních reklamací opravy provádí. Je s podivem, že k důkladnějšímu ohledání místa došlo až po roce a půl opakujících se reklamací. Před několika týdny se totiž do bytu paní Gorčíkové přišel podívat nový stavbyvedoucí SASu pro tento region. Nechal opravit střešní krytinu v blízkosti okna kudy by mohlo zatékat, a po kontrole vyloučil i možnost děravé střechy. V místech mokré stěny do výšky asi půl metru nad zemí odstranil omítku a vysekal i část vlhkého zdiva, které by se v nejbližší době mělo úplně vysušit pomocí nainstalovaného speciálního zařízení. Pak už by podle něj i Nováčka mělo být všechno v pořádku. Dokud ale nezaprší nebude jisté, jestli se tímto skutečná závada odstranila.
"Pokud se to nezlepší, tak už skutečně nevím, čím by to mohlo být," říká odborník ze SASu. Pravdou je, že by zřejmě muselo dojít k dalšímu bourání zdiva a paní Gorčíková by se dostala do ještě horší situace, na které má podíl samozřejmě i samotné město jako investor stavby. Investiční oddělení totiž veškeré stavby přebíralo a také vyřizuje všechny reklamace nájemníků. Navíc zamítlo její žádost o přestěhování do jiného bytu a stále se řeší, jakým způsobem jí nahradí plísní zničený koberec nebo výdaje za dezinfekci.
"Na to, že jde o nové domy, které zvenku vypadají velmi pěkně, bylo těch potíží opravdu hodně," konstatuje Buráňová. Podle mínění nynějšího stavbyvedoucího je navíc tento dům tzv. rychlokvaška, a protože stále "sedá" mohou se objevit ještě další závady.
Jana CabákováAutobus přiveze děti až ke škole
Bojkovice (cab) - Členové městského zastupitelstva se na svém posledním zasedání před několika dny zabývali také úpravou rozpočtu města. "Z původních 42 se rozpočet zvýšil na 54 milionů a tyto finanční prostředky se podle potřeby použijí na akce, které je nutné dokončit do konce roku," uvedl pro DDS starosta František Slavíček. Mezi ty nejdůležitější patří dokončení oprav komunikace na ulici Štefánikova, kde se nachází i základní škola TGM. Protože v rámci celkové rekonstrukce byla prakticky vybagrována celá vozovka, prováděly se práce během prázdnin a po nich už děti mohly přijet či přijít po zcela nové silnici.
Součástí oprav bylo i zřízení přibližně 40 vodovodních přípojek, oprava stávajícího chodníku, vybudování vpustí na zachycení dešťových vod a posunutí autobusové zastávky přímo naproti školy. Navíc zde byly v zájmu bezpečnosti položeny dva retardéry pro snížení rychlosti projíždějících vozidel. Celkové náklady na tyto opravy dosáhly 3,4 milionů korun. "Šlo skutečně o generální opravu, ale stav této ulice byl pro město spíše ostudou," uvedl Slavíček.
V rámci rozpočtových změn nebyla schválena rekonstrukce čtvrti 1. máje v hodnotě asi 2,5 milionů korun, provedeny už jsou opravy komunikací v Bezručově čtvrti za celkové náklady 830 tisíc korun, mělo by být dokončeno předláždění chodníku a osvětlení na nábřeží TGM a také dokončena celková úprava lokality za kostelem.Svoboda informoval o podobě našeho regionu
Uh. Brod (cab) - Na pozvání místní organizace KDU - ČSL a Sdružení Uherskobrodska zavítal do našeho regionu poslanec Cyril Svoboda. Po návštěvě Slováckých strojíren, a.s., se sešel také s dalšími podnikateli i svými stranickými kolegy z řad starostů obcí uherskobrodského regionu. "Zásadním důvodem mé návštěvy je to, že právě okolí Uh. Brodu je tím regionem, který je postižen skutečností rozdělení státu, a je třeba o něm uvažovat s určitou vizí," řekl Svoboda v úvodu. V souvislosti se vstupem ČR do Evropské unie se totiž stát bude muset zabývat další podobou této příhraniční oblasti. Pokud se ČR dostane do EU v první vlně, ve které se nepočítá se Slovenskem, bude jen několik kilometrů vzdálená hranice oddělovat dva rozdílné prostory Evropy.
"Musela by tady vzniknout velmi pevná hranice i s dalším vybavením chráněná více lidmi než dosud, protože už by nešlo o hranici česko - slovenskou, ale v pravém slova smyslu evropskou," prozradil Svoboda. Může ovšem také dojít k tomu, že se do EU dostaneme až spolu se Slovenskem. V tom případě se podle Svobody musíme připravit na to, že tato hranice definitivně padne, protože EU je založena na volném pohybu osob, služeb i kapitálu. Přestože ještě nic není jisté, podstatným argumentem pro možné nepřijetí republiky v 1. vlně je skutečnost, že miliardy, které by se do "zpevnění" hranice vložily teď, by za pár let byly prakticky vyhozeným penízem. "Ideální ze všech stran by byl vstup v 1. vlně spolu se Slováky. Zatím se chováme spíše tak, že nás posunou až do další vlny, i když vám to otevřeně nikdo neřekne," dodal na závěr.Obec pro občany postavila téměř stovku bytů
Strání (cab) - K původním 91 obecním bytům se uplynulý čtvrtek přidaly další čtyři a do konce roku nebo začátkem roku příštího by mělo být v obci zprovozněno dalších šest. Tyto byty ve čtvrtém patře stávajícího bytového domu byly vybudovány v celkovém nákladu více než 5,5 milionů korun. Spolu s tím bylo provedeno i zateplení bočních stěn domu, nátěr fasády, oken, parapetů i balkonů a vymalování společných prostor. Hlavní podíl finančních nákladů nesla samotná obec, která do výstavby vložila 3,5 milionu korun včetně úvěru od stavební spořitelny, dotace od státu přesáhla jeden milion a samotní nájemníci složili formou předplaceného nájemného téměř milion. Mezi čtyřmi místními rodinami, které se podělily o dva byty v kategorii 2+1 a dva 3+1, je i paní Davidová, která vyučuje na zdejší základní škole. Dalšími nájemníky se stali manželé Miklášovi, Šimovcovi a Jachníkovi.Jsme rádi, že lidé u nás podnikají
Bojkovice (cab) - Právě díky zvyšujícímu se počtu drobných podnikatelů schválilo městské zastupitelstvo návrh změny směrného územního plánu. "Jsme rádi, že u nás lidé podnikají, ale je třeba v této souvislosti změnit dosud čistě obytné zóny na kombinované," prozradil starosta města Slavíček. Tato změna by se měla týkat několika parcel ve třech ulicích města. Aby nebylo narušeno spolužití v těchto ulicích, budou podnikatelské aktivity podléhat určitým pravidlům, mezi které patří například dodržení hygienických i požárních podmínek, možnost zásobování pouze v pracovních dnech a zejména respektování nočního či nedělního klidu.Česká spořitelna posiluje své pobočky
Strání (cab) - Zatímco některé obce nejen v našem regionu přišly před měsícem o místní pobočky ČS, a.s., a klienti musí za svými úsporami dojíždět, na jiných místech se tyto služby posilují. Dochází k tomu díky přirozenému přesunu pracovníků z rušených do stávajících poboček, ve Strání navíc vyměnili dosavadní prostory za větší. "Rozsah služeb zůstává stejný, jen místo dvou pracovníků zde budou pracovat tři, aby byla zajištěna zastupitelnost, a protože je zde hodně klientů, aby se také zrychlila obsluha," vysvětlila ředitelka hradišťské spořitelny Menšíková."Škola by neměla být pro žáky skleníkem,"
Uh. Brod - "ale možností, jak se co nejblíže napojit na praxi," tvrdí ředitel Integrované střední školy Rostislav Šmíd. Přestože tato škola stále sídlí v areálu Slováckých strojíren, a.s., už dávno není "učňákem Slováckých". Od tohoto podniku se tehdejší SOU oddělilo v roce 1991 a o dva roky později došlo, podle ředitele, k tomu nejpodstatnějšímu - vzniku ISŠ jako experimentálního typu školy. K učňovským oborům se přidaly další zakončené maturitou a škola začala fungovat jako klasická strojní průmyslovka se zaměřením na elektrotechniku a strojírenství.
"Je pravda, že v té době o tyto obory přestával být zájem z jedné i druhé strany. Rodiče dávali děti především na ekonomické školy a samotné podniky o nové lidi neměly zájem," říká Šmíd. Později se však ukázalo, že právě tyto řemeslné obory jsou často úspěšnější a na trhu práce také uplatnitelnější. I proto škola rozšířila svou nabídku o další obory autoelektrikáře a autokarosáře a pro děvčata, která mají v našem regionu omezené možnosti, uvedla obor technickoadministrativní pracovnice. Právě pro studenty těchto oborů je nespornou výhodou nejen kvalitní vybavení odborných učeben, ale díky praxi především možnost přímého kontaktu s činností řady firem i blízkost velkého a prosperujícího podniku. Přestože podle různých sond disponují zdejší studenti množstvím vědomostí, podle ředitele je pro jejich budoucnost důležitější schopnost prosazení se.
"Už při nástupu do školy se jim snažíme vysvětlit, že se stávají součástí jedné "firmy" a i na nich částečně záleží, jak bude fungovat." Svou aktivitu tak mohou žáci uplatnit například prostřednictvím práce v autoservisu i zakázkovou výrobou v různých strojních oborech, které škola spolu s dalšími podnikatelskými činnostmi provozuje a vlastními silami si tak vytváří finanční zdroje. I díky nim mohla být před dvěma lety postavena moderní tělocvična se speciálním povrchem, kterou využívá i široká veřejnost, a letos se otevřelo další patro školy s novými učebnami.
Své prostory škola navíc využívá pro řadu odborných kurzů, z nichž některé jsou zakončeny mezinárodním certifikátem, a možnost dosažení vyššího vzdělání nejen pro své studenty nabízí i formou nástavbového studia. "Snažíme se být školou nového typu, ze které vychází lidé schopní stát se mistry ve svém oboru," tvrdí Šmíd a jeho slova potvrzuje i hradišťský úřad práce, který tuto školu hodnotí jako velmi kvalitní.
Jana Cabákováwww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund