Číslo: 49
08.12.1997
Článků: 42

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Uherskohradišťský dětský sbor v M”dlingu Vídně
Lenka Filipová pro TSTTT
Úspěšná Burianova vernisáž
O soudu, soudcích a spravedlnosti

Uherskohradišťský dětský sbor v M”dlingu Vídně
Kolem 22. listopadu, svátku sv. Cecílie, patronky zpěvu a hudby - jak připomíná kalendář římské církve, se každoročně koná Koncert duchovní hudby MUSICA SACRA v M”dlingu u Vídně. V letošním roce pozval nadšený a obětavý organizátor mnoha tématických vokálních koncertů v M”dlingu pan Ing. Friedrich Mayer a jeho pěvecký kroužek SINGRUNDE MODLING jako hlavního hosta tohoto koncertu Uherskohradišťský dětský sbor. Koncert se konal 21. listopadu v 19.30 hodin v Theresiensal, v koncertní síni bývalého kostela. Byli jsme mile překvapeni krásným prostředím s příjemným teplem. Na programu jsme měli především českou duchovní hudbu skladatelů A. Michny z Otradovic, K.B. Kopřivy, J. Zacha, J. Laburdy a P. Ebena. Naše vystoupení jsme rozšířili o autory S. Rachmaninova, E. Presleyho a A.L. Webbera. V pěti skladbách spoluúčinkoval smyčcový kvintet učitelů základní umělecké školy v Uh. Hradišti: I.Hrubá a D. Stránská - housle, M. Ovčáčík - viola, J. Šuplerová - violoncello a H. Marečková j.h. - kontrabas.
Spolupráce instrumentalistů je velkým obohacením programu dětského sboru. Posluchači mají možnost s větším zážitkem vychutnat umělecký účinek spojení smyčcových nástrojů s dětskými hlasy. Učitelům základní umělecké školy v Uh. Hradišti patří tedy velký dík za ochotu spolupráce s dětským sborem, která se již výborně osvědčila na benefičních koncertech v Uh. Hradišti a v Hluku na podzim tohoto roku. Zajímavostí v M”dlingu byla možnost doprovázet sbor na přenosném varhanním pozitivu, zapůjčeném rakouskou varhanářskou firmou. A právě k Ebenově mši byl tento nástroj velmi vhodný - hrál J.Macek, korepetitor a varhaník dětského sboru. Úspěch našeho vystoupení byl skvělý! Město M”dling, vzdálené jihozápadně 15 km od centra Vídně s 20 tisíci obyvateli, má mnohé historické památky. Na první pohled nás zaujme jeho pozoruhodná čistota s bohatou květinovou výzdobou.
Rakouské Švýcarsko, jak nazval Ferdinand Raimund okolní krajinu, přitahovalo mnoho skladatelů, jak F. Schuberta a jeho přátele, tak i R. Wagnera. Pro L. van Bethovena byla tato krásná příroda zdrojem nové síly. V M”dlingu, v němž se cítil tak dobře, uvažoval dokonce o koupi domu, aby se zde mohl trvale usadit. V tomto městě také začalo jeho třetí, pozdní tvůrčí období a právě tu napsal své slavné dílo Missa solemnis, které od roku 1920 ve farním kostele sv. Otmara bývá často uváděno. Důstojnější místo pro jeho provedení si lze těžko představit.
Spisovatelé F. Grillparzer a J. Nestroy zde hledali inspiraci. S M”dlingem jsou také úzce spojena jména dalších skladatelů: J. Strauss, A. Berg, A. Sch”nberg, A. Webern, A. Berg a E. Křenek. I mnozí malíři tu pobývali a tvořili: O. Kokoscka, R. Hausner a světově proslulý karikaturista Erich Sokol.
Koncertní zájezd uherskohradišťského dětského sboru do Rakouska se velice vydařil k nesmírné spokojenosti všech zúčastněných. Děkujeme také sestrám Nejsvětější Trojice za výbornou přípravu našeho stravování i za možnost přespání v jejich kláštěře - v M”dlingu.
Za Uherskohradišťský dětský sbor Karel Dýnka, sbormistrLenka Filipová pro TSTTT

Lenka Filipová při své zvukové zkoušce. - Foto: Mac
V sobotu 29. listopadu vystoupila na Klubu kultury v Uherském Hradišti Lenka Filipová. Po skončení mateřské dovolené se vrací znovu k hudbě již s druhým albem Svět se zbláznil. V době, kdy se Lenka Filipová připravovala na své vystoupení, jsme ji položili několik otázek:

Máte malou holčičku, jak to všechno zvládáte?
Po dobu mé mateřské dovolené jsem se mé holčičce plně věnovala. Teď má Lenička (už) čtyři roky, takže chodí do školky nebo ji hlídá tatínek. Samozřejmě se to snažím co nejspravedlivěji vyvažovat. Muziku mám strašně ráda, ale nikdy bych ji nedělala na úkor rodiny. Zatím to zvládám.

Když jste po mateřské dovolené začala znovu hrát, jaké to bylo?
Bylo to hrozné. Začínala jsem doma kytarou, což je strašná výhoda. Kytara mě v podstatě udržuje v kontaktu s hudbou. Když byla Lenička miminko, tak jsem neměla čas ani chuť se hudbě věnovat. Teď se už pomalu do toho dostávám.

Můžete nám představit své nové album?
Je to písničkové album. Připravovala jsem ho s třemi muzikanty, kteří teď se mnou hrají na koncertní šňůře. Na klávesy hraje Jindra Kuníř, na kytary Fredy Bittner a baskytara Milan Plechatý. Také jsem oslovila jiné autory a kamarády. Pomáhal mi Michal Pavlíček, Ivan Král... Je tam 10 nových písní a 2 remeiky. Texty dělal většinu Pavel Vrba a Gábina Oswaldová. Celá deska se jmenuje podle jedné z písní Svět se zbláznil.

Co říká na vaši hudbu Lenička?
Lenička ji slyší v podstatě denně doma, takže ji bere jako samozřejmost. Taky už má svou malou kytaru a někdy si se mnou zazpívá. Ale její nejoblíbenější kapela je Hanson.

Myslíte, že půjde ve vašich stopách?
To nedovedu říct, ale každopádně ji tam nesměřuji.

Vaše nejbližší plány do budoucna?
Plánů mám spoustu. Jelikož jsem pověrčivá, tak bych je nechtěla prozradit. Spíše bych řekla, že opět připravuji nové klasické album na příští Vánoce. Od nového roku budu také již pravidelně koncertovat.

V Uherském Hradišti určitě nejste poprvé...
Ne, kdepak. Určitě jsem tady ale již šest let nebyla.

Máte nějaký vzor, který vás ovlivňuje, inspiruje ...
Mám. Já poslouchám všechny druhy hudby. Mimo freejazzu a dechovky. Jinak všechny druhy muziky jsou pro mě inspirativní. V poslední době mám ráda Marka Kóna - písničkář, kytarista, klavírista. Z našich mám ráda Vlastu Rédla z Hradišťanu a Jiřího Pavlicu. To jsou pro mě muzikanti s velkým M.

Jak oslavíte Vánoce?
Po skončení turné odjedu do teplých krajin. Já je mám hrozně ráda. Troška sluníčka a energie mi neuškodí.

Co nebo kdo Vám udělal v posledních dnech největší radost?
V posledních dnech mi dělá průběžně radost dcerka. A také aktivní muzika. Teď vidím, že jsem v muzice platná. Lidé na mě chodí, zaplňuji sály. Jsem překvapena, že mám všude plno. Jsem za to hrozně vděčná.

Který je Váš nejoblíbenější autor?
Já jich mám několik oblíbených. Nejraději mám melodické klasické autory.

Co byste chtěla vzkázat našim čtenářům ?
Všem přeji hodně zdraví a aby zůstali v dobré psychické i fyzické kondici, protože to budeme v příštím roce všichni potřebovat.

Za rozhovor děkuje Petra Macalíková.Úspěšná Burianova vernisáž
Veselí nad Moravou - V neděli 30. listopadu skončila úspěšná a hojně navštěvovaná vernisáž akademického malíře Zdeňka Buriana. Při slavnostním zahájení vernisáže hrál kytarista Štěpán Rak, přednes - Alfréd Strejček, úvodní slovo Jiří Sedláček z Památníku národního písemnictví v Praze. Výstava, jež byla zahájena v polovině listopadu, představovala 70 ilustrací. Převážná část výstavy byla z literatury dobrodružné. Nechyběly ani ilustrace k verneovkám, indiánské motivy a pravěk. Na příští rok se připravuje další kolekce Burianových děl. V neděli 7. listopadu zahájí recitací veršů Bohuslava Reyneka výstavu v galerii Ve Dvoře herec Miloš Černoušek s hudebním doprovodem Martina Dohnala. Po skončení vernisáže budou všem zájemcům v kině Morava promítnuty filmy o panu Reynkovi. Tato výstava potrvá až do 21. prosince.
-mac-O soudu, soudcích a spravedlnosti

Po rekonstrukci se stane původní areál věznice v Uherském Hradišti novou budovou soudu. - Foto: Kk
Okresní soud je nepochybně významnou institucí v našem okrese, jeho postavení jistě mnozí obyvatelé chápou. Ne však všichni občané mají přesnopu představu o činnosti soudu a soudců. Proto jsme hovořili s předsedkyní soudu JUDr Marií Chmelařovou, které jsme položili několik otázek.

Paní předsedkyně, soud sídlí v budově Okresního úřadu v Uh. Hradišti, jsou prostory vyhrazené soudu dostatečné?
V současné době se soud potýká s velkým nedostatkem pracovních prostor. Vlivem zvýšení nápadu v exekučních věcech, kdy Okresní soud vykonává i rozhodnutí Krajského obchodního soudu a Krajského soudu, kdy se zaznamenává zvýšený nárůst ve všech ostatních agendách, jsou stávající prostory naprosto nedostatečné. Chybí sklady pro sepsané věci a zajištění ve výkonu rozhodnutí, kanceláře soudců, zapisovatelek, jednací síň a dražební místnost.

Dočkají se tedy pracovníci soudu lepšího pracovního prostředí?
Od roku 1990 usiluji o rekonstrukci původního areálu věznice v Uh. Hradišti tak, aby z části této věznice rekonstrukcí a přístavbou vznikla nová budova soudu a zbývající část aby byla rekonstruována jako věznice. Občané byli již v minulosti informováni o tomto úsilí a bude je jistě zajímat informace, že původní areál věznice byl již městem Uh. Hradiště převeden do majetku České republiky - Ministerstva spravedlnosti, nyní je ve správě Vězeňské služby Praha, která zajišťuje přípravu k rekonstrukci budov. V současné době probíhá výběrové řízení k projektové činnosti. Současná ekonomická situace zřejmě realizaci projektu zpomalí, já však doufám, že myšlenka rekonstrukce objektu nezanikne zcela.

Jaké úseky činnosti vůbec soud obsahuje?
Činnost soudů je přesně vymezena zákonem o soudech a jednacími řády soudu. Činnost kanceláře se pak řídí kancelářským řádem. Tento komplex právních předpisů tvoří přísná procesní pravidla, jimiž je činnost soudů řízena a usměrňována. Základní členění agend je trestní, civilní, opatrovnická, výkon rozhodnutí (exekuční) a dědická. Každé oddělení soudu tvoří samostatnou jednotku činnosti, neboť svým obsahem se od sebe odlišují, přesto však jsou činnosti navzájem propojeny.

Kolik neskončených věcí je v této chvíli v každé z uvedených agend?
Trestní úsek má v současné době 282 neskončených věcí, civilní úsek pak 1.541 věcí a 1.469 rozkazních žalob, opatrovnických věcí k tomuto datu neskončených je 458, výkonů rozhodnutí 2.535 a dědické agendy 1.516 věcí.

Provádí soudci ještě další činnost vedle vyřizování dříve uvedených neskončených věcí a běžného nápadu?
Soudci vykonávají činnost také na úseku přípravného řízení, tedy v období před podáním obžaloby v trestní věci, tzn. že rozhodují o vazbě, o propuštění z vazby na svobodu, stanovují peněžité záruky, rozhodují o prodloužení vazby, domovních prohlídkách a ustanovení obhájců. V této činnosti se soudci střídají v týdenních cyklech a během této doby jsou stále k dosažení pro orgán Policie a státního zástupce.

Kolika soudcům je svěřena rozhodovací pravomoc ve všech dříve uvedených agendách?
Veškerá uvedená agenda je svěřena v našem okrese 12 soudcům, avšak dvě soudcovská místa jsou neobsazena. V jednom případě je to pro dlouhodobou nemoc soudkyně, v druhém případě není soudce dosud jmenován prezidentem republiky. Počet soudců a počet neskončených věcí i rozsah agendy ukazuje na to, že soudci jsou pracovně velmi vytíženi a pracují pod velkým psychickým tlakem. Jsou si vědomi práva občanů na včasné a spravedlivé řešení jejich věcí a sami cítí potřebu tomuto zákonnému právu vyhovět. Při průběžném vyřizování všech věcí, které jsou soudcům svěřeny, dochází k tomu, že doba vyřízení věci od okamžiku nápadu až do vykonání rozhodnutí je velmi dlouhá. Soudci si dobře uvědomují, že jde o negativní jev, který mnohdy přispívá k tomu, že soudní rozhodnutí se stává jen formálním aktem a úsilí soudu v nalézacím řízení bylo tak zbytečné.

Můžete daný problém konkretizovat?
Nárok uplatněný navrhovatelem v civilním řízení či obchodní věci je přiznán, ale nelze ho vykonat, protože povinný subjekt již neexistuje anebo nemá žádný zabavitelný majetek, z něhož by bylo možno pohledávku uspokojit. Situaci soudu komplikuje sám Občanský řád, který ukládá oprávněnému, aby si zvolil druh výkonu rozhodnutí (exekuce). Jestliže si zvolí například odpis z účtu povinného a soud zjistí, že účet je zrušen, nebo že na něm nejsou žádné prostředky, stane se tento výkon rozhodnutí neúspěšný a vykonávací řízení tím končí. Oprávněný musí podat nový návrh a zvolit jiný způsob výkonu, například zabavení věci bez bližšího určení nebo prodej nemovitostí. Mezitím však povinný subjekt zjistil, že se proti němu vede výkon rozhodnutí, rozprodá zbylý majetek firmy nebo jinak zmaří, aby další výkon rozhodnutí nebyl úspěšný. Oprávněný má pak jen výlohy se soudními poplatky a náklady výkonu rozhodnutí a nelze se divit jeho roztrpčení nad tím, že soud není schopen jeho pohledávku uspokojit.

Jak lze, dle Vašeho názoru, tuto situaci řešit?
Mám za to, že by novela Občanského soudního řádu o výkonu rozhodnutí měla dát plně do rukou soudu po nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce) právo zvolit způsob, jakým se výkon povede, případně při jednom neúspěšném způsobu pokračovat ve způsobu jiném až do úplného uspokojení oprávněného. Zatím je však soud vázán příslušným ustanovením Občanského soudního řádu a soudci jsou povinni zákon respektovat. Roztrpčení občanů se v těchto případech nesprávně obrací vůči soudům.

Řízení soudu je prodlužováno i neúspěšným doručováním zásilek.
Pro zrychlení řízení bude nutno uvažovat také o novele pravidel doručování, případně v obcích zřídit v úřadech starostů jakéhosi doručovatele soudních obsílek. Nedisciplinovanost některých občanů předvolaných k soudu způsobuje velké ztráty finančních prostředků státu na neúspěšném doručování. Jedna obsílka stojí 17,60 Kč a téměř v každém soudním spise se alespoň jedna nedoručená obsílka nachází. Při celkovém počtu věcí jdou náklady v této souvislosti do statisíců.

Soudci se cítí přetížení prací, uvažuje některý ze soudců zdejšího soudu o odchodu?
Mohu za sebe i své kolegy říci, že každý z nás si váží své práce a chápe její význam. Je proto ochoten této práci hodně ze svého obětovat. Myslím, že v tuto chvíli se žádný z kolegů nechystá opustit soudcovský stolec.

Víte, že mnohý nespokojený účastník podezírá soudce z úplatnosti?
Soudcovské povolání je specifické tím, že toho, kdo se stane soudcem, určitým způsobem oddělí od ostatních. Povolání samo soudce izoluje. Je to dáno tím, že soudce je neustále ve střehu, aby nebyl v kontaktu se stranami sporu mimo jednací síň a nedostal se do podezření z podjatosti. Soudce je neustále cvičen a trénován v objektivitě pohledu na právní problém bez ohledu na strany sporu. Tento autosugestivní trénink znemožňuje soudci, aby dopustil nabídku úplatku. Soudcem se stává ten, kdo osvědčil svou občanskou spolehlivost a soudcům, stejně jako ostatním slušným lidem, se úplatkářství příčí z principiálního důvodu. Selhání lidského činitele ovšem v žádné profesi nelze plně vyloučit.

Setkáváte se s lidskou arogancí?
Soudce musí počítat ve své práci s tím, že se setká se skrytou i otevřenou arogancí, mnohdy i vyhrožováním. Mám sama řadu anonymních písemností, nad jejichž obsahem slušný člověk v němém údivu zůstává stát. Bývá bohužel častým jevem, že účastník či svědek jedná před soudem podrážděně, je to však jen proto, že zpočátku nemá k soudci dostatek důvěry nebo dostatek vlastní sebedůvěry a za svou podrážděnost se jen schovává. Většinou však v průběhu výpovědi podrážděnost pomine.

Co Vás v poslední době nejvíce potěšilo?
To, že konečně ze strany právnické veřejnosti dochází ke zvýšení zájmu o soudcovské povolání. Potěšilo mě, že se našli zájemci o soudcovský stolec, jejich občanských i odborných kvalit si vážím.

Děkuji Vám za rozhovor, Karin Kuchtováwww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund