Číslo: 41
18.10.1999
Článků: 63

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Bude pěší zóna na náměstí zrušena?
Kdo zajistí zimní údržbu komunikací
Chata na Lopeníku před opravami
Tradiční hody s právem skončí až dnes
Farníci postavili sochu své ochránkyni
Termín otevření LDN bude zřejmě dodržen
Vášnivý kuřák navštívil Havřice
Ostrý obraz, čistý zvuk - to se hodí
Důchodkyně zraněním podlehla
Byla podepsána přeshraniční spolupráce
Mladé hasiče neodradilo ani deštivé počasí

Bude pěší zóna na náměstí zrušena?
Uh. Brod (cab) - Městský úřad se znovu zabývá řešením dopravní situace na pěší zóně na Masarykově náměstí. Proti nedávno přijatým opatřením, která povolují vjezd do této ulice pro zásobování pouze v brzkých ranních a pozdějších večerních hodinách, a omezení parkování vystupují podnikatelé sídlící na této ulici. "Vyvolalo to velkou bouři. Všichni tvrdí, že tato opatření jsou pro ně likvidační a požadují jejich zrušení," uvedl na posledním zasedání zastupitelstva místostarosta Nováček. Obchodníci poukazují na to, že dodavatelé mají pevně stanovený plán rozvozu zboží, který nehodlají měnit, a v tom případě mohou do Brodu dorazit i během dne, tedy v době zákazu vjezdu do ulice. Vedle obchodů zde sídlí také pobočka Komerční banky, která upozorňuje na to, že její klienti potřebují kvůli převážené hotovosti parkovat co nejblíže. Také ostatní podnikatelé požadují zachování parkovacích míst, protože svá vozidla potřebují několikrát denně. "Kdybychom jim vyhradili místo na pěší zóně, bezpečně by to vedlo k precedentům, protože by to pak chtěl každý," tvrdí Nováček.
Přestože městská policie by také měla přísněji postihovat případné nedovolené parkování, stále se tato ulice za pěší zónu označit nedá. Proto se zvažuje i její úplné zrušení. Městská rada by se řešením této situace měla zabývat právě tuto středu.Kdo zajistí zimní údržbu komunikací
Uh. Brod (cab) - Na rozdíl od uplynulého roku, kdy byla firma na zajištění zimní údržby vybrána už v létě, se letos tento termín výrazně posunul. Vítěz výběrového řízení vyhlášeného před týdnem by měl být znám tento čtvrtek, tedy pouhých deset dnů před začátkem listopadu, od kterého se zimní údržba provádí. V průběhu těchto dnů se ještě mohou zúčastněné firmy odvolat a až poté může být podepsána smlouva o podmínkách prováděných prací.
Místostarosta Nováček, který má tuto záležitost ve své kompetenci, je přesvědčen, že ani tímto zpožděním k žádným problémům v údržbě nedojde, a pokud ano, bude si je zodpovídat sám dodavatel. Povinnost zabezpečit schůdnost a sjízdnost svých komunikací má především město. Tímto postupem se však vystavilo riziku, že vybraná firma nebude mít dopředu nakoupen posypový materiál a případnou nesjízdnost vozovky začátkem listopadu neodstraní, protože nebude mít čím. Navíc už je v této době materiál dražší, což by se také mohlo promítnout do nabízené ceny za tuto službu.
Podle některých zastupitelů i pracovníka příslušného odboru, který dokumentaci k výběrovému řízení zpracovával, nemuselo k takovému zpoždění vůbec dojít. Tyto materiály totiž byly předloženy zástupci starosty před více než dvěma měsíci, tedy v dostatečném předstihu. Samotná rada se tím však začala zabývat až počátkem září a teprve po měsíci se shodla na podmínkách řízení.Chata na Lopeníku před opravami
Lopeník (cab) - Protože se tento objekt patřící městu nachází ne ve zcela ideálním stavu, měl by být v nejbližší době rekonstruován. "Chata je v horším stavu, protože není zateplená a je zde vytápění elektrickými přímotopy. Z toho důvodu je provoz velmi nehospodárný," uvedl starosta Kryštof. Ten původně tvrdil, že podle sdělených informací zřejmě nebude stačit částka naplánovaná v rozpočtu ve výši 350 tisíc korun a bude se muset navýšit. V této době už je na provedení rekonstrukce vybrána firma Hokr, která přišla s nejvýhodnější nabídkou. "Mám pocit, že vítězná firma se do rozpočtované částky vešla," říká neurčitě starosta. Podle místostarosty Nováčka se částka zvyšovat ani nemůže, protože město na to více financí nemá. S opravami by se mělo začít co nejdříve.Tradiční hody s právem skončí až dnes

Letošního mládka si chasa vyzvedla u rodičů v Prakšicích - Foto: J. Cabáková
Pašovice, Prakšice (cab) - Už několik let slaví tyto sousední obce společně hodové slavnosti, které trvají od pátku až do pondělí. Na letošních hodech se Pašovské a Prakšické chase podařilo dát dohromady celkem 42 krojovaných párů chlapců a dívek, kteří v průvodu obcházeli obě vesnice a vyzvedávali si svého stárka a mládka. Po páteční a sobotní zábavě a hlavní nedělní slavnosti, kdy chasa převzala od starosty Pašovic hodové právo pokračuje veselí ještě čtvrtý den, tedy v pondělí vozením berana.
"Pašovice patřily k vesnicím, které v minulosti neměly vlastní kostel a proto musely podle nařízení Josefa II. po roce 1780 své hody slavit vždy třetí něděli v říjnu. Říkalo se jim Císařské hody. Od té doby se slaví v tento určený den," vysvětluje bývalý učitel Jakub Zajíc, kterému je dnes už 84 let a přes šedesát let píše místní kroniku. Od té doby prodělala i tato tradiční slavnost, která už se z množství vesnic zcela vytratila, řadu změn. Teprve dvacet let se slaví hody s právem, které dřív probíhaly jen u muziky a také samotné kroje jsou dnes bohatší než před padesáti lety.Farníci postavili sochu své ochránkyni
Nivnice (cab) - Už řadu let usilovali místní farníci o novou sochu Panny Marie, která je označována jako přímluvkyně této obce. Jejich úsilí se naplnilo před několika dny, kdy byla v parku před farou slavnostně odhalena tato pískovcová socha v nadživotní velikosti. Posvětit ji přijel olomoucký vikář Milan Kouba. Její autor Miroslav Minks z Velké nad Veličkou začal na díle pracovat už počátkem tohoto roku, betonový základ pro sochu i úpravy okolí prováděli samotní farníci. Pouze z jejich sbírky byly také uhrazeny veškeré náklady, které dosáhly výše 260 tisíc korun.
Socha byla zpracována podle předlohy nivnického rodáka, uměleckého řezbáře Karla Bartka, který je autorem dřevěné pozlacené sošky Panny Marie umístěné od roku 1922 na místním farním úřadě.Termín otevření LDN bude zřejmě dodržen
Uh. Brod (cab) - Teprve uplynulý týden byly otevřeny obálky s nabídkou firem, které se přihlásily do výběrového řízení na vybavení lůžek následné péče. Z původně oslovených šesti firem, které zaslaly své nabídky, se nakonec jedna své účasti v soutěži dodatečně vzdala a výběrová komise tedy bude vybírat z pěti podnikatelských subjektů. Do soutěže se přihlásil i radní Karásek, který je jedním ze dvou místních zájemců. "Ten se aktivně účastnil projednávání dokumentace k celému zařízení LDN a podílel se i na přípravě kritérií pro oslovené firmy," řekl starosta Kryštof. Z důvěryhodného zdroje jsme se dozvěděli, že právě Karásek je díky nabízeným podmínkám "horkým" kandidátem na vítěze a i podle mínění rady je schopen tuto zakázku zajistit nejlépe.
Přestože firma, která by měla být vybrána tento týden, bude mít na nákup veškerého vybavení pouze dva měsíce, podle Nováčka je možné to stihnout. Termín lednového otevření by tedy měl být dodržen.Vášnivý kuřák navštívil Havřice
Havřice (vb) - Začátkem týdne se vloupal dosud neznámý pachatel do místního prodejního stánku, odkud majitelce odcizil různé značky cigaret, plynové zapalovače a drobné mince, přičemž svým počínáním způsobil škodu skoro sedmdesát tisíc. Ale vždyť kouření způsobuje rakovinu!Ostrý obraz, čistý zvuk - to se hodí
Uh. Brod (vb) - Úterní nebo středeční den se stal "výnosným" pro neznámého pachatele, který z kancelářských prostor firmy TRADE 94, s.r.o. Uh. Brod, odcizil finanční hotovost a hudební minivěž. Jeho výdělek činil 22 000 Kč. A protože mu to bylo asi málo, odskočil si k sousedům do firmy Slovakomorávia Group Uh. Brod, kde mu do oka padl barevný televizor, HIFIvěž SONY, videorekordér, domácí kino a počítač. Jeho druhý hodnotný dárek stál firmu 134 000 Kč. Je vidět, že někteří neznámí začínají myslet na Vánoce již dnes.Důchodkyně zraněním podlehla
Uh. Brod (vb) - Na následky zranění zemřela 76 letá žena z Uh. Brodu, kterou při couvání srazil 40 letý řidič dodávky. Podle sdělení tiskového mluvčího Policie ČR se jednalo o muže z Hluku, který rozvážel pečivo a při parkování si zřejmě nevšiml starší ženy za automobilem. Ihned mu byl odebrán řidičský průkaz a za tento trestný čin z nedbalosti mu hrozí až dva roky vězení.Byla podepsána přeshraniční spolupráce
Starý Hrozenkov (jh, cab) - Do této příhraniční obce se před týdnem sjelo více než 120 zástupců místní samosprávy, státní správy a nevládních organizací z České i Slovenské republiky na dvoudenní mezinárodní konferenci s názvem Obnova venkova v Bielych - Bílých Karpatech. Konala se letos už pošesté a jejím důležitým bodem bylo založení Euroregionu této oblasti. (Psali jsme v DDS č. 37.)
Program konference byl rozdělen do tří bloků. V prvním zazněly příspěvky o současném stavu ekologického zemědělství na obou stranách hranice i o možnostech podnikání v příhraničí.
Ve druhém byly prezentovány výsledky v oblasti třídění odpadů, úspor energie a využití obnovitelných zdrojů. Pozornost vyvolal příspěvek o modelových projektech v obci Hostětín, kde je realizována kořenová čistírna odpadních vod, využívají se zde solární systémy ohřevu užitkové vody a připravuje se centrální výtopna na biomasu. Mimo to je před dokončením moštárna na zpracování jablek. Vedle těchto zpráv byli účastníci informováni i o možnostech financování podobných projektů prostřednictvím různých fondů.
Poslední blok byl věnován přeshraniční spolupráci a samotnému založení Euroregionu. Prvním krokem byla Deklarace o vzájemné spolupráci, kterou za naši stranu podepsal František Slavík za Sdružení měst a obcí Východní Moravy, Jan Slezák, přednosta Okresního úřadu Zlín, a Jiří Rosenfeld, předseda Sdružení Uherskobrodska, který zde zastupoval neziskové nevládní organizace Zlínského kraje.
"Vyzýváme všechny subjekty v tomto regionu k přeshraniční spolupráci, aby nám pomohly založit společný Euroregion a přispěly tak ke společnému rozvoji," uvádí mimo jiné text deklarace.
Dalším krokem by mělo být založení právnických osob na každé straně hranice za účasti obcí, neziskového sektoru a s možností spolupráce státní správy, poté bude následovat podpis mezinárodní smlouvy o přeshraniční spolupráci a nakonec samotné založení Euroregionu Bílé - Biele Karpaty.Mladé hasiče neodradilo ani deštivé počasí
Záhorovice (Bov) - Okresní kolo celostátní soutěže mladých hasičů pod názvem Plamen proběhlo v sobotu 9. října v Záhorovicích. Pětičlenné hlídky v počtu 4 mladších, 24 starších a 3 smíšených soutěžily v branném závodě, kde musely v terénu prokázat kromě všestrannosti také fyzickou a odbornou zdatnost. Střelbu ze vzduchovky, lezení po vodorovném laně, vázání uzlů, znalosti ze zdravovědy a používání hasicích přístrojů ovládala v kategorii starších žáků nejlépe hlídka ze Záhorovic. Rychlejším během je však předstihli mladí hasiči ze Starého Města, kteří se stali vítězi, a třetí místo obsadili starší žáci z Bojkovic. Zúčastněná družstva obdržela diplomy a od záhorovických hasičů, kteří byli pořadateli této akce, tašku plnou skladkostí, ze které měla největší radost. Závod probíhal za deštivého počasí, kvůli němuž byl posunut start závodu. O náročnosti této branné hry, která bude na jaře příštího roku pokračovat soutěží v požárním útoku, svědčí i návraty zablácených a promoklých žáků ze závodní tratě.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund