Číslo: 48
01.12.1997
Článků: 50

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Supermarket Slovácko
Setkání šedesátníků
Vezměte děti na pohádku
Optimalizační řešení v našem okrese
Od listopadu městem
Mikulášovy dny v Divadelní kavárně
AKCE x REAKCE
První nekuřácká kavárna
V Portále se křtila kniha
Je třeba projít malbou od realismu k abstrakci
POLICEJNÍ TÝDENÍK

Supermarket Slovácko
nákup v moderním a příjemném prostředí

Na parkovišti u Slovácka najde místo 80 vozů. - Foto: Kk
Dne 27. 11. 1997 zahájil provoz nový Supermarket Slovácko na třídě Vítězství v Kunovicích, patřící Spotřebnímu družstvu Jednota v Uherském Ostrohu. Celý objekt s přiléhajícím parkovištěm, křižovatkou a zařízením prodejny byl pořízen nákladem téměř 50 milionů Kč. Projekt objektu navrhla firma GG Archico Uh. Hradiště. Stavba byla zahájena 26. května letošního roku firmou ZEVOS PLUS, křižovatku pak zhotovila firma STRABAG. Hlavním záměrem k postavení Supermarketu bylo, dle slov Ladislava Peprny, místopředsedy družstva a provozního náměstka SD Jednoty, rozšíření obchodní činnosti a aktivní cíl prosadit se. Stojí také za zmínku, že Supermarket Slovácko se podařilo postavit na velmi atraktivním místě, v blízkosti okresního města a poblíž nové benzinové čerpací stanice. Největší maloobchodní organizace u nás - SD Jednota je tak schopna konkurovat ostatním obchodním organizacím.
Parkoviště u Supermarketu pojme celkem 80 vozidel. V dnešní době je málo obchodních středisek, kde se dá vozem dobře zaparkovat. Situace výjezdu na silně frekventovanou hlavní silnici bude vyřešena po vybudování obchvatu Uh. Hradiště světelnou křižovatkou. Na jaře je také v plánu dokončení parkové úpravy s lavičkami. V Supermarketu bude přispívat k dobré pohodě zákazníků i zřízení dětského koutku. Zde bychom chtěli instalovat různé atrakce pro děti, aby si maminky v klidu nakoupily, nebudou chybět ani balonky a cukrovinky, dodává Josef Hájíček, obchodní náměstek Jednoty. V současné době je v Supermarketu celkem 40 zaměstnanců, kteří se pod vedením ředitelky Marie Kolářové a jejího zástupce pana Ondruše budou starat o dokonalý běh prodejny. Sortiment výrobků, ke kterému patří široký výběr potravin a drogerie, doplňují nájemní stánky.
V Supermarketu Slovácko koupíte také čerstvě upečené cukrářské výrobky a vybraný sortiment průmyslového zboží. V nájemních stáncích najdete keramiku, kožené oděvy, tisk, květiny a dárkové zboží, sportovní potřeby Adidas a Puma, klasické oděvy a kancelář cestovní kanceláře DONAMO. Ke zpříjemnění nákupu v Supermarketu Slovácko, který má rozlohu 1100 metrů čtverečních, přispívá nejenom moderní vybavení a prostředí prodejny, ale také skutečnost, že je Supermarket přizpůsoben i našim invalidním spoluobčanům. K tomuto účelu bylo vybudováno i sociální zařízení zvlášť pro muže a ženy. K dispozici bude také v blízké době občerstvení, kde si zákazníci budou moci zakoupit párek v rohlíku, kávu, limonádu, či zákusky. K dokonalému komfortu byl u venkovní zdi Supermarketu Slovácko umístěn 24 hodin fungující bankomat České spořitelny. Také ti zákazníci, kteří vlastní různé platební karty či platební kartu Komerční banky, zde najdou uspokojení. U pokladny č. 2 je totiž zabudován snímač karet.
V plánu Supermarketu Slovácko je také zabudování terminálu Sazky. Do konce letošního roku připravilo pro své zákazníky vedení Supermarketu četná překvapení. Na každý den jsou připraveny předváděcí akce a ochutnávky. Zajímavá je vánoční soutěž o krásné ceny a možnost slosování kuponů ve spolupráci s cestovní kanceláří DONAMO. A co na závěr? Snad jen neopomenout skvělou otevírací dobu. Od pondělí do pátku lze nakupovat od 7.00 do 19.00 hodin, v sobotu od 7.00 do 17.00 hodin a v neděli od 9.30 do 17.00 hodin. Ke klidnému a spokojenému nákupu zvou pracovníci Supermarketu JEDNOTY.Setkání šedesátníků
Uh.Hradiště (red) - Uherskohradišťští šedesátníci se svými spolužáky a vrstevníky budou v neděli 7.12. v 9.00 hodin přijati starostou města Ing. Ladislavem Šupkou v obřadní síni radnice. V 10.00 hodinn pak bude mše ve farním kostele, při níž bude přečten proslov misionáře P.MUDr Jana Palackého S.J. a zazpívá uherskohradišťský dětský pěvecký sbor pod vedením Karla Dýnky. Odpoledne zahraje šedesátníkům a všem příznivcům populární taneční orchestr UH-Senior band. Taneční odpoledne se koná v Klubu kultury v Uh. Hradišti a začátek je v 16.00 hodin.Vezměte děti na pohádku
Uh. Brod - V neděli 16. listopadu se malý sál Domu kultury v Uh. Brodě rozzářil dětskými tvářičkami. Spolkové loutkové divadýlko zde mělo premiéru své hry Popelka. Třebaže se představení hrálo dvakrát, bylo již tradičně vyprodáno. Pohádka byla určena pro malé děti, a proto velkým kladem tohoto půvabného představení bylo to, že menší přestávky se konaly asi po deseti minutách. Malí diváci se v nich trošku protáhli a oddechli si a mohli pak s větší pozorností sledovat děj. Spolkové loutkové divadýlko uvede Popelku ještě 30. listopadu ve 14.30 a 16.00 hodin. Děti budou pohádkou určitě nadšeny.
Elen SladkáOptimalizační řešení v našem okrese
Uh. Hradiště - Dne 23. května tohoto roku byl projednán a schválen okresní optimalizační skupinou návrh školského úřadu na optimalizaci středních škol na našem okrese. Optimalizační řešení středních škol dopadlo následovně. V nulté vlně byl navrhnut projekt na sloučení SOU stavebního a SPV stavební Uh. Brod. Přepokládaný termín byl 1.7., projektová skupina MŠMT tento projekt zatím doporučila ke schválení. V první vlně optimalizačního řešení by mělo dojít ke sloučení rodinné školy a SOU J. z Poděbrad Uh. Hradiště. Název školy po sloučení určí MŠMT. Obor Rodinná škola by se měl nechat doběhnout, popřípadě by se otevíral obor pouze tříletý. Stávající obory SOU zatím ponechat a doplnit maturitním oborem Hotelová škola (školní rok 98/99). V nádstavbovém studiu ponechat pouze obor Oděvnictví - 1 třída v ročníku.
Další návrh se týká střední zdravotnické školy. Zde by se ponechal 4-letý obor Všeobecná sestra v rozsahu 2 třídy v ročníku. Dvouletý obor Ošetřovatelství by se otevřel pouze při dostatečném počtu zájemců.
Pokračování příště
Petra MacalíkováOd listopadu městem
Staré Město (red) - Na základě rozhodnutí předsedy Poslanecké sněmo#vny parlamentu ČR ze dne 3.11. 1997 vydaného dle ustanovení ő 2 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích a v souladu s ustanovením ő 29 odst. 3 Jednacího řádu poslanecké sněmovny, se obec Staré Město v okrese Uherské Hradiště určuje městem, a to s účinností od 1.11. 1997.Mikulášovy dny v Divadelní kavárně
Uh. Hradiště (red) - Vezměte své děti ve dnech 5.- 7.12. na Mikuláše do nekuřácké Divadelní kavárny na Mariánském náměstí. V odpoledních hodinách na Vás čeká nejen živý Mikuláš, čert a anděl, ale také můžete pozvat své děti na speciality připravené pro tuto příležitost: čertův ocas, pekelný nápoj, mikulášova čepice, andělská balada pro děti, ale také pro dospělé Satanův dech či nápoj trpělivého rodiče stojí za ochutnání.AKCE x REAKCE
Vlastenecká liga fašismus odmítá !!!
Před několika dny zavraždil fašista studenta jen proto, že měl jinou barvu pleti. Po tomto hrozném činu, se začalo opětovně hovořit o fašismu a rasizimu. Vlastenecká liga se stala opět trnem v oku pro některé politiky a pseudohumanisty. Ozvaly se názory, že se musí všechny registrované organizace skinheadů zakázat. Nikdo z těchto organizací však neprotestoval, kromě Ligy, která se cítí být tímto jednáním a vypouštěním polopravd velice poškozená. Vlastenecká liga (VL) je od roku 1993 řádně registrovaným občanským sdružením u Ministerstva vnitra (MV). Odmítáme být označováni za skinheadskou organizaci, protože se skinheady nemá VL nic dočinění. Naprosto odmítáme všechny druhy dogmatické politiky - jmenovitě fašismus a komunismus. Vlastenectví chápeme přímo jako demokratickou hráz zmíněným ideologiím. Máme jasné stanovisko proti moderním zlům současné společnosti, jako jsou drogy, zvýšená kriminalita, nelepšící se ekologické podmínky atd.
Stejně tak zaujímáme tvrdý postoj k šířící se moci organizovaného zločinu, neoprávněnému zvýhodňování některých obyvatel naší vlasti a nepřizpůsobivosti zákonům. Zastáváme stanovisko, které říká, že rovný může chtít rovnost a že slušný člověk má právo na klid a standartní životní úroveň minimálně z důvodu, že platí daně. Odmítáme násilí jako prostředek k prosazení čehokoli, nicméně zastáváme názor, že každý útočník musí být potrestán a že obrana není možností, nýbrž povinností napadených. VL chce spojením podobně smýšlejících lidí pomoci klidnému a kladnému vývoji v naší zemi a je připravena hájit zájmy ČR. Necítíme se být nejlepšími ani předurčenými, ale uděláme vše, co bude v našich silách, abychom pomohli své vlasti a svému národu.
VL za celou dobu své existence neporušila zákony a všechny akce jsou předem nahlášeny a dohodnuty. Na těchto akcích nedochází k žádným výtržnostem. MV v druhém seznamu extrémistickým organizací VL neuvedlo. VL vyhrála soudní spor s Hnutím občanské solidarity a tolerance (HOST), které VL označilo za fašistickou a rasistickou organizaci, přičemž opravdoví fašisté členy VL napadají. Neodmítáme jakoukoliv diskuzi a jsme připraveni si své názory obhájit.
Igor Peňáz, Zmocněnec Vlastenecké ligyPrvní nekuřácká kavárna
Uh.Hradiště (Mac) - V pátek 21. listopadu při příležitosti vernisáže Tomáše Měšťánka byl zahájen provoz nové Divadelní kavárny na Mariánském náměstí, sousedící s výstavním sálem. Jak nám sdělil pan Stanislav Mikula, ve spolupráci se Slováckým divadlem se zde budou pořádat nejrůznější akce. Od večerů poezie přes módní přehlídky, různé soutěže až po večírky pro uzavřenou společnost. Návštěvníci si můžou vybrat ze široké nabídky káv, alko a nealko nápojů, pohárů, zmrzlin a zákusků. Specialitou bude rohlík, pečený na zakázku pro Divadelní kavárnu, upřesnil Stanislav Mikula. Otevřeno je denně v době od 9.00 do 20.00 hod.V Portále se křtila kniha
Uh. Hradiště (JiV) - V nově zřízených prostorách Portalu se ve čtvrtek navečer křtila kniha autorů Jiřího Jilíka, Miloslava Pojsla a Zdeňka Rozkopala. Dobrodružství v klášteře velehradském je poutavé čtení pro malé i velké čtenáře a zavede nás o několik století zpět. Kniha je nádherně ilustrovaná Karlem Benešem. Při křtu nechybělo ani šampaňské a proslovy. Příznivců Jiřího Jilíka se sešlo tolik, že to až samotného autora - jak nám prozradil - velmi příjemně překvapilo. Kniha byla vydána v nakladatelství Moraviapress Břeclav ve spolupráci s Domem knihy Portal.Je třeba projít malbou od realismu k abstrakci
Minulý týden byla v Uherském Brodě otevřena výstava prací bývalých žáků Střední uměleckoprůmyslové školy v Uh. Hradišti. Třebaže jsou nyní posluchači různých vysokých uměleckých škol, setkávají se celkem pravidelně při pořádání společných výstav. Dvě studentky naší nejprestižnější umělecké školy, Akademie výtvarných umění, nám u příležitosti vernisáže poskytly rozhovor. EDI#TY KROPÁČOVÉ z Prostějova, která nyní studuje krajinomalbu, jsme se zeptali:

Jaké byly začátky Vaší tvorby?
Začínala jsem velkými plátny, ale nebylo to ono. Nezvládala jsem velký formát, nevěděla jsem si rady s prostorem. Je lepší si projít malbu od realismu a menších formátů. Abych měla jistotu, že teď, když maluji abstraktně, je z mých obrazů poznat, že mám ponětí i o realistické krajině.

Na Vašich dílech je vidět, že milujete impresionisty. Co Vás k tomuto stylu přitahuje?
Já mám impresionismus velmi ráda. Zaujaly mne jejich tahy, postup při práci. Vyzkoušela jsem si jak barvy fungují na obraze, jak se dá měnit dojem díla, jak s nimi pracovat na povrchu plátna. Dostávám se pořád dál, ale musela jsem projít fází realismu.

Jsou Vaše krajiny skutečné nebo snové?
Jsou částečně snové, ale vycházejí ze skutečnosti. Já když se dívám na krajinu, nemaluji ji přímo, ale čerpám z toho to, co jsem tam vidět chtěla a představovala jsem si, že uvidím.

Takže raději malujete v interiéru než přímo v krajině?
Maluji i v exteriéru. Je to hlavně proto, abych si oživila, jak vypadají v krajině světla a stíny, barvy a plochy. ZDENKA ŘEZÁČOVÁ, rodačka z Uh. Hradiště, se představila hlavně půvabnými vitrážemi a skleněnými šperky. Pro Dobrý den nám řekla: Nyní studuji na AVU obor konceptuální tendence, což je poměrně nový směr. Využíváme v práci sklo, malbu, objekty do přírody i nová média.

Vaše vitráže jsou krásné, ale tak volně moc nevyniknou. Máte už nějakou realizaci?
Zatím ještě ne. Původně měly být tyto vitráže částí velkého okna. Tento motiv by se v něm několikrát opakoval. Je to dosud imaginární okno. Vitráže jsou nyní stále oblíbenější a já hledám v tomto oboru nové směry.

V práci se sklem je i kus řemesla. Jak to jako křehká dívka zvládáte?
Ve škole máme k tomuto účelu k dispozici dílnu i ateliér. Používáme originální tabule barevného skla a olověné pruty, do kterých se vitráže zatavují. Některé práce také pouze navrhnu a realizaci dělá dílna.

Vím, že máte před sebou ještě polovinu studia na vysoké škole. Jaké jsou Vaše plány do budoucna?
Zatím je to především dokončení školy. Pořád mě to táhne ke sklu, ale zkouším i malbu. Ještě nevím, k čemu nakonec dojdu.

Děkuji za rozhovor. Elen SladkáPOLICEJNÍ TÝDENÍK
Vybral auto
V odpoledních hodinách dne 23.11. se vloupal neznámý pachatel v Uh. Hradišti u nemocnice do osobního automobilu značky Škoda Felicia, ze kterého odcizil autorádio značky Sony a 500 Kč v hotovosti. Celková způsobená škoda činní 9.000 Kč.

Krádež kabátu
Ve večerních hodinách dne 22.11. odcizil neznámý pachatel v Uh. Brodě ve vinárně U dobrého medvěda dámský zimní kabát, který byl volně uložený na věšáku. Způsobená škoda majitelce z Bojkovic činí 2.500 Kč.

Vloupání do firmy
V době od 22. do 24.11. se vloupal neznámý pachatel do dílen Fy NOVEX v Kunovicích, odkud odcizil tři vrtačky a poškodil herní šipkový automat. Způsobená škoda činí 25.650 Kč.

Odcizil cigarety
V průběhu noci dne 24.11. se vloupal neznámý pachatel do baru LINKUS v Uh. Hradišti - Jarošově, kde odcizil z výherních automatů asi 10.000 Kč a 200 ks krabiček různých druhů cigaret, alkoholické nápoje a čokolády. Způsobená škoda soukromé majitelce činí 23.900 Kč.

Mladí kradli
V době od 22. do 24.11. se vloupal neznámý pachatel do kadeřnictví v obci Květná, které je umístněno v objektu restaurace Na Zámečku. Zde odcizil finanční hotovost 1.700 Kč a kosmetické přípravky. Celková způsobená škoda činí cca 9.300 Kč. Kriminální policie zjistila dva pachatele ve věku 15 a 17 let z obce Strání, kteří se vloupali do uvedeného kadeřnictví a dále jim bylo prokázáno, že se ve stejnou dobu vloupali do prodejny levné obuvi ve stejné obci, odkud odcizili 400 Kč, sportovní boty, čepice a batoh, čímž majiteli způsobili škodu ve výši 6.000 Kč.

Poškodil zámky
Dne 24.11. během dopoledních hodin poškodil neznámý pachatel v Uh. Hradišti na náměstí Palackého zámky dveří zaparkovaného osobního automobilu značky BMW 325i soukromého majitele. Způsobená škoda činí 6.000 Kč.

Odcizil videokameru
V dopoledních hodinách dne 26.11. odcizil neznámý pachatel v obci Šumice z prodejny elektro videokameru značky Panasonic, která byla volně přístupná ve vitríně prodejny. Způsobená škoda majiteli činí 30.000 Kč.

Vybral auto
V době od 14.00 do 21.15 hodin dne 25.11. odcizil neznámý pachatel na přesně nezjištěném místě v průběhu zásobování obchodů v Otrokovicích, Vizovicích, Zlíně a v Uh. Hradišti z neuzamčeného dodávkového vozidla značky Fiat Ducato koženou tašku s osobními doklady řidiče, doklady od vozidla, holicí strojek a nabíječku od mobilního telefonu. Způsobená škoda činní 7.200 Kč.

Odcizil auto
V době od 25. do 26.11. odcizil neznámý pachatel v Uh. Brodě na ulici Maršovského zaparkovaný dodávkový automobil značky Peugot Boxer, čímž vznikla leasingové společnosti z Pardubic škoda ve výši 700. 000 Kč.

Odnesl si Barbie
V době od 19. do 20.11. se vloupal neznámý pachatel do prodejny na autobusovém nádraží v Uh. Hradišti po rozbití výkladu prodejny, ze které odcizil tři panenky barbie, dvě plyšové hračky a čistící prostředky. Způsobená škoda majitelce činí 3.500 Kč.

Během chvilky
V odpoledních hodinách dne 20.11. odcizil neznámý pachatel v Uh. Hradišti na nám T.G.M. mobilní telefon, který měl majitel volně uložen na pultu stánku s cukrovinkami u kašny. Pachatel využil doby, kdy majitel odešel na WC a tento odcizil. Způsobená škoda činí 5.000 Kč.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund