Číslo: 10
10.03.1997
Článků: 44

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Slavkov - obec u Bílých Karpat
Z KLENOTNICE MORAVY

Slavkov - obec u Bílých Karpat

Hotel Karpaty při průjezdu Slavkovem nepřehlédnete.
Slavkov leží v náhorní rovině v blízkosti Horního Němčí, nejbližší železniční zastávka je v Uherském Brodě. Název Slavkova nijak nesouvisí se slavnějším Slavkovem u Brna, ale je odvozen podle jména Slávka, syna Bohuše z Rýzmburka.
Slavkov je charakteristický svým kolonizačním osídlením, jehož počátky jsou spjaty právě s Bohuslavem z Rýzmburka. Ves se poprvé připomíná v roce 1261.
V roce 1592 bylo ve vesnici 12 osídlených domů, z nichž byly dva mlýny. Vpády vojsk z Uher neušetřily ani Slavkov, zejména ve 2. polovině 17.století. V roce 1663 byla celá obec vypálena i s tamním dvorem, bylo spáleno všechno obilí na polích a uloupeny ovce.
V polovině minulého století - v roce 1843 žilo v obci 263 mužů a 283 žen v 89 domech. V té době už byly ostré rozdíly mezi bohatými a chudinou. V provozu byl vrchnostenský dvůr, mlýn a palírna. Ve Slavkově bylo hojně rozšířeno ovocnářství a chov dobytka, sedláci mívali 2 koně nebo voly. Vesnicí procházela obchodní silnice z Ostrohu na Strání a do Nového Mesta nad Váhom. Starobylý mlýn zanikl začátkem 2. světové války.
Už v roce 1928 zavedl Antonín Galuška soukromou autobusovou dopravu z Horního Němčí přes Slavkov do Uh. Hradiště, Uh. Ostrohu a Uh. Brodu.
Slavkov má faru v Horním Němčí, ve vesnici je kaple Nejsvětější Trojice a hřbitov z druhé poloviny 19. století. Jako památka na protifašistický odboj je udržován jeden z bunkrů, které byly za války vybudovány.
V sedmdesátých letech byla dokončena stavba budovy obecního úřadu, generální oprava mateřské školy, výstavba sportovního areálu, vybudována nová kanalizace a rekonstruován rozhlas a veřejné osvětlení.
Největší stavbou bylo vybudování zdravotního střediska, které je využíváno i okolními obcemi a místní zubař i praktický lékař pracují ke spokojenosti občanů.
Ve Slavkově je v současné době 282 domů, ve kterých žije celkem 640 lidí. Z posledních komunálních voleb vzešlo devítičlenné obecní zastupitelstvo - z toho sedm míst obsadili zástupci dnes už neexistující Českomoravské strany středu, po jednom lidovec a nezávislý. Z nejsilnější kandidátky pochází starosta Slavkova Vladislav Kolísek i jeho zástupkyně ing. Anna Zámečníková.
Ze zájmových organizací jsou nejaktivnější sportovci z TJ Slavkov, kteří pořádají například fašank a ples v místní sokolovně, zahrádkáři mohou být pyšní na účelové zařízení, ve kterém funguje např. sušírna ovoce.
Jistě ne běžnou stavbou pro obec, ve které nežije ani tisícovka obyvatel, je hotel, který nepřehlédnete na hlavní slavkovské křižovatce. Nynější hotel Karpaty byl vybudován koncem padesátých let. Před rekonstrukcí v roce 1993 poskytoval útulek chudým českým turistům, kteří na svých cestách na Slovensko i dál nepohrdli patrovými postelemi. Od konce roku 1993 je kapacita hotelu Karpaty 14 lůžek, z toho 12 ve dvoulůžkových pokojích a dvě v apartmánu. Hotel koupila před jeho modernizací paní Anna Klimková z Nivnice od původního majitele, Družstva služeb Slavkov. Součástí hotelu je restaurace, bar i výčep, který je využíván spíše místními občany. Jak nám řekla paní Klimková, klientelu hotelu tvoří převážně čeští podnikatelé cestující za obchodem na Slovensko.
Další ubytovací kapacitu nabízejí u hřiště sportovci. Celý areál včetně dvou tenisových kurtů je využíván i při soustředěních výkonnostních sportovců.
Dříve byl Slavkov místem, kde se zastavovaly zájezdy cestou na Slovensko i dále na jih. Po rozdělení republiky a vybudování dálnice ztratila cesta na Piešťany a Bratislavu svůj význam.
Slavkovští se mohou pochlubit i vloni otevřeným Charitním domem. Rekonstrukcí bývalé a nevyužité mateřské školy získala charita jako majitel domu deset míst v jedno a dvoulůžkových pokojích pro starší občany ze Slavkova a okolních obcí.
Od roku 1994 je v provozu vodovod, kanalizaci čeká velká oprava. V tomto roce se naplno rozjedou práce na plynofikaci a telefonizaci obce. Jak řekl starosta pan Kolísek, letos rozkopeme vesnici skrznaskrz. Práce by měly být dokončeny příští rok. Minulý týden ke spokojenosti pana starosty ukončilo Povodí Moravy práce na úpravě potoka Okluky.
Většina firem, které mají ve Slavkově své provozovny, zde bohužel nesídlí. Proto příjmy obce od podnikatelů nejsou příliš vysoké. Světlou výjimkou je firma STAMIT pana Mitáčka. Část ze čtyř desítek zaměstnanců šije pracovní oblečení, část se zabývá kovovýrobou.
#Nemůžeme čekat s nataženou rukou, to bychom nic nepostavili. Tak pomalu budujeme, uzavřel své povídání o Slavkově starosta V. Kolísek.Z KLENOTNICE MORAVY
Bzenec - hrad a zámek
Původní bzenecký hrad - Businec, podle názvu některých historiků se uvádí poprvé k r. 1015, tehdy ho podle kroniky Dětmara Merseburského dobyl a vypálil český kníže Oldřich v bojích s polským knížetem Boleslavem I.Chrabrým. Bzenec je nepochybně velmi starého původu a jeho význam vzrostl hlavně v 11. stol., kdy se stal významným střediskem hospodářského, vojenského i správního života v souvislosti s blízkou hranicí české státní moci. Bzenecký hrad stával na příkrém kopci severně od města, v místech, kde byla v r. 1703 postavena barokní kaple sv. Floriána a Šebestiána.Hrad byl součástí obranné linie českého státu proti uherské říši.Tuto úlohu máme doloženou písemně teprve ve 13. století. Jako opěrné středisko katolické církve se stal v letech 1427 až 1428 terčem útoků husitského vojska, během nichž byl nepochybně zničen, protože v r. 1435, když císař Zikmund zastavil panství Blažkovi z Borotína, je uváděn jako pustý. Zničený hrad již nebyl obnoven.
Střediskem správy se stala nově vybudovaná tvrz v blízkosti bzeneckého dvora přímo ve městě. V roce 1491 se o hradě mluví již jako o zbořeništi. Materiálu z něho bylo později použito ke stavbě již zmíněné kaple, která byla zničena při válečných událostech v roce 1945.
Jak jsem se již zmínil, po zničení hradu byla postavena tvrz přímo ve městě, která stála v místech dnešního bzeneckého zámku. Dvojí příkop a pevní zeď z ní učinily malou pevnost. V druhé polovině 16. století byla přestavěna v renesanční zámek se čtyřhrannou dispozicí, typickou pro renesanční zámky u nás. V písemnosti z roku 1604 se uvádí jako zámek, před ním sýpka a sklep pro 500 beček vína a popsána je i zahrada, kde se uvádí před vchodem velká lípa (připomíná se již v r. 1536). V 17. století pak město Bzenec velmi trpělo přechody vojsk a v roce 1742 byl pak zámek spolu s městem vyrabován Prusy. Pak se majitelé měnili a každý z nich prováděl na zámku menší i větší rekonstrukce a opravy. Po roce 1945 připadl zámek vinařskému družstvu a v současnosti patří Moravským vinařským závodům, které mají v zámku své kanceláře a sklepy.

Smaraďavka - zámek
Sirnaté prameny, podle nichž dostalo toto místo našeho regionu název, se uvádějí již v roce 1580. V letech 1670 až 1680 zde byl postaven lovecký zámek buchlovského panství v barokním stylu. Lázeňskou budovu pak dal vystavět Leopold I. Berchtold začátkem 19. století. V tehdejší době se tomuto letovisku taky začalo říkat podle Leopolda I. Leopoldov. V současnosti slouží zámek k rekreačním účelům.

Střílky - hrad a zámek
Na strategickém místě nad dnešním městečkem Střílky vybudoval brumovská kastelán Smil z Obřan v první polovině 13. století hrad, který měl střežit důležitou cestu Chřiby a chránil i právo držitele nad lesy. Smil z Obřan se připomíná jako jeho držitel v letech 1261 až 1273.
V průběhu staletí se na hradě vystřídalo několik majitelů, až v roce 1460 přešel hrad do rukou pánů z Lichtenburka. Poté získali hrad páni z Ojnic. V té době však ztratil svůj význam a pustl. Jako pustý se výslovně připomíná v r. 1542. Dochovaly se z něho zříceniny. Zbytek válcové věže a část zdiva hradních budov. V terénu je rovněž patrný obranný val.
Kromě hradu stála ve Střílkách koncem 16. stol. i tvrz, která se připomíná jako majetek Mikuláše Kobyly z Kobylího v r. 1591 až 1599.
Stávala v místech severozápadního rohu pozdějšího zámku. Po roce 1608 ji přestavěl evangelík Adam Martinovský z Rozceče v renesanční zámek. V 30. letech 18. století prodělal zámek další přestavbu v barokní sídlo, vznikl tak komplex jednopatrových budov kolem nádvoří s hranolovou věží. V druhé polovině 18. století byla kolem zámku založena anglická zahrada. Koncem 19. a začátkem 20. století byl celý objekt znovu upravován až do dnešních podob.
Klenotnici připravil Jan

Příště: Veselí nad Moravou - zámek, Strážnice - zámek.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund