Číslo: 44
08.11.1999
Článků: 62

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Další etapy oprav budou následovat v příštích letech
Členové rady spolu nekomunikují
V márnici se objevilo hnízdo čmeláků
Rodiče protestují proti navrhovanému využití školky
Olšava se vrátila z Texasu
Peníze nejsou - jdeme loupit
Překročil přechod a větší než malé množství
O ptácích a "nucené" dovolené
Obyvatele Újezdce trápí špatné silnice i černé skládky

Další etapy oprav budou následovat v příštích letech

Rekonstrukce objektu trvala zhruba tři měsíce - Foto: P. Paška
Vlčnov (cab) - Více než dva a půl milionu korun z vlastních finančních zdrojů investovala tato obec do první etapy rekonstrukce Klubu sportu a kultury. "Byla to pro nás největší a finančně také nejzávažnější akce, o které vlastně rozhodlo už předcházející zastupitelstvo v čele s bývalým starostou Šimonem Knotkem," prozradil po páteční kolaudaci starosta obce Jan Pijáček. V rámci první etapy bylo především provedeno odstranění praskajících luxverových oken, která byla nahrazena kvalitnějším a tepelně lépe izolujícím materiálem. "Stavební úpravy tohoto objektu se díky kvalitnímu a téměř až osobnímu vztahu dodavatele stavby podařilo dokončit bez jakýchkoliv vad a nedodělků v daném termínu a od dnešního dne už je znovu přístupný všem občanům," uvedl Pijáček. Rozsáhlá generální rekonstrukce objektu by měla pokračovat ještě dalšími třemi etapami, které rozšíří stávající prostory pro klubovou činnost. Prozatím je sál využívaný v největší míře základní školou, která nemá vlastní tělocvičnu, schází se zde hasiči, trénují fotbalisté AS Žlutý balet, volejbalisté, nohejbalisté, šachisté a probíhají zde zkoušky souborů Čerešničky, Šohajek i cimbálových a dechových muzik. První společenskou událostí v nově zrekonstruovaném klubu byl nedělní zábavný večer pro seniory, který obec uspořádala jako poděkování starším občanům.Členové rady spolu nekomunikují
Uh. Brod (cab) - Ze středečního pravidelného zasedání městské rady odešli zástupci ODS Pavel Josefík, Josef Kolek a Antonín Karásek.
Z jejich vyjádření vyplývá, že komunikace mezi radními neodpovídá jejich představám. "Zasedání rady jsme se rozhodli opustit pro nekonstruktivní, nezodpovědné, nepraktické a nakonec i na veřejnosti zkreslované problémy projednávaných kauz," zdůvodnil tento radikální krok radní Kolek. Zmíněnými problémy jsou podle jeho vyjádření například povolební jednání mezi stranami, založení městské společnosti Poliklinika, s.r.o., otázka spolupráce s firmou Rumpold nebo jednání ohledně mateřských škol.
Nepříliš dobrá spolupráce členů rady se projevila například i na posledním zasedání městského zastupitelstva, kdy z programu na poslední chvíli stáhli volbu dalšího zástupce starosty, navrhovaného Pavla Josefíka. Podle odpovědi na dotaz DDS na čtvrteční tiskové konferenci neví ani sám starosta, proč členové ODS zasedání rady opustili. "Argumentace, která od nich zazněla, nebyla zcela jednoznačná a nedokážu říct, proč odešli," potvrdil starostova slova i jeho zástupce Nováček.
Zda toto rozhodnutí radních z ODS bude mít vliv na další činnost městské rady, prozatím nikdo neví. Přesto je zřejmé, že komunikace mezi zvolenými zástupci města neodpovídá jejich programovému prohlášení.V márnici se objevilo hnízdo čmeláků
Březová (cab) - Pouhý jeden měsíc trvala rekonstrukce márnice na místním hřbitově a definitivně zprovozněna byla na začátku října. "Tato stavba byla značně zdevastovaná, protože od jejího postavení v roce 1947 nebyla až do dnešních dnů udržovaná," vysvětluje rozhodnutí obce starosta František Vacula. Při rekonstrukci byla provedena kompletní oprava střechy, dveří, oken i podlahy. Právě při obnovování podlahy narazili dělníci na velké hnízdo čmeláků. "Bylo to dost hluboko v zemi, ani jsme nemohli najít, odkud pořád vylétali. Zřejmě se tam nastěhovali v zimě, protože je tady celkem teplo," popisuje nález starosta. Přesto museli podlahu nakonec zabetonovat a položit novou dlažbu. Celkové náklady na rekonstrukci, kterou si obec prováděla svépomocí, dosáhly 35 tisíc korun.Rodiče protestují proti navrhovanému využití školky
Uh. Brod - V pořadí již druhou petici podepisují v těchto dnech rodiče dětí i zaměstnanci mateřské školy v ulici Obchodní 1639. První byla adresována městské radě v červnu letošního roku a dvěma sty podpisy v ní protestovali proti návrhu městského zastupitelstva o možnosti pronájmu dvou tříd bývalých jeslí. K tomuto kroku se zastupitelé rozhodli poté, kdy i přes snižující se počet dětí nezrušili žádnou z mateřských škol a navrhovali snížení kapacity tím, že se uvolněné prostory v objektech dvou MŠ nabídnou k pronájmu.
Na třídní schůzce minulou středu však ředitelka školy Renata Nesázalová seznámila rodiče s vypracovanou studií změny účelu využití volných prostor této školky a rodiče zjistili, že svou peticí vlastně ničeho nedosáhli. Studie nabízí dvě možné varianty, které však zájmy dětí příliš nerespektují. Jedna počítá se zachováním šesti tříd pro školku a využitím dvou tříd jeslí pro administrativní účely a město by stála asi 180 tisíc korun. Druhá nabízí čtyři stávající třídy k využití pro klub důchodců, invalidů a knihovnu s čítárnou, tedy investici v hodnotě 350 tisíc korun. "Právě druhá z variant je svým způsobem touto peticí požadována, a proto byla po projednání na odboru školství doporučena," tvrdí starosta. Toto řešení se však s požadavkem rodičů shoduje pouze v jediné věci, a to zachování dvou tříd jeslí, ovšem na úkor jiných čtyř tříd.
Ani jedna z možností se rodičům i zaměstnancům nelíbí a podle svého vyjádření podporují návrh ředitelky Nesázalové. Ta ve svém dopise pro městskou radu doporučovala zachování volných tříd pro děti. "Vzhledem k tomu, že narůstá počet dětí s vadami řeči, navrhovala jsem možnost zřízení logopedické třídy, přípravné třídy pro děti ze sociálně a kulturně znevýhodněného prostředí, například i romské děti, využití na klub pro matky s dětmi, hlídání dětí nebo konzultační dny s psychologem," vysvětluje ředitelka, která zvažuje i možnost provozování rehabilitačních tříd pro tělesně postižené děti. Na tento dopis však starosta nereagoval a tyto možnosti se ve studii vůbec neobjevily.
"To, co jsme napsali v petici, nevzali v potaz a v materiálech se to ani nijak neodrazilo, asi nás zkouší," tvrdí rodiče, kteří upozorňují i na to, že důchodcům by tyto prostory stejně příliš nevyhovovaly a nepřinesly by jim klidné místo, které od města požadují.
Proto se rozhodli spolu se zaměstnanci MŠ znovu protestovat proti navrhovanému využití odesláním další petice. Starosta však, i přes zmiňované doporučení jedné z variant, tvrdí, že nic ještě není rozhodnuto, protože ani rada se touto otázkou zatím nezabývala.
Jana CabákováOlšava se vrátila z Texasu
Z týdenního zájezdu z Dallasu se vrátili před několika dny spokojení členové uherskobrodského folklorního souboru Olšava. Během pestrého pobytu uskutečnili Olšaváci (17 muzikantů, tanečníků a sólistů) čtyři vystoupení u příležitosti pracovních i neformálních setkání předních podnikatelů USA. (Reportáž z tohoto zájezdu přineseme v některém z příštích čísel.)Peníze nejsou - jdeme loupit
Region (vb) - Kdosi dosud neznámý ukradl o víkendu ze stavební buňky v Uherském Brodě elektrickou rozbrušovačku za deset tisíc a jiný lapka se vloudil do kanceláře Slováckých strojíren, odkud si odnesl počítač o dva tisíce dražší. Ten nejšikovnější navštívil ve stejnou dobu ve Vlčnově tři osobní vozidla značek Daewoo, Peugeot a Felicie, kde nafasoval osobní doklady, mobil a autorádio. Škoda byla dvojnásobná než v kanceláři Slováckých.Překročil přechod a větší než malé množství
Region (vb) - Hodinu po obědě poslední sobotu v říjnu projížděl linkovým autobusem na trase Zvolen - Praha přes hraniční přechod Starý Hrozenkov 23 letý mládenec ze Starého Města, u kterého bylo při celní kontrole objeveno 6 gramů "mariánky". Jelikož vlastnil větší, než je malé množství, a určitě se nechtěl podělit, byla mu tráva zajištěna a věc šetří Okresní úřad vyšetřování Policie ČR.O ptácích a "nucené" dovolené
Přišel podzim a tak, jak je obvyklé, že v tomto ročním období padá ze stromů listí a přilétají do našich krajů vrány, i stalo se, že přilétla jedna z těchto vran k jiné své kolegyni a jala se jí krákorat o jednom "vysokém" (nevím, čím si toto označení zasloužil) úředníku, o kterém jistá "nízká" novinářka opět připravuje článek do jistého periodika, pro které, jak se zdá, je bulvární tisk tím nejpřiléhavějším označením. Je až s podivem, že tato vrána věděla o tomto článku více než redakce samotného periodika nebo dokonce (jak se později ukázalo) i víc než "nízká" novinářka. Inu vrány jsou přece jenom informovanější. Je možné, že něco se dozvěděla ona vrána tím, že odečítala přes skleněnou výplň okna redakce. Jako pravděpodobnější zdroj oněch informací se ale jeví smetiště, kam vrány občas zalétnou, aby se nasytily odpadků společnosti. Netušily však ani jedna, že mají posluchače. Již zmiňovaný úředník měl při kouřové pauze takříkajíc uši správně nataženy a všechno slyšel. A protože je to muž činu, zareagoval na její krákání tím, že se zeptal v redakci, co toto krákání znamená. I dozvěděl se, že se článek o něm skutečně připravuje. Požádal proto redakci o možnost se k článku vyjádřit. Redakce blahosklonně souhlasila a vyjádření mu neodmítla. Vyslechla jej, nahrála jej. Ovšem v článku mu vložila do úst termín, který tento úředník neřekl a ani nezná, a to termín "nucená dovolená". Ve kterém slovníku češtiny nebo zákoníku tento termín "nízká" novinářka našla ví bůh. Na to může být odpověď i taková, že toto sousloví si vymyslela spolu s oním ptákem.
Co z toho plyne? Že ptáci jsou důležití, avšak do jaké míry právě vrány, to již nechám na Vás.
(Podobnost se skutečnými jmény je čistě náhodná - bsm z toho bude asi paf.)
Vysoký úředník Josef KolekObyvatele Újezdce trápí špatné silnice i černé skládky
Uh. Brod, Těšov (cab) - Uplynulou středu se na hřišti v Těšově uskutečnilo první výjezdní zasedání městské rady, kterého se vedle všech radních zúčastnilo asi dvacet starších obyvatel této městské části. Během dvouhodinového setkání si tito občané stěžovali především na špatný stav některých vozovek a s tím související nedostatečné dopravní značení, chybějící chodníky, prašnost silnic, nedostatečnou zimní údržbu i péči o veřejnou zeleň.
Mimo jiné upozorňovali i na nevhodný povrch komunikace v ulici Poštovní, špatnou přístupovou cestu ke hřbitovu, nedostatečnou funkci kanalizačních vpustí v oblasti vedle kostela a ulici Podhájí nebo propadání původních, dnes nefunkčních kanálů v několika místech. "Spousta komunikací se zatím nemůže dokončit, protože ještě není provedená kanalizace," vysvětlil starosta Kryštof a přislíbil řešení některých konkrétních připomínek. Velký provoz na hlavní ulici směrem na Luhačovice ani zimní posyp vozovky, na které si obyvatelé také stěžovali, však město zřejmě neovlivní, protože se jedná o státní silnici.
Diskuse se dotkla i problému dvou "černých" skládek v Újezdci, které se začaly podle místních tvořit po odstranění velkoobjemových kontejnerů z obce. "To je i vaše vina, protože po zrušení kontejnerů se měly hned zřídit sběrné dvory, ale protože se tak nestalo, lidé vozí odpad jinam," poukazovali místní. Místostarosta Nováček, který má tuto oblast ve své kompetenci, vysvětlil, že kontejnery musely být zrušeny kvůli novému zákonu, který je nedovoloval. Město v té době sice zavedlo pojízdné sběrné dvory, ale protože se ukázaly jako nedostačující, připravuje na jaro příštího roku zavedení stálého odběrného místa ve všech městských částech. Od nového roku chce město také využívat stavební suť na možné zpevnění některých komunikací, čímž by se vyřešil například i další problém zdejších obyvatel - neudržovaná příjezdová cesta k vinohradům.
Zřejmě ne všechny vznesené připomínky budou moci být splněny, přesto Těšovští toto neobvyklé setkání ocenili jako možnost přímého kontaktu s vedením města.
"Kdybyste si občas obec prošli, zjistili byste sami, co je třeba udělat a příště bychom se už ani scházet nemuseli," navrhl nakonec jeden z místních občanů, což vyvolalo podobný úsměv jako starostovo upozornění, že tyto obchůzky provádí určený městský strážník dvakrát týdně.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund