Číslo: 42
25.10.1999
Článků: 65

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Postavíme hotel, bazén, nebo nemocnici?
Prakšická skládka se zaplní do roku 2008
Nové řízení na vybavení LDN
Klub kultury čeká generální oprava
Děti neodradil ani silný vítr
Dětí přibývá a školka se rozšiřuje
Zbrojovka omezuje počet pracovních míst
Morálka naruby
Místo ohňostroje ukončila letošní hody hořící rozkuchaná škodovka
Nakupoval po zavírací době
Více než sto absolventů škol nemá práci

Postavíme hotel, bazén, nebo nemocnici?

Nemocnice by vznikla rozšířením stávající polikliniky - Foto: J. Cabáková
Uh. Brod - Zda město rozšíří svou dosavadní nabídku ubytování, zřídí moderní krytý bazén, nebo rozšíří polikliniku o nemocniční služby, rozhodne až městské zastupitelstvo. Předběžnou dokumentací k těmto záměrům už se zabývala rada na svém posledním zasedání.
K akci "přístavba hotelové části Domu kultury" obdrželo město celkem čtyři nabídky na provedení, přestože nikdo o to požádán ani osloven nebyl, z nichž jednu tvořil model od architekta Pizingera, manžela zpěvačky Báry Basikové. Podle sdělení starosty Kryštofa se o tomto záměru dozvěděl "po známosti" a nabídka proběhla způsobem "slovo dalo slovo". Ostatní tři studie byly od subjektů, které o tuto stavbu mají zřejmě zájem. "Město nic neplatilo. Model jsme dostali darem a tři studie zasponzoroval jeden člověk," prozradil starosta. Kromě jedné byly nabídky zhodnoceny jako dobré a pohybují se ve svých návrzích zhruba na stejné úrovni požadovaných nákladů, které by dosáhly 30 až 50 milionů korun.
Rada už také dostala k dispozici studie dvou možných lokalit pro výstavbu krytého plaveckého bazénu, na který jsou určeny prostředky získané z prodeje akcií. Zřejmě hospodárnější pro město bude umístění v blízkosti zimního stadionu, kde by se mohla využívat zbytková energie i vlastní zdroj vody. V lokalitě nad "koupelkami" by zase vznikl jednotný areál pro koupání po celý rok. Obě možnosti včetně jejich srovnání z hlediska nákladnosti však bude ještě zpracovávat specialista z VUT v Brně.
Poslední možností plánované investiční akce města by mohlo být rozšíření stávajícího objektu polikliniky na nemocnici. "Snaha o vybudování nemocnice je pro další tři až čtyři roky naprosto marná. Stát má své zařízení v Hradišti a považuje je za dostatečné," tvrdí Kryštof, který v této věci jednal s ředitelkou ministra zdravotnictví Pivoňkovou. Místostarosta Nováček je však přesvědčen, že nemocnici tento region potřebuje: "To, že současná politická garnitura nevidí nemocnici z ekonomických nebo jiných důvodů jako reálnou, neznamená, že by se jí město mělo vzdát." Také zastupitelé na svém posledním zasedání pověřili městskou radu dalšími kroky k uskutečnění tohoto záměru.
Není vyloučeno, že postupně budou uskutečněny všechny tři záměry. Město je však omezeno finančními prostředky, a čemu dá v nejbližší době přednost, by se mělo rozhodnou co nejdříve.
Jana CabákováPrakšická skládka se zaplní do roku 2008
Uh. Brod (cab) - Před několika dny byla slavnostně otevřena druhá etapa řízené skládky Prakšická ležící mezi Uh. Brodem a Prakšicemi, která slouží pro ukládání běžného odpadu z šedesáti okolních i vzdálenějších obcí. Po zaplnění první části otevřené před dvěma lety byla vybudována druhá s kapacitou 80 tisíc kubíků, která pojme asi 100 tisíc tun odpadu a její životnost by měla být tři a půl roku. "Poté předpokládáme výstavbu třetí etapy, kdy by mělo být zabráno celé toto údolí, a po několika letech, asi v roce 2008 bude provedena rekultivace skládky," upřesnil jednatel společnosti Rumpold, s.r.o., Pavel Vojáček.
Odpad se bude ukládat na folii, která je na rozdíl od první etapy podložena pouze kvalitní rohoží s částečkami jílu a měla by vytvářet dokonalé těsnění vůči půdě. Skládka je vybavena i druhou jímkou, do které se odvádí průsakové vody, nově byla vybudována příjezdová cesta a také budova v samotném areálu. Na této stavbě v hodnotě 20 milionů korun se vedle místní firmy investičně podílel Rumpold Praha, který je většinovým vlastníkem brodské pobočky.
"Dříve nám vadilo, že se v tomto prostoru tvořila černá skládka, ale teď proti tomu nic nemáme," říká starosta Prakšic Vladimír Vlk, který se spíše obává možného zápachu skládky za několik let. Skládkový plyn totiž zatím vyvěrá do ovzduší a odvádět se bude až v rámci rekultivace.Nové řízení na vybavení LDN
Uh. Brod (cab) - Výběrové řízení na kompletní vybavení lůžek dlouhodobě nemocných bylo zrušeno, protože žádná z vybraných firem nesplnila zadávací podmínky. "Některé nabídky musely být vyřazeny díky formálním, jiné faktickým chybám a jedna firma si evidentně zákon ani nepřečetla a nepředložila potřebné podklady," uvedl pro DDS zástupce starosty Nováček. Nové výběrové řízení, vyhlášené právě dnes, už nebude vypsáno na veškeré vybavení, ale na jednotlivé druhy, což se i některým radním zdá mnohem lepší.Klub kultury čeká generální oprava
Vlčnov (cab) - Už dvacet dva let poté, kdy byl postaven místní Klub kultury proslulý především pořádáním Vlčnovské jízdy králů, musela obec přistoupit k jeho generální opravě. "Začala praskat luxferová okna a úlomky skla odpadávaly přímo do sálu. Nejenže to znamenalo nebezpečí úrazu, ale navíc vzniklými dírami začalo do sálu zatékat," říká starosta Vlčnova Jan Pijáček. Proto obec oslovila architekta Ludvíka Junkwirtha, který navrhl rekonstrukci celého objektu tak, aby i vzhledově lépe zapadal do místního prostředí. Celkové úpravy byly rozvrženy do pěti etap, které by se měly realizovat postupně. Už za několik dní bude dokončena první z nich, která řeší především havarijní stav oken. Stávající luxfery jsou nahrazeny jiným materiálem a bylo provedeno také zateplení této strany budovy.
V následujících etapách by se podle projektu mělo provádět zastřešení prostoru nad sálem i vchodového objektu, kde vzniknou nové půdní prostory, dále se chystá nová fasáda vchodu a úprava sálu ze zadní strany budovy. Díky nedostatku financí si však Vlčnovjané budou muset na konečnou podobu "svého" klubu ještě nějaký rok počkat.Děti neodradil ani silný vítr
Tradiční Drakiáda pořádaná Domem dětí a mládeže se uskutečnila v sobotu 16. října. Příznivci draků a jiných monster se sešli v 10 hod u hvězdárny, aby zde soutěžili převážně se svými vlastními výrobky. Jedním z hlavních úkolů bylo dostat svého draka do vzduchu alespoň na dobu 15 minut. Některým se to podařilo, jiní měli smůlu, třem účastníkům dokonce nárazy větru draka zlomily. Za nejoriginálnější monstrum byli odměněni Vojta a Ondra Kaislerovi, majitelkou nejdéle se vznášejícího draka byla Hana Karlbergerová a nejvýše vyletěl drak Katce Rakové. Určitě všichni si odnesli dobrý pocit z pěkně stráveného dopoledne.
Jitka KočicováDětí přibývá a školka se rozšiřuje
Horní Němčí (cab) - Na rozdíl od některých měst, která byla nucena redukovat počet mateřských škol, se v obci Horní Němčí s 840 obyvateli prostory tohoto zařízení rozšiřují. V letošním roce se do mateřské školy přihlásilo 24 dětí a podle množství později narozených by se jejich počet měl během tří let ještě zvyšovat. Obecní zastupitelé se tedy rozhodli investovat přes milion korun z prostředků získaných z nedávného prodeje akcií JME a JMP na rozšíření objektu školky i přilehlé kuchyně. Jak jsme již dříve informovali, na stísněné prostory nejen pro přípravu a výdej jídla, ale také pro pohyb dětí upozorňovala ředitelka školy Kadlčková i okresní hygienická stanice, která zde v létě prováděla kontrolu. Tehdy dokonce i rodiče dětí psali svým zastupitelům petici s žádostí o přístavbu školky spolu s rozšiřováním kuchyně. "Část tohoto požadavku se nám podařilo splnit, ale na úplné zprovoznění nezůstaly finance," říká starosta obce Kadlček. Nad kuchyní a jídelnou, které byly o tři metry do dvora rozšířeny, vznikla o letních prázdninách přístavba napojená na stávající prostory mateřské školky v prvním patře objektu. Tato budoucí třída je však zatím provedena jako hrubá stavba se střechou a okny, nejsou provedeny vnitřní úpravy, a jak uvedl starosta, chybí především peníze na její vybavení. Vedle toho bude ještě nutné vybavit kuchyni odsáváním a školku novým sociálním zařízením i šatnami. Samotné zprovoznění třídy si vyžádá asi 200 tisíc korun. "Někdo se diví, že školku rozšiřujeme, když se většinou ruší, ale obec si to jednoduše žádá," uzavírá starosta.Zbrojovka omezuje počet pracovních míst
Uh. Brod (cab) - Celkem 232 pracovních míst hodlá do konce února příštího roku zrušit Česká zbrojovka, a.s. Uherský Brod. "Cílový stav je stanoven na celkem 2019 zaměstnanců, z nichž by mělo být 54% v dělnické kategorii a 46% technickohospodářského, režijního a obslužného personálu. Právě nepříznivý poměr mezi těmito dvěma kategoriemi je důvodem k chystané optimalizaci početního stavu zaměstnanců," upřesnil ve své zprávě vedoucí kanceláře generálního ředitele Jiří Frenzl. První etapa propouštění by měla proběhnout po uplynutí tříměsíční výpovědní doby k 31. 1. 2000, druhá o měsíc později. Chystané opatření se týká desetiprocentního snížení v kategoriích technickohospodářských pracovníků, nevýrobních dělníků a pomocně obslužného personálu, kteří by mohli využít i nabídky práce v dělnické kategorii hlavní výroby.
Důvodem propouštění je podle zprávy nutné znovuoživení firmy, které si vyžaduje stále náročnější situace na trhu se zbraněmi. V rámci těchto opatření by také mělo dojít k zeštíhlení řídícího a správního aparátu i málo efektivních procesů nebo odprodeji nepotřebného majetku. "Česká zbrojovka může mít pouze tolik pracovníků, kolik jich efektně uživí," uvádí ve zprávě Frenzl.Morálka naruby
"Neetické, nefér, morálně špatné". Tak hodnotili v nedávno zveřejněné anketě někteří členové MZ v Uh. Brodě případnou účast radního na veřejné zakázce města, aniž by blíže upřesnili, v čem spočívá jimi zdůrazňovaná výhoda zastupitele oproti ostatním účastníkům soutěže.
"Nezlobte se, je to nemorální", měl jsem zřejmě odmítnout, když jsem byl v loňském roce zcela mimořádně požádán o provedení demolice v majetku města. K předložení cenové nabídky jsem nebyl vyzván proto, že jsem byl členem rady, ale proto, že stav tohoto objektu ohrožoval bezpečnost na sousedním pozemku, kde jsem prováděl stavbu pro soukromého investora. Přesto, že moje nabídka byla nižší než 100 tis. Kč, byla oslovena další firma, jejíž nabídka byla podstatně vyšší.
"Vidím vás tu rád, ale už vám nic neprodám, kupujte u mých odběratelů. Ode mne je to neetické", tak by měl příště odmítnout pracovníky MěÚ na základě doporučení svých kolegů další člen MZ, majitel velkoobchodu s papírenským a kancelářským zbožím, známý svou vstřícností a nízkými cenami v širokém okolí. Mohl bych podobných případů jmenovat více, stejně jako případů, kdy si může účastník výběrového řízení - nečlen MZ - obstarat přednostní informace o zakázce zcela jinou cestou (a to se netýká jen Uh. Brodu), např. dodavatel stavebních prací od projektanta, městských úředníků aj.
Za morální, etickou a ušlechtilou lze zřejmě označit žádost obchodní společnosti, v níž tři ze šesti společníků jsou členy MZ, o poskytnutí daru města na opravu fasády sídla jejich firmy. V předvolební křeči v závěru minulého roku se tohoto daru od většinové části MZ (té morálně čistší) dočkali. Objekt staré polikliniky je dnes již spíše polyfunkčním domem než ryze zdravotnickým zařízením, takže daňoví poplatníci přispěli nejen pěti lékařům, ale třeba i předsedovi okresní hospodářské komory. "Každý má práh etického cítění někde jinde", říká další kolegyně z MR a nelze než s ní souhlasit.
Ing. Pavel JosefíkMísto ohňostroje ukončila letošní hody hořící rozkuchaná škodovka
Prakšice (vb) - S kudlou a sirkami v kapse se úterního večera vydal dosud neznámý pachatel k vozidlu Škoda 120 L, zaparkovanému blízko kulturního domu. Úmyslně jej zapálil a neopomněl si ani píchnout nožíkem do gum. Vyšetřovatel Hasičského záchranného sboru konstatoval úmyslné založení požáru za pomoci blíže neurčené hořlaviny, kterou dotyčný neznámý zapálil na vozidle. Škoda na Škodě činí plus mínus - 24 000 Kč.Nakupoval po zavírací době
Bánov (vb) - Ze středy na čtvrtek navštívil po zavírací době neznámý pachatel prodejnu smíšeného zboží Jednoty Uh. Ostroh. V několika nákupních košících postupně odcizil různé druhy cigaret a alkoholických nápojů. Za bílého dne by namarkovaná částka čítala 41 tisíc a nějaké ty drobné.Více než sto absolventů škol nemá práci
Uh.Brod (cab) - Podle posledních údajů zpracovaných Úřadem práce (ÚP) v Uh. Hradišti je dosud v uherskobrodském regionu evidováno 120 nezaměstnaných absolventů středních škol. Vždy v tomto měsíci provádí ÚP přehled uplatnitelnosti právě vycházejících studentů na trhu práce v závislosti na jednotlivých školách a studovaných oborech. "Tyto informace vypovídají o kvalitě školy i o tom, zda svou nabídkou vychází vstříc požadavkům současného trhu práce a mohou sloužit také jako podklad pro výchovné poradce na základních školách," říká vedoucí pobočky ÚP v Uh. Brodě Pavel Kohout. Tyto výsledky také dokazují, že kvalifikovaní dělníci nebo řemeslníci mají i letos mnohem větší šanci na uplatnění než absolventi ekonomických oborů. V této době není nezaměstnaný například ani jeden z absolventů oboru pekař - pekařka SOU zemědělského (SOUZ) stejně jako mechanik seřizovač vyučený v Centru odborné přípravy technické (COPT). Velmi nízký podíl nezaměstnanosti se projevil i u absolventů oboru strojírenství z Integrované střední školy (ISŠ), farmářských prací SOUZ nebo oboru puškař z COPT. Naopak ekonomicky zaměřené studijní obory zmíněných škol nejsou zřejmě pro místní subjekty příliš zajímavé. Dosud se nepodařilo zaměstnat více než 70% z celkového množství absolventů - především dívek, které studovaly podnikání v oboru na SOUZ, o něco lépe jsou na tom absolventi managementu strojírenství z ISŠ nebo studentky SOŠ (rodinka).
Tito absolventi jsou na ÚP vedeni už více než tři měsíce po ukončení školy a jejich šance na uplatnění je velmi malá.
"V tom případě jim radíme, aby se dostatečně nabízeli a upozorňovali na finanční příspěvek pro zaměstnavatele, uvažovali o možnosti rekvalifikace nebo úplně jiném profesním zaměření," radí Kohout. Podle něj by i rodiče měli lépe zvažovat výběr střední školy, i když je vždy těžké odhadnout, který obor bude za tři nebo čtyři roky žádanější. Poradit by jim v tomto směru mohlo například nově otevřené informační středisko
ÚP v Uh. Hradišti.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund