Číslo: 6
07.02.2000
Článků: 86

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Nájemníci dluží téměř dva miliony korun
Silnice na Kopanicích vyžadují další opravy
Bude tajemník odvolán?
Studenti gymnázia opět připravili veselý večírek
Zdraví pomáhají
Spoj zachován
V Drslavicích vznikne nová ulice
Jarní prázdniny v domě dětí
Stanovisko Klubu k˙provozu rehabilitace
Hasiči zachraňují už devadesát let

Nájemníci dluží téměř dva miliony korun

Dlužníci, kteří neplatí nájem, mohou být z bytu nakonec vystěhováni - Foto: P. Paška
Uh. Brod (jac) - Ke konci minulého roku dluží nájemníci zhruba tisícovky městských bytů šest set tisíc korun na nájemném. "Ve většině případů se jedná o sociálně slabší rodiny, romské občany a početné nebo neúplné rodiny, které jsou odkázány na sociální dávky. Převážná část z nich se opakuje už z minulých let," uvedl místostarosta Zápeca, který se zabývá bytovou politikou. Město sice využívá všech zákonných opatření, které má k dispozici, ale nejsou zřejmě příliš účinné. Zhruba v padesáti případech probíhá soudní řízení, z toho u patnácti zvažuje soud příkaz k výpovědi z bytu. Podle Zápeci je navíc asi polovina pohledávek nedobytných. Často se totiž stává, že nájemník z bytu odejde a stává se nezvěstným.
Stavební bytové družstvo Panorama, které vlastní více než dva a půl tisíce bytů, eviduje zhruba stejný průměrný dluh na jeden byt jako město. Na konci roku dluží družstevní nájemníci milion dvě stě tisíc korun. "U nás se k těmto dlužníkům řadí vedle sociálně slabších rodin i množství soukromých podnikatelů," uvedla právnička firmy Jana Šmídová. Při vymáhání dluhů postupuje i družstvo stejně jako město a po upomínce postupuje případ soudu. Ten pak může skončit i vyklizením bytu, případě srážkou dluhu ze mzdy dlužníka. Město ani SBD Panorama zatím nehodlají přistoupit k mnohdy účinné metodě a jména svých dlužníků s největší pravděpodobností zveřejňovat nebudou.Silnice na Kopanicích vyžadují další opravy
Kopanice - Ještě před několika lety prováděla Správa a údržba silnic Uh. Hradiště (SÚS) opravu povrchu všech státních komunikací v našem okrese pravidelně. Byly provedeny také poměrně nákladné opravy průtahů obcí v centru oblasti Kopanic včetně obrub a chodníků. Poslední čtyři roky ale nezbývají peníze na údržbu úseků mezi obcemi a jejich sjízdnost se stále zhoršuje. Protože jsou finance ze státního rozpočtu přidělovány podle frekvence dopravy, nejlépe jsou na tom hlavní silnice, méně už se investuje do silnic nižších tříd. Od rozdělení republiky se navíc o polovinu snížila frekvence na hlavní silnici k hraničnímu přechodu ve Starém Hrozenkově. "Zapomenutou" silnicí je například spojnice z hlavního tahu k obci Březová, mezi Lopeníkem a Březovou nebo Vápenicemi a Starým Hrozenkovem. Část posledně jmenovaného úseku čeká na dokončení rozsáhlejších oprav téměř jeden rok, další se podle jednoho ze starostů začíná podobat tankodromu.
"Hlavní tah z Uherského Brodu na hraniční přechod ve Starém Hrozenkově je v relativně dobrém stavu. Na spojnicích z této silnice je ale situace horší a musím přiznat, že obnova ani údržba povrchu není taková, jaká by měla být," říká ředitel SÚS Rostislav Buchtík. Starostové kopaničářských obcí to vidí stejně.
"Příjezdové komunikace do tohoto regionu jsou ve špatném stavu, ale pořád nám říkají, že nejsou peníze. Co si pamatuju, nebyly pro nás už od roku 1970 a jsme bez jakékoliv naděje, že sem někdy půjdou," tvrdí starosta Březové František Vacula. Velký nedostatek financí a omezený rozpočet potvrzuje i Buchtík. Díky tomu se například už čtyři roky jen výjimečně provádí udržovací nátěry vozovek, které obnovovaly kvalitu povrchu po zimním období.
Množství peněz místo toho stát investoval do nákladnějších akcí. Dvacet až třicet milionů korun se během tří let vložilo do oprav pěti sesuvů, komunikace i dvou propustí v úseku mezi Březovou a Lopeníkem a průtahu touto obcí.
Tyto opravy byly vyvolány škodami, které způsobily deště v roce 1997. Před deseti lety provedli silničáři také nový koberec v obci Vápenice a opravili silnici k celnici ve Starém Hrozenkově. Velké stavby však provádí Ředitelství silnic a dálnic. Na podzim letošního roku by měla být například dokončena úprava polní cesty mezi obcemi Žítková a Starý Hrozenkov. Pak ji bude moci využívat i veřejná doprava a umožní především snadnější přesun dětí do základní školy. V příštím roce se připravuje také prodloužení státní silnice ze Žítkové až po státní hranici v délce zhruba 3 km a odhadovaných nákladech 36 milionů korun. "Údržbu této komunikace převezme SÚS i přesto, že zde budou nepříjemné spády a ostré zatáčky. Je také možné, že dostaneme i sněhovou frézu, která bude působit pouze v této oblasti a výrazně zlepší sjízdnost silnic v zimním období," prozradil Buchtík. Přitom v loňském roce dosáhly náklady na letní údržbu částky 28 milionů korun.
Dalších oprav by se obyvatelé Kopanic mohli dočkat za dva roky. V průběhu letošního roku totiž začne fungovat program na opravu silnic financovaný z nově vzniklého Fondu dopravy. "Právě připravujeme zásobu akcí, které by spadaly pod tento fond. Jejich realizace ale bude zřejmě možná až za dva roky," prozradil Buchtík. Jedná se například o opravu povrchu silnice ve Strání a Starém Hrozenkově, spojnici mezi obcemi Komňa a Rasová nebo Záhorovicemi a Bojkovicemi. Spolupráce s obcemi je zde velmi dobrá, ovšem řada úseků, které jsou pro SÚS finančně velmi náročné, se podle Buchtíka zřejmě nepodaří uskutečnit bez iniciativy samotné obce a získání další státní dotace.
Jana CabákováBude tajemník odvolán?
Uh. Brod - Už od počátku prosince minulého roku, tedy v době, kdy byli do vedení města zvoleni noví lidé, se začalo v radě mluvit o odvolání tajemníka městského úřadu Hynka Sušila. Tuto informaci nám potvrdil i místostarosta Stanislav Zápeca: "V radě jsme probírali každého vedoucího odboru, i tajemníka a z některých návrhů vyplynulo, aby byl navržen na výměnu." K odvolání by však podle něj musely být dány věcné důvody, například závažné pochybení tajemníka při plnění povinností. Zápeca však uvedl, že o ničem takovém neví. Také zástupce starosty Jan Kočař potvrdil, že diskuse na toto téma se v radě vedou pouze neoficiálně a žádné rozhodnutí dosud nepadlo. "Taková věc destabilizuje úřad, a proto by důvody odvolání musely být opravdu závažné a samozřejmě související s jeho prací," zdůraznil přednosta Okresního úřadu v Uh. Hradišti Ivan Palacký. Podle zákona o obcích může totiž rada odvolat tajemníka pouze se souhlasem přednosty. Tím by mělo být vyloučeno ovlivnění politickými stranami. Sám Hynek Sušil, který je v této funkci od roku 1996, se domnívá, že se žádného nezákonného postupu nedopustil a s žádnou stranou se do vážnějšího konfliktu nedostal.
Jana CabákováStudenti gymnázia opět připravili veselý večírek
Školní akademii pro veřejnost letos Gymnázium JAK v Uh. Brodě uspořádalo v Domě kultury 26. ledna. Přestože účinkující už jedno vystoupení měli za sebou, lehce nervózní jsme byli všichni. Je přece jen rozdíl dělat si ze sebe legraci před spolužáky a vrstevníky než před rodiči či sousedy.
Lidé už se scházejí, vybírají si "výhodná" místa, někteří rodičové ještě neopomenou svého potomka morálně podpořit. Za chvíli se má začínat, pořadí jednotlivých čísel se však stále mění, aby měli ti, kteří účinkují v několika scénkách (to se týkalo zejména letošních maturantů), čas na převléknutí z jednoho kostýmu do druhého. Dalo to docela práci a všem, kteří se na tvorbě akademie jakkoli podíleli, patří dík.
Co tvořilo více než dvouhodinový program tentokrát? Například taneční složka folklorního souboru JAKUB, cimbálová muzika, stálice hvězdného nebe - pěvecký soubor Bonifác, skupina Dě J.Á.K a děvčata ze ZUŠ, která se věnovala tanci. Svůj hudební talent a cit pro rytmus předvedl také žák sekundy při hře na bicí a po několika letech zazněla na veřejném vystoupení i píseň v ruském jazyce (pro některé mladší ročníky by zhruba stejně vyzněla japonská písnička). Mohli jste se dozvědět, jak to bylo s Rychlými šípy doopravdy - v režimem neupravené podobě Foglarova rukopisu (některá fakta byla celkem šokující). Diváci nenaříkali, že nestihnou večerní zprávy, poněvadž takové "Divadelní noviny", jaké měli možnost zhlédnout, žádná televizní stanice nabídnout nemůže. Už jste si někdy posteskli, jak rádi byste se zajeli podívat do Moulin Rouge? Stačilo přijet na naši akademii. Tam totiž šest kankánových tanečnic (kdysi byly sice mužského pohlaví, ale nikdo není dokonalý, že) stavělo na odiv nejen svoje vnady, nýbrž i obrovskou fyzickou výdrž a dokonalý cit pro choreografii. Samozřejmě to nebylo všechno. Ale kdo viděl, ví, a kdo neviděl, má možnost příští rok.
Tereza VrbováZdraví pomáhají
Uh. Brod, Maršov (jac) - V rámci projektu Bourání bariér probíhala po dva víkendové dny na Maršově výuka běžkování pro tělesně postižené. Cílem bylo naučit se pomáhat dospělým i dětem s různým tělesným postižením v běžném životě a pomoci jim v praktických věcech. "Člověk musí především pracovat sám na sobě, aby dokázat pomáhat druhým," říká Soňa Kunčarová, vedoucí Ekocentra Chrpa při Městském domě dětí a mládeže, která se víkendu zúčastnila. Při této instituci totiž existuje také H - centrum pomáhající handicapovaným lidem a spolupracující i se stejnou organizací Oáza v Hodoníně. "V klubovnách se s postiženými dětmi sice pracuje, ale my jsme chtěli ještě něco víc a právě proto se musíme dál vzdělávat," říká Kunčarová.Spoj zachován
Vyškovec (jac) - Od 23. ledna zrušila společnost ČSAD Uh. Hradiště, a.s. dva autobusové spoje z Bojkovic do obce Vyškovec. "Tyto spoje byly zavedeny v roce 1997 kvůli rekreantům, kteří se ze zámku Světlov v Bojkovicích chtěli podívat i na Mikulčin vrch," upřesnil vedoucí dopravy Zdeněk Procházka. Poslední rok je však zámek uzavřen a výtěžnost těchto spojů už není dostatečná. Přesto se po dohodě se starosty nakonec ČSAD rozhodla, že odpolední spoj z Komně do Vyškovce, kterým se lidé vrací domů z práce, od dnešního dne znovu zavede. Na tyto rekreační spoje navíc v dřívějších letech musely Bojkovice spolu s Komňou částečně přispívat, aby byla pokryta ztráta z provozu těchto spojů. O financování obnoveného spoje dosud není rozhodnuto, ale zvažuje se i možnost dotace ze státního rozpočtu.V Drslavicích vznikne nová ulice
Drslavice (jac) - K prodloužení stávající ulice U školky by v této obci mohlo dojít ještě v letošním roce. Na pozemcích soukromých vlastníků chce totiž obec vybudovat inženýrské sítě a uspokojit tak množství zájemců o výstavbu rodinných domů. "Je zde zavedená kanalizace a právě probíhá vyměřování hranice komunikace," uvedl starosta obce Milan Matyáš. Celkem by zde mohlo být vybudováno asi devatenáct domů, bude však záležitostí současných vlastníků, v jakém rozsahu stavební pozemky prodají a jakou část si ponechají pro sebe. Náklady na vybudování sítí dosáhnou podle předběžných odhadů zhruba dvou milionů korun, které z velké části uhradí obec. Současným majitelům se tak pozemky značně zhodnotí, protože jejich podíl na úhradě nákladů bude jen minimální. "Chceme umožnit rozvoj obce a víme, že samotní vlastníci by na provedení sítí asi peníze neměli. Navíc by to nebylo příliš spravedlivé, protože zbytek obce byl také zasíťován za společné peníze," tvrdí starosta. Kromě této ulice je pro výstavbu naplánována už i další lokalita a podle starosty je v obci také řada proluk vhodných k tomuto účelu. Soukromí majitelé je však prodávat nechtějí. "Nikdo jim toto právo neupírá, ale je pravda, že rozvoji obce to příliš nepomáhá," uzavírá starosta.Jarní prázdniny v domě dětí
sobota 12.2. - Turnaj hokejových přípravek 1. - 3. tříd JMK, od 9 hod., zimní stadion
neděle 13.2. - Valentýnský ples - zábavná diskotéka pro děti, hry a soutěže, výroba valentýnek a sladké odměny. Od 14 hod., Ekocentrum Chrpa na Máji, vstupné 10 Kč
pondělí 14.2. - Halová kopaná čtyřčlenných družstev, od 9 hod., III. ZŠ
úterý 15.2. - Turnaj v billiardu, od 9 hod., DDM Na Výsluní
středa 16.2. - Batikování, od 10 hodin, Klub "D" na DK, s sebou bavlněné tričko
sobota 19.2. - Sportovní odpoledne rodičů s dětmi - informace u p. Kovářové v Klubu "D" na DK
neděle 20.2. - Kat a blázen - zájezd do Mahenova divadla v BrněStanovisko Klubu k˙provozu rehabilitace
Po celý kalendářní rok 1999 bylo snahou členů ODS a ČSSD dát provoz rehabilitace na Poliklinice v˙Uh.Brodě znovu do pronájmu soukromé fyzické nebo právnické osobě, jak tomu bylo již ve˙druhém pololetí roku 1998. Díky burcujícímu a trvalému odporu členů KLUBU v˙MR a MZ, za podpory všech ostatních rozumných členů zastupitelstva, vyzněla tato snaha členů ČSSD a ODS naprázdno a oddělení rehabilitace pracovalo pod městem. Co vyplývá z předběžné rekapitulace hospodaření tohoto oddělení za uplynulý rok? K 31.12. 1999 činil finanční zisk (rozdíl mezi realizovanými příjmy a výdaji) asi 600 tis. Kč, který po proplacení všech faktur za čtvrté čtvrtletí (a to jak od VZP, tak i ostatních pojišťoven) může vzrůst až na 1 milion 900 tis. Kč. Tato dvě čísla naprosto jasně dokumentují a podporují námi zastávané stanovisko, že rehabilitace je pro město nejen zisková (což opakovaně ODS a ČSSD ústy Antonína Karáska zpochybňovala), ale dokonce velmi zajímavě zisková. Vedle těchto dvou čísel působí směšně a pro město až tristně částka 147 406 Kč. Tu by město za rok 1999 získalo pronájmem prostor a zařízení rehabilitace soukromé osobě, kdyby MR a MZ vyhovělo opakovanému přání Antonína Karáska a nájemní smlouvu sjednalo navíc v˙intencích smlouvy z˙roku 1998, kdy město zastupoval Jan Kočař. (Sazba nájemného za m2 v˙rozmezí 90 až 250 Kč za rok, nájem zařízení za rok ve výši 5 % pořizovací ceny.)
Členové KLUBU opakovaně zastávají názor, že zisk z˙provozu rehabilitace by se měl zpětně použít na obnovu a modernizaci jejího vybavení a zařízení, případně na vykrytí průběžných provozních potíží celé Polikliniky, nikoliv na vylepšení životní úrovně soukromé osoby.
Petr Vrána, Hana Mahdalová, Libor NováčekHasiči zachraňují už devadesát let
Dolní Němčí - "Vytvořili jsme si podmínky k tomu, aby o nás lidé věděli a brali nás," říká o dolněmčanských hasičích jejich velitel František Stloukal. Této činnosti, která byla také jeho zaměstnáním se věnuje téměř čtyřicet let a do Sboru dobrovolných hasičů v této obci nastoupil před pěti lety. Po devadesáti letech své existence, které oslavili před dvěma lety, začínají hasiči ještě více rozšiřovat oblast své činnosti. Hlavní úkoly pro letošní rok si stanovili na valné hromadě před několika dny.
Kromě úkolů, které vyplývají z integrovaného systému záchranných prací, plánují i přístavbu stávající hasičské zbrojnice, účast v celostátní mládežnické hře Plamen i novou soutěž O pohár starosty obce zařazenou do Velké ceny okresu Uh. Hradiště. "Tuto soutěž pořádáme poprvé a chtěli bychom ji ozvláštnit i pozváním hasičů ze Slovenska a Rakouska a tak s nimi navázat družbu," plánuje velitel. Přízeň místních lidí si však získali už před třemi lety při povodních, za jejichž likvidaci si vysloužili nejen oficiální poděkování od starostů několika obcí, ale také osobní díky od řady jednotlivců. Zasahovali také například u požáru drůbežárny ve Slavkově, kde se podařilo zachránit několik tisíc brojlerů. V roce 1997 družstvo posílilo o dalších deset dobrovolníků a jejich počet se ustálil na současných 34 členů.
Místní sbor disponuje také značným technickým vybavením a v loňském roce například zakoupili další pomůcky za téměř sto tisíc korun.
"Technicky jsme vybaveni velmi dobře, ale stávající prostory naší zbrojnice už nám pomalu nestačí. Proto chceme letos začít s přístavbou sociálního zařízení a klubovny a dokončit je do roku 2002," prozradil Stloukal.
Dalším plánem je vybudování hasičského stadionu za zbrojnicí. Vedle cvičení a hasičských soutěží by mohl sloužit i jiným sportům a v zimě by plocha byla využita jako kluziště. Právě takové místo totiž podle Stloukala obci a mládeži chybí. Hasiče však čeká ještě pomoc při uspořádání okresní konference, která se na konci března uskuteční právě v Dolním Němčí, a také získání pěti odznaků odbornosti Hasič III. Výsledky soutěží sice potěší, ale velitel na ně má svůj názor: "Podle mě nejsou úspěchy nebo ocenění až tak důležité. Hlavní je, že dokážeme pomoct tam, kde to potřebují."
Jana Cabákováwww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund