Číslo: 42
20.10.1997
Článků: 44

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Chovatelé vystavovali
Šetříme na opravy, rekonstrukce, investice
Do Uherského Brodu přijela pouť
Výpomoc z Prahy v materiální podobě
AKCE x REAKCE
Z redakční pošty
POLICEJNÍ TÝDENÍK

Chovatelé vystavovali
Uh. Brod - K uherskobrodské pouti patří již neodmyslitelně chovatelská výstava, která se koná každoročně na chvovatelském středisku u vlčnovského mostu první sobotu a neděli v říjnu. Výstava má dlouholetou tradici, která sahá až do roku 1926. Dříve byl výtěžek z těchto výstav potřebný na chod organizace, ale v současnosti se již vstupné nevybírá, je pouze dobrovolné, protože pronájem střediska základní činnost finančně pokryje.
Návštěvu výstavy je možno spojit i s nákupem chovných zvířat. Začátečníkům ochotně pomohou a poradí s výběrem vedoucí odborů jednotlivých sekcí. Předsedy Českého svazu chovatelů Milana Zemka a jednatelky Marie Hladilové jsem se zeptala:

Co všechno vystavujete a odkud vystavená zvířata jsou?
Naše výstava je rozdělená do čtyř expozic, a to králíci, holubi, drůbež a exotické ptactvo a je výsledkem chovatelské práce členů svazu v Uh. Brodě, Bojkovicích, Nivnici a Šumicích.

Zúčastňujete se i dalších výstav v rámci okresu?
Samozřejmě. Naši členové dávají zvířata na výstavy družebním oraganizacím a oni je zase přivážejí k nám. Při dnešních chovatelských možnostech by jedna organizace sama výstavu nezvládla. Některá je silnější v chovu králíků, jiná má větší úspěchy s drůbeží, my se zaměřujeme hodně na holuby. Tak si jejich předáváním vypomáháme a výstavy jsou pestřejší a návštěvníci uvidí více zajímavých druhů zvířat.

Jaká je vaše spolupráce s místními školami?
Dříve, asi před 20 lety, se vedli kroužky mladých chovatelů na školách a jejich odchovanci jsou vlastně tím zdravým jádrem dnešního spolku. Pak se spolupráce na delší dobu přerušila. V příštím roce chceme na tuto tradici navázat, protože pokud si mladé sami nevychováme, nebudeme mít za nějakou dobu žádné členy, neboť věkový průměr členů spolku je dost vysoký. Proto jsme letos také poprvé uspořádali zdarma tuto výstavu i pro školy. Velice mile nás překvapila a potěšila vysoká účast žáků i jejich zájem. Vůbec jsme to neočekávali, a tak ani nešlo věnovat se každé třídě zvlášť a podat jí výklad, jak jsem to měli původně v úmyslu. Příští rok bychom byli lépe připraveni a doufáme, že to zvládneme ještě lépe. Otázkou budoucnosti jsou kroužky mladých chovatelů, které chystáme nejpozději na jaře ve spolupráci s domem dětí a mládeže.

A slovo na závěr?
Přejeme všem hodně pěkných zážitků se zvířaty a chtěli bychom, aby si všichni lidé uvědomili, že i užitkové chovy dokáží být pro člověka při vší náročné práci s nimi radostnou oddechovou zálibou.

Elen SladkáŠetříme na opravy, rekonstrukce, investice
Bytová družstva tvoří prostředky na opravy v rámci fondu oprav pravdelnými úhradami v měsíčním předpisu nájmu. Z těchto peněz se dříve financovaly i opravy v bytech, v současnosti jsou finanční prostředky ve fondech oprav většinou nízké a opravy za prahem bytu si musí nájemce bytu zpravidla hradit ze svého. Při přetrvávajících nízkých tvorbách fondů na opravy lze za pár let očekávat situaci, kdy bytová samospráva nebude mít dostatek peněz k provedení nutných oprav nebo investic (např. nová střecha, výtah, zateplení domu, opravy balkónů apod.). Stavební spořitelna bytových družstev WšSTENROT připravila pro spolupracující družstva REKOFOND WšSTENROT, se kterým mohou jednotlivé samosprávy za velmi výhodných podmínek nahromadit prostředky pro opravy nebo investice v domě. REKOFOND je komplexně vyřešený produkt stavební spořitelny WšSTENROT, speciálně určený pro bytová družstva, který umožňuje tvorbu finančních prostředků (fond oprav) dočasně mimo účet družstva a to jednotlivými členy bydlícími v domě.
Toto řešení zcela odstraňuje nevýhody současného stavu, protože nabízí právní jistotu a postupnou (tedy únosnou) tvorbu těchto prostředků. Na procesu tvorby fondu oprav pomocí REKOFONDU se podílí stát státním příspěvkem ve výši 25% a stavební spořitelna poskytnutými úroky. Obě zvýhodnění nejsou zatížena zdaněním. Ve SLOVÁCKU, SBD je v současné době stanovena shromážděním delegátů částka do fondu oprav ve výši 45,-Kč/m2 užitkové plochy bytu za rok, která je placena pravidelně měsíčně v předpisu nájmu. U samospráv, které se rozhodly pro tvorbu fondu oprav také pomocí REKOFONDU, umožňuje družstvo snížení této částky až o 50%, to znamená, že pravidelné měsíční nájemné v položce fondu na opravy se může snížit až o polovinu, pokud finanční částka ve fondu oprav bude po dobu pětiletého cyklu stavebního spoření dostatečná na běžné opravy a údržbu v domě a na toto období nejsou plánovány větší opravy.
Představenstvo SLOVÁCKA, SBD vydalo k používání REKOFONDU směrnici, která byla zveřejněna ve Zpravodaji č. VII/97 a obdržely ji všechny samosprávy. Stejný postup pro tvorbu fondu oprav je platný i pro společenství vlastníků ve správě SLOVÁCKA, SBD. Bližší informace o způsobu tvorby fondu oprav pomocí REKOFONDU podá sekretariát SLOVÁCKA, SBD, tel. 21 44.
Cyril Omelka, předseda předst. SLOVÁCKO, SBD
(plac. inz.)Do Uherského Brodu přijela pouť
Uherský Brod - Žádná pouť, ani hody by se na Moravě neobešly bez kolotočů, střelnic, cukrové vaty, autíček, opékaných klobásek a podobných atrakcí. Nedovedeme si pouť bez nich ani představit, nebyla by úplná. Letos bylo na tradiční Růžencové pouti v Uh. Brodě první říjnovou neděli více než 30 atrakcí a kolotočů. Ale přemýšleli jste někdy o lidech, kteří s nimi každoročně přijíždějí? Téměř všichni zdědili svou práci po rodičích a velká většina z nich doufá, že ji předají i svým dětem. Nejkrásnější na tom je ta tradice. Jezdíme štace, které jezdili už naši rodiče i prarodiče a vidíme kus světa, tvrdí jeden z majitelů kolotočů, pan Šuhan. Na sezonu vyjíždějí podle počasí, nejčastěji koncem března nebo začátkem dubna. Tento rok to bylo ale až po Velikonocích. Práce jim končí v říjnu, pokud je hezky, dá se točit ještě začátkem listopadu. To ale nebývá často.
V zimě se dělají opravy a generálky, je třeba vyměnit ložiska a všechno znova natřít. Také se vymýšlejí novější a zábavnější atrakce. Nyní nejvíce děti přitahují pohádkové postavičky. malá letadýlka, Šmoulové a kačeři. O zákazníky nemají nikdy nouzi ani autodromy. Většinu nových kolotočů si vymýšlíme sami, říká s pýchou v hlase pan Šuhan, máme představu, jak by to mělo vypadat, nebo bereme inspiraci z časopisů či dětských knížek. Nějaký zručný stolář nám to vyřeže, udělá kopyto a my si to dáme odlét z laminátu. Odlitky ještě vylepšujeme ručně a natíráme. Pak následuje kontrola elektřiny, technická a estetická kontrola.
Dříve to pro nás bývalo lepší, pokračuje jiný majitel dvou kolotočů. Byli jsme zaměstnaní pod Lunaparkem. My jsme odváděli plány a podle nich dostávali platy. Teď se musíme o všechno starat sami. Vstupné je už na samé hranici, to si dobře uvědomujeme. Při současném zdražování nutných věcí, jako je voda, plyn a elektřina, bychom ihned zkrachovali, kdybychom chtěli jít s cenami nahoru. Prostě si to nemůžeme dovolit, protože by na to lidé už neměli. Proto jezdíme točit i do Polska, na Slovensko i do Ruska, zkrátka tam, kde nemají kolotoče na takové úrovni jako my. Vždy se ale rádi vracíme domů.Příští rok na pouti opět nashledanou.
Elen SladkáVýpomoc z Prahy v materiální podobě
Uh. Hradiště (JiV) - V době, kdy zájem firem o výpomoc postižené Moravě pomalu upadá, je velmi sympatickým počinem aktivita firmy Knauf Praha s.r.o. , která se rozhodla poskytnout humanitární pomoc postiženým oblastem na Moravě. Tato pomoc je materiální a spočívá v poskytnutí sta tun suchých omítkových směsí zdarma pro čtyři místa na Moravě. Jedním z míst bylo také Uherské Hradiště, na které připadlo dvacet čtyři tuny směsi. Ty byly přiděleny na základní a mateřskou školu Komenského nám. a mateřskou školu Domeček. S uvedeným množstvím směsi bylo možno omítnout dva tisíce metrů čtverečních a hodnota této pomoci je asi padesát tisíc korun. Akce se uskutečnila díky regionálnímu prodejci stavebního materiálu, což je firma Tradix Uh. Hradiště. Firma Knauf připravuje jako další pomoc poskytnutí jednoho tisíce tun směsí s výraznější slevou. Rozdělení bude opět striktně probíhat dle požadavků jednotlivých míst. Celá akce by měla proběhnout ještě v letošním roce.AKCE x REAKCE
Aby váš motor skvěle šel ...
Ze sobotního poklidného rána mě velice rychle vytrhla zpráva, že u Baťova kanálu ve Starém Městě se staví benzínová stanice Shell. Ponechme nyní stranou nejběžnější argument, jež hovoří proti stavbě, a to, že benzínových čerpadel je zkrátka v okolí i ve městě samém požehnaně. Chtěl bych napsat něco blíže o této nadnárodní společnosti, o jejím chování k přírodě a taky k lidem. Ne náhodou si totiž tato firma vysloužila u ekologických aktivistů úpravu jména na (S) hell, což znamená anglicky peklo. Ptáte se proč? Podívejme se blíže do historie hříchů této firmy. Shell byl takřka jediná společnopst, která obchodovala s Jihoafrickou republikou v období otevřeného apartheidu. Shell, jehož obrat přesahoval v roce 1990 hruhý národní produkt Tanzánie, Etiopie, Bangladéše, Zairu, Ugandy, Nigérie, Keni, Pakistánu dohromady, je také jediným producentem pesticidů endrinu, dieldrinu a aldrinu, tří ze špinavého tuctu nejnebezpečnějších pesticidů.
Po dvě desetiletí dodával Shell pesticidy obsahující organickou sloučeninu, jež působila u samců laboratorních zvířat neplodnost. V jejch prodeji pokračoval i po té, co EPA (zkratka pro jakousi obdobu ministerstvaživotního prostředí v USA) zjistila, že tato sloučenina způsobuje neplodnost i u lidí a výrobu zakázala. V důsledku toho se 500 až 20 000 zaměstanců jedné ovocnářské firmy v Kostarice stalo neplodnými, navíc jim hrozí onemocnění rakovinou. Přes výčet mnoha dalších případů problematického chování této firmy se zastavím ještě u jednoho, nejvíce šokujícího. V deltě řeky Niger v západoafrické Nigérii na malém území obývaném kmenem Ogoni těží Shell ropu, jež se podílí na celkovém objemu Shellem vytěžené ropy 14%. Ponvěvadž se zde těží už od roku 1958, nemusím příliš popisovat, jak to v bezprostřední blízkosti vesnic vypadá. Nigérijský režim, v čele s nenerálem Abachem, je proslulý brutálním porušováním lidských práv a poskytuje firmě všemožnou podporu.
Shell totiž zaujímá klíčovou pozici v ekonomice Nigérie - kontroluje asi 60% komerčně využitelných ropných polí v zemi. Protesty příslušníků kmene Ogoni vedly k rozsáhlým represím ze stany junty. V srpnu 1993 došlo k brutálním útokům na vesnice a bilance? Na místě zůstalo přes tisíc mrtvých, domy asi 14 tisíců lidí byly zničeny. Dodnes není jasné, kdo byl útočníkem, vláda jakoukoli zodpovědnost popírá. V pátek 10 listopadu 1995 byl společně s osmi svými spolupracovníky popraven ekologický aktivista a spisovatel Ken Saro - Wiwa. Vojenský tribunál nad nimi 31. řijna vynesl rozsudky poté, co je ve zmanipulovaném procesu uznal vinnými z vraždy čtyř zástupců ropné společnosti Ogoniland. Saro - Wiwa byl se svými spolupracovníky oběšen v přístavním městě Port Harcourt, kam byl převezen v řetězech. Byl přes 17 měsíců držen nezákonně ve vězení, byl prokazatelně mučen a bylo mu odmítnuto lékařské ošetření. V roce 1994 dostal alternativní Nobelovu cenu za mír a je nositelem Goldmanovy ceny za ekologickou činnost.
Proti postupu nigerijské vlády protestovala světová ekologická i spisovatelská veřejnost. Dokonce i v Praze dva dny před popravou se před negerijským velvyslanectvím v Praze konala demonstrace pořádáná Hnutím Duha. Co dodat? Shell neustále opakuje, že s masakry, diktaturou a jejími praktikami nemá nic společného. Tato obhajoba je však absurdní. Firma podporuje juntu, která vězní a popravuje desítky aktivistů za lidská práva a ochranu životního prostředí, přinejmenším výnosy ze svých aktivit. Viděno očima tohoto článku, neobstojí argumenty obhajující stavbu čerpací stanice Shell kdekoli na světě a ani Staré Město není výjimkou.
Tomáš MlčákZ redakční pošty
Dětský úsměv otevírá cestu k přátelství mezi národy
U českých dětí se znovu objevuje úsměv v katalánské zemi. Tato slova uvádějí článek v katalánském regionálním tisku LďINDÉ-PENDANT ze dne 11.září 1997, o cestě dětí ze záplavami postiženého okresu Uherského Hradiště do francouzské části Katalánska. Jak došlo k tomu , že autobus plný dětí ve věku od čtyř do čtrnácti let odjel 23. srpna v 7 hodin ráno z Uherského Hradiště do dalekého Laroque des Albéres? Majitelka cestovní kanceláře GESO v Mostu paní Slávka Gebhartová viděla v televizním zpravodajství reportážní záběry ze zaplaveného Uherského Hradiště a rozhodla se, že pomůže dětem. Pochopení pro svůj záměr našla u francouzského kulturního a jazykového atašé Thomase Bazina. Společně s odborem vzdělávání a kultury na Městském úřadu v Uherském Hradišti, který měl na starosti organizační a materiální zabezpečení, dotáhli celou akci do finále.
Vzpomínka na čtrnáct dnů prožitých na pobřeží středozemního moře s kulisou nádherných Pyrenejí v pozadí, zůstane navždy v dětské duši jako nesmazatelný výraz přátelství ke katalánskému kraji a lidem, kteří zde žijí. Děti nepotřebují mluvit společnou řečí, aby si rozuměly. Tato známá zkušenost se opět potvrdila při naší návštěvě v mateřské a základní škole v městečku Palau del Vidre. Při rušném setkání věnovaly české děti francouzským drobné upomínkové předměty. Místní děti předaly svým malým hostům obrázky a sladké katalánské speciality, které byly přivítány s povděkem pro děti příznačným. Přestože je Česká republika velmi vzdálená od Katalánska, není zdejší lidem zcela neznámá. Mladí skláři z Nového Boru hájí dobré jméno českého sklářského umění v nedalékém městečku s příznačným názvem Palau del Vidre, což v češtině znamená Skleněný palác.
Zvláště oblíben byl u dětí pan Jean Rigaud, místostarosta zmíněného Palau, který nás přátelsky přijal a staral se o nás po celou dobu pobytu v Lamarcku. Často za dětmi jezdil, aby jim přivezl čerstvé ovoce, případně zjistit, zda něco nepotřebujeme. Velmi cenné byly pro nás jeho informace o počasí i o zajímavostech v kraji, z nichž mnohé jsme také navštívili. Jsem si jist, že každého v cizině potěší slyšet svůj mateřský jazyk a my měly to potěšení hned dvakrát. Nejdříve nás mile překvapil plynnou češtinou pan Jaroslav Svobodný, který žije ve Francii od roku 1935. Dnes prožívá činorodý život v penzi, nedaleko pobřeží v městečku Saint André. Často nás navštěvoval a povídal nám o tradicích a zvyklostech místních lidí.
Setkání se sympatickou paní Milenou žijící ve Velké Británii, bylo pro nás dalším příjemným překvapením. Do Katalánska jezdí za odpočinkem a byla velmi potěšena setkáním s dětmi se země, kde se narodila. Krajané paní Milena a pan Jaroslav nám byli neocenitelnou oporou při řešení různých problémů, které nás v daleké cizině potkaly. Myslím, že i je oba potěšilo naslouchat svému rodnému jazyku právě z dětských úst. Stanový tábor Lamarck, kde jsem bydleli, ožil jenoho krásného večera dětským zpěvem. Na úpatí Pyrenejí se k hvězdné obloze nesly nově naučené francouzské lidovky i naše moravské písničky. Jako vyraz poděkování jsme pro francouzské přátele i krajany uspořádali malé posezení s písničkou a specialitami naší kuchyně. Jsem si jist, že všichni přitomní ocenili slováckou zelňačku, švestkové knedlíky i koláče. Nemohl jsem jmenovat všechny dobré lidi, kterým není osud jiných lhostejný.
Všem patří poděkování od dětí z Uherského Hradiště i nás dospělých, kteří jsme se o ně starali, aby se v pořádku vrátily svým mámám a tátům domů. Mohli jsme jejich zásluhou poznat krásy katalánské země, kde se opět vrátil úsměv dětem do tváří. V uplynulých dnech (12. - 14. října) byla pro nás milou událostí návštěva pana místostarosty Palau del Vidre Jeana Rigauda se svou manželkou v Uherském Hradišti. Na své cestě do Nového Boru, kde se zúčastní oslav sklářského umění, využili příležitost a přijeli se podívat na děti do našeho města. Navštívili 1.ZŠ UNESCO, kde se setkali s dětmi, které se zůčastnily pobytu v Lamarcku ve 2. turnusu začátkem září. Děti byly nadšeny, vzpomínaly na Katalánsko a živě konverzovaly z milými hosty. Dále viděli i následky povodně na 1.MŠ Komenského a nově opravenou MŠ ve Štěpnicích.
V pondělí 13. října byli manželé Rigaud oficiálně přijati na radnici v Uherském Hradišti, paní místostarostkou Mgr.Boženou Tvrdíkovou. Jménem občanů města jim poděkovala za péči věnovaou dětem na letním pobytu ve francouzském Katalánsku. Při slavnostní příležitosti požádala pana Rigaud i jeho manželku, aby se zapsali do pamětní knihy města a předala panu místostarostovi malý dárek jako výraz poděkování jemu osobně i občanům Palau del Vidre. V rámci krátké návštěvy si hosté prohlédli některé pamětihodnosti města a při rozloučení vyjádřili přání, aby se takto navázané přátelství mezi dětmi a mladými lidmi rozvíjelo i nadále.
Mgr.Bronislav VajdíkPOLICEJNÍ TÝDENÍK
Odcizil doklady
V poledních hodinách dne 9.10. se vloupal neznámý pachatel do dvou nákladních vozidel Avia, které byly zaparkovány na parkovišti u restaurace Sport v obci Babice, přičemž z jednoho odcizil mobilní telefon v hodnotě 6.000,-Kč ku škodě majitele. Z druhého vozidla odcizil osobní doklady řidiče a částku 60.500,-Kč.

Odjel Sonátou
Ve večerních hodinách dne 9.10. odcizil neznámý pachatel v Uh. Hradišti na náměstí Palackého osobní automobil značky Hyundai Sonáta, které zde měl zaparkované občan SRN, jenž si vozidlo zapůjčil v půjčovně osobních automobilů v autocentru Samohýl v Otrokovicích. Předběžná škoda je 450.000,-Kč.

Kradl na úřadě
V době od 9. do 10. 10. odcizil neznámý pachatel ze sklepních prostor z Úřadu práce v Uh. Hradišti vysoušeč vzduchu v hodnotě 17.999,-Kč.

V horách hořelo
Dne 11.10. v 03.35 hod bylo na základě oznámení zjištěno, že v BUchlovských horách hoří osobní motorové vozidlo značky Škoda 120. Požár lokalizoval HZS z Uh. Hradišti. Dalším šetrením bylo zjištěno, že se jedná o vozidlo odcizené dne 6.10. nahlášené majitelem v Přerově. Předběžně odhadnutá škoda je na 40.000,-Kč.

Odcizil elektroniku
V době od 11. do 12.10. se vloupal neznámý pachatel do kanceláře nákladní dopravy soukromého majitele v areálu Minas ve St. Městě, odkud odcizil kapesní kalkulátory, fax a počítačku, magnetofon a z příručního trezorku marky a skovenské koruny. Celková škoda činní 49.950,-Kč.

Bude piknik
V noční době dne 12.10. odcizil neznámý pachatel z chaty Integrované školy Sokolnice v rekreační oblasti Smraďavka v katastru obce Buchlovice 50-ti litrový barel s 25-i litry burčáku a 10-i litrový kanystr se stejným obsahem, včetně 2 bund, 5 kg uzeniny a kytaru. Celková škoda činní 10.600,-Kč.

Odcizil peníze
Policisté z Uh. ostrohu zajistili 20-ti letého pachatele z Uh. Ostrohu, který se dne 22.9. vloupal do restaurace Helikar v Uh. Ostrohu, ze které odcizil peníze a způsobil škodu ve výši 20.700,-Kč.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund