Číslo: 11
13.03.2000
Článků: 98

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


8. mateřská škola v Uherském Hradišti se představuje
Unikátní vinotéku najdete v Mařaticích
Vlasy prodlouží i zahustí
Novela Zákona o DPH může podpořit turistiku a rozvoj obchodu v pohraničí

8. mateřská škola v Uherském Hradišti se představuje
Je všeobecně známo, že mateřské školy v Uh. Hradišti poskytují svým žáčkům nejen příjemné prostředí, hry a další zábavnou činnost, ale i přípravu pro vstup předškolních dětí do prvních tříd základních škol. V 8. MŠ Uh. Hradiště Pod Svahy připravují učitelky děti zcela všestranně. Je to v první řadě grafomotorika, která slouží k rozvoji pohybových dovedností rukou pro následné psaní a kreslení. Další nutnou činností je schopnost dětí pracovat s tzv. pracovními listy. Při této činnosti, která je vedena formou hry si děti rozvíjejí poznání matematické představy. Zvyšují svoji slovní zásobu a zdokonalují své jazykové znalosti a schopnosti.
Učitelky 8. MŠ pro rodiče předškolních dětí připravily velice zajímavou a potřebnou výstavku didaktických pomůcek, ukázky grafomotoriky i práci s pracovními listy. Na této výstavce mají rodiče předškoláků, ale i ostatní zájemci vidět a zapůjčit si písemné příručky, které se zabývají výchovnou činností dětí předškolního věku.
8. MŠ ve své záslužné práci organizuje pro své děti bruslení i odborně vedený plavecký výcvik "Mokré vysvědčení" je pro malé plavce vysoko ceněnou odměnou. Pro zájemce ve školce pořádají i další kroužky - výtvarný zabývající se kreslením, malováním i modelováním, jazykový s výukou angličtiny a hudební - hrajeme na flétnu. Tyto kroužky vedou paní učitelky z mařatického Domečku k úplné spokojenosti dětí a rodičů.
Ovšem nejen prací živ je člověk, natož človíček. Ve středu 1. března odpoledne děti pozvaly do školy skutečného čaroděje, který všechny přítomné nejen okouzlil, ale i rozveselil. Když se ale kouzelně vytratil, na scéně se objevili různí myslivci, čerti, princezny, houbičky, černokněžníci, makové i jiné panenky a další a další pohádkové i méně pohádkové bytosti. Začal pravý karnevalový rej.
Atmosféra byla milá a příjemná, děti se velmi pěkně vydováděly a po malém občerstvení plni dojmů odcházely domů. Spokojeni byli i rodiče, nejen s karnevalem, ale věříme, že i s celkovou činností dětí v mateřské škole
učitelky 8. MŠUnikátní vinotéku najdete v Mařaticích
V příjemném prostředí mařatických Vinohradů se ve vinném sklepě U Kieryků nachází ojedinělá vinotéka, ve které je možno si zakoupit 33 druhů vín různých odrůd. Majitel pan Tomáš Kieryk pro své zákazníky přichystal širokou nabídku z celé jižní Moravy, ze které si jistě vybere každý. Naleznete zde nejen moravský muškát vyšlechtěný v Polešovicích, ale také třeba krále vín z Bzence ryzlink rýnský z roku 1994.
Nabídku zpestřuje víno z Maďarska z oblasti Balatonu - merlot a tokaj. Kvalitu nabízených vzorků zaručuje samotné skladování, které spočívá v uložení láhve do cihlového boxu při stabilní teplotě 10 oC. Pokud budete chtít, obsluhující personál Vás seznámí s odrůdou, dozvíte se, odkud pochází a jaké má vlastnosti. Jelikož jsou ve vinotéce většinou vína archívní, své zde naleznou také znalci a náročnější zájemci.
A kdy můžete vinotéku navštívit? Ve všední dny je otevřeno ve středu a ve čtvrtek od 17 do 21 hodin a návštěvu lze také objednat na tel. 0632/57 96 63 nebo 0602/76 48 12.
-placená inzerce-Vlasy prodlouží i zahustí

Uh. Hradiště (red) - Mít husté nebo dlouhé vlasy je přáním a snem mnoha žen. Tento sen vám může splnit před týdnem nově otevřené vlasové studio Cairo na ulici J. Stancla v Uherském Hradišti. Zde vám totiž metodou Bonding mohou prodloužit vlasy až o 70 cm. A pokud máte pocit, že by vaše vlasy mohly být hustější, i v tom vám studio Cairo může pomoci. Zahušťování vlasů výjde do šesti tisíc korun, prodloužení vašich vlasů se pohybuje v rozmezí devíti až padesáti tisíc korun. Je však nutné se nejdříve objednat ke konzultaci osobně nebo telefonicky (55 20 10). Vlasové studio má otevřeno od pondělí do pátku od 9.00 do 17.00 hodin.
Foto: P. Paška
-placená inzerce-Novela Zákona o DPH může podpořit turistiku a rozvoj obchodu v pohraničí
Region - 1.dubna 2000 vstupuje v platnost novela Zákona o DPH, která by mohla významně podpořit náš strádající obchodní sektor formou zvýšeného odbytu v důsledku rozvoje "příhraniční nákupní turistiky". V čem tkví podstata? Zcela novým opatřením je možnost vracení DPH zahraničním fyzickým osobám při nákupu zboží v ČR a jeho vývozu do zahraničí. Jde především o vracení daně turistům na základě dokladu o vývozu zboží potvrzeného celním úřadem, přičemž se musí jednat o zboží, jehož cena včetně daně zaplacená v jeden den jednomu prodávajícímu překročí hranici 1.000,- Kč. Nárok na vrácení daně vzniká při vývozu nejpozději do 30 dnů ode dne nákupu a nárok na vrácení daně uplatňuje zahraniční fyzická osoba nebo jí zmocněná osoba nejpozději do 3 měsíců ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Min. financí vypracovalo pro tyto potřeby příslušné průvodní doklady, jež by měly být evidovány a být k dispozici na celních a finančních úřadech. Zatím však nejsou k dispozici.
Již dnes je cenová hladina v ČR výhodnější než na Slovensku a možnost snížení konečných cen o 22% ( s výjimkou potravin s a některých druhů zboží s 5% DPH) zvýší atraktivitu nákupu zboží u nás. Nedořešenou otázkou je, jak v praxi bude možné tuto záležitost realizovat. Nelze očekávat, že bude probíhat stejně jednoduše jako v Německu či Rakousku. Na pozvání Okr. hospodářské komory přijede do Uh.Hradiště jeden z tvůrců novely, JUDr. Galočík (z MF ČR) a na semináři 23. března bude vše objasněno.
Nemáme-li promarnit historickou příležitost, je třeba nabídnout maximálně vstřícné služby. Budou-li sem jezdit spokojení zákazníci, mohou na tom vydělat i podniky ve službách (např. restauračních).
Samozřejmostí by měl být dokonalý informační servis ve prospěch zákazníků. V této souvislosti se přímo nabízí využít i letošních finančních podpor. Jsou letos zaměřeny na financování společných informačních a marketingových aktivit podnikatelských uskupení (min. 20 firem), na vydávání cizojazyčných prezentačních materiálů, informačních stránek na internetu aj. OHK podnikla první přípravné kroky pro jejich využití. Podnikatelé mající zájem o bližší informace se mohou obrátit na Okresní hospodářskou komoru Uh. Hradiště.
ing. Jiří Zezulákwww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund