Číslo: 28
14.07.1997
Článků: 32

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Představujeme: GALERIE MÁNES
Japonské dojmy primáše Luboše Málka
JAN JEMELKA A OTMAR OLIVA V ZÁMECKÉ ZAHRADĚ
KONCERT KOMORNÍHO SBORU #ASTRA Z RUMUNSKÉHO BRAŠOVA V UHERSKÉM HRADIŠTI

Představujeme: GALERIE MÁNES
Během prázdninových měsíců vám nabídneme procházku po galeriích mimo okresní město, leckdy bezejmenných či sezónních. Začínáme ve Starém Městě v areálu bývalé STS naproti střední zemědělské školy...

GALERIE MÁNES (IP Starožitnosti) Otevírací doba: Po - Pá 9.00 - 17.00 (během léta - až do konce září - otevřeno ve všední dny až do 18.00, sobotní prodej se ruší!) So 9.00 - 11.00 Velehradská 1926 Tel: 0632/63 497, 62 744 686 03 Staré Město, mobil: 0602/ 74 16 42

Ptáme se majitelky obchodu Ireny Preclíkové:
Co vás vedlo k tomu, abyste začala podnikat zrovna v tomto oboru?
Podnikání v oboru starožitnictví bylo mým koníčkem. Navštěvovala jsem galerie a aukce se starými obrazy u nás i v zahraničí. Už prohlídka obrazů před aukcemi byla velkým zážitkem, protože se mnohdy jednalo o díla autorů 16. stol. - 18. stol., která se po prodeji soukromým sběratelům stala nepřístupnými a možná se na trhu už vůbec neobjeví. Tato skutečnost mne inspirovala k tomu, že jsem se rozhodla zřídit si obchod se starožitnostmi, ve kterých bych se zaměřila na kvalitnější nabídku, a to především v obrazech, porcelánu a nábytku.

Jaké je zaměření vaší galerie?
Galerie Mánes, která je otevřena při IP Starožitnostech ve St. Městě, se pořád ještě dopracovává. Chceme rozdělit tuto galerii na část - obrazy, kresby a grafiku. Nabízíme díla převážně českých autorů 19. a poč. 20. stol. Našim zájmem je však obohatit tuto galerii o díla světoznámých autorů 18., popř. 17. století. Takovou galerii však nelze vybudovat hned. Je to záležitost dlouhodobější.
ivonJaponské dojmy primáše Luboše Málka
Bezprostředně po návratu z japonského Tsukiyona, družebního města Uherského Brodu, jsme požádali o rozhovor uměleckého vedoucího a primáše muziky folklórního souboru Olšava Lubomíra Málka.

Vystupovali jste také pro 600 dětských diváků. Jaké je mladé japonské publikum?
Především nesmírně disciplinované, nikdo snad ani brvou nehnul. Při našem nástupu se nedělo nic, až mezi jednotlivými čísly bylo asi povoleno tleskat... Největší překvapení na nás ale čekalo po vystoupení, když jsme se procházeli po školní budově. Školní den v Japonsku končí tím, že sami žáci, bez dozoru, bezvadně uklidí školu. Zametají třídy a chodby, uklízejí záchody nebo venku upravují pošlapané záhony. Do školy chodí na devět hodin, ale domů odcházejí až po šesté.

Kromě muzicírování jste podnikali také výlety...
Tsukiyono leží na úpatí hor, ve kterých Japonci nedávno vystavěli kaskádu pěti supermoderních přehrad. Tři z nich jsme navštívili. U každé přehrady je muzeum, ve kterém je na modelech, pomocí videa a počítačů přehledně dokumentována stavba a její fungování. Bohužel tištěné informace jsou v drtivé většině pouze v japonštině, výjimečně se objeví angličtina. To dokládá určitou uzavřenost japonského národa - výjimkou je snad jen mezinárodní velkoměsto Tokio.

V rámci oficiálního programu Olšavu přijali také představitelé Tsukiyona. Jak se vám líbilo na tamější radnici?
V čele města stojí parlament a tomuto názvu odpovídá i vznosná budova, mající blíže k našemu parlamentu v Praze než k brodské radnici. Každý radní má ve své lavici k dispozici mikrofon, naše přijetí bylo doprovázeno všemi náležitostmi - zazněly hymny a vlály státní vlajky obou zemí.

Mohl byste nám přiblížit město, ve kterém jste prožili uplynulý týden?
Tsukiyono jako město existuje asi deset let. Vzniklo stavebním spojením několika stále se rozšiřujících obcí v podhorském údolí. Po získání statutu města vzniklo centrální náměstí, na kterém stojí velká budova radnice, pivovar, restaurace Dobrý den a sklárny s velkoryse pojatou prodejní vzorkovnou uměleckého skla patřící panu Kuratovi. V této vzorkovně jsou vystaveny práce předních světových sklářů, kteří zde na pozvání majitele během několikaměsíčního pobytu svá díla vytvářeli. Patří k nim i uherskobrodský Stanislav Žampach, kterého pan Kurata #objevil ve sklárně v Komni.

Japonsko je exotická a vzdálená země, nicméně z literatury a filmů si náš člověk vytváří určitá očekávání. Překvapilo vás něco v Tsukiyonu po takovéto domácí přípravě?
Asi neúnavná oddanost našich hostitelů, kteří nás prakticky neopustili od rána až do noci. Například jsme odjížděli na letiště ve čtyři hodiny ráno a do našeho hotelu se dostavila celá městská rada včetně pana starosty. My jsme se pomalu trousili z pokojů a oni stáli vystrojení na chodbě. Přitom den předtím jsme měli rozlučkový večírek, při kterém každý představitel města obdaroval všechny členy naší výpravy drobným dárkem. Navíc Japonci jako pověstní fotografové nás neustále fotili a před odletem jsme všichni dostali alba s našimi snímky a osobní dopis, ve kterém je nám přáno, abychom na své japonské přátele nezapomněli.

Ivo VojtíkJAN JEMELKA A OTMAR OLIVA V ZÁMECKÉ ZAHRADĚ
Buchlovice (gint) - Spojení českých výtvarných umělců s mezinárodní společností Britisch Petrol přineslo do buchlovického parku novou výstavu. V Konírně zámecké zahrady za hradbou barevných květů fuksií proběhlo v pátek 4. 7. slavné zahájení. Vernisáž uvedl Miroslav Potyka, aby předal slovo zástupci sponzorské firmy British Petrol, který zdůraznil význam lidské sounáležitosti, jež se projevuje i v ohleduplnosti za volantem. Úspěšná naftařská společnost se rozhodla zadat mladým evropským umělcům vytvořit plakáty podporující bezpečnost na silnicích. Vedle plakátů - The Young Artists - se hlavně představuje práce dvou přátel akad. sochaře Otmara Olivy a akad. mal. Jana Jemelky pro novostavbu katolického kostela ve slovinském Mariboru.
K #Projektu Maribor i k celoživotní tvorbě dvou umělců pronesl svou řeč ředitel Klubu kultury Jaroslav Zapletal. Po všech těchto slovech hráli muzikanti Kučerovci, zpíval F Klub z Buchlovic a pilo se moravské bílé.
Práce Otmara Olivy, žijícího na Velehradě vychází z prožívaného křesťanství a nese v sobě duchovní náboj. Není tedy divu, že náhoda svedla sochaře dohromady s filosofem Páterem Marko Rupnikem, ředitelem Centro Aletti, který jej pozval do Říma. Tam se zrodila spolupráce se slovinskými architekty. Velehradský výtvarník vytvořil pro slovinský kostel předměty do interiéru: lampy, kříže, svícny, ktřitelnici, to vše v pro něj typické kombinaci vysoce lesklého bronzu s mramorem a barveným sklem.
Jan Jemelka oživil kostel barevnými vitrážemi. Jejich počátkem jsou vystavené grafiky. Konečnou realizaci a výsledek stavby uvidíte na dokumentárních fotografiích. Pozoruhodná geometrická budova je naplněna světlem procházejícím přes Jemelkovy barevné představy a oživují ji a liturgickou funkci zprostředkovávají bronzové předměty navržené Otmarem Olivou. Výstava zahájená v předvečer svátku slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje dokumentuje jeden příklad oživení slovanské vzájemnosti a spojení lidí křesťanskou vírou.KONCERT KOMORNÍHO SBORU #ASTRA Z RUMUNSKÉHO BRAŠOVA V UHERSKÉM HRADIŠTI
Koncem května letošního roku se Uherskohradišťský dětský sbor úspěšně zúčastnil sborového festivalu v rumunském městě Zalau. Mezi účastníky tohoto festivalu byl také vynikající rumunský komorní sbor ASTRA z Brašova, který se spřátelil s našim dětským sborem a projevil přání zastavit se na své koncertní cestě do Anglie v Uherském Hradišti a v Praze. Tedy koncert sboru ASTRA se uskuteční v Uh. Hradišti ve čtvrtek 17.7. 1997 ve 20.00 hodin ve františkánském kostele. Sbor ASTRA řídí prof. Ioan Oarcea.
Sbor ASTRA je v Rumunsku znám a oceňován jako nejlepší komorní sbor v zemi. Sbor se zúčastňuje všech významných sborových festivalů v celé Evropě a tam získal mnoho čestných cen a diplomů, nahrával v radiu a v televizi: v Anglii, Francii, Holandsku a Švýcarsku. Jeho výjimečná interpretační kvalita dovoluje sboru studovat a provádět i velmi nesnadná díla. Repertoár sboru je velmi bohatý, ať jsou to skladby a capella či vokálně symfonická díla všech epoch: od renesančních madrigalů po moderní hudbu světskou i duchovní.
Město Brašov leží ve středu rumunských Karpat a v dokumentech ze XIII. století je uváděno jako důležité středisko historické, kulturní a obchodní. Brašov má původní specifickou podobu starých středověkých měst a dokonale harmonizuje se současným moderním městem.
Karel Dýnkawww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund