Číslo: 10
06.03.2000
Článků: 86

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Fašaňk, fašanek, ostatky, končiny, chodění po škarkách
Cena města 1999, dárek k osmdesátinám dárek k osmdesátinám
Tita "chilli" Mexický "guláš" bez koření
Beneš nepřijel
Hradišťská ZUŠ opět bodovala
Výstava pro potěšení - Portrét a figura, grafika 18.-19. století
Měření sil pěti okresních ZUŠ pokračuje
Umět naplno prožít lásku, oběť i bolest
Třináctá komnata v tisícipatrové Orlovně
Regionální okénko - Slovácký kroužek Kosárek
Barokní hudba Dua 415
Dívčí válka opět v Hradišti
Věčný pódiový rebel Vlasta Redl míří do Hradišťa
Second Band se rozloučil, objeví se až za rok
Valašský snář L. Vaculíka
Typy pro volnou chvíli

Fašaňk, fašanek, ostatky, končiny, chodění po škarkách
Tak jsou místně pojmenovány poslední dny masopustu, které prožíváme právě v˙těchto dnech. Patřily vždy k˙nejodvázanějším a nejveselejším, neboť po nich nastal čas klidu - čtyřicet dnů půstu bez masa, alkoholu, i kouření, od veselí a konání svateb. Názvy jsou lokální, ale etymologicky je z˙nich zřejmé, z˙čeho názvy vycházejí. Ostatky, končiny - z˙času ukončení hojnosti před nastávajícím půstem. Chození po škarkách, po babkování - maskování se pomocí škarek, škrabošek, masek, návštěvy u babek - hospodyněk.
Pokud se zadíváme do kalendáře, zjistíme, že termín konání fašanku se každým rokem různí. Je dnes plně podřízen církevnímu kalendáři, ale původ je nutné hledat v˙dobách předkřesťanských. Až na nikajském sněmu roku 325 bylo rozhodnuto, aby se Velikonoce slavily podle psaných zásad. Velikonoční neděle tedy připadá na první neděli po prvním jarním úplňku (po 21.3.) a později. Pokud úplněk připadne na neděli, slaví se o týden později. Tak tedy mohou být Velikonoce v˙termínu od 22. března do 25. dubna. Po odpočítání sedmi týdnů (šesti neděl) se dostaneme k˙Popeleční středě a fašank připadá na termín před ní - od 4. února do 10. března. Za povšimnutí stojí i to, že naposled se v˙tomto nejzazším termínu konaly Velikonoce, a tím současně i fašanek, v˙tomto pozdním termínu v˙roce 1943.
Přestože dnes většina z˙nás chápe tento čas jako období plné bujarého veselí, jídla, pití, zábav a někdy i možných nepřístojností, v˙minulosti sehrávaly úkony prováděné v˙tyto dny významnou funkci, která zajišťovala hojnost, plodnost, ochranu a blaho nejen rodině a příbytku, ale současně i celému˙hospodaření. V˙době fašanku se stále připravují tradiční jídla z masa a obřadní masopustní pečivo, smaží se koblihy a boží milosti. Průvody po obcích jsou provázeny nejen zpěvem, hrou a tancem, ale také maskováním, které v˙minulosti plnilo významnou věrskou funkci a pohybové vyjadřování jednotlivých masek a postav sehrávalo svůj magický význam. K nejstarším maskám patří masky zoomorfní - zvířecí. Jejich základní smyslem bylo působení na plodnost a prosperitu v˙hospodářském a rodinném životě.
Medvěd plný síly a schopnosti ochrany se původně dotýkal a vytáčel v tanci ženy a dívky, které si přály přivést na svět potomka. Přestrojení za kohouta se slepicí s˙jejich výrazným kvokáním zajišťovalo dobrý chov drůbeže a zajištění dostatku vajec po celý rok. Stěžejní postavou s˙výraznými antropomorfními rysy byl v˙některých lokalitách pohřebenář, slaměňák, který magicky záručoval blahonosnost, prosperitní smysl naplňoval naditý. K˙maskám staršího typu, které plodnostně působily na okolí, patřily ženy s˙děckem, cikánky, muž za ženu, žena za muže, nevěsta s˙ženichem.
Dnes se většina fašankového dění odehrává o víkendu. Na vesnicích i ve městech se potkáváme s˙fašančáři, babkovníky, babkáři, podšabláři, kteří tancují staré mečové tance se šavlemi, na které dostávají mimo jiné také výslužku v˙podobě slaniny, špeku, uzeného masa. Nejen v˙průvodu, ale také o večerní zábavě skákala chasa na konopě, válela dýně -symbolicky působila na růst vegetace.
Děvčata a mladá hodová chasa vybírají naturálie - vajíčka, pálené tekutiny a jiné, které jsou plnohodnotně využity při večerním pochovávání basy jako společná večeře a výslužka pro obchůzkáře. Někde se dodržuje tradice končit fašanek až v˙předvečer Popeleční středy tradičním pochováváním basy. Odehrává se podle nepsaného i psaného scénáře, aktualizuje přísně veřejně tajné záležitosti týkající se významných představitelů a veřejného i soukromého dění v˙obci. Za pláče plaček a celého průvodu smutečních hostů slouží pro fašanek zvolený farář zádušní mši. Po vykropení sálu jsou čteny litánie. Nebožka basa, kterou na marách symbolizuje skutečný kontrabas, je doprovozena na poslední cestě a je jí popřáno věčné odpočinutí. Tímto aktem je ukončen fašanek.
Popeleční škaredou středou začíná postní období, které trvá až do Vzkříšení o Bílé sobotě. Lidé se scházejí v˙kostele na tiché mši svaté, kněz jim požehná a domů se věřící rozcházejí s˙křížkem na čele, který je značen posvěceným popelem. Nastává doba vnitřního klidu.
Romana HabartováCena města 1999, dárek k osmdesátinám dárek k osmdesátinám
Uh. Hradiště (pas) - Krásných osmdesáti let se ve středu 8. března dožívá umělecká keramička Ida Vaculková. Mezi její nejcennější dárky bude bezesporu patřit Cena města za rok 1999, která jí bude slavnostně předána o den později ve sloupové síni františkánského kláštera.
"Z hlediska přínosu pro město Uherské Hradiště je Ida Vaculková významným fenoménem v oblasti výtvarného umění a kultury vůbec, který má dalekosáhlý význam v hodnocení a zviditelňování města zcela jistě i ve světovém měřítku," pronesl starosta města Ladislav Šupka.
V neděli 12. března uspořádají její přátelé na Malé scéně Slováckého divadla Večer pro paní Idu. Vystoupí pražský soubor Buchty a loutky se svým představením Urbild. Osobnost jubilantky a čerstvé nositelky titulu Žena roku (USA) představí filmový dokument Jana Gogoly ml. Paní Ida.Tita "chilli" Mexický "guláš" bez koření

Dobrou chuť! Chléb se sádlem a cibulí, typické mexické jídlo - Foto: P. Paška
Sůl, citron a pohárek tequily u vchodu. Tabákový dým převalující se v˙proudech světla z˙reflektorů. Atmosféra zhuštěná premiérovým napětím.
Tita. Jméno titulní postavy z˙"kulinářské hry se zpěvy odehrávající se na počátku století v˙revolučním Mexiku." Jak stojí v˙programu.
Velké nadšení a snaha o... o co vlastně? Jaký byl klíč pro čtení inscenace? Nevyluštěná tajenka. V˙prvním výstupu, krátkém prologu s˙překladem, vše naznačovalo, že půjde o typ pouličního komediantského divadla. Záhy jsme se dostali k˙parodii , která v˙některých momentech volně přecházela do surrealismu, či grotesky, ale vzápětí se stala scénou se snahou o psychologický realismus, o hraní na vážné "doopravdy". V˙určitých intervalech pak přicházely na řadu hudební a recitačně taneční vsuvky, tu naivně vážné, tu parodické. Z˙této prapodivné směsice bylo "vařeno" celé představení. Podle nálad v˙jednotlivých scénách by se dalo určit v jaké atmosféře se nesla ta která zkouška souboru. Vše působilo jako náhodný sled nápadů, které se nikomu nechtělo opouštět a třídit, tak tam zůstaly všechny. Nebo nebyl čas....?
To by mohl být jeden z˙důvodů hereckého a hudebního ztvárnění. Nešlo se zbavit dojmu, že by ještě bylo zapotřebí většího počtu zkoušek. Častá mechaničnost jednání postav, umělé aranžmá a násilná gesta naznačovaly, jakoby herci někdy nevěděli o čem mluví a proč to či ono dělají. Postavy nebyly stavěné tak, aby vycházely z˙naturelu herců, ale byly na ně různě "naplácávány". V˙divadle je dobré počítat s˙osobností herce. Mnohdy se to vyplatí, jelikož co může být příjemnější, než že se herec se svojí postavou setká a je schopen naplnit ji sebou zevnitř. Není pochopitelně jen jedna jediná správná cesta k˙dobrému divadlu, ale vždy musí být poctivě a s˙velkou pokorou zkoumána, oproštěná od všeho, co vede k˙povrchnosti a nahodilosti. Divák by měl mít pocit, že to, co vidí, se týká opravdu všech, režiséra i herců, pak se to teprve může týkat také jeho. U amatérských souborů platí toto dvojnásob, neboť princip jejich spolubytí je přece založen na radosti, potřebě být spolu a spolu něco sdělit ostatním.
Toto vše může být pochopitelně věcí názoru a přístupu.
Nad čím se ovšem nedá příliš diskutovat je samotná kvalita provedení zvoleného záměru. Je-li na hudbě závislá atmosféra celé inscenace, pak musí tuto atmosféru opravdu navozovat. Žhavé, ostré rytmy mexických tanců, napětí a přesnost, zpěvnost a smyslnost se nedají nahradit mnohdy falešným zvukovým projevem, který připomíná spíše zpívání u českého táboráku v˙pokročilé noční hodině. Je velká škoda, když to, co by si mohl divák užít, musí chvílemi přetrpět. V˙žádném případě nemyslím, že by šlo o neschopnost, spíše mě mrzí, polovičatost a nepropracovanost. Jednoduše řečeno, mělo by se více zkoušet a méně spoléhat na náhodu!!! Scéna i kostýmy se také bohužel nevymykají celkové nedotaženosti. Některé kostýmy jsou tvořeny náznakem, jiné realistickou popisností. Obecně však postrádají jakoukoliv atmosféru. Přitom právě u tohoto představení by mohly dotvářet exotický kolorit. I výtvarná stránka přece má svůj důvod. Nese nějaký symbol, názor, sdělení. Je jednou z˙rovnocenných složek inscenace. Může být dovršením i rozbitím celkového vyznění představení. Není-li to přímo záměr, nestačí se spolehnout jen na to "co dům dá" a "to je dobrý".
Možná by nebylo špatné položit si znovu otázku. Proč jsme si tuto hru vybrali a co jejím prostřednictvím my všichni chceme říct? A pak už jen zkoušet, zkoušet a zkoušet a těšit se na další reprízy.....!
Ivana ŠpundováBeneš nepřijel
Uh. Brod (pas) - V pátek byla v brodské Galerii "K" zahájena výstava národopisných kreseb vlčnovského rodáka Josefa Beneše, významného představitele československé muzeologie a člověka, který zasvětil svůj život zasvětil studiu lidové kultury.
Oslavenec vzhledem k vysokému věku na vernisáž z Prahy nepřijel, přesto zaslal pozdrav doplněný jako vždy krásnou kresbou a řada jeho vrstevníků na něj zavzpomínala. I jeho dobrý přítel Ladislav Polák, který na vernisáži zazpíval, a o díle promluvil Oldřich Páleníček.
Josef Beneš je i čestným občanem města Uherský Brod, pro jehož muzeum vytvořil textovou, grafickou a fotografickou dokumentaci lidových staveb, všech osmi krojů na Brodsku, jakož i zvyků.Hradišťská ZUŠ opět bodovala
Uh. Brod (ne) - V pátek 25. února proběhla v Domě kultury v Uh.Brodě mezioblastní soutěž základních uměleckých škol v moderním a lidovém tanci. Zúčastnily se jí školní soubory našeho okresu s choreografiemi Jany Joskové, učitelky tanečního oboru ZUŠ Uh. Brod, a Ladislavy Košíkové ze ZUŠ Uh. Hradiště. Porota, zastoupená učitelkami brněnských škol v čele s předsedkyní oblastní umělecké rady pro taneční obor ZUŠ paní Janou Neubergerovou, doporučila k přímému postupu do oblastního kola Ptačí koncert (ZUŠ UH - 1. kategorie) a Rozmarýnu (ZUŠ UH - 4.) a navrhla na postup Testamenty (ZUŠ UH - 4.).Výstava pro potěšení - Portrét a figura, grafika 18.-19. století
Uh. Hradiště - Galerie Slováckého muzea vlastní ve své sbírce mnoho výtvarných předmětů, které se víceméně vymykají ze zavedeného sbírkotvorného programu.
Za takový materiál lze považovat i grafické listy vzniklé v˙průběhu 18.-19. století, které svou proveniencí patří do širšího kontextu evropského umění. Byla by škoda, aby tyto předměty zůstaly ukryty před zraky veřejnosti, zvláště té kategorie galerijních návštěvníků, která si oblíbila poetickou srozumitelnost staršího umění. S˙myšlenkou symbolického pozvání do sbírky Galerie SM byl zpracován plán výstav, které v˙jednotlivých dílech budou postupně představovat zajímavé artefakty. První díl z˙tohoto dlouhodobého cyklu byl realizován v˙roce 1997, kdy určujícím tématem byla krajina, v˙letošním roce se ústředním motivem stal portrét a figura. Na šest desítek grafických listů provedených převážně technikami rytiny a litografie, jsou nejen dokladem řemeslné zručnosti jednotlivých autorů, ale také zároveň poskytují dostatečně široký pohled na dobový vkus a oblibu jednotlivých námětů. Ve svém výstavním seřazení se tedy díla stávají jakousi uměleckou kronikou doby. Důležitou informací jsou jména autorů. Ve většině případech je na listech uváděn nejen grafik, ale také tvůrce předlohy, jiným neméně zajímavým údajem je adresa vydavatele, další specialitou staré grafiky jsou doprovodné texty v˙různých jazycích. Z˙toho je zřejmé, že každé dílo poskytuje nejen vizuální prožitek, ale také další podrobné informace, které jsou nezbytné k˙pochopení díla. Ve vystavené kolekci, která je v˙současné době přístupná v˙Galerii SM, nepochybně zaujmou pozornost sběratelů rytiny z˙konce 18. století (např. Vinobraní na podzim - autor předlohy D. Teniers, Zastávka u cikánského tábora - podle předlohy M. de Casanovy Membre vyryl Landerer, Ranní toaleta - podle P. Lunghi vyryl G. Flipart, Dopadený Milenec - podle předlohy H. Fragonarda ryl R. Launay). Jiným okruhem jsou barevné akvatinty anglické provenience s˙tématikou dostavníků, nebo barevné litografie s˙motivy lovu podle předlohy J. F. Heringa (litograf A. W. H.). Početně nejvíce zastoupené jsou ocelorytiny z 19. století. Mezi nimi se mj. často objevuje jméno Alberta H. Payneho (nar. 1812 v˙Londýně), který se od r. 1848 usadil v˙Lipsku a stal se uznávaným a obdivuhodně plodným autorem ve svém oboru. Z˙téhož století jsou doložena další jména - např. Otto W., Cramer A. C., Appold J. L., French W., Sichling, ad. Jednotlivé výjevy lze rozdělit na okruh romantických žánrů (Nápoj lásky, Oklamaná láska, Návrat domů, Dva svůdci, Tarantella aj.), přes sociálně laděné náměty (Sbírání dřeva, Matka s˙dítětem, Přadlena, Umírající voják). V˙kolekci nechybí ani portrétní tvorba - od miniaturních rytin až po rozměrnější litografie, které představují kategorii portrétu oficiálního (F, Dewerth - Moritz Adolph Karl Herzog von Lachsen, F. Wrbel - Kardinál Fridericus Schwarzenberg, J. Herr - Johann Leopold von Hay ad.). Ve výčtu uvedených jmen je třeba si uvědomit, že mnozí z˙autorů, ačkoliv ve své době patřili k˙vyhledávaným a známým osobnostem, s˙odstupem času upadli v˙zapomenutí, nebo jejich umělecký profil byl přehodnocen v˙širokých souvislostech poznání a srovnání vývojové linie výtvarného umění. To však nesnižuje jejich důvěryhodnost. Už sám fakt, že se jejich práce dochovaly až do současnosti a mají schopnost promlouvat k˙současným lidem řečí srozumitelnou, případně vzbudit v˙nich emotivní prožitek, svědčí v˙jejich prospěch.
Vystavený soubor grafických listů si tedy v˙žádném případě nečiní ambice na vytvoření uceleného obrazu grafické produkce 18. a 19. století. Je přátelským pozváním a nabídkou k podvědomému návratu do starých časů. Výstava potrvá do 14. května 2000.
Marie MartykánováMěření sil pěti okresních ZUŠ pokračuje

Eva Kušnírová, Markéta Pelková a Jarmila Gajdošíková, flétnistky ze třídy Jany Gajdošové, jsme zastihli při společné zkoušce před soutěží s korepetitorkou Janou Hanáčkovou - Foto: P. Paška
Uh. Hradiště (ne) - Ve středu 1. března proběhlo v Uh.Hradišti okresní kolo soutěže základních uměleckých škol ve hře na dechové a bicí nástroje.
Už od rána mezi sebou soutěžili žáci pěti okresních ZUŠ z Bojkovic, Dolního Němčí, Uh. Brodu, Uh. Hradiště a Uh. Ostrohu o postupová místa do oblastního kola. Předsedou poroty ve hře na klarinet, zobcovou a příčnou flétnu byl ředitel kroměřížské konzervatoře Miroslav Šiška, předsedou poroty pro žesťové nástroje, saxofony a bicí byl profesor Lázaro Cruz. O dobrou organizaci soutěže pořádanou Základní uměleckou školou Uh. Hradiště se postarali zástupci ředitele ZUŠ Magdalena Uhrová a Pavel Štulír s učiteli této školy.
Do oblastního kola byli navrženi k postupu tito žáci:
Zobcová flétna: Ondřej Chudoba (ZUŠ UH - 1. kategorie), Tereza Habartová (ZUŠ UH - 1.) a Klára Bachůrková (ZUŠ UB - 5.)
Saxofon: Iva Hrubošová (ZUŠ UH - 5.), Dagmar Novosadová (ZUŠ UH - 5.), Jana Chmelíková (ZUŠ UH - 6.), Kateřina Bartková (ZUŠ UH - 6.) a Jiří Mottl (ZUŠ UH - 7.)
Příčná flétna: Eva Kušnírová (ZUŠ UH - 4.) a Markéta Pelková (ZUŠ UH - 6.)
Klarinet: Michal Slivečka (ZUŠ UH - 1.), Vojtěch Šobáň (ZUŠ UH - 4.), Jana Šilhavíková (ZUŠ UH - 4.) a Klára Bachůrková (ZUŠ UB - 7.)
Žesťové nástroje - trubka: Šimík Pavel (ZUŠ UH - 1.), Říha Stanislav (ZUŠ UH - 1.), Kapinus Lukáš (ZUŠ UO - 3.) a Říha Vlastimil (ZUŠ UH - 4.) - baryton: Kupec Martin (ZUŠ UB - 3.), Bělánek Ladislav (ZUŠ UB - 6.) a Šnajdar Jiří (ZUŠ UH - 7.) - pozoun: Bělánek Ladislav (ZUŠ UB - 6.)
Bicí: Straňák František (ZUŠ UB 5.), Králík Tomáš (ZUŠ UH - 6.) a Mareček Josef (ZUŠ UH - 7.)Umět naplno prožít lásku, oběť i bolest
Uh. Hradiště - Všichni známe pohádku o Princezně Labuti, jež se po nalezení tří per změní opět v˙labuť a ulétá svému milému.
Další část pohádky je v˙podstatě o tom, jak ji jde milý hoch hledat a co jej všechno na cestě potkává. Toto je typický příběh našich putovních pohádek. Tam, kde naše pohádky teprve začínají, japonská velmi podobná legenda o jeřábí dívce končí. Určitě i velmi zajímavý japonský kolorit se stal důvodem, proč si tento příběh Slovácké divadlo vybralo jako další titul této sezony. Jednu z˙hlavních rolí v˙Kinošitově Jeřábím peří hraje Josef Kubáník, kterého jsem požádala o následující rozhovor.

Už ses někdy setkal s˙japonskou hrou?
Ne, ale o to více mne to láká, protože Japonsko je od nás tak daleko, že poznat tak rozdílnou kulturu je pro mne neobvyklým zážitkem.

V˙čem je pro Tebe jiná japonská poetika?
V˙tom, že Japonci umí zastavit čas. Dokáží každou minutu vnímat mnohem silněji. Umí si udělat čas na bolest i na lásku, protože vědí, že k˙životu patří. Netouží za každou cenu poznat něco nového nebo dalšího, protože nic nového ani dalšího není. V˙Jeřábím peří je to cítit např. v˙okamžiku, kdy Cu ví, že její milý Jochjo touží poznat město i za tu cenu, že ji to bude stát velkou oběť. My bychom udělali radikální řez. K˙oběti dojde nebo ne. A pokud ano, ať je rychle za námi, protože je bolavá. Kdežto Japonci si umí vychutnat i tu bolest. Když končí jejich život, jsou pak plni zážitků, které je obrovsky posílily. Neříkám, že tohle se u nás nestává. Ale protože oni si na každý okamžik udělali čas, už ho nikdy nezapomenou, aspoň si to myslím.

V˙čem tkví podle Tebe poslání této legendy?
Na konci Jeřábího peří Jochjo ztrácí svou milovanou Cu. Ztrácí ji ale jenom proto, že promarnil její upřímnou lásku, protože momentálně pro něj bylo důležitější pozlátko, o kterém stejně věděl, že pomine. Netušil však, že právě to pozlátko je součástí oběti Cu jejich lásce. Na konci příběhu má pár zlatých, které vyměnil za člověka. Poslání tohoto příběhu je pro mne v˙tom dívat se očima, dávat si pozor na to, co říkám. Japonci si umí dát čas na taková rozhodnutí.Strašné na tom je, že i přesto to takhle dopadlo. My se zastavit neumíme! Jak to dopadne s˙námi?!

Mění se díky jinému koloritu i styl Tvého herectví?
Ne, herectví je jenom jedno. Buď sdělím pravdu nebo ne. Nic mezi tím není. Jsou jiné přístupy režisérů a já jako herec bych je měl naplňovat. Pokud se mi podaří obsáhnout režijní představu, to znamená, že se najednou začnu chovat jako Jochjo a diváci mi budou rozumět v˙tom, co prožívám, pak můžeme mluvit o naplnění herecké pravdy. Přes to všechno se nesnažíme napodobovat japonský svět, ale naopak ho přibližujeme prostřednictvím našeho vnímání. Stejně směšně by totiž mohlo působit, kdybychom se šli podívat na Japonce, kteří by úporně napodobovali českého Švejka.

Není to trochu komplikované, zkoušet japonskou hru s˙ruským režisérem? Jak probíhají zkoušky?
Poslechněte si lidi, jak mluví. Jak plýtvají slovy, jak nedokáží říct to podstatné několika slovy. To nám odvádí pozornost. S˙panem Miťkinem k˙tomu nemůže dojít. Protože on mluví rusky a my česky a chceme-li se domluvit, musíme to vyjádřit, co nejpřesněji a zároveň nejjednodušeji, jinak bychom se v˙té záplavě zbytečných vět utopili. Když ke své práci potřebuji něco vědět, musím se zeptat co nejvýstižněji a on mi musí stejně tak odpovědět. Musíme si udělat na každé slovo čas, stejně tak, jak si postavy v˙Jeřábím peří musí udělat čas na svoji lásku, oběť i bolest.
Andrea Helmichová
Foto: Pavel PaškaTřináctá komnata v tisícipatrové Orlovně
Uh. Hradiště (pas) - V pondělí 13. března ve 20.00 vystoupí v Hoffmannově divadle v Orlovně jako host soubor Základní umělecké školy Uh. Hradiště s dramatizací románu Jana Weisse Dům o tisíci patrech.
"Zabývám se více přednesem poezie a prózy," prozradil ředitel ZUŠ Stanislav Nemrava. "Ale velmi mě zaujalo dílo Jana Weisse, až jsem se rozhodl, že doba uzrála a jeho román Dům o tisíci patrech je nutné převést když už ne do filmové podoby, což by si moc zasloužil, alespoň na divadelní prkna." Navštívili jsme hradišťskou ZUŠ, abychom se zeptali scénáristy a režiséra Stanislava Nemravy na vše okolo připravované premiéry 1000 pater.

Proč zrovna Weissův román Dům o tisíci patrech?
Román je plný epresionistických a fantastických obrazů. Vychází z autorova zážitku horečných představ, provázejících tyfové onemocnění. Jeho vize obludné stavby s jediným vládcem Ohisverem Mullerem a příběhem detektiva hledajícího princeznu je plný poetické až bizardní představivosti. Nepoperte se s tím.

Jak vznikal scénář a výběr obsazení?
V mém případě to znamenalo dva roky občas usilovně přemýšlet a všude o tom vykládat, že jako přemýšlím a dramatizuji. Teprve po dotazech: "Jak že jsem daleko?", jsem konečně o prázdninách zasednul a onen scénář napsal. A potom se to rozběhlo. Z manželčina souboru jsem zlanařil výrazné individuality, na ulicích oslovit další postavy: "Dobrý den, slečno, vy jste zajímavý typ - nechtěla byste hrát divadlo?" a už to frčelo. Začínali jsme se pohybovat, mluvit, konstruovat, přepisovat, hádat se s těmi individualitami a plánovat premiéru.

Kde vznikala hudba lemující představení ZUŠ?
Bylo nutno několik večerů a nocí prožít ve sklepě se syntezátorem u dvorního muzikanta školních divadel s kombinováním přizvaných hlasů, zvuků a melodií, potom strávit několik dalších večerů a nocí u počítače při mixování a stříhání.

Premiéra se nezadržitelně blíží...
Čas utíká rychleji, než by bylo záhodno, a vzhledem k tomu, že vzdálené pahorky začínají být strání za humny, po několika sobotních a nedělních zkouškách to snad budeme umět a po různých změnách termínů a obsazení kvůli zlomeným nohám to doufám odehrajeme.

Kde soubor víkendově zkouší, kdo vám vytvářel kostýmy a stavěl rekvizity?
Co není doma, to se nakupuje, kostýmy a rekvizity se vyrábějí kolektivně a za pomoci školníka. Protože nemáme divadelní sál, pokaždé stavíme a bouráme scénu v sále tanečního oboru, věci skladujeme, kde se dá.

Představíte nám obsazení rolí tímto příležitostným souborem?
Kromě dvou pracujících jedinců jsou všichni středoškoláci. Na letáku k tomuto představení je uvedeno toto: Petr Hoffmann a Karel Mařík kromě toho, že mají jedny z hlavních rolí, se významně podíleli na režijní a technické realizaci představení. Milada Bobková a Petr Lesa jsou dalšími z hlavních postav, Tomáš Melichárek a Jiří Michalík jsou takoví ti zlí hoši. Olga Hořavová, Olga Nováčková a Veronika Rujbrová jsou dívky, které nemohou za to, kam se dostaly, ale také pomohly vyrobit kulisy. Hana Košíková má v této inscenaci na starosti choreografii a mimoto má dívčí roli, stejně jako Eva Bartoníková nebo Nina Hradilová. Antonín Plaček, jakožto kmenový skladatel divadel ZUŠ, vyrobil na Yamaze hudbu, texty dodal Stanislav Nemrava, který přišel se scénářem, aby se ujal i dramaturgie, režie a tak podobně. Svítí Tereza Soukupová, zvuk má na starosti Martin Hart.Regionální okénko - Slovácký kroužek Kosárek
Slovácký kroužek Kosárek Nedakonice se postupně utvářel z nedakonické chasy od podzimu roku 1996. Pod tímto názvem působí od 30. ledna 1998, kdy se tak poprvé prezentoval na Podlužáckém krojovém plese v Moravské Nové Vsi. V současné době má 25 členů, a to převážně z Nedakonic, ale i z Uh. Hradiště, Jarošova či Boršic.
Při tvorbě svých vystoupení čerpá Kosárek především z folklóru hradišťského Dolňácka, nevyhýbá se však ani jiným oblastem, především pak Horňácku a kyjovskému Dolňácku.
Mezi hlavní aktivity kroužku patří především péče o místní folklór, snaha o jeho udržení a posílení, péče o tradiční slovácké písně a tance, tvůrčí rozvíjení místních a regionálních folklórních tradic a kultury, snaha zvýšit zájem o folklór především u mladeže apod.
Slovácký kroužek Kosárek Nedakonice úzce spolupracuje s Mužským pěveckým sborem Nedakonice, se kterým pořádá většinu folklórních akcí v Nedakonicích, dále s cimbálovou muzikou Viola a v neposlední řadě s folklorními soubory Pentla z Boršic, Lipina z Vracova a se slováckými kroužky z Moravské Nové Vsi a Svatobořic - Mistřína.
SK Kosárek má za sebou i přes poměrně krátkou dobu existence několik samostatných vystoupení a programů, mezi které patří především vystoupení na křtu první nahrávky Mužské pěveckého sboru Nedakonice ve Slováckém divadle v létě 1998, účast na řadě krojových plesů po celém Slovácku, vystoupení na několika besedách u cimbálu i kulturních programech. K jeho činnosti patří také spousta neformálních akcí, jako například fašanková a velikonoční obchůzka, stavění máje, zpívání koled.Barokní hudba Dua 415
Uh. Ostroh (pas) - Koncertním sálem zámku v Uherském Ostrohu budou v neděli 12. března od 17.00 znít autentické interpretace barokní hudby v podání Dua 415, které tvoří Radek Dočkal a Martin Jakubíček. Oba hrají na autentické kopie dobových nástrojů. Svá vystoupení provázejí slovem, které se vyznačuje kromě hluboké hudebněhistorické erudice také vtipem.
Hudebníci používají barokní ladění komorního a' na 415 Hz, z čehož odvodili i název svého dua. Nesmírně bohatý a široký repertoár představuje všechny dobové hudební formy a umožňuje umělcům realizovat programy speciální dramaturgií.
Radek Dočkal je výraznou a velmi všestrannou hudební osobností mladé generace. Pedagogicky působí na Církevní konzervatoři v Kroměříži. V letech1986 - 90 byl sbormistrem SPS Dvořák při Filharmonii B. Martinů ve Zlíně. Od roku 1992 stojí v čele komorního pěveckého sboru Moravských madrigalistů. Mnoho let se systematicky věnuje hudbě období klasicismu, baroka a renesance. Založil několik hudebních těles, s nimiž usiluje o autentickou interpretaci děl minulých staletí. Od roku 1996 se pravidelně věnuje hudebněvýchovným pořadům pro děti a mládež všech věkových kategorií. Také se věnuje umělecké fotografii a píše poezii, které představuje šest básnických sbírek.
Martin Jakubíček začal také již v šesti letech studiem na klavír. Na konzervatoři navštěvoval obor varhany, cembalo a skladbu. Po absolutoriu pokračoval na JAMU, kde se výrazně zabýval improvizací. Kromě sólové koncertní činnosti působí jako umělecký vedoucí renomovaných komorních seskupení (Trio od sv. Jakuba, Trio Artificium), jako zakládající člen těles zabývajících se stylovou interpretací renesanční a barokní hudby, spolupracuje s našimi i zahraničními komorními orchestry.
Je vyhledávaným doprovázečem pěveckých sborů a sólistů. Výrazně se exponuje i v menších komorních souborech.
Ve snaze o co největší autenticitu využívá špičkových kopií klávesových instrumentů (anglický Virginal - 1650, Keene, kladívkový klavír - 1795, Walter, replika barokního varhanního pozitivu). Pravidelně vystupuje v řadě evropských zemí, spolupracuje s Českým rozhlasem a televizí, interpretačně se podílí na nahrávkách mnoha CD, působí jako varhaník v brněnských kostelích.
Neméně důležitá je také jeho činnost skladatelská a aranžérská. Zasahuje oblast hudby lidové (Broln, Hradišťan, J. Černý), folkové (Tabard, Cimbal classic, V. Redl), rockové (Angelus novus) a v neposlední řadě i hudby vážné (Canticum novum, Fagotti Brunenses, Madrigal kvintet).Dívčí válka opět v Hradišti
Uh. Hradiště (pas) - Umělecká agentura Pragokoncert Bohemia přiveze v neděli 2. dubna do kina Hvězda jednu z˙nejúspěšnějších a nejhranějších divadelních komedií F. R. Čecha Dívčí válka.

Kdo tentokráte vytvoří hereckou osu představení?
Jako jeden muž vrací se na scénu Čechova stará garda Oldřich Navrátil (Přemysl - kníže český), Mojmír Maděrič (Božský pěvec Lumír) a Ota Jirák jako Vojen a zároveň Častava. Dále v˙roli vladyky Bivoje vystoupí pan Václav Upír Krejčí. No a samozřejmě v˙roli Ctirada uvidíte hudebníka, herce, baviče a malíře Františka Ringo Čecha. Mužskému oku zvláště pak zalahodí ženské obsazení. V˙roli Vlasty se představí herečka Uršula Kluková, v˙roli Kazi česká topmodelka a majitelka kosmetického a kadeřnického salonu Kateřina Kornová. Roli Šárky je připravena zastat vicemiss ČR (1996) Iva Kubelková.
Toto herecké obsazení divadelní komedie, které bez nadsázky si zaslouží přívlastek hvězdné, přitakávalo v loňském roce kolem 60 tisíc diváků.
V příštím čísle si můžete s námi zasoutěžit o volné vstupenky.Věčný pódiový rebel Vlasta Redl míří do Hradišťa
Uh. Hradiště (ne) - Zlínské AZ rádio připravilo pro příznivce Vlasty Redla jeho koncert, který se uskuteční ve čtvrtek 16. března od 20.00 v˙kině Hvězda. Vlasta Redl si s sebou opět přiveze svoji skupinu Každý den jinak. "Vlasta Redl je svou tvorbou hudebnímu formátu AZ Rádia velmi blízký," prozradil organizační vedoucí Roman Skácel. Všechny folkové koncerty, které rádio v˙minulosti pořádalo, se setkaly s˙velkým ohlasem. Vystoupení Vlasty Redla patřilo k˙nejúspěšnějším.
Vstupenky na blížící se koncert jsou již nyní v˙předprodeji, a to v˙pokladně kina Hvězda, v˙Domě knihy Portál a Pepově garáži. Pokud chcete získat vstupenku grátis, na protější stráně najdete soutěž. Splňte její podmínky a hledejte své jméno příští týden mezi vylosovanými.Second Band se rozloučil, objeví se až za rok
Uh. Brod (pas) - Pestrou paletu několika odnoží folkové hudby nabídl sobotní, již čtvrtý ročník folkového fašanku v brodském Domě kultury. Stal se také posledním vystoupením brodské kapely Second Band před roční "mateřskou" přestávkou.
Na letošní folkový fašank přijalo pozvání pět skupin. Kromě regionální špičky Second Bandu a Pexesa i hanácký Spirit, hodonínský Sinaj a brněnský Poloband.
Velký sál posela hrstka skalních folkařů. Ostatní se asi báli vstoupit do této neútulně nafouklé budovy. A stan kolem ní taky nerozbalíte. Ještě že mrzlo. Všichni, kdož zaváhali a nepřišli, můžete jenom litovat. Neznalý konferenciér, který se až z připravených materiálů dozvěděl, kdo vlastně hraje, uvedl na pódium domácí skupinu Second Band, která se minulého ročníku z důvodu zpěvaččiny nemoci nezúčastnila. Kapela zahájila fašank a zároveň vystoupila tento rok naposledy. "Za rok bychom se zde zase mohli sejít," plánuje Radka Janečková - Šnajdarová, která odchází i na hudební mateřskou. Na začátku července očekávají spolu s kytaristou Jarkem Janečkou potomka. "V období ročního koncertního půstu budeme připravovat nové věci. Nějaké už máme, ale nechtěli jsme je dnes hrát, protože je ještě nejsou pořádně nazkoušené," prozradila zpěvačka. I přesto některé nové skladby zazněly na konci jejich koncertu - Tančíci hvězdy, Andělé, Cvrček a Dluhy. Převážnou část vystoupení však tvořil průřezový folkrockový repertoár zaznamenaný na jejich albu Až za ten kopec.
Jako druhá se představila rodinná kapela Spirit, postavená na základech skupiny Folk - lór. Skrývala v sobě dvě manželské dvojice - Soňu a Milana Vidličkovy a Blanku a Pavla Mazalovy. "Občas jezdíme i s dětmi. To potom vypadáme jako rodinný cirkus," prozradila Mazalová.
Jejich repertoár převážně tvořily moravské lidové písničky ze Sušilovy a Bartošovy sbírky ve vlastních aranžích, jedna moravská balada a jihočeská lidová. "Lidovka je základ veškeré muziky. Musíš jí naslouchat a ona ti řekne sama, jak by měla znít," tvrdí Blanka Mazalová, která svou výřečností nezapřela dlouholetou redaktorkou Českého rozhlasu. Hecovala jen spoře zaplněný sál k tanci a zpěvu. To první se jí nepodařilo. Hudebním bonusem byl jeden vynikající spirituál. Profesionální pěvecký projev většiny, tedy tří členů, dostal své nejlepší základy v olomouckém sboru. Soňa dokonce vede šternberský pěvecký sbor, známou líheň hudebníků pro folkové kapely.
Ještě před přestávkou se představila hodonínská kapela s mystickým názvem Sinaj. Tedy jen polovina kapely, Honza Prát a Petr Hrnčíř. Folková hudba v jejich podání na elektrické kytary žádný větší dojem neudělala. Měli zůstat u bigbítu, ten by jim slušel více.
Doslova probuzením můžeme nazvat první tóny dnes již sedmičlenné kapely Pexeso. Noví členové, kytarista Radek Pudelka a Milan Chovanec, vnesli do kapely razantnější výraz, kterému i nadále dominuje vynikající zpěv Leony Valentové a Zdeny Jandáskové a malebnost zvuku příčné flétny Mirka Horňáka. Kromě známějších věcí jako Naruby, Jako kapka inkoustu či Déšť prezentovali nové skladby z autorské dílny nového kytaristy, jehož jazzovým náklon ovliňuje i současný směr kapely. Výtečnou tečkou se v jejich podání stala skladba z alba Zuzany Navarové Skleněná vrba. "Jsem hrozně ráda, že v budoucnu budeme se Zuzanou spolupracovat," přiznala její obdivovatelka.
O závěr folkového fašanku se postarala skupina Poloband z Brna. Nabídla pestrou škálu hudebních stylů balancující mezi country, blues a rockem.
Polemizovat o tom, proč přišlo tolik málo návštěvníků, nebudu, ale kapely, jejíchž kvalita byla vysoká za to určitě nemůžou. Snad si Broďané šetří na koncert Hanky Zagorové nebo chtějí vyrovnat deficitní rozpočet města.Valašský snář L. Vaculíka
Uh. Hradiště - Ve čtvrtek 9. března se v klubu Mír můžete setkat se spisovatelem, novinářem a folkloristou Ludvíkem Vaculíkem. Večer zahájí herec a režisér Břetislav Rychlík (na snímku), který sebou přiveze svůj zbrusu nový čtyřdílný snímek Valašský snář právě o L. Vaculíkovi a o městě Brumov. Po promítání a besedě se můžete těšit i na živou hudbu. Ludvíka Vaculíka doprovodí na cimbál Jan Rokyta, který zahraje i s muzikou Jožky Kučery.
Foto: P. PaškaTypy pro volnou chvíli

Výstavy

Uherské Hradiště

Galerie Slováckého muzea
Umění jihovýchodní Moravy; František Janák - sklo, Michael Rittstein: Ošklivé kačátko - obrazy, 
Portrét a figura v grafice 18. - 19. století ze sbírek Galerie Slováckého muzea

Slovácké muzeum
Slovácko; Vzácný pane hospodářu - obřadní symboly a znaky

Foyer kina Hvězda
Martin Krajča - Obaly od žvýkaček
Ti, co prorazili: Pavel Klvaňa, Patrik Nový, Jiří Salajka, Pavel Tichoň - obrazy
(vernisáž: pá 10.3. v 18.00) 

Klub Mír
Amnesty International - fotografie

Galerie U Sovy
Pavel Sukdolák - grafika
(vernisáž: pá 10.3. v 17.00)


Uherský Brod

Muzeum J. A. Komenského
100 let Muzea J. A. Komenského; J. A. Komenský lidstvu; Schola ludus - interaktivní
Galerie DK - Panský dům
Pamětní síň JUDr. Václava hraběte z Kounic; Jiří Salajka - grafiky
Galerie "K"
Josef Beneš - národopisné kresby
Foyer kino Máj
Komenský očima mladých výtvarníků - plakáty


Veselí nad Moravou

Městské galerie v zámeckém parku
Bořek Zeman - obrazy, plastiky, kresby
Galerie Ve Dvoře
Vlasta Winkelh”ferová: Japonské lidové hračkyPřednášky

Dům u dvou obrů Uh. Hradiště
úterý 29. února v 16.00
Cesta ke zdraví aneb Pohledy na léčení a léčitele 
- přednáška Miroslava Hrabici, autora knih Co nám tělo říká aneb Po stopách nemocí 
a Láska - cesta ke zdraví i k Bohu.

Městská knihovna Veselí n. M.
úterý 7. března v 17.00
Vlastivěda moravská - Veselsko - beseda s autory knihy


Klub kultury Uh. Hradiště
čt 9. a pá 10. března v 8.30 a 10.00 (15,-)
Dům kultury Uherský Brod
čt 9. a pá 10. března v 12.00    (20,-)
Beseda s Radkem Johnem - neformální pořad o drogové závislostiDivadla

Slovácké divadlo Uh. Hradiště
Hello, Dolly!         po 6.3. v 10.00
Nová komedie o Libuši a dívčí vojně v Čechách út 7. v 18.00 a pá 10.3. v 10.00
Gazdina roba
čt 9. v 10.00 a so 11.3. v 19.30
Sluha dvou pánů    po 13.3. v 10.00
malá scéna SD:
Večer pro paní Idu   ne 12.3. v 18.00
Hoffmannovo divadlo
S tvojí dcerou ne    ne 12.3. v 19.30
1000 pater (ZUŠ)     po 13.3. v 19.30

Městské divadlo Zlín
Júdit                út 7.3. v 19.00
Othello  st 8. v 17.00 a so 11.3. v 19.00
Zlatovláska (SD UH)
čt 9.3. v 10.00 a 14.30
Tři sestry (Divadlo Komedie Praha)
pá 10.3. v 19.00
studio Z:
Krysař        po 6. a čt 9.3. v 10.00
+ pá 10.3. v 19.00
divadélko v klubu:
Panoptikum          ne 12.3. v 19.00


Kina

Hvězda Uherské Hradiště
Příběh hraček II.
po 6. až st 8.3. v 15.30
Jana a její přátelé
po 6. a út 7.3. v 17.30, st 8.3. ve 20.00
Početí mého mladšího bratra
po 6. a út 7.3. ve 20.00
+ st 8.3. v 17.30
Téměř bez šance
čt 9. a pá 10.3. v 17.30
+ so 11. ve 20.00 a ne 12.3. v 17.30
Všichni moji blízcí    čt 9.3. ve 20.00
Pelíšky            pá 10.3. ve 20.00
Eliška má ráda divočinu
so 11.3. v 17.30
Návrat idota      ne 12.3. ve 20.00
South Park: Peklo na Zemi
po 13. až st 15.3. v 17.30 a 20.00

Lípa Kunovice
Zapomenuté světlo st 8.3. v 17 a 19.30
Jana a její přátelé   ne 12.3. v 19.30

Městské kino Hluk
Jak přicházejí sny     st 8.3. v 19.30
Instinkt     pá 10. až ne 12.3. v 19.30

Panorama Polešovice
Modrý blesk         ne 12.3. v 19.00
Máj Uherský Brod
Prci, prci, prcičky
út 7. a st 8.3. v 19.30
Jana a její přátelé - ART
čt 9.3. v 19.30
Place Vendome - Svět diamantů
pá 10. a so 11.3. v 19.30
+ ne 12.3. v 18.00

Morava Veselí nad Moravou
200 cigaret     út 7. a st 8.3. v 19.30
Svérázný rybolov - ART
čt 9.3. v 19.30
Knoflíkáři         pá 10.3. v 19.30
Pelíšky      so 11. a ne 12.3. v 19.30

Kinokavárna Osvětimany
Všichni moji blízcí  pá 10.3. v 19.30Plesy

Kulturní dům Babice
sobota 11. března ve 20.00
20. perníkový bál - perníková tombola, květinová volenka - hraje Madison 
- zve Český svaz žen Babice

Dům kultury Uherský Brod
sobota 11. března ve 20.00
Ples sportovců - k poslechu a tanci hrají a zpívají Kasanova, CM Rozmarýn a DjKoncerty

Františkánský klášter Uh. Hradiště
úterý 7. března v 19.00
Koncert sólistů ZUŠ Uh.Hradiště

Sál ZUŠ Uherský Brod
úterý 7. března v 17.00
Kruh přátel hudby při ZUŠ UB pořádá koncert: 
Petr Karlíček - klavír a Josef Karlíček - violoncello

KSK Vlčnov
sobota 11. března ve 20.00
Koncert vizovické skupiny Fleret s Jarmilou Šulákovou 
spojený s křtem CD a kazety - zajímaví kmotři

Zámecký sál Uh. Ostroh
neděle 12. března v 17.00
Duo 415 - Radek Dočkal (zobcové flétny) a Martin Jakubíček (virginal)

Dům kultury Uherský Brod
pondělí 20. března v 19.30
Hana Zagorová s hosty - Petr Rezek, Lída Nopová a skupina L. NopaZveme vás

Hvězdárna Uherský Brod
pá 10. až čt 16. března       (15/20,-)
Astronomický týden 
- Co hvězdář nevěděl - pohádka (18.00), 
Katastrofy na konci tisíciletí - přednášky (19.30), 
pozorování Měsíce, Jupitera a Saturnu     /kromě ne 12.3./

Dům kultury Uherský Brod
čtvrtek 9. března v 19.00       (10,-)
Čítanky ... a co dál? - moderní česká historie 1948-1989 v divadelních obrazech 
v podání Studentského divadla Kolektiv 11. Hraje folková kapela Onen svět

Kulturní dům Jalubí
pátek 10. března ve 20.00
Country večer se skupinou Štrůdl - pečené sele - vstup zdarma

Sportovní hala Březolupy
sobota 11. března v 19.30
Velký country bál s kapelou Jižané a Váh River Band, 
ukázky dobových tanců skupiny Tarantela, 
vystoupení country kroužků ZŠ Březolupy. Zve T. O. Rover ScoutOznámení

Klub Mír Uh. Hradiště
úterý 7. března od 17.30
Festival o lidských právech 
Jeden Svět:
17.40 - Příběh 14.dalajlamy
18.40 - Lidské pozůstatky a Zapomenutí
20.25 - Ďáblovy děti a Břemeno
21.30 - Delta Force
Na místě bude instalována výstava fotografii od Amnesty International 
- Porušovaní lidských práv v Americe.
Kluby

Mír Uherské Hradiště
(tel.: 0602/57 61 47)
úterý 7. března od 17.30 - 22.30 (24/34,-)
ART: Jeden svět - festival lidských práv
čtvrtek 9. března v 19.30       (30,-)
FILM + BESEDA + HUDBA: 
Valašský snář Ludvíka Vaculíka & Břetislav Rychlík & Jan Rokyta
sobota 11. března ve 20.00   (50/70,-)
KONCERT: Echt!


Golem Gambrinus Zlín
(tel.: 067/84 62 12-13, www.golem.zlin.cz)
středa 8. března ve 20.00       (10,-)
VIDEOPROJEKCE: Page & Plant
čtvrtek 9. března ve 20.00      (60,-)
DIVADLO: Divadlo Klauniky Brno - Don Quijote de la Ancha
pátek 10. března v 21.00       (90,-)
KONCERT: Vladimír Mišík & Etc...
sobota 11. března ve 20.00     (40,-)
KONCERT: Homeless - New Standard (Hr. Králové), Daryl Green (Praha) a Flood (Bzenec)Zábavy
ARTEMIS
so - Kobylí + MARKÝZ de SADE
BOBR & MOTÝL
čt - Uherské Hradiště - Corso
pá - Otrokovice - Autobar u Mašinky
so - Lipov - Disco Memphis
REFLEXY originál
so - Traplice - Bar Bar
ŽÍZEŇ + CITRON
so 18.3. - Březolupy - sportovní halaDiskotéky
Atlantic Bílovice
pá - Diskotéka - Dj Martin Gerža
so - Diskotéka + GoGo tanečnice
Euroclub Hluk
pá - Jackpot Party Euroclubu - Dj Gono
so - Data Video Projekce s Jack Daniel - Dj Romário Vsetín
ne - Diskokavárna s DVD filmem od 17.00
DC U Tygra Stříbrnice
so - Video Disco - Dj Suky - více jak 30 druhů míchaných nápojů
Sýpka Otrokovice
pá - Dj Kuba - Plšek
so - Dj bří. Chabičovští
www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund