Číslo: 41
13.10.1997
Článků: 45

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Počítač pro děti
Úspěch střední odborné školy z Uh. Brodu
Rybářství na řece Moravě
Cesty pokračují
AKCE x REAKCE
Svěcení kostela v Kněžpoli
Z redakční pošty
POLICEJNÍ TÝDENÍK

Počítač pro děti
Uh. Hradiště (Mac) - Ve čtvrtek 2. října předal zástupce životní pojišťovny Nationale - Nederlanden počítač paní Libuši Srpové, ředitelce Domu dětí a mládeže v Uherském Hradišti. Počítač bude umístěn v učebně výpočetní techniky, kde bude sloužit k výuce dětí a pro počítačové hry, upřesnila paní ředitelka.
Jak nám sdělil zástupce výše uvedené pojišťovny pan Milan Okáník, společnost Nationale-Nederlanden chtěla tímto krokem alespoň malou měrou přispět k obnově normálního chodu veřejně prospěšných organizací v oblastech postižených záplavami. Některé počítače byly již darovány charitativním organizacím a Červenému kříži. Na Uherskohradišťsku byl vybrán Dům dětí a mládeže, kde bude počítač jistě dobře využit, dodal Milan Okáník.
Jak jsme dále zjistili, společnosti Nationale-Nederlanden se podařilo dobročinnou sbírkou vybrat finanční prostředky, které budou určeny pro postižené oblasti.
V současné době se rozhoduje, komu konkrétně bude tato pomoc poskytnuta.Úspěch střední odborné školy z Uh. Brodu
(Red) - Na výstavišti v Českých Budějovicích se uskutečnila ve dnech od 1.10. do 4.10. 1997 výstava Mládí a řemeslo, na které se představilo několik desítek vybraných škol z celé republiky. Za náš okres Uherské Hradiště byla vybrána střední škola COPt Vlčnovská ulice, Uherský Brod. Tato škola se prezentovala svými výrobky a učebními pomůckami z oborů Puškař, Rytec a maturitního oboru Mechanik-seřizovač. Velkým úspěchem této školy bylo zvláštní ocenění odborné poroty za výrobky žáků oboru Puškař. Jednalo se o absolventskou práci Zbyňka Prného - jednorannou malorážku ručně zdobenou, kterou žáci vyráběli při závěrečných zkouškách v rámci česko-rakouského projektu, do kterého je tato škola velmi aktivně zapojena. Absolventi této školy dostanou mezinárodní výuční list.
Od příštího školního roku uvažujeme otevřít čtyřletý maturitní obor Technik-puškař. Tento obor by doplnil tříletý obor Puškař, prodavač zbraní a střeliva i obor Rytec kovů tak, abychom se nabídkou přiblížili nejlepším puškařským školám v Evropě, se kterými spolupracujeme již 10 let a můžeme směle konstatovat, že kvalitou výuky jsme na lepším průměru těchto škol. Naší snahou je dostat se do absolutní špičky, kterou představuje škola z Ferlachu, říká ředitel COPt Mgr. Milan Pechal. Tyto učební a studijní obory za velké podpory České zbrojovky a.s., která nabízí žákům 3. a 4. ročníku i stipendium, se již teď dostaly na vysokou profesionální úroveň, o čemž svědčí i výše uvedené ocenění.Rybářství na řece Moravě
Kostelany n. Moravou (Mac) - Obecnímu zastupitelstvu z Kostelan se podařilo ve spolupráci s agenturou pro rozvoj turistiky na Baťově kanále otevřít ve sklepení Kulturního domu expozici Rybářství na řece Moravě. Řeka Morava patřila v minulosti k našim nejbohatším řekám nejen co do množství, ale i co do počtu a pestrosti druhů ryb. Rybolov byl velmi důležitým hospodářským zdrojem. Zdá se, že rybářské povolání valné části obyvatel Kostelan rozhodlo i o nejstarších dějinách obce. S jeho ohlasem se setkáváme i na pečeti obce, kde je ve znamení loďka s postavou rybáře se sítěmi. Agentura pro rozvoj turistiky na této vodní cestě velmi citlivě přistupuje ve svých iniciativách k podpoře ekologických podmínek. Jejím cílem je vrátit do života životodárné funkce řeky. Otevřená expozice rybářství na řece Moravě připomíná návštěvníkům, co vše pro nás řeka znamenala a doposud znamená.
Nashromážděné exponáty přiblíží návštěvníkům vývoj a život na řece Moravě, druhovost ryb a výskyt vodního ptactva. Významnou součástí je i technika sportovního rybaření a její vývoj až do dneška.Cesty pokračují
(red) - Cyklus besed Cesty zaměřený na cestování a turistiku, pořádá Centrum ekologické výchovy Žabka a regionální pobočka STUŽ. Bílé Karpaty, zahajuje svůj druhý ročník. Opět budete mít možnost navštívit s námi mnoho atraktivních zemí, nahlédnout do života různých etnických skupin, vracet se historií, poznávat jedinečné přírodní i kultrní zajímavosti naší planety. Letošní cyklus zahájí beseda ing. arch. Josefa Hajducha Huascarán 1994 o české horolezecké expedici na tuto horu a o cestování po aktraktivní jihoamerické zemi Peru. Beseda začíná v 16.00 hod. v malém sále Klubu kultury v úterý 14. října 1997. Všichni zájemci jsou srdečně zváni. Vstup zdarma.AKCE x REAKCE
AMWAY dobývá svět (i Uherskohradišťsko ...)
Světový gigant, společnost AMWAY,založená před 38 lety ve Spojených státech amerických, stále více vstupuje do povědomí naší společnosti. Na stránkách tisku se objevuje velmi sporadicky, doposud pisatelé nešetřili kritickým tónem. Samotná firma, jejíž filozofií je především kvalita a um vlastních školitelů (distributorů), se médiím raději vyhýbá. Také na Uherskohradišťsku můžeme distributory AMWAY počítat na desítky, možná i stovky. Mnozí po prvním klopýtnutí odpadli, jiní vydrželi, ba dokonce se propracovali na solidní úroveň. Nechybí ani ti, které jsme znali jako obyčejné sousedy, a teď tvoří absolutní špičku. Osvětlovat smysl a fungování systému nabídky AMWAY a dalších firem, pracujících na obdobné bázi, přísluší již zmíněným školitelům.
Jedním z těch docela úspěšných je i mladík, který si nepřál být jmenován a nakonec se s námi podělil o několik zkušeností. Právě jsem se vrátil ze semináře. Jedním slovem fantazie. Viděli jsme videozáznam, na kterém mluvil americký prezident Clinton a děkoval multilevelovým společnostem za to, že dali práci velkému množství lidí. O nové nabídce AMWAY ani nemusím hovořit. K tomu, proč řada z nás nad AMWAY ohrnuje nos, nám, zatím ještě zaměstnanec vstávající na šestou hodinu ranní, řekl:Je to důsledek prvního nadšení a později se dostavujících drobných neúspěchů, které dotyční nejsou schopni překonat. Tak se šíří nedůvěra mezi ostatními, aniž by někdy vůbec otestovali jakýkoliv výrobek. Rozhodně musím prohlásit, že podnikání s AMWAY není takzvaný prodej dům od domu.
Firma investovala do vývoje strašně moc peněz a času. Dá se mluvit o tom, že tato společnost momentálně určuje na trhu trendy. Kdo dokáže najít svůj cíl, co očekává od sebe, čeho chce dosáhnout nejen pro sebe, ale třeba i pro rodinu, zjistí mimořádnou příležitost toho dosáhnout právě prostřednictvím AMWAY. Navíc nejsou potřeba počáteční kapitály, ani konkrétní znalosti a zkušenosti. Člověk pracuje podle toho, jak si zorganizuje čas. Nepotřebuje žádného šéfa. Pokud si ujasní cíle, může vydělat i hodně peněz...
V MLM (multilevel marketing) působí několik firem, nejen AMWAY, ale i například AVON, LR cosmetic a další, které mají na Slovácku rovněž řadu spolupracovníků a klientů. Takzvaný přímý prodej prostřednictvím distributorů, bez mezičlánků - velkosklady, maloobchod spolu s nákladními reklamními kampaněmi, je velmi progresivní a určitě jej čeká skvělá budoucnost. Vždyť objednat si zboží v klidu domova, třeba u kávy nebo televize, bez stresů v obchodech, kde si ho nemůžete ani pořádně otestovat, to stojí za to. Navíc od svých známých, jimž určitě důvěřujete. Na druhé straně i tento způsob má odpůrce. Ale to je dobře. Kdyby všichni chtěli nakupovat podobným způsobem, asi by se celý systém přestal vyvíjet takovou rychlostí a ke spokojenosti zákazníků.
V. PjajčíkSvěcení kostela v Kněžpoli
Kněžpole (red) - Farníci z Kněžpole oznamují všem, že dne 19. října 1997 ve 14.00 hod posvětí jejich kostel, zasvěcený sv. Anně. Vysvěcení provede Otec biskup Msgr. Josef Hrdlička.Z redakční pošty
Naše cesta za poznáním
V září se zúčastnila skupina 40 studenů z uherskobrodského gymnázia jazykového kurzu v Anglii. Výukový program probíhal na Londýnské univerzitě v Eghamu pod dozorem tamních profesorů. Ubytování nám bylo umožněno v rodinách ve městě Woking. To také přispělo k procvičení naší angličtiny. Kromě studia jazyka jsme se věnovali prohlídce některých velmi významných míst, jako např: Dover Castle, Rocherster, Cantenbury se slavnou katedrálou a starobylé Stonehenge. Nejvíce náš zájem však poutal Londýn. Zde jsme navštívili Muzeum voskových figurín, Westminster Abbey, Big Ben, the Housess of Parliament, St. Paul#s Cathedral a další pamětihodnosti. Protože jsme do Anglie přijeli pouze jeden den po pohřbu Diany, naskytl se nám nevšední pohled na zemi zaplavenou květinami, kondolencemi a portréty bývalé princezny a jejího přítele.
Závěrem bych chtěla poděkovat prof. Slabákové a prof. Janečkové, organizátorkám zájezdu, agentuře Lingua centrum s p. M. Musilovou, fundovanou průvodkyní, a v neposlední řadě štědrým sponzorům, kteří nám věnovali nemalou částku. Děkujeme.
Adéla Ševčíková, Gymnázium J.A. Komenského

Pseudonymy
Pod pseudonymy psávali lidé snad od nepaměti. Jedni chtěli zakrýt svá nepříliš pěkná jména, či dokonce směšná, jako např. Václav Jebavý (Otakar Březina), Václav Voňavka (Václav Řezáč), Antonín Bernášek (Karel Toman) nebo chtěli své jméno počeštit. Emil Frída (Jaroslav Vrchlický), nebo se také autoři báli kritiky, lidské závisti nebo síly mocných.
Mnozí autoři používali pseudonymů - Vlad. Vašek (Petr Bezruč) se někdy podepisoval: Petr Bezpérák, Method Konopáč, Ratobor Veselý, ale snad nejvíc pseudonymů používal známý recesista Jaroslav Hašek! Tak např: Donát Dovrtěl, Benjamin Franklin, von der Haschek, Vavřinec Všetečka, Jarmila Hašková, Jarmila Mayerová, nebo jenom Miluška! Pseudonym, vyjádřený jen jedním jménem, používal rád Jaroslav Vrchlický: Spectator, Halifax, Sincerus. S.K.Neumann (Capriccio), Arne Novák (Sordello). Další kapitolou byli autoři, ktří rádi používali cizokrajná, exotická jména: Emil Vachek (Emil Czarski), Jiří Mahen (James Trenton), Karel Schulz (Frank Boston), a i známý a oblíbený autor Václav Čtvrtek si někdy rád zašpásoval se svými čtenáři jako Hugo Prather! Ať si umělci dávali jakákoliv jména, řečeno slovy Julie ze Shakespearova dramatu ... co je mi po jméně - tys jenom ty. Pravda, hlavně , že máme jejich díla!
Ivona Konečná, Uherský Brod

Zeměpisná exkurze Gymnázia Uh. Hradiště
Po úspěšném červnovém zeměpisném výukovém kurzu do Salzburgu se rozhodli členové předmětové komise zeměpisu na Gymnáziu v Uh. Hradišti uspořádat poznávací exkurzi, tentokrát do hlavního města Maďarska, Budapešti. Exkurzi vedla profesorksa L. Jarošová a zúčastnili se jí hlavně studenti 4. ročníků, tzn. budoucí maturanti ze zeměpisu.
Návštěvu zahájili v historické části města, zvané Buda, a to jízdou lanovkou ke Královskému paláci. Tam jim místní průvodce podrobně vyložil v jazyce německém i anglickém historii paláce i města jako celku.
Dále prohlídka pokračovala k Matyášovu chrámu, modernímu hotelu Hilton a k Rybářským baštám. Z nich byl díky překrásnému počasí nádherný výhled na město. V modernější Pešti jsme si prohlédli parlament a část dne strávil i každý dle svého zájmu.
Návštěva byla zakončena okružní jízdou městem a návštěvou i fotografováním u památníku Milénia.
Domů jsme přijeli sice pozdě večer a pěkně unaveni, ale s pocitem krásně a zajímavě stráveného prvního říjnového dne.
Dáša Doleželová, Alžběta Čevelová, žákyně 4.CPOLICEJNÍ TÝDENÍK
Půjčil si auto
V době od 1. do 2.10. odcizil neznámý pachatel v Uh. Hradišti osobní vozidlo zn. Škoda 125, které měl majitel zaparkováno před domem svého trvalého bydliště, čímž mu způsobil škodu ve výši 75.000,-Kč.

Odcizil cigarety
V noční době dne 2.10. se vloupal neznámý pachatel do kavárny v obci Babice, odkud odcizil cigarety různých značek a drobné mince, čímž způsobil majiteli škodu ve výši 16.000,-Kč.

Prodal akcie
V době od 3.3. 1995 do 3.10. 1997 se dopustil doposud neznámý pachatel tresného činu podvodu tím, že prodal bez souhlasu majitelky z Kunovic přesně nezjištěný počet akcií společnosti Chemopetrol v hodnotě 20.000,-Kč na základě falešné plné moci a falešného podpisu s notářským ověřením, vypsaným na 36ti letého občana z Kunovic.

Půjčil si peníze
Kriminální policie zjistila 30ti letého pachatele z Kunovic, který je podezřelý z trestného činu podvodu, neboť v měsící září 1996 si vypůjčil od jiného občana částku 220.000,-Kč, kterou měl vrátit do konce loňského roku a jako zástavu použil svůj byt. Peníze však nevrátil a použil pro svoji potřebu. Šetřením bylo zjištěno, že zastavený byt prodal v roce 1996 jiné osobě. Obdobného podvodu se dopustil ve stejné době na jiné osobě z Kunovic, od které si půjčil částku 270.000,-Kč na podnikatelský záměr, avšak peníze použil k hazardním hrám.

Na zámečku se kradlo
V noční době 4.10. se vloupal neznámý pachatel do restaurace Na zámečku v obci Strání, kde odcizil 4.600,-Kč, navíc litr vodky a cigarety, čímž způsobil majiteli škodu ve výši 6.150,-Kč.

Okradl Junáky
V době od 2. do 5.10. se vloupal neznámý pachatel do objektu Český Junák u řeky Moravy v Uherském Hradišti, odkud odcizil televizor, videorekordér a počítač. Vše v hodnotě 36.390,-Kč.

Odnesl si nářadí
V době od 5. do 7.10. se vloupal neznámý pachatel do dílny v obci Sušice, která je součástí obytného domu, ze které odcizil různé nářadí, svářečku a motorovou pilu. V celkové hodnotě 30.200,-Kč.

Kradl v pojišťovně
V průběhu dne 3.10. odcizilneznámý pachatel z kanceláře České pojišťovny v Uh. Hradišti na náměstí T.G. Masaryka z kufříku eurotel zn. Motorola, čímž způsobil majiteli škodu ve výši 4.800,-Kč.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund