Číslo: 6
08.02.1999
Článků: 58

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


V bývalé budově kina Svět bude trávit volný čas uherskobrodská mládež
Městské zastupitelstvo jednalo téměř devět hodin
Zastupitelé schválili žalobu
Personální změny v Rumpoldu
Návrhy na změny rozpočtu města neprošly
Mají úřady vracejícím se vojákům finančně vypomáhat, či ne?
Den otevřených dveří
Program MěDDM na jarní prázdniny
Kdy začíná šikana?
V Základní škole v Bojkovicích mají galerii

V bývalé budově kina Svět bude trávit volný čas uherskobrodská mládež
Uh. Brod - Městské zastupitelstvo opět zvrátilo pozměněné rozhodnutí městské rady ohledně využití budovy bývalého kina Svět, která bude letos rekonstruována a na kterou město získalo dotaci ve výši 10 milionů korun. Původní rada na základě výsledku výběrového řízení na zpracování variant řešení navrhla městskému zastupitelstvu variantu využití pro Klub dětí a mládeže. Po dalších jednáních pouze některých radních (?) se zpracovatelem studie a pracovníky Domu dětí se ale ta samá rada, či spíše jedna její část, jak vyplynulo z dalšího jednání, rozhodla své rozhodnutí revokovat a do zastupitelstva přišel návrh na vybudování sportovně-relaxačního centra, jehož nutné náklady na rekonstrukci jsou odhadnuty o mnoho vyšší.
V zastupitelstvu se rozpoutala déletrvající diskuze a jeho členové se rozdělili do několika skupin. První protinávrh Dušana Surého zněl na využití pro Klub dětí a mládeže, který byl podpořen mnohými argumenty (zabezpečení důstojného stánku instituce, která zabezpečuje volný čas mnoha dětí a mládeže v našem městě, zaměření se na skupinu mládeže ve věkové skupině 13 - 18 let formou různorodé klubové činnosti jako prevence nežádoucích vlivů apod.). Další silná lobbystická skupina, vedená jedním z radních, Rostislavem Šmídem, podporovala návrh rady na zařízení sportovního charakteru, které zde chybí. Zde se dostaly do popředí i argumenty, že takové zařízení by mohlo být po finanční stránce soběstačné apod. Nečekaně se objevil i třetí návrh, a to od Stanislava Zápeci - využití pro Základní uměleckou školu.
K tomu se vyjádřila ředitelka zmíněné školy, radní Hana Mahdalová, která prohlásila, že toto řešení jejich situaci neřeší a že je s novým správcem dominikánského kláštera dohodnutá, že oběma stranám vyhovuje dnešní stav. Požádala pana Zápecu, aby svůj návrh stáhl. On však na něm trval. V diskuzi odhlasovali zastupitelé možnost vyjádření ředitele brodského Domu dětí a mládeže Libora Miličky, který vysvětlil, že toto zařízení opravdu potřebují a chtějí maximálně využívat. Mají připravené programy a kroužky pro menší děti i klubovou činnost pro starší věkovou kategorii. Při hlasování dostal návrh pana Zápeci pouhé 4 hlasy, kdežto návrh Dušana Surého podpořilo potřebných 14 hlasů členů zastupitelstva.
Po krátké přestávce si přítomní občané začali připadat jako v Kocourkově. Nejprve pan Zápeca správně upozornil, že existují 2 platná usnesení, která si vzájemně odporují. Již vloni zastupitelstvo totiž přijalo návrh, aby zde byl umístěn bazén. Toto usnesení bylo hlasováním tedy zrušeno. Avšak pan Zápeca dal návrh na to, aby se celé hlasování opakovalo. Bohužel, asi z důvodu malé znalosti zákona a jednacího řádu, akceptoval starosta Kryštof tento nesmyslný návrh a nechal hlasovat znovu o všech návrzích. A tak díky Janu Kočařovi, který se v druhém hlasování, na rozdíl od původního, zdržel při variantě Klubu dětí a mládeže, neprošel ani jeden návrh. Chtěl jsem, aby bylo dohodovací řízení, kde jsem měl v úmyslu prosazovat začlenění do Klubu dětí i nějakou sportovní činnost, uvedl později Kočař.
Po dohodovacím řízení, kdy přítomné právničky vysvětlily, že původně přijaté usnesení na využití Klubem dětí a mládeže je stále jako jediné v platnosti, vystoupil starosta s touto verzí a nechal hlasovat nově o tom, že součástí Klubu dětí a mládeže musí být kuželková dráha. Tento bod jednání se zásluhou pana Zápeci jen zbytečně prodloužil. Navíc jednání o tom, co všechno bude součástí tohoto zařízení, budou jistě ještě probíhat při zpracovávání projektové dokumentace a hlavní slovo by určitě měl mít zejména provozovatel.
Mnoho dětí a zejména jejich rodičů bude určitě rádo, že tato instituce, jejíž činnost, nadšence Miličku a další pracovníky nám závidí i v okresním městě, bude mít své důstojné sídlo ve výhodně situovaném místě a bude sloužit potřebám mnoha dětí a mládeže města při využívání jejich volného času.
B. SmržováMěstské zastupitelstvo jednalo téměř devět hodin
Uh. Brod (BoS) - Třetí zasedání městského zastupitelstva jistě překonalo rekord v délce svých dosavadních jednání. Zastupitelé se totiž sešli ve 14 hodin a končili těsně před 23. hodinou. To už ale všichni přítomní únavou téměř nevnímali, o čem se právě mluví. Je až s podivem, že tak dlouhou dobu vydrželo i několik občanů, kteří se chtěli zúčastnit diskuze, která byla až v samotném závěru. Měli si ale možnost ověřit, jak probíhají zasedání zastupitelstva, kdo zde mluví věcně, kdo se neustále opakuje a zdržuje a kdo se chce pouze zviditelnit a mluví bez toho, že by navrhl něco konkrétního.
Kromě dvou procedurálních bodů, jako je zahájení a usnesení a závěr, bylo na programu zastupitelstva celkem 9 bodů. Nejvíce času zabral pochopitelně první z nich - rozpočet města, který je každoročně asi nejklíčovějším schvalovaným dokumentem. (viz. Návrhy na změny...). V dalším bodě vyvolal diskuzi pouze návrh na povolení zpracovat změnu územního plánu, která by měla umožnit vybudovat benzinovou čerpací stanici u plánovaného obchvatu města v blízkosti sídliště Olšava. I tento návrh byl nakonec přijat. Všech 24 projednávaných majetkových záležitostí města bylo přijato v navržené podobě, stejně jako záměr města na prodej areálu Vazová. Velmi dlouhou a místy emotivní debatu provázelo projednávání využití kina Svět (viz. V bývalé budově kina Svět ...).
Dalším hojně diskutovaným bodem bylo projednávání způsobu provozu rehabilitačního oddělení na poliklinice na sídlišti. Nakonec byl přijat návrh, aby tento bod byl odložen na další zasedání zastupitelstva, které by se mělo zabývat koncepcí provozu celé polikliniky. Zatím tedy zůstává provoz tohoto oddělení pod městským úřadem. Městské zastupitelstvo jmenovalo do valné hromady společnosti Regio členy zastupitelstva ze všech volebních stran: Ladislava Kryštofa (ČSSD), Libora Nováčka (Strana zelených), Hanu Mahdalovou (Nezávislí), Stanislava Zápecu (KDU-ČSL), Yvonu Vilímkovou (DEU + nez.), Milana Katolického (KSČM) a Josefa Kolka (ODS).
Již v nočních hodinách se dostalo ke slovu i několik vytrvalých občanů, mezi nimi skupina obyvatel lokality kolem ulice Zahradní v jižní části města, kde má být umístěna čerpací stanice, proti čemuž opětovně protestovali a nabádali zastupitele, aby se při budoucím rozhodování vžili do situace, že by v těch místech sami bydleli. S odpověďmi starosty Kryštofa nebyli evidentně spokojeni.
Po skončení jednání zastupitelstva v pozdních nočních hodinách konstatovali někteří přítomní, že jsou tak unavení, že stěží dojdou domů. A nebylo se jim co divit. Tak časově dlouhý maraton, kde se člověk musí soustředit na vše, co zazní a co je navrhováno, by nebyl schopen asi nikdo bez obtíží zvládnout.Zastupitelé schválili žalobu
Uh. Brod (BoS) - Celkem 15 členů městského zastupitelstva podpořilo návrh na vymáhání 4,5 násobku měsíčního platu po bývalém zástupci starosty Uh. Brodu Luboru Kuncovi v souvislosti s údajným převodem 3 milionů, které mělo město ve zkrachovalé České bance. Kuncovi dosud nebylo prokázáno, že by městu způsobil jakoukoliv škodu. Konečné rozhodnutí, zda je možno po něm tuto částku vymáhat, bude mít v rukách pouze nezávislý soud.Personální změny v Rumpoldu
Uh. Brod (BoS) - Koncem ledna proběhla ve společnosti Rumpold UHB, s.r.o. mimořádná valná hromada, jejímž hlavním bodem byly personální změny v orgánech společnosti. Dosavadní ředitel Ing. Pavel Vojáček se stal jednatelem společnosti, prokuristou byl jmenován Ing. Štefaničin a v dozorčí radě vystřídal bývalého místostarostu Stanislava Zápecu současný zástupce starosty Uherského Brodu Ing. Libor Nováček. Řádná valná hromada společnosti proběhne až po auditu, nejspíš v měsíci březnu, uvedl pro DDS nově jmenovaný jednatel Vojáček.Návrhy na změny rozpočtu města neprošly
Uh. Brod (BoS) - Město Uherský Brod schválilo rozpočet nakonec tak, jak byl navržen radou. Byl přijat jako vyrovnaný ve výši 193,1 mil. Kč. Návrh nejprve prošel finanční komisí a třikrát ho předělávala městská rada. Několikrát jsme se kvůli němu na radě pohádali, museli jsme ale vycházet z reálných příjmů, a tak nám nezbylo než škrtat i potřebné věci, přiznal místostarosta Nováček.
Dotazů ze strany členů zastupitelstva bylo přehršel, možná i proto, že některé důležité položky nebyly dostatečně rozepsané. Možná jsme mohli ušetřit i nějakou hodinu, kdyby materiály obsahovaly o 2, 3 stránky víc údajů, řekl např. František Krpal. Všechny dotazy byly postupně vysvětleny jak místostarostou Nováčkem, tak vedoucím finančního odboru Jiřím Maštalířem, a tak vzešly pouze 4 návrhy na změny rozpočtu. Nejvíce změn navrhoval pan Zápeca, který požadoval zvýšit předpokládané příjmy z daní fyzických osob z podnikání o 250 tisíc a tuto částku věnovat Oblastní Charitě. Letos čekáme spíše menší příjmy od finančních úřadů, proto s tímto opatřením nelze souhlasit, řekl na vysvětlenou Maštalíř. Další návrh přednesla ředitelka Charity Jarmila Tomancová, a to také zvýšení příspěvku této organizace o 250 tisíc. Pan Zápeca navrhl zvýšit příjmy z prodeje bytů o 800 tisíc a tyto prostředky investovat na další parkoviště.
Poslední byl Zápecův návrh na snížení částky na opravu plochy zimního stadionu a takto získané peníze věnovat České dráze na opravu venkovního sociálního zařízení. Žádný z těchto návrhů nezískal více než 5 hlasů, nebyly proto přijaty. To, že se město postavilo k nám zády, způsobí, že budeme muset poněkud omezit naše pečovatelské a ošetřovatelské služby, řekla později Tomancová. V závěrečném hlasování (v 18.15) podpořilo navrženou verzi rozpočtu 19 zastupitelů.
Ve výdajové části městského rozpočtu tvoří největší část provozní výdaje (121,6 mil. Kč), v nich jsou ale započítány i např. dávky sociální péče (22 mil. Kč), které jsou plně hrazeny státem, velkou část tvoří správa Městského úřadu (20,9 mil. Kč) a provozní náklady Městské policie (5 mil. Kč). Další významným provozním výdajem jsou prostředky na ochranu životního prostředí (12 mil. Kč).
V kapitálových výdajích se počítá s investicemi na kanalizační a vodovodní sítě (5,6 mil. Kč), 10 milionů bude letos investováno do rekonstrukce bývalé budovy kina Svět, 3,8 milionů na rekonstrukci ledové plochy zimního stadionu a 13,5 milionů na rekonstrukci polikliniky. Je počítáno i s rekonstrukcemi obecních bytů (3,2 miliony).Mají úřady vracejícím se vojákům finančně vypomáhat, či ne?
Uh. Brod, Nivnice - Radek Tomanec z Nivnice se vrátil 22. prosince z vojenské základní služby, ze které mu armáda prominula 15 dní. Před vojnou byl zaměstnán v České zbrojovce, která byla koncem roku zavřená, a tak nastoupil do zaměstnání až 5. ledna. Dostal se podle svých slov na delší dobu do finančních problémů, protože první výplatu dostane až nyní 14. února. Do této doby není podle svých slov finančně zajištěn. Zjistil jsem, že někteří moji kamarádi dostávají od městských úřadů na toto období sociální dávku, a tak jsem se o ni začal také zajímat, říká Radek Tomanec.
Zašel na okresní úřad, kde mu řekli, že si může požádat na Městském úřadě v Uh. Brodě, kam bydlištěm spádově patří. Předpokládal jsem, že stejně jako můj kolega, který je v úplně stejné situaci jako já a kterému Městský úřad v Uh. Hradišti dávku přiznal, budu i já úspěšný, vysvětluje R. Tomanec. Na sociálním odboru MěÚ v Uh. Brodě mu ale pracovnice vysvětlily, že sice požádat si může, ale že bude jeho žádost s největší pravděpodobností zamítnuta. Tato jednorázová dávka není nároková a my se při rozhodování musíme držet zákona č. 482/1991 o sociální potřebnosti a zákona č. 463/1991 o životním minimu. Navíc naše pracovnice absolvují školení, které provádí Ministerstvo práce a sociálních věcí. Tam dostávají instrukce, jak mají v tom kterém případě postupovat, obhajuje své pracovnice vedoucí odboru školství, kultury a sociálních věcí MěÚ v Uh. Brodě Markéta Gajdůšková.
Pan Tomanec se však s jejich vysvětlením nechce spokojit a stále poukazuje na to, že kdyby Nivnice spadala pod MěÚ Uh. Hradiště, tak by dávku určitě dostal. Pracovnice sociálního odboru proto poradily panu Tomancovi, aby podal písemnou žádost, ony ji posoudí a vydají rozhodnutí, proti kterému se může žadatel odvolat na referát sociálních věcí Okresního úřadu v Uh. Hradišti. Pokud tento orgán shledá pochybení na straně MěÚ Uh. Brod, bude mu dávka vyplacena.
Podle vyjádření vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Uh. Hradišti paní Zlatuškové zde v takovýchto případech skutečně jednorázové dávky poskytují. Na chlapce vracející se z vojny, kteří nastoupili do zaměstnání, pohlížíme jako na občany sociálně potřebné, protože v daný měsíc jejich příjem nedosahuje částky životního minima. Postupujeme v rámci platných zákonů, říká Zlatušková.
A co na to okresní úřad? Na vyplácení takovéto dávky neexistuje žádná metodika, je proto na zvážení pracovnic sociálních odborů jednotlivých úřadů, aby posoudily konkrétní situaci žadatele a samy rozhodly. My to necháváme na nich. Záleží to totiž i na tom, kolik prostředků ten který úřad na sociální dávky má. Já osobně bych určitě nedoporučovala vyplácet tyto dávky plošně, říká Jana Coufalová z referátu sociálních věcí Okresního úřadu v Uh. Hradišti.
My musíme pečlivě zvažovat při vyplácení jednorázových dávek všechny okolnosti. Kdybychom byli nyní příliš štědří, mohlo by se stát, že nebudeme mít na konci roku peníze pro ty nejpotřebnější. Je nutné si uvědomit, že přibývá nezaměstnaných a situace se během roku bude spíše zhoršovat. My musíme lidem vyplácet dávky zejména v případech, když příjmy v rodinách nedosahují ani životního minima, vysvětluje postoj pracovnic odboru MěÚ v Uh. Brodě jeho vedoucí Gajdůšková. Panu Tomancovi v lednu poradila, aby svého zaměstnavatele požádal o vyplacení mimořádné zálohy v nejbližším možném termínu.
Na mysl vyvstává několik otázek. Je tento odlišný přístup úřadů způsoben tím, že nejsou dána v tomto případě jasná pravidla, či hraje roli větší nezaměstnanost na Brodsku, a tím pádem nedostatek finančních prostředků? Další otázkou je, kam se podějí peníze, které na zabezpečení vojáků dostává armáda až do konce vojny, když je propouští domů dřív.
B. SmržováDen otevřených dveří
Základní škola Uherský Brod, Mariánské náměstí pořádá dne 23. února 1999 od 8 do 18 hodin Den otevřených dveří. Dopoledne návštěvníkům umožníme nahlédnout do běžných vyučovacích hodin všech ročníků, odpoledne pak do výuky volitelných a nepovinných předmětů a na práci zájmových kroužků.
Srdečně zveme nejen rodiče našich žáků!
Olga Otrubová, ředitelka školyProgram MěDDM na jarní prázdniny
Pondělí 8. 2 - pátek 12. 2.
Klub her od 9 do 11 hod. a od 13 do 16 hod. - Klub Déčko

Pondělí 8. 2.
Skládáme puzzle - od 10 hod. na DDM Na Výsluní
Kreslení v knihovně - nejoblíbenější pohádková postava - od 14 hod. v městské knihovně na Panském domě - dětské oddělení

Úterý 9. 2.
Otevřeny klubovny a herny na DDM Na Výsluní
Prázdninová vycházka za kolouškem - do havřických vinohradů - sraz v 10 hod. u školní družiny v Havřicích

Středa 10. 2.
Promítání filmů pro děti - od 13 hod. v klubovně na DDM Na Výsluní

Pátek 12. 2.
Hledání cesty - beseda pro veřejnost o zdravém životním stylu - od 19 hod. v Ekocentru Chrpa na Máji

Sobota 13. 2. a neděle 14. 2.
Výuka bruslení na zimním stadioně od 7.45 do 8.45 hod.

Sobota 13. 2.
Malování na hedvábí - od 14 hod. v Ekocentru Chrpa na Máji

Neděle 14. 2.
Malý princ - pohádka pro malé i velké v Mahenově divadle v Brně
Valentynský ples - zábavná diskotéka pro děti. Začátek v Ekocentru Chrpa na Máji, vstupné 10 Kč.Kdy začíná šikana?
Na téma šikana, šikanování, agresivita už bylo napsáno velmi mnoho článků, statí, psychologických a soudních pojednání. Šikana začíná velmi záhy - už ve školce. Potkala mne známá, která má ve školce vnučku. Donedávna malá chodila do školky ráda, nikdy neplakala, chtěla tam chodit dokonce v sobotu i v neděli. Ovšem je to pár dní, kdy ráno pláče, nechce do školky jít. Přišla jsem na důvod nechtuti - jeden chlapec tam všechny děti bije, kazí jim hru, kope do dětí i do hraček.
Víme o tom, řekly paní učitelky, ale co máme dělat? Zasloužil by dostat, ale copak můžeme dítě uhodit? - To je pravda. Jenže agresivní dítě by mělo poznat na vlastní kůži, co to je bolest i strach. V dítěti agresivita, která není potrestaná, roste. Přijde škola a šikana se stává větší, vynalézavější, drastičtější. A zase učitelé nic nezmohou.V Základní škole v Bojkovicích mají galerii

Alena Blahůšková a Jindřiška Cimbálková si prohlížejí obrazy architekta Vlastimila Slabiňáka. - Foto: BoS
Bojkovice - Není až tak obvyklé mít na půdě školy galerii výtvarných prací. V Základní škole T. G. Masaryka v Bojkovicích se to podařilo. A to především díky nápadu ředitele školy Zdeňka Ogrodníka, jehož myšlenku pomohli uskutečnit učitelé Jindřiška Cimbálková, Alena Blahůšková, Blažej Neradílek a Jiří Dolinský. Jejich zásluhou čítá zdejší galerie, která jistě přispívá k prohlubování estetického cítění žáků, přes 40 obrazů různých stylů, technik i velikostí.
Autory děl zde vystavených jsou bývalí i současní učitelé, bývalí žáci, občané regionu a blízcí přátelé školy, řekl DDS ředitel školy Zdeněk Ogrodník. Jsou mezi nimi jak amatérští, tak vystudovaní výtvarníci i současní studenti výtvarných škol, dodala Alena Blahůšková. A kdo zapůjčil či věnoval svá díla školní galerii? Lubomír Bienert, Jindřiška Cimbálková, Markéta Daňková, Miroslav Hron, Margita Jarošová, Pavlína Maňáková, Marcela Michalčíková, Petra Mnsterová, Blažej Neradílek, Oldřich Páleníček, Josef Pavlík, Josef Poledňák, Eva Poledňáková, Věra Poledňáková, Petra Skočovská, Oldřich Slabiňák, Vlastimil Slabiňák, Lubomír Šišpera, Bohumír Urbánek a Libuše Zapletalová. Zatím poslední výtvarnicí, která přispěla do naší galerie, je Alena Holínská z Litomyšle, naše někdejší absolventka, říká spokojený ředitel Ogrodník.
Díla autorů, některých již nežijících, jsou vhodně umístěna na stěnách atria a každý si mezi tou různorodou škálou jistě najde něco, co v něm vzbudí libý pocit nebo jen zájem o toto umění. Prostory ještě máme, kdyby měl někdo zájem vystavit své práce, budeme jen rádi, dodává paní učitelka Cimbálková.
Galerie, která se nachází v atriu 1. patra přístavby, tvoří jeden z prvků, kterým se zdejší škola přibližuje k dílně lidskosti, jak si představoval prostředí školy Jan Ámos Komenský. Tato galerie slouží také dvakrát ročně k výstavce nejlepších prací žáků naší školy, dodává ředitel školy. O galerii je velký zájem i ze strany veřejnosti, stejně jako stálá expozice bitvy nad Bílými Karpaty, která má své místo ve 3. patře stejné budovy. O obě expozice projevují zájem zejména naši rodáci, kteří se v Bojkovicích schází při různých příležitostech, uvádí Ogrodník a zve také k návštěvě další chlouby školy, před několika lety zbudované sportovní haly, která slouží nejen žákům této školy, ale také mnoha sportovcům města a okolí. Hala je vytížena od samého rána do pozdních večerních hodin, říká ředitel Ogrodník, sám tělocvikář a sportovec tělem i duší.
B. Smržováwww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund