Číslo: 50
14.12.1998
Článků: 54

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Na uherskobrodské radnici se bilancovalo a oceňovalo
Vánoční výstava se stala tradicí
Neuvěřitelné rozhodnutí o provozu rehabilitace
Na Brodsku se udržuje 240 km vozovek
Nejlepší sportovci Uh. Brodu
Zákazníci mají občas potíže se zjišťováním prošlých lhůt u potravin
Vánoční beseda s ochutnávkou
Alena Bartošíková: Pastýřské koledování na Uherskobrodsku
Večírek v penzionu

Na uherskobrodské radnici se bilancovalo a oceňovalo
Uh. Brod - Tradiční vyhlášení nejúspěšnějších škol v Dětské, Žákovské a Středoškolské sportovní lize uspořádal Městský dům dětí a mládeže na brodské radnici. Akce byla vlastně slavnostním vyvrcholením celoročního snažení sportovního oddělení MěDDM, v čele s jeho ředitelem Liborem Miličkou. Ve čtvtek 3. prosince se v zasedací místnosti radnice sešli zástupci škol i úspěšní sportovci, aby bilancovali uplynulý školní rok. Nechyběl ani zástupce Školského úřadu Mgr. Bohuslav Jandásek a zástupci města, místostarosta Ing. Libor Nováček a vedoucí odboru školství Markéta Gajdůšková.
Slavnostní atmosféru navodilo pět skladbiček nazvaných Zahrajem si od Zdeňka Šarma, které zahráli Jiří Soviš a Jan Horecký z kytarové třídy pana učitele Radka Mahdala ze Základní umělecké školy Uh. Brod. Poté už patřilo slovo řediteli MěDDM Miličkovi:
Myslím si, že práce, kterou udělali v Uh. Brodě kantoři a spoluorganizátoři z Domu dětí, je skutečně hodná ocenění a všem jim za ni děkuji, uvedl celou akci L. Milička. Připomenul, že v minulém školním roce provozovalo v MěDDM aktivní činnost 54 zájmových kroužků se 672 dětmi, akcí kratších než 4 dny bylo v průběhu roku 148 a zúčastnilo se jich 14 536 dětí. Tato práce si dle jeho slov vyžádala 622 hodin z času pořadatelů. V 37 sportovních soutěžích závodilo 3 426 dětí a snad jen pro zajímavost uvádím, že v průběhu minulého školního roku jsme uspořádali 12 táborů pro 403 děti. Také zde proběhlo 142 základních kol soutěží, z nichž 5 bylo na úrovni okresu, 1 oblastní a 4 republiková, upřesnil zajímavou statistiku činnosti MěDDM ředitel Milička a dodal, že na všech akcích se podílelo celkem 395 organizátorů.
Chceme být skutečným střediskem pro volný čas, ale ne střediskem na periferii města! Je nám tam sice dobře a teplo, ale po 16. hodině už tam nikdo nechodí, upozornil na závěr svého úvodního slova L. Milička.
Pak už nadešel čas pro samotné vyhlášení škol města, jejichž svěřenci dosáhli nejlepších sportovních výkonů. V Dětské sportovní lize (žáci 1. stupně), která zahrnovala 5 soutěží, si prvenství odnesla ZŠ Pod Vinohrady se 167 body, druhé místo získala ZŠ Na Výsluní se 119 body, bronz patřil ZŠ Mariánské náměstí se 107 body, na čtvrtém místě skončila ZŠ Újezdec s 52 body a na pátém ZŠ Havřice s 38 body.
Do Žákovské sportovní ligy se započítávaly body z 18 soutěží. Nejvíce bodů (545) získala opět ZŠ Pod Vinohrady, která je zaměřena na sport, 460 bodů a druhé místo ZŠ Na Výsluní, třetí příčku obsadila ZŠ Mariánské náměstí s 315 body a 4. místo Gymnázium JAK s 225 body.
Středoškolská sportovní liga byla rozdělena na dvě části. Dívky soutěžily v 5 disciplínách a nejlépe se vedlo studentkám gymnázia, které získaly 28 bodů, 18 bodů vybojovaly svěřenkyně Integrované střední školy (ISŠ) a 3. místo se 13 body patřilo Střední odborné škole. Pro chlapce bylo připraveno celkem 10 akcí. Vítězství získalo Gymnázium JAK se 42 body, Centrum odborné přípravy technické (COPt) mělo o 2 body méně, 3. místo s 36 body patřilo ISŠ, na 4. pozici skončilo SOU zemědělské s 26 body a pouhé 4 body, a tím pádem i 5. místo zbylo na SOU stavební.
Libor Milička také ocenil práci těch, kteří mu nejvíc pomáhají při organizaci. Tři z nich navíc vyhodnotil v kategorii Slušnost roku. Letos se tohoto ocenění dostalo řediteli ZŠ Pod Vinohrady Mgr. Zdeňku Mošťkovi, řediteli ZŠ Na Výsluní Rostislavu Smržovi a vedoucímu referentovi COPt Josefu Borákovi.
Po zásluze byli odměněni i nejlepší sportovci roku (píšeme na jiném místě). K blahopřání se připojil Mgr. Jandásek ze Školského úřadu, který mimo jiné řekl: Blahopřeji vám, mladí sportovci, k vašim úspěchům a přeji vám, aby sport byl stále součástí vašeho života, a to i v době, kdy nebudete soutěžit o každou desetinku, každý metr a centimetr, ale kdy budete sportovat pro své zdraví a pro svoji kondici. Mgr. Jandásek dále zdůraznil, že v Brodě existuje činnost MěDDM v takovém rozsahu především zásluhou ředitele Miličky a popřál mu dost sil a humoru i do budoucna. Myslím, že Uherský Brod díky vám všem předběhl Uherské Hradiště, kde nejsou takoví nadšení sportovci a takoví pracanti jako tady v Brodě, dodal na závěr Mgr. Jandásek. Své blahopřání a poděkování vyslovil také zástupce starosty Ing. Nováček.
B. SmržováVánoční výstava se stala tradicí

Pohádkový les se zvířátky se líbil především dětem. - Foto: M. Kvasnička
Dolní Němčí (BoS) - Již popáté se v prostorách Základní školy v Dolním Němčí konala ve dnech 12. a 13. prosince Vánoční výstava. Pořadatelé této výstavy (Základní umělecká škola, Základní škola a Mateřská škola Dolní Němčí) představili nástěnné a prostorové výtvarné práce, keramiku, malované hedvábí, skleněnou a keramickou mozaiku, ale také objekty z drátěného pletiva a různého odpadu, vyrobené žáky zmíněných škol.
Po oba dny si v budově školy prohlíželi návštěvníci také výstavu ekologického centra Pantoflíček, výstavu ovoce a zeleniny a práce ve výtvarných dílnách pro děti. Nechyběla ani videoprojekce ze života školy. O kulturní vyžití se postaralo představení loutkového divadla. V neděli navíc proběhl koncert souboru Schola ve vestibulu školy.
Zájemci o dětské umění si mohli zakoupit např. keramiku, hedvábné šátky a šály nebo šperky z keramiky. Pro svůj byt pak mohli pořídit výzdobu do oken a pro mlsný jazyk perníky.Neuvěřitelné rozhodnutí o provozu rehabilitace
Uh. Brod (BoS) - Nově zvolená městská rada (MR) se ve středu 2. prosince sešla na svém prvním zasedání. Na programu měla mimo jiné rozdělení kompetencí mezi starostu a místostarostu. Do kompetencí starosty Ing. Kryštofa spadají např. investiční akce města, bytová politika, školství, kultura, soc. věci a tržnice a ze zákona městská policie. Zástupce starosty Ing. Nováček má ve své kompetenci finance a majetek města, životní prostředí, zdravotnictví a dopravu.
Na tomto zasedání byli radním představeni také všichni vedoucí odborů městského úřadu.
O týden později se rada sešla na 2. zasedání, kde mimo jiné těsnou většinou 5 hlasů rozhodla o prodloužení nájemní smlouvy na provoz rehabilitace MUDr. Čechovi i po 1. lednu 1999. Toto rozhodnutí MR je v rozporu s usnesením městského zastupitelstva (MZ) ze dne 23.9.1998, kdy došlo k výpovědi MUDr. Čechovi. Jistě bude zajímavé, jak na tuto skutečnost - nerespektování usnesení MZ - budou členové MZ reagovat. Připomínáme, že MZ je ve své pravomoci nadřízeno MR. Tuto záležitost budeme pečlivě sledovat a čtenáře o ní informovat.Na Brodsku se udržuje 240 km vozovek
Uh. Brod (FlaJ) - Bohatá sněhová nadílka, která nás překvapila minulý týden, určitě potěšila především děti, méně se z ní však radovali řidiči. Podle slov Ing. Břetislava Zapletala ze Správy a údržby silnic Uh. Hradiště (SÚS) udržuje v zimě tento podnik přibližně 480 km vozovek a o 240 km se stará brodské středisko. V Uh. Brodě mají pracovníci SÚS k dispozici 8 nákladních vozidel - sypačů a 16 traktorů, z nichž většinu na základě smlouvy se SÚS zapůjčují k údržbě silnic družstevníci, soukromníci apod. Nějvětší pozornost věnujeme úseku Uh. Brod - Starý Hrozenkov, mezi střední třídy z hlediska údržby patří např. úsek Bojkovice - Komňa - Rasová, kde je největší stoupání nebo úsek Bojkovice - Bzová - Starý Hrozenkov, řekl Ing. Zapletal.
Ani finanční otázka není zanedbatelná. Každá SÚS si na listopad a prosinec nechává určité množství peněz z ročního rozpočtu. U nás konkrétně jsme měli na listopad a prosinec 12 milionů korun, v listopadu jsme vyčerpali asi 6,5 milionu a na prosinec nám tedy zbývá 5,5 milionu. To je náš předpoklad. Kdyby ale celý měsíc byla taková zima, jaká byla začátkem minulého týdne, tak nám to samozřejmě stačit nebude. Pro nás minulý týden, kdy napadlo na Brodsku asi 20 cm sněhu, neznamenal žádné velké problémy, přiblížil nám finanční problematiku Ing. Zapletal.Nejlepší sportovci Uh. Brodu
Uh. Brod (FlaJ) - V rámci vyhodnocení Žákovské a Středoškolské sportovní ligy byli jmenovitě oceněni i nejlepší žáci a studenti, které navrhly na ocenění jednotlivé školy.

Nejlepší sportovci ŽSL
Jiří Maňásek - student kvarty B víceletého gymnázia, jeho nejoblíbenější disciplíny v atletice jsou běhy a skoky, nejoblíbenější sportovní hry kopaná, sálová kopaná a florbal.
Vladimíra Lukašíková - studentka gymnázia, zajímá se především o lehkou atletiku a volejbal, nejlepších výkonů dosáhla v běhu na 60 m - 8,39 s a ve skoku dalekém - 477 cm.
Pavel Bujáček - žák sportovní třídy ZŠ Pod Vinohrady, jeho atletickou specialitou je skok vysoký - osobní rekord činí 180 cm.
Tereza Garžíková - žákyně 8. třídy ZŠ Pod Vinohrady, jejími nejlepšími atletickými disciplínami jsou sprinty a skok daleký (os. rekord v dálce - 484 cm, 60 m - 8,45 s).
Blanka Kňazejová - žákyně 8. třídy ZŠ Mariánské nám., školu reprezentuje hlavně ve vytrvalostních bězích, v současné době je držitelkou rekordu školy na trati 1000 m.
Jiří Zemčík - bývalý žák ZŠ Mariánské nám., nejlepších výsledků dosáhl ve sprintérských disciplínách a skoku dalekém, školu reprezentoval i v kopané a florbalu, ve šplhu a plavání.
Zuzana Juráková - žákyně ZŠ Na Výsluní, školu reprezentuje zejména ve sprintech a skoku dalekém, ve vrhu koulí a vícebojích, vybíjené, florbalu, odbíjené a košíkové.
Martin Masařík - bývalý žák ZŠ Na Výsluní, reprezentoval školu v lehké atletice, kopané, florbalu, košíkové a hokeji.

Nejlepší sportovci SSL
Milan Kuchař - student Gymnázia JAK, školu reprezentuje v hokeji, účastní se lehkoatletických soutěží (běhy a vrh koulí) a soutěže Nejsilnější dorostenec.
Veronika Jančová - studentka septimy B gymnázia, reprezentuje školu v odbíjené, skoku dalekém, vrhu koulí a sprintech.
Stanislav Coufalík - žák 4. ročníku Integrované střední školy (ISŠ), školu reprezentuje hlavně v atletice a kopané.
Martina Lejsalová - žákyně 4. ročníku ISŠ, je oporou volejbalového družstva a členkou atletického družstva, reprezentuje školu ve skoku vysokém a vrhu koulí.
Michal Šuránek - student SOU zemědělského, jeho nejsilnější disciplíny jsou běh na 100 a 400 m, kromě atletiky se věnuje basketbalu.
Stanislav Duháň - student 4. ročníku Centra odborné přípravy technické, zúčastnil se kopané, malé kopané, hokeje a přespolního běhu.
Eva Filipová - studentka Střední odborné školy, má ráda plavání, volejbal, atletiku a kopanou, jejím nejoblíbenějším sportem je házená.Zákazníci mají občas potíže se zjišťováním prošlých lhůt u potravin
Uh. Brod (BoS) - Podle novely zákona o ochraně spotřebitele jsou výrobci povinni uvádět zejména na potravinářských výrobcích trvanlivost výrobků, aby se zamezilo prodeji prošlých potravin. Bohužel ale pravidla nejsou nijak sjednocena, a tak zákazníkům dá občas velkou práci zjistit, zda výrobek již neprošel touto lhůtou. Výrobci na svých etiketách někdy píší na jednom místě dobu trvanlivosti, na zcela jiném místě datum výroby, u kterého ani není jasné, že se jedná o datum výroby.
A tak se stalo, že k nám do redakce přišla stížnost na nedávno otevřený obchod FIZZI v Uh. Brodě, že se zde prodávají prošlé výrobky. Byl přiložen i důkaz - obal od Luncheon Meat Porku s datem 3. 10. 1997. Pisatelka považovala toto datum za datum spotřeby. Při bližším prostudování jsme ale zjistili, že se jedná o datum výroby a na jiném místě jsme nalezli nápis Minimální trvanlivost 2 roky od data výroby. Takže vše bylo v pořádku. Přesto jsme se do této prodejny vypravili a důkladně jsme si výrobky prohlédli. U některých výrobků jsme museli opravdu dlouze pátrat, zda je vše v pořádku. Téměř u všech kontrol jsme zjistili, že se jedná o prodej zcela nezávadný, pouze vajíčka měla 3 dny prošlou trvanlivost. Jsem z toho sám šokován a tato vejce okamžitě stáhnu z prodeje, řekl na naše upozornění vedoucí prodejny pan Kohout. V této prodejně je sice koutek, kde jsou prodávány za nižší ceny výrobky mírně prošlé, jsou ale zřetelně označené.
Zakopaný pes tedy je spíše na straně těch, kteří určují pravidla označování trvanlivosti a také na straně výrobců. Přesto hygienici doporučují velmi bedlivě sledovat trvanlivost u potravin a nevystavovat sebe a své blízké možnosti různých nemocí za cenu levného nákupu. Podle zákona 110/97 Sb. a příslušné vyhlášky o označení potravin je na výrobcích uvedeno buď spotřebujte do a určité datum, nebo minimální doba trvanlivosti a datum. Údaj spotřebujte do platí pro potraviny, které lehce podléhají zkáze (např. výrobky studené kuchyně, mléčné výrobky apod.) a po datu uvedeném na obalu se tyto potraviny už prodávat nesmí. Za nezávadnost potravin, na kterých je uvedena minimální doba trvanlivosti, zodpovídá prodávající, řekla okresní hygienička MUDr. Zdenka Skulová.Vánoční beseda s ochutnávkou
Uh. Brod (red) - K již tradiční akci Městské knihovny v Uh. Brodě patří Vánoční posezení v knihovně. Letos proběhne tato beseda v úterý 15. prosince v 18 hodin v prostorách Městské knihovny v Panském domě a zúčastnit se jí mohou všichni, kteří mají rádi vůni a přípravu vánočního cukroví. Každoročně před Vánocemi se zde schází pravidelní návštěvníci akcí a přednášek pořádaných knihovnou. Samozřejmě ani letos nebude chybět ochutnávka vánočního cukroví.Alena Bartošíková: Pastýřské koledování na Uherskobrodsku
Nebude to dlouho trvat a zas tu bude Štědrý večer, naplněný láskou, mírem, radostí dětí i obdarováváním. Vánoce každý prožil již tolikrát, a přece se na ně těšíme pokaždé pro jejich krásnou atmosféru. Připomínají nám znovu a znovu narození Ježíška, jehož příchod na svět v nás probouzí ty nejlepší myšlenky. Na pár chvil zapomeneme na problémy každodenního života, postojíme v pokoře a úctě před jesličkami, abychom se zamysleli. Najednou je v nás jen dobro, klid a naděje, dostává se nám odpuštění za všechny spory a nedorozumění a i my odpouštíme všem a máme v sobě jen lásku. Tytéž pocity vnímali naši předkové... a stejně tak je prožíváme i my. Jak vypadaly Vánoce v prosinci 1924, vám přiblíží následující vyprávění.
... Když se tak navečer rodina sejde a vnoučata se usadí kolem stařenky, některá i na klín, pak staří začínají vzpomínat, jak dříve bývaly Vánoce slavné a krásné. To je ta chvíle, kdy myšlenky plynou, dospělí naslouchají a děti se neodvažují stařenku přerušovat.
Stařenka s úsměvem vzpomíná, jak v Bojkovicích býval před Vánocemi sladký trh. Na ten se vypravila skoro každá hospodyně ... a nejen z městečka, ale i z okolních dědin, z Pitína, z Komně, Bzové a až z Kopanic, aby tu nakoupila štědrovečerní oplatky, med a pár sladkostí pro děti, mák na koláče a všechno, co bylo třeba k pečení pečiva i masa. Večeru před Štědrým dnem se říkalo tučný večer. V hmoždíři se tloukl mák a cukr, aby byl přichystán na příští den. K večeři navařila hospodyně hrnec pěr, kousků nebo slížků, sypala je mákem a přimastila máslem. Drobotina se musela dobře najíst, aby příští den nezhládala a neuchýtala z hrnců, pekáčů a plechů a nepokoušela tak svědomí, že pak neuvidí zlaté prasátko.
Na Štědrý den měly hospodyně s dívkami od rána plné ruce práce. Hospodyně pekla vdolky - hruščáky, trnčáky, zelňáky, pekla i jemné makovníčky, které pomašťovala žloutkem, aby byly pěkně růžové a hodně se leskly. Hospodář s chasou zatím chystal na dvoře řezanku pro dobytek, štípali dříví a nanosili vodu, aby jí bylo dost po celé svátky. Když byli hotovi, vypravil se hospodář pro stromeček. Chasa zatím vytáhla brokovnici a sháněla patrony, aby se mohlo po večeři vypálit pár oslavných ran k narození Krista. Děti zatím snesly z půdy betlém, oprášily ho a postavily na starou stařenčinu malovanou truhlu, vystlaly jesličky a položily do nich Jezulátko, okolo něho rozestavily pastýře, ovečky, koledníky a těšily se na to, až se večer rozžehnou svíce a k nim přijde očekávaný Ježíšek se stromečkem.
Když měla hospodyně všechno napečeno a uloženo v komoře, pustila se s děvčaty do úklidu. Vydrhla se podlaha, otřel nábytek i okna, dala se na ně bílá zástěnka, urovnaly se obrázky, postel se přikryla bílou plachtou a všechny nepotřebné krámy se vynesly ze světnice. Ta byla provoněna vůní svátečních jídel i vůní čerstvého smrčí a mechu.
Zatím se potichu přikradl večer. Když se na jasné obloze rozsvítila první hvězda, měla hospodyně všechno připraveno, chalupa i její obyvatelé byli čistě ustrojeni, stůl prostřen a hospodář zval k pobožnosti. Nejprve sňal růženec z kropenky, všichni poklekli, odříkali radostný růženec. Po růženci se šlo ke stolu, rodina se pomodlila Otčenáš, hospodář vzal oplatky, pomazal medem a každému podal a slavnostně pronesl: Děkujeme Tobě, Ježíši Kriste, žes nám ráčil této slavnosti dočekati! Po oplatcích následovala hřibová polévka s nudlemi, trnková omáčka s chlebem, krupice sypaná skořicí, slazená medem, koláče a ovoce. Po večeři rozsvítila matka svíčky u betléma i na stromečku a rodiče i děti zpívali koledy.
Vtom venku třeskla rána. To pod okny chalupy zapráskal bičem pastýř a zvučným hlasem zazpíval: U Betléma na salaši, tam sa ovce dobře paší, požeňme tam, bratrové, na ostruží zelené. Tam sa budú dobře pásti, my si možem oheň klásti, hodně sobě zatopit, obuchem si zatočit. Na mú dušu, to je zima, zešla by sa nám peřina, k temu kožuch valaský, aj bačkory s podvazky. Vinšuju vám štěstí, zdraví, nech sa vám na statečku daří. Došél sem k vám zpívati, něco vykoledovati...
Hospodyně odběhla do komory a obdarovala ho pečivem. Pastýř odešel a přišli chudí koledníci. Jedni zanotovali Pásli ovce Valaši, druzí Raduj sa, vesel sa, ta betlémská chasa a další Narodil se nám Spasitel, narodil, eště s nama po koledě pochodíl. Hospodyně chodila do komory, brala z desky makové koláče a podělovala koledníky.
Domácí se zatím pustili do ovoce. Jedli sušené hrušky a trnky křížanky, krájeli jablka, aby jim jaderníček prozradil, kdo bude celý rok zdravý a kdo onemocní. Dívky louskaly a jedly ořechy, aby zůstaly po celý rok bílé a neočadly. Večer se pomalu bral k půlnoci a hospodyně pobízela rodinu na kutě, aby příští den nezaspali na jitřní.
Den Božího hodu vánočního se pokládal za největší svátek v roce, který se má slavit v úzkém rodinném kruhu. Celý den se nic nedělalo, ani nevařilo, jen se poklidil dobytek. Po návštěvách a besedách se chodilo až na Štěpána. Každý, kdo toho dne přišel, popřál šťastných a veselých svátků. Mladí lidé zakončili své přání: A do hospodářství vám přeju hodnú tetičku a eště býčka a mně dajte kúsek makovníčka. Hospodyně se naoko nazlobila a spustila: Ale podívajme sa, takový mladý, urostený chlap a dá sa na žebrotu! Ale z komory nese bílý makovník a pobízí hosty.
Na Štěpána odpoledne přišel popřát i pastýř a přinášel s sebou metličku na neposlušné děti. Hospodáři - otci ji podával se slovy: Ten tlustší konec je na pacholky, tenší na dívky, a hospodář jí hned šlehl zlehka někoho, kdo byl po ruce, aby viďél, jak bude přichytovat. Schoval metličku do kouta a tam čekala na prvního nezbedníka, který s ní dostal a po něm byla pak pojmenována.
Po Štěpánu přicházeli koledovat další koledníci - ponocní, kostelník, hrobaři, ba i uhlíři z Kopanic, obvykle i s nůší dřevěného uhlí na zádech, aby nešli len tak podarebně. Než začali nabízet svoje zboží, zazpívali v síni nějakou svéráznou kopaničářskou koledu: Někryč, ty holohlavý, čo sa čuduješ? Zdaliž tých svatých andzjelov v něbi něčuješ? Jak kryčá in ekscelsis gloria, deo, porodzila Panna čistá baču nového!
Než se vystřídali koledníci, uplynul radostný vánoční týden, s ním se minuly všechny pagáče, koláče i makovníky. Zbyla však naděje, že co nevidět bude Nový rok a Tří králů a s nimi přijdou nové radosti, další koláče i přání do nového roku...Večírek v penzionu
Uh. Brod - Zaměstnanci penzionu uspořádali ve středu 2. prosince pro jeho obyvatele Mikulášský večer s bohatým programem a pohoštěním. Jednotlivá vystoupení, básně a jiné scénky, které byly pestré a rozmanité, svátečně naladily všechny přítomné. Zvlášť překvapivá byla mikulášská nadílka, která všechny mile potěšila. Nutno poznamenat, že správný tón k tanci a poslechu udávali svou hudbou a zpěvem manželé Bartošovi. Teprve v pozdních večerních hodinách se obyvatelé brodského penzionu rozcházeli s příjemným pocitem spokojenosti a vděčnosti.
Karel Loderwww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund