Číslo: 12
22.03.1999
Článků: 55

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Židovský majetek čeká na vrácení
Schůze na Sovíně
Policie pátrá...
Zasedala Okresní konference KDU-ČSL
Dnes přijede Jaromír Schling
Udavačství a donašečství za druhé světové války v okrese Uh. Hradiště
Policejní týdeník

Židovský majetek čeká na vrácení
Region (red) - Majetek obětí holocaustu je z velké části stále ještě v držení státu, měst a obcí. Některé objekty židovských právnických osob byly dokonce zprivatizovány. Poslanec KDU-ČSL Jiří Karas se proto obrátil s interpelací na vícepremiéra Pavla Rychetského, který slíbil dořešit nápravu křivd na českých Židech.

Zeptali jsme se poslance při návštěvě našeho okresu, proč se zajímá právě o židovský majetek:
Restituční proces by měl být dokončen. Vláda se v programovém prohlášení sama přihlásila k exekutivnímu vydání arizovaného majetku, bylo to na vládní úrovni rozhodnuto již před několika lety. Dnešní situace je taková, že například z požadovaných 202 objektů, které byly ve vlastnictví židovských právnických osob, jich není vráceno 120.

Není už na tyto restituce pozdě?
Myslím, že ne, i když náprava majetkových křivd na obětech holocaustu měla být provedena již dávno. Ale to se samozřejmě týká i nápravy komunistických křivd na všech ostatních. Jak řekl předseda izraelské organizace Židů z Československa: Majetek zabavený nacisty nebo komunisty musí mít znovu svého vlastníka a je úplně jedno, jestli je to Žid. katolík, cikán nebo Český bratr.

Ale část arizovaného majetku už byla zprivatizována...
S tím je to nejhorší. Bylo zažádáno o vrácení 46 objektů, ale vydán byl pouze jediný. Jde přitom o nejlukrativnější objekty v hodnotě mnoha desítek miliónů korun, které představují podstatnou část majetku židovských právnických osob. Vláda uvažuje o odškodnění prostřednictvím zvláštního fondu, ale o výši tohoto odškodnění má zřejmě několikanásobně nižší představu než židovské obce. Proto se také vicepremiera ptám, co vláda udělá k vypořádání všech těchto nároků.

Čeho se ještě interpelace týká?
Jde také o zemědělský majetek židovských fyzických osob, nezahrnutý do zákona 116/94 Sb., který řešil individuální restituce. Právě u této položky se ukáže, zda to vláda myslela s exekutivním vydáním vážně.Schůze na Sovíně
Boršice (red) - Představenstvo Zemědělského družstva Družba se sídlem v Boršicích 527, IČO 00140759, svolává ve smyslu čl.23 odst. 5 stanov družstva členskou schůzi, která se bude konat v pátek 9.dubna ve 12.30 hodin v restauračním zařízení Sovín v Boršicích. Prezentace členů bude probíhat od 12.00 hodin.
Nebude-li se členská schůze schopna usnášet, svolává představenstvo ve smyslu čl. 22 odst. 14 stanov družstva náhradní členskou schůzi na 9. dubna na 13.00 hodin s nezměněným programem jednání taktéž v restauračním zařízení Sovín.
V případě, že se nemůžete zúčastnit, zplnomocněte jiného člena družstva plnou mocí ve smyslu stanov družstva.Policie pátrá...
Pomozte při pátrání po odcizených osobních automobilech:

	UH 33-97 bílá Škoda 1000 MB (078795),
	UH 86-77 oranžová Škoda 110 R (650950),
	UHA 03-09 ALFA ROMEO 164 2,5 TD zelená metalíza (11865),
	UHA 20-47 modrá LADA 2101 (0712013),
	UHA 37-53 bílá Škoda Pick Up (009875),
	UHB 55-34 červená Škoda 120 (209388/2),
	UHB 95-61 šedá SIMCA ARONDE 1300 DE LUX (1351990),
	UHC 38-72 světle hnědá Škoda 120 GLS (1832329),
	UHC 41-13 modrá Škoda 100 (630058),
	UHD 23-41 hnědá Škoda 125 L (5928606).
Údaje v závorkách jsou výrobní čísla motorů.Zasedala Okresní konference KDU-ČSL
Dne 12. 3. 1999 zasedala Okresní konference KDU-ČSL v Uherském Hradišti. Jednání se zúčastnilo 81 delegátů z 65 místních organizací. Hosty konference byli poslanci Jan Kasal, Michaela Šojdrová, Jan Grůza a senátor Jaroslav Petřík. Konference zvolila nové vedení okresní organizace. Předsedou se stal Zdeněk Pícha z Uh. Hradiště, místopředsedy Ludvík Hovorka ze Šumic a Stanislav Zápeca z Uh. Brodu. Okresní konference vyslovila znepokojení nad současným stavem českého soudnictví, zejména v oblasti vymahatelnosti práva a nerovného postavení dlužníka a věřitele. Vyzývá poslance k větší pozornosti v této oblasti.Dnes přijede Jaromír Schling
V rámci poslaneckého dne dnes přijede poslanec ČSSD ing. Jaromír Schling, člen hospodářského výboru. Kromě prohlídky podniků Česká zbrojovka Uh. Brod a Let Ayres Kunovice také bude s jejich generálními řediteli jednat o problémech obou podniků.Udavačství a donašečství za druhé světové války v okrese Uh. Hradiště
Průmyslová výroby se rychle snížila, což mělo za následek propouštění. Nezaměstnaní dostávali podporu dle gentského systému - tento dával právo na podporu jen těm, kdo byli odborově organizováni a pojištěni pro případ nezaměstnanosti. Ovšem krize postihla i zemědělce, kteří na Uherskobrodsku tvořili značnou část populace.
Výrobu na minimum vlivem krize musel snížit Janáčkův pivovar, s dluhy se potýkala Briefova továrna na ohýbaný nábytek a Fruta v Uh. Hradišti musela zastavit výrobu úplně. Celkově v lednu 1938 se napočítalo 2819 nezaměstnaných a v únoru dokonce 3725. Situace se zlepšila na jaře a v létě vlivem mimořádných opevňovacích prací, avšak i přesto byla nezaměstnanost trvalým problémem.
Celé bouřlivé období roku 1938 proběhlo poměrně klidně. Šlo totiž o vnitrozemský okres, ve městě nebylo německého obyvatelstva, židovské obyvatelstvo stálo na straně uherskobrodských Čechů.
Zářijové události roku 1938 jako všeobecná mobilizace silně rozčeřily hladinu veřejného života, zvláště po vyhlášení všeobecné mobilizace. O tehdejší situaci svědčí citace z uherskobrodské kroniky: Městem procházelo a projíždělo na svých válečných vozech vojsko s tanky a děly. Ze škol poslána mládež i studenti domů. Večer na nádraží přibyl silný transport ze severního Polska. Ve škole jich bylo asi 200, v sokolovně toliktéž.
Nacistická armáda přijela do Uherského Brodu na dolní náměstí večer 17. 3. 1939 směrem od Uherského Brodu. Vojsko se ubytovalo ve školách, sokolovně a jiných objektech. Dle kroniky bylo celé horní náměstí zaplněno vozidly. V dalších dnech projížděly další transporty na Slovensko, na druhou stranu byl odvážen bývalý československý vojenský materiál, zvláště z rozsáhlého skladiště v tzv. Maršnerce. Němečtí vojáci, stejně jako v Uherském Hradišti začali skupovat zboží, takže se brzy začala projevovat drahota a nedostatek zboží.
Válka - prorůstání a aplikace německých způsobů ovládání na československou státní správu
V Uherském Hradišti byl také Hitlerovým výnosem zřízen protektorát B”hmen und M„hren. Pojmem protektorát označuje mezinárodní právní slovník hospodářsky a kulturně málo rozvinuté země. V plánech třetí říše měl být protektorát přechodnou formou vlády v českých zemích. Jejich cílem byla konečná a úplná germanizace a připojení našeho území k říši. Tomuto také sloužil nový správní systém. Centry německé okupační správy se staly úřady oberlandratů, které byly zřízeny už 15. března a byly podřízeny přímo říšskému protektorovi.
Představiteli autonomní české moci měly být okresní úřady vedené okresními hejtmany. Plnily spíše funkci pomocného oberlandratu, hlavně od roku 1942, kdy Heidrichovou reformou přešly zcela do rukou Němců. Oberlandrát pro okres Uherské Hradiště, Zlín, Uherský Brod a Vsetín sídlil nejprve v Uherském Hradišti, ale již 24. 4. 1939 byl přemístěn do Zlína.
Podobně jako v jiných větších městech i v Uherském Hradišti byla zřízena úřadovna gestapa. V čele stál Alfréd Smetana. A právě kolem této organizace se začalo splétat předivo spolupracovníků - konfidentů, kteří posílali své spoluobčany na smrt.
Germanizace se brzy začala rozjíždět i v Uherském Hradišti. Už v devátém měsíci roku 39 byly odstraněny české nápisy na veřejných budovách a nahrazeny německo-českými. Již v březnu 39 se objevovaly nápisy židovský obchod či česko-arijský obchod.

Konfidenti a ti druzí
V Čechách žilo a v nacistických úřadech pracovalo hodně sudetských Němců, kteří ovládali češtinu, znali prostředí a politické názory obyvatel. Právě oni tvořili kostru udavačství proti českým vlastencům. První zásahy byly namířeny proti inteligenci, židům a legionářům z první světové války. V nich spatřovali Němci přirozené odpůrce. Proto říšský protektor nařízením z 25. 8: 1939 rozpustil obec legionářskou. Ovšem nacisté nestáli jen proti skupinám, ale i proti jednotlivcům. Do května 1939 bylo zatčeno v celém protektorátu na 6 000 osob v rámci akce Gitter (zahájené již 15. 3. 1939). Z uvedeného počtu bylo téměř 2 000 Moravanů, z toho značné množství i z našeho okresu. Zatčeni byli např. R. Knot (vedoucí ilegální skupiny KSČ ve Staré poště) a řada dalších.
Uherskohradišťské gestapo a síť jejich spolupracovníků shromažďovala údaje o vedoucích funkcionářích KSČ, sociálních demokratů, Sokola, legionářích a mnoha dalších osobách, které by mohly být nebezpečné pro říši.
Při shromažďování jim kromě místních informátorů pomáhala ještě kartotéka policie SS. V souvislosti s přepadením Polska začala v noci na 1. 9. 1939 další vlna zatýkání. Tato akce nesla krycí název Albrecht I. mezi zatčenými byla celá řada významných osobností, např. Metoděj Garlík - starosta Uherského Hradiště (propuštěn v říjnu 39 ze Špilberka), PhDr. V. Najbrt, někteří členové Sokola, Orla a židovské obce.
V Uherském Brodě byl zatčen starosta města Bohuslav Luža (zemřel v květnu 1945 v Buchenwaldu), za židovskou obec Pavel Kotmer, náčelník Orla Antonín Hrubý a další.
Oficiálně nacisté tvrdili, že se jedná o rukojmí, ale ve skutečnosti byla většina zatčených transportována přes Prahu a Plzeň do koncentračního tábora v Dachau. Další akce s názvem Aktian E (Emigranten) byla zaměřená proti rodinám těch, kteří odešli do zahraničí bojovat proti fašismu. Tímto rovněž chtěli nacisté snížit kontakt mezi parašutisty a jejich příbuznými. Na podkladě vyhotovených seznamů pozatýkali nacisté bez vyšetřování nebo soudního řízení několik set osob a internovali je ve Svatobořicích.
(Dokončení v příštím čísle)
Připravil O. HlaváčekPolicejní týdeník
Nehodovost v regionu
Region - Za uplynulý týden se v našem regionu přihodilo třiatřicet dopravních nehod s celkovou škodou více než tři čtvrtě miliónu korun. K nehodě, která si vyžádala jedno těžké a jedno lehké zranění, došlo minulé úterý mezi obcí Jarošov a Bílovice. Tu způsobil třiatřicetiletý řidič os. automobilu Renault Clio tím, že v důsledku nepřiměřené rychlosti při projíždění levotočivé zatáčky dostal smyk, a poté havaroval ze svahu do pole, kde se několikrát převrátil přes střechu vozidla. Orientační dechovou zkouškou pomocí DT bylo u řidiče zjištěno požití alkoholu před jízdou. Proto byl u něj následně proveden odběr krve a také mu byl zadržen jeho řidičský průkaz. Na vozidle vznikla škoda asi 150 tisíc korun.

Automaty se zřejmě nemusí jen hrát
Dol. Němčí - Během druhého březnového týdne se neznámý pachatel vloupal do čtyř hracích automatů ve vinárně U čerta v obci Dolní Němčí, ze kterých odcizil nejméně deset tisíc korun v mincích.

Měděný kabel není k zahození
Uh. Hradiště - Před týdnem odcizil zatím neznámý pachatel ze dvora Františkánského kláštera v Uh. Hradišti bez použití násilí 80 m měděného kabelu, který byl volně položen na zemi kolem kláštěra. Způsobená škoda činí téměř dvacet tisíc korun.

Za zlato prostě nezaplatili
Uh. Brod - Dva dosud nezjištěni muži minulé pondělí odcizili v prodejně zlatnictví v Uh. Brodě tři kusy pánských řetízků a jeden kus přívěsku, vše ze žlutého kovu, které si nechali prodavačkou předložit k vyzkoušení. V době, kdy prodavačka vypisovala paragon, využili muži její nepozornosti a z prodejny utekli. Škoda činí více než čtyřicet tisíc korun.

Auto samo vzplálo, nikdo však nebyl zraněn
Dol. Němčí - Dne 17. 3 došlo v obci Dolní Němčí na autobusové zastávce v blízkosti firmy Baťa k požáru osobního auta zn. FORD Sierra majitele z Hluku. Na místě bylo zjištěno, že majitel vozidla přivezl na již zmíněné místo svého spolupracovníka. Oba vystoupili z vozu a asi po třech minutách, co bylo vozidlo v klidu, došlo k požáru motoru vozidla, přičemž došlo k jeho rozšíření až do vnitřního prostoru auta. K cizímu zavinění nedošlo, způsobená škoda činí 50 000 korun.

Postaví si elektrárnu doma
Buchlovice - V době od listopadu loňského roku až do minulého týdne se vloupal neznámý pachatel do větrné elektrárny v katastru obce Buchlovice, odkud odcizil el. kabely, el. instalaci, vybavení el. rozvodné skříně a měřič rychlosti větru. Škoda činí tři sta tisíc korun.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund