Číslo: 5
02.02.1998
Článků: 43

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Oslavy zahájí výstřel z děla
V Uh. Brodě dojde k úpravě dřevin
Poděkování !
Miss Poupě - tentokrát ve Veselí
Inspiraci našel v povodni
350. výročí založení obce
Rozhovor týdne: PhDr. Ivo Frolec

Oslavy zahájí výstřel z děla
Uherský Brod - Oslavy stoletého výročí trvání muzea v Uherském Brodě zahájí v pátek 6. února v 16.00 hodin výstřel z historické makety děla na Masarykově náměstí. Bude tak zároveň zahájena vernisáž výstavy Děla v průběhu staletí, kterou otevře její autor npor. Jan Haas z Historického ústavu Armády ČR v 17.00 hodin v Ateliéru Muzea Jana Amose Komenského.
Výstava Děla v průběhu staletí obsahuje modely děl, znázorňující vývoj dělostřelectva od 14. století do 20. století a blíže tak návštěvníka seznamuje např. s husitskou či jinou výzbrojí, která je známa z dějepisu nebo literatury.
Výstava zahrnuje středověké obléhací stroje, děla, minomety a raketomety, dále dělové koule a náboje, uniformy a zaměřovácí techniku. Výstava obsahuje asi 150 vzácných exponátů, mapujících technický rozvoj dělostřelectva, ale i slepé uličky a kuriozity v jeho vývoji.
Spolupráce muzea s Historickým ústavem AČR není náhodná, ale vychází z předešlé velmi úspěšné vzájemné spolupráce při uvedení výstavy Zbraně Orientu v Uherském Brodě, kteou rovněž Historický ústav autorsky zašťitoval.
Výstřel z děla výstavu otevřel v roce 1996 v Praze, v roce 1997 v Českém Těšíně a nyní u nás. Zde však onen výstřel má, jak již bylo naznačeno, navíc dvojí význam. Oslavy 100 let muzea v Uherském Brodě v plné míře vypuknou sice až začátkem září 1998, ale již nyní je celý rok 1998 chápán z hlediska trvání muzea jako jubilejní a významný.
Návštěvnící vernisáže výstavy Děla v průběhu století budou mít možnost navíc zhlédnout připravovaný pořad Písně vojenské a rekrutské a taneční verbuňky. Vystoupí Cimbálová muzika Petra Galečky a sboreček žen z Lipova. Zatancují Josef Machálek, Pavel Jagoš a Ivan Marčík.
-Asc-V Uh. Brodě dojde k úpravě dřevin
Uh. Brod - Odbor životního prostředí Městského úřadu v Uh. Brodě informuje obyvatele města o souboru připravovaných opatření v porostech dřevin v Uh. Brodě. Mezi základní práce v porostech stromů a keřů patří výchovný a zdravotní řez a jejich probírky. Před každým kácením nebo zdravotním řezem je posuzováno viditelné poškození kmene a větví a viditelné části kořenového sytému.
Výchovné a zdravotní probírky většího rozsahu budou provedeny v prostoru před novým hřbitovem v Uh. Brodě. odstraněny budou topoly (rodu Popolus), které zásadním způsobem narušují kvalitu sousedních jedinců - lip (rodu Tilia), rostoucích podél přístupové komunikace do vnitřní části hřbitova. Dále budou probíhat výchovné řezy, spočívající v úpravě koruny narostlých výhonů. Ty budou provedeny u hlohu jednoblizného (Crataegus monogyna) v ulici Bří Lužů v Uh. Brodě. Redukční řez, tj. úprava koruny jinak zdravého jedince tak, aby odpovídal funkci dřeviny v prostoru, bude proveden u kulovité formy javoru mléčného (Acer platanoides) v ulici Bří Lužů a Zámostní. Zdravotního řezu, spočívajícího v odstranění všech větví suchých, poškozených nebo nevhodných z hlediska pěstebního záměru, se dočká stromořadí lip (Tilia cordata) v ulici Karla IV. v Uh. Brodě.
Dřeviny navržené k asanaci jsou ve většině případů ve velmi špatném zdravotním stavu. Jako příklad můžeme uvést 3 kusy jeřábu obecného (Sorbus aucuparia) v ulici Rychtalíkova, hlok jednoblizný (Crataegus monogyna) na Masarykově náměstí a 5 hrušní (pyrus comminis) v ulici Močidla. Děkujeme všem občanům Uh. Brodu, kteří přináší jakékoliv podněty týkající se údržby veřejné zeleně, i když ne vždy lze rozhodnout k jejich spokojenosti.
Ing. Štěpančíková, OŽPaZem.Poděkování !
Uh. Hradiště - 7. prosince se ve Slováckém divadle uskutečnilo premiérové vystoupení folklorního souboru Pentla z Boršic k jeho desátému výročí vzniku. O tomto vystoupení jsme si mohli přečíst převážně kladnou kritiku právě v těchto novinách. Co nám však chybělo, a to jak na samotném vystoupení, tak i v oné kritice, bylo poděkování trpělivé, tvůrčí, originální a hlavně kamarádské osobnosti, jakou byl David Mikula, který v souboru víc jak rok působil na postu šéfa taneční složky, a kterému především bychom měli poděkovat za výše zmíněné premiérové vystoupení.
Za choreografii pásma Víno, které mělo asi největší divácký úspěch a odměnou tanečníkům bylo nejedno srdečné zasmání obecenstva spolu s doprovodným potleskem přímo na otevřené scéně. Dále pak choreografie tanců z Buchlovic, ve druhém divácky nejúspěšnějším čísle Na jarmarku, které uzavíralo celé vystoupení souboru. Choreografie byla opravdu pestrá, přispěly k tomu i čardáše z Brezové. Nesmíme opomenout vůbec taneční zkoušky s Davidem Mikulou, které byly zaměřeny na pilování tanečních kroků, tanečního výrazu, fyzičku tanečníků, jejich soustředěnost na práci a morálku. Všechno to dohromady pak mohlo dát vzniknout takovému vystoupení, kterým se soubor Pentla prezentoval ve Slováckém divadle.
Ještě jednou děkujeme a připojujeme lítostný pohled na onu, byť fyzicky a duševně náročnou, ale za to krásnou dobou, kdy David Mikula ještě vedl taneční složku folklorního souboru Pentla.
Ať se mu tedy daří na jeho profesionální taneční dráze!
přátelé a příznivciMiss Poupě - tentokrát ve Veselí

Veselí nad Moravou (Mac) - Dům dětí a mládeže a Městské kulturní středisko uspořádaly v sobotu 17. ledna v sále kina Morava základní kolo celostátní soutěže Miss Poupě 98ď. Deset dívek ve věku 13 - 15 let se zde představilo v nám všem známým disciplínách. Na úvod celého večera proběhl s dívkami krátký rozhovor, při kterém nám soutěžící dívky prozradily své zájmy, koníčky, vlastnosti ....
Součástí rozhovoru byla také výroba šatů z krepového papíru. Každý model si jednotlivá dívka představila. Poté následovaly jistě nejvíce očekávané a oblíbené volné disciplíny. Zde mohla každá dívka ukázat, co v ní je a co umí. A tak jsme mohli zhlédnout ukázky moderního tance, aerobiku, přednesu a zpěvu. Jako závěrečná disciplína byla zvolena módní přehlídka, na kterou zapůjčila kolekci šatů firma Trial - mode.
Diváci, kteří zaplnili celý sál, si zvolili Miss Sympatie Šárku Tomkovou, která za malou chvíli, plnou napětí a očekávání , získala z rukou předsedy poroty také korunku pro vítězku.
První vicemiss se stala Veronika Štefanová a druhá vicemiss byla zvolena Šárka Slezáková. Všechny dívky si kromě dojmů z celého večera odnesly domů také korunky, diplomy, květiny a hodnotné dary od více jak 15-ti sponzorů. Ještě překvapená a určitě i trošku uplakaná Šárka Tomková si také odnesla krásné proutěné křeslo, v němž byla korunována.
Celým večerem provázela přítomné diváky Lenka Jabůrková, která tímto děkuje všem, kteří se na tomto programu podíleli.Inspiraci našel v povodni
Jako reakce na červencové povodně vznikl ve studiu Shaark ve Bzenci Projekt Morava. Je to vlastně jenom jedna jediná píseň se stejnojmeným názvem. Více nám k tomu řekne Jiří Březík autor celého projektu.

Kdy se konalo nahrávání?
Nahráli jsme to během dvou dnů v září 1997.

Jaká byla atmosféra ve studiu?
Tvůrčí atmosféra, spoluhráči a technici ve studiu byly vynikající.

Kolik skladeb demo obsahuje?
První skladba je o povodni Morava a druhá doplňková skladba se jmenuje Pod oknem a je to takové dostaveníčko. Obě písně vznikly v srpnu loňského roku.

S kým jsi nahrával?
Muzikantům, s kterými sjme nahrávali, říkám neoficiálně SPONZORůM - Společnost Zlínských Muzikantů. Ale je to neoficíální a navíc to není úplně pravda.

Byli i nějací hosté?
Ne, hosty jsme neměli.

Jak písničky vlastně vznikaly?
První písničku jsem napsal po etepách. Melodii refrénu jsem zapsal 10. července 1997, melodii slok a ostatní úpravu hudby 18. srpna včetně celého textu. Jednu sloku jsem napsal u rodičů ve Hvozdné, zbytek textu v autě cestou do Bzence a kousek až ve studiu. Druhá písnička vznikla během jedné hodiny již předtím v Praze.

Hraješ je někde?
Písně zatím nehraji, ale pouštím je kamarádům a vůbec všem kdo je chtějí poslouchat. Ale pokud vím, MORAVU pouštějí na radiu Apollo na Moravě, takže aspon částečně došla svého cíle.

Natočíš na nějakou klip?
Hovořit o klipu v mém případě je stejně předčasné, jako se chystat k zítřejšímu letu na Mars - je to ještě nejspíš strašně daleko.

Nahrál jsi už něco předtím?
Ne, je to vůbec poprvé, kdy jsem nahrál svoji písničku s kapelou ve studiu v takové kvalitě, aby se to dalo poslouchat v rádiu.

Kdo ho produkuje?
Produkcí je samozponzorství.

Vyjde někdy?
Jestli někdy tento projekt vyjde oficiálně, kdo a kdy jej vydá jsou otázky, na které zatím nedovedu odpovědět.

Co kromě jiného chystáš na tento rok?
Tento rok - doufám - budu pokračovat v práci, jako každý jiný. Nic jiného pro mě zatím budoucnost neskrývá.

Za rozhovor děkuje Petra Macalíková.350. výročí založení obce
Dne 1. února 1648 dal Jan hrabě z Rottalů souhlas k výstavbě Jankovic. Obec se nazývala i Janova - tj. ves - nebo Janíkovice. Jankovice leží v horách v nm. výšce 177 m.
U příležitosti tohoto kulatého výročí se uplynulý víkend v Jankovicích oslavovalo. Jak nám sdělila starostka této obce Anna Vydržalová, oslavy se konaly v sobotu i v neděli. Sobotní odpoledne v 17.00 hodin proběhlo slavnostní zahájení oslav v místním pohostinství. Krátce nato vystoupily se svým kulturním programem děti z místní mateřské školky. Večer pokračoval taneční zábavou, na které hrál místní rodák Vítězslav Kováč, v současné době bydlící ve Starém Městě. Nedělní oslavy byly určeny pro pozvané hosty. K našim hostům patřili starostové okolních vesnic ( Košíky, Traplice, Sušice, Jalubí a další), přednosta okresního úřadu, ředitel traplické školy, různí podnikatelé a další neméně zajímavé a důležité osobnosti. Také zde nemohli chybět občané, kteří se podíleli na výstavbě obce, upřesnila starostka Vydržalová.
Nedělní oslavy byly započaty mší svatou v kostele na Nebevzetí Panny Marie. V 10.00 hodin byl položen věnec u památníku padlých. O hodinu později následoval kulturní program dětí z mateřské školky. Ve dvanáct hodin samozřejmě nechyběl ani slavnostní oběd. Krátce po poledni proběhla beseda se starostou Uherského Hradiště Ing. Ladislavem Šupkou a čtení z obecní kroniky. Při téhle příležitosti jsme vydali malý informativní zpravodaj pro občany, který připravilo obecní zastupitelstvo, dodala na závěr Anna Vydržalová. Tímto přejeme obci Jankovice mnoho úspěchů a ještě nejméně jednou dalších třista padesát let.
-mac-Rozhovor týdne: PhDr. Ivo Frolec
Ředitel Slováckého muzea a člen městského zastupitelstva

Narodil se v roce 1961 v Hodoníně. Od mládí bydlel v Ratiškovicích. Za několik let se přestěhoval i se svými rodiči do Brna, kde měl jeho tatínek zaměstnání na filozofické fakultě. Ve svých devatenácti letech, po skončení gymnázia odchází do Prahy studovat filozofickou fakultu - obor národopis. Po absolvování vojenské prezenční služby nastupuje do svého prvního zaměstnání v Uherském Hradišti. Po dlouhodobém působení v ústředí lidové umělecké výroby odchází do Ústavu lidové kultury ve Strážnici. V roce 1991 vyhrává konkurz na obsazení místa ředitele Slováckého muzea v Uherském Hradišti.

Proč jste si vybral zrovna tuhle oblast kultury?
Já už jsem v podobném ovzduší vyrůstal od malička a trošku jsem ten obor sdědil i po svém otci. Vystudoval jsem obor národopis a zaměřoval jsem se nejvíce na materiální kulturu. Tato kultura v ústředí lidové umělecké kultury tíhla k lidové rukodělné výrobě. Měl jsem zaměření na lidové stavitelství, neboli architekturu, takže jsem našel uplatnění v Ústavu lidové kultury ve Strážnici jehož součástí je Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy - skanzen. V té době jsem již spolupracoval se Slováckým muzeem a nebylo mi cizí. Tak jsem šel do Uherského Hradiště a zaměřil se na muzejní činnost. V muzeu se skloubí spousta činností a specializací, kterými jsem se již dříve zabýval, nebo které jsou mi blízké. Z těch tří zaměstnání, kterými jsem prošel, si dovoluji tvrdit, že je mi nejbližší a jsem zde nejvíce spokojen.

Pokud vám zbývá volný čas, jak ho trávíte?
No, ono toho volného času moc nezbývá. To není zaměstnání, ve kterém by člověk počítal jenom s určitou pevně stanovenou pracovní dobou. Někdy je práce méně, někdy je ji naopak hodně, například když se připravují vernisáže, výstavy a různé jiné akce. Jsem také členem městského zastupitelstva a kulturní komise, takže toho volného času mám opravdu velmi málo. Pokud mi ale přesto nějaký čas zůstane tak si velmi rád zajdu na ryby.

A co takový sport?
Přiznám se, že nesportuji. Ještě když jsem působil v Úluvu, tak jsem pravidelně chodíval na uherskohradišťské tenisové kurty, kde jsem také krátkou chvíli dělal správce. Ale od té doby na sport není čas. Pokud je, jak už jsem říkal, tak mám své hobby v opravě naší vetché chaloupky na stříbrňských pasekách. A se svými přáteli rád provozuji sportovní střelbu.

Jaký byl minulý rok pro Slovácké Muzeum?
Minulý rok byl pro Slovácké muzeum dvojího charakteru. První, a to asi očekáváte, byly samozřejmě povodně. Byla to nejen pro nás velká pohroma, protože nám to poničilo dvě nejdůležitější budovy v centru Uherského Hradiště, tzn. hlavní budovu a Galerii. S narušením těchto staveb jsme se vrátili o značnou dobu zpět. My jsme samozřejmě měli své plány, několik let nám trvalo než jsme zrekonstruovali budovy Slováckého muzea. Až jsme byli u konce a začali se soustřeďovat zejména na sbírky, začali jsme dávat dohromady depozitáře, probíhala inventarizace, zlepšovali jsme regálové vybavení uložení sbírkových předmětů - přišla voda a všechnu naši práci nám zmařila. Ztratili jsme nejenom budovy, ale také spoustu práce, kterou jsme již dříve vykonali. V letošním plánu, na kterém jsme se již s kolegy domluvili, je všechno v chodu a já doufám, že v blízké době se nám podaří z téhle nepříjemné situace dostat a pokračovat v rozvoji instituce dál.

Dovedete vyčíslit škody v korunách?
Tohle bude jenom přibližný odhad. Je již půl roku po povodni, ale škody nám stále narůstají. Je to pár týdnů, co jsme si všimli, že se nám začíná propadat podlaha prvního patra v Galerii Slováckého muzea, což obnáší jenom orientačně materiálně 500 až 600 tisíc, se kterými jsme nepočítali. Zde asi nastanou komplikace se sháněním finančních prostředků. Ale celková způsobená škoda všech objektů Slováckého muzea činí zhruba 5 milionů korun.

Kde berete finanční prostředky?
Máme svoje vlastní úspory. Také jsme byli obdarováni dárci a sponzory. Naším největším sponzorem byl překvapivě Okresní úřad v Mělníku, který nám ze svého vlastního rozpočtu věnoval několik milionů ( 2.800.000 Kč), za což jsme mu velice vděčni. Také nám pomohl náš vlastní zřizovatel, který zohlednil stav muzea, a tomu přizpůsobil náš rozpočet na tento rok. Nechci říct, že máme peníze na všechna odstranění závad, ale na to nejdůležitější budou naše finanční síly stačit.

V jakém stádiu jsou opravy v současné době?
Hlavní budova je již spravena. V tomto týdnu jsme dokončili ještě poslední úpravy v expozici, v horním patře, kde voda sice nebyla, ale byly zde vystěhovány veškeré prostory, které byly zatopené. Od tohoto týdne je expozice přístupná i veřejnosti. Dokončili jsme i opravy pracoven, kde bylo nutné vytrhat podlahy napadené plísní. Horší je na tom Galerie. Zde došlo k opravám ve smyslu statiky budovy. Provedli jsme mikropilotáž nosných sloupů, dále se budou provádět výztuhy popraskaných kleneb speciální americkou technologií. Pak nás čekají již běžné řemeslné práce.

V Topolné se připravuje skanzen. Můžete nám o tom říci něco bližšího?
Topolná nám velmi pomohla. Nám se totiž podařilo, a to jsem zapoměl říci, vystěhovat veškeré sbírkové předměty v hlavní budově i v Galerii Slováckého muzea ještě před povodní. Vynesli jsme je do prvních pater a tím jsme je zachránili. Hůře jsme dopadli se sbírkami archeologické povahy, které byly uloženy v suterénních prostorách Františkánského kláštera. Tyto předměty, svým charakterem nenáchylné ke zničení ( jedná se většinou o keramiku), byly všechny převezeny do Topolné. Byly očištěny a byla provedena konzervace. V Topolné máme dvě památkově chráněné zemědělské usedlosti. U jedné z nich již proběhla generální rekonstrukce, takže je v pořádku. U druhé se chystáme na dílčí opravy. Jsou to památky vedené ve státním seznamu chráněných památek - doklady lidového stavitelství. V současné době tam stojí i dvě repliky stodol, které máme jako depozitáře. Již v tomto roce připravujeme projekčně dostavbu celých areálů stavbami drobnějšího charakteru - udírny, sušírny, holubníky. Všechno to, co dotvářelo činnost v zemědělských usedlostech. Měl by tu vzniknout takový miniskanzenek a měl by sloužit návštěvníkům.

Co připravujete na měsíc únor?
V hlavní budově byla instalována výstava Na hradišťském jarmaku, kterou povodeň přerušila. Ale protože ji nemohlo shlédnout příliš mnoho návštěvníků, tak v ní stále pokračujeme. Ve spodním výstavním sále je Fauna jichovýchodní Moravy, která měla u návštěvníků velký úspěch, a také pokračuje. Jinak zde bude několik doprovodných akcí v rámci přednáškového cyklu Cesty. Poslední akce jsou Večery v muzeu na téma obřadní lidové pečivo. To je naše veškerá výstavní činnost, protože Galerie je po dobu rekonstrukce veřejnosti uzavřena.

Kdy přepokládáte, že bude obnovena její činnost?
My jsme v obrovském skluzu, několikrát se přepracovávaly projekty, protože podléhají vyjadření památkářů. U budovy došlo k výraznému narušení, takže i projekční práce jsou velmi složité a ne vždy dojde k souladu mezi projektantem a památkářem. Proto se ty projekty několikrát předělávaly. V součané době jsou již v poslední verzi a odsouhlasené. Samozřejmě ale může nastat mnoho komlikací. Přesto bychom byli rádi, kdybychom mohli otevřít Galerii pro veřejnost nejpozději do měsíce června tohoto roku.

Za rozhovor děkuje Petra Macalíkováwww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund