Číslo: 5
01.02.1999
Článků: 57

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Zastupitelstvo v Uh. Brodě bude projednávat rozpočet města
Vyšetřování dál pokračuje
Předsedkyně Senátu Libuše Benešová na návštěvě v Uh. Brodě
Studenti brodského gymnázia pobavili sebe i veřejnost
Česká zbrojovka, a. s. se brání útokům
Někteří školáci mají už prázdniny
Jde nám jen o objektivitu, říká ředitelka
Na COPtu na důchodce nezapomínají
Na přednášku do knihovny
Každá se díváme na věc z jiné perspektivy

Zastupitelstvo v Uh. Brodě bude projednávat rozpočet města
Uh. Brod (BoS) - Starosta Uh. Brodu Ladislav Kryštof svolal na tuto středu 3. zasedání městského zastupitelstva. Hlavním a nejdůležitějším bodem bude určitě projednávání rozpočtu města, o kterém se má jednat hned po zahájení. Zastupitelstvo projedná mimo jiné několik majetkových záležitostí města, záměr města na prodej areálu Vazová a způsob provozování rehabilitace na poliklinice. Diskuzi jistě vyvolá využití kina Svět, neboť městská rada na svém posledním zasedání změnila svůj původní návrh a místo využití budovy pro Klub dětí (náklady by měly být okolo 18 milionů) změnila na vybudování sportovně-relaxačního centra (náklad cca 27 milionů). Podle starosty by Dům dětí mohl být přemístěn do některé z rušených mateřských škol.Vyšetřování dál pokračuje
Uh. Brod (BoS) - Jak sdělil okresní státní zástupce JUDr. Foltýn, stále pokračuje vyšetřování ve věci obviněného člena městského zastupitelstva v Uh. Brodě Ing. Jaroslava Koníčka, bývalého ředitele státního podniku Technické služby. Spis jsem dostal koncem listopadu, ale vrátil jsem jej vyšetřovateli zpět kvůli došetření několika skutečností, potvrdil JUDr. Foltýn. Dal jsem vyšetřovateli 8 úkolů, které požaduji doplnit, dodal státní zástupce, který DDS řekl, že v souvislosti s tímto případem bylo podáno ještě jedno trestní oznámení. To ale bylo anonymní, a tak se s ním naše zastupitelství nezabývá. Policie je ale povinna vyšetřovat i tato podání, řekl na závěr JUDr. Foltýn, který zmíněný případ dozoruje.Předsedkyně Senátu Libuše Benešová na návštěvě v Uh. Brodě
Uh. Brod - Předsedkyně Senátu a místopředsedkyně ODS Libuše Benešová, která byla v sobotu 23. ledna hlavním hostem plesu ODS v Uh. Brodě, navštívila odpoledne spolu se svým manželem Muzeum J. A. Komenského. Manžel paní předsedkyně Jiří Beneš je totiž komeniolog a s brodským muzeem dlouhodobě spolupracuje. Je i členem redakční rady časopisu muzea Studia Comeniana et historica a účastní se všech konferenčních akcí, které muzeum pořádá.
Při přijetí na brodské radnici, kterého se kromě manželů Benešových zúčastnil také poslanec Jaroslav Plachý z Uh. Hradiště, se mluvilo zejména o problémech města, ale i celého regionu Uherskobrodska. Paní předsedkyně vyslechla argumenty starosty Kryštofa, který upozorňoval na problémy s blízkostí hranice se Slovenskem, úbytkem obyvatel i se zvyšující se nezaměstnaností. Požádal o podporu návrhu na zřízení územního celku Uherskobrodska v rámci blížícího se zavedení vyšších územněsprávních celků. Paní předsedkyně přislíbila podporu v rámci zákonodárství. Zatím se snahy o vytvoření Brodska jako jakéhosi regionálního celku odehrávají v neistitucionalizované rovině. Při tvorbě zákonů má Senát možnost tyto věci příznivě ovlivnit, vysvětlila Benešová a přislíbila svoji osobní podporu. K podpoře se připojil i poslanec Plachý, který poukázal na to, že se jedná o region, ve kterém žije přes 60 tisíc obyvatel.
Jak jsem měl možnost se sám přesvědčit, v Uh. Brodě nejde o peníze, ale o kompetence, vysvětlil své stanovisko poslanec Plachý.
Na brodské radnici se mluvilo také o problémech na státní hranici se Slovenskem. Záleží hodně na tom, kudy povede budoucí hranice EU. Pro nás by samozřejmě bylo výhodnější, aby se tato hranice posunula až na východní hranici Slovenska. Věřím, že nyní má Slovensko šanci posunout se v jednání o vstupu do EU na naši úroveň, uvedla Benešová.
Dalším bodem programu předsedkyně Senátu v Uh. Brodě bylo setkání se členy místní organizace ODS a některými podnikateli. Zde se opět hovořilo o snahách Sdružení Uherskobrodska, protože se tohoto setkání zúčastnil i zmocněnec sdružení a generální ředitel Slováckých strojíren, a.s., známý brodský patriot Ing. Jiří Rosenfeld. Na setkání se probírala i další aktuální témata, např. podpora podnikání.
Po skončení tohoto setkání se většina účastníků odebrala na ples, kde bylo možno zahlédnout i dalšího poslance, bývalého Broďana Ing. Karla Sehoře z Frýdku-Místku. Paní předsedkyně věnovala chvilku pro setkání s regionálními novináři. Na otázku DDS, jak se cítí jako předsedkyně instituce, kterou ODS před jejím vznikem vehementně odmítala, odpověděla:
Je velmi obtížné vystupovat jako vrcholný představitel Senátu v situaci, kdy část našeho voličstva mohla být zneklidněna určitými vyhlášeními ODS před jeho vznikem. Když vznikl dvoukomorový parlament, je tuto věc potřeba brát velmi vážně, brát ji na zřetel. ODS se musí účastnit na moci v první komoře Parlamentu, byť by se tím mohla politicky oslabovat. Myslím ale, že to naši voliči pochopili, což vyplynulo i z výzkumů veřejného mínění, které ukázaly, že největší podporu Senátu vyslovují naši voliči, odpověděla Benešová a dodala, že se domnívá, že Senát má určitou brzdící úlohu. Vystupuje podle ní jako kontrolní orgán vůči legislativě, která opouští Poslaneckou sněmovnu. ODS může také Senát využívat pro prosazení svých politických názorů v případě, když se jí to nepodaří v Poslanecké sněmovně, dodala paní předsedkyně.
Jako další brzdu uvedla jiný systém volby do Senátu a skutečnost, že se složení Senátu neobměňuje naráz, ale jednou za dva roky se vymění jedna jeho třetina. Posledním jejím argumentem Senátu jako pojistky je jeho nerozpustitelnost, kdy může fungovat v případě kritických okamžiků země. Musíme jasně říkat občanům země, že je potřeba využít všechny prostředky k tomu, abychom měli zabezpečený demokratický vývoj, nikoli jen v tomto okamžiku, ale na dlouhé roky, odpověděla předsedkyně Senátu na otázku, co dělá pro to, aby potřebu Senátu vnímali i občané této země. Tento úkol je nejtěžší, nemohu ho zvládnout sama, zavisí to i na ostatních senátorech, ale i na našich partnerech v Poslanecké sněmovně, dodala Benešová.
B. SmržováStudenti brodského gymnázia pobavili sebe i veřejnost

Děvčata ze souboru Bonifác. - Foto: DDS (BoS)
Uh. Brod - V předvečer rozdávání pololetních vysvědčení uspořádalo Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě slavnostní akademii pro veřejnost. Nejen učením je živ student brodského gymnázia, řekl na úplný závěr spokojenému publiku ředitel gymnázia Karel Radil, což kvitovali bouřlivým potleskem nejen studenti, ale i jejich rodiče, prarodiče, sourozenci a kamarádi.
Ale vraťme se k průběhu představení. Téměř zaplněné hlediště velkého sálu Domu kultury se po celý večer velmi dobře bavilo.
Posluchači vyšších ročníků i docela malí studentíci ukázali, že umění na prknech, která znamenají svět, jim vůbec není cizí. Akademii zahájilo tradičně výborné vystoupení pěveckého kroužku Bonifác, který na škole působí již několik let pod vedením Marie Rosenfeldové. Poté zazněla hudba vážná i folklórní (vynikající byla zejména Klára Bachůrková na zobcovou flétnu), v dobrém světle se ukázaly i dvě skupiny tanečního kroužku Děják. Tato vystoupení prolínaly nejen vtipné výstupy uvádějících, ale i kratší scénky a skeče studentů vyšších ročníků, zejména maturantů.
Ve druhé části večera ukázali studenti, že si umí dělat legraci ze všeho a ze všech, samozřejmě zejména sami ze sebe. Jen tentokrát trošku chyběly chvilky, kdy si dříve studenti dělávali více odvážně legraci i z pánů profesorů.
Ale i tak bylo veselo. Bouřlivý smích vyvolávala např. perfektní veršovaná parodie na shakespearovské drama Romeo a Julie, stejně jako netradiční zpracování pohádky O šípkové růžence, kde publikum zaznamenalo několik vtipných narážek na problematiku drog, sexu apod. Čtveřice studentů nádherně parodovala skupinu Lunetic a dostalo se jí nadšených ovací zejména studentek, které jim na závěr naházely plyšová zvířátka, srdíčka a kytičky. Asi nejvíc se ale lidé pobavili napodobením pořadu Počasíčko televize Nova. Zde vystoupil v odvážných slipech vynikající komik, jehož postupné oblékání se do montérek a vaťáku nenechalo nikoho v klidu. Nechybělo samozřejmě ani okýnko, ve kterém se tento student eroticky vlnil. Vystoupení doplnili další studenti v županech, pod nimiž měli na holých tělech napsány známé meteorologické údaje.
Na závěr pořadu, jehož režisérkou byla tradičně Ivona Bušíková, vystoupil folklórní soubor Jakub, vedený Romanem Vrbou a Petrem Pomajbíkem.
Je vidět, že studentský národ je veselý a dovede pobavit nejen sebe, ale i ostatní kolem. Doufejme, že přítomní rodiče byli po zhlédnutí představení trošičku shovívavější i další den při prohlížení vysvědčení. Vždyť známky na vysvědčení nejsou tím nejdůležitějším v životě.
B. SmržováČeská zbrojovka, a. s. se brání útokům
Uh. Brod (BoS) - Ústy tiskového mluvčího akciové společnosti Česká zbrojovka Uh. Brod Jiřího Frenzla se tento podnik důrazně ohrazuje proti některým článkům, které zpochybňují spolehlivost jejich výrobků. A to právě v době, kdy se začíná mluvit o nutnosti přezbrojit Polici České republiky. Kdo opravňuje autory zkreslujících a nepravdivých výroků znevažovat dobrou pověst našich výrobků, které uznává celý odborný svět a které patří mezi málo výrobků prokazujících po dlouhou dobu vysokou konkureční schopnost, říká Frenzl a uvádí, že nepravdivost tvrzení lze dokázat na příkladu článku z Hospodářských novin dne 20. 1., kde je řečeno, že ... například plných 90 % z celkem asi 80 tisíc služebních pistolí (většinou se jedná o některé ze starších pistolí ČZ vzor 75 a 85 ráže 9 mm Luger) bylo označeno jako nevyhovující, protože nesplňovalo bezpečnostní a technické normy...
Skutečnost je taková, že uváděné množství pistolí CZ 75 nebylo Policii nikdy dodáno. Pistole vzor 82 byla vyvinuta dle specifikace armády a policie, vyvrací tvrzení médií Frenzl. Podle něj neobstojí ani argumentace o statistikách případů, kdy pistole při pádu na zem samovolně vystřelí. K výstřelu je třeba náboj v nábojové komoře a uvolnění spoušťového a bicího mechanismu, argumentuje dále a dodává, že sám fakt, že pistole vypadne při manipulaci na zem, svědčí o nedodržení zásad bezpečného zacházení se střelnou zbraní, které se např. u sportovních střelců a příslušníků exponovaných útvarů nevyskytuje. Výrobky České zbrojovky pro ozbrojené složky byly vždy dle odsouhlasených programů zkoušeny a přejímány nezávislým zástupcem vojenské správy, a to i pro policii, říká tiskový mluvčí brodské zbrojovky a vyslovuje několik otázek:
Kde je objektivita informací. Vžyť většina z těch, kteří dávají negativní punc uherskobrodským pistolím, se střelectvím nezabývá ani náš podnik nenavštívila. Stojí za touto kampaní jiné zájmy? A koho? Kdo dává novinářům tyto informace a není ochoten zveřejnit své jméno?Někteří školáci mají už prázdniny
Uh. Brod (BoS) - Na základě zvýšené nemocnosti žáků bylo vyhlášeno volno na dvou uherskobrodských školách. Na Základní škole na Mariánském náměstí nechodí do školy děti z 2. stupně již od středy 27. ledna a doma budou nejméně do 4. února. Obdobně na Základní škole Pod Vinohrady začaly žákům 2. stupně chřipkové prázdniny od 28. ledna a potrvají i přes jarní prázdniny, tzn. do 15. února. Na ostatních brodských školách se nemocnost také zvyšuje, nedosahuje ale dosud takové výše, aby okresní hygienička zavřela i je.Jde nám jen o objektivitu, říká ředitelka
Dovoluji si reagovat na články Je integrace dětí s vadami učení u nás účinná a Obecnou školu v Uh. Brodě nenabízí žádná škola uveřejněné v minulých číslech, bohužel bez uvedení autora. Jde už vlastně o druhé pojednání o školství v Uh. Brodě. Vedení a učitelé Základní školy Uh. Brod na Mariánském náměstí se cítí dotčeni některými pasážemi uvedených článků. Aniž by si autor ověřil na školách situaci, vydává své výmysly a osobní - nevím kde získané - dojmy za obecné v našich školách. Články tak v nás právem vzbuzují systematickou zaujatost - naplněnost I. a II. ZŠ proti snižujícímu se počtu žáků na III. ZŠ.
V jednom mají články pravdu, je skutečně na řediteli a vedení školy, aby zvolil vhodnou formu integrace dětí s vývojovými poruchami učení, správný vzdělávací program školy a pracoval na profilaci školy na veřejnosti. Pokud se integrace týká, opravdu byly dyslektické třídy na ZŠ Na Výsluní před lety zrušeny (finanční problémy a potíže se zpětným zařazením žáka do původní školy). Naše škola na vzniklou situaci reagovala první ve městě a zřídila přímo na škole dyslektickou poradnu. Děti s vývojovými poruchami ji navštěvují ve skupinkách podle vady a ročníku během dopoledního vyučování Jč, v ostatních předmětech pracují se spolužáky své kmenové třídy. Tato práce se nám velmi osvědčila, jsou spokojeni jak rodiče, tak především děti a vyučující vidí u dětí zlepšení. V tomto školním roce máme takto ošetřeno 46 žáků 2. až 7. tříd.
K výběru vzdělávacího programu. V euforii po sametové revoluci sáhla velká většina škol po jediném novém vzdělávacím programu Obecná škola. Nabízel určitou volnost a kreativnost výuky, hledání nových a přitažlivějších způsobů práce s dětmi. Brzy však vyučujícím dělal problém zcela chybějící předmět praktické činnosti (doporučení zařazovat jej do jiných předmětů se nejeví jako vhodné), na 2. stupni by pak problémy narůstaly hlavně se zvýšeným počtem hodin občanské a rodinné výchovy na úkor hodin Jč, M a dalších naukových předmětů. I organizace předmětů prohloubeného výkladu by se na velké škole realizovala velmi těžce, každý žák by svým vlastním výběrem byl o některý předmět ošizen. Toto vše nás vedlo k přechodu na vzdělávací program Základní škola, který pamatuje na rovnoměrné rozdělení výuky. Jinak jsou si všechny vzdělávací programy velmi podobné. Metody a formy práce využívané i před Obecnou školou se lehce aplikují i do nových vzdělávacích programů.
Odpovědných a obětavých nadšenců mezi vyučujícími máme ještě hodně - na rozdíl od tvrzení autora článku. Poctivá příprava na výuku i samotné hodiny vyžaduje velké zatížení v kterémkoli vzdělávacím programu, vyučující je však berou jako samozřejmost, odměnou jsou jim spokojené děti.
Za součást školy považujeme nejen žáky a učitele, ale i rodiče. Chceme, aby byli těsněji vtaženi do dění na škole, aby viděli výsledky práce svých dětí. Nabízíme jim kromě jiného i již zmíněnou péči o integrované žáky a tělesně postižené děti. Kromě třídních schůzek pořádáme pro rodiče další spoustu akcí a poskytujeme srovnání úrovně u nás s celorepublikovým. Ne vždy je vše jen růžové, ale i nepříjemné věci řešíme s rodiči především pro dobro každého žáka. Tím víc nás pak těší zájem o naši školu. Proto bych ráda ujistila rodiče, že všichni vyučující se snaží dát dětem maximum, je pak škoda, že nezasvěcený člověk vrhá na tuto práci stín.
Za pedagogy ZŠ Uh. Brod, Mariánské nám. Olga Otrubová, ředitelkaNa COPtu na důchodce nezapomínají
Uh. Brod (BoS) - Střední odborná škola Copt myslí i na své bývalé pracovníky. Koncem loňského roku pro ně škola uspořádala setkání, na kterém se vedení nejprve pochlubilo novinkami, kterých není málo. Tato škola se stala v oblasti strojírenství nejlépe vybavenou školou jak pro učební a maturitní obory, tak také pro studenty pobočky Vojenské akademie Brno. Součástí setkání byla i exkurze po všech pracovištích a současní pracovníci si v některých věcech nechali ochotně poradit.
Odchod do důchodu znamená v životě člověka velký zlom. Každý člověk se s tímto předělem vyrovnává jinak. Mnoho našich bývalých zaměstnanců se snaží být ještě užiteční nejen sami sobě, ale i společnosti a vyhledává si příležitostné práce. My se snžíme být s nimi ve stálém kontaktu a pomoci jim. Oni zase na oplátku vypomáhají nám v případech dlouhodobé nepřítomnosti našich současných zaměstnanců. Spokojenost je, myslím, na obou stranách, říká ředitel COPt Mgr. Milan Pechal, který poděkoval bývalým zaměstnancům za jejich celoživotní práci a na závěr malé oslavy věnoval všem bývalým zaměstnancům malé upomínkové předměty.Na přednášku do knihovny
Městská knihovna v Uh. Brodě zahajuje jarní cyklus přednášek. Již v úterý 2. února se uskuteční v prostorách knihovny na Panském domě první z nich - Kde modrý plamínek hoří - přednáší paní Alena Bartošíková.
Začátek v 18 hodin.Každá se díváme na věc z jiné perspektivy
Jsem ráda, že se někdo ozval a poslal reakci na moje články o školství. Aspoň vím, že je někdo čte. Překvapila mne pouze osobní útočnost této reakce. Já sama se omlouvám pouze za to, že jen nedopatřením nebyl komentář o Obecné škole podepsán, protože právě v tomto žánru vyjadřuje novinář své osobní názory, pod které se podepíše.
Nicméně jsem nabyla dojmu, že podrážděná reakce ředitelky jedné z brodských škol je nepřiměřená. Moje články měly spíše obecný charakter, žádnou školu jsem v nich nevyzdvihovala ani nehaněla. Pouze jsem vyslovila svůj názor novinářky a matky, která se o oblast školství již dlouho zajímá.
Co se týče poukazování paní ředitelky na to, že ve svých článcích používám výmysly a osobní dojmy, asi si články dobře nepročetla. Při psaní článku o integrovaných dětech jsem se zeptala na názor odbornice - dětské psycholožky, oslovila jsem i některé kantory, navštívila jsem Školský úřad v Uh. Hradišti, kde jsem se informovala o počtech integrovaných žáků i formách jejich výuky. Navíc mám i své osobní zkušnosti. Také mne oslovilo několik rodičů, kteří mají podobný názor jako já. Měli by raději děti po celé vyučování v malých kolektivech dyslektických tříd, kde se odborný učitel může těmto dětem neoddiskutovatelně více individuálně věnovat. Z mého článku v žádném případě nevyplývá, že by se na jednotlivých školách těmto dětem nevěnovali. Stále si však, když dovolíte, ponechávám svůj názor, že to nepovažuji za dostatečné.
Co se týká vzdělávacího programu Obecná škola, ani tady nevychází můj komentář z nějakých mnou vymyšlených úvah a dojmů. Dotázala jsem se dvou ředitelů ZŠ v Uh. Brodě, i několika učitelek, proč od tohoto programu upustili a velmi podrobně jsem se seznámila s výsledky pětiletého výzkumu ověřování programu Obecná škola a jeho srovnání s programem Základní škola. Velmi obsáhlé materiály mi poskytl ředitel Centra pro další vzdělávání učitelů při Masarykově univerzitě v Brně PhDr. Jan Beran, se kterým jsem i tento článek konzultovala. Tato instituce vypracovala pro ministerstvo školství zmíněný výzkum, odborníci jej vyhodnotili a je, jak sama musíte uznat, nezpochybnitelný. V žádném případě jsem v něm nevyčetla ty protiargumenty, které uvádíte, ale nevyvracím Vám je.
Náš rozdílný pohled na obě věci vyplývá jistě z toho, že se každá díváme na věc z jiného úhlu. Vy z pohledu školy a pedagogů (viz. věta: Brzy však vyučujícím dělal problém...), já z pohledu rodiče a novináře dívajícího se na věc zvenku. Neberme si možnost mít rozdílné názory a nereagujme tak podrážděně. Já osobně si moc vážím kvalitních učitelů a jejich práci ani odměňování jim nezávidím. Na druhé straně vědí mnozí rodiče i děti, víte to i Vy, že mezi učiteli, stejně jako v kterémkoliv jiném oboru, jsou lidé kvalitativně rozdílní. A to myslím opět obecně, nikoliv konkrétně.
Za sebe Bohdana Smržováwww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund