Číslo: 49
13.12.1999
Článků: 79

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Ze smuteční síně vznikne nová kaple
V příhraničí není o byty nouze
Nejlepší mladí sportovci Uherského Brodu
Čistírnu bude obec splácet šest let
Anketa
Vyděrači z Prahy byli zadrženi
Oznámení

Ze smuteční síně vznikne nová kaple
Bystřice pod Lopeníkem (cab) - Zhruba před dvěma lety otevřel místní obecní úřad speciální sbírkový účet za účelem získání finančních příspěvků na výstavbu kaple, která v obci chybí. Dosud jezdí místní farníci na obřady do osm kilometrů vzdálené Komně nebo Bánova, pohřby se konají v místní smuteční síni na hřbitově. Právě tento objekt by měl být rekonstruován a přizpůsoben církevním požadavkům pro konání bohoslužeb, kterým dosud nevyhovuje. "Byl postaven v minulosti pouze k civilním obřadům, je zde nízký strop a pouhých čtyřicet míst k sezení, protože se tehdy s větším množstvím lidí na pohřbu nepočítalo," říká starosta obce Milan Bauka. Původně zvažovalo vedení obce i postavení zcela nové budovy kaple, což by zřejmě uspokojilo přání mnoha zdejších lidí, nakonec však dali přednost jiné variantě. "Zastupitelé se dohodli na tom, že se zaměříme pouze na přestavbu stávající smuteční síně a upustíme od studií na stavbu zcela novou. Jsme omezeni finančními možnostmi a toto řešení bude podle nás levnější. Také současný technický stav síně není nejlepší a opravit by se jistě musela," zdůvodňuje starosta. Podle studie, kterou si mohou Bystřičané prohlédnout na obecním úřadě, se rekonstrukcí především zvětší prostor i kapacita míst k sezení i stání a objekt bude architektonicky lépe zapadat do podoby vesnice.
V této době je na sbírkovém účtu přibližně 250 tisíc korun, podle starosty by však potřebná částka měla být ještě čtyřikrát vyšší. Až poté si obec troufne s rekonstrukcí začít a vložit ještě další jeden a půl až dva miliony korun z celkových odhadovaných nákladů. "Musíme se uskromnit a myslím, že i toto bude pro naši obec dostačující. Nová stavba z toho sice nebude, ale tu starou bude připomínat jen minimálně," tvrdí starosta.V příhraničí není o byty nouze
Starý Hrozenkov (cab) - Tato obec v těsné blízkosti česko - slovenské státní hranice už nabídla svým občanům okolo osmdesáti obecních bytů a v uplynulém týdnu zkolaudovala dalších dvaadvacet bytových jednotek v nákladu téměř dvaceti milionů korun. Na rozdíl od ostatních kopaničářských obcí má právě díky hraničnímu přechodu značně vyšší obecní rozpočet, který může využít k uspokojení potřeb občanů. Před rokem byl například dokončen nový objekt šestnácti bytů, z nichž polovina byla obsazena ještě v tomtéž roce, další byty poskytla obec celnímu úřadu letos. S právě dokončenými byty je to celkem sto čtyři bytových jednotek a podle slov starosty Milana Vaculíka plánuje obec výstavbu dalších dvaceti. I na ně by mohla obdržet obvyklou dotaci od státu ve výši zhruba 320 tisíc korun na jeden byt.
Zájem o bydlení v Hrozenkově přitom nemají jen místní. Novými obyvateli obce se v nejbližší době stanou například rodiny ze Starého Města, Bánova nebo Valašských Klobouků a podělí se o šest bytů v kategorii 3+1, devět 2+1 a sedm garsoniér. Přesto obecní úřad nemohl uspokojit všechny žadatele, kterých bylo původně asi dvakrát více než volných bytů. Všichni také zřejmě nemohli splnit požadavek na složení zálohy ve výši od sto dvaceti do tří set padesáti tisíc korun podle velikosti bytu. "Samozřejmě, že sociálně slabším rodinám pomůžeme i bez složení této částky, protože se tady známe a víme, v jakém případě můžeme pomoci," říká starosta. Po dvaceti letech budou podle něj byty splaceny a přejdou do vlastnictví nájemníků.Nejlepší mladí sportovci Uherského Brodu

Nejlepší sportovce navrhli učitelé tělesné výchovy - Foto: P. Paška

Uh. Brod (cab) - Tradiční vyhlášení nejlepších mladých sportovců tohoto města proběhlo ve středu 8. prosince v sále Restaurace Domu kultury. Vedoucí Městského domu dětí a mládeže Libor Milička vyhlásil vítězné školy v Dětské, Žákovské i Středoškolské sportovní lize a nejlepší jednotlivce za školní rok 1998/1999. Nejmladší žáci pěti brodských základních škol soutěžili v šesti disciplínách, například vybíjené, malé kopané nebo šplhu, starší žáci navíc změřili své síly ve sprinterském víceboji, basketbalu, volejbalu nebo hokeji. Shodně v Dětské i Žákovské lize si první místo vybojovali sportovci ze II.ZŠ Pod Vinohrady, druhé místo obsadila II. ZŠ Na Výsluní a jako třetí skončila I. ZŠ Mariánské náměstí.

Podobně úspěšně dopadla i Středoškolská sportovní liga, kde se na prvních třech místech prostřídaly tři školy. Děvčata soutěžila v přespolním běhu, střelbě ze vzduchovky, stolním tenise, atletických disciplínách a volejbalu. Chlapci měli navíc hokej, sálovou kopanou, nohejbal nebo soutěž o nejsilnějšího dorostence. Nejvyšší počet bodů získalo Gymnázium JAK, a to u chlapců i dívek. Integrovaná střední škola se umístila na druhém místě v kategorii chlapců a třetím u dívek a SOU zemědělské mělo naopak o jednu příčku lepší dívky než chlapce.
V jednotlivcích byli na návrhy učitelů škol oceněni: Martin Jankůj a Aneta Chvílová z I. ZŠ, Martin Skalák a Adéla Starobová z II. ZŠ, Matúš Uhrina a Adéla Juráková z III. ZŠ a Jiří Manásek a Veronika Juračková - studenti nižších ročníků Gymnázia JAK. Střední školy navrhli na ocenění celkem deset svých studentů, kterými byli: Tomáš Sýkora a Vlaďka Lukašíková z Gymnázia JAK, Michal Kolaja a Lenka Výmolová z ISŠ, Karel Mahdal a Andrea Štastná ze SOU zemědělského, Vít Struhelka z Centra odborné přípravy technické, Karel Kadlčík ze stavebního učiliště a Petr Koníček a Magda Klempířová z SOŠ (bývalá rodinka).
"Tento rok byl pro nás plodný a úspěšný a děkuji všem ředitelům škol, kteří nám poskytují zdarma své prostory při pořádání různých akcí," řekl Milička. Ten také udělil ocenění Čin roku řediteli II. ZŠ Zdeňku Mošťkovi za perfektní vedení centra sportu při této škole a příslib dalšího pokračování činnosti.Čistírnu bude obec splácet šest let
Dolní Němčí (cab) - Před několika dny byl zahájen v této obci roční zkušební provoz čistírny odpadních vod, kterou hlavní dodavatel firma Imos Veselí nad Moravou vybudoval během osmi měsíců. Celkové náklady přesahují 40 milionů korun, z nichž musí obec z vlastních zdrojů uhradit 40%, dalšími 30% pomohla státní dotace a poslední část tvoří úvěr. V této době je prostavěných asi 40 milionů korun a od příštího roku obec začíná splácet poskytnutý tříprocentní úvěr ve výši 450 tisíc za čtvrtletí. "Letos jsme investovali devět milionů a využili jsme veškeré peníze, které jsme na to měli nastřádané. V dalších letech bude rozpočet limitovaný právě těmito splátkami, které potrvají až do roku 2006," uvedl starosta obce František Hajdůch. Občané však podle jeho slov čistírnu uvítali. Zastupitelé se navíc rozhodli pomoci místním lidem poskytnutím nutného materiálu i čerpadla k vyčerpání vlastních domovních septiků.
Po připojení obecních budov by se během roku měla postupně napojit celá obec včetně velkých podniků. Po roce totiž bude muset prokazovat osmdesátiprocentní účinnost čistírny a až poté obdrží zbývajících 10% státní dotace, které jsou zatím pozastaveny. Poloautomatický provoz čistírny zabezpečují Slovácké vodárny a kanalizace.Anketa
1. S jakými plány přicházíte na radnici?
2. Jste přesvědčen o tom, že rada v tomto složení bude kvalitnější než dosavadní?
3. Může si město finančně dovolit tři zástupce starosty?


Jaroslav Koníček (ODS):
1. Mám desítky bodů, kterými bychom se měli zabývat. Jeden z nich je například rozpočet města, který můžeme schvalovat až v době, kdy bude jasná koncepce rozvoje města, která chybí. Schvalování rozpočtu bez toho, že bychom věděli, kam chceme město směřovat, je jen operativní a není schopné delšího časového výhledu.
2. Rada tento rok a zvlášť ke konci stagnovala a je zde spousta problémů, které zůstaly nevyřešeny, a v této sestavě se řešení nenabízelo. Mám za to, že nová rada bude vystupovat jednolitě a bude schopna přijímat rozhodnutí, která budou ku prospěchu města. Nikoliv tak, jak se nám někdy podsouvá, že se v ní jedná o osobní zájmy.
3. Jeden místostarosta je v každém případě nutný a to, že musí být tři, vyplynulo z jednání politických stran. Plat zástupce starosty představuje půl promile rozpočtu.

Stanislav Zápeca (KDU - ČSL):
1. Věřím, že všichni chceme pro město to nejlepší. Domnívám se, že bude velmi důležité pokračovat v dobudování polikliniky na celkových sto lůžek, dále si představujeme rozšíření rehabilitace a naším cílem je i to, aby se z této polikliniky stala nemocnice.
2. Za uplynulý rok jsou všichni poučeni. Já se na to dívám jiným pohledem, protože jsem nepracoval ve funkci místostarosty, a domnívám se, že tato rada zaručuje bezproblémové tři roky a všechny návrhy by na zastupitelstvu měly procházet bez velkých problémů.
3. To je velmi diskutabilní, osobně se domnívám, že u města, které má ve svém rozpočtu dvě sta milionů korun, tento plat není to hlavní, co by ho mělo ohrozit. Finanční prostředky se dají získat například i prodejem bytů, nemovitostí nebo zapojením místních podniků do aktivit města.

Jan Kočař (ČSSD):
1. Jsem rád, že se konečně respektují výsledky voleb a přicházím s tím, že tam chci pracovat a ne politikařit. Budu - li pracovat ku prospěchu města a ne nějakých zájmových skupin, tak udělám pro město možná víc, než by někdo čekal. Hlavně budeme muset sladit své názory a pracovat na radnici jako tým. Byl bych rád, kdyby mi byly svěřeny kompetence nad stejnými oblastmi, jako za mého minulého působení na radnici, tedy investice, školství a zdravotnictví.
2. Doufám, že ano, jinak bych do ní asi nevstupoval. Přesto jsem dlouho zvažoval, protože vstupovat dvakrát do jedné řeky se nemá, ale situace, která tady vznikla, asi jinak řešit nešla. V posledních měsících rada nefungovala tak, jak by měla, a předpokládám, že teď to bude lepší.
3. Osobně si myslím, že by na toto město stačili dva místostarostové, ale bylo to takto navrženo a já to respektuji.Vyděrači z Prahy byli zadrženi
Bojkovice (vb) - V úterý 7. prosince byli v tomto městě zadrženi tři muži z Prahy, kteří byli ve stejný den obviněni vyšetřovatelem pro trestný čin vydírání spáchaného formou spolupachatelství. Tito muži ve věku 31 až 33 let donutili v úterý ráno třiadvacetiletého muže z Bojkovic pod pohrůžkou násilí vystoupit z vozidla a nastoupit do jejich vozu. Přitom mu hrozili použitím násilí. "Cestou po něm vymáhali finanční částku tři čtvrtě milionu a vyhrožovali likvidací jemu i jeho ženě a dětem. Kromě toho jej nutili přepsat své vozidlo na jednoho ze svých společníků," uvedl tiskový mluvčí Policie ČR Jaroslav Krejčíř. Poté jej pachatelé nechali ve vozidle, aby se rozmyslel, čehož muž využil a uprchl. Hlídka Obvodního oddělení policie v Bojkovicích je ve stejný den zadržela a předala vyšetřovateli s návrhem na uvalení vazby.Oznámení
Žákům i rodičům vycházejících tříd ZŠ a ZVŠ oznamujeme, že se koná na Středním odborném učilišti zemědělském a Odborném učilišti v Uh. Brodě, ulice Sv. Čecha (vedle sportovní haly) dne 17. prosince Den otevřených dveří. V době od 8 do 17 hodin si můžete prohlédnout celý školní areál včetně autoprodejny a servisu, kde bude vystaven nový automobil Škoda Fabia.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund