Číslo: 49
02.12.1996
Článků: 42

Titulní
Na
Ze
Obchod
Pošta
Kultura
Příloha
Horoskop
Pošta
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Senátní volby byly v mnohém poučné
V rukou občanů může být mnohé
ZE SOBOTY NA NEDĚLI...
V Brodě DNY VÝHODNÝCH NÁKUPŮ

Senátní volby byly v mnohém poučné
Český (pro citlivější povahy dodávám též moravský a slezský) volič má za sebou další volby. Ty senátní zaznamenaly jeden rekord: nejnižší voličskou účast v naší historii. Dalším zaznamenání hodným momentem byl ten, že (jak trefně vystihl kterýsi z redaktorů ČT 1) nebylo vítězů ani poražených. Žádná strana nedala najevo ani přílišnou radost z výsledků, ani zklamání. Je na tom něco překvapivého? Rozhodně ne. Má-li Senát takové pravomoci, jaké mu zaručuje naše Ústava, pak ani strana, která v něm obsadí všechna křesla, nemusí se cítit jako vítěz, neboť rozhodující politický kapitál jí z toho stejně neplyne. Ten se rozděluje v Poslanecké sněmovně. Význam Senátu je na snadě až ve chvíli, kdy je právě Poslanecká sněmovna rozpuštěna.
Jednu nesporně zajímavou skutečnost však tyhle volby přece jenom přinesly: daly totiž najevo, že v našich zeměpisných šířkách je pevně zakořeněným folklórem zvyk hledat chyby všude jinde, jenom ne, proboha, u sebe. Tentokrát se takto projevili především někteří představitelé ODS. Totiž v těch případech, kdy ve 2.kole neuspěl kandidát ODS, a náš region (Uherské Hradiště, Hodonín, Zlín) toho byl učebnicovým příkladem, byli voliči obviněni z jednotné fronty proti ODS! Výsledky tedy neovlivnila spousta hrubých chyb (kupících se především v poslední době) naší nejsilnější politické strany a její už takřka neschopnost pokračovat v reformní #polistopadové# politice, ale, nastojte, jednotná opoziční fronta voličů. Politik jistě může vyjádřit překvapení či údiv, ale neměl by si dovolit nařknout kohokoliv z jakéhosi opozičního volebního spiklenectví. A už vůbec by neměl takto spekulovat, neví-li (zvlašť při tak slabé volební účasti), jaký vzorek voličů k volebním urnám vlastně přišel.
Volební výsledek vznikl jen a jen na základě svobodné, demokratické volby. Reálně a rozumně uvažující občan však může vyjádřit spokojenost s tím, že většina senátních křesel patří stranám tzv. pravicovým /můžeme-li tak ODS, KDU-ČSL,ODA a DEU nazvat). Tentýž občan může být spokojen i s tím, že v mnoha obvodech zvítězila politika přístupnější (či chcete-li, lidštější) v podání ODA nebo KDU-ČSL, nad částečnou samolibostí a sebeuspokojením, prezentovanými často ODS. Reálně a rozumně uvažující občan může rovněž být smutný z toho, že ve volebním obvodu č. 75 (Karviná) se ve 2.kole rozhodovalo pouze mezi kandidáty ČSSD a KSČM (tedy kandidáty stran, jež stojí na všem možném, jen ne na reálných základech), může být zcela v rozpacích, že senátorem za obvod č. 4 (Most) byl zvolen exponent bývalé StB. Reálně uvažující a rozumný občan má však, bohužel, zcela jiné starosti!
-uk-V rukou občanů může být mnohé
Některé akce vlády České republiky (nejen jednotlivých ministerstev) by měly pobízet k aktivitě nejširší vrstvy obyvatel (náš region, pochopitelně, nevyjímaje). Právě takovou pobídkou může být ustavení Stálé pracovní komise pro odstraňování byrokratické zátěže života občanů a podnikání. Pohleďme na tuto skutečnost ze dvou úhlů. Pomineme-li fakt, že už samotný název komise v člověku evokuje cokoli jiného, jen ne snahu o boj s byrokracií, v prvé řadě nás napadne myšlenka, kterou s vtipem sobě vlastním formuloval Jan Kalvoda: Celá tato iniciativa se totiž může podobat tomu, jako když žába, sedící na prameni, ustaví komisi, která má najít vodu. Háček je vskutku v tom, že zpravidla ministerstva vytvoří problém byrokracie (vzpomeňme třeba problematickou#sociální podporu# Ministerstva práce a sociálních věcí ČR), a poté vláda, jíž jednotlivé resorty podléhají, musí celou záležitost napravit. Jinými slovy: titíž lidé (poslanci, ministři atp.), kteří problém vytvořili, jej nyní také budou řešit?
Navrhoval bych jiný postup: ministři, kteří vypustili z láhve džina byrokracie, neměli by již déle být ministry. Spíše, než nějaká komise, by přebujelou administrativu měli řešit v jednotlivých resortech. Tam přece nejlépe vědí, kde je bota tlačí a kde občany nejvíce otravují. A v neposlední řadě mnozí lidé jsou za hladký chod úřadů (rozuměj chod co možná nejjednodušší, nejlevnější a nekomplikovaný ve vztahu k občanům) odpovědni a ne právě nejhůře placeni! Nedaří-li se jim v této činnosti, je #jádro pudla# v jejich neschopnosti a tudíž celý problém se i po jeho zdánlivém vyřešení může záhy vrátit. Členové a tvůrci tzv. antibyrokratické komise sice neustále zdůrazňují, že tuto práci budou dělat bezplatně, ale to je čirá demagogie. Zaplatíme totiž zákonitě za to, že bude trpět jejich hlavní pracovní činnost (za kterou placeni jsou) a zdarma zřejmě nebudou ani prostory, technika a provozní náklady. A nyní pohled z jiného úhlu: komise bude, ať se to občanům líbí nebo ne.
Pojďme tedy udělat něco pro to, aby její práce nebyla prací sisyfovskou. Každý kloudný úředník i občan ví, kde se zbytečně papíruje a razítkuje, kde se vyhazují peníze a kde si vzajemně komplikujeme život. Poukazujme tedy na tyto nedostatky a atakujme onu antibyrokratickou komisi. Administrativní obstrukce a průtahy se dotýkají takřka nás všech. A my můžeme (a měli bychom) na problémy upozorňovat a vyžadovat řešení. Nelze totiž jen čekat a alibisticky tvrdit, že nic nemůžeme změnit. Budiž tato úvaha rovněž jakousi výzvou k adresné občanské angažovanosti, bez které lze jen ztěží dosáhnout zlepšení. A to se netýká jen 'odstraňování byrokratické zátěže'.
-uk-ZE SOBOTY NA NEDĚLI...

Není tomu dávno, co jsem v neděli ráno procházel chodníkem kolem naší Sportovní haly. A podívejme se! Autíčko na zelené podestýlce. I tak se dovede pobavit naše mladší generace. Že by nebylo žádných svědků z osvětleného parkoviště? Že by nikdo z návštěvníků restaurace, vinárny a blízkého okolí nikoho neviděl? A co městská policie? Nechce se mně věřit, že by to bylo všem jedno. Pokud budeme jenom přihlížet, můžeme se dočkat ještě zajímavějších věcí a situací.
Hrabovský JaroslavV Brodě DNY VÝHODNÝCH NÁKUPŮ
Zaměstnanci České zbrojovky odboru vnitřního obchodu si dovolují pozvat širokou veřejnost k výhodným nákupům do podnikové prodejny v Uherském Brodě, které proběhnou od 16.do 20. prosince. Cílem prodejní akce je obohatit jak cenově, tak i sortimentně předvánoční trh. Jen pro příklad, z bohaté škály předvánočního zboží budou za zajímavé ceny nabízeny vzduchovky, firemní sklo, lovecké nože, oblečení na volný čas, apod.. Také pro ty, kteří budou chtít uvítat Nový rok důstojným rámusem a ohňostrojem, bude připraven široký výběr pyrotechnického zboží. Světlicemi počínaje a dělobuchy konče. Každý návštěvník, který vyplní anketní lístek, se může zúčastnit slosování o ceny. Ceny se vylosují v pátek ve 12.00 hod. z klobouku v podnikové prodejně. Vylosovaní výherci, pokud nebudou přítomni, budou vyzváni k odběru cen v časopise Zbrojovák a taktéž budou vyrozuměni dopisem. Jako první cenu můžete vyhrát vzduchovku, druhý výherce obdrží lovecký nůž a třetí soubor skla s firemní tématikou.
Celý týden budou probíhat bezplatné konzultace a poradenství ve věci zbraní - hlavním konzultantem bude p. Lenikus. Každé dítě obdrží upomínkový předmět - dárek České zbrojovky. Na Vaši návštěvu se těší pracovníci vnitřního obchodu a podnikové prodejny. Zastavte své kroky v předvánočním shonu a přijďte i s dětmi na návštěvu.
J. Frenzlwww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund