Číslo: 45
15.11.1999
Článků: 70

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Japonská zahrada nazvána místem přátelství
Soud uznal Kunce vinným
Škola ušetří ročně sto tisíc
Občany trápí systém prodeje bytů
Další možnost pro rockový klub
Část školky Olšava nemá nájemce
Den otevřených dveří v ISŠ
Parkoviště by mohlo pomoci i kultuře v obci
Jedná se o změně složení rady
Setkání starostů ve Vyškovci se stane pravidlem

Japonská zahrada nazvána místem přátelství

Uh. Brod - Vztahy mezi Uh. Brodem a japonským Tsukiyonem se po čtyřech letech od podepsání družební smlouvy znovu posílily. "Tehdy se konala výstava uměleckého skla a na vernisáži byli přítomni kromě Broďanů i hosté z Japonska, kteří mi později nabídli družbu," objasnil historii vztahů bývalý starosta Veselý, který družební smlouvu v roce 1995 podepisoval. Od té doby proběhlo několik setkání představitelů obou měst a po tři roky jezdí studenti na výměnné prázdninové pobyty.
Cílem návštěvy japonských přátel uplynulý týden bylo především pojmenování japonské zahrady v nádvoří Ředitelství muzea J. A. K. Zahrada byla vybudována už v loňském roce za rekordní tři dny, ale protože tehdy probíhaly v obou městech komunální volby, nebylo toto místo vlastně slavnostně otevřeno. "Jsem rád, že jsem i letos mohl přijet jako starosta Tsukiyona, a myslím, že tato zahrada je tím nejlepším dokladem skutečného přátelství mezi oběma městy," uvedl starosta Kohajaši (na snímku).
Na oslavy prvního výročí od vytvoření tohoto uměleckého díla přijal pozvání i jeho tvůrce architekt Takahaši, který odhalil desku s názvem japonské zahrady "Tsukiyono - Zahrada přátelství". Ta by měla být především symbolem dobrých vztahů mezi oběma městy a přinášet lidem to, co má ve svém názvu.
Jak prozradil bývalý starosta Veselý, o její udržování se postarají členové nově založeného Bonsaj klubu v Uh. Brodě, který vznikl právě při zahajování letošních slavností.
Pro obdivovatele tradičních japonských zvyků byl připraven slavnostní večer s ukázkou bojových umění i čajového obřadu a labužníci si mohli v restauraci DK vychutnat speciality této země. Přijela je připravit japonská kuchařka Kimura (na snímku), která hostům nabídla kromě typického suši například polévku ze sojových bobů se zeleninou, zelnou placku na způsob bramboráku s rybou nebo vepřovým masem a rybu se zeleninou obalenou v těstíčku.
Stejně exoticky jako tato jídla chutnal i čaj připravený Robinem Heřmanem při tradičním obřadu, se kterým, nutno říci, nemá naše běžné pití čaje nic společného. "Obřad trvá několik hodin, obvykle celý den, přítomní spolu téměř nemluví a atmosféra v místnosti je velmi tichá, až tajemná. Vše se nese v duchu čtyř symbolů - harmonie, úcta, čistota a ztišení," přiblížil tento zvyk Heřman.
Japonští hosté se s Uh. Brodem rozloučili ve čtvrtek v ranních hodinách a jako dar od starosty si odvezli obraz Vlastmila Mahdala.
Text: Jana Cabáková
Foto: Pavel PaškaSoud uznal Kunce vinným
Uh. Brod (cab) - Krajský soud v Brně zamítl odvolání bývalého brodského místostarosty Lubora Kunce, státního zástupce i samotného města Uh. Brod a potvrdil výrok hradišťského soudu z května letošního roku, který ho odsoudil k podmínečnému trestu odnětí svobody na 6 měsíců se zkušební dobou na 2 roky. Soudce tehdy uznal Kunce vinným z trestného činu maření úkolů veřejného činitele z nedbalosti, v souvislosti s převodem tří milionů korun z krachující banky na společnost Intratoys, která později zanikla, aniž by městu částku vrátila. Podle soudu se obžalovaný dopustil pouze nedbalostního trestného činu a jeho působení ve funkci bylo, podle hodnocení, pro město přínosem. K vymáhání částky by se město mohlo obrátit na řízení ve věcech občansko - právních a požadovat ji jako škodu způsobenou v souvislosti s výkonem funkce. Proti tomuto rozhodnutí soudu už se nelze odvolat, pouze podat stížnost pro porušení zákona ze strany soudu na ministerstvu spravedlnosti.Škola ušetří ročně sto tisíc
Šumice (cab) - Účastníci IV. Evropského kongresu obnovy venkova, který probíhal uplynulý týden v našem okrese, navštívili ve středu některé z obcí regionu Uherskobrodska, aby se seznámili s výsledky hospodaření s energiemi. Vedle Nezdenic a Hostětína zavítali také do Základní školy v Šumicích, která pomocí kogenerační jednotky vyrábí elektrický proud z plynu a ročně tak ušetří sto tisíc korun.
"Před dvěma lety probíhala v obci plynofikace a ve škole se počítalo s obnovením kotelny. V té době přišel starosta s nápadem koupit přístroj, který přeměňuje druhotné teplo z plynového kotle na elektrickou energii pro ohřev vody i samotné využití energie. Mnohokrát jsme diskutovali, zda do tohoto projektu vložit počátečních tři sta tisíc korun, ale po dvou letech můžeme říct, že dvě třetiny nákladů už se nám vrátily," říká ředitel školy Petr Vrága. Namísto dřívějších sto čtyřiceti tisíc korun za elektřinu totiž dnes škola platí pouhých třicet.
"Vytápění původními koksovými kotli znamenalo větší prašnost i znečišťování ovzduší, ale především bylo mnohem více nákladnější. Touto kogenerační jednotkou si pokryjeme vlastní spotřebu elektrické energie zhruba z osmdesáti procent, a navíc si ji vyrobíme za necelou polovinu nákladů ze sítě," vypočítává výhody tohoto systému školník Václav Marek. Z této centrální kotelny je kromě školy vytápěna i velká tělocvična a sauna pro dvacet osob v suterénu školy, kterou využívají nejen žáci školy, ale jednou týdně také veřejnost.
S úsporou nákladů na energie začala škola už před dvěma lety, kdy se v rámci rekonstrukce havarijního stavu střechy a půdy provedla i tepelná izolace starší části objektu školy. Právě v této době vrcholí práce na zateplování přístavby školy, které by měly být ukončeny během čtrnácti dnů, a kvůli nedostatečné izolaci bude následovat i výměna oken.Občany trápí systém prodeje bytů
Uh. Brod (cab) - Na setkání se svými zastupiteli se před čtyřmi dny sešli členové a příznivci KSČM. V. Blahůšková, D. Surý, F. Krpal i M. Katolický informovali občany o konkrétních tématech řešených v MZ i svých postojích při jejich projednávání a celkové situaci v řízení města. Vedle otázky fungování polikliniky, odpadového hospodářství, uložení finančních prostředků z prodeje akcií nebo čestného občanství M. Albrightové se kritice stran zastupitelů nevyhla ani činnost samotné rady. Opačný postoj obhajoval přítomný starosta Kryštof, který odpovídal i na některé vznesené dotazy či připomínky od občanů. V diskuzi žádali své zastupitele, aby změnili vyhlášku o prodeji městských bytů, která stanoví, že o prodej musí mít zájem všichni nájemníci, což je pro ně nevýhodné. Starostou jim bylo přislíbeno, že v příštím roce by ke změně mělo dojít. Občané si stěžovali také na špinavé ulice, špatnou práci městské policie a nevyřešené parkování ve městě.Další možnost pro rockový klub
Uh. Brod (cab) - Poté, kdy si milovníci filmu uhájili svou peticí budovu kina Máj pro dosavadní účely, našla se znovu další lokalita pro možné zřízení rockového klubu. Novým objektem by mohla být budova Zemědělského nákupu a zásobování Hodonín v blízkosti vlakového nádraží. Část prostor využívá místní podnikatel, se kterým město sice oficiálně nejednalo, ale podle starosty Kryštofa by uvítal, kdyby se o nájemné mohl s někým podělit. Další možností, která se pro klub nabízí, je využití staré kotelny na sídlišti Pod Vinohrady. Tento objekt je navíc majetkem města, což by pro provozovatele pravděpodobně znamenalo menší náklady.Část školky Olšava nemá nájemce
Uh. Brod (cab) - V důsledku snížení počtu dětí v mateřských školách schválili zastupitelé na svém zasedání využití části školky na sídlišti Olšava ke komerčním účelům. Na základě tohoto rozhodnutí bylo vypsáno výběrové řízení na pronájem určených prostor. "Vzhledem k tomu, že výběrová komise dostala pouze jednu nebo dvě nabídky a nebyla s nimi spokojena, požádala radu o prodloužení výběrového řízení," uvedl starosta Kryštof. Na svém posledním zasedání rada tento bod přijala a prodloužila termín pro podání přihlášek do výběrového řízení do konce listopadu.Den otevřených dveří v ISŠ
Integrovaná střední škola na Nivnické ulici pořádá ve dnech 26. a 27. listopadu tradiční Den otevřených dveří. Prohlídka školy je spojená s prezentací studijních a učebních oborů a výstavou spolupracujících firem a organizací. Doprovodnou akcí bude představení regionu Uherskobrodska očima studentů.Parkoviště by mohlo pomoci i kultuře v obci
Nivnice (cab) - Během několika dnů by mělo být v provozu rekonstruované parkoviště v blízkosti kulturního sálu Beseda, který je v této obci jediným místem pro pořádání společenských akcí. "Prostory vedle tohoto objektu byly ve velmi špatném stavu, proto se zastupitelé rozhodli pro celkovou úpravu, která by navíc umožnila více parkovacích míst než dosud," říká starosta Nivnice Ladislav Trtek.
Během jednoho měsíce bylo provedeno vydláždění přístupového chodníku k autobusové zastávce i části spojovací cesty k obchodnímu domu a výměna staré dlažby v prostoru parkoviště. Přestože původní projekt počítal s celkovými náklady okolo 700 tisíc korun, díky zapojení místních brigádníků především z řad důchodců se konečnou částku podařilo snížit téměř na polovinu. Namísto dosavadních čtyř tak prostor nabídne deset parkovacích míst. I to by podle starosty mohlo přispět k častějšímu pořádání společenských akcí v přilehlém kulturním sále, patřícím obci, přestože mu chybí především dobré vybavení.
"Jít do zařízení, kde není záchod ani šatna, to asi řadu lidí odrazuje. Navíc je zde naftové topení, což je velice špatný způsob, náročný hlavně ekonomicky," domnívá se starosta. I proto obec usiluje o rozšíření a celkovou rekonstrukci sálu, která by měla proběhnout ještě do konce tohoto volebního období.Jedná se o změně složení rady
Uh. Brod (cab) - Jako reakci na informace uveřejněné v tisku (viz DDS č. 44) jsme obdrželi vyjádření zástupců klubu Nezávislí za rozvoj města, Strany zelených a Demokratické unie. Reagují v něm na slova radního Josefa Kolka, který jako důvod pro odchod členů ODS ze zasedání městské rady 3.11. uvedl: nekonstruktivní, nezodpovědné, nepraktické a nakonec i na veřejnosti zkreslované problémy projednávaných kauz.
"Takto označená jsou právě ta jednání, na kterých se snažíme prezentovat vlastní názory. Ty jsou v některých případech přehlasovány ostatními členy rady za ODS a ČSSD bez zájmu na dosažení shody. Je však s podivem, že právě tyto názory získávají většinovou podporu členů zastupitelstva," uvádí zástupci klubu.
Nesouhlasí také s tvrzením o zkreslovaných informacích a upozorňují na to, že právě na návrh radního Kolka byly tiskové konference přesunuty z dopolední na podvečerní hodinu, aby tak mohl za ODS sdělit názory na veřejnosti. Této možnosti však zástupci ODS ani jednou nevyužili. V případě volby navrhovaného zástupce starosty Pavla Josefíka tvrdí, že toto jim bylo oznámeno těsně před zastupitelstvem, nikdo s nimi tento bod předem nekonzultoval, a proto návrh nepodpořili.
O tom, že rada není schopná řešit důležité body a připravovat podklady pro rozhodnutí MZ a neplní tak svou funkci, mluví i zastupitelé z jiných stran. "Rada byla sestavena účelově a zdá se, že jí nejde o zájmy občanů a města, ale někoho jiného," tvrdí F. Krpal (KSČM).
Podle S. Zápeci (KDU - ČSL) je tato situace katastrofální. "V létě jsme nabídku od ODS i klubu ke vstupu do rady odmítli, protože se nám to zdálo předčasné. Teď se situace změnila a my jsme vstoupili do jednání o radikální změně, protože jen taková změna v městské radě by byla užitečná," prozradil Zápeca.
Pokud se strany dohodnou, mohli by zastupitelé vyslovit nedůvěru radě už na svém zasedání v prosinci.Setkání starostů ve Vyškovci se stane pravidlem
Vyškovec (kat) - Šancí pro postupné zlepšování životních podmínek obyvatel na obou stranách česko - slovenské hranice je především příznivé politické klima mezi oběma sousedními státy a dnes také společná vůle představitelů obou republik intenzivně spolupracovat a podporovat příhraniční regiony, které mají vesměs nedostatečnou infrastrukturu a nízký hospodářský rozvoj. V tomto duchu se nesly i závěry jednání při setkání starostů z 11 příhraničních obcí české i slovenské strany za účastí zástupců vlády ČR, okresu, podnikatelů a dalších významných hostů samosprávy, které se uskutečnilo 4. listopadu 1999 v rekreační chalupě u Kubínů v obci Vyškovec. "Budeme jednat o společných problémech a o tom, jak bychom mohli účelně využít peníze z různých programů," uvedl starosta Vyškovce Miloslav Sedlačík.
O možnosti rozvoje příhraničních obcí v rámci mikroregionu Uherskobrodska a připravovaného Euroregionu Bílé - Biele Karpaty hovořil Radovan Kunc. Strategický rozvojový plán Moravských Kopanic nastínil Pavel Kuča, Ivo Škrášek z referátu regionálního rozvoje v Uh. Hradišti podal informaci o programech SAPARD, ARVI, ISPA, CBC i dalších možnostech financování programů. Jana Hajduchová z regionální pobočky Společnost za trvale udržitelný život hovořila na téma Rozvoj šetrného cestovního ruchu v oblasti Bílých Karpat, Vít Hrdoušek, zástupce Správy CHKO BK, seznámil přítomné s územními plány územních systémů ekologické stability.
Jednání se nesla také v konkrétním duchu. Se zajímavým návrhem vystoupila Katka Kubínová. Vyzvala přítomné starosty z obou stran hranice, aby se snažili získat podnikatele ze svých obcí k tomu, aby své firmy také v obcích přihlásili. "Proč by měly být peníze, které byly vydělány zde, investovány úplně jinde. Vzhledem k tomu, že v těchto obcích je velké procento nezaměstnaných mladých lidí, bylo by velmi potřebné, aby jim podnikatelé dali možnost pracovního uplatnění ve svých podnicích," míní vyškovská rodačka.
Velmi kladně bylo hodnoceno navázání kontaktů s Novou Bošácou, Moravským Lieskovým, Zemínským Podhradím i dalšími obcemi na Slovensku. "Chtěli bychom pro občany našich obcí, kteří mají problémy dostávat se do svých obydlí, zajistit, aby nemuseli chodit přes hraniční přechody, ale mohli se pohybovat tak, jak byli celé roky zvyklí," řekl starosta Vyškovce.
Největším přínosem jednání byla možnost zhodnotit to, co se za uplynulý rok podařilo, i dohoda o pravidelných setkáních lidí, kteří se obnově krajiny věnují.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund