Číslo: 46
17.11.1997
Článků: 49

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Výstava výpočetní a kancelářské techniky
Gymnázium J. A. K. informuje
Posttraumatický syndrom
Otevřeno městské informační centrum
Čtyřicáté výročí základní školy
Z redakční pošty
Vážení vinaři a milovníci vín
POLICEJNÍ TÝDENÍK

Výstava výpočetní a kancelářské techniky
Uh.Hradiště (Mac) - Ve dnech 11. - 12. listopadu proběhla v prodejně Miss Centrum tradiční výstava výpočetní a kancelářské techniky Novinky Podzim 97. Návštěvníci si zde mohli prohlédnout a případně vyzkoušet nejnovější výrobky prezentované i na výstavě Invex 97 v Brně. V první části prodejny byly představovány výrobky firmy Hewlett Packard, především skener, přenosný počítač a inkoustové tiskárny. Své zastoupení zde měla také mobilní komunikace, a to počítač a mobilní telefon GSM, který se dá přes služby Paegas využít na spojení s Internetem. V zadní části prodejny byla společná expozice firem Tesco a Minolta. K vidění zde byla celá řada inkoustových, barevných a laserových faxů a tiskáren. Novinkou byl digitální fotoaparát Dimage V, největším systémem byl MIMS 3 - pro správu a archivaci dokumentů. V těchto dnech byla na veškeré zakoupené zboží poskytnuta sleva pět procent.Gymnázium J. A. K. informuje
Uh. Brod (red) - V letošním roce se skupina studentů z Gymnázia J.A. Komenského pod vedením Mgr. Marie Rosenfeldové zapojí do projektu Sokrates s cílem motivovat mladé lidi k zájmu o problematiku evropanství a integrace do Evropské Unie. Studenti si budou v rámci projektu vyměňovat informace se studenty z německé a anglické školy. Získané údaje využijí pro vytvoření příručky Praktický průvodce, jenž bude informací o životě tří různých regionů.Posttraumatický syndrom
Povodeň je za námi, ale následky ještě přetrvávají. Ztráta střechy nad hlavou, blízkých osob, ... To je něco, s čím se člověk nevyrovná příchodem sucha. Ještě mnoho let mohou lidé, kteří tuto katastrofu zažili, trpět tzv. Posttraumatickým syndromem. Co to znamená?
Znamená to, že katastrofy jsou pro nás velkou psychickou zátěží a náš organismus na ně podle toho reaguje. Pláčem, bolestmi, nervozitou, nespavostí, agresivitou, strachem atd. Reakce se mohou vyskytnout okamžitě nebo až za nějaký čas. A právě ty reakce, které se objeví později, nazýváme posttraumatickým syndromem. Jeho zákeřnost spočívá nejen v délce působení, ale také v tom, že může uniknout naší pozornosti, zejména u dětí.
Proto se ve dnech 4.10. - 18.10. 1997 konal v Krkonoších Ozdravně - rekreační pobyt pro děti ze zaplaveného Starého Města. Díky MŠMT, Obecnímu úřadu ve ST. Městě, Středisku výchovné péče HELP, Radiu Černá Hora Trutnov a řadě sponzorů z okresu Uh. Hadiště (za všechny jmenujme alespoň: Rost St. Město, Gergard a.s. Brumov - Bylnice, Ekostav St. Město, Paleto servis Kněžpole, Stavan Velehrad, Lékárna St. Město, Technika Boršice, KTJ St. Město, OD Mana St. Město, Kovo#market St.Město a další), mělo možnost přes 20 dětí zapomenout na 14 dní na povodňové útrapy a načerpat spoustu fyzických i psychických sil do nového školního roku. Rádi bychom touto cestou poděkovali jménem zúčastněných dětí i organizátorům, všem sponzorům za jejich dary a finanční příspěvky, bez nichž by bylo jen velmi obtížné takovouto akci zrealizovat.
-api-Otevřeno městské informační centrum
Uh.Brod - V říjnu tohoto roku bylo v Uherském Brodě otevřeno Městské informační centrum (MIC), které zajišťuje pro návštěvníky obecné informace o Uh. Brodě a jeho okolí. Také se zde můžete dozvědět provozní doby muzeí, galerií a kin. Jsou zde k dispozici údaje o hraničních přechodech a celních službách. Kromě informační činnosti provádí MIC pro své návštěvníky i služby jako kopírování, scanování a podobné. Provozovatelem MIC je agentura Zvonek společně s městem Uh. Brod. Jeho činnost byla zahájena tombolou, jejíž výtěžek 25 000 korun byl věnován na pomoc lidem postiženým povodněmi.
Elen SladkáČtyřicáté výročí základní školy
Polešovice (Mac) - V pátek 7. listopadu oslavila Základní škola v Polešovicích 40. výročí svého vzniku. Při této příležitosti se zde sešli všichni bývalí i současní učitelé, zástupci Školského úřadu a školské inspekce, a také starosta Polešovic, Ladislav Jančík. Po krátkém prohlédnutí školy následovalo přátelské posezení ve školní jídelně, při kterém hrála cimbálová muzika Jožky Polácha. V páteční podvečer vystoupila v místním kině sólistka Národního divadla Marie Veselá, rodačka z Polešovic. V neděli byla uspořádána akademie žáků Základní školy v kině. Témeř polovina všech žáků zde předvedla bohatý kulturní program. Velkou pozornost upoutaly moderně vybavené učebny hudební výchovy, přírodopisu, knihovna, a také výstava, která byla připravena k příležitosti oslav.Z redakční pošty
Co všechno najdeme v učebnicích
Jak se svět mění. Před 52 lety jsme mohli slavit vítězství nad fašismem. Kdo by před 52 lety řekl, že se na fašismus zapomene, a to zrovna v českých zemích. Že si dnešní vláda dělá patent na rozum v ekonomice a že to tak úplně nevychází, se snad už dnes nemusí pochybovat. Ztráty, které mají platit občané a které jsou způsobené vládu, nedostatečnými zákony, zřejmě i špatnou kvalifikací, za které není žádný zodpovědný. Příkladů je myslím dost. Rád doplním, pokud by měl někdo pochyby. Že ve zdravotnictví díky samým odborníkům se také vyhazují miliardy Kč, dovede z obyčejných lidí také málokdo posoudit. Až zavírání nemocnic, znemožňování soukromých ordinací a zvyšování podílu občanů na placení za léky, přes ústavně zaručené bezplatné lékařské ošetření, se začíná mnoha - zdaleka ne všem lidem - nelíbit.
Jak to souvisí s fašismem? Velmi dobře. Dnešní vláda, a k ní nesporně patří i ministerstvo školství, děla vše proto, aby vedla český národ na podivnou cestu - cestu velmi nejasnou. Nejen, že se odborníci musí stále učit to, co je známo. Tito odborníci připustí, by se děti učily, že kat českého národa H. Heydrich byl spisovatelem, kterým nebyl (viz. Výpravy do světa literatury 20. stol., nakladatelství Fortuna 1993). A že je nutno jej uvádět jako osobu, jehož citáty je nutno si zřejmě alespoň podle odborníků zapamatovat. O úrovni takových učebnic není myslím pro nikoho, kdo odsuzuje fašismus, žádné téma. Styděl bych se a šel od politiky, která vedle už výše popsaných vyrobených problémů nedává možnost učitelům se řádně věnovat dětem - budoucnosti národů žijících v České republice. A můžeme pokračovat v dalších záslužných činech současné vlády.
Česká justice, která podporuje darebáky, místo vyžadování základních pravidel soužití ve společnosti ( zkuste např. vymáhat soudně od dlužníka Vám dluženou částku peněz), si takové maličkosti ani nevšimne, přes ő 260 odst. 1 trestního zákona, který (ve zkratce) říká, že ten kdo podporuje fašismus, bude potrestán odnětím svobody až na 5 let. Nebo budou žalovat své chlebodárce? Styděl bych se být příslušníkem politických stran tvořících současnou koalici, neboť se zde zřejmě připravuje nové ovládnutí českých zemí německým fašismem a děti jsou takto už na tuto novou realitu připravovány. Bez soudnosti jsou přebírány způsoby německé rozbujeté administrativy a mnohých předpisů a nařízení. Jakým státem budeme, pokud bude u moci dnešní elita?
V. Burýšek, Staré Město

Nezůstali jsme sami ...
Naše škola, II. ZŠ Mojmír II v Uherském Hradišti, leží jen několik desítek metrů od řeky Moravy. Voda k nám však přišla úplně z jiné strany - od středu města. Po opadnutí vody nikdo z nás nevěřil, že bychom mohli 1. září zahájit nový školní rok. V celém přízemí bylo nutné vystěhovat nábytek, odstranit všechny podlahové krytiny, oškrábat poškozenou omítku a zabránit šíření plísní. To všechno bylo třeba provést v devíti třídách, čtyřech kancelářích, pěti odborných učebnách, tělocvičně, skladu sportovních pomůcek a učebnic, školním bazénu a kotelně. Velké úsilí si vyžádalo také zprovoznění žákovských šaten, kde byl až do 19. srpna umístěn sklad humanitární pomoci. Nebýt včasné a obětavé pomoci Charity ze Střílek a vojáků z VÚ Mikulov, provozní pracovníci a učitelé by tento nad míru těžký úkol asi nezvládli. Velmi si vážíme i všech dalších organizací, které nasměřovaly svou pomoc na naši školu.
Jmenovitě tedy děkujeme: -MěÚ Uherské Hradiště za dostatečné poskytnutí investic na nutné opravy budovy a nákup nového vybavení, ZŠ Havlíčkům Brod, ZŠ Fakultní škola Pf UK Praha, ZŠ Tištín, SHŠ Velké Meziříčí za poskytnutí pomůcek a učebnic. -ZŠ Přemyslovice za peněžní dar. -a.s. Kaučuk Kralupy za peněžní dar a počítač -Ped. nakladatelství Scientia za učebnice -Maďarskému velvyslanectví, KRNAP Rýchorská Bouda, MŠMT ČR a ČČK za poskytnutí čtrnáctidenních pobytů pro celkem 230 dětí Vám všem patří náš dík. Svou prací, dary a účastí jste nám podali pomocnou ruku, kterou Vám s vděkem a upřímností na dálku tiskneme.
Vedení školy a pracovníci II. ZŠ Mojmír Uherské HradištěVážení vinaři a milovníci vín
Uh.Hradiště (red) - V neděli 26. listopadu se uskuteční v hotelu Grand v Uherském Hradišti výstava Zahraniční vína 97. I letos budete mít jedinečnou příležitost poznat a vychutnat si okolo 200 vín z proslulých vinařských oblastí z celého světa. Ať už z Francie, Itálie, Španělska, Řecka, Kypru a mnoha dalších. Také je připravena vinařská lahůdka v podobě Beaujolais nouveau, které bude přivezeno speciálně z Francie a Vy budete první, kteří jej ochutnají.POLICEJNÍ TÝDENÍK
Vloupání do kostela
V době od 2. do 5.11. se vloupal neznámý pachatel v obci Prakšice do kostela, kde však nebylo zjištěno žádné odcizení věcí. Způsobená škoda činí 989,-Kč, (poškození zámku dveří kostela).

Koupil a nezaplatil
Policisté z OOP Uh. Hradiště provádí šetření trestního činu podvodu, ze kterého je podezřelý 33ti letý pachatel z obce Lipina, který si na konci měsíce září odebral na fakturu pračku Philco v prodejně Termat v Uh. Hradišti. Tuto však neuhradil, pračku prodal a peníze použil pro svoji potřebu.

Půjčil a nevrátil
Policisté z OOP Uh.Hradiště dále provádějí šetření tresného činu podvodu, ze kterého je podezřelý 46ti letý pachatel z Uh. Hradiště, který si v polovině měsíce října 1997 vypůjčil ve videopůjčovně Devona v Uh. Hradašti videokameru značky Panasonic s příslušenstvím v hodnotě 20.745,-Kč, kterou však podle smlouvy nevrátil (do 15.10. tak neučinil.)

Alkohol v krvi
Policisté z Buchlovic dne 6.11. kontrolovali 23 letého řidiče osobního automobilu značky Škoda 100 z Buchlovic, u kterého bylo kontrolou zjištěno požití alkoholu a další kontrolou bylo zjištěno, že uvedené vozidlo, řidič odcizil v obci Buchlovice dne 5.11. 1997.

Odcizení trezorku
Dne 7.11. se v ranních hodinách vloupal neznámý pachatel ve Starém Městě do restaurace U Nováků odkud odcizil přenosný trezor s částkou 5.590,Kč ku škodě majitele.

Vloupání do aut
V době od 6. do 7.11. se vloupal neznámý pacatel v katastru obce Boršice do tři osobních vozidel, která byla zaparkována před vinárnou Sovín, ze kterých odciil postupně majiteli z osobního automobilu Renault Nevada ze Slovenska el. nářadí, brusku, vrtačku a pájku a různé nářadí v celkové hodnotě 26.000,-Kč.

Vloupání do prodejny
V době od 7. do 8.11. se vloupal neznámý pachatel v obci Stříbrnice do prodejny potravin, kde odcizil poouze 70,- Kč, přestože se vloupal do trezoru zabudovaného ve zdi. Poté se pokusil vloupat do restaurace, která sousedí s objektem prodejny, což se mu však nepodařilo. Způsobená škoda je odhadnuta na 1.570,-Kč.

Odcizil potraviny
V době od 8. do 10.11. se vloupal neznámý pachatel v UH. Bordě do skladu firmy TAG REAL CONSULRING, kde ze skladu firmy z chladícího boxu odcizil různé potraviny jako salám, sekanou, sádlo, stolní olej a džus, vše v hodnotě 3.000,-Kč.

Vloupání do klubu
V době od 6. do 9. 11. vnikl neznámý pachatel otevřeným oknem do šatny hokejového klubu Lokomotiva V Uh. Ostrohu, odkud odcizil dvě přilby a pár hokejových rukavic v hodnotě 10.000,- Kč ku škodě klubu.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund