Číslo: 17
25.04.2000
Článků: 99

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Předvelikonoční týden ve Slováckém muzeu
Bojkovické Velikonoce
Samotáři
Svatopluk
V Boršicích bylo představeno téměř tisíc vinných vzorků
Sára otevřela Bůrovce
Po složení maturity chce pracovat v Praze
Oslavy Dne osvobození
Májový košt vína v Mařaticích
Apokalypsa, jukebox a nechtěné setkání s Bohem
Hradišťan
Herci Slováckého divadla dobyli Prahu
Děsivé doteky čečenské války
Přijede trio Future Loop Foundation,
Python, vládce šestých Mírových slavností
Hudba -123min nezná hranic
Poustevník ignorující bouřlivé jaro
Vnitřní pohled na Indii
Ohromující dýchánek
Výstavy
Novinky
Divadla
Kina
Folklór
Koncerty
Zveme Vás
Kluby
Zábavy
Diskotéky
Oznámení
Zábavné pořady

Předvelikonoční týden ve Slováckém muzeu

Uh. Hradiště - Pašijový týden každoročně patří ve Slováckém muzeu školákům. Nejinak tomu bylo i v˙minulém týdnu. Během pondělí až středy muzeum navštívilo téměř 1 300 návštěvníků.
Zhlédli nejen současné výstavy - stálou expozici Slovácko, ve které jsou Velikonoce symbolizovány vynášením Smrti, Moreny, Mařeny, velikonočním hrkáním o Zeleném čtvrtku, Velkém pátku a Bílé sobotě, ale především množstvím originálně vystavených kraslic ve skleněných válcích, které vybízejí k˙zamyšlení nad bohatou specifickou zdobností jednotlivých technik, jako je batika, gravírování - vyškrabování, polepování jezerní sítinou, lept, reliéfní zdobení voskem i zdobení pozitivní kresbou.
Své místo mají velikonoční znaky a symboly v˙právě končící výstavě Vzácný pane hospodářu. Také děti byly nositeli obřadní kultury a podílely se na obřadních obchůzkách předjarního a jarního období. Smrtná neděle je právě zde symbolizována figurínou Mařeny a Mařáka - Lhotáka, přesně tak, jak jsou dodnes nošeny v˙Jankovicích a v Boršicích u Buchlovic. Vystavené jívové ratolesti - kočičky nosí lidé dodnes posvětit do kostela. Zdobení kraslic je na Uherskohradišťsku živým produktem tradiční kultury. Přestože pro některé techniky není Slovácko rodnou kolébkou, mají tady dnes své místo. Výrobci či příznačněji řečeno malérečky svými kraslicemi poukázaly na zásadní odlišnosti v ˙technikách zdobení vajíček slepičích, husích, a dokonce i pštrosích. Zájem o jejich výrobky potvrdil, že mají mezi tvůrkyněmi kraslic své místo nejen v˙našem regionu. Vedle kraslic zachovávajících a lehce rozvíjejících původní ornamentiku si obdiv získávají i výtvarně dokonale zvládnuté experimentální techniky, v nichž můžeme vypozorovat inspiraci v˙bílé tzv. dírkové výšivce.
Batikování lineárního typu vlastního pro jižní a východní okolí Uherského Hradiště předváděla Jarmila Lagová z˙Ostrožské Nové Vsi, která "vychovala" svou pokračovatelku v˙Dagmar Pelkové z˙Uh. Hradiště. Předávala své zkušenosti a poznatky v˙rámci kurzu lidové rukodělné výroby ve Slováckém muzeu v˙loňském roce. Reliéfní kraslice zdobené barevným voskem sledovali zájemci u Jany Mikulcové z˙Ostrožské Nové Vsi, která patří k˙talentovaným krasličářkám. Této práci se věnuje celoročně. Zvládá dokonale nejen batiku i reliéfní kresbu, ale veřejnost okouzlila svými experimentálními technikami, z˙nichž k˙nejatraktivnějším patří tzv. dírková technika, dozdobovaná reliéfní kresbou.
Ke známým malérečkám Uherskohradišťska dnes patří rovněž Slobodanka Kolajová z˙Uh. Hradiště. Pro její tvorbu je příznačná jednoduchá lineární kresba, vycházející ze starých vzorů kraslic uložených ve sbírce Slováckého muzea, především kraslic popovických.
K˙technikám, které nejsou vlastní pro náš region, patří kraslice polepované slámou, jež předváděla Petra Žitňanská z˙Uh. Hradiště. Zdobením kraslic dužinou z˙jezerní sítiny se zabývá Hermína Otépková ze Starého Města, která sem tuto techniku zdobení přenesla ze svého rodiště na západním Slovensku. K˙svátkům a slavnostem výročního a rodinného cyklu patří neodmyslitelně obřadní pečivo. Velikonoční obřadní vrkoče, stromky a další aranžmá z˙kynutého těsta, krušpánku a mašliček vytvářela Vlasta Brunclíková z˙Nedakonic. Atmosféru svátků navozovala vůně pečiva, která se linula celým muzeem.
Velikonoční miniaturky, symboly a různé dekorativní předměty z˙přírodnin, kukuřičného šustí předváděla Antonie Panáčková z˙Uh. Hradiště a ze slámy Anna Bartáková z˙Lipové u Prostějova.
Téměř celé desetiletí spolupracuje etnografické oddělení Slováckého muzea s˙Oblastní charitou v˙Uherském Hradišti. Zaměstnanci její chráněné dílny jsou našimi trvalými spolupracovníky. V˙jarním velikonočním předvádění si návštěvníci mohli vyzkoušet pletení pomlázek - žil, které učil a předváděl Pavel Kolařík z˙Kunovic. Pletené ošatky, košíky a další dekorativní předměty vznikaly v˙rukou Hany Špalkové z˙Huštěnovic. Srdečná atmosféra, laskavost výrobců a především pro nás potěšitelná velká účast učitelů, jejich žáků a studentů od předškolního věku k téměř dospělým dosvědčuje, že o tradiční rukodělnou výrobu je mezi nastupující generací stále větší zájem.
Slovácké muzeum proto dlouhodobě odborně podporuje a dokumentuje tvorbu současných výrobců. Stalo se nepostradatelnou institucí pečující o uchovávání našeho kulturního dědictví.
Romana HabartováBojkovické Velikonoce
Bojkovice (pas) - Muzeum Bojkovska ve spolupráci s městem pořádají ve výstavním sále kulturního domu v Bojkovicích výstavu nazvanou Velikonoce. Můžete zde vidět obrazy a sochy z kostela v Pitíně, které byly při rekonstrukci kostela věnovány muzeu, ale také oltářní obraz ze zámecké kaple a další předměty jinak uložené v depozitářích. Výstava, jenž byla v pátek zahájena a potrvá do 5. května.Samotáři
Uh. Hradiště (pas) - Premiéra filmu Samotáři za účasti režiséra Davida Ondříčka a herců Ondřeje Trojana, Jitky Schneiderové, Saši Rašilova a Jiřího Macháčka proběhne v sobotu 29. dubna od 20.00 v kině Hvězda. Po skončení projekce bude v klubu Mír následovat večírek s Dj Janem Čechtickým z pražské kapely Ohm Square. Vstupné je 60 Kč, vlastníci vstupenky na film Samotáři jen poloviční.Svatopluk
Uh. Hradiště, Praha (red) - Smíšený pěvecký sbor Svatopluk Uh. Hradiště a Chrámový sbor Katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze spolu se sólisty a s brněnským studentským orchestrem pod vedením dirigenta Tomáše Krejčího v neděli 30. dubna od 9.30 při mši v pražské katedrále a od 18.00 v chrámu strahovského kláštera přednesou Messe solennelle de Sainte Cécile od francouzského skladatele Ch. Gounoda.V Boršicích bylo představeno téměř tisíc vinných vzorků
Boršice (Kk) - Za hojné účasti proběhla v Boršicích u Buchlovic v dopoledních hodinách v neděli 23. dubna tradiční výstava vín.
Na koštu bylo představeno téměř tisíc vzorků vína. V jednotlivých odrůdách soutěžilo třicet šampionů. Nejstaršími vzorky se pochlubili boršičtí vinaři. "Jako nejstarší vzorek byl registrován ryzlink rýnský ročník 79, který byl rovněž šampionem ve své odrůdě, dále pak moravský muškát a burgundské ročník 80," upřesnil jeden ze skupiny pořádajících vinařů Vladimír Gottwald. Nedělní výstavou bylo ukončeno nemalé několikatýdenní úsilí dobrovolníků, kteří se na přípravě koštu podíleli. "Nebyla to jednoduchá práce, všechny vzorky je totiž před výstavou nutno rozdělit podle odrůd a stáří. Chtěl bych proto poděkovat všem, kdo se jak na předešlé degustaci, tak i na výstavě podíleli," dodal Gottwald.Sára otevřela Bůrovce
Topolná - Rocková skupina Sára, již nějaký čas prosycena hudebníky z někdejšího Babyloonu, otevřela svým sobotním vystoupením pod širým nebem sezónu v areálu Bůrovce. "Nebude snad týdne, kdyby se tu něco nedělo," prozradil nám pořadatel Petr Bibr. Stejně tak i letos se zde na přelomu července a srpna uskuteční tradiční dvoudenní Motosraz.
Foto: P. PaškaPo složení maturity chce pracovat v Praze

Kateřina Halíková
Přitom je to obyčejná a milá holka, která, když má volno, jezdí na kolečkových bruslích, hraje tenis, nebo jen tak lenoší. O sobě říká, že je něco mezi flegmatikem a sangvinikem a nechává se unášet životem. Co se má stát se stane. Obdivuje Laetitiu Castovou a Kate Moss.
A jaké byly její prožitky při jedněch s nejdůležitějších okamžiků v jejím životě? To vám poodhalí následující rozhovor.

Jak jsi se do toho kolotoče zvaného modeling vlastně dostala?
No, já jsem vyhrála už v patnácti Miss okresu základních škol, pak na střední, celé to začínalo soutěží Miss. Pak si mě všimli na ulici a oslovili mě, jestli bych nechtěla nafotit kalendář. Taky jsem do nějakých soutěží poslala fotky a přišly odpovědi. A důležité pro mě bylo odpovědět na výzvu "Chceš být tváří firmy Lumene?" Kdo by nechtěl,že? Tak jsem poslala fotky.

V červenci 1999 jsi se umístila na 3. místě v prestižní soutěži Elite Model Look. Jak toto klání probíhalo?
Vcelku tam byla napjatá atmosféra a já na tu soutěž nešla s tím, že musím vyhrát. Chtěla jsem jen tuhle situaci prožít a zkusit si něco, o čem jsem neměla do svých 19 let ani tušení. Šlo o prožitek, bylo to napjaté a každopádně jsem to vůbec nečekala.

Jakou zkušenost sis odvezla?
Získat zkušenosti nebyla vlastně ani možnost, protože jsem do toho spadla a následoval jen týden nácviků. Ale postupem času mám zkušenosti, jsem v tom zaběhlá a mé názory se rázně změnily. Dříve jsem si myslela, že stačí pěkná tvář a postava, umět se usmívat. Tak to v praxi není, protože ten, kdo má hezkou tvář a postavu, je každá druhá holka. V Praze jsou jich tisíce.

V Elite Model Look Tě zvolili jako tvář finské kosmetické firmy Lumene pro rok 2000. Jaké máš závazky s tím spjaté?
Budu pro ně fotit různé druhy typu líčení, např. jarní, letní, V.I.P., optimismus apod. Budu propagovat jejich kampaň.

Změnila ses po téhle soutěži?
Myslím, že vůbec ne, ale to musí posoudit druzí. I když je pravda, že se lidi kolem na vás začnou jinak dívat. Už se na vás zaměří, sledují, jak se chováte, co říkáte.

Setkala ses zajisté s řadou zajímavých osobností, které se pohybují v oblasti modelingu. Je někdo, koho sis oblíbila?
Setkala jsem se s lyžařem Alberto Tombou, modelkou Ninou Kurkinnen. Pěkné bylo setkání s Alžbětou Syrovátkovou, která je v modelingu na vrcholu. Je to úplně normální a příjemná holka. Pokud se člověk s těmi lidmi nebaví a zná je jenom z plakátu, tak vidí hvězdu, ale v soukromí nosí tepláky, je odlíčená s vlasy v culíku. To mě samotnou taky překvapilo.

Před Vánocemi jsi účinkovala s další hvězdou, tentokrát pop music, při natáčení klipu Noc a den, se skupinou Lunetic. Vzpomeň na průběh natáčení...
Trochu jsme se spolu bavili a jsou to normální kluci. To sebevědomí tam je, ale jinak, dělají si z toho srandu. Jsou to ještě puberťáci.... Při natáčení byli kluci pořád na očích svým fanynkám, které hlídali bodyguardi. Lunetici mají z těch holek vyloženě srandu.

Teď se přeneseme na pomyslný trůn, na který jsi zasedla před dvěma lety, kdy jsi byla zvolena Miss střední odborné školy, nemáš v úmyslu se zúčastnit i Miss, která je každoročně v přímém přenosu?
Já si myslím, že na to nemám. Třeba ta tvář ano, ale k tomu je potřeba ještě i výška. Zatím jsem to nezkoušela, kamarádky mi říkají, že na výšce tak nezáleží. Nevím, jestli to zkusím příští rok.

Jak se Ti líbí Miss roku 2000?
Jo, líbí. Třeba některé holky ji kritizují, říkají ta je hrozná, jak mohla vyhrát.Ale kdyby si tam měla stoupnout jedna z nich, tak nevím, jak by to dopadlo. Tahle kritika mě dokáže hodně vytočit. Mně se líbily všechny finalistky, určitě si to každá z nich zaslouží.

Prozraď Tvé plány po ukončení střední školy. Chceš jít dráhou modelky?
Jestli složím úspěšně za měsíc maturitu, protože je to na mě náročné. Je rozjetá kampaň Lumene a já musím odjíždět na víkendy do Prahy, nestihám se učit a to učitelé netolerují. Jestli to úspěšně zvládnu, chtěla bych jet do Prahy na rok nebo na dva, opravdu se do toho pořádně pustit. Ono nejde z Moravy dojíždět. Pokud budou nabídky, bude zájem, tak proč ne? Ale mým snem je rodina, rodinný domek se zahradou, děti a klid.
Zuzana VránováOslavy Dne osvobození
pondělí 1. května 2000
10.00 kino Hvězda (vstup volný)

FILM: Dobyvatelé ztracené archy
13.00 Masarykovo náměstí

KONCERT: Dechová hudba Šarovec z Hluku
14.00 Památník na náměstí Míru

AKT: Vzpomínkový akt k 55. výročí osvobození města - položení věnců
14.30 kino Hvězda

VERNISÁŽ: Výstava dokumentů k dějinám druhé světové války v regionu
14.50 kino Hvězda
FILM: Musíme si pomáhat
19.30 Klub kultury
FOLKLOR: Repríza pořadu všech generací Hradišťanu k 50. výročí vzniku souboruMájový košt vína v Mařaticích
Uh. Hradiště - V pondělí 1. května se od 9.00 uskuteční v prostorech zimního stadionu již XXII. výstava vín spojená s ochutnávkou.Apokalypsa, jukebox a nechtěné setkání s Bohem
Zlín (mic) - Ve čtvrtek 27. dubna uvede Městské divadlo Zlín v premiéře středověkou hru, jejíž autor není přesně znám.
Do Studia Z přijde Everyman a za ním přijde Smrt. Náhle a nečekaně. Do společnosti Krysaře a nebohého Jindřicha tak přibude další "hrdina" naší doby. Everyman znamená Kdokoli, Každý. Je to typický průměrný člověk, který touží po štěstí, úspěchu či uznání. Jeho setkání se Smrtí je setkáním s Bohem, setkání se sebou samým. Přátelství, Příbuzenství, Dobré skutky, Poznání, Krása, Jmění a podobně. Everyman rekapituluje svůj dosavadní život - stejně jako my na sklonku milénia.
Brněnský filosof Josef Šafařík k tomu napsal v jednom ze svých esejů: "Mlčení - smrt tě prověří, postav se samoten tváří v tvář tomuto zrcadlu a co uvidíš, to jsi ty. Aby nám byl dán život, je nám dáno podstoupit smrt." Everymana, až překvapivě živou hru o smrti, uvede Studio Z v režii hostujícího režiséra Petra Štindla, který ke kostýmní a scénografické spolupráci přizval Kamilu Polívkovou. Operní pasáže zhudebnil brněnský skladatel Petr Hromádka. V hlavních rolích uvidíte Gustava Řezníčka, Helenu Čermákovou, Gabrielu Pyšnou, Jeanette Šimčíkovou a další.Hradišťan
Návraty a cesty
(program oslav 50. výroční založení souboru v Klubu kultury Uh. Hradiště)

sobota 29. dubna
09.00 - ulice města
Taneční pozdrav dětí z Hradišťánku
19.30 - velký sál
Vystoupení současné generace Hradišťanu

neděle 30. dubna
19.30 - velký sál
Pořad všech generací Hradišťanu
po skončení pořadu ve foyer
Vernisáž výstavy Hradišťan 1950-2000
22.00 - velký sál
Beseda u cimbálu

pondělí 1. Května
19.30 - velký sál
Repríza pořadu všech generací HradišťanuHerci Slováckého divadla dobyli Prahu
Uh. Hradiště, Praha (hel) - V˙rámci projektu České divadlo se již od roku 1995 představují nejlepší regionální soubory v˙Praze, a naopak pražské soubory sehrávají svá představení po celé České republice.
Je jistě potěšitelné, že za dobu existence tohoto projektu se Slováckému divadlu povedlo vždy připravit natolik výrazné představení, aby mohlo nejen samo sebe, ale samozřejmě i město Uherské Hradiště zdařile reprezentovat v˙pražských divadlech. Zatím vystupovalo v˙Divadle ABC, v Komedii a dvakrát v˙Divadle pod Palmovkou. Minulou neděli se zúčastnilo přehlídky s˙vynikajícím představením hry Gabriely Preissové Gazdina roba v˙režii J. A. Pitínského. Již několikrát jsme se o tomto představení zmiňovali, tak jen stručně. Gazdina roba se řadí k titulům, které provázejí slováckou scénu od jejího vzniku, navíc J.A. Pitínský patří v˙současné době k˙režisérské špičce České republiky a pro Slovácké divadlo je o to významnější, že si právě tuto scénu vybral k˙završení své "slovácké trilogie" tragických osudů žen konce 19. století. Při součtu těchto údajů není divu, že také v˙Praze získala inscenace zasloužený ohlas. Hned v˙úvodu bylo příjemným překvapením, že bylo už zcela vyprodáno a zklamané diváky, na které se nedostal lístek, mohly naštěstí potěšit alespoň přidané přístavky. V obecenstvu jsme mohli vidět významné divadelní kritiky, jejichž ohlasů se v˙brzké době určitě dočkáme, ale také slavné herce, jako např. Radovana Lukavského nebo Martina Štěpánka. Po představení nebral potlesk konce a po šesti oponách se konečně mohli herci odebrat do svých šaten a připravit se na malé pohoštění, které bylo připraveno v˙salónku divadla, a hlavně na velmi pozdní cestu domů, která je ještě čekala. Hned v˙pondělí měli totiž od jedenácté hodiny další představení ve Slováckém divadle pro školy. Zbývá snad ještě poděkovat Martinu Vrtáčkovi, který i přes zranění svého kotníku podal v˙Praze vynikající výkon.Děsivé doteky čečenské války
Uh. Hradiště (twin) - Jednou z prvních akcí letošních Mírových slavností bylo čtvrteční videosetkání na téma lidská práva a vernisáž výstavy fotografií z Čečenska.
Vyslovíme-li Čečna, klopíme zraky a nemohoucně povzdycháváme. Každému jsou dobře známy obrázky bezmezného utrpení. Tamní obyvatelstvo skloňuje pojmy hlad, bída, agrese a násilí ve všech pádech. Světová veřejnost zatím jen přihlíží. Nikdo nemá příliš odvahy a síly "začít si něco s Ruskem". V rámci Mírových slavností se ve čtvrtek 20.dubna otevřela možnost získat informace o současném stavu této postižené země v rámci videoprojekce Čečensko - Jiný svět. Jakákoli informace o tomto území má cenu zlata vzhledem k cenzuře, která zde začala panovat při vypuknutí nové války. Čtvrteční dýchánek byl o to cennější, že se k projekci snímku Jiný svět režiséra Petra Jančaříka dostavila Iva Zímová, která se nedávno z Čečenska vrátila a přivezla s sebou do Hradiště černobílé fotografické svědectví. V klubu Mír vystavuje spolu s kolegou Michalem Novotným. Ostatní "sezvanci" se zahájení vernisáže nemohli zúčastnit, protože momentálně pobývají v Čečensku, nebo "běhají někde v pralese". Tak označila působení svých kamarádů Iva Zímová. Fotografie pochopitelně výmluvně hovořily samy za sebe - uprchlíci obývající odstavený vagon, záběry z uprchlického táborta Karabulak a Sputnik, genocida a státní terorismus.
Současná válka trvá bezmála půl roku. Opakuje se tolik známý scénář z Jugoslávie: hromadné popravy, využívání lidských štítů, cenzura na zprávy do světa. Iva Zímová popsala situaci ze své osobní zkušenosti: "V současné době neexistuje v Čečensku generace, která by neznala válku. Často jsem se při komunikaci s dospělou populací dostala do rozpaků. Muži se mě ptali: Proč světová veřejnost sedí se založenýma rukama? Řada Čečenců je přesvědčená o tom, že pomocí tohoto sporu dává Bůh světu velice viditelné znamení, jehož obsah i dopad si každý snad umí odvodit sám. Často jsem slyšela názory jako Rusko chce Čečensko, ale bez Čečenců.
Iva Zímová sledovala situaci v Čěčensku přímo z ohniska. Pobývala v Grozném a znovu mapovala příběh války tak, jak to pro Českou televizi dělala už v Kosovu. O svých budoucích plánech má Iva Zímová jasnou představu. "Chystám se se spolupracovníky bydlet v Grozném. Chceme nejen pomáhat nadaci Člověk v tísni, díky které jsem se do Čečny dostala, ale chci také v tichosti s kamerou natáčet průběh událostí. Hluboce na mě zapůsobila hrdost s jakou Čečenci vystupují. Jsou nesmírně pracovitým národem zodpovědně bránícím instituci rodiny. Obyvatelé všech končin neustále trpí strachem, že budou napadeni a proto soustřeďují své síly zejména na vybudování a postavení akceschopné obrany. Mladí kluci naprosto bez rozpaků a se samozřejmostí berou pušky do ruky. Tvrdí, že už nemají co ztratit."
Iva Zímová si zkusila leccos. Bydlela na poli, trávila tři měsíce v lágru, měla možnost poznat ducha i způsob žití Čečenska. Sama přiznává, že vleklé přenice o území jí nepřipadají jako důstojné a rozumné řešení. "Myslím si, že v dnešním světě už se o záležitostech takového charakteru jako je přiznání samosprávy jedná pomocí pokročilejších prostředků, především v mírovém ovzduší, v ovzduší dialogu. Svět více spěje ke kosmopolitnímu myšlení. Já osobně jsem se nesetkala při svém pobytu s Čečencem, který by nenáviděl Rusa. Heslo ruské strany zachovat pokoj národům federace vyznívá jako absolutní výsměch. Prozatím zbývají jen vyrabované domy, žebračky vláčející veškerý svůj majetek na zádech, plačící matky a nechápající dětské oči. Do budoucna s nastávajícím horkem hrozí rozšíření epidemií. Některé oblasti už nyní trpí ochromeným zásobováním. Jako nedostatečné se jeví i ošetření nemocných, které má ambulantní charakter. Konec války je prozatím v nedohlednu. K čemu dokáže dohnat netolerance, nepochopení a neochota komunikovat ukazuje mladá žena objímající své děti a plačící do kamery se slovy: "Pro tyto malé musím vykopat úkryt. Ani já sama nejsem v bezpečí, Rusové mnohdy útočí i na ženy."
A celý svět se ptá: "Quo vadis, Rusko?"Přijede trio Future Loop Foundation,
velká hvězda britské taneční hudby
Staré Město (pasvi) - V pátek 12. května se sál staroměstské Sokolovny promění ve velký taneční parket.
Na pozvání agentury Vichr production zde vystoupí drum'n'bassová hvězda Future Loop Foundation, aby zde předvedla jediné vystoupení na Moravě v rámci právě probíhajícího turné. O den později zahrají ještě v pražském Roxy. Na páteční akci se ještě představí slavná Djka Katcha a Im Cyber. Není vyloučeno několik dalších překvapení.
Rozdováděný breakbeat, mručivá syntetická basa, vytváření koláží, kombinování odlišného, slučování protichůdného - to jsou hlavní devizi kapely Future Loop Foundation. Šéf Mark Barrott k sobě na letošní turné přibral nového bubeníka a Dje. Ve třech lidech se budou snažit co nejvěrněji představit repertoár z nového alba Phunk Roc., které slaví velké úspěchy především v Británii.
Hudbu FLF je možno zařadit někde mezi Roniho Size (Breakbeat Era) a Groovridera. "Žiji život skrze zkušenosti jiných," říká Mark v bookletu své desky. "Skrze hudbu chci předávat vaše emoce vám." Vstupenku můžete zakoupit v předprodejích na obvyklých místech nebo ji může vyhrát, když správně odpovíte na otázku: Navštívil už Mark Barrott někdy Uh. Hradiště?Python, vládce šestých Mírových slavností
Uh. Hradiště (twin) - Na jaře prodělává známý hradišťský rockový klub Mír svoji jarní generálku. Provětrají se ty nejzanešenější skulinky, naberou se nové síly, stálí zaměstnanci se zhluboka nadechnou, "zadělají" na ty nejpovedenější akce a čekají, až bude kulturní kvas dostatečně velký.
Prvním velkým koláčem byly Mírové slavnosti, které se rozproudily 19.dubna v Zahradě kulturních potěšení - v klubu Mír a "na Hvězdě".
Úvodního slova nad slavnostně prostřeným stolem se měl ujmout známý komiksový veterán, pracovník Reflexu a spolupracovník Lidových novin Štěpán Mareš. Nakonec jeho osobnost prezentovaly pouze komiksy Zelený Raoul a Dlouhý nos, ve kterých si s gustem bere na paškál současnou politickou i kulturní scénu a s maximální odvahou vyjadřuje své vytříbené názory. Politikům i lidem "veřejně činným" propůjčuje novou tvář. Otazníkem zůstává, zdali právě Marešova znovuzvolená podoba těchto postaviček není skutečnou a dokonale fingovanou podobou dotyčných. Prolog sice zůstal viset ve vzduchoprázdnu, patrně to však nikomu nevadilo. Proč taky? Úderem osmé večerní se do kina přiřítila lavina decentně štiplavého humoru Terryho Jonese a Monty Pythonů. Fanoušci vytříbeného stylu anglického kvintetu se doposud museli spokojit pouze s produkcí České televize a její nabídkou Pythonova Létajícího cirkusu. Mírové slavnosti v tomto směru znamenaly dobře načasovanou bombu, protože měly v nabídce sortimentu hned tři snímky - Monty Python a Svatý grál, Monty Python v Hollywoodu a Smysl života. Byl tedy důvod k mumlání a mlaskání. Monty Pythonů se podařilo novodobě glorifikovat rytíře jako člověka absolutně ničím nespoutaného. Pythonovi rytíři se chovají stejně jako potulní vojáci a templáři nespoutaní pozemskými svazky .Po vzoru středověkého systému točícího se zejména kolem náboženství se parta anglických kluků vydává hledat Svatý grál. Je slyšet dusot koní. K nedobytnému hradu "přijíždí" roztodivná dvojice. Svižně poskakující muži bez zvířecího doprovodu mohutně a vytrvale povzbuzováni klapotem kokosových skořápek. Známý rytířský příběh o rytířích kulatého stolu a králi Artušovi je náhle snesen z výšiny legendistiky a archaismu na snesitelnou "smrtelnickou" půdu díky Pythonovskému parodickému podání. Divákovi zbývá jediné. Chránit si jakýmkoli způsobem bránici a šetřit si dech.Hudba -123min nezná hranic
Uh. Hradiště - Energií nabité brněnské kapely Aphodité a Dust připravily vnímající publikum na následné vystoupení stále více opěvovaného tria -123 min. Příjemně laděná, skočná hudba se postupem času stávala neúnosným břemenem. Všeho s mírou a také rozvahou!
P. PaškaPoustevník ignorující bouřlivé jaro
Uh. Hradiště - V sobotu 22. dubna odkryl veteránům Mírových slavností svůj nekonečný fantazijní svět herec,autor a pedagog Jaroslav Dušek se svým experimentálním ansámblem Vizita, který v současné době po mnoha proměnách herecké sestavy funguje ve složení Jaroslav, Pierre a Viktor.
Trojice všestranně založených umělců vychází z modelu improvizovaného divadla Ivana Vyskočila. Pro plné pochopení tohoto způsobu hereckého projevu Vám přinášíme malé seznámení s mechanismy Vyskočilova Nedivadla, které bylo Duškovi inspirací.
Rok 1964 znamenal pro skupinu herců kolem Ivana Vyskočila plodné období tzv. Nedivadla. Právě Nedivadlo se stalo pokusem o otevřené divadlo na základě dramatické hry, o divadlo jakožto dílo ve zrodu, o autorskou účast a výzvu k souhře. Nedivadlo bylo divadlem programově chudým. Vědomě se zříkalo nákladných divadelních obvyklostí, poněvadž věřilo v sílu myšlenky, představy, setkání, jazyka, fantazie a dramatické hry. Nebylo výpravné, nepotřebovalo jevištní techniku, vnější výpravu. U obecenstva předpokládalo smysl pro vyprávění, řeč a smysl pro humor, pro nesmysl, jakožto smysl hry vůbec. Vyskočilovo divadlo bylo vždy divadlem ve zrodu, neopakovatelnou hrou. Tyto jmenované atributy přejal ve svém způsobu hraní také Jaroslav Dušek. I pro jeho představení platí to, co řekl Ivan Vyskočil v roce 89: "Pro leckoho taková mentální souhra může být nezvyklá, náročná. Ale dojde-li k ní, dojde k nemalému požitku i užitku, neboť dojde k probuzení, k zážitku vlastní tvořivosti." I před Duškovým představením se vznáší nad pódiem Vyskočilova stále platná ústní čtverylka:
a/ neexistuje nic podobného jako "premiéra" a "reprízy". Každý večer je nejspíš zkouškou.
b/ než najdou přítomní společnou řeč a poetiku, tedy než se z "diváků" a "účinkujících" začnou klubat účastníci, to nějaký ten večer trvá.
c/ záleží také na tom, jak záhy odpadnou běžní snobové a diváci (i účinkující) s konzervativními předsudkem jak chápat umění, vtip, kabaret či divadelní kus vůbec.
d/ dále záleží na tom, jak záhy se začnou diváci producírovat.
Dušek s Pierrem Lašézem rozehráli na prknech klubu Mír geniální rozprávku o poustevníkovi ignorujícím bouřlivé jaro. Nekonečná invence a profesionální improvizace dovedla příběh do úplně jiné roviny. "Jsme před Vámi mentálně nazí. Aby naše představení ve Vašich srdcích mělo nezastupitelnou hodnotu, budeme na jevišti vyvíjet různorodou činnost. Vše bude nakonec dávat smysl. Mistr Lašéz má několik fint, kterými ve Vás vyvolá pocit, že je vše v pořádku. Vy se s námi po nějaké té minutě vydáte probádat celý příběh a na konci jej celý prodiskutujeme," řekl Jaroslav Dušek "souvislé flekaté mase diváků." Na mnohých místech se herci zastavili a domluvili se, že příběh je potřeba "stopnout" a domluvit se s diváky, zdali příběhu rozumí a nechtějí do jeho vývoje vnést některé nové prvky. Neexistovaly tedy jen alegorie a symboly nějaké pravdy. Jednalo se o pravdu přímo zosobněnou v metodách a způsobech, jakými se k ní herci probíjeli. Tak často přítomná absurdita nepůsobila jako nedostatek smyslu, ale spíše jako zvláštní typ smyslu. Je potřeba stále pamatovat na slova Jana Patočky: Nedostatek smyslu je východisko lidského světa, absurdnost či nesmysl je jeho stálé ohrožení."
Veronika NěmečkováVnitřní pohled na Indii
Uh. Hradiště (twin) -Východní kultura měla v minulosti pro komunistické země přídech Tabu. Po roce 1989 prožila svou renesanci se vším všudy.
Zpěv manter doprovázených tichým ševelením bubnů, sytým zvukem didjerida a nebeským břinkotem tibetských mističek se v tichosti a pokoře vznáší vzhůru jako jemný opar zeleného čaje, jenžpopíjí ti, kteří se "probudili" a jedinými ústy, jediným kolektivním srdcem a duší vzývají Boha.A vůbec nikomu a ničemu nevadí, že se tento akt vzdávání úcty odehrává v bezprostřední blízkosti pečlivě upravené klášterní zahrady křesťanských bratří. Co znamená pro židy Izrael, to pro hinduisty, muslimy, buddhisty a křesťany znamená země o rozloze zhruba tří milionů kilometrů čtverečních s hustotou osídlení 950 milionů obyvatel - Indie. Krátký vstup do jejího rozmanitého světa mísícího ojedinělé rituální obřady, originální způsoby oblékání, rozličné stravovací způsoby si mohli návštěvníci Mírových slavností dopřát v přítomnosti dvou příjemných průvodců, manželů Ireny a Vojtěcha Havlových, kteří s sebou přivezli dokument Agni. Tento snímek o pobytu v indickém Radžastánu vychází ze scénáristického, kameramanského i režisérského ateliéru obou autorů a je jedinečnou tichou podívanou do skrytých zákoutí světa běžného všedního dne i do světa religiozity.
Manželé Havlovi patří k hrstce hudebníků, kteří nechávají koncepci své hudby zcela ovlivnit indickou tradicí. Pro hlubší poznání zákonitostí indické duchovní písně navštívili v rozmezí let 1990 - 1995 Indii třikrát. Vzájemná kooperace manželů Havlových v oblasti hudby se formovala už v 80.letech při činnosti Capelly Antiquy a Moderny, dvou hudebních těles ,která Havlovi založili. Výraz jejich hudby získal na síle i díky spolupráci s multiinstrumentalisty Jiřím Stivínem, Alanem Vitoušem (bývalý člen divadla Vizita) a Oldřichem Janotou. Vzájemné obohacování vedlo k výslednému vyvržení hudebníků z chřtánu velryby Háty. Nový hudební plaváček dostal jméno po mamince- CD Háta. V Hátě se projevuje touha objevit a zachovat vyjevené hudební možnosti, stavět na nich a dále prohlubovat hudební experiment. Manželé Havlovi od počátků plně respektovali zákonitosti hudebních nástrojů, které používali. Komponované skladby (mnohé v češtině) snoubí souhru piana, gongů, tibetských mističek, zvonů a zpěvu.
Havlovi se intuitivně dopracovali k efektní jednoduchosti. Jejich dokumentární pořady o Indii, které natočili pro Českou televizi, se naštěstí vymykají plytkému pojetí, jak je předvedl Igor Chaun ve svém komponovaném večeru na ČT 2. Sedánek s manžely Havlovými byl zakončen hudebním epilogem v prostorách schodiště UMPRUM, kde byly tím pádem využity akustické vlastnosti prostoru.Ohromující dýchánek
Uh. Hradiště - Osobnost českého jazzu Jaroslav Růžička se před čtyřmi měsíci obklopil mladými vysoce vyzrálými hudebníky z našeho regionu - Pavlem Procházkou, Alžbětou Kobzovou a Alešem Bajgartem a svým ohromujícím jazzovým dýchánkem uzavřeli nedělní Den Země, jako i letošní Mírové slavnosti.
P. PaškaVýstavy

Uherské Hradiště

Galerie Slováckého muzea
Umění jihovýchodní Moravy; 
František Janák - sklo, 
Michael Rittstein: Ošklivé kačátko - obrazy, 
Portrét a figura v grafice 18. - 19. století 
ze sbírek Galerie Slováckého muzea

Slovácké muzeum
Slovácko; 
Vzácný pane hospodářu - obřadní symboly a znaky (do 30.4.); 
Len na košule, konopje na gatě
Foyer Klubu kultury a Slováckého divadla
Výtvarný obor ZUŠ v Uh. Hradišti

Galerie U Sovy
Libor Jaroš - obrazyUherský Brod

Muzeum J. A. Komenského
100 let Muzea J. A. Komenského; 
J. A. Komenský lidstvu; 
Schola ludus - interaktivní

Galerie DK - Panský dům
Pamětní síň JUDr. Václava hraběte z Kounic; 
Alois Sikora - obrazy

Galerie "K"
Ježíš a Kříž

Foyer kino Máj
Komenský očima mladých výtvarníků - plakátyBuchlovice

Galerie Š - Hrad Buchlov
Hlína je o životě i smrti, o vzniku i zánikuVeselí nad Moravou

Městské muzeum
František Pavlica - výroba došků

Městské galerie v zámeckém parku
Bohuslava Olešová - obrazy a objekty

Galerie Ve Dvoře
Jiří a Jaroslava Brázdovi - plastiky a obrazy
(vernisáž: ne 30.4. v 10.00)Novinky
Videocentrum Alfa Uh. Hradiště

Mrtvé ticho (thriller) 
- Když viděla vraždu svých rodičů, přestala mluvit. 
Nyní ji chtějí umlčet navždy.

Psychopat (thriller) 
- Psychopatický vrah vraždí své oběti tím, že jim do hrdla lije olovo. 
Šest nejlepších policistů hledá vraha dnem i nocí.

Inspektor Gadget (komedie) 
- slavný Inspektor Gadget a jeho tisíc hejblátek a technických vylepšení 
se pouští do boje se zločinem.

Druhé dobytí ráje (historický) 
- Příběh písaře Topiltzina, který si jen těžko zvyká na nové nenávistné 
prostředí, které má odlišnou kulturu, rituály a duchovní hodnoty.Divadla

Slovácké divadlo Uh. Hradiště

Zlatovláska  út 25. a pá 28.4. v 10.00
Jeřábí peří         čt 27.4. v 17.00
Romeo a Julie   so 29. a ne 30.4. v 19.30


Městské divadlo Zlín

Bratránek z Batávie   út 25.4. v 19.00
Manon 
pá 28. v 10 a 19.00 a so 29.4. v 17.00

studio Z:
Kdokoli - premiéra   čt 27.4. v 19.00

divadélko v klubu:
Panoptikum 	     út 25.4. v 19.00
Tmavomodrý svět   ne 30.4. v 19.00Kina

Hvězda Uherské Hradiště

Zelená míle
po 24. a út 25.4. v 17.00 a 20.00
+ st 26.4. v 17.00

Sedmá pečeť - ART  st 26.4. ve 20.00
Samotáři     čt 27.4. v 17.30 a 20.00
+ so 29.4. až po 1.5. v 17.30 a 20.00


Mír Uherské Hradiště
Sloní muž - ART    út 25.4. ve 20.00
Samotáři    pá 28.4. v 17.30 a 20.00

Lípa Kunovice
Pelíšky             st 26.4. v 19.30
Milenci            ne 30.4. v 19.30

Městské kino Hluk
South Park: Peklo na Zemi
út 25. a st 26.4. ve 20.00
Stigmata   pá 28. až ne 30.4. ve 20.00

Panorama Polešovice
Krakatit 	    pá 28.4. ve 20.00
Generálova dcera   ne 30.4. ve 20.00

Máj Uherský Brod
Modrý blesk  út 25. a st 26.4. ve 20.00
Početí mého mladšího bratra
čt 27.4. ve 20.00
+ pá 28. a so 29.4. v 18.00 a 20.00
Zámek hrůzy      ne 30.4. ve 20.00

Morava Veselí nad Moravou
Trhák Pana Bowfingera
út 25. a st 26.4. v 19.30
Vysněný život andělů
čt 27.4. v 19.30
Aféra Thomase Crowna
pá 28. až ne 30.4. v 19.30

Kinokavárna Osvětimany
Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba
pá 28.4. v 19.30Folklór

Na Goldovci Bojkovice
sobota 29. dubna - odpoledne
Stavení máje s rybáři a souborem Světlovánek, 
který vystoupí v 18.00

Klub kultury Uh. Hradiště
sobota 29. dubna - pondělí 1. května
Návraty a cesty - oslavy 50. výročí souboru Hradišťan

Muzeum vesnice Strážnice
neděle 30. dubna v 15.30
Stavění máje 
- v programu vystoupí CM Danaj malá taneční skupina 
+ ve 14.00 na zámku vernisáž výstavy 
Eluma Romane Jekhenca - svět očima RomůKoncerty

Františkánský klášter Uh. Hradiště
úterý 25. dubna v 18.00       (volný)
Pěvecký koncert Wheelwright's Family 
s klavírním doprovodem - talentovaná rodina ze Santa Rosy

KD Strážničan Strážnice
čtvrtek 27. dubna v 19.30
Setkání s Vídeňskou operetou 
- s interprety Michaelou Rácovou a Zdeňkem Krulikovským, 
hudební doprovod Jiří Šimáček

Kino Hvězda Uh. Hradiště
pátek 28. dubna ve 20.00   (90/120,-)
S úsměvem idiota - Jan Vodňanský a Petr Skoumal

Kulturní dům Bojkovice
pátek 28. dubna v 19.30
Václav Hudeček (housle) a Petr Adamec (cembalo) 
- benefiční koncert 
- výtěžek bude předán Zvláštní škole v Bojkovicích

Dům kultury Uh. Brod
sobota 29. dubna v 17.00       (70,-)
Václav Hudeček (housle) a Petr Adamec (cembalo) 
- benefiční koncert

Kostel sv. Vavřince Hluk
neděle 30. dubna v 18.00       (50,-)
Václav Hudeček (housle) a Petr Adamec (cembalo) 
- benefiční koncert 
- výtěžek bude věnován Dětskému domovu v Uh. Hradišti

Smetanovy sady Uh. Hradiště
pondělí 1. května od 8.45
Májové dopoledne 
- k poslechu hraje krojovaná dechová hudba Boršičanka 
- občerstvení, hry pro děti a tombola

Muzeum J.A.K. Uherský Brod
pátek 12. května v 19.00 (dobrovolné)
Pěvecký koncert Petra Babuly 
- árie pro bas z oper převážně italských autorůZveme Vás

Hvězdárna DK Uh. Brod
pátek 28. dubna v 19.00        (50,-)
Rej čarodějnic 
- traktát o nebeském původu, čarování, 
ceny pro nejohyzdnější čarodějnici 
- hrají Jižané, divadlo T. Miličky

Sv. Hostýn Bystřice p. H.
sobota 29. dubna v 9.45
Tradiční hasičská pouť 
- v 10.15 mše svatá za živé a zemřelé členy hasičských sborů

Zahrada DDM Bojkovice
sobota 29. dubna od 15.00
Rej čarodějnic 
- Ježibabí stezka se sladkými odměnami, 
upálení čarodějnice + táborák - hrají Skaláci

Hipocentrum Koryčany
sobota 29. dubna od 10.00
Trampská porta - Oblastní kolo 
- od 13.30 přehlídka a v 20.00 country bál s kapelou Staří známí

Vinárna Sovín Boršice
neděle 30. dubna v 19.00
Stavění máje s country skupinou Rozmar. 
Za příznivého počasí - venku + táborák

Náměstí Nivnice
pondělí 1. května od 13.00
Tradiční Nivnický jarmark 
- dechová hudba Nivničanka, skupiny Saturn a VibraceKluby

KLUB Mír Uherské Hradiště
(tel.: 0602/57 61 47)
sobota 29. dubna ve 22.00   (60/30,-)
PARTY: Dj Jan Čechtický + Dj Black Market 
- taneční party u příležitosti premiéry filmu Samotáři


KLUB Golem Gambrinus Zlín
(tel.:067/846212,www.golem.zlin.cz)
středa 26. dubna ve 20.00      (10,-)
VIDEOPROJEKCE: Family Values
čtvrtek 27. dubna ve 20.30     (70,-)
DIVADLO: Téměř křečová žíla - divadlo Šprušle
pátek 28. dubna v 21.00       (70,-)
KONCERT: Kamelot
sobota 29. dubna v 21.00     (100,-)
KONCERT: Laco Deczi & Jazz Cellula + The Hub - z Brooklynu (USA)Zábavy

ARTEMIS
so - Horní Dunajovice

BOBR & MOTÝL
pá - Napajedla - Bar U Nás

CREDO
so - Březolupy

TRIO FRIGA
ne - Smraďavka - Lázně LeopoldovDiskotéky

Flamingo Kostelany nad Mor.
pá - Dance Party - největší hity 1980-2000
so - Volba MISS Disco Clubu pro 2. čtvrtletí roku 2000

Euroclub Hluk
pá - Jackpot Euroclubu - Dj Romario
so - Mord Action - Pálení čarodějnic - DJ Blizzard
ne - Odpolední film od 17.00 a Month Love od 20.30 Dj Gono

Harlej Music Club Uh. Ostroh
út až čt - strip club od 20 do 05.00
pá - Rockotéka s Dj Heaven
so - Bigbeat s Dj Joe

Vinárna U Lípy Březová
so - Dj bratři ChabičovštíOznámení
Rocková skupina Wayn hledá baskytaristu. Informace: 0632/55 54 68

Hledáme soutěžící na pivní štafetu v sobotu 29. dubna v Clubu Atlantic Bílovice. Informace na tel.: 0603 71 20 33

Hobby - setkání sběratelů - v sobotu 29. dubna od 7 do 12.00 v kulturním domě EHO Hodonín - zveme sbětratele mincí, starožitností, poštovních známek, telefonních karet, pohlednic, nálepek a dalších sběr. oborů. Tato akce se koná pouze dvakrát do roka!
Zábavné pořady

Klub kultury Uh. Hradiště
sobota 6. května v 15.00 (150,-)
Finále MISS Poupě Slovácko 2000 
- pro dívenky od 6 do 9 let 
- host programu: skupina Lunetic. 
Předprodej: OK studio, areál hotelu Morava tel.: 0632/ 55 4824www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund