Číslo: 8
24.02.1997
Článků: 39

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


V Záhorovicích mají dinosaura
První slovácké spořitelní družstvo je i u nás
ANKETA
Sokol slaví 135 let od založení
No to se fakt povedlo!
ZA KOMETOU HALE-BOPP DO UHERSKÉHO BRODU
Únor 1948
Podvodníci těží z důvěřivosti lidí

V Záhorovicích mají dinosaura
Záhorovice - Výuka prvouky na prvním stupni základní školy by měla být spojena především s pobytem venku, protože tam děti mohou získávat skutečný pohled na matičku přírodu ve všech ročních obdobích.
V zimních měsících žáci například poznávají stopy zvířat, krmí ptáky, pozorují nenapodobitelné malířské kouzlo nejrůznějších zimních výtvorů jako jsou ledové krápníky, vločky aj. Při jedné z vycházek (jak je vidět na snímku), se můžete na chvilku ocitnout v dávném pravěku, to když narazíte na vyhynulého dinosaura. Ten náš je sice ze sněhu, dokladuje však vedle šikovnosti lidských rukou i potřebnou míru té správné fantazie. Pak se můžete jen kochat pohledem na mohutnou bájnou bytost a pocítit příjemný a nezapomenutelný zážitek z kategorie pohádkových.
Klára KoudelováPrvní slovácké spořitelní družstvo je i u nás
Uh. Hradiště (VaMP) - První slovácké spořitelní družstvo bylo založeno 18. března 1996 a od května začali přicházet do Františkánské ulice, kde má tento peněžní ústav v průchodu za kavárnou Kovak sídlo, první zákazníci. Dnes má tento peněžní ústav 210 klientů.
#V prvé řadě jsme se zaměřili na úvěrovou činnost, která pomáhá našim klientům v tíživé finanční situaci, prozradila ředitelka družstva ing. Elena Dobešová. Spořitelní družstvo v Hradišti založilo třicet zakládajících členů, kteří svými financemi zastřešili jeho existenci a další ekonomický rozvoj. #Tito lidé sem vložili nejen své prostředky, ale i svou pověst, své jméno, upřesnila ředitelka Dobešová, která je toho názoru, že v našem regionu žijí lidé, kteří umějí pracovat a umějí vydělávat a ošetřovat peníze.
Činnost družstva je stejně jako u podobných peněžních ústavů řízena zákonem o úvěrových a spotřebních družstvech. Počátky družstevního spoření patří v naší republice mezi nejstarší, pomáhaly zejména malým rolníkům a družstevníkům, kteří se ocitli v krátkodobé finanční tísni. Každý člen Kampeličky je zároveň jejím družstevníkem, má v ní stejná práva i povinnosti. V porovnání s věhlasnými bankami nejsou družstevní spořitelny anonymními institucemi, jejich členové se scházejí na členských schůzích, kde společně rozhodují o dalších krocích spořitelny. # Mohou měnit stanovy a upravovat je, řekla paní ředitelka, #dokonce, pokud jedna třetina družstevníků nebude spokojena s chodem peněžního ústavu, mohou na mimořádně svolané členské schůzi změnit způsob hospodaření družstva.
Nezanedbatelným principem činnosti ve spořitelním družstvu je, že veškerý čistý zisk, který zde vznikne, zůstává pro potřeby družstevníků. Podle slov ředitelky hradišťského spořitelního družstva existuje mezi jednotlivými členy jistá soudržnost, protože vědí, že se hospodaří s jejich penězi a je v jejich zájmu, aby kolotoč s penězi přinesl užitek.
Jednou z oblastí, kde může vydělat peníze, je poskytovat finanční služby svým členům a nabídnout úvěrovou činnost. Proto další náplní její činnosti je právě se rozbíhající splátkový prodej. Ing. Dobešová upřesňuje: #Zákazník, který musí být členem družstva, získá řadu zboží se slevou a dvacetiprocentní akontací. Na nákup mu poskytneme úvěr. Takto lze nakoupit například počítače, vybavení domácnosti, elektroniku atd. v hodnotě od 5 do 30 tisíc korun. #Chceme touto činností podchytit široké spektrum zboží i služeb, uvedla ředitelka. Sympatické jistě je i to, že z běžného účtu v Prvním slováckém spořitelním družstvu může jeho majitel vybírat až do minus 5.000 Kč. A v porovnání s běžnými peněžními ústavy vám veškeré finanční transakce provedou za mnohem nižší poplatky.
(plac. inz.)ANKETA
#Uspokojuje vás nabídka kulturních akcí v Uh. Hradišti? Nebo vás snad zaujal lákavý knižní titul?
Nejen televizí, videem či všemi ostatními a podobnými spotřebními kratochvílemi je člověk živ. Ačkoliv zkušenosti dnešních dnů vypovídají spíše o opaku, pokusme se doufat, že zvídavý duch lidské kreativity neskončil na smetišti spolu s bezduchými hracími automaty. Do jaké míry tomu tak je či není, pomohlo zmapovat několik otázek k tématu kulturního vyžití v našem okresním městě. Ostatně právo si vybrat má každý.

Jaroslav M. (26) technik
#Osobně se mi velmi zavděčilo Slovácké divadlo připravovanou reprízou hry W. Allena Zahraj to znovu, Same. Mimochodem mě uchvátil Allenův snímek Výstřely na Broadwayi uváděný kinem Hvězda jako součást projektu 100.

Hugo B. (19) student
#Abych byl upřímný, zrovna obcházím knihkupectví a sháním knížku od Carlose Castanedy Oddělená skutečnost. Je to jediné dílo, které mně od tohoto spisovatele zatím chybí.Jinak mě nabídka podobné literatury na knižních pultech celkem uspokojuje.

Radka Š. (20) studentka
#V kině jsem nebyla už hezkých pár měsíců a myslím si, že současná filmová nabídka si kromě projektu 100 mnoho pozornosti nezasluhuje. Z četby upřednostňuju odbornou literaturu se zaměřením na ekonomii a spisovatele Pavla Kohouta.

Patrik L. (50) lakýrník
#Já si na nějaké ty kulturní akce moc nepotrpím.Nedávno jsem byl s manželkou v divadle, už ani nevím, jak se to jmenovalo, ale především mě to hrozně nudilo. Úplně mi stačí večerní programy v televizi a občasná návštěva pohostinství.

Michala (32) lékařka
#Už dlouho se chystám zajít na přehlídku fotografií českého surrealismu 60.-70. let. Moje povolání mně však poskytuje velmi málo volného času, takže nevím, jestli to vůbec zvládnu.

Petr N. (18) nezaměstnaný
#Jo, myslím, že hodnotných publikací teď nakladatelství chrlí dost, hlavně teda Votobia a Volvox Globator. Jejich knihy se mi zamlouvají a kdyby nebyly tak drahé, kupoval bych si je častěji.

Josef N. (27) podnikatel
#Podle mě je kulturní zázemí města naprosto nedostačující. Kluby, jako je Mír, by tu měly být minimálně dva. Taky by mně nevadilo, kdyby byla městská knihovna o něco lépe zásobená novými tituly.Sokol slaví 135 let od založení
Slova zakladatele Sokola Dr. Miroslava Tyrše, která dokreslují jeho myšlení v té době, na níž vzpomínáme, říkají: #Doufáme pevně, že v novém jaře svobody dočkáme se rozvoje toho, a pak bohdá se ukáže, zda tento národ tolikráte snížený a tupený na dráze úplně volné, na závodišti pro všechny strany stejně upraveném, nedohoní ani nepředstihne zhrdlé soupeře svoje. S té hory protější potřeli bojovníci boží zpupné davy nepřátel, na výšině této co bojovníci světla a pravdy hotujmež se k závodu jinému, k závodu, při němž rozhoduje toliko síla mravní a duševní. Na zápolišti sil těchto domáhejme se dřívější slávy a výsosti své, by v brzku rozléhal se jásot vítězný: Kde stanul druhdy, opět stojí Čech. Nazdar!
Vzpomínkou na 135 let života Sokola Pražského si současně připomínáme, že před 135 lety došlo ke zrození velké myšlenky, která díky své čistotě a velikosti se rozletěla nejprve v místech svého zrodu, ale která se také stala vedoucí myšlenkou všude ve světě. Zachvátila září svého plamene všechny ty, kteří v ní viděli toužebné naplnění bratrství neznající hranic jak národnostních, tak stavovských či mnoha jiných, a to především ve slovanských zemích. 16.únor 1862 je pro nás všechny dnem, kdy sokolstvo vzpomíná na jeho duchovně silné zakladatele - prvního starostu Jindřicha Fugnera a prvního náčelníka Miroslava Tyrše. Byl to zářný příklad prvně jmenovaného, který pro naplnění své myšlenky neznal zábran charakteru hmotného vlastnictví a druhého, který rozpracováním myšlenek a osobním příkladem vyjádřil to, čím sokolství je a má být.
Vzpomínáme významného jubilea s radostí a velkou úctou k těm, jejichž přesvědčení a heslo #Ni zisk, ni slávu je dnes jasným příkladem nám všem: dávat vše, co mám - hmotné i duchovní statky a ne se ptát otázkou dneška #Co za to?
Připomeňme, že Tyrš spojil v sokolské myšlence ideály antické s tradicemi husitskými a ideály francouzské revoluce. Na všestrannou výchovu navázal výchovou mravní a duševní. Sokol proto vždy vychovává společnost bez rozdílu tříd, povolání, politického přesvědčení, náboženského vyznání, muže i ženy, mladé i staré. Vydal se na demokratickou cestu, za svobodu a při dodržení dobrovolné uvědomělé kázně a s ideály: volnost, rovnost, bratrství. Zdůrazňuje vždy význam dobré denní práce, nikoliv zbytečné slavnosti a parády. Cílem výchovy se stalo zdraví jednotlivce, národa i společnosti. Čím je menší národ, tím musí být hodnotnější, zdatnější a činnější. Účelem sokolského tělocviku je zdraví, síla, zdatnost i krása. Proto sokolství zrozené před tolika lety v Sokole Pražském nás i dnes v mnohém může poučit a oslavit.
Miroslav NovotnýNo to se fakt povedlo!

Minulé pondělí, vzápětí po otištění snímku ohrady na Zelném trhu, došlo k odstranění této, jak se ukázalo, již zbytečné stavby. V případě dnešní fotografie jsem poněkud skeptičtější, i když sloup veřejného osvětlení uprostřed chodníku vedle frekventované silnice na Velehrad asi vadí zejména maminkám či tatínkům s kočárky. Tato #stavba ve Starém Městě se opravdu povedla!
DítěZA KOMETOU HALE-BOPP DO UHERSKÉHO BRODU
Uh. Brod - Ten, kdo se chtěl dozvědět více o blížící se Hale-Boppově kometě, měl tuto možnost v pátek 14.2.. V uherskobrodské hvězdárně na toto téma přednášel Mgr. Petr Sojka z Prahy. I když nechtěl jásat předčasně, připustil, že tato vlasatice bude zářit asi 2x - 3x jasněji, než její loňská předchůdkyně. Kometa se k nám vrátí nejméně za 2 600 let, proto bude lépe prohlédnout si ji při této návštěvě. Její ohon ale neuvidíme, neboť kometa bude po celou dobu průletu natočena jakoby čelem k naší planetě. Ohon tak zůstane skrytý za jádrem o průměru zhruba 40 km. Značná velikost jádra a jasnost činí tuto kometu #kometou století. Pozorovat ji můžeme zatím každé ráno, nejlépe kolem páté hodiny v blízkosti souhvězdí Labutě. Po 10. březnu se objeví i na večerní obloze. To nasměřujte své oči už spíše severozápadně. Zhruba od 20. března až do 10. dubna 1997 kometa vůbec nezapadne za obzor a horliví pozorovatelé se jí mohou obdivovat celou noc.
Pokud si ji chcete prohlédnout #zblízka pořádným dalekohledem uherskobrodské hvězdárny, pak si nenechte ujít další číslo našeho týdeníku. Ing. Rajchl slíbil poskytnout přesně vypracovaný harmonogram návštěv hvězdárny za účelem pozorování Hale-Boppovy komety.
Dana PilkováÚnor 1948
Původně Vítězný únor, později jen Únor, by měl mít spíše přídomek Krvavý. V letech 1874-1917 bylo v českých zemích popraveno 24 odsouzenců, za dobu trvání první republiky 9. Jen v Uh. Hradišti bylo v padesátých letech popraveno 29 občanů, nejmladšímu z nich bylo teprve dvacet let.
Od února 1948 už uplynuly více než dvě generace a přece by bylo velkou chybou nepřipomenout si tuto dobu, či na ni dokonce zapomenout. Snad právě v dnešní pohnuté politické době je připomínka únorových událostí více než poučná. Boj komunistů (či lépe Sovětského svazu) o ovládnutí naší republiky začal již na konci 2. světové války, samozřejmě v Moskvě. Gottwald, Fierlinger, i pozdější gen. Svoboda a další už tenkrát stáli jako napomahači u tohoto plánu - podvodu sovětského vedení na spojencích při uspořádání poválečné Evropy. osudovou nerozhodnost prezidenta Dr. Beneše v únorových dnech dokazují následující události: duben 1945 - komunisté získávají Ministerstvo vnitra (Václav Nosek) a Ministerstvo národní obrany (gen. Svoboda). Koncem roku 1945 končí 1. nábor do SNB, je komunisticky zaměřený a počet příslušníků dosahuje čísla 32 027. Nekomunistické strany stále ve vidině válečného vítězství projevují nesourodý a neorganizovaný odpor proti politice KSČ (nepřipomíná to dnešek?).
Lidové milice, i když tvořily vlastně jen uniformovaný zastrašující kolorit, už před únorem měly 40 000 příslušníků a zahájily v noci ze 17. na 18. února hlídky v závodech. Už dříve známý V. Zorin, náměstek Ministerstva zahraničí SSSR, přijíždí 19. února do Prahy. 17. února obsazuje SNB pražský rozhlas a začíná první vlna zatýkání. Mezi prvními je známý a oblíbený poslanec ing. Rostislav Sochorec ze St. Města, který je vzápětí ve vězení ubit. Ministerstvo vnitra uzavírá státní hranice. Akční výbory a Retribuční soudy zahajují činnosti. V květnu a červnu prošlo pražskou Pankrácí 400 důstojníků - příslušníků našich zahraničních jednotek ze západu i východu. Pozdější další vlna důstojníků zaplní Mírov (mimo jiné byl zatčen i plukovník R. Černík z Uh. Hradiště). Programové heslo na Mírově znělo: #8 hodin služby = 8 hodin služby boje s třídním nepřítelem, obdoba nacistického hesla v koncentračních táborech. Začínají popravy s předcházejícím psychickým trýzněním.
Počet popravených nelze zatím spolehlivě zjistit, jejich pozůstatky nikdy nebyly rodinám popravených vydány. Celkový počet odsouzených se blíží číslu 217 000 lidí. Navíc bylo odsouzeno 6 174 řádových kněží a řeholnic (odpykali si celkem 32 016 let). Ze svazku Protifašistických bojovníků bylo perzekuováno téměř 40 000 osob. Tisíce občanů prošlo vojenskými tábory PTP. Otřesná čísla, ale pravdivá. Zapomínat by mohlo být příštím generacím osudné. příliš mnoho demokracie asi škodí!
M. RašticaPodvodníci těží z důvěřivosti lidí
Uh. Hradiště (MIKI) - Kdo hledá zaměstnání, pátrá nejčastěji v inzerátech. Podle nejnovějších průzkumů využívá tuto formu poptávky a nabídky pracovních příležitostí přibližně tři čtvrtiny lidí, hledajících zaměstnání. Než se pustíte do odepisování či telefonování, měli byste umět číst mezi řádky a rozlišovat mnohoslibné inzeráty, které lákají důvěřivce na nenáročné práce za 10 až 20 tisíc korun. Podle našich zkušeností se jedná v drtivé většině o podfuk.
Obětovali jsme několik desetikorun, abychom se plně oddali fíglům parazitů, kteří se lákáním naivních lidiček pomocí inzerátů zabývají. #Vážený pane, děkujeme za projevený zájem o naši nabídku. V žádném případě nejde o žádný podvod ani falešnou hru. Vaše práce spočívá v tom, že po obdržení vámi objednaného materiálu si jej mnohokrát namnožíte a podáte si inzerát stejného znění jako já. Týdně se vám ozve 25 až 40 osob (i více). to však záleží jen na vás, v kolika novinách budete inzerovat. Na jednoho fiktivního odběratele budete mít zisk 80 až 100 Kč. Pokud chcete hodně vydělat, podávejte inzeráty každý den a do několika novin současně. Cílem této domácí práce je, aby pronikla do nejširšího spektra obyvatel, zní text jednoho z dopisů, kde je domácí práce formulována ve stylu #zloděj okrádá dalšího zloděje. Pouze za tento návod důvěřivec zaplatí 120 Kč.
Další výhodné práce nabízí pan Jaroslav Sýkora z Prahy. slibuje zaslání šťastných čísel všem, kdo mu napíší. Materiály zasílá promptně dobírkou, bratru za lidovou cenu 388 Kč. Pokud zrovna nefandíte šťastným číslům, pan Sýkora vám může sdělit léčebné a meditační působení pyramidy. Budete mít zaručenu zvýšenou intenzitu meditace a také vyprázdněnou peněženku.
Zásilková služba Euro Publishing nabízí mnohé. Třeba bezcenné informace o brigádách v západní Evropě (120 Kč), volná místa v SRN a pěstování žampionů (50 Kč) i výrobu sádrových trpaslíků za 110 Kč.
Někteří dealeři nabízí důvěřivým lidem velmi #atraktivní zboží k dalšímu prodeji. Za první várku zboží si účtují 1500 až 3000 Kč. většina z nich však ví, že nabízené zboží je v podstatě neprodejné a ti, co naletí, dostanou jen pochybný šunt.
Obvzlášť jsme se pobavili nad dopisem jednoho člověka z Brna, který nám nabízel mnoho způsobů, jak se stát brzy bohatými. #Jen 40 procent zájemců mi posílá zpáteční ofrankovanou obálku a ihned platí požadavané peníze. To již svědčí o serioznosti zájemců o mou atraktivní práci. Jestliže chcete svou hloupostí podpořit pohádkové zisky spekulantů, potom pište, objednávejte a podnikejte s nimi. Ti rozumnější již mají jasno.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund