Číslo: 48
25.11.1996
Článků: 42

Titulní
Na
Ze
Obchod
Pošta
Kultura
Příloha
Horoskop
Pošta
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


ODPOVĚĎ NĚKOLIKA ÚSPĚŠNÝM POLITIKŮM
Kuřáci na hradišťském gymnáziu
Burza středních škol v Uherském Hradišti
DOPORUČUJI...

ODPOVĚĎ NĚKOLIKA ÚSPĚŠNÝM POLITIKŮM
Nejen k průzkumu agentury Factum....
Pod tímto názvem byla v předminulém čísle publikována má úvaha nad senátními volbami. Šlo o mé názory na současné šance tří kandidátů, které jsem napsal po telefonním rozhovoru s redakcí a zaslal faxem, protože jsem byl od 30. října na léčení v rehabilitačním sanatoriu Karviná.

K některým reakcím na můj článek odpovídám:

K textu pana PhDr. Zapletala uvádím:
1. Není pravda, že text je stanoviskem ODS, protože Oblastní sdružení žádné stanovisko nezaujalo, jde tedy o jeho osobní názor.
2. Je pravda, že článek nebyl konzultován na žádné úrovni ODS, protože jak vyplývá z názvu této strany, může svůj soukromý názor publikovat každý člen bez předchozího schválení kýmkoli.

Musím se ale obšírněji vyjádřit k odpovědím pana ing.Petříka.
1. Že jsem po komunálních volbách 1994 zmizel na politickém smetišti. Do jara letošního roku jsem byl místopředsedou Oblastní rady ODS. Pokud radu považuje za politické smetiště, je to jeho věc, ale s pravdou to nemá nic společného, čili je to nepravda, která jen dokresluje jeho vztah ke koaliční straně a jistý druh #politické kultury# a arogance. Já jsem považoval, na rozdíl od ing.Petříka vždy Národní frontu za politické smetiště, kde ČSL byla přívěskem a vazalem KSČ.
2. Dále pan ing.Petřík odpověděl, že vede kampaň jiným způsobem, než pomluvami svých protikandidátů. Obecně se dá pomluva popsat jako záměrné zkreslení objektivní skutečnosti a pokud se to týká osoby, tak nejlépe za jejími zády. Nic takového se v mém článku nestalo. Pro přiblížení čtenáři zopakuji některá fakta. Město se rozhodlo opravit bývalé klášterní sklepy. Zvolilo cestu nákladné rekonstrukce do formy luxusní Klášterní vinárny TIC, která by mohla úspěšně prosperovat tak v Brně, ale spíše Praze. Nikde jsem neviděl zveřejněné výběrové řízení na projekt a následnou realizaci, což vyplývá ze zákona. Byla tedy určena firma bez záruk, která si musela vzít na stavbu úvěr 26 mil. Kč a město jí ručilo u peněžního ústavu svým majetkem v hodnotě cca. 40 mil. Kč. Po marných pokusech vymoci splátky se peněžní ústav obrátil na ručitele, tj. město.
Závěr je zcela prozaický. Město, aby #nezašantročilo# svůj nemovitý majetek, tak zaplatí peněžnímu ústavu 26 mil. Kč + úrok, tj. asi 32 mil. Kč. Takže město zaplatí ze své pokladny, potažmo pokladny občanů města, uvedené prostředky za dílo, u něhož údajně ani hodnota určit nelze. To je názorný příklad, jak lze obejít zákon o veřejných zakázkách a peníze se dostanou oklikou tam, kam někdo chce. Již městská vinárna byla pronajata téže firmě, která za nájem dluží do dnešního dne cca. 1,5 mil. Kč městu. Nelze o rozhodnutí říci, že bylo dobré v té době, bylo to prostě rozhodnutí. Čas ukázal, že pro občany města Uh. Hradiště bylo rozhodnutí špatné a nevím, pro koho tedy dobré. Jak dále vyplývá z odpovědi ing. Petříka, podobná metoda byla použita při rekonstrukci staré radnice v Prostřední ulici, ale ve výši 41 mil. Kč, ovšem opět převážně na restaurační provozy.
Jak se říká: #S jídlem roste chuť#. Městskému zastupitelstvu byl dokonce předložen megalomanský plán za 700 mil. Kč, při kterém by patrně přišlo o velké pozemky. Naštěstí tento plán nebyl předkladateli schválen, jak bylo snahou vedení radnice.
Je nepochopitelné, až podezřelé s jakou lehkostí se město pouští do pochybných a nákladných projektů, když jasnou prioritou by měla být bytová otázka, infrastruktura stavby restauračních provozů. Neznám takové město, co staví podobná zařízení a ruší např. lázně pro nerentabilitu. Naši předkové je přeci vybudovali před 60 lety s tím, že budou nerentabilní, ale město je bude dotovat pro zdraví svých občanů. Podobných záležitostí je jistě více, jako výkup pozemku pro penzion, ale na to již není v tomto článku prostor. Spíš bych se zeptal, co Vy na to, pane starosto, místostarosto a hlavně občané města Uh.Hradiště?
Ing.Karel TaftKuřáci na hradišťském gymnáziu
Uh. Hradiště (KiM) - Krátce poté, co byl na Gymnáziu v Uherském Hradišti slavnostně otevřen nový divadelní sál, mohl studentům přibýt další, menší salónek. Jeho účel je však dosti neobvyklý, alespoň co se týče středních škol v naší republice. Jde totiž o místnost pro kuřáky z řad studentů.
Ředitel gymnázia docent Zdeněk Botek se nechal inspirovat návštěvou gymnázia v německém Weissenflesu, kde prostor pro kuřáky úspěšně funguje, a tuto informaci přednesl na studentské radě. #Hlavním důvodem, proč jsem se touto myšlenkou začal zabývat, bylo zamezení možných úrazů, které hrozily studentům. Ti o přestávkách vyhledávají skryté kuřácké koutky mimo školní budovu. Při přecházení frekventované Velehradské třídy jim často hrozí nebezpečí.# Celý návrh a jeho uskutečnění byl však podmíněn souhlasem rodičů, kteří by museli kouření o přestávce svým dětem dovolit. Nápad má však i některé nedostatky. Pravděpodobně by se nejdříve muselo sáhnout ke změně školního řádu, jenž jasně zakazuje kouřit studentům během vyučování a v průběhu akcí pořádaných školou. To platí i včetně přestávek. #Pokud by byl kuřácký koutek zřízen, zamezíme sice úrazům, ale může se stát, že se k již známým kuřákům připojí noví,# řekl ředitel gymnázia.
Zdá se, že těmto studentům hrozí nebezpečí vždy. Jak ze strany silničních pirátů, tak i ze strany smrtelných nemocí, podmíněných závislostí na nikotinu. O osudu kuřárny bylo rozhodnuto v závěru minulého týdne, kdy ji na třídních schůzkách zamítli ti, kdož jsou zodpovědni za své nezletilé ratolesti, tedy rodiče.Burza středních škol v Uherském Hradišti
Vybrat si vhodné povolání je velmi obtížné skoro pro každého žáka 9.třídy. Chystaná burza středních škol (i SOU,OU a U) by toto rozhodnutí měla usnadnit nejen jim, ale i rodičům.
Uskuteční se vednech 27. a 28. listopadu od 8.00 do 19.00 hod. ve velkém sále Klubu kultury v Uherském Hradišti. Prezentovat se budou téměř všechny střední školy. Rodičům, žákům základních škol, budou poskytnuty videozáznamy, ukázky výsledků praktické výuky, ale budou také zodpovězeny zástupci jednotlivých škol jejich dotazy týkající se studia na příslušných školách. Akci připravil Školský úřad v Uh.Hradišti ve spolupráci s Úřadem práce. Mgr. Sylva Štěpitová, Informační a poradenské středisko při ÚP v Uherském HradištiDOPORUČUJI...
I když si mohu vychutnat jízdu vlakem jen ojediněle, například, když mám vůz v servisu, mám toto cestování stále raději. Není nutno ani cestovat na nějakou velkou vzdálenost a pokud si člověk přivstane, dozví se v ranních vlacích, ale nejen v nich, mnoho zajímavého z regionu, jaké jsou kde tržby, který ředitel vyboural nové podnikové auto, kterého šéfa, či odbor již zrušili a samozřejmě se probírá malá, velká, ale i největší politika. Škoda jen, že se těchto rozhovorů na nejvyšší úrovni neúčastní příslušné odpovědné osoby zabývající se profesionálně příslušnou problematikou. Ne všechna, ale převážná většina názorů cestujících, ještě ne dokonale procitnuvších, je častokrát profesionálně dokonalejší, ač vyslovena amatérem, než některé amatérské výstupy, prováděné profesionály.
Navrhuji všem zainteresovaným a kandidujícím kamkoliv, zkuste na přechodnou dobu opustit své železné oře a vyzkoušejte jízdu vlakem. Jistě i Vy, na základě velkých a neopakovatelných zážitků, prominete permanentní zpoždění vlakového spoje.
-jich-www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund