Číslo: 11
15.03.1999
Článků: 60

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


TV Uh. Hradiště zahájeno!?
Otevření centra
Prevence proti civilizačním chorobám
Je možné léčit nežádoucí projevy klimakteria bez použití hormonů?
Kolik nás stála letošní zima
Udavačství a donašečství za druhé světové války v okrese Uh. Hradiště
Policejní týdeník

TV Uh. Hradiště zahájeno!?
Ve středu 10. března 1999 po dlouhém očekávání zahájil vysílání městský kanál TV Uh. Hradiště. Premiéra vysílání byla zklamáním snad pro všechny, co mohli sledovat toto vysílání, které mělo být zahájeno v 18.00 hodin. Na obrazovce se však objevil titulek, že diváci mají chvíli vydržet. Tato chvilka však trvala skoro hodinu. Pro vyplnění této mezery byly zařazeny informace ze společenské rubriky, kultury a jiné. Tyto informace jsou však zpracovány tak, že jsou téměř nečitelné (nevhodný typ písma, nesprávně volené pozadí, naprosto nevhodná velikost písma). Kolem 19.00 hodin bylo zahájeno vysílání rozhovorem se starostou města ing. Šupkou. Rozhovor byl zdlouhavý, nepružný, a navíc kvalita obrazu mizerná. Totéž lze říci i o zpravodajství ze sportu.
Představa o vysílání městského kanálu byla pro mne a ostatní diváky taková, že budou zveřejňovány krátké šoty z regionu Uh. Hradiště. Program by měl být pružný tak, jak jsme zvyklí u profesionálních televizních kanálů - chtělo by to udělat obdobu regionálního vysílání z Brna. Pokud hodlá městský kanál nadále vysílat v tomto premierovém duchu, radši ponechte vysílání TV ORF.
A. Jeřábek Uh. HradištěOtevření centra
Od poloviny letošního roku bylo Na Splávku 1182 v Uherském Hradišti otevřeno Bio-feedbackové centrum.
Zájemci o tuto léčebnou metodu, která vám umožní ovládat své mozkové vlny, mohou centrum navštívit v úterý, středu a čtvrtek od 14.00 do 19.00 hodin na výše uvedené adrese. Další informace vám rádi poskytneme na tel. 0632/556934.Prevence proti civilizačním chorobám
Chcete něco udělat pro své zdraví? Dobře se cítit a dobře vypadat? Mimořádná příležitost!
11. března v 18.15 se v budově Obzoru (přízemí dv. č. 2.) v Uherském Hradišti ve Staré Tenici koná přednáška na toto téma, vstup zdarma.
Studio zdravíJe možné léčit nežádoucí projevy klimakteria bez použití hormonů?
Klimakterické obtíže dokáží mnohým ženám velmi znepříjemňovat život. V poslední době se stále více lékařů zajímá o jejich nehormonální léčbu. Některé ženy díky svému zdravotnímu stavu nemohou a jiné nechtějí hormonální léčbu podstoupit. Donedávna nebyly známy účinné prostředky nehormonální léčby. Výzkum však i v této oblati značně pokročil kupředu. Dnes již mnoho žen v období klimakteria a po něm spokojeně užívá života, aniž by podstoupily hormonální léčbu. Nehormonální léčbou klimakterických obtíží se zabývá centrum Život a zdraví, které má také svou telefonicou poradnu. Na této telefonní lince vám poradí, i pokud trpíte zdravotními potížemi ne vždy přímo souvisejícími s klimakteriem, jako jsou například migréna, stres, bolesti kloubů a páteře, menstruační potíže, vysoký krevní tlak, nespavost, nervozita, poruchy soustředění aj.
Těšíme se na vaše dotazy a rádi vám poradíme na telefoním čísle 0646/751214. Své dotazy nám můžete zaslat i faxem na telefon číslo 0646/751071. V případě, že nemáte telefon, můžete psát na adresu Život a zdraví, Železná 65, Vrbno pod Pradědem.Kolik nás stála letošní zima
Jen co trochu vysvitne sluníčko a vykouknou první sněženky, každý se začne pomalu trousit po své zahrádce kolem záhonků s motykou a hráběmi a je rád, že je zima pryč. Jaro i léto uteče jako voda a s přicházejícím podzimem nám začnou opět starosti: Máme doma dost uhlí na zimu? Kolik budeme letos platit za elektřinu nebo plyn, když od července byly sazby zase zdraženy? Takové i podobné otázky bude řešit každý z nás, bez rozdílu, zda bydlí v paneláku nebo rodinném domě.
Pokud se rozhodnete udělat nějaká opatření směřující ke zmenšení nepříznivých dopadů celkového zdražování na rodinný rozpočet, musíte vzít především v úvahu, že největší spotřebu energie v domácnosti tvoří náklady na vytápění, tj. 60%. Prohlédněte si vaše okna v bytě nebo v domě. Možná jsou již ve většině případů netěsná, mnohá zatékají a profukují, při změnách teploty se rosí apod. To prakticky znamená, že taková okna již potřebují nutnou opravu. K této situaci však přistupuje i další skutečnost, která je poplatná ekonomické situaci státu, a tím i občanům. Cena všech druhů energií, zvláště tepla narůstá a bude stále vyšší. Podle statistiky a oficiálních prognóz se má tato cena zvyšovat průměrně o 18 % ročně.
Tento problém je třeba řešit rychle a zásadně, neboť krade peníze z naší peněženky.
Nejznámější, ale i nejdražší způsob snížení tepelných ztrát je náročné provedení komplexní výměny starých oken za nová (dřevěná nebo plastová).
Nabízíme vám společně s firmou BET systém ojedinělé řešení v České republice pro zateplení všech druhů stávajících oken. Princip spočívá v tom, že prostřednictvím speciálních štíhlých plastových profilů namontujeme do jakéhokoliv původního okna kvalitní, termoizolační sklo se zaručenými parametry. Na tomto místě si jistě nyní položíte otázku: Dobře, ale kolik to bude stát? Proveďme si proto jednoduché zhodnocení a kalkulaci:
celková výměna oken za nová dřevěná nebo plastová je spojena s určitými, časově náročnými stavebními úpravami (vybourání starých, montáž nových, úprava vnitřního a vnějšího ostění, montáž vnitřních a vnějších parapetů) a jejich negativního působení na provoz místností, jako je nepořádek a omezení užívání. Vlivem robustní konstrukce plastových oken dochází také k narušení původního vzhledu budovy.
Kalkulace nákladů je prakticky stejná u všech druhů nových oken a je možno stanovit orientační cenu nového, standardního okna včetně montáže a vyvolaných souvisejících nákladů na 6.500,- Kč za 1m2 při zasklení běžným izolačním sklem. Při výměně v normálním bytě se zasklenou plochou 10m2 jsou náklady cca 65.000,- Kč plus navýšení ceny vlivem použití např. balkonových dveří, malých nebo nestandardních rozměrů a tvarů oken včetně provedení izolačních skel (vysoké izolační vlastnosti tepelné, hlukové, vnitřní příčky apod.).
Způsob úpravy okna, který nabízíme, jste mohli nedávno zhlédnout v televizním pořadu Receptář pro dům a zahradu, kde byl publikován, případně v naší informační skříňce v Uh. Hradišti v Prostřední ulici (vedle Provaznictví pana Poláška).
Tato renovace oken se provádí bez jakýchkoli stavebních úprav a zásahu do konstrukce okna. Proto se také provádí bez stavebního povolení, za plného provozu všech místností a neruší vzhled oken budovy. Vlastní montážní práce jsou velmi rychlé, kdy okna bytové jednotky o ploše cca 10m2 zateplíme za 8 pracovních hodin. Kalkulace nákladů vychází z průměrné ceny modernizace oken touto metodou, která je 1.700,- Kč za 1 m2. I zde může vzniknout mírné navýšení, tak jako u komplexní výměny oken, použitím specifických izolačních skel a utěsněním obvodových spár v oknech, při zachování předepsané průvzdušnosti.
Co získáte touto renovační metodou?
- výraznou úsporu finančních prostředků proti komplexní výměně oken ve výši 73%, tj. v našem příkladu 48.000,- Kč. Návratnost vynaložených 17.000,-Kč je maximálně 6 let při průměrném zvyšování cen energií o 15% a inflaci 10% za rok
- výrazné zlepšení celkového stavu Vašich oken a prodloužení další jejich životnosti
- technické parametry stejné jako u komplexní výměny oken, tj. výrazné snížení tepelných ztrát
- výrazné zvýšení také zvukové izolace
- utěsnění obvodových spár při zachování nutné průvzdušnosti
- celkové zlepšení průhledu oken (nerosí se při změnách teploty)
Je tady konečně metoda dostupná pro všechny obyvatele. Dokážete-li si sami spočítat plochu vašich oken (křídel), vyžádejte si náš ceník a zjistíte si cenu vaší případné zakázky. Zakázku je možné realizovat i na splátky. Našim cílem je spokojený zákazník.
Veškeré vaše dotazy zodpovíme na těchto telefonech: 0632/570176 pan Nakielný, 0632/598782 pan Mazurek, 0632/555710 pan Machaníček nebo písemně na adrese firmy RONAKO ETC, Pod Svahy 993, 686 01 Uherské Hradiště.
(placená inzerce)Udavačství a donašečství za druhé světové války v okrese Uh. Hradiště
Dříve, nežli vy jako čtenáři se ponoříte a zavrtáte do hloubek mé seminární práce, musím si já jako autor, dovolíte-li, položit základní otázku. Proč zrovna 2. světová válka, proč zrovna udavačství s ní spojené bylo mi nápadem pro seminární práci?
Od časů starých Římanů nevychlemtal aztécký bůh slunce tolik krve jako právě v letech druhé světové války. A mne, jako člověka žijícího padesát let poté, co naposled zaburácelo dělo a štěkl samopal, nesmírně zajímalo, jaké osudy lidí se bytostně dotýkaly a dotýkají našeho kraje. Též na počátku mé práce byla touha vědět, kolik lidských snů a osudů bylo zmařeno nenasytným chtíčem jiných. A co tyto, jak se krásně česky řekne konfidenty, vedlo k tomu, že zasahovali mnohdy s uspokojením svých vlastních pocitů méněcennosti do duší jiných našeho lidského rodu. Ovšem tato neutuchající touha se mnohdy obrátila proti nim a oni se dříve či později stali obětí podobného zločince, jakým bývali kdysi sami.
Nyní, v době, kdy v médiích jsou tato témata konfidentství a různých vyrovnávání dosti často frekventovaná, mně bylo vskutku žádostivo se o původu těchto vleklých sporů co nejvíce vyzvědět a rád bych se o ně s vámi v dalším textu podělil.

Hospodářská a politická situace před okupací
Uherské Hradiště leží na jihovýchodní Moravě a je přirozeným centrem Slovácka. Dnešní uherskohradišťský okres se rozkládá v prostoru, který byl v době okupace rozdělen na dva správní celky - okresy Uherské Hradiště a Uherský Brod.

Hospodářská situace v Uherském Hradišti
Uherskohradišťsko patřilo do roku 1945 k nejméně rozvinutým okresům republiky. Většina zdejšího obyvatelstva nacházela obživu v zemědělství. Sociální skladba se odrážela i v poměrech politických. Velmi početnou základnu zde měly strany lidová a agrární a také komunisté, kteří s nimi sváděli neustálý boj.
Sociální situace na okrese vskutku nebyla růžová. Krize postihla i těch pár podniků, které v okrese existovaly. V roce 1928 vyhořela Frstova sladovna v Uherském Hradišti a její činnost již nebyla obnovena. V roce 1929 přestal pracovat Zedníčkův pivovar, v březnu 1933 omezila výrobu firma DYAS v Uherském Ostrohu, prodávající díly z překližky. Výrobu omezovaly i cihelny v Mařaticích a Kunovicích a řada dalších podniků, sečteno a podtrženo, v okrese Uherské Hradiště dosáhla nezaměstnanost v únoru 1933 8215 nezaměstnaných, což bylo více než 15% obyvatel.
I pro Uherské Hradiště začala okupace nacistickou brannou mocí již 15. 3. 1939, když sem kolem 9. hodiny ranní přijela německá vojska z jižního směru. Bylo to ve středu a ač byla polovina března, počasí bylo velmi chladné a spíše připomínalo prosinec než blížící se jaro. Jihovýchodní Moravu, stejně jako západní Slovensko až po Váh, obsadil 17. armádní sbor z Vídně, město Uh. Hradiště pak 134. pěší pluk, který nesl název Vídeňský. Kolem poledne 15. března bylo starostovi Metodějovi Garlíkovi nařízeno, aby svolal představitele města na uvítání všech důstojníků na radnici. Mezitím byla vylepena vyhláška pro obyvatelstvo.
Němečtí vojáci vařili guláš a nabízeli jej kolemjdoucím. Vše bylo fotografováno, aby se získaly snímky, které by dokazovaly pomoc Němců hladovějícímu českému národu. Ovšem Němci kromě těch kulinářských starostí se uměli i jinak zabavit. Díky velice výhodnému kurzu marky (1:10) byly obchody v Uh. Hradišti zaplaveny koupěchtivými německými vojáky žádostivými utratit svůj žold. Kupovali všechno od bezcenných suvenýrů a cetek až po luxusní šperky a oblečení. A zde právě začíná klíčit a rašit myšlenka některých obyvatel, kterak by k penězům (německým) lehce přijíti mohli. Jejich dušičky se již tetelí představou na velký majetek, který by mohl vyjít z jejich česko - německého přátelství.

Hospodářská situace v Uherském Brodě
V okrese Uherský Brod, který svou rozlohou patřil k největším na Moravě a byl též velmi významný z hlediska strategického, protože prostřednictvím hradby Bílých Karpat byl jakousi pomyslnou východní branou na Moravu. Dalším strategickým bodem byla uherskobrodská zbrojovka, která započala svoji výrobu v roce 1937. Ovšem tento nový podnik byl pouze malou náplastí na neutěšenou sociální situace, způsobenou celosvětovou hospodářskou krizí.
(Pokračování v příštím čísle)
Připravil O. HlaváčekPolicejní týdeník
Dopravní nehodovost našeho regionu
Region - V době od 4. do 10. března bylo v našm regionu zaznamenáno čtyřiačtyřicet dopravních nehod. Celkové škody překročily hranici dvou milionů korun. Nehody si vyžádaly jedno lehké a pět těžkých zranění. Jedním z případů je havárie jízdní soupravy - tahače značky Scania s návěsem, ke které došlo minulou středu krátce po půlnoci. Osmapadesátiletý řidič z Teplic nepřizpůsobil rychlost soupravy stavu a povaze vozovky, čímž při projíždění pravotočivé zatáčky před obcí St. Hrozenkov způsobil převrhnutí soupravy ze svahu. Následně došlo ke zranení řidiče, který byl v bezvědomí převezen do nemocnice v Uherském Hradišti. Škoda je odhadnuta na jeden milion korun.

Manželské rozepře řešil po svém
Hluk - Policisté z Uh. Ostrohu šetří podezření z trestného činu výtržnictví, jkterého se měl dopustit čtyřiadvacetiletý muž. Ten totiž před deseti dny ve večerních hodinách v obci Hluk fyzicky napadl svou o dva roky mladší manželku. Tu několikrát udeřil rukou a kopl nohou do různých částí těla, poté ji uchopil za vlasy a několik metrů ji takto táhl po zemi, přičemž na ni křičel, že ji zabije. Jen díky zásahu jednoho ze dvou přihlížejících svědků byla žena zachráněná. Muži bylo vyšetřovatelem sděleno obvinění z tr. činů výtržnictví a násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci.

Do sklepa se chodí na slivovici
Uh. Brod - Na přelomu měsíců únor a březen se v Uherském Brodě vloupal neznámý pachatel do sklepa, ze kterého odcizil demižon a láhve s obsahem velkem čtyřiceti litrů slivovice. Majiteli sklepa tímto vznikla celková škoda ve výši deseti tisíc korun.

Vybil si energii se sekerou v ruce
St. Město - Před týdnem byl v odpoledních hodinách policisty z Uherského Hradiště předveden jednačtyřicetiletý podezřelý muž ze Starého Města, který v podnapilém stavu poškodil osobní automobil majitelce ze St. Města, kterou navíc častoval nevybíravými slovy. Pachatel v tomto stavu musel být převezen do Protialkoholní záchranné stanice v Kroměříži. Způsobená škoda činí více než pět tisíc korun. Kromě toho mu ale bylo sděleno obvinění z tr. činu výtržnictví a poškozování cizí věci.

Zapalovač přece není na hraní
Vlčnov - Ve středu minulého týdne v odpoledních hodinách došlo k požáru stodoly v zahradě za domem soukromého majitele ve Vlčnově. Shořelo 40q sena, 5q slámy a hospodářské nářadí za více než šest tisíc korun. Na budově vznikla škoda asi sto tisíc korun. Provedeným šetřením byli zjištěni dva nezletilí pachatelé z Vlčnova ve věku 7 a 8 let. Ti se v přítomnosti rodičů přiznali k tomu, že v prodejně Jednota koupili zapalovač. Poté vnikli do stodoly nezamčenými vraty.

Příčina smrti zatím není známá
Strání - Před pěti dny v osmnáct hodin oznámil Oddělení pohraniční policie ČR Strání osmapadesátiletý občan z Květné nález mrtvého muže. Na místo zv. U Šajby v katastru obce Strání-Květná se dotavila přivolaná lékařka, která provedla prvotní ohledání mrtvoly muže. Nebylo zjištěno cizí zavinění, ale byla nařízena zdravotní pitva. V zemřelém byl matkou identifikován třiatřicetiletý muž z obce Květná.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund