Číslo: 4
25.01.1999
Článků: 58

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Rada navrhuje vyrovnaný rozpočet města
K zápisu přijďte podle pozvánky
Rada má programové prohlášení
Hranice mezi ČR a SR bude posílena dalšími policisty
Libuše Benešová na brodské radnici
Podvedl organizátor neuskutečněného silvestra své spoluobčany?
Na Programu rozvoje města se budou podílet i občané
Bude věk Vodnáře?
Jak převést byt do osobního vlastnictví
Jak se v Brodě stříhávalo
Rozpis lékárenských služeb
Obecnou školu v Uh. Brodě nenabízí žádná škola

Rada navrhuje vyrovnaný rozpočet města
Uh. Brod (BoS) - Rozpočet na letošní rok navrhla městská rada jako vyrovnaný, a to ve výši 193,1 mil. Kč. Z toho budou tvořit provozní výdaje 121,6 mil. Kč, 58,6 milionů je počítáno na kapitálové výdaje převážně investičního charakteru a zbytek, tj. 12,9 mil. Kč tvoří tzv. financování.
V příjmové části tvoří největší část navrhovaného rozpočtu daňové příjmy (daně a poplatky) - 86,3 mil. Kč a běžné dotace (od okresního úřadu a Fond)- 61 mil. Kč. Další příjmy město získá na nájemném svého majetku, na pokutách, z prodeje nemovitostí a bytů a na investičních dotacích.
V provozních výdajích navrhovaného rozpočtu tvoří největší položku výdaje na zastupitelské orgány a místní správu - 23,8 mil. Kč, značnou položkou jsou také sociální dávky - 22 mil. Kč (platí stát) a provozní náklady školských zařízení - 21 mil. Kč. Návrh počítá také s částkou 12 mil. korun na ochranu životního prostředí, s 8,1 mil. Kč na dopravu, s 6,5 mil. na bydlení a s 5,4 mil. Kč na provoz polikliniky. Na ochranu a bezpečnost (zejména provozní náklady městské policie) město letos vydá 5,35 mil. Kč a na kulturu 5,1 mil. korun.
Tzv. financování tvoří jednak splátky ministerstvu financí, jistina a úroky úvěru na Neradice a také stavební půjčky obyvatelům.K zápisu přijďte podle pozvánky
Uh. Brod (BoS) - Jak sdělila DDS vedoucí odboru školství Městského úřadu v Uh. Brodě Markéta Gajdůšková, musí se rodiče se svým dítětem dostavit k zápisu do té školy, která jim poslala pozvánku. Město Uh. Brod přijalo vyhlášku o stanovení spádových obvodů základních škol. Jestliže mají rodiče závažný důvod pro přemístění dítěte do jiné školy, mohou při zápisu podat písemnou žádost řediteli školy, která jim pozvánku poslala. Tyto žádosti budou posouzeny a v ojedinělých případných případech bude určitě vyhověno, upozorňuje M. Gajdůšková.
Připomínáme, že zápis do Základní školy v Havřicích bude probíhat 28. ledna, a to od 14 do 17 hodin. Do ZŠ Mariánské náměstí, ZŠ Pod Vinohrady i ZŠ Na Výsluní přijdou budoucí prvňáčci se svými rodiči k zápisu 4. února od 14 do 17 hodin a v ZŠ v Újezdci se zápis koná 5. února od 14 hodin.Rada má programové prohlášení
Uh. Brod (BoS) - Městská rada v Uh. Brodě na svém středečním zasedání schválila Programové prohlášení, které vzniklo na základě volebních programů jednotlivých stran majících své zastoupení v městské radě (ČSSD, ODS, Nezávislí za rozvoj města a Strana zelených). O některých bodech tohoto prohlášení jsme museli hlasovat a na základě toho se tam buď dostaly, nebo ne, uvedl zástupce starosty Uh. Brodu Ing. Libor Nováček.
Rada dále navrhla městskému zastupitelstvu v duchu dříve přijatého usnesení zřídit na provoz rehabilitačního oddělení příspěvkovou organizaci. Koncepci celé městské polikliniky na tř. Partyzánů jako celku připravujeme a bude zastupitelstvu předložena pravděpodobně na březnovém zasedání, řekl Nováček a dodal, že po dokončení nezbytných stavebních úprav (výtahová a schodišťová šachta, střech apod.) se s provozem prvních 60 lůžek následné péče počítá od druhého pololetí tohoto roku.
Rada navrhuje také změnu člena dozorčí rady v Rumpoldu, a.s., kde by měl nahradit Stanislava Zápecu Ing. Nováček. Tento návrh však musí projednat valná hromada společnosti Rumpold, která by se měla uskutečnit v nejbližší době.Hranice mezi ČR a SR bude posílena dalšími policisty

Zleva: ředitel služby pro cizineckou a pohraniční policii Karel Freund, místopředseda vlády Egon Lánský, náměstek policejního prezidenta Policie ČR plk. JUDr. Petr Přikryl. - Foto: DDS (BoS)
Starý Hrozenkov (BoS) - Místopředseda vlády Egon Lánský, v jehož kompetenci je jak koordinace zahraniční, tak bezpečnostní politiky, zavítal v pátek dopoledne do Starého Hrozenkova, kde se uskutečnilo setkání zástupců Policie ČR, Armády ČR, státní správy a samosprávy. Tématem setkání byla situace na česko-slovenské hranici v souvislosti s budoucím vstupem ČR do NATO a Evropské unie.
Koncentrace problémů z rezortů, které mám ve své kompetenci, se setkávají i na této hranici. Původně jsme chtěli prohlédnout celou hranici z vrtulníku, ale povětrnostní podmínky nám to neumožnily, řekl na úvod tiskové konference Egon Lánský, který zdůraznil, že naším cílem není uzavírat hranice, ale udržet se Slovenskem nadstandardní vztahy. Problém se netýká občanů Slovenské republiky, ale spíše občanů třetích zemí, převáděčů a pašeráků drog, uvedl Lánský a dodal, že co se týká utečenců, vládne na české politické scéně shoda v tom, že k nim máme zaujímat co nejhumánnější postoj.
Záchytná střediska pro migranty se budují, v přípravné fázi je dokončení střediska v Poštorné v okrese Břeclav a uvažujeme o dalších v na severní Moravě, řekl náměstek policejního prezidenta plk. JUDr. Petr Přibyl a potvrdil, že v našem regionu se zatím žádné takové zařízení nechystá.
Na pořad přišlo i cvičení armádních složek v blízkosti hranic. Jednalo se o běžné standardní cvičení malých průzkumných jednotek o počtu kolem 50 vojáků včetně zajišťovacích služeb, vysvětlil pplk. Rudolf Crhák, zástupce armády. Cvičení mělo podle něho za cíl provádět klasickou průzkumnou činnost jednotek, ověřit některé spojové prostředky a získat poznatky s nelegálním pobytem osob na hranici a tyto poznatky předávat policii. Během cvičení provedla policie na základě upozornění armády přes 30 zadržení osob a tří převáděčů, upozornil Lánský a potvrdil, že spolupráce armády a policie bude v mezích mezistátních dohod pokračovat. Bezprostředně při střežení hranice armáda podle těchto dohod nemůže působit, shodli se všichni zainteresovaní. Přítomní se shodli také na tom, že dosud nebyly učiněny dostatečné legislativní kroky k účinnému a rychlému postihování trestné činnosti na zelené hranici. Ty se chystají, stejně jako mírné posílení česko-slovenské hranice, kterou nyní střeží 950 policistů.Libuše Benešová na brodské radnici
Uherský Brod (BoS) - Předsedkyně Senátu Libuše Benešová, která byla hlavním hostem plesu ODS, konaného v sobotu v Domě kultury, byla v podvečer přijata i na brodské radnici představiteli města. Před plesem se sešla také s novináři. Poznatky z tohoto setkání přineseme v příštím čísle.Podvedl organizátor neuskutečněného silvestra své spoluobčany?
Uh. Brod - Zdálo by se, že vzpomínky na loňské oslavy silvestra už vzala voda. Pro některé občany Uherského Brodu však myšlenka na silvestra vyvolává vztek. Nechali se totiž nalákat nabídkou brodského podnikatele Petra Rachůnka, který ve svém časopise dosti dopředu před koncem roku inzeroval parádní oslavu příchodu nového roku. Velkolepá akce se měla podle anonce v časopisu Play konat v uherskobrodském Domě kultury ve stylu milionářského večírku, součástí programu měl být kromě vystoupení několika hvězd i striptýz, transvestit show apod. Měla být zajištěna doprava limuzínou tam z domu a zpět, bohaté pohoštění a další luxus. Cena vstupného? Pouhých 1000 korun českých. No, kdo by nechtěl prožít aspoň jednou za život něco tak velkolepého, byť za tolik peněz?
Věc ale měla několik háčků. Nejprve se objevila zpráva, že akce nebude ve slibovaném Domě kultury. Posléze se zjistilo, že akce se vůbec nebude konat. Když jsem se ptal, co to má znamenat, sdělila mi manželka pana podnikatele, že její muž onemocněl, a tak se akce nekoná. Chtěl jsem samozřejmě okamžitě zpět své peníze. Ale ani ty se nekonaly, uvedl jeden z napálených, který ale zatím nechce uvést své jméno, protože má strach, že by mohl o své peníze přijít definitivně.
Jak našemu zdroji údajně sdělila manželka pana Rachůnka, vybrané peníze, a bylo jich prý přes 80 tisíc, použil tento pan podnikatel na splacení svých dluhů. Ale nikdo nemá mít obavy, v lednu by měli všichni, kdož si vstupenky na neuskutečněného silvestra koupili, dostat své peníze zpět. Konec ledna se blíží, peníze občané stále nemají. Kdo ví, zda se dočkají. Pokud je nedostanu zpět, jsem odhodlán podat na pana Rachůnka trestní oznámení, řekl nám napálený občan Uh. Brodu.
V každém případě je zde několik otazníků. Jestliže měl pan podnikatel v úmyslu pořádat takovou akci, musel by na to mít pořádný organizační štáb a nasmlouvány účinkující hodně dopředu. Nemoc jednoho člověka by nemohla akci ohrozit. Také na Domě kultury se o této akci dopředu nic nevědělo. Já jsem se o tom, že se v Domě kultury má konat oslava silvestra, dověděl zcela náhodou koncem listopadu. Kontaktoval jsem tedy sám pana Rachůnka. Řekl jsem mu, že proti tomu nic nemám, podmínkou sepsání smlouvy na pořádání této akce ale bylo zaplacení pohledávky, kterou tento podnikatel vůči nám má, uvedl ředitel DK Jaroslav Mikulík a dodal, že poté se pan Rachůnek již neobjevil.
Je otázkou, zda tato dobře vymyšlená akce neměla sloužit jen k získání peněz na splacení některé z vícero údajných dlužných částek pana podnikatele. Potom by se jednalo nejspíše o trestný čin podvodu. Měli jsme snahu nechat k věci vyjádřit samozřejmě i organizátora akce pana Rachůnka, případně jeho manželku, ale bohužel se nám je nepodařilo nikde zastihnout. V telefonním seznamu se jejich jména ani jména jejich firem nevyskytují, ani na adrese jeho redakce jsme nepochodili. Kancelář jsem nechal zavřít, protože mi pan Rachůnek neplatil nájemné a má zde mnohatisícový dluh na poplatcích za telefon, říká majitel nemovitosti, který pronajal své prostory zmíněnému podnikateli. Další dluhy si podnikatel vyrobil i u dalších firem, které se podílely na výrobě velmi nákladného časopisu Play, který dostávaly brodské domácnosti vloni zdarma do svých poštovních schránek.
Napálený občan požádal, abychom zveřejnili výzvu všem podvedeným občanům, aby se přihlásili na adresu naší redakce, aby vymáhání, případně trestní oznámení mohlo probíhat naráz za všechny poškozené. Kdo jste zaplatil za milionářský večírek a peníze dosud zpět nemáte, ozvěte se!
Na závěr perlička. Tohoto pana podnikatele jmenovala před časem na návrh ODS brodská městská rada do kulturní komise!
B. SmržováNa Programu rozvoje města se budou podílet i občané
Uh. Brod (BoS) - Program rozvoje města, na jehož zpracování vyhrála výběrové řízení brněnská firma L”w a spol., bude vycházet i z poznatků ankety, kterou starosta města Ing. Kryštof před několika týdny oslovil své spoluobčany. Občané mohli zcela anonymně odpovídat na otázky, které vypracovala zmíněná firma. Vyplněné anketní lístky mohli občané odevzdat do 8. ledna do připravených schránek. Do ankety se zapojilo nečekané množství lidí, kteří odevzdali do daného termínu vyplněné anketní lístky. Všechny informace od občanů pošleme do Brna, budou firmou L”w a spol. vyhodnoceny a návrhy a doporučení budou zohledněny při vypracovávání Programu rozvoje města. Jsem velmi rád, že účast občanů v této anketě byla tak velká a bude určitě přínosem pro město a jeho rozvoj. Je vidět, že Broďané mají o své město zájem. Za to bych chtěl všem, kteří anketní lístky odevzdali, poděkovat, sdělil DDS architekt města Jiří Kolouch, který akci organizoval.Bude věk Vodnáře?
Uh. Brod (BoS) - Ekocentrum Chrpa při Městském domě dětí a mládeže v Uh. Brodě pořádá v pátek 29. ledna pro veřejnost přednášku s podtitulem Nový věk očima astrologa Petra Trnky.
Zvěrokruh jako vývojový cyklus. Rozšířené mýty a pověry. Stěžejní úkoly Nového věku. Výhled do budoucna... - to jsou témata přednášky novojičínského astrologa, která začíná v Ekocentru Chrpa (spojovací krček komplexu Máje na sídlišti Pod Vinohrady) v 19 hodin.Jak převést byt do osobního vlastnictví
Uh. Brod (BoS) - SBD Panorama bude i v letošním roce převádět byty do osobního vlastnictví, a to i u členů, kteří neuzavřeli dohodu o pozdějším převodu s družstvem, pokud projeví zájem. Chtěl bych upozornit občany, kteří s námi uzavřeli dohodu o pozdějším termínu převedení bytu, že tato není objednávkou na vypracování převodní smlouvy, která je prvním předpokladem, abychom začali pracovat na realizaci převodu, říká Ing. Vaculík, předseda SBD Panorama Uh. Brod.
K převedení bytu do osobního vlastnictví je nutno vyhotovit převodní smlouvu a u domů, kde ještě není žádný byt převeden do vlastnictví, je nutno mít prohlášení vlastníka. Tyto materiály si vážní zájemci musí nechat vypracovat u družstva, uvádí Vaculík. Za vypracování výše uvedených materiálů si SBD Panorama účtuje poplatky. Částka 1500 se platí v případě, kdy v domě již nějaký byt je převeden a jedná se o dalšího zájemce. Stejnou částku zaplatí členové v případě, že ve stejném termínu projeví zájem o převod 4 a více členů družstva. V případě, že se jedná o první převod a ve stejném termínu projeví zájem pouze jeden zájemce, zaplatí 6000 Kč, v případě dvou zájemců zaplatí každý z nich 3000 Kč, obdobně 3 zájemci zaplatí 2000 Kč. Všichni ostatní, jak vyplývá z výše uvedeného, zaplatí oněch 1500 korun.
Podmínkou pro uzavření převodní smlouvy a vložení vlastnického práva do katastru nemovitostí je podle Vaculíka to, aby žadatel o převod nebyl dlužníkem a měl vyrovnané závazky vůči družstvu (nájem, faktury, čerpání rezervního fondu aj.). U domů, kde není splacen úvěr, je nutno doplatit nesplacenou část nejpozději do konce dubna 1999, resp. října 1999. Další podmínkou převodu bytu do osobního vlastnictví je také uzavření smlouvy o správě domu.Jak se v Brodě stříhávalo
Stříhání a holení je u mužů přímo rituál, proto také tvrdí, že oni, muži, jsou na tom v životě hůře než my, ženy, protože se musejí holit obden či denně! Takže zajít k lazebníkovi byl od dob starověkých obřad. U lazebníka se dověděli novinky, kuly se pikle, dohazovalo se, řešily se tam politické, společenské, manželské, hospodářské i jiné problémy. Nebyla to obyčejná věc! Také u nás v Uherském Brodě u pana Kandrnála bylo stříhání tím vším dohromady, co jsem výše uvedla, ale mělo ještě něco navíc - kulturně-vlastenecky-sportovní úroveň! On pan Kandrnál byl zanícený národní socialista, byl vášnivý šachista a při stříhání a holení mužů druhou rukou potahoval šachové figurky na šachovnici přistavené k židličce u křesla pro stříhané. A během jedné střihačské či holičské operace sehrál s druhým stejně vášnivým šachistou panem Hynkem Straškrabou i několik partií. A při tom dovedl povědět i vyslechnout různé novinky a události. Takže - kdyby žil skladatel Rossini v Uh. Brodě, jeho opera by se nejmenovala Lazební k sevillský, ale na počest pana Kandrnála Lazebník brodský.
Ivona KonečnáRozpis lékárenských služeb

	Uh. Brod
	25. - 31. ledna Poliklinika sídliště

	Uh. Hradiště
	25. a 29. ledna - Vodní
	26. ledna - Havlíčkova
	27. ledna - Masarykovo nám.
	28. ledna - Poliklinika
	30. ledna - Štěpnice
	31. ledna - NemocniceObecnou školu v Uh. Brodě nenabízí žádná škola
Rodiče, kteří povedou brzy své děti k zápisu, se mnohde mohou rozhodnout, jakým způsobem bude jejich dítě vzděláváno. V současné době jsou ministerstvem školství schváleny celkem tři programy vzdělávání, a to Základní škola, která navazuje na dřívější systém výuky, Obecná škola, kterou před několika lety vytvořil tým kolem bývalého ministra školství prof. Piťhy a která je zaměřena více na osobnost žáka a jeho potřeby, a Národní škola, jejímiž autory jsou pedagogové sdružení v Asociaci učitelů základních škol.
Brodské školy, které dříve téměř všechny vyučovaly na prvním stupni v programu Obecná škola, nabízejí letos výuku vesměs v programu Základní škola, pouze ZŠ Na Výsluní a ZŠ Újezdec nabízí program Národní škola. Proč se od Obecné školy na brodských školách upustilo? Podle některých ředitelů základních škol je důvodem zejména nedopracovaná návaznost na druhém stupni.
Je však třeba uvést, že dříve byl zpracován program Obecné školy pouze na první stupeň, v současné době je ale dopracován i na stupeň druhý, tak aby ta návaznost zde byla. Jestli se o této skutečnosti neví, stala se jistě někde chyba.
Program Obecná škola je jako jediný již několik let ověřován na mnoha školách v republice a současně probíhá výzkum tohoto ověřování, který provádí Centrum pro další vzdělávání učitelů při Masarykově univerzitě v Brně. Jeho ředitel PhDr. Beran potvrdil, že výsledky pětiletého výzkumu dokazují, že žáci vzdělávaní v programu Obecná škola se vyrovnají vědomostmi dětem vzdělávaným dle Základní školy, mají však navíc daleko přiznivější podmínky pro rozvoj osobnosti, sociální a estetické cítění a chodí mnohem raději do školy. Pro učitele znamená tento program daleko větší zatížení při přípravě hodin i během nich, ale na druhé straně jim přináší daleko větší uspokojení z práce. Výzkum také například prokázal, že učitelé Obecné školy hodnotí své žáky pozitivněji a atmosféra ve škole je pro žáky příznivější. Bohužel tento program vyžaduje opravdové nadšence, kterých na našich školách není zase až tak mnoho, a tak přestože se právě v Uherském Brodě každoročně koná Uherskobrodské setkání učitelů Obecné školy, místn í kantoři a ředitelé škol od Obecné školy upouštějí, což je možná škoda.
Program Národní škola je v mnohém (zejména v přístupu k žákovi a metodám vyučování) podobný Obecné škole, avšak podle vyjádření učitelek prvního stupně, které již letos podle tohoto programu vyučují, je příznivější pro děti při přestupu na druhý stupeň. Je nad slunce jasné, že pro začínající žáky základních škol i jejich rodiče je možná více než vzdělávací program důležitá osoba učitele, jeho metody a zejména jeho přístup k dětem. Jak ale mají rodiče nastupujícího prvňáčka zjistit, komu své dítě svěřují? Starají se alespoň členové rad škol, jací učitelé na jejich školách působí, aby mohli informovat rodiče, popř. pomoci jim při výběru alespoň učitele, když už nemohou ovlivnit, jakým způsobem bude jejich dítě vyučováno?www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund