Číslo: 14
03.04.2000
Článků: 101

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Kolektivní lety bývají bezpečně plánovány
Začíná Hlucké hudební jaro
Kde končí svět...
Jedna z učitelek roku působí na hradišťské ZUŠ
Práce žáků ZUŠ se rozrůstají
Lidové obyčeje - vynášení smrtky
Nechejte se oslovit obrazy Aloise Sikory
Součástí obrazu je ryzí výtvarný lyrismus
Gymnazisté na prknech divadelních
Jak se "ten Romeo a Julie" asi hraje?
Nový festival v Uh. Brodě
O setkání s Janem Skácelem dnes
Snažíme se přitvrdit, ale hrát kvalitní muziku
Sametový den s Velvet Underground Revival
Sluneční rytmy prozáří Mír
Dnes: Britská scéna
Čtyři polohy aprílového rockování v Březolupech
Scarlett: Nový název, nové album a čtvrté narozeniny
Divadla
Kina
Výstavy
Přednášky
Folklór
Koncerty
Zveme Vás
Kluby
Zábavy
Diskotéky

Kolektivní lety bývají bezpečně plánovány

Jedním z Hoffmannových hostů Večeru pod padákem byl i mim Sergej Sanža - Foto: P. Paška

Uh. Hradiště (twin) - "Čaje o páté" měly kdysi něco do sebe. Sešla se příjemná společnost, protřípaly se poměry,vytáhly se na svět novinky, které začaly rychle cirkulovat. Především si ale lidé viděli zpříma do obličeje a na chvíli nesli společný úděl. Takový "čaj o půl osmé" nazvaný Večer pod padákem si ve svém divadle v Orlovně dopřál principál Karel Hoffmann.

Děly se všeliké věci. V úvodu se někde v koutku schovával samotný Mefisto mohutně přivoláván skeptickým a satirickým Johannem, který touží po přesunu do nové doby. Mefisto, pes s duší a srdcem lokaje, přivádí Johanna mezi hradišťské kolegium. Hoffmann jako účastník pouze dějů minulých hodnotí novodobé osazenstvo. "Zdá se, že divadla budou. A diváci a hezký holky taky." Špičkovat mu pomáhala dlouholetá kolegyně Anna Pavelková: "A nezdají se být nijak podvyživení. Leda, že by ta část Hradišťáků zůstala doma a tento zbytek je samá vykrmená buržoazie."
První večer pod padákem byl věnován divadlu. Podle osazenstva prvních stolků to však bylo zřejmé už od pohledu. Atmosféru večera pomáhali Hoffmannovi vytvořit jeho kolegové ze Slováckého divadla. "Chtěl jsem se setkat s kamarády z jeviště a popovídat si s nimi. Dnes kupříkladu o divadle, protože ho třicet let dělám a vlastně mu pořádně nerozumím."Infernální oponu rozhrnul gestem optimismu a pohrávání pantomimický mistr a gestický klaun Sergej Sanža, který ladně přicupital na jeviště s etudou klavírního virtuosa nazvanou Concerto grosso. Iluzi středověkého trubadúra či jokulátora, loudícího pod balkonem a klečíčího u nohou, mistrně navodily Anička Slezáková a Jana Chmelíková se svým kytarovým přednesem. Jeviště však neslo i punc nešvaru. Sám kavalír principál si dovolil různá alotria. Doslova "vypekl" svou bývalou kolegyni Janu Chaloupkovou, když začal starou písní oživovat vzpomínky na společnou práci a nutil ji, aby si do rozprouděné písničky vzpomněla svůj part. Duo skončilo více než mistrně. Pohlazení na duši pak představovaly Chaloupkové interpretace partitur Edith Piaf a veselé notování písniček z muzikálu Divotvorný hrnec. Podmanivý hlas, citlivý profesionální projev, noblesa a koketérie dobře nastudované role dávaly jasně najevo, proč se interpretka přesunula do služby Městských divadel pražských. V pokročilém večeru éterem ladně proplula múza poezie a zanechala v rukách mladičké Milady Bobkové almanach galantní poezie s kyticí vybraných básní. Chvíle jiskření, podmanivého laškujícího tónu lechtivých metafor a hrstka humoru. Chyběly jen burgundské šenkérky, dozlatova vypečené calty a mazance a sešlost paštikářů, kadetů, mušketýrů, švališérů a středověkých žáků darebáků třímajících v ruce po groši. Do křesla pro hosta usedl ředitel ZUŠ Stanislav Nemrava, kterému je divadlo čímkoli. Naposledy mu bylo domem o tisíci patrech, ve kterém procházel a vyvolával literárního ducha Jana Weisse. Ten, kdo bude chtít u Hoffmanna spočinout pro příště, se nemusí v nočních snech děsit nerozevřeného padáku a střemhlavého letu. Hoffmannův padák zábavy je totiž pro všechny společný, a jak je známo, kolektivní lety bývají bezpečně plánovány.Začíná Hlucké hudební jaro
Hluk (pas) - V kostele sv. Vavřince se v měsíci dubnu uskuteční dvě významné kulturní akce, které jsou součástí Hluckého hudebního jara.
Místní městský úřad ve spolupráci s farním úřadem a Městským úřadem v Uherském Hradišti vás zvou na následující koncerty.
V pátek 7. dubna vystoupí od 19.30 studentský komorní orchestr a sbor z anglického města Bedales s díly Dvořáka, Mozarta, Wooda, Stanforda a Haydna.
Druhý, benefiční koncert propukne poslední dubnovou neděli, 30. dubna v 18.00. Vystoupí na něm známý houslista Václav Hudeček s doprovodem Petra Adamce na cembalo. V programu zazní díla H„ndla, Tartiniho, Bendy a J. S. Bacha. Výtěžek ze vstupného, které činí 50 korun, bude věnován v plné výši Dětskému domovu v Uherském Hradišti.Kde končí svět...
Uh. Hradiště (bbb) - Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana vyhlašuje literární soutěž pro děti Píšu povídky i básně, je mi těžko, je mi krásně... na téma Kde končí svět.
Zúčastnit se mohou všechny děti do 15 let, které zašlou práci v rozsahu nejvíce tří stran textu (povídku, pohádku, fejeton, divadelní hru, humorné vyprávění...) nebo tři básně. Podepsané práce doplněné názvem školy, třídy, věkem a adresou bydliště odevzejte nebo odešlete na adresu knihovny nejpozději do 26. května 2000. Úspěšné práce budou oceněny a vyjdou tiskem.
Ti nejlepší z nejlepších postoupí do krajského kola a budou reprezentovat naše mladé autory v roce 2001 na celonárodní přehlídce v Praze.Jedna z učitelek roku působí na hradišťské ZUŠ
Uh. Brod (pas/jac) - V Den učitelů, tedy 28. března, převzala v Muzeu J. A. Komenského z rukou ředitele Školského úřadu Bohuslava Jandáska titul Učitel roku i Jana Šuplerová, učitelka hry na violoncello, flétnu a hudební nauky na Základní umělecké škole v Uh. Hradišti.
Paní učitelka Jana Šuplerová začala svoji pedagogickou dráhu po absolutoriu Konzervatoře v Kroměříži a Janáčkovy akademie muzických umění v˙Brně v roce 1974 v LŠU v Uh. Hradišti. Na zdejší škole působí již 25 let - nejen jako učitelka, ale také jako hráčka na violoncello v různých komorních sdruženích a orchestrech. Za tuto dobu vychovala řadu výborných muzikantů, amatérů i profesionálů. Mezi její žáky, přijaté na konzervatoř nebo na pedagogické fakulty, patřili či patří např.: Stanislav Vavřínek, Petr Kovařík, Hana Krčová, David Hrubý a další. Její žáci dosahovali a stále dosahují výborných úspěchů v oblastních a republikových soutěžích základních uměleckých škol - několikrát získali první a druhá místa. Vynikajících úspěchů dosáhla se svými žáky také na mezinárodních soutěžích (Heranova violoncellová soutěž v˙Ústí nad Orlicí, Interfórum talentů Bratislava). Líheň výborných žáků ve třídě paní učitelky Šuplerové není ani zdaleka vyčerpaná, každoročně na všech veřejných koncertech, soutěžích, talentových zkouškách můžeme slyšet její výborné svěřence.
V současné době je Jana Šuplerová členkou umělecké rady, devět let působila ve funkci zástupce ředitele školy. Pro své lidské vlastnosti a odborné znalosti je uznávaná nejen svými žáky, ale také svými kolegy. Vzhledem k˙jejím odborným a pedagogickým schopnostem, skromnosti a zodpovědnému a obětavému přístupu ke svému povolání si ocenění Učitel roku plným právem zaslouží. Na toto ocenění ji navrhl ředitel ZUŠ na základě doporučení pedagogického sboru školy.Práce žáků ZUŠ se rozrůstají
Uh. Hradiště (pas) - Žáci výtvarného oboru ZUŠ v Uh. Hradišti nevystavují své malby, kresby, plastiky, prostorové věci, keramika a grafika jenom v budově své školy na Mariánském náměstí. Od minulého týdne zdobí jejich výtvory i foyer Klubu kultury. Vernisáž této výstavy se uskuteční právě dnes v 16.00. A protože kvalitních a opravdu zajímavých prací je dostatek, proběhne další vernisáž již v pátek ve stejný čas, ale ve foyer Slováckého divadla.Lidové obyčeje - vynášení smrtky
Neděle smrtelná či smrtná (někdy i černá) byla těsně před Velikonocemi. O smrtelné neděli byl obecně ve slovanském světě rozšířen zvyk vynášení smrti (smrtholky, Morany, Mořeny, Mařeny).
Původ tohoto zvyku je třeba hledat již v pohanských dobách, kdy byl nejspíše spojen s koncem zimy a počátkem jara.
Figurka smrtky se obvykle zhotovovala z hadrů a slámy, často měla bílou režnou košili, někdy velké korále z vyfouknutých vajíček, obličej pomalovaný barvou, zavěšené ozdoby - pentle, papírové věnce, kytičky i obrázky svatých. Většinou ji nesli na dřevěné tyči.
Mládenci a dívky ji za zpěvu vynesli ze vsi a svrhli do potoka, někdy jen se skály, dokonce byla také místa, kde se zahrabávala do země.
Lidé věřili, že z domácnosti, z níž by se nikdo vynášení neúčastnil, někdo do roka zemře. Vynášení smrti mělo různé mladší a upravené varianty.
Ve Slezsku chodily v některých vsích průvody dva. Z jedné strany vesnice vyšla děvčata s Mařenou, ze druhé strany chlapci s Mařochem. Uprostřed vesnice se průvody setkaly, Mařoch se rozloučil s Mařenou, "políbil" ji na rozloučenou. Potom děvčata chlapce zahnala a Mařoch byl vhozen do vody nebo do kaluže.
"Smrt plave po vodě, nový léto k nám jede, s červenejma vejci, s žlutejma mazanci. Jakej je to mazanec bez koření, bez vajec.
Fiala, růže kvést nemůže, až jí Pánbů z nebe pomůže.
Svatej Petr hřímá, nese flaši vína, abysme se napili, Pána Boha chválili.
Až to víno vypijeme, tak tu flašu rozbijeme."
(Lidové říkání z okolí Nepomuku)
V některých krajích chodívala děvčata nebo děti místo smrtky s lítem - malým stromkem (smrčkem) ozdobeným pentlemi, vyfouknutými bílými i barevnými vajíčky, obrázky apod. Obcházely ves, zpívaly či recitovaly říkadla o lítu, spojovaném s odchodem "smrti" a nástupem jara.
(Ve spolupráci se Slováckým muzeem připravil pas)Nechejte se oslovit obrazy Aloise Sikory

Aloise Sikoru představila osoba jemu nejbližší, manželka Jitka Janíková - Foto: P. Paška
Uh. Brod (pas) - "Myslím si, že i tato výstava, kterou otvíráme, je lehká, jarní a slunná." Těmito slovy zahájil výstavu obrazů hodonínského umělce Aloise Sikory v Panském domě ředitel DK Jaroslav Mikulík.
Jemnou folkovou produkcí zpříjemnilo páteční vernisáž bezejmenné trio mladých hudebníků. Poté se slova ujala autorova žena Jitka Janíková. "Teď výstava vypadá jako rodinný podnik." Jako člověk Sikorovi nejbližší, seznámila přítomné s jeho dílem i naturelem.
Výstava představuje autorovu uměleckou doménu, olejomalbu. Sikora se však věnuje i perokresbě a knižním ilustracím poezie v pražském nakladatelství Petrklíč. Jeho pole působnosti je mnohem širší. Občas bere do ruky dláto a tesá do dřeva. I na kámen klade olejomalbu. "Dává nám názor, že člověk je součástí přírody, nikoliv její vládce," prozrazuje Janíková.
Sikora vkládá do svých děl pozitivní energii, která z nich po dokončení následně vyzařuje. Před námi se poté začnou odvíjet prosté lidské příběhy dnů všedních i svátečních, a také snové vize, tolik potřebné k tvůrčí představivosti v každodenním zaměstnání. Z obrazů na nás dýchne i humor. Čas od času utíká Sikora od barevnosti k jedné barevné valéře, většinou k barvě uklidňující. Pokusme se tedy zastavit u jednotlivých obrazů a nechat oslovit hlasem jejich obsahu.
Na závěr vernisáže zazněla jedna ze Sirokových básní: V objetí rosy
po kapkách stéká den,
popojdem spolu ke hvězdám, ta cesta nekončí
a v dálce hoří světloSoučástí obrazu je ryzí výtvarný lyrismus
Uh. Hradiště (pas) - Galerie U Sovy připravila pro své stálé návštěvníky, ale i pro kolemjdoucí osoby brouzdající Mariánským náměstím výstavu obrazů Libora Jaroše, jejíž vernisáž propukne tento čtvrtek 6. dubna v 17.00 "Libor Jaroš dělá obrazy již řadu let," uvedl o autorovi Jiří Valoch. Úmyslně použil výraz "dělá" a nikoliv maluje, protože jeho práce se v poslední době změnila. "Klasická malba, kterou dobře ovládá a kterou se dlouho zabýval, přestala vyhovovat změněným nárokům na to, jak má obraz vznikat, i na to, jak má vypadat výsledek," pokračuje Valoch. Kdybychom chtěli charakterizovat metodu, kterou výtvarník používá, mohli bychom ji pojmenovat jako spojení frotáže a gratáže.
Výtvarník vynáší volné plátno do exteriéru, na místa kolem domu, kde bydlí (pozn. malá vesnička nedaleko Brna). Plátna potom upevní na materiál či předmět, jehož struktura je pro něj důležitá. Tak vznikají obrazy na drátěném plotě, na kůře stromů, na kruhových plochách na sebe naskládaných dřevěných špalků nebo přímo na cestě. Vytváří významnou vazbu mezi místy bezprostředně spjatými s jeho každodenním bytím a sférou umění.
Umělec s velkým zaujetím sbírá předměty s vizuálně zajímavými strukturami, které najde na polní cestě. Nejčastěji jsou to kusy plechů, které mají charakter materiálové struktury se stopami času, s proměnami, které vznikly v průběhu jejich užívání. Sbírá ale také věci, které mají svou historickou kvalitu, především velké barokní hřebíky.
"Jarošovým záměrem ovšem není věrná reprodukce nějaké nalezené materiálové struktury, jeho vlastní tvůrčí naturel je výrazně lyrický a také tento způsob netradiční práce, který přináší tolik nových sémantických a ryze výtvarných odkazů, je bezprostředně spjat s artikulací lyrického řádu obrazů," míní Valoch.
Nové obrazy Libora Jareše jsou nesporně osobité a představují v kontextu mladé generace soudobého českého výtvarného umění již dnes nezaměnitelnou kvalitu.Gymnazisté na prknech divadelních

Na snímku jsou studentky kvinty při vystoupení V žáru léta - Foto: P. Paška
Uh. Hradiště (pet) - Akademie Gymnázia Uherské Hradiště, jedna z tradičních každoročních akcí školy, se konala v úterý 28. března ve Slováckém divadle.
Akci, která naplňuje až přeplňuje každoročně Slovácké divadlo, se stává oblíbenou a vyhledávanou nejen samotnými gymnazisty a jejich rodiči, ale láká i širokou hradišťskou veřejnost.
A nejinak tomu bylo i letos. Hudba, tanec, slovo a zpěv - to vše bylo v programu akademie. V režii dr. Polákové a prof. Polišenské, v podání více než dvou set účinkujících studentů od primánů až po maturanty. Vystoupení předvedená s vážností, provázející často první vystoupení jejich aktérů. Plná veselosti patřící k mládí i studentská recese, to byly živé obrazy života gymnázia, tentokrát přeneseného na dvě a půl hodiny na prkna Slováckého divadla.
Poděkování patří všem, kteří se na přípravě Akademie podíleli. Studentům a jejich profesorům, kteří akademii připravili, ředitelství Slováckého divadla za poskytnutí důstojných prostor pro tuto akci, jeho pracovníkům za laskavost, trpělivost a pomoc, kterou zdárnému průběhu akce věnovali.Jak se "ten Romeo a Julie" asi hraje?
Uh. Hradiště - Očekávaná premiéra Romea a Julie je už na dosah, a tak jsem požádala hlavní představitele o krátký rozhovor.

V˙čem je podle Tomáše Šulaje největší rozdíl mezi první Romeovou láskou k˙Rosalindě a jeho vzplanutím k˙Julii?
Především si myslím, že Rosalinda nebyla Romeovou první láskou. Myslím, že Romeo byl pěkný sukničkář, dokázal se v˙mžiku zamilovat a odmilovat současně. Láska k˙Julii je obrovské vzplanutí. Ty před ní byly jen jakési lehkovážné, mnohdy neopětované lásky. Řeknu-li to zjednodušeně, tak Julie není hloupá husička, která se nechá obalamutit sladkými řečičkami. Bere všechno příliš vážně a to Romea fascinuje.

Během svého působení ve Slováckém divadle od začátku této sezóny jsi už stihl spolupracovat se čtyřmi režiséry. To je pro herce určitě velký přínos.
Nejvíce mě ovlivnilo, nebo spíš okouzlilo setkání s˙panem Pitínským. Spolupráce s˙ním byla úžasná jak po lidské, tak i profesní stránce. Samozřejmě, že největší výzvou v˙této sezóně je pro mne Romeo a Julie. Setkání s˙Romeem je docela obtížné, když jsem tu roli dostal, obával jsem se hrát milovníka, aby se mi lidi nevysmáli. Ale díky Láďovi Peškovi a jeho přesné vizi se pomaloučku dostávám od romantického mladíka k˙obyčejnému klukovi.A u pana Stránského a Miťkina jsem se ujistil, že parketu šaška docela ovládám. Nemůžu říct, který režijní přístup je mi bližší. Každý má něco do sebe a od každého se dá učit.

Role milovníků jsou většinou milovány diváky, ale zdaleka už ne tolik samotnými herci. Jaký je Tvůj vztah k˙roli Romea?
Máš pravdu, hrát milovníka je strašné. Vlastně je to takový "klaďas" a ten se vždycky hraje hůř než sňatkový podvodník. Romeo však neprožívá jen lásku, ale i zklamání, zoufalství, nenávist. Takže herecké polohy pro Romea jsou i jiné než ty typické pro milovníka. Jen je zahrát. Ale jsem moc rád, že Romea hraju a moc za něj děkuji. Kdybych někdy v˙tragédii ještě hrál, chtěl bych si zahrát Merkucia.

Partnerkou je ti Tereza Mikšíková.
S˙Terezkou se mi pracuje naprosto úžasně a nemám k˙ní žádné výhrady. Jen samou chválu. A na to by jeden článek nestačil.

S˙dialogem Romea a Julie se Tereza Mikšíková před dvěma roky účastnila ve Slováckém divadle konkursu na místo herečky. Zeptala jsem se, zda ji napadlo už tenkrát, že by si zde Julii mohla jednou hrát?
Tenkrát mi partnera dělal spolužák a kolega David Vaculík, se kterým jsme sem nastoupili současně. Napadlo nás, jestli v˙tomto titulu není nějaký záměr! Ale za chvíli se nám to z˙hlavy vytratilo. Nasazení této hry bylo pro mě překvapením a obsazení taky. O Julii jsem často snívala (na konzervatoři), pak jsem si ji v˙sobě zavrhla a to jenom proto, že jsem se jí bála. Ptala jsem se sama sebe, jak se "ta Julie" asi hraje? Dnes nedokážu říct, jestli už jsem na to přišla, spíš jsem tomu na stopě!

Říká se, že láska Romea a Julie je neopakovatelná.
Věřím, že nejsou jediní, kdo takovou lásku prožívá nebo prožil! Výjimečná je v˙tom, že sami milenci tušili, že mají na svou lásku tak málo času. Proto takový spěch - se vším! Kolik jim osud dopřál vzájemného poznání, odebral na čase. Otázka je, jestli zase neměli štěstí, protože bůhví, jaké by ta láska měla trvání!

Julii je 14 let, Tobě už přece jen o něco víc. Myslíš, že lásku prožívá člověk v˙každém věku trochu jinak?
Když to vezmu podle sebe, rozdíl mezi tou láskou, kterou jsem prožívala před šesti lety a kterou prožívám dnes, je obrovský - především v˙tom, že je opětovaná!!!

Partnerem je Ti Tomáš Šulaj. Co Tě na Vaší spolupráci nejvíc těší a s˙čím se naopak jen těžko potýkáte?
Největším potěšením je sám Tomáš, to mluví asi za všechno! A s˙čím se potýkáme? Musíte se zeptat Toma, já o ničem nevím! Andrea HelmichováNový festival v Uh. Brodě
Uh. Brod (pas) - "Ze dne na den jsem se stal pořadatelem krajského kola Šrámkova Písku," prozradil Stanislav Nemrava, ředitel ZUŠ v Uh. Hradišti.

"Praha mi jej posvětila, ředitel DK Jaroslav Mikulík poskytl zdarma prostory kulturního domu, a kdyby se festival povedl, mohl by se stát novou tradicí pro Uherský Brod."
Festival odmítnutých se stane další šancí pro mladé soubory, které chtějí soutěžit na přehlídce Šrámkův Písek 2000. Uskuteční se v sobotu 8. a neděli 9. dubna v prostorách brodského Domu kultury. "Poroty na přehlídkách ve Vyškově a Valašském Meziříčí nás již dopředu z kapacitních důvodů odmítly, a tak jsem získal další adresy odmítnutých souborů a rozhodl se uspořádat Festival odmítnutých," vysvětluje Nemrava. Kolik souborů se akce zúčastní, jsme nezjistili, protože uzávěrka přihlášek je právě dnes. Jisté však je, že v sobotu 8. dubna se příznivci mladého divadla v Uherském Brodě mohou těšit na reprízu dramatizace Weissova Domu o tisíci patrech v podání LDO při ZUŠ v Uh. Hradišti. O dva dny později se dočká reprízy i Hradiště.O setkání s Janem Skácelem dnes
Uh. Brod (asc) - Chtě nechtě - myšlenky zalétají v současné době asi k nejznámějšímu uměleckému zpracování básní Jana Skácela, k nahrávce Hradišťanu "O slunovratu", která vznikla před necelým rokem.
Každý, kdo nahrávku zná, jistě si vzpomene na skladbu Modlitba za vodu, na její melodičnost a krásu, na slova této písně: "Ubývá míst, kam chodívala pro vodu starodávná milá, kde laně tišily žízeň, kde žila rosnička a poutníci skláněli se nad hladinou, aby se napili z dlaní..."
Z veršů jakoby zazněl stesk, spravedlivý stesk po něčem, co díky člověku skutečně mizí. A ke všemu básník v poslední sloce tvrdí, že (paradoxně) ne člověk si stýská dnes po čistotě (po vodě), ale to ona, voda si víc stýská po něm, chce s ním být a dát mu něco ze své krásy. Bolí ji to, že tomu tak není: "Voda je zarmoucená vdova, vodá má. Voda má popelem posypané vlasy, voda si na nás stýská ..."
Stejnou báseň četl též v úterý 28. března v 18.00 hodin ve Staré škole Muzea J. A. Komenského v Uh. Brodě herec Lubor Tokoš, když asi šedesáti návštěvníkům tohoto recitálu přibližoval společně s cimbalistou z Kyjova Jurou Petrů nerealizovaný scénář Jana Skácela Na koni páv a smrt a moruše. Báseň je totiž součástí pohádkového scénáře, který se měl uskutečnit v představení Česká pohádka v Laterně magice v osmdesátých letech. Nedošlo k tomu, ale scénář byl v r. 1997 vydán v brněnském nakladatelství Blok. Ostatně totéž nakladatelství vydalo i sbírku Skácelových básní Básně II, kde již v r. 1995 je báseň o vodě publikována. Skácelovy básně z tohoto scénáře byly publikovány v různých sbírkách již před jeho vydáním.
Na rozdíl od Hradišťanu Tokošova interpretace básně vyzněla více zadumaně, více podzimně. Jiří Pavlica hudbou vodu - a nejen ji - oslavil, jeho skladba je skutečně nádherná a zaslouží si maximální pozornost stejně jako celý hudební počin O slunovratu. Lubor Tokoš, jakožto přímý verbální interpret Skácelových básních, nechal zaznít spíše onomu zadumanému stesku, což bylo podtrženo meditativním cimbálovým doprovodem Jury Petrů. Na těchto dvou příkladech je názorně vidět, slyšet a lze i pocitově vnímat, jak rozdílná může být umělecká interpretace, jak může nechat zaznít té či oné poloze, již interpret v básni nalezne, jež jej inspiruje. Ostatně celý scénář České pohádky je prodchnut dvěmi rozdílnými, ale navzájem se doplňujícími polohami: pohádkový svět z časů K. J. Erbena a svět "těchto dnů". Pohádkové motivy jsou zde včleňovány do soudobých reálií a vztahu dívky a chlapce ze současnosti. Jde o určitý kontrast, možná i stesk básníka po čistém pohádkovém světě, který by však mohl být užitečný pro pochopení mezilidského vztahu, jaký se může odehrávat i dnes. Jde o koláž filmového obrazu, hudby, tance - tak jak to známe z Laterny magiky. Kromě čisté vody by zde měly být též záběry na hladinu pošpiněnou olejovými skvrnami (ve scénáři viz souvislost s černokněžníkem) ap. Autorem hudby k představení se měl stát Zdeněk Pololáník. Vznikla však jen 1. verze literárního scénáře a tu nám Lubor Tokoš do Uherského Brodu přivezl.
Můžeme tedy děkovat za nové objevování Jana Skácela, přibližování krásy, která se dotýká jeho veršů, a to jak Jiřímu Pavlicovi, tak i Luboru Tokošovi. Za tu krásu samu však poděkujme přímo slovy Jana Skácela, jak jsou zpívána v poslední písni pořadu O slunovratu: "Poděkujme jak děti za jablko, za vše co bývalo a znovu kdysi bude. Za to, že věrná po dni přicházela noc, za zarputilé ráno". Děkujeme.Snažíme se přitvrdit, ale hrát kvalitní muziku
Uh. Brod - Rocková kapela Vibrace, která je nejmladší kapelou v republice, zahrála svým příznivcům 31. března v uherskobrodském Domě kultury.
Ve svém tříhodinovém vystoupení kluci kytarista Tomáš Brulík, klávesák Roman Ryška, bubeník Petr Vitásek, baskytarista Tomáš Vitásek a zpěvák Láďa Výmola předvedli, co v nich je a hráli jednu rockovou lahůdku za druhou. Se dvěma posledně jmenovanými mladíky vám nabízím rozhovor.

Jak se dá skloubit studium s vystupováním, zkoušením nových skladeb? Nešidíte něco?
Láďa: Moc nešidíme, protože náš pan vedoucí nás pořád sleduje. Nemůžeme šidit, protože bychom dostali. Musíme se všechno naučit pořádně.

Na jakých školách studujete?
Tomáš: Všichni zatím ještě na základních, jen náš kytarista je už na střední.

Jak často zkoušíte?
Tomáš: Dřív to bylo častěji, to jsme zkoušeli každou neděli, potom už to bylo volnější. Záleží to na tom, jestli máme před sebou nějaký koncert, v tom případě cvičíme třikrát týdně. Po vánočním turné jsme měli teď pauzu.

Na světě máte svůj první singl, což je snem mnoha z vašich vrstevníků, kam to chcete dál gradovat?
Tomáš: Co nejdál. Pokud možno, tak se hudbou živit. Vydat CD.

Cítíte z lidí kolem vás závist? Setkali jste se s negativní reakcí na vás?
Tomáš: My si toho nevšímáme. U holek to není vůbec, to je záležitost týkající se spíš starších kluků. Někdy se to stává a to je většinou skupinka pěti kluků. Ale ve větší míře to není.
Láďa: Já jsem se s tím taky ještě nesetkal.

Před rokem a půl jste byli v hudebně zábavném pořadu Rozjezdy pro hvězdy, vzpomeňte, co vám tohle vystoupení dalo?
Tomáš: No, bylo to perfektní, protože my jsme všechny tři generální zkoušky vyhráli. Tak jsem šli naostro a říkali jsme si, že bychom mohli vyhrát, přece to nebude tak těžké. Problém byl v tom, že tam je hodně starých lidí, dávají hlasy těm menším. Měli by podle mě to publikum vybírat.
Láďa: A ještě k tomu to byl Pražák a zpíval písničku o Praze.
Tomáš: Ale bylo to tam perfektní, celkově chování lidí kolem.

Koho z hudební branže obdivujete?
Láďa: Mně se líbí Metallica.
Tomáš: No, konkrétně, ze zpěváků je to určitě Ozzy Osbourne a kapela? Já mám rád tvrdší muziku, takže Black Sabath, Iron Maiden.
Láďa: Já má doma taková CD jako Kiss, Offspring a tak.

Takže shoduje se muzika, kterou hrajete, s tou, kterou posloucháte. Snažíte se přiblížit svým oblíbeným kapelám?
Tomáš: My se snažíme přitvrdit. Ještě pořád to není to, co bychom chtěli všichni hrát, ale musíme přes tuto cestu jít, až se dopracujeme k tomu, abysme hráli líp tvrdší muziku.

Máte jednotné názory, co se týká hudby? Shodují se?
Tomáš: Shodují se, určitě. Nikdo z nás neposlouchá disco. Většinou je to okolo hardrocku a punku.

Všechen svůj volný čas věnujete hudbě, ale přeci jen, když máte volno, jak s ním nakládáte?
Láďa: No, já třeba když mám volno, tak si doma zahraju na elektrickou kytaru. Hraju basketbal, stolní tenis. Tomáš: Věnuju se počítačům, to mě baví nejvíc. Baví mě basketbal, fotbal, chodím do sportovní třídy. Anebo čtu knížku.

A kluci z kapely?
Tomáš: Tak můj brácha Petr je nejradši venku. Když je doma, tak hraje na počítačích. Roman jezdí na motorce. A Tomáš taky.
Láďa: A ještě hraje kulečník.

Co plánujete do budoucnosti?
Tomáš: No, teď jsme v jednání s manažerem z Prahy, který s námi hodlá podepsat smlouvu, pokud ale najdeme sponzory.
Zuzana VránováSametový den s Velvet Underground Revival
Uh. Hradiště (ne) - Několik filmů, těsně před koncertem Velvet Undergroun Revival připomenou ve čtvrtek 6. dubna ducha doby a avantgardní filmové i hudební postupy oněch let.
Součástí projekce je i unikátní záznam vystoupení Velvet Undergroud ve Warholově Factory, které bylo přerušeno policií pro nadměrný hluk.
Členové The Velvet Underground Revival se schází třikrát až čtyřikrát do roka ke společným koncertům v Praze. Avšak díky měsíční pauze Plastic People se nám po letech podařilo najít prostor pro několik koncertů v˙Čechách a na Moravě ve složení Jan Macháček - kytara, zpěv, Eliška Meissnerová - zpěv, Mejla Hlavsa - basová kytara, Jan Pokorný - kytara, Jiří Kabeš - viola, René Starhon - bicí a Josef Janíček - klávesy, zpěv, tamburína. Každý z hudebníků měl a stále má svou stálou kapelu nebo se hudbě jinak věnuje, převážně profesionálně.
The Velvet Underground Revival Band je uskupení lidí, kteří mají bytostně rádi hudbu Lou Reeda, Johna Calea, Nico, Maureen Tucker a Starlinga Morrisona a nosí ji v˙srdci.Sluneční rytmy prozáří Mír
Uh. Hradiště (ne) - Řada výborných hudebníků se sešla ve skupině Sluneční orchestr a svojí zářivou náladu přenášejí do hudby. Pocítí ji, když v sobotu 8. dubna navštívíte klub Mír. Jako předskokany sebou přivezou etnicky zasaženou brněnskou formaci Čankišou.
Ve Slunečním orchestru se před několika lety sešli tři univerzální a velmi respektovaní muzikanti, perkusista Miloš Vacík, sopránsaxofonista Aleš Kudela a basista Fredrik Janáček. Toto velmi univerzální těleso je schopno oslovit zcela rozdílné vrstvy posluchačů. "Máme prostě víc programů," prozradil Miloš Vacík. "Můžeme hrát v˙tanečních a rockových klubech, na jazzových festivalech, v˙normálních hospodách i čajovně." Do jejich hudby přináší každý z hudebníků něco osobitého a sobě blízkého. Miloš exotiku a rytmy, Fredrik speciální harmonie a Aleš něco z˙klasické hudby. To všechno dohromady působí pozitivně.
Brněnská skupina Čankišou je známa zhudebňováním lidových textů. Čankiové, stejně jako celá tehdejší populace, mluvili (zpívali) tzv. prvotním jazykem, nazývaným "syrským" nebo slunečním. Jazykem, jímž byl podle legend lidem předán život.
Složení: Karel Heřman (zpěv), Zdeněk Kluka (zpěv, bicí, perkuse), David Synák (didjeridoo, flétny, altsax), Martin Krajíček (mandolína), Jan Kluka (djembe, bicí), René Senko (tenorsax) a Roman Mrázek (baskytara).Dnes: Britská scéna
Hudba, kterou hrají, však nestojí pouze na rocku. Alfou a omegou jejich skladeb je autorský přístup, původní texty a hudba, ať už s˙přesahem do popu, punku, folku, ska či samplování. Tyto kapely by byly zároveň rády, kdyby mohly v˙budoucnu prostřednictvím Bridgwater Czech/Slovak Friendship Society představil české a slovenské kapely ve Velké Británii.
Indie poprock ovlivněný hudbou 60.let představí kapela Devane, Dexter Brink vypálí tvrdší psychedelický punkrock, čtyřčlenná kapela The Visitors nabídne folk-ska-popova hudbu a duo Rob & Heidi - Wilson comes Alive zase coververze hitů (Pearl Jam, Hendrix Jim, Red Hot Chilli Peppers, Marilyn Manson atd.). Nebude chybět ani dobře známý Dj Richochet.Čtyři polohy aprílového rockování v Březolupech
Zpěvačka Dominy In vystupovala bez kalhotek, Radim Kadlec skoro nahý

Svůdné pohyby zpěvačky Andrei Bučkové - Foto: P. Paška
Březolupy (pas) - Heavy rock show, to byl název sobotní přehlídky čtyřlístku kapel brouzdajících po vlnách rockových a metalových. Kromě slovácké legendy zvané Gong se představilo mládí - Domina In a teatrální Markýz de Sade. Jako host z Valašska přijeli Power 5.
Hned na úvod svojí pódiovou premiérou prošla skupina Domina In z Košíků. Jejich vystoupení provázela tréma, kterou stupňovaly technické výpadky. Půda tedy pěkně horká pro první sólové vystoupení zpěvačky Andrei Bučkové a pro návrat kytaristy Standy Flašara, který s kapelou zkouší posledních čtrnáct dní. I když se kapela chce stylově odlišovat od ostatních regionálních kapel, což se jí daří, měla by se zpěvačka s kapelou dohodnout, kterou cestou jít. Jejich celkový projev byl místy dvojcestný. Čas ukáže, ale tolik ho Domina In nemá, protože ke konci příštího týdne odjíždí do nahrávacího studia Shaark ve Bzenci, aby natočila svoje debutní album. Ponese název První akt a již počátkem května, těsně po křestu (pozn. uskuteční se v Traplicích, datum upřesníme) bude na stáncích s hudebními nosiči.
V první části střídala Dominu In valašská kapela Power 5. Pokračovatelé heavymetalové slávy jsou tady. Profesionální dojem výborně sehraných hudebníků a zpěv Olina Škrabala nasvěčují, že v čele s dravým manažerem se mají šanci prosadit i za hranicemi. Nikdo by neodhalil jejich český původ. Těžký exhibicionismus přinesl na prkna totálně "ztřískaný" Radim Kadlec a jeho kapela Markýz de Sade. Kapele rychleji než kdy jindy ubývaly síly a do cíle málem nedojela. Zatímco se hudebníci předháněli v technicky zvládnutých pózách, zpěvák opět neskrýval své teatrální sklony a obnažené tělo. Ke známé show v teniskách nakonec nedošlo.
Závěrečný prostor na pódiu patřil známé legendě, kapele Gong, která nám opět oznámila přesný čas. Šťavnatý, po léta dobře živený bigbít vyzařovaný ze satelitů Šmídek - Opočenský dokonal osud hudebně našlapaného večera.Scarlett: Nový název, nové album a čtvrté narozeniny

Uh. Brod (pas) - Budou tomu již čtyři roky, co na základech kapely Giovanni vznikla skupina Scarlett. Tehdy ještě nikdo netušil, že tento název se stane pro hudební svět tabu.
"Museli jsme si pozměnit své jméno, protože si ho bohužel zaregistrovala na patentním úřadě jedna nejmenovaná německá firma a chtěla se s námi soudit o nehorázné peníze," posteskl si kapelník Mirek Uher. Kapela známá jako Scarlett odehrála nesčetně koncertů a jejich písničky jsou známé po celé republice. "Je to pro nás velký šok. Čtyři roky pod tímto názvem hodně obrečíme," podotkl Uher. "Ze všech možných variant jsme nakonec zvolili nové jméno Scarlett Rose." Kromě názvu se v kapele nic nezměnilo. Stále vystupuje ve složení: Mirek Uher - kytara, Jirka Strážnický - zpěv, Vlasťa Řezníček - basa, bratr Michal klávesy a Petr Jurák - bicí. Scarlett, tedy Scarlet Rose potkala i radostná událost. U firmy Bigbít records, která vydává oblíbený časopis BIGBÍT, vychází právě v těchto dnech jejich nové album s názvem Holki. Na celoplošných rádiích z něj už několik týdnů bodují v hitparádách dvě skladby - O nás a Holki.
Připomeňme, že kapela album natáčela v průběhu listopadu a prosince v ostravském studiu Citron pod dohledem mistra zvuku Petra Slezáka. "Celý pobyt ve studiu jsme přežili jen díky výbornému brodskému pivu a taky výbornému kuchařskému umění našeho kapelníka Mirka," vzpomíná Vlasťa Řezníček. "Na jeho jídelníčku nechyběly ani speciality jako svíčková, řízky s bramborovým salátem. Nabrané kila z těchto dobrot teď ztěžka shazujeme na našich vystoupeních."
Již tuto sobotu 8. dubna pokřtí hudebního novorozence v Míškovicích hned několik sudiček, moderátorů Rádia Zlín. Pozvána je i další řada hostů. Na této hudební "oslavě" se kromě křtu alba odehraje i křest nového názvu a kapela oslaví čtvrté narozeniny. "Ponorková nemoc nehrozí, protože chodíme každé ráno na očkování," dodává s úsměvem kapelník.
Volnou vstupenkou bude zakoupení nového alba Scarlet Rose!
Poté se skupina vydá na turné se svým novým programem nejen po zemi moravské, ale zavítá i na několik koncertů do Čech. "Slibujeme, že se přes léto určitě objevíme i tady doma na Slovácku," uzavírá Mirek Uher.Divadla

Slovácké divadlo Uh. Hradiště

Sluha dvou pánů			út 4.4. v 18.00
Hello, Dolly!			st 5.4. v 9.30
Zlatovláska			čt 6.4. v 9.30
Romeo a Julie - premiéra	so 8.4. v 19.30

Malá scéna SD:
Někdo to rád horké				  pá 7.4. v 19.30
Úplná katastrofa, Kuzněcovová (Kvadratura kruhu)  po 10.4. v 19.30

Hoffmannovo divadlo
S tvojí dcerou ne		ne 9.4. v 19.30
Dům o tisíci patrech		po 10.4. v 19.30


Městské divadlo Zlín
Penzion pro svobodné pány	po 3.4. v 10.00
Othello				út 4.4. v 10.00 a 19.00
				+ čt 6.4. v 19.00
Manon				pá 7. a so 8.4. v 19.00
Lucerna				po 10.4. v 10.00Kina

Hvězda Uherské Hradiště

Šestý smysl			po 3. až st 5.4. v 17.30
Anglický pacient		po 3.4. ve 20.00
Lepší už to nebude		út 4.4. ve 20.00
Max a Kevin - bijásek		st 5. a ne 9.4. v 15.00
Život je krásný			st 5.4. ve 20.00
Dvojí obvinění			čt 6. až ne 9.4. v 17.30 a 20.00

Mír Uherské Hradiště
Velvet Underground a Andy Warhol - ART		čt 6.4. v 17.30

Lípa Kunovice
Kanárek				st 5.4. v 19.30
Fontána pre Zuzanu III		ne 9.4. v 17.00 a 19.30

Městské kino Hluk
Aféra Thomase Crowna		st 5.4. ve 20.00
Sběratel kostí			pá 7. až ne 9.4. ve 20.00
Za humny je drak - ZDARMA	ne 9.4. v 15.00

Panorama Polešovice
Všichni moji blízcí		ne 9.4. ve 20.00

Máj Uherský Brod
Max a Kevin - bijásek		út 4.4. v 16.00
Návrat idiota			út 4. a st 5.4. v 18.00 a 20.00
Záhada Blair Witch - ART	čt 6.4. ve 20.00
Ene bene			pá 7.4. ve 20.00
				+ so 8. a ne 9.4. v 18.00 a 20.00

Morava Veselí nad Moravou
Princezna ze mlejna II		út 4.4. v 17.00
				+ st 5.4. v 15.00 a 17.00
Zámek hrůzy			út 4. a st 5.4. v 19.30
Max a Kevin - bijásek		čt 6.4. v 16.00
Jana a její přátelé - ART	čt 6.4. v 19.30
Záhada Blair Witch		so 8.4. v 19.30 
				+ ne 9.4. v 17.00 a 19.30

Kinokavárna Osvětimany
Mumie				pá 7.4. v 19.30Výstavy

Uherské Hradiště

Galerie Slováckého muzea
Umění jihovýchodní Moravy; 
František Janák - sklo, Michael Rittstein: Ošklivé kačátko - obrazy, 
Portrét a figura v grafice 18. - 19. století 
ze sbírek Galerie Slováckého muzea

Slovácké muzeum
Slovácko; 
Vzácný pane hospodářu - obřadní symboly a znaky;
Len na košule, konopje na gatě

Foyer Klubu kultury
Výtvarný obor ZUŠ v UH
(vernisáž: po 3.4. v 16.00)

Foyer Slováckého divadla
Výtvarný obor ZUŠ v UH
(vernisáž: pá 7.4. v 16.00)

Foyer kina Hvězda
Jan Šibík - fotografie

Galerie U Sovy
Libor Jaroš - obrazy
(vernisáž: čt 6.4. v 17.00)Uherský Brod

Muzeum J. A. Komenského
100 let Muzea J. A. Komenského; 
J. A. Komenský lidstvu; 
Schola ludus - interaktivní

Galerie DK - Panský dům
Pamětní síň JUDr. Václava hraběte z Kounic; 
Alois Sikora - obrazy

Galerie "K"
Josef Herčík - grafiky

Foyer kina Máj
Komenský očima ml. výtvarníků - plakátyVeselí nad Moravou

Městské galerie v zámeckém parku
Bohuslava Olešová - obrazy a objekty

Galerie Ve Dvoře
Julie Svobodová dětem - olejomalby a grafika 60. letPřednášky

Hvězdárna DK Uherský Brod
čtvrtek 6. dubna v 19.30
Pozorování seskupení planet (Mars, Jupiter, Saturn) 
v těsné blízkosti Měsíce + přednáška: Bude konec světa?

Vzděl. cetrum Veselí n. Mor.
čtvrtek 6. dubna v 18.00
Cestopisný večer - O životě bobrů s Vlastmilem Kostkanem

Klub kultury Uh. Hradiště
čtvrtek 20. dubna v 16.00
Prevence pro zdraví 
- Nejčastější nádorová onemocnění v ČR a jejich prevence. 
Situace v okresu UH. Jak předcházet rakovině prsu. 
Výživa a prevence nádorových onemocnění.
Folklór

Radnice Staré Město
neděle 16. dubna v 10.00
Vynášení Mařeny 
s folklorním souboru Dolinečka IV a hostem, Brněnským Valáškem. 
Po ukončení průvodu od radnice k potoku a zpět 
bude krátké vystoupení obou souborů na radniciKoncerty

Okresní archiv Uh. Hradiště
čtvrtek 6. dubna v 19.00
III. koncert sólistů Základní umělecké školy v Uh. Hradišti

Dům kultury Uherský Brod
čtvrtek 6. dubna v 19.30       (80,-)
Neřež - koncertní vystoupení

Kostel sv. Vavřince Hluk
pátek 7. dubna v 19.30    (dobrovolné)
Hlucké Hudební Léto 
- Studentský komorní orchestr a sbor z města Bedales 
vystoupí s díly Dvořáka, Mozarta, Wooda, Stanforda a Haydna

Dům kultury Uherský Brod
pátek 7. dubna v 18.00      (20/40,-)
Jarní koncert DPS Comenius - přípravného sboru ZUŠ v Uh. Brodě

Sokolovna Vlčnov
pátek 7. dubna ve 20.00        (50,-)
Benefiční koncert na podporu Bělinky v Kunovicích. 
Vystoupí: 
Sladké uši, D.M.C., Fekální záležitost, Kluci z plakátu a C'est trés beau 
- odvoz zajištěn

Kino Morava Veselí n. Moravou
pátek 7. dubna v 19.00
Spirituál kvintet

Klub kultury Uh. Hradiště
sobota 8. dubna v 19.30   (100/130,-)
Spirituál kvintetZveme Vás

Klub kultury Uh. Hradiště
úterý 4. dubna od 8.00
29. ročník Okresní soutěž dětských recitátorů

Zábavné pořady
Klub kultury Uh. Hradiště
čtvrtek 6. dubna v 19.30   (160/180,-)
S politiky netančím 
- politická satira v podání Miloslava Šimka a Zuzany Bubílkové


Sportovní hala Březolupy
sobota 8. dubna 
- VALAŠSKOSLOVÁCKÝ VEČER - 
vystoupí Fleret a Jarmila Šuláková, Reflexy originál a CredoKluby

Mír Uherské Hradiště
(tel.: 0602/57 61 47)

pondělí 3. dubna ve 20.00      (40,-)
KONCERT: Přehlídka kapel z anglického Bridgwateru 
- Devane, Dexter Brink, The Visitors, Wilson comes Alive - Rob & Heidi 
+ Dj Richochet

čtvrtek 6. dubna v 21.00    (70/90,-)
KONCERT: The Velvet Underground Revival + promítání v 17.30

sobota 8. dubna ve 20.00    (60/70,-)
KONCERT: Sluneční orchestr + ČankišouZábavy

ARTEMIS
so - Rybníky u Mor. Krumlova

BOBR & MOTÝL
čt - Uherské Hradiště - Corso
pá - Zlín - Hockey bar
so - Ostr. N. Ves - Caballero

CREDO
pá - Lubná
so - Březolupy

REFLEXY originál
so - Březolupy

SCARLET ROSE
so - Míškovice - křest CDDiskotéky

Flamingo Kostelany n. Mor.
pá - Disco s Dj Jitkou Pospíšilovou - GoGo tanečnice
so - GoGo tanečnice + Dj Harry - vstup zdarma

Euroclub Hluk
pá - Jackpot Party - Dj Gono
so - Autoškola Party - Dj Gono a GoGo Aneta
ne - film Afternoon od 18.00, Night od 21.00

DC Morava Uh. Ostroh
pá - Lady's Party - slosovatelné vstupenky - Dj Bart
so - Paruková Party - maximální odvaz v převleku - Dj GPC

Harley Music Club Uh. Ostroh
pá - Diskotéka s Dj Martinem Geržou - holky vstup zdarma
so - Volba MISS striptýz - veřejné kolo finále soutěže + diskotéka

Vinárna U Lípy Březová
so - Dj Jerrywww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund