Číslo: 45
09.11.1998
Článků: 51

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Zasedání zastupitelstva bude rozhodovat o osudu sportovní haly
Volby v Uh. Brodě (seriál - 7. část)
Nejlepší ceny v regionu? To je firma Rojal Uherské Hradiště!

Zasedání zastupitelstva bude rozhodovat o osudu sportovní haly

Ligové dorostenky se choulí zimou při výkladu trenérky. - Foto BoS
Uh. Brod - Devět členů městského zastupitelstva (MZ), a to bez ohledu na stranickou příslušnost, vyzvalo starostu Uherského Brodu ke svolání mimořádného zasedání MZ, které musí starosta dle zákona o obcích svolat. O jak mimořádnou událost jde, když jsou těsně přede dveřmi komunální volby a starosta měl v úmyslu zastupitele svolat pouze ke slavnostnímu otevření japonské zahrady a poté do restaurace U Černého Janka ke slavnostnímu rozloučení?
Důvod je opravdu velmi vážný. Jak vyplynulo na valné hromadě TJ Spartak Uherský Brod, hrozí nejen uzavření sportovní haly, ale dokonce v případě hrozících mrazů trvalé poškození tohoto největšího sportovního stánku pro sálové a jiné sporty ve městě. Spartak totiž nemá finanční prostředky na uhrazení poplatků za energie, a tak Jihomoravská plynárenská zastavila dodávku plynu, hala již není několik měsíců vytápěná a neteče zde teplá voda. V důsledku toho trénují, cvičí a hrají zde svá utkání sportovci z oddílů basketbalu, volejbalu, České asociace sportu pro všechny i žáci sportovních tříd ZŠ Pod Vinohrady ve zcela extrémních podmínkách. Za této situace zde dokonce hrají basketbalové dorostenky nejvyšší soutěž - dorosteneckou ligu, v rámci které do Uh.Brodu jezdí družstva ze všech koutů ČR. Za to, že nezajistí tekoucí teplou vodu a požadovanou teplotu v hale, musí některé oddíly po každém zápase platit nemalé pokuty, nehledě na to, jak se soupeři i rozhodčí podivují nad danou skutečností.
Také ZŠ Pod Vinohrady, která v hale před několika týdny pořádala okresní kolo v sálové kopané žáků, celorepublikové akce Asociace školních sportovních klubů, pořádá pro zdejší nevyhovující podmínky krajské kolo ve sportovní hale v Hluku. Nejde přitom jen o halu, ale také o provoz sokolovny, protože ta je tepelně napojena na kotelnu v hale. Energetická náročnost tohoto zařízení je značná (do 31.8.1998 bylo uhrazeno za energie přes 1 milion korun) a vzhledem k tomu, že stát již nepřispívá tolik na tělovýchovu jako dříve, nepomohlo ani zvýšení příspěvků jednotlivých oddílů za používání haly.
Finanční situace Spartaku je špatná z více důvodů, ale je třeba připomenout, že této tělovýchovné jednotě dluží různé organizace částku přes třičtvrtě milionu korun. A členské příspěvky, vzhledem k tomu, že se jedná především o mládež, nelze zvyšovat nad únosnou míru. Mohlo by se totiž stát, že mnohé rodiny by je už nemohly zaplatit, a tím pádem by muselo mnoho dětí zanechat sportu a některá družstva by se pro nedostatek členů rozpadla.
Částka, která by zachránila situaci, není zase až tak moc velká, aby ji město nemohlo Spartaku poskytnout. Podle našich informací iniciátoři mimořádného zasedání MZ (Ing. Kunc a Ing. Vrána) navrhovali termín ještě do konce minulého týdne, ale starosta města z důvodu zaneprázdnění využil až nejzazší zákonný termín a svolává toto zasedání až na středu 11.listopadu.
A tak se další tréninky, cvičení a také sobotní a nedělní utkání jak dorostenecké ligy, tak oblastního přeboru mužů v basketbalu uplynulý víkend opět konaly za těchto tristních podmínek.
Důsledky stávajícího havarijního stavu jsou asi všem jasné. Ne tak ale současné brodské městské radě, která o tomto problému věděla již dávno (z ledna roku 1998). Navíc dne 10.9. obdržela další žádost místopředsedy Spartaku Josefa Lekeše o pomoc řešit nastalou situaci. Přestože obě žádosti byly adresovány také MZ, rada je před zastupitelstvem zatajila a sama nepodnikla nic. Je to zarážející zejména i z toho důvodu, že 23. září, na posledním zasedání MZ se právě projednávaly rozpočtové změny, v rámci nichž by se tato záležitost mohla prodiskutovat a případně vyřešit. Myslím si, že se rada k této věci postavila zády. Zaráží mě jejich liknavost a absolutní lhostejnost k tomuto velmi závažnému problému. Podivuji se nad tím, jak je možné, že se například vůbec nevyjádřila k zaslaným dopisům, řekl prezident Basketbalového klubu Spartaku Uh. Brod Jiří Janalík.
Rozhodnutí, zda hala v Uh.Brodě bude v provozu, či se nechá během zimy zcela zdevastovat, je v rukou MZ. Stejně jako bylo správné pomoci hokejovému oddílu s provozem zimního stadionu (zde hrál svou roli jistě zájem zástupce starosty Dr. Kočaře) a příspěvku na opravy a provoz koupaliště, je povinností města pomoci i jiným sportovním oddílům. Už jen proto, že sport má nezastupitelnou roli i ve výchově mládeže, prevenci kriminality, užívání drog apod. Oddíly, které sportují v hale, se věnují mládeži ve velké míře. Doufejme, že členové MZ na svém posledním zasedání rozhodnou bez emocí a budou akceptovat návrh iniciátorů tohoto mimořádného zastupitelstva na poskytnutí dotace.
B. SmržováVolby v Uh. Brodě (seriál - 7. část)
K zajímavostem z kandidátních listin jistě patří i to, s jakými zkušenostmi chtějí kandidáti do komunální politiky. Na kandidátce ODS kandidují dosavadní 3 členové zastupitelstva - na 1. místě Ing. Josefík, na 2. místě MUDr. Karásek a na posledním 27. místě Ing. Řihák. Strana zelených má pouze jednoho současného člena zastupitelstva - lídra Ing. Nováčka. Na kandidátce KDU-ČSL figuruje 5 jmen dosavadních členů - 1. Stanislav Zápeca, 3. Marie Zemánková, 4. Pavel Turza, 5. Jarmila Tomancová a 23. Josef Kobsinek. Kromě toho kandiduje i Ing. Hanzelka, který byl členem minulého zastupitelstva. Sdružení DEU a nezávislých kandidátů jde do voleb s lidmi komunální politikou dosud nedotčenými. Nejvíce zkušených politiků (8+3) mají na své kandidátce Nezávislí za rozvoj města.
Členy současného zastupitelstva jsou 1. Ing. Petr Vrána, 2. Ing. arch. Eduard Friedrich (v minulých volbách kandidoval za ODS), 3. RNDr. Jana Mlčková, 4. Ing. Lubor Kunc, 6. Mgr. Zdeněk Moštěk (v minulých volbách taktéž za ODS), 9. MUDr. Miroslav Černý, 11. MUDr. Radomír Matuš a 16. Josef Kovařík. Členy minulého zastupitelstva byli navíc Lubomír Bartošík, Jaroslav Zahrádka a Rostislav Smrž. Kandidátka ČSSD obsahuje 3 současné zastupitele - 4. PaedDr. Jana Kočaře, 5. MUDr. Lubomíra Zlocha a 7. Vojtěcha Boráně. Ing. Ladislav Kryštof byl členem minulého zastupitelstva. KSČM dala na svou kandidátku 4 současné členy zastupitelstva - 2. Dušana Surého, 3. Mgr. Františka Krpala, 6. Věru Blahůškovou a 19. Tibora Takacse. Za KSČM kandiduje i Ing. Ladislav Vítek, který se v průběhu tohoto volebního období vzdal svého mandátu.
Docela zajímavé se zdají být i rodinné vztahy jednotlivých kandidátů. Z toho, co se nám podařilo zjistit, je zřejmé, že v řadě přímé (tzn. manželé, sourozenci, rodiče a děti) kandiduje několik rodinných příslušníků. Nejvíce jich je na kandidátce ODS - manželé Karáskovi, manželé Daňkovi, otec a syn Kolkovi. Na kandidátce DEU + nezávislí kandidáti usilují o přízeň voličů Ing. Volařík a jeho dcera JUDr. Vilímková. Na jiných kandidátkách jsme tyto rodinné vztahy nezjistili. Jsou ale i rodinní příslušníci, kteří kandidují za různé politické strany. Např. Dušan Surý kandiduje za KSČM a jeho bratr Jaroslav za KDU-ČSL, RNDr. Jana Mlčková za Nezávislé za rozvoj města a její dcera Veronika za Stranu zelených, paní Honová za KDU-ČSL a její dcera Mgr. Bistrá za Nezávislé za rozvoj města.Nejlepší ceny v regionu? To je firma Rojal Uherské Hradiště!
Uh. Hradiště (Kk) - Firma Rojal, spol. s.r.o. - velkoobchod nápojů, tabákových výrobků a potravin působí v našem regionu již od roku 1991. Kromě pro obchodníky známých provozoven v Uherském Brodě a Zlíně otevřela nyní provozovnu i v okresním městě. Proč právě zde a co firma Rojal zákazníkům nabízí, jsme se zeptali jejího spolumajitele Jaroslava Habarty: Je pravda, že většina obchodníků nás zná. Oblast, kterou zavážíme, sahá od Uherského Brodu až po hranice Vsetínska, Kroměříž a Hodonín. Denně jsme v terénu až s třinácti Aviemi. Od otevření nové provozovny Cash & Carry si slibujeme především zlepšení služeb pro zákazníky v Uherském Hradišti a okolí. Vyšli jsme tedy vstříc jejich požadavkům, tak, aby si u nás mohli kdykoliv nakoupit. V provozovně firmy Rojal lze rovněž výhodně pořídit větší nákupy bez živnostenského listu na rodinné oslavy či svátky, kdy zákazníci z řad spotřebitelů ušetří na ceně až dvacet procent.
V nadcházející plesové sezoně vycházíme vstříc také zákazníkům z řad organizací pořádajících plesy a zábavy a umožňujeme jim vrátit neprodané zboží. Jaroslav Habarta však upozorňuje na to, že některé druhy zboží, jakými jsou například drobné cukrovinky, se prodávají pouze v obchodním balení. Naproti tomu čtvrtkilové balení kávy, kterou zde najdete v širokém sortimentu, již můžete koupit samostatně. Firma Rojal také výborně spolupracuje s Lineou Nivnice, o čemž svědčí bohatý sortiment džusů, sirupů a lihovin vyráběných touto firmou. Nechybí zde ovšem ani brambůrky, tyčinky, čaje, tabákové výrobky a alkohol od nejdražších až po konzumní lihoviny. Firma Rojal má rovněž systém množstevních slev. Stálým zákazníkům podle množství, výše objednávek a platební morálky poskytuje slevu až tři procenta.
Vyhlásili jsme také akci TOP 10, tato akce spočívá v tom, že pokud zákazník nakoupí zboží nad 10.000,-Kč, má možnost zakoupit deset vybraných druhů zboží za superceny. Akce se pravidelně opakuje ve čtrnáctidenních cyklech. Novinkou pro zlepšení našich služeb zákazníkům budou také expresní závozy zboží. Pokud si tedy obchodník nebude moci přijet nakoupit, jsme schopni po jeho telefonické objednávce a dohodě s personálem zboží připravit a dopravit mu jej přímo do prodejny. Pro zákazníky připravujeme rovněž spotřebitelské soutěže o atraktivní ceny, upřesnil závěrem Habarta. Novou provozovnu firmy Rojal najdou zákazníci na ulici Maršála Malinovského 389 v Uherském Hradišti, v areálu bývalých domácích potřeb vedle ČSAD. Pracovní doba je každý den od 8.30 do 17.00 hodin, v sobotu pak od 8.30 do 12.00 hodin. Telefonické objednávky, popřípadě další informace získáte na telefonním čísle: 0632/30 25 nebo 55 27 52.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund