Číslo: 8
21.02.2000
Článků: 89

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Internacionála zněla ulicemi Uherského Hradiště
O kraslici 2000
Talent se nedá naučit, musí být vrozený, tvrdí Zámečníková
Show je vyprodaná!
Ošklivé kačátko Michaela Rittsteina
Charleyova teta se tuto sobotu loučí
Stále živé lidové obyčeje... Masopust
Výstavy
Zveme vás
Oznámení
Novimky
Přednášky
Divadla
Kina
Koncerty
Plesy
Kluby
Zábavy
Diskotéky
Lady Bětka prochází obdobím změn
KISS 2000 - další velká party v Novestě !
Přehlídka hudebního dění z města bot
Regionální hudební okénko - Design

Internacionála zněla ulicemi Uherského Hradiště
aneb Jak herci Slováckého divadla uspořádali výlet do éry socialismu

Pouliční pozvánka na dnešní představení - Foto: P. Paška
Uh. Hradiště (pas) - Vskutku originálně upozornilo dvanáct herců na představení Kvadratura kruhu, které bude mít dnes, tj. 21. února, na Malé scéně Slováckého divadla svoji druhou reprízu.
Herci oblečení v budovatelských kostýmech uspořádali agitační průvod okresním městem. V úterý něco po půl druhé odpolední vyrazila skupinka vyzbrojená dvěma transparenty s hesly Atak proti alkoholismu a Umění patří národu z budovy Malé scény se zpěvem, hrncem čaje a láhví vodky přes Mariánské náměstí do centra města. Budovatelská hesla a popěvky socialistických hitů uváděly některé kolemjdoucí občany do rozpaků. Poté, co byli osloveni jako soudruzi a obdrželi rudý list, jejich nervozita ještě stoupla. Teprve až uklidňující vysvětlení herců s pozvánkou na představení se mnohým jejich vysoký tep srdce zastavil.
Zdoláním frekventované ulice Prostřední se průvod nezlomen sychravým počasím vynořil na Masarykově náměstí. Zde své uvědomělé básnické střevo projevil neznámý poeta Jemeljan. Mohutné poklony na hlavu soudruha Flavije, který spolu s Toňkou Kuzněcovovou uvědoměle pročítal morální díla ruských soudruhů, přerušila současná ruka zákona. Vedoucí straník Abram byl legitimován a posléze předveden na místní úřadovnu městské policie. Jeho dá se říci okamžité propuštění vyburcovalo ostatní účastníky pochodu k dalším opěvným heslům a prohlásili soudruha Abrama za národního hrdinu. V jeho čele však neurazil ani pár metrů, když narazili na další současné vykonavatele pořádku. Od té chvíle přebral na skupinkou herců policejní dohled soudruh Maťo, který s rudým praporem a flaškou vodky uzavíral socialistický peloton. Agitační skupinka proplula Františkánskou ulicí až k dobové stavbě kolegů z Československa - nákupnímu středisku Centrum. Před ním nastoupený průvod zapěl Internacionálu, stejně tak jako na všech prostranstvích, a před budovou autobusového nádraží přišla opět řada i na poetické improvizace básníka Jemeljana. Další kroky uvědomělých soudruhů vedly zpět ke kapličce umění.
Převrat se tedy nekonal, jen herci Slováckého divadla doopravdy stylově upozornili na reprízu budovatelské zkazky režisera Miťkina, která se po rozhodnutí uvědomělých orgánů v kulturním zřízení přejmenovala na Úplná katastrofa, Kuzněcovová s podtitulem Kvadratura kruhu.O kraslici 2000
Uh. Hradiště (ne) - Asociace malířů a malířek kraslic České republiky a správa Pražského hradu vyhlašují soutěž O nejkrásnější kraslici dětí a mládeže roku 2000.
Do soutěže se mohou přihlásit účastníci od 6 do 18 let s kraslicemi namalovanými v letošním roce a zaslanými pořadatelům do 31. března 2000.
Do soutěže je nutno zaslat 3 až 6 kusů kraslic jednoho způsobu techniky zdobení. Soutěžící vloží do balíčku s kraslicemi přihlášku s uvedením svého jména, data narození, adresy bydliště, názvem školy a jménem toho, kdo jej kraslice naučil malovat. Soutěž je určena pouze jednotlivcům. Zájmové kroužky a skupiny mohou kraslice svých členů poslat v jedné zásilce, avšak kraslice od každého soutěžícího musí být zabaleny zvlášť a doloženy přihláškou.
Kraslice vložte do tvarovaného obalu na vajíčka, dejte do pevnější malé krabičky a obložte zmačkaným novinovým papírem, přiložte přihlášku a odešlete na adresu: Asociace malířů a malířek ČR, Libotenice č.37, Litoměřice, 412 01. Neposílejte doporučeně, pojistěte jako spěšné nebo křehké, pouze do levého rohu balíčku napište do rámečku Soutěž dětí a mládeže.
Slavnostní vyhlášení bude provedeno při zahájení tradiční Velikonoční výstavy kraslic 14. dubna na Pražském hradě. Nejlepší z nich budou vystaveny společně s mistrovskými kraslicemi dospělých v Kapli sv. Kříže na Pražském hradě.Talent se nedá naučit, musí být vrozený, tvrdí Zámečníková
Uh. Hradiště (pas) - Jak jsme minule slíbili, přinášíme vám výsledky okresního kola pěvecké soutěže, která se konala předminulý pátek v sále ZUŠ v Uherském Hradišti.
V okresním kole mezi sebou zápolilo třicet žáků v sólovém zpěvu. Boj se odehrával mezi hradišťskou a brodskou ZUŠ, na kterých se zpěv vyučuje. Při této příležitosti jsme se setkali se členkou poroty Ivanou Zámečníkovou, absolventkou brněnské konzervatoře, kde postupně vystudovala obory klavír a zpěv. Na ZUŠ do Uherského Hradiště přišla z Veselí nad Moravou a již tři roky zde vyučuje zpěv spolu s externě působícími kolegyněni, Janou Grabcovou a Martou Stránskou.

Čím vás mile či nemile překvapili soutěžící?
Soutěž je o tom, jak si dítě dokáže srovnat nervičky a jak dokáže zareagovat. Pro děti je to velký stres, ale určitě vítaný, protože soutěží hrozně rády. Záleží na štěstí a na zdravotním stavu. Letos jsme měli hodně žáku nachlazených a bylo to na tom výkonu poznat.

Jaká jsou hlavní kritéria při posuzovaní před konečným verdiktem?
To je individuální. Zaprvé celkový dojem, jak je soutěžící muzikální, jak přistupuje ke zpěvu, jak se s ním dokáže porvat a samozřejmě práce s hlasem, která se spíše hodnotí u starších ročníku, u vyšších kategorií, protože je vyvíjena soustavněji, tedy delší dobu. Nemůžeme o zpěvákovi, který zpívá půl roku, říci, že má nějakou výraznou techniku. I když výsledky jsou u zpěvu vidět mnohem rychleji než u ostatních oborů. Pokud dítě zpívá častěji a zpívá rádo, tak vlastně zpívá pořád, kdežto u nástroje vše trvá delší dobu. My zpěváci nemůže ukázat, jak se to dělá, na to si dítě musí příjít samo a ukázat určitou pěveckou inteligenci. Teprve samostanou píli a odstraňováním vlastních chyb začíná studovat.

Porota vedená Něvou Megovou z brněnské konzervatoře rozhodla, že do oblastního kola, které se uskuteční 16. března v ZUŠ Brno na Palackého náměstí, z prvního místa postupují:
Alena Pecnová (ZUŠ Uh. Hradiště - 2. kategorie), Lucia Hubená (ZUŠ UH - 3.), Veronika Gajdůšková (ZUŠ UB - 4.), Klára Plaširybová (ZUŠ UH - 4.), Petr Smištík (ZUŠ UH - 5.), Kateřina Mácová (ZUŠ UB - 6.), Lenka Josefíková (ZUŠ UH - 8.), Zuzana Nevělíková (ZUŠ UH - 10.) a Kamil Dědeček (ZUŠ UH - 11.)Show je vyprodaná!
Uherské Hradiště - Dvojice známých komiků (na snímku druhý zleva Josef Alois Náhlovský a vedle něj Josef Mladý) přiveze ve čtvrtek 24. února do Klubu kultury zcela nový pořad plný vtipných narážek a hudby nazvaný Tady končí sranda. Pro všechny, kteří si do dnešních dnů nezakoupili vstupenky, tu mám obzvláště smutnou zprávu - je vyprodáno!
P. PaškaOšklivé kačátko Michaela Rittsteina
Uh. Hradiště - V˙minulém čísle přinesl týdeník Dobrý den Slovácko informace o výstavách, které byly v˙Galerii Slováckého muzea zahájeny 10. února.
Protože jsme slíbili, že se k˙jednotlivým výstavám a jejich aktérům vrátíme, plníme svůj slib a představujeme nyní trochu blíže pražského malíře Michaela Rittsteina (František Janák byl prezentován v˙minulém čísle). Monumentalita velkého sálu v˙Galerii Slováckého muzea přímo předurčuje k˙tomu, aby zde byla vystavena velkoformátová díla. Proto jsme byli rádi, že naše pozvání k˙výstavě přijal pražský malíř Michael Rittstein. Vzhledem k˙tomu, že patří k˙předním českým uměleckým osobnostem, k˙jehož tvorbě se vyjádřili přední čeští kunsthistorikové (v posledním filmovém dokumentu J. Hlaváček a J. Kříž), nehledejme další a použijme pro charakterizování starší umělcovy tvorby slov již vyřčených a výstižných: ".anilínová či neonová jedovatost koloritu, více než nadsazená perspektivní zkratka a syžet (jak teprve dnes víme) hodný zpravodajství TV Nova (pojatý ovšem sarkasticky) se staly signaturou rozeznatelnou už z˙dálky." (J. Hlaváček). Svou pečetí ostatně poznamenala umění Rittsteinovo a jeho "souputniků" i doba, společenská situace, založená na vzájemném pokrytectví ("vlády lidu" a občanů), kdy umění svým způsobem suplovalo politický protest. Asi právě proto se kritický škleb komiksových výjevů, obludný a zároveň utopický, stal osvobozujícím gestem ".česká atmosféra je náchylná k˙fantaskním projevům, vytváří si svoje vlastní - domácí - démonologii a mytologii. V˙českém labyrintu se zabydlují prapodivné existence, neskutečné přeludy, banální fantomy a monstra, legendy, fámy, alkoholická deliria, romantické noční můry".(J. Kroutvor).
Dnešní autorská výstava Michaela Rittsteina, představuje umělce v˙jiném světle. Nese poněkud zvláštní titul "Ošklivé kačatko". Pro Rittsteina je typické, že svým výstavám dává názvy (připomeňme poslední dvě "Dužina a jádro" - retrospektivní výstava v˙Míčovně Pražského hradu, nebo "Čerstvě natřeno" - ve Špálově galerii v˙Praze). Marně byste zde však hledali stěžejní obraz stejného znění. Název v˙sobě skrývá alegorii - příběh proměny.
Expresívní drama jihne v˙lyrické meditaci. Divák sleduje postupný odklon od narativního námětu ke krajinomalbě a posun k˙námětové záminkovosti a lhostejnosti. Autor se pouští do neobvyklých zobrazení abstraktních lyricko-krajinářských motivů, přitom obrazy pouze vypadají abstraktně. Ve skutečnosti vycházejí z˙určitého zredukovaného prostoru nebo určité nálady, případně jsou spojeny s˙místem hlubokých citových prožitků a celoživotních návratů. I když se nyní Rittstein věnuje krajině, není to nový program. Nové obrazy "Maruška se sestrou", "Maruška a rock" tomu jasně nasvědčují. Figura vstupuje do obrazu ovšem z jiného úhlu. Není nositelkou příběhu, je spíše nositelkou obrazové skladby. Podvědomě se v těchto obrazech promítají okamžiky, které na člověka stále a různě působí a ovlivňují ho (vegetace, hudba).
Kromě obrazů jsou součástí výstavní kolekce kresby. Zatímco obrazy jsou převážně novějšího data (z loňského a předloňského roku), kresby jsou zaměřeny na starší tvůrčí období (z˙přelomu 80. - 90. let). Celá výstava, sledující proměny v˙tvorbě za poledních patnáct let, je určitou umělcovou výpovědí, nutící diváka k˙zamyšlení. A o to autorovi šlo především.
Milada FrolcováCharleyova teta se tuto sobotu loučí
Uh. Hradiště (hel) - I ty nejlepší věci musí bohužel jednou skončit. A tak právě tuto sobotu 26. února v 19.30 se budeme definitivně loučit s˙nejlepší inscenací roku 1999, která si získala přízeň diváků nejen výborným textem a úrovní představení, ale hlavně hereckým výkonem hlavního představitele Roberta Bellana.
Ten nás zde provází v˙neskutečném převleku za bohatou tetu svého přítele ze studií a společně s˙ním tak můžeme prožívat všechny trapasy i nečekané situace, který mu takto zkomplikovaný život přinese. Je opravdu obětavé vzít na sebe převlek za ženu, aby se mí přátelé mohli nerušeně bavit se svými družkami a požádat je o ruku. Ještě obětavější je, v˙zájmu zachování klidu dokonce připustit, aby se o mne ucházeli tatínci mých přátel, ale rozhodně se již nejde obětovat natolik, abych předstíral, že jsem žena, když se na obzoru náhle objeví láska mého života. Tady jdou již všechny žerty stranou, protože propást životní příležitost by byl ten největší hřích. A tak máte poslední příležitost znovu na jevišti prožít společně s˙herci Slováckého divadla příběhy studentských lásek, vychutnat si hereckou virtuozitu hlavního hrdiny a sladce zavzpomínat na nejkrásnější písňové hity třicátých let, které celou inscenaci rámují. Přijďte se rozloučit s˙Robertem Bellanem, Petrem Fraňkem, Kamilem Pulcem, Irenou Vackovou, Monikou Horkou, Irenou Poledníkovou, Jaroslavem Kynclem, Božkem Tomíčkem, Erikou Pláňavskou, Jiřím Juřinou a dalšími, kteří Vás v˙této inscenaci rozesmávali po celý minulý rok. Derniéra je vždy výjimečným okamžikem pro všechny zúčastněné a tak určitě nebudete litovat.Stále živé lidové obyčeje... Masopust
Třídenní pohyblivý svátek, který je plně podřízen běhu církevního kalendáře. Masopust se slavil ve dny předcházející Popeleční středě, jíž začínal čtyřicetidenní půst, končící o Velikonocích.
Přípravou na masopust býval čtvrtek před masopustní nedělí, nazývaný "tučný čtvrtek" či "tučňák". V mnoha usedlostech mu předcházela zabijačka. Tradičním jídlem byla k obědu vepřová pečeně s knedlíkem a zelím, k tomu džbán dobrého piva. Panovalo přesvědčení, že o tučný čtvrtek má člověk jíst a pít co nejvíce, aby byl celý rok při síle.
Hlavní masopustní zábava začínala o masopustní neděli. Také toho dne byl oběd bohatý, ale přece jen netrval příliš dlouho, protože se všichni chystali do hospody k muzice. Někdy se tancovalo i přímo na návsi. Toho dne ani ti nejšetrnější nehleděli na grošíky. Pivo teklo proudem, muzikanti se měli co ohánět. Tanec se protáhl až do rána.
Také masopustní pondělí se pokračovalo v zábavě a tanci. V mnoha vsích se toho dne konal "mužovský bál", kam neměla chasa přístup. Tancovali jen ženatí a vdané. V mnoha oblastech lidé věřili, že jak vysoko bude selka při tanci vyskakovat, tak vysoké vyroste toho roku obilí či len.
Vyvrcholením masopustu bylo úterý. Toho dne procházely venkovem průvody maškar, ve staročeských městech se hrála masopustní divadelní představení, secvičená obvykle žáky.
Obchůzky masek neměly obvykle závazná pravidla, záleželo většinou na vtipu a pohotovosti "maškarádů", jaké taškařice se budou provádět. Hlavní smyslem bylo pobavit sousedy i sebe. Čím byla maska pitvornější a budila větší pozornost, tím bylo lépe.
Pravidelně v průvodu chodíval medvěd, někdy vedený na řetězu medvědářem. Měl na sobě buď naruby obrácený kožich či oděv z pytloviny, pošitý hrachovinou, na hlavě mu seděla umně zhotovená medvědí hlava. Jinou tradiční maskou byla klibna (šiml, kobyla, koníček), skrývající často dvě osoby. Při návštěvách domů se zpívalo, tancovalo, přednášely se vinše, žertovalo se na úkor hospodáře a hospodyně. Masky byly všude pohoštěny něčím k zakousnutí a především pálenkou a pivem. "Maškarádi" dostávali výslužku - peníze, mouku, vejce, máslo, mák, jablka. Za tyto dárky chasa pila večer v hospodě.
S masopustem byly spojeny masopustní divadelní a obchůzkové hry. Renesanční a barokní žákovská představení bývala rozverná, plná vtipů. Nejčastějším námětem byla "hra s Bacchem", při níž byl se vší vážností souzen "pán ožralců", aby byl posléze za nesčetné prokázané nešlechetnosti odsouzen a potrestán, třeba vhozením do kašny na náměstí.
Starobylým českým zvykem bylo stínání kohouta. Provádělo se většinou o masopustu, podle zpráv také o Velikonocích, pouti, během posvícení, svateb nebo obžínek.
Téměř všude končila o masopustní úterý zábava přesně o půlnoci. S ní zatroubil ponocný na roh a rychtář či některý z radních vyzval všechny, aby se v klidu rozešli domů, protože nastala středa a s ní předvelikoční půst. Mnohde končili o půlnoci muziku pochováváním basy (symbolicky, že si hudebníci v době postu nezahrají), jinde o půlnoci pochovávali Baccha.
Lidé věřili, že pokud budou o masopustu tancovat přes půlnoc, objeví se mezi nimi ďábel, často jako cizinec v zeleném kabátě.
(Ve spolupráci se Slováckým muzeem připravil pas)Výstavy
Uherské Hradiště
Galerie Slováckého muzea
Umění jihovýchodní Moravy; František Janák - sklo, Michael Rittstein: Ošklivé kačátko - obrazy, Portrét a figura v grafice 18. - 19. století ze sbírek Galerie Slováckého muzea
Slovácké muzeum
Slovácko; Jana Kubínová - oděvy a hračky; Vzácný pane hospodářu - obřadní symboly a znaky
Foyer kina Hvězda
Madagaskar - Ostrov snů - fotografie
Galerie U Sovy
Vladimír Franz: Cestovní deníky - akvarely
Galerie "D" Ludmily Dopitové
Sdružení Holar - grafika

Uherský Brod
Muzeum J. A. Komenského
100 let Muzea J. A. Komenského; J. A. Komenský lidstvu; Schola ludus
Galerie DK - Panský dům
Pamětní síň JUDr. Václava hraběte z Kounic; Družební výstava z tvorby okresů Trenčín a Uherské Hradiště
Foyer kino Máj
Stanislav Knotek - obrazy, malba, grafika

Veselí nad Moravou
Městské galerie v zámeckém parku
Bořek Zeman - obrazy, plastiky, kresby
(vernisáž: ne 27.2. v 10.00)
Galerie Ve Dvoře
Vladimír Groš - plastiky
(vernisáž a derniéra: ne 27.2. v 16.00)Zveme vás
O Popelce (divadlo Evy Hruškové)
Dům kultury Uherský Brod st 23.2. v 9.00 a 10.30
Klub kultury Uh. Hradiště čt 24.2. v 8.30 a 10.00
Vinárna Sovín Boršice sobota 26. února ve 20.00 (50,-)
Fašank s CM Pentla a skupinou Record. Rezervace na tel.: 50 11 15
Klub kultury Uherské Hradiště neděle 27. února ve 14.00
Karneval pro děti - rej masek s bohatým programem, soutěžemi, tombolou a host Václav Upír KrejčíOznámení
Hasiči děkují: Dne 5. 2. se uskutečnil ve St. Městě tradiční ples - Zimní pohádka, který pořádá SDH. Děkujeme tímto všem sponzorům za jejich penězní a věcné dary, kterými přispěli k vysoké společenské úrovni plesu. Dále děkujeme DH Staroměstská kapela, skupině Trinom a všem návštěvníkům za vytvoření příjemné plesové atmosféry a společného kulturního zážitku. Za SDH Antonín Martínek, starosta sboru.
Šlechtitelská stanice vinařská v Polešovicích zve na tradiční předjarní seminář k pěstování, šlechtění a zpracování révy vinné, který se uskuteční na počest zahájení brněnského VINEXu dne 29. února v 9.00 ve společenském sklepě ve Vinařské ulici v Polešovicích.
Vlivem tiskařského šotka jsme v minulém čísle s měsíčním předstihem zveřejnili oblastní výstavy vín, které budou v sobotu 18. března: Modrá - Dům zahrádkářů (10.00) a v neděli 19. března: Popovice - zahrád. zařízení (9.00), Vážany - Kulturní dům (13.00) a Zlechov - zemedělské družstvo (14.00).
Všem se omlouváme!Novimky
Videocentrum Alfa
Král a já (dětský) - Anglická učitelka Anna cestuje do exotického království Siamu, aby doučovala královské děti. Největší výzvou se pro ni stává král sám. Mezi ní a vládcem vzniká podivuhodné přátelství, zlý čaroděj nastrojí úklady tak, aby ukradl trůn.
Miluj bližního svého (thriller) - Michaelova žena (agentka FBI) zahynula při zásahu proti jedné teroristické skupině. Stále se s˙tím nemůže vyrovnat až jednoho dne poznává své nové sousedy. Typickou vymydlenou americkou rodinu. Zpočátku je rád, že má nové přátele, ale po čase ho rodinka naplňuje sílícím, hrozivým podezřením.

Knihkupectví U Sovy
GOTTLIEB T. - Temná tvář princezny Ivety Bartošové - Autor si vyřizuje staré účty s˙oblíbenou zpěvačkou bulvárním apendixem.
SEIBT F. - Lesk a bída středověku - Autor pojal evropské dějiny v˙širokém spektru politiky, umění i vztahů, v˙němž česká historie zdaleka nezapadá.
KEROUAC J. - Vize Gerarda - Smrt malého bratra inspirovala Jacka k˙citlivé evokaci vizí a prožitků v˙novele, kterou tak splatil svůj pomyslný dluh.
FISHEROVÁ N. - Hra se smrtí - Novinářka pátrá po příčinách vraždy v˙zákulisí náhle úspěšného sportovního týmu.Přednášky
Slovácké muzeum Uh. Hradiště
úterý 22. února v 17.00 - Přednáškový cyklus Cesty - Řecko - putování po stopách apoštola Pavla, kudy se křesťanství dostalo do Evropy - Stanislav Lanc středa 23. února v 17.00 - Podvečery s Přírodovědným klubem - Chemická řeč hmyzu - Jan Bořucký přiblíží nejstarší způsob komunikace - feromony čtvrtek 24. února v 17.00 - Večery v muzeu - Výzkumy tábořiště lovců mamutů v Jarošově - přednáší Petr Škrdla

Lidový dům Uh.Hradiště
pátek 25. února v 19.00 - O stvoření - povídání s Janem Sokolem, poradcem ministra školství, nejen o biblickém pojetí stvořeníDivadla
Slovácké divadlo Uh.Hradiště
Nová komedie o Libuši a dívčí vojně v Čechách - út 22.2. v 18.00
Gazdina roba - st 23.2. v 17.00
Sluha dvou pánů - čt 24. a pá 25.2. v 10.00
Charleyova teta - derniéra - so 26.2. v 19.30

malá scéna SD:
Úplná katastrofa Kuzněcovová (Kvadratura kruhu) - po 21.2. v 19.30

Městské divadlo Zlín
Lucerna út 22. v 19.00 a st 23.2. v 10.00
Hamlet - čt 24.2. v 10.00
Tramvaj do stanice Touha - pá 25.2. v 19.00
Hráči (Bez zábradlí Praha) - ne 27.2. v 19.00
Penzion pro svobodné pány - po 28.2. v 10.00


studio "Z":
Krysař po 21. v 10.00 a so 26.2. v 19.00


divadélko v klubu:
Tmavomodrý svět pá 25.2. v 19.00
Panoptikum ne 27.2 v 19.00Kina
Hvězda Uherské Hradiště
Jeden svět nestačí - po 21. a út 22.2. v 17.30 a 20.00 + st 23.2. v 17.30
Mach a Šebestová + Bolek a Lolek - bijásek - st 23. a ne 27.2. v 15.00
Sen noci svatojánské - P100 - st 23.2. ve 20.00
Ene bene - čt 24. až ne 27.2. v 17.30 a 20.00

Lípa Kunovice
Hanele - st 23.2. v 17.00 a 19.30
Velmi nebezpečné známosti - ne 27.2. v 17.00 a 19.30

Městské kino Hluk
Královna Alžběta - st 23.2. v 19.30
Prci, prci, prcičky - pá 25. a so 26.2. v 19.30 + ne 27.2. v 16.30 a 19.30

Panorama Polešovice
Jak přicházejí sny - ne 27.2. v 19.00

Máj Uherský Brod
Mach a Šebestová + Bolek a Lolek - bijásek - út 22.2. v 16.00
Blbec k večeři - út 22. a st 23.2. v 18.00 a 19.30
Klíč - P100 - čt 24.2. v 19.30
Star Wars: Epizoda I - skrytá hrozba - so 26. a ne 27.2. v 17.00 a 19.30 + pá 25.2. v 19.30

Morava Veselí nad Moravou
Náhodná setkání - út 22. a st 23.2. v 19.30
Mach a Šebestová + Bolek a Lolek - bijásek - čt 24.2. v 16.00
Zrcadlo - P100 - čt 24.2. v 19.30
Juha - P100 - pá 25.2. v 19.30
Věčnost a den - P100 so 26.2. v 19.30
Láska prokletá - P100 ne 27.2. v 19.30

Kinokavárna Osvětimany
Univerzální voják - zpět v akci - pá 25.2. v 19.30Koncerty
Františkánský klášter Uh. Hradiště
úterý 22. února v 19.30 (60,-)Trio Artificium - koncert Kateřiny Zazulákové (alt), Jiřího Besperáta (housle, kviton) a Martina Jakubíčka (cembalo) - na programu: J. S. Bach, G. F. H„ndel, A. Vivaldi a G. P. Telemann

Dominákánský klášter Uh. Brod
úterý 22. února v 17.00 Pěvecký recitál zpěvačky Státní opery Praha Simony Procházkové a sólisty Národního divadla v Praze Vratislava Kříže. Klavírní doprovod Bronislav Procházka

Kulturní dům Veselí n. Mor.
úterý 22. února v 19.00 Eva Henychová - koncert zpěvačky, kytaristky a folkové písničkářky

Music Land A Zlín
pátek 25. února v 16.30 (150,-) Lunetic v rámci 6. narozenin rádia Kiss Publikum. Předprodej na obvyklých místech a informace na tel.: 0606 60 63 06

KD Strážničan Strážnice
neděle 27. února v 15.00 Nedělní odpolední koncert s učiteli Základní umělecké školy ve Veselí nad Moravou a jejich bývalými žáky jako hosty.Plesy
Klub kultury Uherské Hradiště
pátek 25. února v 19.30 (vyprodáno) - Ples Gymnázia - hraje Madison, cimbálová muzika Jaroslava Čecha a cimbálová muzika gymnázia, po tombole vystoupí Sbor sv. Pluka
sobota 26. února v 19.30 (dobrovolné) - Společenský večer neziskových organizací Uherskohradišťska - účinkuje hudební skupina Aventis a hosté

Lidový dům Ostr. Nová Ves
sobota 26. února ve 20.00 - Ples kanoistů - hrají Čmeláci - bohatá tombola - výtěžek bude použit na obnovu vyhořelé části loděnice

Dům kultury Uherský Brod
sobota 26. února v 19.30 (90,-) Ples KDU - ČSL - k tanci a poslechu hraje dechová hudba Straňanka, předtančení, mažoretky a tombola

Kulturní dům Veselí n. Mor.
sobota 26. února v 19.30 (50,-) VIII. muzikantský ples zahájí Náladový smyčcový orchestr a Dětská dechovka ZUŠ - dále vystoupí Frajárečka, Malačanka, Vnorovjané, Veselané, Šohajé a Veselá šestka, skupina Ideto, Rytmus 93 a DT3Kluby
Mír Uherské Hradiště
(tel.: 0602/57 61 47) pátek 25. února v 21.00 (30,-)
KONCERT: Lady Bětka a host z OL sobota 26. února ve 20.00 (60,-)
KONCERT: Zlínský večírek - Vitamín M, Sonic Dreams, Bad Drug, Mikrotenové sáčky a pražský host Salash

Golem Gambrinus Zlín
(tel.: 067/84 62 12-13, www.golem.zlin.cz)
úterý 22. února ve 20.00 (10,-)KINO: Šerifové
středa 23. února ve 20.00 (10,-)KINO: Kurt a Courtney
čtvrtek 24. února ve 20.00 (10,-)KINO: Žiletky
pátek 25. února ve 20.00 (80,-)KONCERT: Peter Lipa Band
sobota 26. února v 21.00 (100,-)KONCERT: Richard Mller & I. M. T. SmileZábavy
BOBR & MOTÝLčt - Uherské Hradiště - Corso
CREDOso - Březolupy + T™RR
ČMELÁCIso - Ostr. Nová Ves - Lidový dům
RECORDpá a so - Boršice - vinárna Sovín
ŽÍZEŇso - VsetínDiskotéky
Atlantic Bílovice
pá - Páteční diskotéka - holky opět zdarma!
so - Fernet party a tanečnice nahoře bez - uvádí populární Dj

Euroclub Hluk
pá - Jackpot Party - Dj Gono
so - Parodie - vzpomínka na Vítězný únor - Dj Peet
ne - Diskokavárna

Disco Club Morava Uh. Ostroh
pá - Dance Party s ochutnávkou vína - Dj George
so - Pyžamová Party - Dj GPCLady Bětka prochází obdobím změn

Páteř kapely - Aleš Bajgart a Alžběta Lady Kobzová - Foto: P. Paška
Uh. Hradiště (ne) - Mírová "chata" se opět stane dějištěm vystoupení domácí skupiny Lady Bětka, která si tentokráte pozvala hosta až z Olomouce, kapelu Sverny Vaštar. Zápolení odstartuje tento pátek po 21.00.
Lady Bětka se chystaná nahrát demo v nahrávacím studiu Slováckého divadla. Paradoxní je, že to bude spíše vzpomínkové než prezentační záležitost. V Lady Bětce totiž probíhají personální změny a také změny v repertoáru. Přibývá vlastních skladeb. Převzaté skladby čerpá kapela mimo jiné také z jazzového repertoáru, o hudbě, kterou hrají, však členové skupiny neradi mluví jako o jazzu. "Nejsme žádní jazzmani, k tomu nám chybí hlavně ta technická instrumentální zdatnost. Hrajeme muziku, která se nám líbí. Je to spíš taková pohodová, klubová záležitost," přemýšlí baskytarista Aleš Bajgart. "Máme rádi blues, funky, soul, rock a možná, že to všechno se v našich aranžích odráží." Lady Bětka hraje skladby od M. Davise, R. Charlese, J. Kainara, A. C. Jobima a dalších.
Kapela vystupuje ve Slováckém divadle v představení Někdo to rád horké, je častým hostem v kroměřížském Jazz Café. V současnosti a taky na Chatě hraje v obsazení Aleš Bajgart (basová kytara, zpěv), Evžen Nožička (bicí), Jiří Mottl (saxofon), Víťa Klofáč (trubka), Alžběta Kobzová (klávesy, zpěv).
Jako hosta večera si tentokráte pozvali Srevny Vaštar, olomouckou kapelu, která vznikla nedávno převážně z muzikantů zaniknuvší formace Rohlík a bronz. Hraje výlučně vlastní skladby. Styl kapely by se dal charakterizovat jako nezávislý rock. Vůdčí osobností, která se z velké části podílí na autorství hudby i textů, je kytarista a zpěvák Jiří Bajer.KISS 2000 - další velká party v Novestě !
Zlín (vit) - V pátek 25. února se ve zlínské sportovní hale opět roztočí gramofony, rozsvítí scannery a rozblikají stroboskopy, aby mohla začít další ze série velkých parties.
Tentokrát pořádající agentury Vichr production a Mersey production přizvali k učinkování jednoho z nejlepších rakouských Djů Olivera MAASe , Brita Chrise SADLERA, který už delší čas žije v Praze, kde si také vybudoval hvězdnou pozici mezi svými kolegy, dále zřejmě nejlepšího českého Dje TRÁVU, vydávajícího v těchto dnech svoji první desku MIX (u kritiky dopadla výtečně), zástupce brněnské stáje S.O.M. Djku LUCCU a KOALU. Na úvod se ještě představí zlínský Petr Kopčil. V Novestě bude instalována silná aparatura zn. Zeck a chybět nebudou ani dekorace, které k takovým akcím patří.
Ráno po akci je ještě přichystána afterparty v Musiclandu A , kde od páté ranní budou hrát Hooby, Motka, Radan Mach a další.
Kiss 2000 je rozhodně akce, kde by jste neměli chybět. Na závěr tři otázky pro Chrise Sadlera:

Kdy ses narodil ?
14.března 1975 v Nottinghamu

Jak bys popsal styl, který hraješ?
Snažím se hrát co nejvíc dynamickou, energickou a pozitivní hudbu...Aby se lidé skvěle bavili

Co bys dělal, kdyby nebyls DJs?
Studoval jsem patologii, takže bych asi řezal mrtvolyPřehlídka hudebního dění z města bot
Uh. Hradiště (pas) - V sobotu si dají v klubu Mír dostaveníčko tři zlínské kapely - Vitamín M, Sonic Dreams a Bad Drug. Zlínský večer zpestří svým vystoupení pražské sdružení s moravskými kořeny - Salash.
Protože většina kapel je rockovým příznivcům našeho regionu neznámá, přinášíme vám jejich vizitky, tedy skoro všech.

VITAMÍN M
Asi před čtyřmi lety se v Otrokovicích dala dohromady parta mladých kluků, jejichž věkový průměr dnes činí osmnáct let.
Po době hledání svého stylu a nezbytných změnách v obsazení se jim podařilo vytvořit docela zajímavou, osobitou hudbu, prosycenou ostrými rockovými kytarami Přemka Vonka a Davida Zámečníka, dobrou a pevnou basovou linku rýsovanou Standou Červinkou a nenasytnými bicími Davida Stuchlíka, které přejíždějí z pomalejších rytmů až do punku a zpět. Hudbu doplňuje syrový a až trochu bigbítový zpěv Vonka a Červinky podvědomě volající po volnosti a spravedlivosti. Celý sound kapely má silný, rockový náboj.

SONIC DREAMS
Stálice zlínské hudební scény vznikla před třemi lety transformací ze skupiny Flowers. Až na jedinou výjimku hraje výhradně vlastní repertoár založený na melodických kytarách, které zůstávají melodické i v tvrdých pasážích. Spolu s dobrou rytmikou bicích a dobře rozloženou basou vytváří jejich muzika pohodový zvuk a styl, který těžko lze zařadit do underpopu. Ve zpěvu se střídá zpěvačka Lenka Ordeltová spolu s kytaristou Aloisem Frgálem. Kromě tohoto dua na pódiu uvidíte a uslyšíte baskytaristu Petra Žaluda, bicmana Pavla Prokopa a vitamínového kytaristu Přemka Vonka.

BAD DRUG
Čtveřice jedinců, z nichž tři jsou ve své namyšlenosti přesvědčeni, že psaní článků o mladých nadějných kapelách, které vznikly onehdy, je ztráta času. Nic víc. Máme se prý přijít podívat. Pozvání přijímáme a za nic děkujeme.

SALASH
Historie kapely začala v roce 1994, kdy studenti obchodní akademie David Vlk a Michal Nowak založili kapelu Zmetu, známou i z koncertování v tehdejším M - klubu. Po prvním koncertu se k nim přidal dnešní frontman Sboru Sv. Pluka Jan Gajdoš. Po čase došlo k obměnám ve složení i stylu kapely a změně jména na Say Suicide a přeorientaci na anglické texty. V roce 1996 vzniklo demo natočené ve Slováckém divadle. Hudba se postupně posouvala z poklidnějšího stylu Mňágy ke grunge a opět došlo ke změně názvu na Salash (vzhledem k tomu, že Vlk musel často dojíždět svým Trabantem pro dva muzikanty ze Salaše). Kapela pak jednu sezónu fungovala jako zábavovka pod názvem Cash (to byl projekt Honzy Gajdoše). Nedávno nato se kapela rozpadla a byla vzkříšena až koncem roku 1998 ve složení David Vlk (baskytara, zpěv), Tomáš Vondráček (kytara) a Ondřeje Nemejovský (bicí), kteří zahrají na Míru spolu se zlínskou současnou vlnou. Přijďte si poslechnout šlapající rock a pořádně to rozbalit.Regionální hudební okénko - Design
Už třetím rokem se v Horním Němčí ozývá hudba, a to z˙kulturního domu, kde dvakrát týdně zkouší rocková kapela Design.
"Prostě to tak je - napadlo nás to. Sestavili jsme kapelu, koupili nástroje a začali jsme zkoušet," vypráví Roman. "A to jenom jeden z˙nás chodil na lidušku. My ostatní jsme se hrát naučili sami". Adam hned se smíchem dodává: "Vlastně ani neumíme noty."
Na veřejnosti se poprvé objevili v roce 1998, a to na hodech v˙Horním Němčí. Ve svém repertoáru měli písničky od skupin, jako jsou Kabáti, XIII. století, Vitacit - zkrátka staré dobré hity. Sklidili velký úspěch a tak za nedlouho byli zváni na zábavy, např. do Blatničky, Hluku, Bánova, Strání nebo do Květné.
Tam se už představili se svou vlastní tvorbou. Texty skládal Roman a na hudbě se podíleli všichni. "Máme jedny z˙nejlepších ploužáků ze všech kapel okolo. Vlastní tvorba!" chválí kapelu Adam. "Chtěli bychom později vydat i vlastní CD, ale zatím sháníme sponzora. Nehrajeme ale pro peníze, spíš jenom pro zábavu".
Za dobu jejich existence je potkalo také hodně zlého. Byli jim odcizeny nástroje, zesilovač a další maličkosti. Škoda přišla až na desítky tisíc. Ze začátku také měli problémy s˙obyvateli Horního Němčí, kteří si stěžovali na rámus, který vycházel z˙kulturního domu, kde zkouší. "Mysleli jsme, že už nebudeme hrát, ale nějak jsme to zvládli" říká Adam.
V˙nejbližší době můžeme kapelu "Design" vidět na sklářském plese ve Květné a potom na zábavě v˙Horním Němčí. Jsou také pozvaní do Třebíče. "Hrajeme rádi, baví nás to," loučí se kapela, "a dokud nás lidi budou poslouchat, hrát budem".
(mil)www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund