Číslo: 48
30.11.1998
Článků: 52

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Povolební jednání vedla k dohodě
Starostou se v Brodě stal Ing. Kryštof z ČSSD
Internet v knihovně
Česká pošta zkouší prodávat drogistické zboží
Kdy bude opět fungovat Městské informační centrum?
Známe starosty
Po osmi letech odchází KDU-ČSL z brodské radnice
V Bojkovicích budou asi nové volby
Protidrogová prevence je u mládeže důležitá
Mikuláš už klepe
Naštěstí se mě Yvan nezeptal
Sníh silničáře nepřekvapil

Povolební jednání vedla k dohodě
Uh. Brod (BoS) - Na základě povolebních jednání, která skončila ve středu 25. listopadu podepsáním dohody o společné podpoře kandidátů na uvolněné funkce a ostatních členů městské rady, vznikla na brodské radnici koalice složená z ODS, ČSSD a klubu, který sestavily volební strana Nezávislí za rozvoj města a Strana zelených. Dohodu podepsali členové zastupitelstva z výše uvedených stran. Všechny tři zmíněné subjekty se dohodly na tom, že v devítičlenné radě budou zastoupeny paritně třemi členy. Domluvili se také na tom, že budou prosazovat návrh na ustavení pouze jednoho zástupce starosty a podporovat na funkci starosty kandidáta z ČSSD a na funkci místostarosty kandidáta z klubu Nezávislých a Strany zelených.Starostou se v Brodě stal Ing. Kryštof z ČSSD

Místostarosta Nováček se starostou Kryštofem si vzájemně blahopřejí ke zvolení. - Foto: BoS
Uh. Brod - Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva v Uh. Brodě, které zpočátku vedl nejstarší zvolený člen zastupitelstva Ing. Katolický (KSČM), proběhlo ve čtvrtek 26. listopadu za dostatečného zájmu veřejnosti podle předem připraveného scénáře. Již ve středu byla totiž ukončena povolební jednání podpisem dohody (píšeme na jiném místě), a tak přestože KDU-ČSL těsně vyhrála v tomto městě volby, nezískala na brodské radnici ani v městské radě žádné místo. Zajímavé bylo, že druhá nejsilnější strana - ODS - nenavrhla svého kandidáta na post starosty. Protože členové, kteří byli zvoleni do zastupitelstva, o funkci na radnici neměli zájem z důvodu svých zaměstnání. V případě Jaroslava Koníčka to není možné, dokud nebude uzavřen jeho případ (jmenovaný je obviněn z trestného činu - pozn. red.), říká předseda ODS Ing. Josefík.
Na počátku programu proběhlo ověřování platnosti mandátů všech přítomných zvolených zastupitelů, u všech bylo shledáno vše v pořádku, zasedání se nezúčastnil pouze dosavadní místostarosta Kočař (byl omluven pro pracovní neschopnost). Po složení slibu, který přečetl PaedDr. Šmíd, byl bez připomínek schválen dosavadní jednací řád. Poté zastupitelstvo rozhodlo o tom, že městská rada bude devítičlenná a v Uh. Brodě bude oproti minulému volebnímu období pouze jeden zástupce starosty.
A pak už přišlo k nejdůležitějšímu bodu programu - volbám. Pro veřejnost bylo potěšitelné, že zastupitelé rozhodli o tom, že volit se bude veřejnou volbou. Nejprve byl zvolen starostou města Ing. Ladislav Kryštof, a to 20 hlasy, druhý navržený kandidát Stanislav Zápeca z KDU-ČSL získal pouze 4 hlasy. Na post místostarosty byli navrženi 3 členové zastupitelstva, pan Turza (KDU-ČSL), Ing. Katolický a Ing. Nováček (Klub Nezávislých a Strany zelených). Posledně jmenovaný získal nejvíce hlasů a získal post zástupce starosty. Starosta i jeho zástupce se stali automaticky členy měststé rady. Dalšími členy rady byli zvoleni Ing. Pavel Josefík, MUDr. Antonín Karásek, Ing. Josef Kolek (ODS), Vojtěch Boráň a PaedDr. Rostislav Šmíd (ČSSD), Hana Mahdalová a Ing. Vrána (Klub Nezávislých a Strany zelených).
Poté se ujal své funkce nový starosta města Ing. Kryštof, který vedl další průběh jednání zastupitelstva. To rozhodlo o osmi zástupcích města v okresním shromáždění (Boráň, Josefík, Karásek, Kryštof, Mahdalová, Nováček, Šmíd a Vrána) a dvou zástupcích v okresní školské radě (Kolek a Mahdalová). V dalším bodě přijalo zastupitelstvo rozpočtové opatření, které spočívalo v posílení kapitoly správa mětstského úřadu (fond starosty).
V diskuzi vystoupil dosavadní zástupce starosty a předseda místní organizace KDU-ČSL pan Zápeca, který řekl, že po vítězných volbách předpokládala jeho strana jiné složení na radnici: Chtěl bych, aby moje účast ve funkci místostarosty byla ku prospěchu města a jeho obyvatel, řekl zatím jen prostě zástupce starosty Nováček, který má zkušenosti z práce v obou předcházejících zastupitelstvech i v městské radě. Chci pokračovat v trendu stávající politiky městského zastupitelstva a pokračovat v rozvoji města, v jeho zkrášlení. Budeme se muset zaměřit hlavně na zajištění většího množství parkovišť ve městě. Momentálně nás čeká otázka zdravotnictví, okamžitě otázka rehabilitace a pak následně lůžka následné péče, pro která budeme muset zajistit dofinancování na Ministerstvu zdravotnictví, byl ve svém vyjádření konkrétnější starosta Kryštof.
A na otázku, zda nemá obavy z toho, že vstupuje rovnou na post starosty, aniž by předtím působil alespoň v radě, řekl: Člověk by měl mít nějaké sebevědomí a sebevědomě by měl jít do jakékoliv funkce a hlavně se toho nebát.
B. SmržováInternet v knihovně
Uh. Brod (red) - Od října letošního roku je v Městské knihovně v Uh. Brodě v provozu Internet pro čtenáře. Provozní doba, která je totožná s půjčovní dobou oddělení pro dospělé, je v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 8 do 12 hodin a od 13 do 18 hodin, v úterý od 13 do 18 hodin. Za 30 minut používání Internetu zaplatí zájemce 15 Kč.Česká pošta zkouší prodávat drogistické zboží
Uh. Brod (BoS) - Mnohé občany, kteří občas musí absolvovat frontu u některé z přepážek na uherskobrodské poště, překvapilo, když uviděli, že u balíkové přepážky nabízí Česká pošta drogistické zboží. Nová vedoucí brodské pobočky paní Brodecká, která je ve funkci od 1. listopadu, nás při zájmu o informace ohledně této nové poštovní služby odkázala na uherskohradišťského náměstka pro obchod Ing. Bršlicu: My jsme sice státní podnik, ale stát nám nic nedá a my si musíme zajistit svoji existenci sami. Prodej nejen drogistického zboží je prodej, který pošta zkouší po celé republice jako každý jiný doplňkový prodej, jako je např. prodej novin a časopisů, filmů, losů apod.
Brodští občané zatím o koupi tohoto zboží na poště nijak zvlášť neprojevují zájem a je fakt, že u balíkové přepážky se nijak nezdržuje provoz běžných poštovních služeb. Zavedli jsme to zkušebně teprve před měsícem. Tam, kde se tento prodej neosvědčí, tzn. spíše na velkých poštách, tento druh doplňkového prodeje zrušíme. Někde se to již osvědčilo a připomínám, že Česká pošta to zavádí pouze na vylepšení svých výnosů, říká Ing. Bršlica a dodává, že v žádném případě by tento doplňkový prodej neměl být na úkor zákazníků pošty a např. se podílet na vytváření front na přepážkách.Kdy bude opět fungovat Městské informační centrum?
Uh. Brod (BoS) - Překvapeně zůstávají před uzamčenými dveřmi Agentury Zvonek od 16. prosince stát ti, kteří chtějí využít služeb realitní kanceláře, Městského informačního centra či výlepové služby, které tato agentura donedávna zajišťovala. Na dveřích visí pouze nápis Dočasně uzavřeno! S výrazem dočasně máme jisté zkušenosti, navíc město přispělo této agentuře na provoz Městského informačního centra 50 tisíc korun a pronajalo jí své výlepové plochy, zajímali jsme se proto, jak se k tomuto problému staví brodská radnice.
Jakmile jsem se o uzavření Městského informačního centra ((MIC) dověděla, tj. 14. 11., kontaktovala jsem majitele agentury, ten ale nebyl ve své kanceláři ve Zlíně přítomen. Jeho společník Ing. Dočkal mě ubezpečil, že MIC opět uvede do provozu během 14 dní a kvůli výlepovým plochám, což je v současnosti asi nejpalčivější problém, se mi druhý den ozve sám majitel agentury. Dodnes, tj. do 25. 11. se ale neozval, řekla vedoucí odboru školství a kultury Městského úřadu v Uh. Brodě Markéta Gajdůšková. A tak výlepové plochy zůstaly po volbách v ostudném stavu, není nikoho, kdo by přebíral od zájemců plakáty k vylepení, výlepové plochy se ničí hřebíky, sponkami a rýsováčky (nové plochy přišly město na hodně peněz) a osud Městského informačního centra je údajně ohrožen.
Dosavadní ředitel MIC Antonín Kročil, který prakticky vybudoval v Uh. Bodě MIC a nechal zrekonstrovat výlepové plochy, je ochoten Městské informační centrum v Uherském Brodě provozovat.
A jak se k tomuto problému staví Dr. Zvonek: Řekl jsem paní Gajdůškové, že začátkem prosince začne MIC znovu fungovat. Od pondělka, nejpozději od úterka tam budou noví lidé. Ti, kteří si chtějí do té doby např. vylepit plakáty, mají smůlu. Já to tam vylepovat ze Zlína jezdit nebudu. Co se týká Městského informačního střediska, na to tam lidi budou, zpočátku minimálně 4 dny. Město ale dalo na MIC tak strašně směšnou sumu, že se stydím o tom vůbec mluvit.Známe starosty
Region (FlaJ) - Týden po volbách se v Bánově stal starostou Václav Vystrčil ze Sdružení nezávislých a místostarostou Josef Vystrčil z KDU-ČSL. Na Obecním úřadě v Nezdenicích zasedne v kanceláři starosty Jan Jančařík a místostarosty JUDr. Josef Machala, oba ze Sdružení nezávislých kanidátů za obec krásnější. Minulý týden v úterý zasedalo zastupitelstvo v Prakšicích, starostou se stal Vladimír Vlk a zástupcem starosty Jiří Gajdůšek, oba ze Sdružení nezávislých. Některé obce regionu svolaly zastupitelstva na čtvrtek minulý týden. V Horním Němčí se stal starostou Miroslav Kadlček ze Sdružení nezávislých kandidátů, zástupcem starosty František Krhovský z KDU-ČSL. Starostou Pašovic bude opět Jaromír Čáp a zástupcem starosty Josef Gajdůšek, oba ze Sdružení nezávislých kandidátů za obec krásnější. Ve Vlčnově byl starostou zvolen Jan Pijáček z ODS a zástupcem starosty František Moštěk z KDU-ČSL.Po osmi letech odchází KDU-ČSL z brodské radnice
Přestože v Uherském Brodě těsně zvítězila v komunálních volbách KDU-ČSL, opouští zdejší radnici. Některé občany města to zarazí, avšak pro zasvěcené to není až zas takovým překvapením.
KDU-ČSL má v tomto městě jistě mnoho příznivců, většina z nich ji přišla volit. Vzhledem k necelé 50% volební účasti oprávněných voličů se jejich volební výsledek (cca 20%) tak poněkud smrskává.
Tato strana do letoška nikdy nevyhrála v městě Komenského komunální volby, přesto se některým jejím zástupcům podařilo různými zákulisními jednáními dosáhnout více, než na kolik měli podle výsledků voleb nárok. V roce 1990 vyhrálo volby s přehledem OF, ale starostou se stal Ing. Veselý z KDU-ČSL, vítězná strana získala pouze post místostarosty.
V aby byli pro správu města těmi nejpřínosnějšími. Přesto je třeba jim při odchodu za jejich dosavadní práci poděkovat, protože některé věci se jim určitě podařily. Například velkým přínosem byla jejich účast na radnici pro římskokatolickou církev a Charitu.
Nyní si KDU-ČSL v Uh. Brodě odchází na 4 roky odpočinout a vyzkoušet si poprvé roli opozice.
Tuto situaci můžeme přirovnat k situaci na Slovensku. Tam také vítěz parlamentních voleb (HZDS) nebyl schopen získat spojence k vytvoření vlády a odešel do opozice. Uvidíme, jak se KDU-ČSL v Uh. Brodě vyrovná se svojí novou rolí, zda bude opozicí konstruktivní nebo uraženeckou.
B. SmržováV Bojkovicích budou asi nové volby
Bojkovice (BoS) - Ve čtvrtek 26.11. se rozhodovalo na ustavujícím zasedání městského zastupitelstva o funkcionářích obce. Přestože v tomto městě zvítězila KSČM, ODS a KDU-ČSL, mající dohromady 8 mandátů, si rozdělila všechna místa na radnici i v městské radě. Starostou byl zvolen dosavadní zástupce starosty František Slavíček (KDU-ČSL) a jeho zástupkyní Mgr. Ivana Šobáňová z ODS. Dalšími členy rady byli zvoleni Marie Mahdalová, Mgr. Marek Ogrodník (oba ODS) a Jiří Kostka (KDU-ČSL).
Tyto informace jsme získali v pátek ráno od nově zvoleného starosty Slavíčka, který se ale vůbec nezmínil o skutečnosti, že se v tomto městě nejspíš budou opakovat volby, protože jak 5 členů zastupitelstva, zvolených za KSČM, tak 2 členky ze Sdružení ČSSD + NK se již vzdaly svých mandátů, a stejně tak hodlají podle našich informací učinit i všichni náhradníci z těchto stran. V tom případě klesne počet členů zastupitelstva (15) o více než 1/3 a tak podle zákona o volbách, paragraf 57 odst. 1, písm. a, se zde budou konat nové volby.Protidrogová prevence je u mládeže důležitá
Uh. Brod (FlaJ) - Mezi studenty Gymnázia J. A. Komenského v Uh. Brodě zavítal ve středu 25. listopadu Josef Novák z pražského Sdružení pro protidrogovou prevenci u dětí a mládeže. Cílem jeho přednášky bylo především seznámit mládež s nebezpečími a následky spojenými s užíváním drog a zjistit, jaká je situace právě v Uh. Brodě. Je třeba si uvědomit, že návykové látky neřeší problém, ale mohou naopak člověku uškodit, upozornil studenty J. Novák.
Kromě informací, které se týkaly jednotlivých druhů drog, přivezl s sebou pan Novák pro názornost kufřík s atrapami drog a patnáctiminutovou videokazetu Je droga dobrodružství?. Díky tomuto videu si mohli účastníci přednášky lépe uvědomit skutečné nebezpečí užívání drog. Studenti využili také příležitosti zeptat se na otázky, které je v oblasti drog zajímají.
Vyhýbejte se problému spojeným s užíváním drog a dostanete-li se do společnosti, ve které se drogy objevily, snažte se z ní co nejdříve dostat ven! varoval všechny přítomné přednášející Josef Novák, který je v civilu starostou městské pražské části a drogové problematice se věnuje již několik let.Mikuláš už klepe
Uh. Brod (ik) - Tělocvičná jednota Sokol v Uh. Brodě pořádá tradiční Mikulášskou nadílku spojenou s programem. Na malé i na větší děti a jejich rodiče se už sv. Mikuláš s čertíky těší a zve je srdečně do sokolovny na čtvrtek 3. prosince v 16.30 hod. Kdo z vás, děti, umí hezky zpívat nebo recitovat, pochlubte se a potěšte nejen ostatní děti, ale hlavně sv. Mikuláše.
Tak přijďte - těšíme se na vás!Naštěstí se mě Yvan nezeptal
Nedávno jsem byl v Olomouci. Slétli jsme se tam na pár hodin z celé Evropy. Tonda Sládek přijel z Huštěnovic, Stanislas Peirret, francouzský kulturní rada, z Prahy, Alois Hajda v kostýmu rektora dorazil z Brna, jiní rektoři a prorektoři z Pardubic, Ostravy a z Karlovy univerzity v Praze, autor těchto řádků dojel na tu slávu ze zoologické zahrady na Lešné. Sochař, malíř a kreslíř, čestný občan Uherského Brodu, Yvan Theimer dostával toho dne totiž čestný doktorát v oboru výtvarného umění. Byl jsem při české i francouzské hymně na mého spolužáka hrdý. Abych vydržel, radši jsem některé vzpomínky odháněl od hlavy, např. na Yvanovu maminku, když... Jak krásně by ta krásná žena byla na svého syna ve svém určitě doma nově ušitém klobouku pro tuto příležitost pyšná, kdyby se dožila. Kdyb neumřela v pětačtyřiceti letech...
Moc věcí se mně pak honilo hlavou, když jsme pak seděli po recepci ještě na jednom. Moc učených řečí se tam vedlo o Evropě, co ten Havel atd. atd.
Jenom jsem se bál, aby se mě ten slavný nezeptal na Brod. Jak se žije jeho resp. Komenskému pomníku. Nevím, jestli bych mu v té slavnostní chvíli dokázal říct pravdu. Anebo bych radši vytáhl na světlo jakousi nevinnou, milosrdnou lež: ...že se už čistí, že pan Zápeca už tak zařídil?...
J. KovandaSníh silničáře nepřekvapil
Uh. Brod (FlaJ) - První sníh, který si pospíšil a ukázal se nejen na Uherskobrodsku již v pátek 20. listopadu, určitě nezaskočil pracovníky Správy a údržby silnic. Už v 7 hodin ráno vyjeli naši zaměstnanci se sypači do ulic Uherského Brodu a převážně do obcí v regionu, potvrdila pohotovost dispečerka brodské pobočky paní Mandová. Pro bezpečnou jízdu upravovali silničáři vozovky také ve Starém Hrozenkově, Veletinách, Slavkově, Strání, Březové a v dalších obcích regionu.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund