Číslo: 46
11.11.1996
Článků: 36

Titulní
Na
Ze
Obchod
Pošta
Kultura
Příloha
Horoskop
Pošta
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Volby do Senátu
NEZÁVISLOST NENÍ NA PRODEJ

Volby do Senátu
Ing. Jaroslav Petřík - Na radnici velkou politiku neděláme
(60, společný kandidát KDU-ČSL a ODA)
Ing. Jaroslav Petřík je ženatý, má 3 děti. Absolvoval VŠE, 22 let pracoval ve staroměstském cukrovaru, od 1.1.1990

Proč jste se rozhodl kandidovat?
Mám dva důvody. První impulz přišel z lidové strany, kde jsem už 30 let členem. Po měsíci rozhodování jsem kandidaturu přijal. Dá se říci, že mě ovlivnila zvučná jména, která se rozhodla v naší republice do Senátu kandidovat. Dospěl jsem k názoru, že v některých křeslech by měli sedět obyčejní lidé, kteří jsou denně v kontaktu s řadovými občany. Tím každý, kdo pracuje na radnici, je. Ovšem přiznám se zcela otevřeně, že jsem se v minulém roce rozhodl z velké stranické politiky odejít. Domnívám se, že jsou tady mladší.

Když jste se stal společným kandidátem KDU-ČSL a ODA, musí vám být blízké "ideály" nejen vaší rodné strany, ale i ODA...
Dá se to tak říci. V zásadních věcech spolu obě tyto koaliční strany souhlasí. V některých se, dejme tomu, odlišujeme. Společná kandidatura vychází z toho, že tyto dvě politické strany nikdy nezpochybňovaly existenci Senátu.

Ovšem zpočátku byl kandidátem ODA starosta Šupka. Proč on vypadl ze hry?
V tomto státě je dejme tomu 5 milionů obyvatel starších 40 let, každý z nich má právo ucházet se o post senátora. Náš starosta nechtěl kandidovat vůči mé osobě, oproti tomu já jsem na tom nic špatného neviděl. Nakonec o všem rozhodla jednání politických stran. My na radnici velkou politiku neděláme, ta patří jinam.

Jako představitel města jste ovšem spojován s některými, ne příliš šťastnými rozhodnutími. Vezměme jako případ ručení majetkem města při rekonstrukci Klášterní vinárny, Radnice v Prostřední ulici atd...
Město ručí majetkem pouze a jen těm podnikatelským subjektům, které zvelebují městský majetek. Na opravu celého areálu klášterní vinárny bychom peníze neměli. Rozhodnutí MěÚ o ručení majetkem bylo správné v době, kdy bylo učiněno.

Ovšem jsou případy všude jinde v ČR, že pokud město ručilo soukromé firmě městským majetkem, tak v případě, že se ukázalo rozhodnutí města jako špatné, zákonitě došlo ke změnám na postech starostů a místostarostů.
Jestliže se některé městské zastupitelstvo rozhodne dělat velikou politiku a jeho členové se začnou přísně stranicky chovat, pak mohou padat hlavy. Musíme si uvědomit, že městské ani obecní zastupitelstvo neudává tón politickému směru vývoje státu. Od toho je Parlament. Na naší radnici jsme přijali pravidlo do problémů města politiku nezatahovat. Město může na výstavbu a opravu objektů vyčlenit necelou třetinu z finančních prostředků, za to bychom toho sami moc neopravili. Investice 26 mil. Kč do Klášterní vinárny a téměř 40 mil. do Radnice, to jsou částky, které se zpravidla úvěrují. Společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti vlastní majetek nemají, čili se ručí tím, co je zhodnocováno a co se městu neztratí. Proto odmítám nařčení, že majetek města se chce zašantročit.

Čerstvým případem, se kterým je vaše osoba - jako zástupce MěÚ spojována, je způsob výběru nového nájemníka Trafiky v Havlíčkově ulici v UH...
Kritériem byla samozřejmě nejvyšší nabídka. Ovšem z dokladu o nejvyšší nabídce 8.000 Kč/m není jasné, zda je to za měsíc, za rok. Členům komise se doklad zdál nevěrohodný.

Ovšem vítězná nabídka paní Foltýnové 4.200Kč + 3 procenta ze zisku byla až pátá nejvyšší... Nehledě na to, vy dokážete odhadnou výši oněch 3 procent, abyste mohl tvrdit, že tato nabídka je nejvyšší?
Takto rozhodla komise tajným hlasováním. Nikdo paní Foltýnovou alespoň verbálně nepreferoval. Každý člen komise napsal pořadí prvních pěti. Po sečtení vyhrála ta nabídka, která měla nejnižší součet. Ovšem dopředu jsme věděli, že se schyluje k maléru. Já tvrdím, že výběrové řízení bylo korektní. Pokud členy komise zaujala nabídka, že 3 procenta z čistého zisku budou poukázána do fondu rozvoje městské památkové zóny, je to její právo.

Vraťme se k Senátu. Jaké máte podle sebe šance?
Pokud bych je neviděl, tak bych se o křeslo neucházel. Jestliže ale lidová strana v tomto volebním obvodu získala v posledních volbách 17,7 procent a byla na 3. místě a ODA získala 7,3 procenta, dává součet 25 procent velkou šanci.

Jak může vaše vítězství ve volbách ovlivnit vaši práci na MěÚ?
Na to budu odpovídat po třech měsících, pokud budu zvolen. Já říkám, že se s největší pravděpodobností vzdám práce na MěÚ. Senát bude muset přesvědčit ostatní, že jeho zřízení mělo smysl. Proto bude jeho pracovní nasazení vysoké. Těžko by se pak dala stíhat ještě další pracovní činnost.

Ptala se M. Miškeříková.NEZÁVISLOST NENÍ NA PRODEJ
Tento dopis je určen všem ředitelům a nebo majitelům firem.

Vážené dámy, vážení pánové,
za několik dnů půjdeme k senátním volbám, k volbám, na které jsou různé názory. Senát je daný naší ústavou a tuto je nutno naplnit, proto senátní volby. Já osobně patřím k těm, kteří by chtěli a to nejenom podnikatelské sféře být této myšlence nápomocni. Mám čtyřletou "praxi" v rámci aktivit ve Sdružení podnikatelů České republiky, kde jsem zastával funkci místopředsedy pro Moravu a Slezsko a zastupoval Sdružení v tripartitě (Radě pro sociální dialog), což představovalo dlouhá jednání ve vládě a parlamentu. Toho bych chtěl využít i jako kandidát v senátních volbách.
Můj volební program se obrací k široké voličské základně a chce v případě mého zvolení řešit celou paletu problémů, ale také bych chtěl být platným při řešení problematiky týkající se podnikání. Proto se tímto obracím právě na Vás, podnikatelé všech stupňů.
Po počátečním, doslova bouřlivém rozvoji malého a středního podnikatelského stavu po revoluci v letech 1990 až 1992, který byl dán otevřením prostoru pro podnikání, restitucemi a privatizací, dochází ke stagnaci a výraznému zhoršení podmínek pro tento stav. Zdaleka není ještě stabilizován. Vysoké odvodové zatížení, skládající se jak z přímých a nepřímých daní,ale zejména z odvodů na zdravotní, nemocenské a důchodové pojištění, v kontextu s neúměrně vysokým přerozdělováním financí, neustále brzdí výše vzpomínaný rozvoj této podnikatelské sféry, t.j.malého a středního stavu a také de facto stabilizaci demokracie. Jedná se totiž o skutečné svobody občana, jeho samostatnost v rozhodování i jeho vliv na nakládání se zdroji, které sám vytvořil. Rozvoj demokracie a ekonomiky ve státě, který je založen na závisti a posilování administrativně kontrolních metod, není možný. Vycházet z předpokladu, že všichni, kdo vlastní majetek, ho získali nezákonně a podvádějí, je špatné. S neúměrným rozšiřováním byrokratického a parátu a posílením kontrolních funkcí státu dochází k ohrožení základních práv občana v demokratickém státě. Jde mně o vytváření reálných podmínek pro dynamický rozvoj malého, středního, ale i podnikatelského stavu jako celku a to za podpory moci výkonné i zákonodárné. Proto bude nutné znovuobnovení trojstranného vyjednávání zástupců vlády, zaměstnavatelů a zaměstnanců a to nejenom v oblasti sociálního dialogu, ale i v oblasti ekonomiky. I pro vládu a Parlament ČR musí být cenné informace a odezva těch, kteří v daných ekonomických podmínkách pracují a tvoří základ nových hodnot státu. Další aktivitou musí být tlumočení konkrétních stanovisek a názorů malého a středního stavu k zákonům, které budou projednávány v Parlamentu ČR a to zejména lobováním v příslušných parlamentních výborech, to vše za dodržení zásady, že existence silného a stabilizovaného malého a středního stavu u nás je nejlepší zárukou demokracie a tím i zachování tržní ekonomiky. Rád bych, pokud budu zvolen a k tomu mně mohou pomoci také Vaše hlasy, ošetřoval i podnikatelskou sféru způsobem, který jsem Vám popsal. Věřím, že s Vaší pomocí se nám to může podařit.
Miroslav Valenta
nezávislý kandidát do Senátu, vol. obvod č. 81www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund