Číslo: 12
20.03.2000
Článků: 82

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Nejen vzdělání, ale také výchova...
Fotografie ze svatby zhotoví Foto-expres ještě ten den

Nejen vzdělání, ale také výchova...
Úkolem školy je kromě vzdělávání také výchova. Ta zejména ve věkové kategorii 14-18 let není jednoduchá. Pedagogičtí pracovníci Středního odborného učiliště zemědělského v Uherském Brodě se snaží působit na své žáky tak, aby z nich vychovali nejen odborníky, ale také odpovědné občany, partnery a budoucí rodiče. Již několik let má škola zpracován minimální program prevence, v němž se zaměřujeme na aktuální negativní jevy společnosti, především drogy, AIDS, kriminalitu, rasismus.
V loňském školním roce proběhl cyklus přednášek pracovníků SVP HELP z Uherského Hradiště o drogách, gamblingu, alkoholu a kouření. Letos měly největší ohlas přednášky p. Šišky ze společnosti ACET na téma, Sex, vztahy, AIDS a přednášky MUDr. Střelce ze Zlína o partnerských vztazích, nebezpečí alkoholu a kouření. V únoru přivítáme ve škole ještě kriminalisty z Uherského Hradiště, kteří budou se žáky besedovat o kriminalitě mládeže a drogách.
Víme, že nejdůležitější roli ve výchově má rodina. Snažíme se rodičům pomoci tím, že je na některé problémy upozorníme. Při třídních schůzkách proto rodiče obdrželi informační leták o tom, jak si počínat v prevenci a při podezření, že dítě bere drogu.
Při řešení problému jednotlivých žáků spolupracujeme s pracovníky pedagog. psychologické poradny v Uherském Brodě, klinickou psycholožkou dr. Chrástkovou a SVP HELP v Uherském Hradišti. Díky této prevenci jsme zatím neměli větší problémy s negativními jevy společnosti u našich žáků.
Odborníci říkají, že nejlepší prevencí závadného chování je u dětí a mládeže zájmová činnost. Také v této oblasti se snažíme žákům něco nabídnou. Naši učni se zapojují do řady sportovních soutěží, např. kopaná, basketbal, střelba, atletika, atd. Mají možnost využívat školní posilovnu, počítačovou učebnu, organizujeme kroužek chovu a ošetřování koní, kroužek cukrářské výroby, navštěvujeme divadelní představení. Každoročně pořádáme školní akademii, účastníme se přehlídek zájmové umělecké činnosti žáků zemědělských učilišť. Tradičně velmi dobrých výsledků dosahují žáci našeho učiliště v odborných soutěžích.
Svět, ve kterém žijeme, je složitý a není jednoduché se v něm vyznat i pro řadu dospělých. Proto se domníváme, že výchovná složka naší práce je rovnocenná úkolům vzdělávacím.
Mgr. Věra Dudová,
výchovná poradkyně SOUZ a OU v Uherském BroděFotografie ze svatby zhotoví Foto-expres ještě ten den
Uh. Hradiště - Firmu Foto-expres najdou zákazníci na ulici 1. máje v Mařaticích. Od ostatních firem, které se zabývají zhotovováním fotografií, se liší Foto-expres nejen širokou nabídkou služeb, ale také dobou jejich poskytování, neboť je otevřeno všech sedm dnů v týdnu včetně svátků. Základní službou je zhotovení fotografií z exponovaných negativů, které je Foto-expres schopen připravit do jedné hodiny. Rovněž se zde fotí v ateliéru veškeré fotografie na průkazky a pasy. "Fotíme také svatby, a svatebčané mají fotografie ještě týž den, děti, rodiče s dětmi, technické fotografie (různé výrobky, popř. výřezy, kdy je možnost zvětšení až do velikosti 50x60 cm). Navíc děláme puzzle, o velikosti A4 nebo A3 zhruba o 260 kusech. Stačí aby zákazník přinesl pouze fotografii, kterou chce na puzzle mít, popřípadě jej vyfotíme. Zhotovujeme také porcelánové fotky na pomníky a fotky na tričko. Problémem nejsou ani reportážní fotografie z různých akcí a rodinných událostí," upřesnil majitel Foto-expresu Josef Antoš. Ke zpestření služeb nabízí Foto-expres také kopírování.
-placená inzerce-www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund