Číslo: 5
02.02.1998
Článků: 43

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Kam pro barvy? K firmě LAVIS 2001
Změny správních a místních poplatků
Turecký med - produkt hradišťského J.D. Touru
POČASÍ

Kam pro barvy? K firmě LAVIS 2001

St. Město - Firma LAVIS 2001, s.r.o. ve Starém Městě vznikla na podzim roku 1997. Od té doby se také traduje vznik jejich prodejny barev, laků a drogistického zboží ve Starém Městě na Brněnské ulici. Ačkoliv není tato prodejna rozměrově příliš velká, svojí nabídkou a širokým sortimentem zaujme nejen náhodného zákazníka, ale především jak amatérské, tak profesionální malíře a natěrače. Od 1. listopadu 1997, kdy prodejna vznikla, zaznamenáváme stále narůstající zájem veřejnosti, dodal jeden z majitelů firmy LAVIS 2001, s.r.o., Válek. V širokém sortimentu, který tato prodejna nabízí, najdete takřka vše, od protipožárních a hydroizolačních nástřiků, až po všechny druhy barev a laků, čisticí prostředky, drogistické zboží, prášky na praní, jary, svíčky. Řídíme se především potřebami našich zákazníků, neustále sortiment zboží doplňujeme a doobjednáváme dle požadavků zákazníků, uvedl vedoucí prodejny Hrabinec. Zákazníci zde najdou barvy nejen od českých výrobců, ale i od italských a rakouských firem.
Speciální barvy jako polyuretany na podlahy, na auta a protipožární barvy, patřící do sortimentu prodejny, mohou zákazníci zakoupit jen málokde. Tento je obohacen i o barvy na hračky, ekologické barvy, nitrobarvy, balakryly, epoxidové barvy na podlahy a bazény. Prodejna barev, laků a drogistického zboží ve Starém Městě firmy LAVIS 2001, s.r.o. nabízí také speciální barvy na zdi, jak interiérové, tak fasádní. Snad každého zákazníka ihned zaujme možnost míchání barev. Jsme schopni míchat barvy v jakémkoliv množství, druhu a kterýchkoliv odstínů. Když jsou to rozpouštědlové barvy, lze u nás namíchat 600 odstínů, barvy interiérové na zdivo až 900 odstínů. Jedná se o matné, lesklé, dle přání zákazníka i pololesklé barvy. Pokud si zákazník přeje, dokážeme namíchat barvy od malého množství, jako jsou 3 dcl, až po 10, 20 i 100 litrů. Máme k dispozici také plechovky. Stačí tedy, aby si zákazník vybral a domů jde již s namíchaným odstínem barvy, kterou si přál, upřesnil vedoucí prodejny Hrabinec.
To zajisté není vše, zákazníkům se zde dostane dobré rady, jak a k čemu je vhodné barvy použít, technologický postup a český návod. Pokud se tedy rozhodnete něco natírat, najdete zde skutečně vše, do bohatého sortimentu prodejny barev, laků a drogistického zboží patří i veškeré potřeby pro natírání a malování, štětce, válečky, škrabky, kartáče, válečky na strukturování barev, které dělají reliéfy, tyče pro malíře, který si usnadní práci a nemusí používat žebřík. Prodejna LAVIS 2001, s.r.o - barvy, laky, drogistické zboží nabízí i jednotlivé přípravky nutné na přípravu povrchu, to znamená penetrace, tmely, pěny na vypěňování škvír mezi okny, různé pásky a další. Co se týče záplavových částí, jsme schopni dodávat v jakémkoliv množství sanační omítky, a to od 10 kg až po 100 kilové balení. Zboží vozíme až 3x týdně a maximálně do 3 dnů zajistíme požadované, objednané zboží.
Stojí také za zmínku, že nabízíme například polyuretany, nátěry na podlahy ve dvoukilovém balení, což je pro drobného odběratele velmi výhodné. Tyto polyuretany dovážíme z Itálie a jsou cenově výhodnější nežli od českého výrobce, co se týče kvality, myslím, že je srovnatelná s českými výrobky, ne-li lepší, dodal Válek. Prodejna firmy LAVIS 2001 s.r.o. - barvy, laky, drogerie se nachází u hlavní silnice, je zde možnost zaparkovat přímo před prodejnou, kde i větší odběratel s nákladním autem snadno zaparkuje. Otevírací doba prodejny je ve všechny pracovní dny od 8.00 do 18.00 hodin. Široký sortiment a ochotná obsluha jistě nadchne a uspokojí každého zákazníka.
-placená inzerce-
Karin KuchtováZměny správních a místních poplatků
Ve sbírce zákonů České republiky, která byla rozeslána dne 16. prosince 1997, byl vydán zákon 305, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a zákon České národní rady č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů.

Nejdůležitější změny:
- Za nahlédnutí do opisu z evidence Rejstříku trestů 20 Kč (dříve 50 Kč).
- Vydání rybářského lístku nebo prodloužení jeho platnosti na jeden nebo dva dny 15 Kč, na dobu kratší jednoho roku 30 Kč, ročního 50 Kč, tříletého 100 Kč a mládeži do 15 let 20 Kč.
- Vydání dokladu (průkazu, osvědčení apod.) náhradou za doklad poškozený, zničený, odcizený, neupotřebitelný nebo za doklad obsahující neoprávněně provedené zápisy, změny nebo opravy 100 Kč (dříve 150 Kč).
- Vydání stavebního povolení ke stavbě nebytových objektů 300 Kč, k jejich změnám (nástavby, přístavby) a ke stavbám výše neuvedeným 2 500 Kč.
- Ke stavebním úpravám nebytových objektů nebo ke stavbě přípojek k nebytovým objektům na veřejnou rozvodnou síť a na kanalizaci 100 Kč.
- Ke stavbě dočasných objektů zařízení staveniště 300 Kč.
- Vydání rozhodnutí o změně stavebního povolení, jde-li o změnu stavebníka, lhůty dokončení stavby, změnu osoby odpovědného dozoru nebo úpravu podmínek zabezpečujícím realizaci stavby 300 Kč.
- Vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nebo rozhodnutí o využití území 1 000 Kč (dříve 200 Kč). Poplatek se nevybere, je-li sloučeno územní řízení se stavebním řízením a vydává se jedno rozhodnutí. Podle této položky se vybere poplatek i za vydávané územní rozhodnutí o umístění informačního, reklamního nebo propagačního zařízení (ő 39 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 262/1992 Sb.). Poplatku podle této položky nepodléhá označení provozovny podle ő 31 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 286/1995 Sb.
- Povolení k provozování výherních hracích přístrojů za každý přístroj:
* nejdéle na tři měsíce v kalendářním roce 10 000 Kč (dříve 8 000 Kč)
* nejdéle na šest měsíců v kal. roce 16 000 Kč (dříve 12 500 Kč)
* nejdéle na kal. rok 30 000 Kč (dříve 25 000 Kč)
- Vydání registrační listiny k provádění výcviku řidičů motorových vozidel 1 000 Kč (dříve 700 Kč).
- Přidělení tabulky se státní poznávací značkou trvalou, manipulační a tabulky se zvláštní poznávací značkou trvalou pro zkušební účely 1 000 Kč (dříve 100 Kč).
Nemění se poplatky při vydání zbrojního průkazu za každou skupinu rozsahu oprávnění 500 Kč, vydání zbrojního oprávnění 1 000 Kč, prodloužení platnosti zbrojního průkazu 300 Kč a vydání průkazu zbraně 200 Kč.
- Povolení zahraničnímu provozovateli k provozování příležitostné nebo kyvadlové osobní silniční dopravy nebo taxislužby 5 000 Kč (dříve 1 000 Kč).
- Vydání veterinárního osvědčení k přemísťování zvířat plemenných a chovných s výjimkou psů, koček a jiných drobných zvířat a včelstev za jedno zvíře 50 Kč a 100 Kč za více než jedno zvíře.
- Za změnu příjmení výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na předešlé příjmení 100 Kč, změna jména nebo příjmení v ostatních případech 1 000 Kč.
Od poplatku této položky je osvobozena změna nebo oprava jména osvojených dětí nebo změna, kterou je nutno provést v důsledku nesprávných, neúplných údajů v matrice. Od poplatku je osvobozena změna jména a příjmení osoby v případě transsexuality. Za změnu příjmení manželů a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybere jeden poplatek.
Poplatek za nahlédnutí do matriky (za každý svazek matriky) 20 Kč, nahlédnutí do živnostenského rejstříku 20 Kč, vydání stejnopisu, opisu, fotokopie nebo písemné informace z úředních listů, rejstříků, knih, záznamů, evidencí nebo listin 50 Kč za každou započatou stránku, ověření podpisů nebo otisku razítka na listině 30 Kč za každý podpis a otisk razítka, změna nebo doplnění údajů v občanském průkazu 25 Kč, vydání, osvědčení nebo potvrzení o státním občanství ČR 100 Kč.
Máte-li zájem o podrobnější informace, můžete si uvedenou sbírku vyžádat na městských a obecních úřadech k nahlédnutí.
Milan KubíčekTurecký med - produkt hradišťského J.D. Touru

Brno, Uh. Hradiště (VaMP) - Zhruba čtyřicet schůzek a jednání s provozními prodejci z celé České republiky má za sebou cestovní kancelář J.D. Tour v rámci veletrhu cestovního ruchu GO #98, který se konal zhruba před měsíce. Hlavním produktem pro letošní dovolenkovou sezónu je tzv. Turecký med, který by měl uspokojit zhruba 440 klientů cestovní kanceláře. Naši zákazníci doletí do Turecka pravidelnými linkami ČSA s odletem z Prahy, které jsou zárukou, že každý náš klient skutečně odletí a pak se zase bez obav vrátí, uvedl majitel CK J.D. Tour Jan Dudek. Pro své klienty si cestovka vybrala dvě z nejpůvabnějších letovisek Turecka: Ayvalik a Dikili. Osu našeho programu, který jsme nazvali Turecký med, tvoří seriál pobytových zájezdů, řekl dále Jan Dudek. Kromě plnohodnotného osmidenního nebo desetidenního pobytu u moře navštíví zákazníci J.D. Touru i Istanbul - strhující město dvou světadílů.
V minulých sezónách jsme se přesvědčili o tom, že kombinace pobytu u moře spojená s návštěvou strhujícího města, jímž Istanbul beze sporu je, upřesnil Dudek, je dobrou kombinací pro naplnění dovolené.
Základem Tureckého medu jsou pobytové zájezdy od 10. června do 9. září 1998. Zájezd bude tvořit dvacetičlenná skupina s vlastním průvodcem, pro které se ještě v těchto dnech chystají a dopilovávajízajímavé přídavné programy. Je v jednání dokonce možnost letu z brněnského letiště, ale to zatím není potvrzeno, řekl Jan Dudek.
Podle Dudka je právě využití pravidelných linek zárukou, že cestující nemusejí mít obavu o svůj návrat domů: S žádnou jinou cestovkou se nedělíme o letadlo. Linka prostě odletí bez ohledu na to, zda ji právě my nebo někdo jiný využije.
Egejská riviéra, kde se Turecko rozkládá, zaznamenala už v minulých letech značný nápor turistů. Turecko však zatím, jak se shodla většina majitelů cestovek, nezaznamenalo největší boom cestovek. Ale je už dlouho známo jako jedno z nejhezčích míst země s idylickými rybářskými přístavy, moderními letovisky a pozůstatky starých civilizací, s vlivem kulinářských zvyklostí mnoha národů. Zatímco Ayvalik je původně rybářskou vesničkou, která se postupem času přeměnila na vyhledávané rekreační středisko pro zahraniční návštěvníky, známé i vhodným ovzduším pro léčbu alergií, do Dikili jezdí za odpočinkem i samotní Turci, neboť je tu klid a zachováno soukromí.
Takže na shledanou s Tureckým medem!
Blížší informace o možnostech Tureckého medu, se dozvíte na adrese: J.D. Tour, Františkánská 1241, 686 01 Uh. Hradiště. Tel./fax. 0632/540946.
(Plac. inz.)POČASÍ
Dnes:
Skoro jasno až polojasno, odpoledne přechodně zvětšená oblačnost. Vítr jižních směrů 4-7 m/s. Nejvyšší denní teploty vystoupí na -9/-6 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou zrána mírně nepříznivé, během dne dobré.

Úterý:
Oblačno, přechodně až zataženo s občasným sněžením. Západní vítr 3-6 m/s. Ranní teploty poklesnou na -16 až -20, nejvyšší denní vystoupí na -4/-1 stupeň Celsia.

Středa:
Polojasno až oblačno. Západní vítr 3-6 m/s. Ranní teploty poklesnou na -6/-10, nejvyšší denní vystoupí na -2/+1 stupeň Celsia.

Vyhlídka na druhou polovinu týdne:
Ve čtvrtek opět více oblačnosti s občasným sněžením. Konec týdne převážně polojasno. Ranní teploty -6/-10, odpolední slabě nad 0 stupňů Celsia.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund