Číslo: 1
05.01.1998
Článků: 44

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Slovácký zeměpis pomalu končí
Z KLENOTNICE MORAVY

Slovácký zeměpis pomalu končí

Březová - kostel. - Foto: JiV
V loňském, ba i v předloňském roce jste se na straně devět setkávali s kapitolou Slovácký zeměpis. Vraťme se trošku na počátek toho všeho. Zeměpis č. l vyšel 9. září roku 1996. Tehdy jsme začínali obcí Buchlovice. Po celé měsíce jsme cestovali po jednotlivých obcích okresu. Po šedesát týdnů jsme vás informovali o historii a současném dění. Na tomto projektu se za tu dobu podílelo devět redaktorů, vyrobilo se okolo tří set snímků, najezdily se přibližně dva tisíce kilometrů. O dění v obci nás většinou informovali přímo starostové. Nutno říct, že se nám vždy věnovali s maximální péčí, za což všem musíme ještě dodatečně poděkovat. Historii každé obce jsme čerpali z knihy Uherskohradišťsko, kterou vydala Muzejní a vlastivědná společnost v Brně v roce 1992. Díky této obsáhlé publikaci se nám snad podařilo aspoň stručně přiblížit dějiny každé obce. Doufáme, že to bylo zajímavé nejenom pro nás, ale snad i pro čtenáře.
Mnohdy jsme se tak sami dozvěděli zajímavosti, které bychom v běžném denním shonu těžko někde zjistili. O tom, že je náš okres historicky nesmírně bohatý a zajímavý, netřeba dlouze mluvit. Doufáme, že i toto se podařilo čtenářům nabídnout. Skoro osmdesát měst a obcí našeho okresu jsme sice kompletně nezpracovali, ale snad nám těch pár posledních obcí prominete. S touto rubrikou se tedy loučíme a doufáme, že pokud se podařilo vám aspoň trošku osvětlit historii a současnost našeho okresu, jsme jenom rádi. Předkládáme Vám ještě několik nejzajímavějších momentek a děkujeme za zájem, který jste o tuto rubriku projevovali. Na úplný závěr si necháváme dvě města - Uh. Hradiště a Uh. Brod.
Jindra VáverkováZ KLENOTNICE MORAVY
Z lednového kalendáře.
l. leden - Nový rok byl v liturgickém kalendáři spojen se slavností Obřezání Páně, během doby se slavil Svátek rodiny a v současnosti je svátkem Matky Boží Panny Marie. Tento den patřil k velkým svátkům, v katolických rodinách se velmi světil. V lidovém kalendáři se v tento den konala řada zvyků a obyčejů.
V období první republiky, kdy ještě svobodná děvčata - děvečky sloužívala u sedláků, končila jím tímto dnem smluvená služba a odcházela na týdenní dovolenou ke svým rodinám. Podle toho, jak se jí u hospodáře líbilo, se vracela zpět, a nebo si hledala službou novou. Na Nový rok dostávala celoroční mzdu a buchtu - koláč. Peníze většinou dala svým rodičům na potřebné věci v hospodářství. V tento den bylo v obci zvykem, že svobodní a mladí muži opláceli umytí děvčat, stejně jako ona je umývala na Štěpána. Běžné bylo v tento den podávání ženám zástěry, sukně či některé oděvní součástky.
Sv.Jenovéfa ( v překladu matka lidu) má svátek 3.ledna. Narodila se poblíž Paříže v roce 423. Celý svůj život zasvětila Bohu. K jejímu dennímu zaměstnání patřilo pasení ovcí. Ve svých meditacích si vybrala dvanáct ctností, které považovala za nejdůležitější: víru, zdrženlivost, trpělivost, velkomyslnost, prostotu, nevinnost, mírumilovnost, lásku, přísnost, čistotu, pravdu a moudrost. K zázrakům , které ji proslavily, patří uchránění Paříže před Attilovými vojsky. Stala se patronkou Paříže a mnoha jiných měst. Život sv. Jenovéfy poutal pozornost lidí, proto legenda o jejím životě byla hodně rozšířená v knížkách lidového čtení a také v malbách na skle. Nejznámější je triptych s výjevy ze života sv.Jenovéfy - její nalezení v jeskyni, návrat a pohřeb.
6.ledna je svátek Tří králů - Zjevení Páně. Podle evangelních zpráv hvězda přivedla tři mudrce-Kašpara, Melichara a Baltazara do Betléma k jeslím, kde se narodil Kristus. Každý z nich mu donesl svůj dar. Jeden zlato, na znamení jeho královské důstojnosti a projevu nejvroucnější lásky, kadidlo na znamení úcty a výraz nejhlubší zbožnosti, myrtu na důkaz jeho lidství. Na tříkrálovou koledu chodily ještě do druhé světové války skupinky odrostlejších chlapců, kteří u každého domu zpívali - koledovali a na veřeje domů psali tříkrálové znaky s letopočtem. Všude byli obdarováni drobnými penězi nebo jídlem. Večer před tímto svátkem se světí v kostele voda, sůl, křída a kadidlo.V minulosti s touto vodou vykropovali hospodáři chlévy a obytné místnosti. Část svěcené vody se ponechávala pro případ zaopatření nemocných a k pohřbu. Svěcená voda i sůl se sypaly do studní, aby měly zdravou vodu a do krmiva kravám, aby se omladily. Svěcenou křídou se opisovaly magické kruhy okolo oken a dveří,aby nemohl zlý duch d o domu. Přistupovalo se k těmto ochranným praktikám, neboť se tradovalo, že právě v tento den mají čarodějnice velkou moc. Dohořívající kadidlo se zahrabávalo na zahradě do země, aby byla hojnost ovoce.
Svátek sv.Šebestiána se slaví 20.ledna.Jeho jméno znamená ctihodný, vznešený.. Narodil se ve zbožné rodině v Narbonně ve Francii . Jako velitel císařovy osobní stráže v Římě měl příležitost pomáhat uvězněným křesťanům. Pro své charisma přivedl hodně pohanů ke křesťanství. Za svou činnost, a hlavně něvděčnost, že nevzýval pohanské bohy, byl císařem potrestán - přivázán ke stromu a probodán šípy. Umřel v roce 288 na jezdeckém závodišti ubit olověnými kyji. Šípy, kterými byl probodán, zhmotňují od antických dob představu nakažlivých nemocí, zvláště moru, proto je sv.Šebestián ochráncem proti moru a nakažlivým nemocem, je však také patronem vojáků, vojenských invalidů, hasičů a různých bratrstev.
Na sv. Fabiána Šebestiána - stromům opět zima dána.
Nezmrzne-li cikán do Fabiána a Šebestiána, potom už nezmrzne.
V lednu je i řada dalších svatých, kteří jsou známí svým patronstvím. Sv.Antonín Veliký (l7.ledna), poustevník a opat je patronem domácího zvířectva. Traduje se, že se v nebi přimlouvá, aby nebylo uškoděno sviním. Sv.Anastáz (22.ledna) pomáhá při bolestech zubů a uzdravuje posedlé ďáblem.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund