Číslo: 49
08.12.1997
Článků: 42

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Pět měsíců po povodni
Divadelní kavárna žije
Město peníze nemá, byty se stavět budou
Země opeřeného hada
Peníze pro ekology
Udělejte něco pro své zdraví
Z redakční pošty
POLICEJNÍ TÝDENÍK

Pět měsíců po povodni
Uh. Hradiště - Jak vypadají pět měsíců po povodni nejpostiženější budovy a instituce? Podíváme se do nejzajímavějších míst našeho města.

Galerie Slováckého muzea
Galerie byla jedním z mála míst, kde zaměstnanci iniciativně přistoupili k vyklízení prostor už v době, kdy se o možné vodě v Uh. Hradišti zatím jenom mluvilo. Podařilo se jim vynosit do prvního patra několik tisíc sbírkových předmětů, čímž zachránili obrovské hodnoty. Voda ale napáchala i tak velké škody, které přesáhly hodnotu čtyř milionů korun. Došlo k destabilizaci spodních vod a podloží, tím byla narušena statika a došlo k roztržení klenby. Na záchraně budovy se neustále pracuje, přesto její otevření je naplánováno nejdříve na léto příštího roku.

Slovácké muzeum
Muzeum bez návštěvníků je mrtvé a nepotřebné, říká na úvod Ivo Frolec, vedoucí muzea. K muzeu patří galerie a památník ve Starém Městě. Celý komplex v loňském roce navštívilo 24 917 lidí, letošní rok má prozatím za tři čtvrtletí 15 376 návštěvníků. Už z toho je vidět, že v tomto roce je pokles návštěvnosti velmi výrazný. Na vině je právě povodeň, neboť galerie stále není zprovozněna. V minulém týdnu došlo k znovuotevření hlavní budovy ve Smetanových sadech. Škody na této budově byly vyčísleny na zhruba osm set tisíc korun. Tato budova pojištěná byla, jednání o odškodnění stále nejsou uzavřena. Opravy, které jsou prováděny, jdou prozatím z rozpočtu muzea. Okresní úřad přispěl částkou zhruba tři sta tisíc korun. Obrovskou pomoc poskytl muzeu okres Mělník, který přispěl ze svého rozpočtu částkou 2,8 milionu korun. Také archeologické sbírky, uložené v podzemí františkánského kláštera, byly díky nabídnuté pomoci ostatních muzeí z naší republiky uvedeny do původního stavu. Paradoxně byl dodatečně vyplaven také pamá tník, který ač na kopci, byl vyplaven díky prasklému potrubí. Hlavní budova měla tu smůlu, že po skoro šesti letech rekonstrukce přišla povodeň. Díky obrovské obětavosti vlastních zaměstnanců a také hasičů z Rudic a Uherského Brodu, kteří nám celé dny a noci odčerpávali vodu, jsme tuto budovu vlastně zachránili. Hlavně nám šlo o depozitáře textilu, které by nasákly a byly by zničené, říká Frolec. Snaha se nakonec vyplatila, neboť v muzeu není zničený jediný sbírkový předmět.

Sportovní hala
Hala byla jedním z nejvíce poškozených objektů. Škody dosáhly výšky deseti milionů korun. Tato budova, která nebyla pojištěna, je momentálně pro sportovní činnost téměř nepoužitelná. Dřevěná podlaha je stržena, zůstal jenom obnažený beton a na tom se bohužel nedá ani cvičit, ani trénovat. Zničeno bylo také vybavení, tj. lavičky, švédské bedny, kožené žíněnky. Funkční zůstaly pouze sály v prvním patře, které využívají gymnastky, šermíři, judisté a aerobik. Sálové sporty tím pádem nemají kde trénovat, musí si pronajímat prostory v jiných městech, a tak se také zvyšují náklady na provoz oddílů. Přestože občanské sdružení žádalo o poskytnutí dotace na všechny možné instituce, které by mohly sportu nějaké peníze věnovat, nevypadá situace nijak nadějně. Od města dostalo pouze půjčku tři sta tisíc korun, která v dané situaci téměř nic neřeší. Dotace nebyly prozatím žádné poskytnuty. Projekt je zpracován, bylo by možné ihned položit novou podlahu zn. Lobadur se špičkovým povrchem, ale jenom tato investice stojí 2,5 m ilionu korun. Miroslav Uherka ze sportovní haly k tomu říká: Rozhodně si myslíme, že podpora ze strany města i okresu měla být větší. Sportovní hala slouží dětem a mládeži celého okresu. Chceme všechny peníze, které máme k dispozici, investovat do obnovy povrchu v hale tak, abychom mohli k l. 9. l998 zahájit provoz. Kdy k obnovení provozu dojde, je ovšem ve hvězdách. Naděje, že by sportovní hala dostala odněkud peníze, je velmi mizivá a ani samotný svaz nedává mnoho nadějí.

Kino Hvězda
Filmový klub,který pravidelně každé léto kino pořádá, musel být evakuován do Jihlavy. Škody, které na kině voda napáchala, byly vyčísleny na sedm set tisíc korun. Naštěstí tato budova pojištěna byla, částečně byly škody nahrazeny. Sál má novou podobu, pro tři čtvrtiny sálu se shodou okolností našla sedadla v divadle Pod Palmovkou v Praze, dřevěné obložení byl nápad vedení kina. Od města dostalo kino finanční podporu okolo tři sta tisíc korun. Díky benefičním koncertům v Karlových Varech a Jihlavě dostalo kino také příspěvky od příznivců filmového plátna. Voda ovšem nadělala větší škodu spíše na filmové škole než v samotném kině. Do přípravy LFŠ byl investován milion korun a v případě nekonání školy bychom o něj přišli. I tak řešíme ztrátu čtyři sta tisíc korun. Toto je také přímý důsledek povodní, říká Jiří Králík. Pomoci nahradit tento schodek by mělo město, Ministerstvo kultury a Asociace filmových klubů. V současné době je kino plně zprovozněno.

Klub kultury
Pod správou klubu jsou mimo jiné Slovácká búda, dům U Sovy, samotný klub a budova č. 35 na Masarykově náměstí (Portal). Celková částka se stále nedá přesně určit, protože škody postupně pořád přibývají. Celkové vyčíslení bude možné až na jaře, ale už teď se částka pohybuje okolo tří milionů korun. Nejpostiženější byl historicky známý objekt Slovácké búdy, který sloužil hlavně jako zkušebna pro Hradišťan a Hradišťánek. Budova sama o sobě žádnou velkou účetní hodnotu nemá, ale její význam v historii města je obrovský, a tak bylo rozhodnuto ji zachránit. Při její rekonstrukci dojde k zvětšení interiéru. Z původního stavu je zapotřebí hlavně zachovat trámový strop. Jelikož vybavení i dřevěná podlaha byly totálně zničeny, bude nutno je plně nahradit. Na škody na všech zařízeních, které klub vlastní, dostali od města jeden milion a dvě stě padesát tisíc korun. Na objekt Slovácké búdy je z toho určeno pět set tisíc korun. Tato částka sama o sobě mnoho nezmůže, a tak byla využita nabídka jedné stavební firmy, která n abídla pomoc ve výši čtyři sta tisíc korun. Shodou okolností tato firma také vyhrála výběrové řízení na opravu objektu. Dále vypomohli menšími částkami fyzické osoby, dárci a akce, které se pořádaly na podporu obnovy - např. benefiční koncert Ivana Mládka nebo aukce výtvarných děl, firma BP věnovala padesát tisíc korun, také Odborový svaz pracovníků kulturních zařízení Praha poskytl dvě stě tisíc korun. Celá rekonstrukce je vyčíslena na l 170 078,- Kč. Za tuto částku bude rekonstruována Slovácká búda, ale vybavení interiéru bude vyžadovat ještě částku tři sta šest tisíc korun. Ředitel Zapletal k tomu dodává: Očekávám a velice se těším na to, že nějakým způsobem - samozřejmě podle svých sil a schopností - na Slováckou búdu přispějí také soubory, které ji nejvíce využívají, teď mám na mysli hlavně Hradišťan. Ke zprovoznění dojde nejdříve v polovině příštího roku.

Jindra VáverkováDivadelní kavárna žije

Přijďte posedět do nově otevřené Divadelní kavárny.
Uh. Hradiště (red) - Divadelní kavárna má naplánovány po úspěšném Mikulášském dni další akce s hudebním doprovodem. První z nich jsou: Jazzové šprýmy a úlety Jana Gajdošíka, známého hradišťského hudebníka. Pohodový podvečer je pro Vás připraven na pátek 12. prosince od 16.00 hodin. Přijeďte si po namáhavém a uspěchaném týdnu posedět při výtečné kávě, sklence či zmrzlinovém poháru do prostor bývalého Díla, nyní Galerie u Zeleného stromu a Divadelní kavárny, což jsou dva spokojené vzájemně se doplňující provozy.Město peníze nemá, byty se stavět budou
Uh. Hradiště (VaMP) - Kromě několika půdních vestaveb město nehodlá v příštím roce stavět městské byty. Je to v prvé řadě z důvodu nedostatku financí, v druhé řadě pro současnou nevyjasněnost programu podpory výstavby nájemních bytů, upřesnil starosta města Ladislav Šupka. Podle informací města se zájem o bydlení v Uherském Hradišti stále zvyšuje. Ovšem je třeba mít na paměti, že 410 lidí, kteří jsou dnes mezi žadateli o městský byt, už někde bydlí. O městský byt v okresním městě může přitom, podle před lety přijatého usnesení, zažádat pouze obyvatel Hradiště. Za posledních pět let evidovalo město 350 až 500 žádostí.
I když se město nehodlá samo pustit do výstavby bytů, stavět se bude. Například na sídlišti Východ město pronajalo pozemek společnosti GG Archiko k výstavbě integrovaného domu se čtyřiceti bytovými jednotkami. Další firma bude na Východě, v ulici Konečné stavět osm bytů, bytový dům vyroste i v ulici V Tůních. Samozřejmě budeme i nadále žádat o státní podporu, prozatím však neznáme podmínky, ukončil debatu o městských bytech starosta Šupka.Země opeřeného hada
Uh. Hradiště (red) - V úterý 9. prosince v 17.00 hodin pokračuje v Muzejním klubu Slováckého muzea třetí beseda cyklu Cesty. Tentokrát navštívíme kolébku starobylých indiánských civilizací, Zemi opeřeného hada - Mexiko s cestovatelem a fotografem Josefem Tymonkem. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.Peníze pro ekology
Brno - Nadace partnertsví je jedinou soukromou nadací, která přiděluje formou grantů prostředky na činnost ekologických organizací v tomto pololetí. Za svou činnost rozdělila přes 19 milionů Kč na více jak 300 projektů občanských sdružení a obecních úřadů. Nadace Partnerství finančně podporuje místní neziskové organizace v celé republice. Na posledním zasedání správní rady bylo podpořeno 27 projektů částkou 2.13 milionů Kč.
Ekologický právní servis (EPS) s pobočkami v Brně a Praze získal grant na rozvoj své dosavadní činnosti právních konzultací ve věcech práva životního prostředí. EPS poskytuje konzultace především občanským sdružením a občanům. V současné době vydal brožuru o právu na informace o životním prostředí.
Další podpořenou organizací jsou Ochránci přirody a krajiny v okolí Brněnské přehrady, usilující o vypracování studie alternativních řešení rychlostní komunikace R43 do severozápadní části Brna. Podle stávajících plánů má dálnice procházet rekreační částí kolem Brněnské přehrady, což je pro řadu místních obvatel nepřijatelné. Příští uzávěrka žádostí o grant Nadace partnerství je 30. ledna 1998. Žádosti je nutné zaslat ve dvou vyhotoveních na formuláři nadace na adresu: Nadace Partnerství, Panská 9, 602 00 Brno, tel.: 05-4221 8350.
Tomáš Růžička, vedoucí projektuUdělejte něco pro své zdraví
Uh. Hradiště - Každý člověk ať už je mladšího, středního nebo pokročilého věku touží ve svém životě něco dokázat. Jeho cíle a přání mohou být různé a pokud jsou v reálném souladu s jeho možnostmi a schopnostmi, jejich dosažení se pak stává jen otázkou času. Ale ať už svých cílů dosahuje dříve či později, otázka jeho zdravotního stavu bude vždy patřit k té jedné z těch nejdůležitějších, neboť i to největší splněné přání se může v jediném okamžiku stát jenom trvalou vzpomínkou a všechny získané hodnoty pak klesnou na cenu padajícího listí. To se stává, když člověk vážně onemocní, mnohdy zbytečně. V současné době můžeme všude kolem sebe pozorovat velký nárůst civilizačních chorob ( rakovina, cévní choroby, cukrovka, alergie, nadváha, stres a jiné), které v mnohých případech mohou vážně narušit a většinou také úplně změnit život své oběti. Situace není růžová a podle světové zdravotnické organizace WHO bude ještě hůř!
Největší hrozbou se přitom mají stát rakovina a cévní choroby, přičemž rakoviny, druhého největšího zabijáka v civilizačních zemích, přibude podle prognóz během příštího čtvrtstoletí o polovinu. Příčinou tohoto stále aktuálního problému, který se týká ať chceme nebo ne, vždy přímo nás všech, vidí přední představitelé WHO v nezdravé stravě a nedostatku tělesného pohybu. Proto byly světovými odborníky sestaveny programy přirozené prevence civilizačních chorob. Odborným garantem těchto programů u nás je MUDr. J. Riedl, jehož základní program Nečekej na nemoc absolvovalo přes 3.000 spokojených klientů s jejíchž příběhy pravidelně seznamujeme čtenáře časopisu Vitalita. Agentura SARAH je nezávislou agenturou působící v oblasti přirozené prevence civilizačních chorob a informuje veřejnost o těchto programech. Provádí také statistickou analýzu zdravotního stavu obyvatelstva České republiky, jejíž výsledky poskytuje do mezinárodních statistik WHO.
Agentura SARAH má sídlo v Nádražní ulici 25, Uherské Hradiště. Veškeré informace o naší činnosti, o programech se dozvíte na telefonu 0632/ 551 481.
Zakladatelé agentury SARAHZ redakční pošty
Usnesení oblastní rady OS ODS Uherské Hradiště
Oblastní rada OS ODS Uh. Hradiště na svém zasedání dne 1. prosince 1997 přijala jednomyslně toto stanovisko k současné politické situaci:
1) Oblastní rada vyslovila jednoznačnou podporu Václavu Klausovi.
2) Oblastní rada pokládá za nezbytné, aby ODS přešla do opozice.
3) Oblastní rada zdůrazňuje, že naší prioritou je vstup do NATO a dokončení ekonomické transformace. Proto důrazně žádáme stávající i budoucí vedení ODS, aby svým dalším postupem neohrozilo naplnění těchto priorit.
Za oblastní radu OS ODS Uh. Hradiště Mgr. Miroslav Maňásek, místopředseda.POLICEJNÍ TÝDENÍK
Odcizil kufřík
Ve večerní době dne 27.11. se vloupal neznámý pachatel v obci Babice na parkovišti u restaurace Sport do dodávkového vozidla značky Škoda 203, ze kterého odcizil kufřík se 110 DM, 4.800 Kč, 2 kalkulačky, dvoje dioptrické brýle a razítko fy Autodoprava Rada Jan Karásek. Celková způsobená škoda činí 12.160 Kč.

Bude hrát
Během půl hodiny v noční době dne 27.11. se vloupal neznámý pachatel do osobního automobilu značky Škoda Favorit zaparkovaného na ulici Hradební u školní jídelny v Uh. Hradišti, odkud odcizil majiteli housle značky Lidl v hodnotě 10.000 Kč.

Poškodil lana
Dne 27.11. oznámil na OOP Strání pracovník-správní mostmistr ze Správy a údržby silnic v Uh. Hradišti, že při běžné prohlídce dne 16.11. zjistil v obci Strání - Květná poškození tří kusů upínacích lan na mostu, a to neznámým pachatelem. Způsobená škoda činí 200.000 Kč.

Nepozornost za volantem
Dne 27.11. v 17.15 hodin došlo na silnici III. třídy mezi obcemi Zlechov a Nedakonice k havárii osobního automobilu značky Škoda 120, jehož 23 letý řidič se plně nevěnoval řízení vozidla, vjel mimo vozovku, kde narazil do stromu. Utrpěl mnohočetná zranění, kterým na místě podlehl. Škoda na vozidle 40.000 Kč.

Odcizil přední sklo
V době od 27. do 28.11. odcizil v Uh. Hradišti - Mařaticích z osobního automobilu značky Škoda Felicia nezjištěným způsobem přední sklo, čímž způsobil majiteli AVX s.r.o. Uh. hradiště v hodnotě 3.500 Kč.

Vloupání do pohostinství
Policisté z Bílovic zadrželi 19ti letého pachatele z Otrokovic při vloupání v pohostinství v obci Březolupy, kde svým jednáním způsobil předběžně škodu ve výši 10.000 Kč. Zajištění pachatele bylo provedeno ve spolupráci s OOP Uh. Hradiště.

Odcizil kabelku
V dopoledních hodinách dne 29.11. se vloupal nezjištěným způsobem neznámý pachatel do zaparkovaného osobního automobilu značky VW Jetta v Uh. Hradišti na ulici 1. máje, ze kterého odcizil dámskou kabelku s doklady majitelky včetně peněženky s 1.800 Kč a dalších osobních věcí. Celková škoda je 4.000 Kč.

Vloupání do Felicie
V době od 29. do 30.11. se vloupal neznámý pachatel v obci Strání do osobního automobilu značky Škoda Felicia, ze kterého odcizil autorádio v hodnotě 7.000 Kč.

Prořezal pneumatiky
V době od 30.11. do 1.12. poškodil neznámý pachatel v Uh. Hradišti osobní automobil značky Chrysler-Voyager tím, že na uvedeném vozidle prořezal 4 ks pneumatik značky Goodeyar, čímž způsobil, majiteli škodu ve výši 20.000 Kč.

Vybral domek
V době od 28.11. do 1.12. se vloupal neznámý pachatel v obci Nivnice do rodinného domku, odkud odcizil barevný televizor, fotoaparát a lovecký nůž, čímž způsobil majiteli škodu ve výši 14.450 Kč.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund