Číslo: 43
01.11.1999
Článků: 60

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Lidé mají zájem o menší a levnější byty
Masarykovo náměstí si na změny ještě počká
Starostové usilují o budoucí Zlínský kraj
Mladí fyzici jezdí i do Francie
Rada zavítá do Újezdce
Na Vazové bude bourárna masa
Hranice se zaplňuje dalšími běženci
I v Uherském Brodě se lasuje
Pocit diskriminace přiměl děti změnit školu
Oslavy 28. října byly velmi skromné
Dny Japonské kultury v Uh. Brodě

Lidé mají zájem o menší a levnější byty
Uh. Brod - Veřejný průzkum zájmu občanů o byty v dosud nedostavěném domě v Neradicích dopadl tak, jak město předpokládalo. Malé, a tím pádem levnější byty by byly prakticky rozebrány, o ty velké je zájem minimální. Po firmě Minas, která je v této době v konkurzním řízení, se majitelem tohoto nedokončeného bytového domu stala Českomoravská hypoteční banka a město zmíněným průzkumem zjišťovalo, zda má význam dům od banky odkoupit. "Bylo by asi neštěstí, kdybychom měli dostatek bytů a nesehnali lidi, kteří by byli schopni platit i vyšší nájem," uvedl starosta Kryštof.
V domě se nachází celkem třicet tři bytů o rozloze od 46m2 do 140m2, z nichž dva už původní majitel prodal, stejně jako jednu ze tří plánovaných prodejen v přízemí. Pro město tedy zbývá volných 31 bytových jednotek. Podle starostových propočtů, kdy vycházel z městem akceptovatelné ceny za objekt, by se nájemné mělo pohybovat od 1800 Kč u malých bytů až po 5600 Kč u bytů větších. V tom případě by nájem bez dalších služeb například u bytu o rozloze 50m2 dosáhl 2000 Kč měsíčně a nájemník by dopředu uhradil částku zhruba ve výši 180000 Kč jako předkupní jistinu. I takové částky jsou jistě pro řadu mladých rodin naprosto nedostupné, přesto se množství zájemců v Brodě našlo. Naopak šestitisícové nájemné a půlmilionová jistina u velkých bytů jsou pro velkou většinu rodin částkami zcela nepřijatelnými. Podle starosty by se ale právě tyto byty mohly nabídnout například místním podnikům pro jejich zaměstnance.
I přes takto nepříliš příznivý výsledek průzkumu město o získání bytů do svého vlastnictví stále usiluje. "V této chvíli je cena, kterou nabízí banka za koupi domu, pořád ještě dost vysoká na to, aby o něj město mělo mít zájem. Přesto věřím, že se na rozumnější a pro nás přijatelnější ceně ještě domluvíme," uvedl Kryštof. Kromě této částky za koupi domu by totiž město muselo zaplatit i jeho dostavbu, která předběžně vychází zhruba na 26 milionů korun.
Jana CabákováMasarykovo náměstí si na změny ještě počká

"Tržnice dnes nabývá obrovských rozměrů a spoustě lidí by se nelíbilo, kdyby se zrušila," tvrdí starosta. - Foto: P. Paška
Uh. Brod (cab) - Problémy s parkováním, nefungující pěší zóna a nevzhledná tržnice s nevhodným sortimentem - to jsou nedostatky dnešní podoby Masarykova náměstí. Nebýt několika laviček a kašny, někteří návštěvníci by jej dokonce za náměstí ani nepovažovali.
I samotné vedení radnice uznává, že parkování v centru města je pro občany velmi problematické, což by se mohlo vyřešit realizací některé z osmi variant úpravy centra, které má městský úřad k dispozici. Dvě z těchto možných řešení projednávala na svém posledním zasedání městská rada. "V jedné z dokumentací je plánováno omezení prostoru pro tržnici a změna umístění parkoviště, které by mělo mít o osm parkovacích míst více, další varianta řešila rozšíření parkoviště a přesunutí pěší zóny nahoru nad náměstí," uvedl na tiskové konferenci starosta Kryštof. Rada se však nerozhodla, který z návrhů doporučí zastupitelstvu ke schválení, protože se dosud ještě zpracovává dopravní generel.
V něm se například plánuje i zjednosměrnění Moravské ulice, které by ovšem musel povolit Dopravní inspektorát Policie ČR i správce této komunikace - Správa a údržba silnic. "Z našeho pohledu je předčasné o nějakých změnách mluvit, protože město nám zatím nepředložilo žádnou zpracovanou studii. Ta by měla navíc obsahovat několik variant řešení situace, protože zjednosměrnění ulice je vázáno i na další organizaci dopravy nebo zásobování," upozornil pracovník inspektorátu Milan Bania.
Ve stejné fázi je i řešení pěší zóny, která pomalu pozbývá smyslu, a město zvažuje i její úplné zrušení. Podle některých názorů však změna Masarykova náměstí není reálná ještě ani v příštím roce.Starostové usilují o budoucí Zlínský kraj
Region (cab) - Starostové Uh. Brodu, Uh. Hradiště, Vsetína, Starého Města, Otrokovic, Zlína a místostarosta Brumova - Bylnice se minulou středu sešli na radnici ve Zlíně, aby podepsali tzv. "Zlínskou výzvu". Tím chtějí uchránit vznik budoucího Zlínského kraje a vyjádřit nesouhlas se změnou zákona o vyšších územních samosprávných celcích (VÚSC), která s tímto krajem nepočítá. "Tato změna zákona může vést k zastavení reformy veřejné správy, která má být krokem k tomu, aby se problémy řešily tam, kde vznikají...Současný stav čtrnácti VÚSC je výsledným kompromisem, který je realistický a má konsensuální podporu. Jakékoli zasahování na poslední chvíli do této křehké rovnováhy je nebezpečným a nezodpovědným činem, který jenom vyvolá vášně a může pohřbít samu myšlenku decentralizace," uvádí signatáři výzvy. V tomto textu upozorňují také na to, že menší množství krajů nebude stát méně peněz, jak tvrdí předkladatelé zákona o osmi krajích: "Uvážíme - li, kolik finančních prostředků již bylo v průběhu uplynulých dvou let vloženo do přípravných prací souvisejících s nastartováním územněsprávní reformy, nemůže tento argument obstát."
Jak pro DDS uvedl tajemník Úřadu města Zlín Zdeněk Mikel, hodlají autoři výzvy vyvolat její podporu nejen v tomto, ale i dalších krajích, aby se tak stala celorepublikovou akcí. Starostové našeho okresu by měli být oslovováni právě tento týden a do Parlamentu ČR se výzva musí dostat do 4. prosince, kdy bude změna zákona projednávána.Mladí fyzici jezdí i do Francie
Dolní Němčí (cab) - Do debrujárské soutěže každoročně pořádané v místní základní škole se v letošním roce poprvé zapojili žáci 6. ročníku. Pokud budou ve svém snažení dostatečně úspěšní, mohli by se za odměnu podívat například do Anglie, Francie nebo alespoň absolvovat vyhlídkový let balónem nad naším regionem. Taková příležitost se naskytla několika žákům v předcházejících dvou letech. "Tehdy zaujal naše žáky svým předváděním debrujárských, tedy fyzikálních pokusů, učitel Ondrušek ze Základní školy ve Starém Městě. A jelikož fyzika patří k nejtěžším a také poměrně málo oblíbeným předmětům, rozhodli jsme se touto novou formou jednoduchých pokusů získat zájem o tento předmět," říká učitelka fyziky Jarmila Červenková. Ještě ve stejném roce se soutěže "Věda hrou", zaměřené především na znalosti fyziky zúčastnilo pět žáků, z nichž se nejlépe umístil •udovít Púdelka a za odměnu se podíval do Anglie. Další dvě účastnice soutěže se za úspěšné řešení úkolů zase proletěly balónem nad naším regionem.
Zájem o takto podávané fyzikální zákony neklesal ani v dalším roce. Během debrujársko - fyzikální soutěže "Veletrh nápadů" žáci provedli a zdůvodnili 21 pokusů, měli sestrojit jednoduché zařízení z odpadových materiálů a zdokumentovat technickou památku. Z této školy si opět nejlépe vedl •udovít Púdelka a tentokrát se k němu připojila i jeho mladší sestra Mária, kteří spolu strávili 5 dnů ve Francii na zájezdě zaměřeném na technické objevy.
Dosud neoblíbený předmět, který dříve zaujal jen velmi málo dětí, se právě díky této metodě dostává do popředí zájmu většího počtu dětí a stává se alespoň trochu zajímavějším.
V Dolním Němčí už je soutěž, která je letos orientována na pokusy s vodou, v plném proudu a na ty nejúspěšnější znovu čekají lákavé ceny.Rada zavítá do Újezdce
Uh. Brod (cab) - První výjezdní zasedání městské rady přístupné občanům se uskuteční právě tento týden, ve středu od 17 hodin na fotbalovém hřišti v Újezdci. "I ve svých volebních programech jsme si stanovili, že budeme čas od času uskutečňovat výjezdní zasedání. Tato rada bude věnována sportovním areálům a sportovištím v rámci města a také využití sportovních budov, proto proběhne právě na hřišti," zdůvodnil tuto ojedinělou akci starosta Ladislav Kryštof. Občané z této části Uh. Brodu, kteří by se k tomuto tématu rádi vyjádřili, tak budou mít poprvé možnost oslovit přímo členy městské rady.
Další výjezdní zasedání by se podle starosty mělo uskutečnit v Havřicích, a to s obyvateli ulice Jabloňová, kde město plánuje vybudování inženýrských sítí.Na Vazové bude bourárna masa
Uh. Brod (cab) - Část areálu na ulici Vazová, který je už několik let nevyužívaný, by v budoucnu měla mimo jiné sloužit jako bourárna masa. To je záměrem Lubomíra Frýželky, majitele firmy Filex, který jako jediný projevil ve výběrovém řízení zájem o koupi tří z celkově pěti částí tohoto areálu. "Byla by to pomocná ruka a podpora pro zkomírající zemědělství v tomto regionu," tvrdí Frýželka. Kromě zmíněné bourárny, která dosud v našem okrese neexistuje, by se na Vazovou přesunula také značná část provozovny a přípravny masa z ulice Dolní Valy. V celém areálu stále probíhá odstraňování ekologické zátěže, především kontaminovaných spodních vod, které bude muset pokračovat i u nového majitele. Přesto už Frýželka plánuje rozsáhlou rekonstrukci budov, do které bude muset podle svých slov vložit několikanásobně vyšší částku než do současné provozovny. Tento prodej však ještě musí schválit zastupitelé.
Jak uvedl starosta Kryštof, zbývající dva objekty, vazárnu věnců a skleníky, o které nikdo zájem neprojevil, zřejmě město nabídne k pronájmu.Hranice se zaplňuje dalšími běženci
Starý Hrozenkov (vb) - Právě před týdnem byla hlídkou Pohraniční policie ve Starém Hrozenkově zadržena skupina 27 Afghánců po nelegálním přechodu česko - slovenské státní hranice v katastru obce Vyškovec. Tuto skupinu, ve které byly ženy i malé děti, převážel osmadvacetiletý muž z Veselí nad Moravou v úložném prostoru avie. Vyšetřovatelem mu bylo sděleno obvinění z trestného činu nedovoleného překročení státní hranice, za který mu hrozí až tři roky odnětí svobody.
O dva dny později byla přibližně ve stejném místě na základě upozornění místních občanů zadržena skupina 14 osob z Indie.
Podle sdělení mluvčího hradišťské Policie Jaroslava Krejčíře byla celá skupina vrácena na Slovensko.I v Uherském Brodě se lasuje
Začátkem října se v tělocvičně Základní školy na Mariánském náměstí uskutečnilo představení zručnosti a šikovnosti v lasování. Své umění žákům naší školy předvedl Broďan Bob Kudláček, který je mistrem republiky a má zápis v Guinessově knize rekordů. Jeho umění s různými druhy las a bičů bylo opravdu na úrovni (titul získal skutečně oprávněně). Bob předváděl skvělé kousky: chytání do lasa, proskakování lasem, točení se dvěma lasy i přesnost při práci s bičem. Za vyčerpávající vystoupení jsme Boba odměnili bouřlivým potleskem. Skvělou atmosféru podmalovalo i jeho stylové oblečení a tichá country hudba. Přejeme mu další úspěchy v jeho zajímavé činnosti.
Martin Jurčík, 9. A, ZŠ na Mar. nám.Pocit diskriminace přiměl děti změnit školu
Březová - Každým rokem opustí místní čtvrtou třídu základní školy kolem deseti dětí, které za dalším vzděláním musí dojíždět do jiné vesnice. Už v loňském školním roce se několik rodičů rozhodlo poslat své děti namísto školy v 6km vzdálené sousední obci Strání do Bánova, který leží téměř 15km od Březové. V letošním roce svého práva výběru školy využilo všech třináct vycházejících čtvrťáků, vyšší ročníky už školu nemění. Podle starosty Březové Františka Vaculy vedl rodiče k tomuto kroku především pocit diskriminace jejich dětí ve straňanské škole, ale také nevhodný způsob stravování a špatné autobusové spojení.
"Děti byly ve Strání brány jako méněcenné a neschopné, nedostávalo se jim individuálního přístupu, a dokonce se objevilo i šikanování, které ovšem nebylo prokázáno. Na poradách jsme navíc slýchali jen to, že jsme naše děti nic nenaučili a že jsou problémové," tvrdí ředitelka ZŠ v Březové Blažena Grulichová, která změnu školy rodičům doporučila. Vedle těchto důvodů však pro rodiče existovaly i další.
Díky pozdějšímu obědu děti občas nestihly poslední autobus a musely jít domů pěšky, což je v této příhraniční oblasti zvlášť nebezpečné, a nemohly se také věnovat žádným mimoškolním aktivitám. Naopak v Bánově se podle Grulichové cítí daleko lépe, protože je tam všichni berou jako sobě rovné, autobusové spoje jsou lepší než do Strání a dětem vyhovuje i menší kolektiv, ve kterém se tak snadno neztratí.
Přestože takto jednotné rozhodnutí rodičů není v jiných obcích obvyklé, ředitele obou škol to nijak nezaskočilo. "Počet tříd se nám tím nezmenšil, protože žáků z Březové nebývalo mnoho," říká ředitel ZŠ ve Strání Josef Pastrnek, který se domnívá, že ke změně školy došlo především kvůli snadnějšímu dojíždění a že k žádné diskriminaci březovských dětí u nich nedocházelo.
Ředitel ZŠ v Bánově Jiří Suchý tvrdí, že u nich mají děti stejné podmínky jako ve Strání, ale stejně jako každý ředitel je samozřejmě rád, že dětí přibývá. V tomto případě se tedy přerušení roky zaběhnutého zvyku ukázalo jako řešení, které vyhovuje nejen samotným dětem, ale i dalším stranám. Spokojení mohou být nakonec i ostatní občané Březové, kteří na tomto "kroku" rodičů ušetří ročně značnou částku z obecní pokladny. Na základě zjištěných informací od starosty Bánova a Strání jsou totiž částky, kterými Březová přispívá jiné obci na jednoho svého žáka, značně rozdílné. Do Bánova totiž OÚ Březová přesune pouze 1800Kč, zatímco na Strání doplácí přibližně 2500Kč.
Jana CabákováOslavy 28. října byly velmi skromné
Region (cab) - Zřejmě prvního kladení věnce k pomníku obětí druhé světové války se dočkali v Pitíně, obci nedaleko Bojkovic. Starosta Petr Juračka zapálil svíčky ve středu 27. října už kolem desáté hodiny dopoledne. V dalších obcích regionu oslavili svátek 81. výročí vzniku samostatného Československa také krátkou relací v místním rozhlase a v Uh. Brodě si účastníci vzpomínkového aktu zazpívali i státní hymnu.
P. PaškaDny Japonské kultury v Uh. Brodě

7. 11., 16 hod. - Malý sál DK
Přednáška o bonsajích s ukázkou tvarování - japonský architekt
minivýstava bonsají

10. 11., 15 hod. - Nádvoří  muzea J. A. K.
Slavnostní odhalení desky s názvem japonské zahrady
za účasti starosty města Tsukyiona 

10. 11., 17 hod. - foyer DK
Vernisáž výstavy fotografií japonského fotografa Ueoka Hiroši 

10. 11., 19.30 hod. - Velký sál DK
Slavnostní večer k 1. výročí otevření japonské zahrady Tsukiyono:
- ukázka japonských bojových umění - Kenyukan Praha - oddíl Yaido
- ukázka čajového obřadu - Robin Heřman - Česko japonská společnost
- koncert vážné hudby - Z. Blašková, B. Smejkal, V. Hollý, J. Král 

9.11. - 11.11. - Restaurace Klub, DK
Dny japonské kuchyně s japonskou kuchařkouwww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund